Dosje javnega naročila JN1813/2013
Naročnik: OBČINA IG 
Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN1813/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.02.2013
JN2262/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.02.2013
    JN1813/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje

Datum objave: 19. 2. 2013
Številka objave: JN1813/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA IG, GOVEKARJEVA CESTA 6, Kontakt: Katja Ivanus, SI-1292 IG.
Tel. +386 12802300. Telefaks +386 12802322. E-pošta katja.ivanus@obcina-ig.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.obcina-ig.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izgradnja kanalizacije, komunalnih priključkov in pločnika na Cesti na Kurešček.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ig.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Na Cesti na Kurešček se bo gradila kanalizacija, pločnik in komunalni priključki.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45230000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)SklopiII.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 2 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja V razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo V razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: V razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 43004/001/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 5. 3. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 5. 3. 2013
Čas: 10:30
Kraj: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.obcina-ig.si
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 26. 2. 2013
Čas: 16:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA IG, GOVEKARJEVA CESTA 6, SI-1292 IG.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA IG, GOVEKARJEVA CESTA 6, SI-1292 IG.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 18. 2. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN2262/2013, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje; datum objave: 27. 2. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.02.2013   14:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Razpisne dokumentacije in popisa del ni zaslediti na spletni strani občine.
LP

ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija in popisi se nahajajo na desni strani občinske spletne strani, pod zadnji razpisi.

Datum objave: 20.02.2013   09:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni.
Javna razsvetljava.
Post. 8 Dobava in montaža svetlobnih utripalcev in svetlobni znak prehod za pešce.
Ali je potrebno upoštevati tudi drog in roko?
Prosim za detajlnejši opis.
Hvala.

ODGOVOR:
Detajlnejši opis:
Nabava, dobava in montaža prometnega znaka z notranjo osvetlitvijo dimenzij 600 x 600 mm (znak III-6 »prehod za pešce«) z dvojnim svetlobnim dajalcem – utripalcem rumene barve, vključno s semaforskim drogom, točkovnim betonskim temeljem d=60 cm z malim semaforskim sidrom, inštalaterskimi deli ter vsemi prevozi, prenosi, pomožnimi materiali in deli.


Datum objave: 22.02.2013   11:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kolikšna je ocenjena vrednost del

ODGOVOR:
Ocenjena vrednost:210.000,00 eur

Datum objave: 25.02.2013   08:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Ali je ocenjena vrednost 210.000 € z ali brez DDV?
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Ocenjena vrednost je brez DDV.

Datum objave: 25.02.2013   10:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Prosim objavite tehnično poročilo, za vse objekte, ki se bodo gradili.

lp

ODGOVOR:
Ogled tehničnih poročil in projektov je možen v sredo, 27.2.2013, od 10. do 11. ure na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6 Ig.

Datum objave: 25.02.2013   10:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Prosim objavite tehnično poročilo, za vse objekte, ki se bodo gradili.

lp

ODGOVOR:
Ogled tehničnih poročil in projektov je možen v sredo, 27.2.2013, od 10. do 11. ure na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6 Ig.Datum objave: 27.02.2013   08:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

V razpisni dokumentaciji , v členu 24, na strani 13, v poglavju Pogoji za priznanje ekonomske in finančne sposobnosti ponudnika, zahtevate, da mora ponudnik izkazovati boniteto najmanj SB5 ali višjo. V primeru skupne ponudbe morajo vsi partnerji izpolnjevati ta pogoj. V primeru ponudbe s podizvajalci, morajo ta pogoj izpolnjevati tudi podizvajalci.

Agencija AJPES v svojih obrazložitvah navaja, da so gospodarske družbe z bonitetno oceno SB6 , še vedno nadpovprečno zmožne poravnavanja obveznosti in da dosegajo takšne vrednosti kazalnikov , da je modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila še vedno nižja, kot v povprečju za vse slovenske družbe.

Predlagamo, da bonitetno oceno spremenite v SB6, s čimer boste povečali konkurenčnost, ob enem pa si ne boste povečali tveganja, da objekt ne bi bil dokončan, zaradi slabe ekonomske sposobnosti izvajalca.

Hvala za odgovor

ODGOVOR:
Bonitetna ocena se iz SB5 spremeni v SB6.


Datum objave: 27.02.2013   08:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Glede na to, da je celotna vrednost posla ocenjena na 210.000 EUR, vas prosimo, da omilite vaše pogoje in da za resnost ponudbe zadostuje menica, za dobro izvedbo del in garancijsko dobo pa lastna izjava, saj vaše zahteve po bančni garanciji oziroma izjavah bank predstavljajo dodaten strošek za ponudnike.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Ostane kot v razpisni dokumentaciji

Datum objave: 27.02.2013   08:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Na strani 13 Razpisne dokumentacije pod Dokazila OBR-8 zahtevate:
1. seznam gradenj, opravljenih v zadnjih 5 letih, na OBR-8 pa je v izjavi navedeno v zadnjih 3 letih - kaj je pravilno?
2. potrdila o dobro opravljenem delu za najpomembnejše gradnje (OBR-8a) - ali ne zadoščajo 3 reference skladno s pogoji razpisa?
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
1. Pravilno je v zadnjih 3 letih.
2. Na obrazcu OBR-8a se vpišejo potrjene reference izvedenih del.

Datum objave: 27.02.2013   08:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Kot priloga OBR-9 zahtevate za Odgovornega vodjo del dokazila o izpolnjevanju pogojev - ali zadošča predložitev odločbo o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS in odločbe o opravljenem strokovnem izpitu?
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Ostane kot v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 27.02.2013   08:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani.

Naročnika naprošamo da objavi popise del, ki zmnožujejo količino in deno del ter jih pišejo v rekapitulacijo.

lp

ODGOVOR:
Ostane kot v objavljenih popisih del.

Datum objave: 27.02.2013   08:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
V 3. čl. razpisne dokumentacije na strani 4 zahtevate za pravilnost ponudbe predložitev (OBR-7) – parafiran vzorec pogodbe - ali torej zadošča samo parafiran vzorec pogodbe, ali ga je potrebno tudi izpolniti?
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Za pravilnost ponudbu zadostuje parafiran vzorec pogodbe.

Datum objave: 27.02.2013   08:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
V 3. čl. pogodbe imate naveden popust, ki se sklicuje na navedbo v ponudbenem predračunu, v ponudbenem predračunu pa tega popusta ni navedenega - ali to pomeni, da se v pogodbi lahko nudi dodatni popust izven ponudbe?
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
V primeru, da ponudnik daje popust mora biti le ta naveden v ponudbenem predračunu.

Datum objave: 27.02.2013   08:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
V 13. čl. pogodbe imate navedeno, citiramo: "Za dovršena dela izvajalec daje 10 let garancije." Ali je to napaka, saj naprej navajate, da je za solidnost gradnje garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika...?
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
V 13. členu pogodbe se črta prvi stavek in sicer "Za dovršena dela izvajalec daje 10 let garancije."

Datum objave: 27.02.2013   08:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
V zadnjem odstavku 17. čl. pogodbe je navedeno, da v primeru razdrtja pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima nobenih finančnih obveznosti ne glede na obseg opravljenih del - to je sporno, saj izvajalcu morate priznati dela, ki jih je dejansko že opravil, seveda pa mu lahko zaračunate vso povzročeno škodo skladno s pogodbo.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
V zadnjem ostavku se spremeni drugi stavek:Če pride do razdrtja pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima nobenih finančnih obveznosti ne glede na obseg opravljenih del.
Pravilen se glasi: Če pride do razdrtja pogodbe po krivdi izvajalca mu naročnik prizna nesporno izvedena dela, ki jih je opravil in mu zaračuna vso povzročeno škodo skladno s pogodbo.

Datum objave: 27.02.2013   08:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
V 20. čl. pogodbe navajate kot sestavni del pogodbe potrjen terminski plan - ali to pomeni, da se le-ta predloži takrat, ko bo prišlo do podpisa pogodbe?
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Terminski plan se predloži ob podpisu pogodbe.

Datum objave: 27.02.2013   08:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo naročnika, da spremeni razpisni pogoj v točkah o izjavah bank za pridobitev bančnih garancij za dobro izvedbo in odpravo napak v garancijski dobi, in sicer da se namesto zavezujočih izjav bank lahko priloži nezavezujoče izjave bank, saj bi s tem ponudnikom zmanjšali stroške in odpravili težave s kvoto odobrenih limitov.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Ostane kot v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 27.02.2013   08:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Referenčna potrdila

Ali lahko k ponudbi priložimo referenčno potrdilo na splošnih obrazcih izvajalca, katero je potrjeno s strani naročnika referenčnega dela in zajema vse podatke, katere zahtevate na vašem obrazcu?

Hvala.ODGOVOR:
Lahko, v kolikor zajema vse podatke, ki so na obrazcu v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 27.02.2013   08:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko za garanciji za dobro izvedbo del in za odpravo napak in pomanjkljivosti priložimo lastni izjavi brez izjav banke oziroma priložimo nezavezujoči izjavi bank. Stroški zavezujočih izjav bank namreč predstavljajo zelo velike stroške in so nesorazmerni glede na zahtevano garancijo za resnost ponudbe.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Ostane, kot v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 27.02.2013   12:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Objekt PLOČNIK - CESTA NA KUREŠČEK
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Zidarska in kamnoseška dela
postavka: Izdelava betonske ograje po načrtu

Ali lahko objavite načrt betonske ograje?ODGOVOR:
Podrobnejši opis za postavko 54 571 Izdelava betonske ograje po načrtu (Pločnik - Cesta na Kurešček):
Izdelava betonske ograje višine do h=1.50 m, dolžina 28 m. Upoštevati vsa zemeljska dela, opaže, pasovni AB temelj prereza 30/50 cm iz C 25/30 in rebraste armature 20 kg/m1, izvedbo zidanega zidu iz betonskih tlakovcev s fugiranjem s cementno malto 1:2, vse prevoze, prenose, pomožna dela in materiale.

Datum objave: 27.02.2013   12:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni.
Pločnik - Cesta za Kurešček
Gradbena in obrtniška dela
Post. 54571 Izdelava betonske ograje po načrtu.
Prosim za načrt ograje.

Hvala in lep pozdrav.
ODGOVOR:
Podrobnejši opis za postavko 54 571 Izdelava betonske ograje po načrtu (Pločnik - Cesta na Kurešček):
Izdelava betonske ograje višine do h=1.50 m, dolžina 28 m. Upoštevati vsa zemeljska dela, opaže, pasovni AB temelj prereza 30/50 cm iz C 25/30 in rebraste armature 20 kg/m1, izvedbo zidanega zidu iz betonskih tlakovcev s fugiranjem s cementno malto 1:2, vse prevoze, prenose, pomožna dela in materiale.

Datum objave: 27.02.2013   12:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni.
Pločnik - Cesta za Kurešček
Gradbena in obrtniška dela
Post. 54571 Izdelava betonske ograje po načrtu.
Prosim za načrt ograje.

Hvala in lep pozdrav.
ODGOVOR:
Podrobnejši opis za postavko 54 571 Izdelava betonske ograje po načrtu (Pločnik - Cesta na Kurešček):
Izdelava betonske ograje višine do h=1.50 m, dolžina 28 m. Upoštevati vsa zemeljska dela, opaže, pasovni AB temelj prereza 30/50 cm iz C 25/30 in rebraste armature 20 kg/m1, izvedbo zidanega zidu iz betonskih tlakovcev s fugiranjem s cementno malto 1:2, vse prevoze, prenose, pomožna dela in materiale.

Datum objave: 27.02.2013   12:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Pri objektu Elektrika - TP IG - Šintarija - nov NN izvod vrtec, pri gradbenih delih ni nikjer omenjen izkop za cevi in jaške, odvoz pa kar 258 m3.
Ali manjka kakšna postavka?ODGOVOR:
Objavljen je popravek popisa Elektrika - TP Ig - Šintarija - nov NN izvod vrtec.

Datum objave: 27.02.2013   13:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo naročnika, da podaljša rok oddaje ponudbe in posledično tudi rok za oddajo vprašanj naročniku , ker je ogled projektov možen šele 27.2.2013, ko pa že poteče rok za oddajo vprašanj naročniku.

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Podaljšujemo rok za vprašanja 27.2. in 28.2.2013, rok za oddajo ponudb je 7.3.2013., pogajanja 15.3.2013.

Datum objave: 27.02.2013   16:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V popisu za fekalno kanalizacijo pod črko E. ZIDARSKA DELA, postavka 1 (Razna nepredvidena dela, drobna grad. dela in zidarska pomoč obrtnikom in montažerjem, obračunana po dejansko porabljenem času in materialu oz. po sporazumno dogovorjeni ceni za enoto; ponudnik naj za ta dela obvezno predvidi znesek v višini 5% vrednost). Naročnika prosimo, da naj nam razloži od katere vrednosti naj se predvidi nepredvidena dela v višini 5% vrednosti pod postavko 1, črke E. ZIDARSKA DELA.

ODGOVOR:
Od vrednosti vseh gradbenih del (brez preddel in ruš. del)

Datum objave: 01.03.2013   09:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozivamo naročnika da objavi/definira Načrt pogajanj.

ODGOVOR:
Načrt pogajanj je objavljen v razpisni dokumentaciji - Protokol o pogajanjih. Naročnik bo izvedel tri kroge pogajanj.Poudarjamo, da mora imeti predstavnik ponudnika pisno pooblastilo za udeležbo na pogajanjih in za oddajo končne ponudbene cene.

Datum objave: 01.03.2013   09:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je, glede na vaš odgovor "V primeru, da ponudnik daje popust mora biti le ta naveden v ponudbenem predračunu." dovoljeno v rekapitulacijo ponudbenega predračuna vnesti še vrstico s popustom?


ODGOVOR:
Da

Datum objave: 01.03.2013   09:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo naročnika, da objavi razpisno dokumentacijo z upoštevanimi spremembami, da ne bo vsak od ponudnikov sam korigiral objavljene popravke besedil.
Istočasno opozarjamo naročnika, da predračun nima vpisanih formul in tudi celice niso zaklenjene, tako ponudbe ponudnikov ne bodo izdelane na istem imenovalcu in posledično ne bodo primerljive (npr. nepredvidena dela, itd.)

Prosimo naročnika, da objavi predlagane popravke.

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Razpisne dokumentacije ne bomo popravljali. Glede drugega vprašanja ostane tako kot je v razpisni dokumentaciji (zaklenjene so celice z opisom postavke, enota mere in količina).

Datum objave: 01.03.2013   09:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Opozarjamo naročnika, da je 2 dni za prestavitev roka oddaje ponudbe premalo. Dokaz za to je število postavljenih vprašanj oziroma zahtevkov za pojasnila na dan 27.2.2013.
Prav tako opozarjamo, da naročnik ni upošteval minimalnega z zakonom določenega roka za oddajo ponud od objave naročila.

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Ostane kot objavljeno. Rok za oddajo ponudbe je 7.3.2013 do 10.00. Odpiranje ponudb 7.3.2013 ob 10.30. Pogajanja 15.3.2013 ob 10.00.

Datum objave: 01.03.2013   09:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Glede na to, da ste podaljšali rok za oddajo ponudbe, vas prosimo, da zahtevane veljavnosti (garancije, izjave...) ostanejo vezane na prvotni rok oddaje ponudbe - pa prosimo za hiter odgovor.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Da, zahtevane veljavnosti dokumentov lahko ostanejo vezane na prvotni datum oddaje ponudb.

Datum objave: 01.03.2013   09:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Dne 27.2.2013, 13:28 ste odgovorili, citiramo: "Podaljšujemo rok za vprašanja 27.2. in 28.2.2013, rok za oddajo ponudb je 7.3.2013., pogajanja 15.3.2013." Ker v dodatnem obvestilu niste navedli spremenjenega datuma pogajanj, vas prosimo za pojasnilo, ali ura pogajanj ostane nespremenjena, torej so pogajanja dne 15.03.2013 ob 10.00 h?
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Da, kot v predhodnem odgovoru navedeno, pogajanja bodo 15.3.2013 ob 10.00 uri.