Dosje javnega naročila 005943/2023
Naročnik: OBČINA BRASLOVČE, Braslovče 22, 3314 Braslovče
Storitve: Redno vzdrževanje občinskih lokalnih cest in javnih poti v občini Braslovče
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005943/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.09.2023
JN005943/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.10.2023
Zahtevek za revizijo

    JN005943/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BRASLOVČE
Braslovče 22
3314
SI
Braslovče
Slovenija
Maša Uranjek
masa.uranjek@braslovce.si
+386 37038410

Internetni naslovi
https://www.braslovce.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/492197/Razpisna_dokumentacija_Redno_vzdrzevanje.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=30224
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Redno vzdrževanje občinskih lokalnih cest in javnih poti v občini Braslovče
Referenčna številka dokumenta: JN-30224
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50230000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je redno vzdrževanje občinskih lokalnih cest in javnih poti v občini Braslovče v obdobju od 1.11.2023 do 31.10.2024.

Redno vzdrževanje občinskih lokalnih cest in javnih poti v občini Braslovče obsega vzdrževalna dela za ohranjanje prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti cest, zagotavlja prometno varnost in prevoznost cest ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Gradbena in ostala dela
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je redno vzdrževanje občinskih lokalnih cest in javnih poti v občini Braslovče v obdobju od 1.11.2023 do 31.10.2024 - sklop 1 Gradbena in ostala dela
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.11.2023
Konec: 31.10.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Strojna dela
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je redno vzdrževanje občinskih lokalnih cest in javnih poti v občini Braslovče v obdobju od 1.11.2023 do 31.10.2024 - sklop 2 Strojna dela
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.11.2023
Konec: 31.10.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Asfalterska dela
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je redno vzdrževanje občinskih lokalnih cest in javnih poti v občini Braslovče v obdobju od 1.11.2023 do 31.10.2024 - sklop 3 Asfalterska dela
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.11.2023
Konec: 31.10.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Košnja trave
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je redno vzdrževanje občinskih lokalnih cest in javnih poti v občini Braslovče v obdobju od 1.11.2023 do 31.10.2024 - sklop 4 Košnja trave
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.11.2023
Konec: 31.10.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.09.2023   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.09.2023   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.09.2023   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.09.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.09.2023   10:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Razumemo vaše želje glede zahtevane reference za obseg 50 km cest (to referenco imata le dva ponudnika), vendar bi želeli pojasniti, zakaj menimo, da bi bila referenca za izdelavo ceste v dolžini 300 m in sanacija plazu zadostna in bolj ustrezna, celo bolj relevantna za vašo ponudbo del, saj opravljeno delo ne bo v tolikšni meri in v enem kosu (50km), kot je navedeno v razpisu.

Prosimo, če se referenca sanacije cest lahko zmanjša.
Hvala za morebitno pozitivno ugoditev slednjega in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

se opravičujemo, ampak je pri navedbi tehnične in strokovne sposobnosti prišlo do napake.

Zahtevana referenca je sledeča:
Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekt v primeru skupne ponudbe je v zadnjih 5 (petih) letih od dneva oddaje ponudbe kvalitetno in strokovno vsaj 3 (trikrat) že uspešno izvedel naslednji referenčni projekt:
- primerljive storitve rednega vzdrževanja občinskih cest, glede na posamezen razpisani sklop in popis del iz tega javnega naročila.

Razpisna dokumentacija s popravljenimi razpisnimi obrazci bo dostopna na spletni strani Občine Braslovče (https://www.braslovce.si/).

Lep pozdrav
Datum objave: 18.09.2023   12:08
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Pri pregledu popisov del smo ugotovili, da ponekod niso vstavljene formule in prihaja do napak pri seštevanju.
Prosimo, da popise pregledate in popravite.

ODGOVOR

Spoštovani,

najlepša hvala za opozorilo.
Popravljeni popisi so dostopni na spletni strani Občine Braslovče: https://www.braslovce.si/objava/820256

Lep pozdrav,