Dosje javnega naročila JN6257/2015
Naročnik: OŠ NOVE FUŽINE 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN6257/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.09.2015
JN6376/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.09.2015
JN7174/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.10.2015
    JN6257/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 178-323065
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 10. 9. 2015
Številka objave: JN6257/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OŠ NOVE FUŽINE, Preglov trg 8, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: ga. Marjeta Bizjak, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064442. Telefaks +386 13064407. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje dveh let za potrebe OŠ Nove Fužine
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Osnovna šola Nove Fužine, Preglov trg 8, 1000 Ljubljana.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet naročila so sukcesivne dobave živil po sklopih v dvoletnem obdobju, za pripravo obrokov za potrebe OŠ Nove Fužine.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
15900000 (Pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 1. SKUPINA: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
1.1. Mleko in jogurti
1.2 Smetana, skuta, maslo, siri, mlečni namazi, mlečni pudingi in deserti
1.3 Sladoledi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 2. SKUPINA: MESO IN MESNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
2.1 Mlado goveje (junečje), svinjsko in telečje meso
2.2. Perutninsko meso
2.3 Mesnine
2.4 Salame
2.5 Perutninske mesnine in salame
2.6 Paštete
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 3. SKUPINA: RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
3.1 Zamrznjene ribe
3.2 Konzervirani ribji izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
03311000 (Ribe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 4. SKUPINA: JAJCA
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 5. SKUPINA: SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnikom, ki bodo oddali popolne ponudbe, bo priznana usposobljenost.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 6. SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
6.1 Zamrznjena zelenjava in sadje
6.2 Konzervirana in vložena zelenjava
6.3 Sadni kompoti, marmelade in džemi
6.4 Kislo zelje in repa
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15330000 (Predelano sadje in vrtnine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 7. SKUPINA: SADNI SOKOVI IN SIRUPI
1)KRATEK OPIS 7.1 Nektarji, sok 100%
7.2 Sadne žitne rezine
7.3 Sirupi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 8. SKUPINA: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
8.1 Oluščena žita, pripravljeni izdelki iz žit
8.2 Moke
8.3 Testenine
8.4 Sveže polnjene testenine
8.5 Testo
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 9. SKUPINA: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
9.1 Zamrznjeni izdelki iz krompirjevega testa in zdroba
9.2 Zamrznjeni štruklji
9.3 Zamrznjeni polpeti
9.4 Zamrznjene palačinke
9.5 Različni zamrznjeni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 10. SKUPINA: KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
10.1 Pšenični kruh, ostali kruh
10.2 Žemlje, štručke, bombete
10.3 Slaščice
10.4 Sendviči
10.5 Polnozrnate slaščice
10.6 Ostalo pekovsko pecivo
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 11. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 12. SKUPINA: DIABETIČNI IN DIETIČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
12.1 Sojini in ostali izdelki
12.2 Kompoti in marmelade
12.3 Ostala živila
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 13. SKUPINA: EKOLOŠKA ŽIVILA
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
13.1 Bio mleko in mlečni izdelki
13.2 Bio meso in mesnine
13.3 Bio jabolka
13.4 Bio kruh in pekovski izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Niso zahtevana.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Ponudbena vrednost. Ponder: 90
2. Embalaža. Ponder: 5
3. Več ekoloških živil. Ponder: 5
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-1132/2015-5
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomPrejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 20. 10. 2015
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanjeIV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 20. 10. 2015
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, Velika sejna soba.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Javno naročilo je razdeljeno na skupine živil, te pa na sklope živil.
Razpisani sklopi so naslednji:
1. SKUPINA: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1.1. Mleko in jogurti
1.2 Smetana, skuta, maslo, siri, mlečni namazi, mlečni pudingi in deserti
1.3 Sladoledi
2. SKUPINA: MESO IN MESNI IZDELKI
2.1 Mlado goveje (junečje), svinjsko in telečje meso
2.2. Perutninsko meso
2.3 Mesnine
2.4 Salame
2.5 Perutninske mesnine in salame
2.6 Paštete
3. SKUPINA: RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
3.1 Zamrznjene ribe
3.2 Konzervirani ribji izdelki
4. SKUPINA: JAJCA
4.1 Jajca
5. SKUPINA: SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA
5.1 Sveže sadje in zelenjava /
6. SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
6.1 Zamrznjena zelenjava in sadje
6.2 Konzervirana in vložena zelenjava
6.3 Sadni kompoti, marmelade in džemi
6.4 Kislo zelje in repa
7. SKUPINA: SADNI SOKOVI IN SIRUPI
7.1 Nektarji, sok 100%
7.2 Sadne žitne rezine
7.3 Sirupi
8. SKUPINA: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
8.1 Oluščena žita, pripravljeni izdelki iz žit
8.2 Moke
8.3 Testenine
8.4 Sveže polnjene testenine
8.5 Testo
9. SKUPINA: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
9.1 Zamrznjeni izdelki iz krompirjevega testa in zdroba
9.2 Zamrznjeni štruklji
9.3 Zamrznjeni polpeti
9.4 Zamrznjene palačinke
9.5 Različni zamrznjeni izdelki
10. SKUPINA: KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI
10.1 Pšenični kruh, ostali kruh
10.2 Žemlje, štručke, bombete
10.3 Slaščice
10.4 Sendviči
10.5 Polnozrnate slaščice
10.6 Ostalo pekovsko pecivo
11. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
11.1 Ostalo prehrambeno blago
12. SKUPINA: DIABETIČNI IN DIETIČNI IZDELKI
12.1 Sojini in ostali izdelki
12.2 Kompoti in marmelade
12.3 Ostala živila
13. SKUPINA: EKOLOŠKA ŽIVILA
13.1 Bio mleko in mlečni izdelki
13.2 Bio meso in mesnine
13.3 Bio jabolka
13.4 Bio kruh in pekovski izdelki

Merili za izbor pri sklopih ekoloških živil sta:
- ponudbena vrednost: do 95 točk,
- embalaža: do 5 točk.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/9/7989-61608796323737104209/OBJAVA_O
S_NOVE_FUZINE.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 12. 10. 2015
Čas: 09:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 10. 9. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN6376/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 16. 9. 2015
  • JN7174/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 14. 10. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.09.2015   09:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

zanimamo se za sklop 6.1. zamrznjena zelenjava in sadje:
Ali vam lahko ponudimo zamrznjeno zelenjavo, ki je pakirana v vreče po 2,5kg, v enem kartonu pa je skupaj 10kg (torej 4 vreče po 2,5kg)?
Ali zamrznjenega sadja ne potrebujete (naslov sklopa je zamrznjena zelenjava in sadje, vendar sadja ni na nobeni postavki?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Spoštovani,

lahko.
Na podlagi odgovora na vprašanje bo naročnik spremenil zahteve v opisu živil za sklop 6.1 (Zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje - Zamrznjena zelenjava in sadje). Zamrznjenega sadja naročnik ne potrebuje in se opravičuje za napako v naslovu sklopa.

Lep pozdrav.

Datum objave: 24.09.2015   12:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Ali je možno točneje definirati za katero vrsto osliča se povprašujete?
Namreč na tržišču obstaja veliko različnih kvalitet osliča.
Predvidevam da vas zanima Argentinski oslič, ki je odlična kvaliteta?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Naročnik pri sklopu 3.1 (Ribe in konzervirane ribe - Zamrznjene ribe) pod zaporedno številko 1 zahteva fileje Argentinskega osliča.

Datum objave: 24.09.2015   12:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

MESO IN MESNI IZD.
SKLOP:2.1
št.8 mlado goveje meso, mleto-mleto stegno ali mleto pleče?
št.14. mleto svinjsko meso-mleto stegno ali mleto pleče?

SKLOP:2.3
št.6.kranjska klobasa- ali je mišljena kranjska klobasa s certifikatom ali navadna klobasa za kuhanje?

lp

ODGOVOR:
Pri sklopu 2.1 (Meso in mesni izdelki – Mlado goveje (junečje) svinjsko in telečje meso) pod zaporedno št. 8 naročnik zahteva mleto mlado goveje meso – stegno, pod zaporedno št. 14 zahteva mleto svinjsko meso – stegno.

Pri sklopu 2.3 (Meso in mesni izdelki – Mesnine) pod zaporedno št. 6 naročnik zahteva kranjsko klobaso s certifikatom.Datum objave: 24.09.2015   12:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Ali je možno dobiti razpisno dokumentacijo v *.doc (WORD) obliki (lažje in hitrejše izpolnjevanje dokumentacije)?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR:
Ponudbene obrazce v Word obliki lahko ponudnik zahteva na elektronskem naslovu meta.bizjak@ljubljana.si.


Datum objave: 13.10.2015   14:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Lepo prosimo za odgovore na spodnja vprašanja. Hvala!

2.6. PAŠTETE
1 kokošja pašteta 30g – ali lahko ponudimo piščančjo pašteto?
2 kokošja pašteta 50g – ali lahko ponudimo piščančjo pašteto?

3.2. SKLOP: KONZERVIRANI RIBIJI IZDELKI
1 pašteta iz zelenjave in morskih rib, min. 40% ribe (1. kvaliteta) 30g – omenjena pašteta ne obstaja v 30g pakiranju. Možno je dobiti pakiranje 50g ali 80g. Prosim sporočite kaj ponudimo.
2 ribja pašteta iz morskih rib, min 25% tuna in "5% sardel, max. 2% ogl. hidratov 30 g – paštete s tako sestavo na trgu ni. Ali vam lahko ponudimo tunino pašteto 30g s 34% tune? V kolikor razpolagate z informacijo, katera pašteta ustreza zgornjim navedbam, vas lepo prosimo za posredovanje informacije o blagovni znamki.
5 ribja pašteta iz tune, min. 47 % tune,2 do 4 dag – pašteta tunina s tako visokim deležem tune obstaja samo v pakiranju 100g (rio mare pate). V kolikor želite porcijsko pakiranje 20-40g, je trenutno z najvišjim deležem tune na voljo samo pašteta s 34% tune. Prosim sporočite ali ponudimo 100g pakiranje v tubi ali porcijsko pašteto s 34% tune.
6 tunina v lastnem soku, tuna min 80 %, 80 do 200g – tuna v lastnem soku ne dosega 80% tune v pakiranju. Na trgu takega izdelka ni. Ali vam lahko ponudimo rio mare v lastnem soku 80g, ki ima 70% delež tune?

6.2. sklop: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA
1 rdeča pesa v solati 10/1 ( PE embalaža-pastelizirano ) – lepo prosimo, da za izdelek naredite ločen sklop. Gre za svežo solato s krajšim rokom uporabe. S tem boste omogočili, da se lahko tudi proizvajalec pese prijavi na razpis, kar bo za šolo najugodneje.
4 dvojni paradižnikov koncentrat, konzerva 4kg +/-5% - izdelek v iskanem odstopanju ne obstaja. Ali lahko ponudimo pakiranje 4500g? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.

7.1. sklop: NEKTARJI; SOK 100 %;
8 100% multivitaminski sok iz rdečega sadja 1 l – ali lahko ponudimo 100% multivitaminski sok s sestavo: jabolko, pomaranča, ananas, marakuja, mango, banana, marelica, korenček?
12 100% jabolčni sok 0,2 l – ali lahko ponudimo pakiranje 250ml? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
13 100% pomarančni sok 0,2 l – ali lahko ponudimo pakiranje 250ml? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.

8.1. sklop: OLUŠČENA ŽITA; PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT
1 riž beli dolgozrnati prve vrste, pakiran po 4-15 kg – prosimo za informacijo ali naročnik potrebuje navaden bel riž, ki se razkuha ali riž dolgozrnati parboiled, ki se ne razkuha?
9 kosmiči ovseni porcijski – porcijski ovseni kosmiči ne obstajajo. Obstaja pakiranje 500g. Lahko ponudimo 500g pakiranje?
4 drobne jušne zakuhe po 2 kg (zvezdice, rinčice, rižek) – prosimo, da izdelke ločite po obliki, saj se cene med izdelki razlikujejo. Ali lahko ponudimo zvezdice v 500g pakiranju, rinčice v 5kg pakiranju in rižek v 200g pakiranju? Rinčic v 2kg pakiranju ne najdemo.
5 rezanci jušni valjani, pakirani po 2 kg – ali lahko ponudimo 500g pakiranje?

10.6. sklop: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
64 grisini 25 - 100g – ali lahko ponudimo pakiranje 20g ali 125g? Odstopanja so minimalna.
65 grisini polnozrnati 25 - 100g – Ali lahko ponudimo pakiranje 125g? Odstopanje je minimalno.

11.1. SKLOP: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
11 vanilij sladkor, pakiran po 500g – ali lahko ponudimo pakiranje 1kg? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
20 sladkor beli kg – ali želite, da ponudimo 1kg pakiranje ali 25kg pakiranje?
21 sladkor rjavi kg – ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
22 sladkor beli, mleti, 100-200g – ali lahko ponudimo 500g pakiranje? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
25 kokosova moka 200-500g – ali lahko ponudimo pakiranje 1kg? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
32 leča (rdeča, zelena, rumena), I. kvalitete – lepo prosimo naročnika, da se opredeli katero lečo potrebuje oz. v kolikor potrebuje vse 3, naj se jih razdeli (vsaka vrsta leče je en izdelek), saj se leče cenovno med seboj zelo razlikujejo. Na kilogram je razlike tudi do 2€. Hvala.
36 olje bučno, pakirano po 1 liter – ali naročnik želi 100% bučno olje?

12.1. SKLOP: SOJINI IN OSTALI IZDELKI
1 Sojino mleko, 0,2 l – sojino mleko ni na voljo v 200ml pakiranju. Obstaja v 250ml pakiranju. Ali lahko ponudimo 250ml?
8 Sojin sir (TOFU), 1 kg – tofu v 1kg pakiranju ne obstaja oz. nimamo informacije, da bi obstajal. V kolikor razpolagate z blagovno znamko, ki ustreza opisa, lepo prosimo za posredovanje v informacijo. Ali vam lahko ponudimo pakiranje 200g?

12.3 SKLOP: OSTALA ŽIVILA
1 špageti agluten, 500 g – ali lahko ponudimo pakiranje 220g? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
2 polžki agluten, 500 g – ali lahko ponudimo pakiranje 250g? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
3 rezanci agluten, 500 g – ali lahko ponudimo pakiranje 375g? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
4 moka agluten, 1/1 – ali lahko ponudimo pakiranje 500g? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
5 hrenovke vegeterjanske, 200 g – ali lahko ponudimo pakiranje 180g? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
6 pečenice vegeterjanske, 200 g – ali lahko ponudimo pakiranje 110g? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
8 breglutenski puding 120 g – ali lahko ponudimo pakiranje 2x100g? Brez glutenskega pudinga v 120g pakiranju ne najdemo. V kolikor razpolagate z informacijo po blagovni znamki, vas lepo prosimo, da jo posredujete na portal. Hvala.
9 drobtine brez glutena 100 g – ali lahko ponudimo pakiranje 300g? Drobtine BG v 100g pakiranju ne najdemo. V kolikor razpolagate z informacijo po blagovni znamki, vas lepo prosimo, da jo posredujete na portal. Hvala.
10 testenine brez jajc 500 g – ali želite, da so jajca deklarirana brez jajc (primerno živilo za alergike)? V kolikor je odgovora ja, prosimo za odobritev ali lahko ponudimo pakiranje 250g. Hvala

lp


ODGOVOR:
Naročnik odgovore podaja ob vprašanjih. Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije, kjer bodo z odebeljenimi črkami označeni popravki v opisih postavk v predračunskih obrazcih ponudbe, popravljen pa bo tudi obrazec Ponudba.

2.6. MESO IN MESNI IZDELKI - PAŠTETE
1 kokošja pašteta 30g – ali lahko ponudimo piščančjo pašteto? DA. Ponudnik lahko ponudi perutninsko pašteto 30.

2 kokošja pašteta 50g – ali lahko ponudimo piščančjo pašteto? DA. Ponudnik lahko ponudi perutninsko pašteto 50 g.

3.2. SKLOP: RIBE IN KONZERVIRANE RIBE - KONZERVIRANI RIBIJI IZDELKI

1 pašteta iz zelenjave in morskih rib, min. 40% ribe (1. kvaliteta) 30g – omenjena pašteta ne obstaja v 30g pakiranju. Možno je dobiti pakiranje 50g ali 80g. Prosim sporočite kaj ponudimo. Naročnik zahteva pašteto v gramaturi od 30 – 50 g.

2 ribja pašteta iz morskih rib, min 25% tuna in "5% sardel, max. 2% ogl. hidratov 30 g – paštete s tako sestavo na trgu ni. Ali vam lahko ponudimo tunino pašteto 30g s 34% tune? V kolikor razpolagate z informacijo, katera pašteta ustreza zgornjim navedbam, vas lepo prosimo za posredovanje informacije o blagovni znamki. Naročnik zahteva pašteto z min 34 % tune, v gramaturi 30g.

5 ribja pašteta iz tune, min. 47 % tune,2 do 4 dag – pašteta tunina s tako visokim deležem tune obstaja samo v pakiranju 100g (rio mare pate). V kolikor želite porcijsko pakiranje 20-40g, je trenutno z najvišjim deležem tune na voljo samo pašteta s 34% tune. Prosim sporočite ali ponudimo 100g pakiranje v tubi ali porcijsko pašteto s 34% tune. Naročnik zahteva pašteto z min. 34% tune, porcijsko.

6 tunina v lastnem soku, tuna min 80 %, 80 do 200g – tuna v lastnem soku ne dosega 80% tune v pakiranju. Na trgu takega izdelka ni. Ali vam lahko ponudimo rio mare v lastnem soku 80g, ki ima 70% delež tune? Naročnik zahteva tunino v lastnem soku, ki ima 70 % delež tune.

6.2. sklop: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE - KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA

1 rdeča pesa v solati 10/1 ( PE embalaža-pastelizirano ) – lepo prosimo, da za izdelek naredite ločen sklop. Gre za svežo solato s krajšim rokom uporabe. S tem boste omogočili, da se lahko tudi proizvajalec pese prijavi na razpis, kar bo za šolo najugodneje. Naročnik bo rdečo peso iz sklopa 6.1 izločil in oblikoval nov sklop, 6.5 (Konzervirana in vložena zelenjava - Rdeča pesa v solati).

4 dvojni paradižnikov koncentrat, konzerva 4kg +/-5% - izdelek v iskanem odstopanju ne obstaja. Ali lahko ponudimo pakiranje 4500g? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere. Ustrezna gramatura je od 3,8 do 4,5 kg.

7.1. sklop: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI - NEKTARJI; SOK 100 %;

8 100% multivitaminski sok iz rdečega sadja 1 l – ali lahko ponudimo 100% multivitaminski sok s sestavo: jabolko, pomaranča, ananas, marakuja, mango, banana, marelica, korenček? Naročnik zahteva multivitaminski sok v pakiranju 1 L.

12 100% jabolčni sok 0,2 l – ali lahko ponudimo pakiranje 250ml? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere. NE.

13 100% pomarančni sok 0,2 l – ali lahko ponudimo pakiranje 250ml? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere. NE.

8.1. sklop: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI - OLUŠČENA ŽITA; PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT

1 riž beli dolgozrnati prve vrste, pakiran po 4-15 kg – prosimo za informacijo ali naročnik potrebuje navaden bel riž, ki se razkuha ali riž dolgozrnati parboiled, ki se ne razkuha? Naročnik zahteva parboiled riž, ki se ne razkuha.

9 kosmiči ovseni porcijski – porcijski ovseni kosmiči ne obstajajo. Obstaja pakiranje 500g. Lahko ponudimo 500g pakiranje? Naročnik bo živila črtal iz razpisa.

8.3 sklop: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI - TESTENINE

4 drobne jušne zakuhe po 2 kg (zvezdice, rinčice, rižek) – prosimo, da izdelke ločite po obliki, saj se cene med izdelki razlikujejo. Ali lahko ponudimo zvezdice v 500g pakiranju, rinčice v 5kg pakiranju in rižek v 200g pakiranju? Rinčic v 2kg pakiranju ne najdemo. Naročnik potrebuje drobne jušne zakuhe, v obliki rinčič, v pakiranju od 2 do 5 kg.

5 rezanci jušni valjani, pakirani po 2 kg – ali lahko ponudimo 500g pakiranje? Ne.

10.6. sklop: KRUH; PEKOVSKO PECIVO; KEKSI; SLAŠČIČARSKI IZDELKI - OSTALO PEKOVSKO PECIVO

64 grisini 25 - 100g – ali lahko ponudimo pakiranje 20g ali 125g? Odstopanja so minimalna. Dovoljena gramatura izdelka je od 25 do 125 g.

65 grisini polnozrnati 25 - 100g – Ali lahko ponudimo pakiranje 125g? Odstopanje je minimalno. Dovoljena gramatura je od 25 do 125 g.

11.1. SKLOP: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO - OSTALO PREHRAMBENO BLAGO

11 vanilij sladkor, pakiran po 500g – ali lahko ponudimo pakiranje 1kg? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere. Dovoljena gramatura je od 0,5 do 1 kg.

20 sladkor beli kg – ali želite, da ponudimo 1kg pakiranje ali 25kg pakiranje? Naročnik zahteva pakiranje po 25 kg.

21 sladkor rjavi kg – ali lahko ponudimo 500g pakiranje? NE.

22 sladkor beli, mleti, 100-200g – ali lahko ponudimo 500g pakiranje? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere. Dovoljen razpon gramature je od 100 do 500 g.

25 kokosova moka 200-500g – ali lahko ponudimo pakiranje 1kg? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere. Dovoljen razpon gramature je od 0,2 do 1 kg.

32 leča (rdeča, zelena, rumena), I. kvalitete – lepo prosimo naročnika, da se opredeli katero lečo potrebuje oz. v kolikor potrebuje vse 3, naj se jih razdeli (vsaka vrsta leče je en izdelek), saj se leče cenovno med seboj zelo razlikujejo. Na kilogram je razlike tudi do 2€. Hvala. Naročnik zahteva rdečo lečo.

36 olje bučno, pakirano po 1 liter – ali naročnik želi 100% bučno olje? Naročnik zahteva 100% bučno olje.

12.1. SKLOP: SOJINI IN OSTALI IZDELKI

1 Sojino mleko, 0,2 l – sojino mleko ni na voljo v 200ml pakiranju. Obstaja v 250ml pakiranju. Ali lahko ponudimo 250ml? Naročnik zahteva pakiranje v razponu od 0,2 do 0,25 l.

8 Sojin sir (TOFU), 1 kg – tofu v 1kg pakiranju ne obstaja oz. nimamo informacije, da bi obstajal. V kolikor razpolagate z blagovno znamko, ki ustreza opisa, lepo prosimo za posredovanje v informacijo. Ali vam lahko ponudimo pakiranje 200g? Naročnik zahteva pakiranje v razponu od 0,2 do 1 kg.

12.3 SKLOP: OSTALA ŽIVILA

1 špageti agluten, 500 g – ali lahko ponudimo pakiranje 220g? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere. Dovoljen razpon gramature je od 220 do 500 g.

2 polžki agluten, 500 g – ali lahko ponudimo pakiranje 250g? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere. Dovoljen razpon gramature je od 250 do 500 g.

3 rezanci agluten, 500 g – ali lahko ponudimo pakiranje 375g? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere. Dovoljen razpon gramature je od 375 do 500 g.

4 moka agluten, 1/1 – ali lahko ponudimo pakiranje 500g? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere. Dovoljen razpon gramature je od 0,5 do 1 kg.

5 hrenovke vegeterjanske, 200 g – ali lahko ponudimo pakiranje 180g? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere. Dovoljen razpon gramature je od 180 do 200 g.

6 pečenice vegeterjanske, 200 g – ali lahko ponudimo pakiranje 110g? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere. Dovoljen razpon gramature je od 110 do 200 g.

8 breglutenski puding 120 g – ali lahko ponudimo pakiranje 2x100g? Brez glutenskega pudinga v 120g pakiranju ne najdemo. V kolikor razpolagate z informacijo po blagovni znamki, vas lepo prosimo, da jo posredujete na portal. Hvala. Dovoljen razpon gramature je od 100 – 120 g. Naročnik dovoljuje pakiranje dva kosa.

9 drobtine brez glutena 100 g – ali lahko ponudimo pakiranje 300g? Drobtine BG v 100g pakiranju ne najdemo. V kolikor razpolagate z informacijo po blagovni znamki, vas lepo prosimo, da jo posredujete na portal. Hvala. Dovoljen razpon gramature je od 100 do 300 g.

10 testenine brez jajc 500 g – ali želite, da so jajca deklarirana brez jajc (primerno živilo za alergike)? V kolikor je odgovora ja, prosimo za odobritev ali lahko ponudimo pakiranje 250g. Hvala. Nraočnik zahteva testenine, deklarirane brez jajc. Dovoljen razpon gramature je od 250 do 500 g.