Dosje javnega naročila JN7134/2015
Naročnik: SŽ, d.o.o. 
Storitve: Zaključna gradbena dela
ZJN-2: Odprti postopek

JN7134/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.10.2015
JN7152/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.10.2015
JN7466/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.10.2015
    JN7134/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Storitve

Zaključna gradbena dela

Datum objave: 13. 10. 2015
Številka objave: JN7134/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SŽ, d.o.o., KOLODVORSKA ULICA 11, Kontakt: Slobodanka Rosić, V roke: Vložišče SŽ (služba za nabavo in investicije), SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 12914439. Telefaks +386 12914833. E-pošta slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKAI.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTII.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, SI-1000 Ljubljana.

SŽ - ŽGP Ljubljana, d.d., Ob zeleni jami 2, SI-1000 Ljubljana.

FERSPED, d.o.o., Parmova ulica 37, SI-1000 Ljubljana.

SŽ - ŽELEZNIŠKA TISKARNA LJUBLJANA d.d., Hladilniška pot 28, SI-1000 Ljubljana.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Obnova nepremičnin v lasti skupine SŽ na ključ
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 1.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Obnova nepremičnin v lasti skupine SŽ na ključ
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45400000 (Zaključna gradbena dela)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 2. 11. 2015
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 2. 11. 2015
Čas: 11:00
Kraj: Ljubljana
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Naročnik zaradi velikosti datoteke ni mogel objaviti vseh prilog. Načrti in primeri za obnovo bodo objavljeni naknadno.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/10/7869-51400463049406290372/RD_-_SZ
__Obnova_nepremicnin_v_lasti_skupine_SZ_na_kljuc.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 21. 10. 2015
Čas: 09:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SŽ, d.o.o., KOLODVORSKA ULICA 11, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SŽ, d.o.o., KOLODVORSKA ULICA 11, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 12. 10. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN7152/2015, Storitve: Zaključna gradbena dela; datum objave: 13. 10. 2015
  • JN7466/2015, Storitve: Zaključna gradbena dela; datum objave: 23. 10. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.10.2015   12:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
SPOŠTOVANI!

ZANIMA NAS ALI KOT KOT REFERENCE VELJAJO TUDI DRUGI OBJEKTI .
ZAHTEVA PO OBNOVI 100 POČITNIŠKIH OBJEKTOV IN ŠE DOLOČENO OBMOČJE JE DISKRIMINATORNA. NAROČNIK ZAHTEVA REFERENCE ZA OBNOVO POČITNIŠKIH OBJEKTOV. ZANIMA NAS ALI JE OBNOVA ŠOL, ZD ALI DRUGIH OBJEKTOV KAJ DRUGAČNA ALI IZGRADNJA TEH OBJEKTOV. NAROČNIK NAJ SPREMENI ZAHTEVO REFERENC V VIŠINI ZNESKA REFERENCE ALI V POVRŠINO OBNOVLJENIH ALI NOVO ZGRAJENIH OBJEKTOV.

L.P.

ODGOVOR:
Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.

Datum objave: 23.10.2015   12:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za podaljšanje roka oddaje ponudbe.

ODGOVOR:
Rok za oddajo ponudb ostane nespremenjen.

Datum objave: 23.10.2015   12:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani !
Zanima nas zakaj imate pogoj za reference »zaključena obnova najmanj 100 počitniških hiš v primorskem delu Republike hrvaške…«, če pa jih bo potrebno obnoviti cca 50. V tem primeru bi zadostovala referenca za 25 obnov hiš in še to ni pomembno v kateri državi. Prav tako nas zanima zakaj mora imeti podjetje zaposlenih vsaj 30 ljudi in od tega najmanj enega univ.dipl.inž.gradb. ali so lahko ostali zaposleni frizerke, čistilke, hišniki, kozmetičarke ipd. Oba pogoja za reference sta nerazumna in pisana na kožo samo eni z vaše strani favorizirani firmi, kar je diskriminatorno do ostalih ponudnikov.
Pričakujemo od naročnika, da popravi zahtevo za reference, da bodo lahko konkurirala vsa gradbena podjetja in ne samo eno oz. podjetja, ki nimajo z gradbeništvo nič skupnega.
Lepo pozdravljeni,


ODGOVOR:
Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.