Dosje javnega naročila 005843/2023
Naročnik: OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Gradnje: UREDITEV BARBARA ROVA (HUDA JAMA) ZA NAMEN TURISTIČNIH OGLEDOV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 249.521,00 EUR

JN005843/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.09.2023
JN005843/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2023
JN005843/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.10.2023
JN005843/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2023
Zahtevek za revizijo

    JN005843/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270
SI
Laško
Slovenija
občinska uprava
obcina@lasko.si
+386 37338700
+386 37338740

Internetni naslovi
http://www.lasko.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/491784/RD_HUDA_JAMA_NOVO.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=30059
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREDITEV BARBARA ROVA (HUDA JAMA) ZA NAMEN TURISTIČNIH OGLEDOV
Referenčna številka dokumenta: JN-6/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja (rudarska dela) UREDITEV BARBARA ROVA (HUDA JAMA) ZA NAMEN TURISTIČNIH OGLEDOV, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45254000
45310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Laško
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja (rudarska dela) UREDITEV BARBARA ROVA (HUDA JAMA) ZA NAMEN TURISTIČNIH OGLEDOV, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v skladu z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.09.2023   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.09.2023   11:00
Kraj: avtomatsko v informacijskem sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.09.2023   09:00

Dodatne informacije:
Za izvedbo javnega naročila je del sredstev zagotovljen v Proračunu občine Laško za leto 2023, del sredstev pa bo sofinanciralo Ministrstvo za obrambo. V primeru, da naročnik ne bo pridobil sredstev sofinanciranja oz. ne bo sklenjena pogodba (dogovor) z Ministrstvom za obrambo, si naročnik pridržuje pravico do nesklenitve pogodbe z izbranim izvajalcem.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.09.2023