Dosje javnega naročila JN6441/2015
Naročnik: SŽ, d.o.o. 
Storitve: Informacijski sistemi
ZJN-2: Odprti postopek

JN6441/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.09.2015
JN6587/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.09.2015
    JN6441/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 183-332491
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Informacijski sistemi

Datum objave: 17. 9. 2015
Številka objave: JN6441/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SŽ, d.o.o., KOLODVORSKA ULICA 11, Kontakt: Darko Zakrajšek, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 12914687. Telefaks +386 12914833. E-pošta darko.zakrajsek@slo-zeleznice.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKAI.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTII.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOVII.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za podporo vzdrževanja in upravljanja točkovnih, linijskih in voznih sredstev SŽ (EAM – enterprise asset management)
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 1.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za podporo vzdrževanja in upravljanja točkovnih, linijskih in voznih sredstev SŽ (EAM – enterprise asset management)
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 48810000 (Informacijski sistemi)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)SklopiII.1.9)Informacije o variantahII.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Celotna ponudbena vrednost (investicija + vzdrževanje). Ponder: 30
2. Funkcionalnosti ponujenega informacijskega sistema, ki ne obstajajo v osnovi. Ponder: 70
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomPrejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 28. 10. 2015
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 28. 10. 2015
Čas: 12:00
Kraj: Ljubljana
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/9/3161-10497685270064387807/Razpisna
_dokumentacija.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 14. 10. 2015
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SŽ, d.o.o., KOLODVORSKA ULICA 11, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SŽ, d.o.o., KOLODVORSKA ULICA 11, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 9. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN6587/2015, Storitve: Informacijski sistemi; datum objave: 23. 9. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.09.2015   11:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lahko pričakujemo razpisno dokumentacijo tudi v angleškem jeziku?

ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija je na voljo le v slovenskem jeziku.

Datum objave: 25.09.2015   11:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Skladno z določili točke 2.1 RD vas prosimo za obrazce tudi v word obliki.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija v Word obliki je bila objavljena.

Datum objave: 25.09.2015   11:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Lepo prosimo za objavo razpisne dokumentacije tudi v Word dokument obliki, saj je obrazcev za izpolnitev kar nekaj in v PDF dokument obliki jih ni mogoče izpolniti v elektronski obliki in kasneje tudi natisniti.

Hvala za vaše razumevanje s strani zainteresiranih ponudnikov, Lp

ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija v Word obliki je bila objavljena.

Datum objave: 25.09.2015   11:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Je mogoče dobiti razpisno dokumentacijo v angleškem jeziku?

ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija je na voljo le v slovenskem jeziku.

Datum objave: 29.09.2015   11:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Kadrovska usposobljenost, obrazec 6e, 6f, prva vrstica v tebeli se glasi " Poslovni odnos do ponudnika, ki zagotavlja sodelovanje v celotnem času trajanja investicije na SŽ". Sprašujemo kaj se lahko vpiše v to vrstico?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Ponudnik v to vrstico vpiše: »Pogodba o zaposlitvi« ali »Podjemna pogodba« ali »Avtorska pogodba« ali »Podizvajalska pogodba« ali »Pogodba o poslovnem sodelovanju« ipd. z navedbo časovne veljavnosti, ki mora biti:
- Razpisni obrazec 6e: vsaj za čas trajanja investicijske pogodbe,
- Razpisni obrazec 6f: vsaj za čas trajanja investicijske+vzdrževalne pogodbe.

Datum objave: 06.10.2015   06:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

znima nas, kako se obravnava potencialna situacija, ki jo navajamo: Ponudnik -> podizvajalec -> podizvajalec podizvajalca
Ali je zgoraj omenjeni "set up" pravno formalno sprejemljiv?
Ali se v primeru sprejemljivosti obravnava podizvajalec podizvajalca enakovredno kot podizvajalec ponudnika, v smislu izpolnjevanja obrazcev in navajanja referenc?

Hvala lepa za odgovor.

ODGOVOR:
Podizvajalca lahko v svoji ponudbi prijavi le izvajalec. Potencialna situacija, navedena v vprašanju, pravno ni dopustna.

Datum objave: 07.10.2015   09:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali so predmet naročila tudi uporabniške licence za uporabo ponujene rešitve?

ODGOVOR:
Da, vključno z licencami za uporabo vmesne programske opreme (sistemi za upravljanje z bazami podatkov, aplikativni strežniki, napredni sistemi poslovnega obveščanja, ipd.).

Datum objave: 07.10.2015   09:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za navedo, koliko je predvidenih uporabnikov rešitve na področju:
a) vzdrževanja in upravljanja železniških tirnih vozil,
b) vzdrževanja in upravljanja točkovnih, linjskih in voznih sredstev,
c) vzdrževanja in upravljanja IT sredstev.

ODGOVOR:
a) Ocena števila uporabnikov na področju vzdrževanja železniških tirnih vozil je 301.
b) Ocena števila uporabnikov na področju železniške infrastrukture (!tudi linijska sredstva) je 483.
c) Razpis se ne nanaša na vzdrževanje in upravljanje IT sredstev. Zahteva v razpisni dokumentaciji je, da ponujeni sistem omogoča informacijsko podporo za IT sredstva. Poleg tega je zahtevana vsaj ena referenca iz upravljanja IT sredstev. Upravljanje IT sredstev bo implementirano kasneje (!ne v okviru projekta, na katerega se nanaša ta razpis), uporabiti želimo isto platformo za upravljanje s sredstvi.

Ocena števila uporabnikov (301+483=784) je večja od števila uporabnikov v razpisni dokumentaciji v tabeli po posameznih vlogah – razlog je v tem, da nekateri uporabniki potrebujejo dostop do funkcij informacijskega sistema za točki a) in b) vašega vprašanja.

V zgornji oceni števila uporabnikov ni vključena kategorija vnašalcev iz tabele po posameznih vlogah v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 07.10.2015   09:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisnik dokumentaciji, str. 15, zadnji odstavek, je navedeno, "da ponudnik informacijskega sistema razpolaga z najvišjo stopnjo usposobljenosti/kompetenčnosti oziroma obliko znanja ter partnerskim statusom".
V izogib različnim interpretacijam prosimo za podrobnejšo pojasnitev te zahteve:
- če gre za SAP partnerja: kakšen status mora SAP partner imeti?
- kaj so merila za "najvišjo stopnjo usposobljenosti"?

ODGOVOR:
Ponudnik usposobljenost dokazuje z referencami, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Ponudnik mora imeti veljaven status SAP partnerja, če je ponujena programska platforma SAP.

Datum objave: 07.10.2015   09:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali mora rešitev za področje vzdrževanja in upravljanja točkovnih, linijskih in voznih sredstev omogočati tudi grafični prikaz teh sredstev?

ODGOVOR:
Če je pod grafičnim prikazom sredstev mišljen prostorski prikaz sredstev, potem je odgovor da.
Če so pod grafičnim prikazom mišljeni slike, tehnična dokumentacija, ipd., potem je odgovor da.

Datum objave: 16.10.2015   10:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na ustaljeno poslovno prakso v primerljivih mednarodnih IT projektih, se odškodninska odgovornost izvajalca presoja glede na naravo projekta in s tem povezana tveganja ter planirane aktivnosti izvajalca in naročnika. Pregled dobre prakse na področju državne uprave in družb v lasti države pri urejanju pogodbenih odnosov v zvezi z IT projekti pokaže, da poleg izvajca tudi naročnik prevzema polno odgovornost za svojo sodelovalno dolžnost povezano z implementacijo projekta, prav tako pa prevzema tveganje za posledice izvirajoče iz obstoječe programske in strojne opreme. Iz tega naslova izvajalec tezko prevzema tveganja na strain naročnika in s tem povezane odskodninske obveze.

V tej zvezi vas sprasujemo:
Ali je možno odskodninsko odgovornost za vse vrste škod izvajalca omejiti na enak način, kot je omejena vrednost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, to je da se odškodninska odgovornost izvajalca omeji navzgor in sicer največ do zneska plačil za produkt ali storitev?

ODGOVOR:
Ne.

Datum objave: 16.10.2015   10:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo vas da bolj podrobno opredelite katere uporabniške skupine oz delovna mesta v SŽ bodo uporabljale mobilno rešitev na mobilnih napravah. Katere so glavne funkcionalnosti, ki bi morale biti podprte z uporabniškim vmesnikom za mobilne naprave? Katere so funkcionalnosti, kjer nameravate izkoriščati funkcije mobilnih naprav (GPS, kamera…). Hvala.

ODGOVOR:
Kot v razpisni dokumentaciji (! funkcionalne zahteve 292 do 299).
Vse funkcionalnosti morajo biti podprte za uporabo preko spletnega uporabniškega vmesnika, prilagojenega za uporabo na mobilnih napravah.

Datum objave: 16.10.2015   10:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Iz razpisne dokumentacije ni moč enolično določiti obsega prostorskih podatkov, predvidenega za vnos. Zato prosimo za odgovor na spodnji vprašanji.
Ali ima katera izmed rešitev, naštetih pod točko 5.4, tudi prostorske podatke?
Ali je predviden inicialni uvoz prostorskih podatkov iz točke 3.2?

Hvala za odgovore.


ODGOVOR:
Rešitve, naštete v točki 5.4 (Razpisni obrazec 11: Vsebinske zahteve), trenutno večinoma ne vsebujejo prostorskih podatkov. V obstoječih sistemih so trenutno na voljo prostorski podatki samo za nekatere posamezne dele omrežja (posamezni odseki ali za določeno vrsto sredstev).
Inicialni uvoz prostorskih podatkov (! točka 3.2 Razpisni obrazec 11: Vsebinske zahteve) je predviden za tiste prostorske podatke, ki obstajajo (!glej prejšnji odstavek).

Datum objave: 16.10.2015   10:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Zaradi obsežnosti in kompleksnosti projekta ter zagotovitve tehnične sposobnosti (zagotovitve vseh mednarodnih izvajalcev / podizvajalcev vpletenih v projekt) predlagamo podaljšanje roka oddaje ponudbe za najmanj 10 dni.

Hvala.

ODGOVOR:
Rok za oddajo ponudbe se ne spreminja.

Datum objave: 16.10.2015   10:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za podaljšanje časa za postavljanje vprašanj (pojasnil razpisne dokumentacije).

Hvala!

ODGOVOR:
Rok za postavljanje vprašanj, vezanih na razpisno dokumentacijo, se ne spreminja.

Datum objave: 20.10.2015   12:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Koliko mobilnih naprav bo v uporabi? Naša rešitev licencira mobilno napravo zato nas zanima število mobilnih naprav in ne njihovih uporabnikov ?
2. V razpisni dokumentaciji je navedeno št. uporabnikov. Naše razumevanje je sledeče: potrebujete 400 sočasnih uporabnikov ali 650 imenovanih, ali razumemo pravilno?
3. Ali so mobilni uporabniki všteti v število sočasnih oziroma imenovanih uporabnikov? Ali jih je potrebno dodati sočasnim ali imenovanim uporabnikom?
4. Ali lahko predložimo referenco brez podpisa stranke in na vašo zahtevo kasneje predložimo podpisan dokument s strani stranke? Naše reference so velika mednarodna podjetja kjer je postopek podpisa dokumenta precej dolgotrajen.
5. Podpis tujih referenc na slovenski obrazec ja lahko problematičen, odgovorne osebe / podpisniki mogoče ne bodo hoteli podpisati njim nerazumljiv dokument, ali lahko navedemo stranko in v primeru vašega poziva dostavimo v podpis referenci dokument v ustreznem jeziku?
6. Katero podatkovno bazo uporabljate oziroma jo boste uporabljali?
7. Ali je podatkovna baza predmet razpisa?


ODGOVOR:
1. Število mobilnih naprav je enako številu mobilnih uporabnikov iz tabele 2 (! Razpisni obrazec 11: Vsebinske zahteve, Poglavje 4. Obseg dobave, Podpoglavje 4.2. Programska oprema). Skupno število je torej 255.
2. Ponudniki naj pri številu uporabnikov upoštevajo podatke iz tabele 2 (! Razpisni obrazec 11: Vsebinske zahteve, Poglavje 4. Obseg dobave, Podpoglavje 4.2. Programska oprema). Podatki o številu uporabnikov iz vprašanja se nanašajo samo na uporabnike v podjetju SŽ Infrastruktura (! samo eno izmed podjetij v skupini SŽ) in se nanašajo na vse kategorije uporabnikov iz tabele 2 vključno s kategorijo 'Vnašalci'. V vprašanju omenjeni 'sočasni uporabniki' pomeni, koliko naprav (prenosniki, namizni računalniki, tablični računalniki) ima dostop do informacijskega sistema v podjetju SŽ Infrastruktura.
3. Mobilni uporabniki so všteti v skupno število uporabnikov, kar je jasno razvidno iz tabele 2 (! Razpisni obrazec 11: Vsebinske zahteve, Poglavje 4. Obseg dobave, Podpoglavje 4.2. Programska oprema). V tabeli 2 je definirano število uporabnikov po vlogah v sistemu – naročnik od ponudnika pričakuje da ponudi cenovno najugodnejši način licenciranja.
4. NE, ni dovolj, da ponudnik samo navede stranko, obrazci – izjave naročnika referenčnega projekta morajo biti podpisani s strani odgovorne osebe naročnika referenčnega projekta.
5. NE, ni dovolj, da ponudnik samo navede stranko, obrazci – izjave naročnika referenčnega projekta morajo biti podpisani s strani odgovorne osebe naročnika referenčnega projekta.
6. Sistem za upravljanje podatkovnih baz ponudi ponudnik. Od ponudnika pričakujemo, da ponudi cenovno najugodnejši sistem, če ponujena programska rešitev podpira različne sisteme za upravljanje podatkovnih baz. 7. Da.

Datum objave: 20.10.2015   12:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

1. Ali lahko v povezavi s prvo zahtevano referenco spremenite določilo 2000 železniških tirnih vozil v 1000 železniških tirnih vozil? Naše mnenje je, da je delovanje sistema neodvisno od števila podatkov v bazi. Naše reference imajo tudi preko pol milijon sredstev v bazi s čemer dokazujemo delovanje rešitve v večjih okoljih. Smo prepoznaven ponudnik po IDC, Forrester in Gartner za EAM na področju tirnega transporta in bi nas vaš zahtevek neupravičeno izločil iz postopka. Iz vaše branže imamo več kot 10 strank, ki pokrivajo celoten spekter dejavnosti (od proizvodnje do vzdrževanja transportnih sredstev).
2. Ali lahko v povezavi z drugo zahtevano referenco spremenite določilo 1000 km železniških prog v 500 km železniških prog? Naše mnenje je, da je delovanje sistema neodvisno od dolžine železniških tirov. Naše reference imajo preko pol milijon sredstev v bazi s čemer dokazujemo delovanje rešitve v večjih okoljih. Smo prepoznaven ponudnik po IDC, Forrester in Gartner za EAM na področju tirnega transporta in bi nas vaš zahtevek neupravičeno izločil iz postopka. Iz vaše branže imamo več kot 10 strank, ki pokrivajo celoten spekter dejavnosti (od proizvodnje do vzdrževanja transportnih sredstev).


ODGOVOR:
Zahtevane reference so povezane s predmetom javnega naročila in hkrati sorazmerne zahtevnosti projekta, zato naročnik pogoja ne bo spreminjal.

Datum objave: 20.10.2015   12:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Predlagamo, da se zahteva po referenci 1 in 2 (2000 železniških tirnih vozil in 1000 km železniških prog) spremeni v referenčno zahtevo po številu uporabnikov sistema (bodisi hkratnih bodisi imenovanih uporabnikov), saj smatramo, da se kompleksnost projekta in kompetenčnost izvajalca ustrezneje definira oziroma prepozna v korelaciji s številom uporabnikov sistema.

ODGOVOR:
Zahtevane reference so povezane s predmetom javnega naročila in hkrati sorazmerne zahtevnosti projekta, zato naročnik pogoja ne bo spreminjal.