Dosje javnega naročila 902049/2016
Naročnik: OŠ DANILE KUMAR 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 479.155,45 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN2049/2016 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.03.2016
JN2177/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.03.2016
JN000785/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.04.2016
JN005930/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.09.2016
JN005930/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2016
JN005930/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2016
JN005930/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2016
JN005930/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2016
JN005930/2016-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2016
JN005930/2016-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2016
JN005930/2016-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2016
JN005930/2016-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2016
JN005930/2016-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2016
JN005930/2016-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2016
JN005930/2016-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2016
JN005930/2016-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2016
JN005930/2016-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2016
JN005930/2016-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2016
JN005930/2016-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2016
JN005930/2016-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2016
JN005930/2016-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2016
JN005930/2016-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2016
JN005930/2016-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2016
JN005930/2016-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2016
JN005930/2016-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2016
JN005930/2016-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2016
JN005930/2016-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2016
JN005930/2016-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2016
JN005930/2016-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2016
JN005930/2016-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 26.10.2016
JN005930/2016-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 26.10.2016
JN005930/2016-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 26.10.2016
JN005930/2016-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 26.10.2016
JN005930/2016-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 26.10.2016
JN005930/2016-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 26.10.2016
JN005930/2016-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 26.10.2016
JN005930/2016-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 26.10.2016
JN005930/2016-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 26.10.2016
JN005930/2016-Pog35 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2016
JN005930/2016-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.01.2017
JN005930/2016-Pog36 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2017
JN005930/2016-Pog37 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2017
JN005930/2016-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.04.2017
JN005930/2016-Pog38 - Pogodba, objavljeno dne 06.06.2017
JN005930/2016-Pog39 - Pogodba, objavljeno dne 06.06.2017
JN005930/2016-Pog40 - Pogodba, objavljeno dne 06.06.2017
JN005930/2016-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.07.2017
JN005930/2016-Pog41 - Pogodba, objavljeno dne 29.08.2017
JN005930/2016-Pog42 - Pogodba, objavljeno dne 29.08.2017
JN005930/2016-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.10.2017
JN005930/2016-Pog43 - Pogodba, objavljeno dne 01.12.2017
JN005930/2016-Pog44 - Pogodba, objavljeno dne 01.12.2017
JN005930/2016-Pog45 - Pogodba, objavljeno dne 01.12.2017
JN005930/2016-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.01.2018
JN005930/2016-Pog46 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2018
JN005930/2016-Pog47 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2018
JN005930/2016-Pog48 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2018
JN005930/2016-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.04.2018
JN005930/2016-Pog49 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2018
JN005930/2016-Pog50 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2018
JN005930/2016-Pog51 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2018
JN005930/2016-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.07.2018
Zahtevek za revizijo
    JN2049/2016 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2016/S 061-103350
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 24. 3. 2016
Številka objave: JN2049/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OŠ DANILE KUMAR, Godeževa ulica 11, Kontakt: Služba za javna naročila MOL, Dalmatinova 1, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064444. Telefaks +386 13064407. E-pošta kim.sotlar@ljubljana.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ DANILE KUMAR.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Glavni kraj dobave: Godeževa ulica 11, 1000 Ljubljana
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Sukcesivni nakup in dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ DANILE KUMAR (predvidoma od 30.8.2016 do 30.8.2018).
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
15321000 (Sadni sokovi)
15811100 (Kruh)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 1. SKUPINA: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov):
1.1. sklop: Mleko in jogurti
1.2. sklop: Kefir
1.3. sklop: Pinjenec
1.4. sklop: Smetana, skuta, maslo, siri, mlečni nakazi
1.5. sklop: Mlečni pudingi in deserti
1.6. sklop: Sladoledi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15511000 (Mleko)
15500000 (Mlečni izdelki)
15550000 (Različni mlečni proizvodi)
15551300 (Jogurt)
15551500 (Pinjenec)
15512000 (Smetana)
15542100 (Skuta)
15530000 (Maslo)
15540000 (Siri)
15555100 (Sladoled)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko prijavi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 2. SKUPINA: MESO IN MESNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko prijavi na enega ali več sklopov):
2.1. sklop: Sveže mlado goveje meso, telečje meso
2.2. sklop: Sveže svinjsko meso
2.3. sklop: Sveže perutninsko meso
2.4. sklop: Mesnine
2.5. sklop: Salame v kosu
2.6. sklop: Perutninske mesnine in salame
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15110000 (Meso)
15111000 (Goveje in telečje meso)
15112100 (Sveža perutnina)
15130000 (Mesni proizvodi)
15131500 (Proizvodi iz perutnine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko prijavi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 3. SKUPINA: RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik s elahko javni na enega ali več sklopov):
3.1. sklop: Zamrznjene ribe
3.2. sklop: Konzervirani ribji izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15220000 (Zamrznjene ribe, ribji fileti in drugi deli ribe)
15235000 (Konzervirane ribe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javni na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 4. SKUPINA: OLJA, MAJONEZE, KETCHUP, MARGARINE
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov):
4.1. sklop: OLJA
4.2. sklop: MAJONEZE, KETCHUP
4.3. sklop: MARGARINE
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15871273 (Majoneza)
15431100 (Margarina)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko prijavi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 5. SKUPINA: SVEŽA ZELENJAVA, SVEŽE SADJE
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko prijavi na enega ali več sklopov):
5.1. sklop: Zelenjava
5.2. sklop: Južno sadje
5.3. sklop: Jabolka
5.4. sklop: Hruške
5.5. sklop: Ostalo sadje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko prijavi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 6. SKUPINA: ZAMRZNJENO, KONZERVIRANO, SUHO SADJE IN ZELENJAVA TER STROČNICE
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko prijavi na enega ali več sklopov):
6.1. sklop: Zamrznjena zelenjava in sadje
6.2. sklop: Konbzervirana in vložena zelenjava
6.3. sklop: Sadni kompoti, marmelade
6.4. sklop: Suhe stročnice
6.5. sklop: Suho sadje
6.6. sklop: Rdeča pesa solata
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15331170 (Zamrznjene vrtnine)
15332410 (Suho sadje)
15842400 (Sadje, oreški ali sadne lupine, konzervirani v sladkorju)
03212210 (Sušene stročnice)
15332200 (Marmelade in džemi; sadni želeji; pireji in namazi iz sadja ali oreškov)
15331400 (Konzervirane vrtnine in/ali vrtnine v konzervah)
15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko prijavi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 7. SKUPINA: SADNI SOKOVI, VODA, SIRUPI
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko prijavi na enega ali več sklopov):
7.1. sklop: Sadni sok (100 % sadni delež)
7.2. sklop: Vode
7.3. sklop: Sirupi
7.4. sklop: Sirupi s 100 % sadnim deležem
7.5. sklop: Smutiji
7.6. sklop: Sadno žitna rezina
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15321000 (Sadni sokovi)
15982100 (Koncentrirani sadni sokovi)
15980000 (Brezalkoholne pijače)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 8. SKUPINA: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI TER TESTENINE
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov):
8.1. sklop: OLUŠČENA ŽITA, PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT
8.2. sklop: MOKE
8.3. sklop: TESTENINE
8.4. sklop: POLNJENE TESTENINE
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03211000 (Žita)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15610000 (Žitni mlevski izdelki)
15612100 (Pšenična moka)
15612110 (Polnozrnata moka)
15850000 (Testenine)
15851220 (Polnjene testenine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko prijavi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 9. SKUPINA: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope:
9.1. sklop: IZDELKI IZ KROMPIRJEVEGA TESTA IN ZDROBA
9.2. sklop: ŠTRUKLJI
9.3. sklop: POLPETI
9.4. sklop: PALAČINKE
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15312000 (Izdelki iz krompirja)
15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko prijavi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 10. SKUPINA: KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko prijavi na enega ali več sklopov):
10.1. sklop: Kruh
10.2. sklop: Kruh z manj soli, brez additivov
10.3. sklop: Žemlje
10.4. sklop: Kajzerice
10.5. sklop: Štručke
10.6. sklop: Ostalo pekovsko pecivo
10.7. sklop: Slaščice
10.8. sklop: Sendviči
10.9. sklop: Keksi
10.10. sklop: Ostali pekovski izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15811100 (Kruh)
15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
15812000 (Pecivo in slaščice)
15812200 (Slaščice)
15820000 (Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice)
15811200 (Žemlje)
15612500 (Pekovski izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko prijavi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 11. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko prijavi na enega ali več sklopov):
11.1. sklop: ČAJI
11.2. sklop: ZAČIMBE
11.3. sklop: KIS
11.4. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI JEDEM
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15863000 (Čaj)
15870000 (Začimbe in začimbna sredstva)
15871000 (Kis; omake; kombinirane začimbe; gorčična moka in zdrob; pripravljena gorčica)
15872200 (Začimbe)
15841000 (Kakav)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko prijavi na en ali več sklopov. Več v razpisni dokumetaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 12. SKUPINA: EKOLOŠKA ŽIVILA
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko prijavi na enega ali več sklopov):
12.1. sklop: BIO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
12.2. sklop: BIO GOVEJE MESO IN MESNINE
12.3. sklop: BIO PERUTNINSKO MESO
12.4. sklop: BIO JABOLKA
12.5. sklop: BIO ZELENJAVA IN SADJE
12.6. sklop: BIO SADNI SOK
12.7. sklop: BIO ŽITA
12.8. sklop: BIO KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI
12.9. sklop: BIO SLAŠČICE
12.10 sklop: BIO JAJCA
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15511000 (Mleko)
15500000 (Mlečni izdelki)
15550000 (Različni mlečni proizvodi)
15111100 (Goveje meso)
15130000 (Mesni proizvodi)
15112000 (Perutnina)
03222321 (Jabolka)
15321000 (Sadni sokovi)
03211000 (Žita)
15811100 (Kruh)
15612500 (Pekovski izdelki)
15812200 (Slaščice)
03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko prijavi na en ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: V razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-1449/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 12. 5. 2016
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 13. 5. 2016
Čas: 12:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, II. nadstopje, sejna soba, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Pooblaščeni predstavniki ponudnikov (obvezno s pooblastilom in osebnim dokumentom). Zakoniti zastopniki ponudnika ne potrebujejo pooblastila.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Vse dodatno je v razpisni dokumentaciji.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/14940-63159722258914173862/OBJAVA_
OS_DANILE_KUMAR.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 28. 4. 2016
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 23. 3. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN2177/2016, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 29. 3. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.04.2016   11:29
VPRAŠANJE
Sklop 3.1., artikel 5: ali ste imeli pri temu artiklu v mislih dimljen losos vakuumsko pakiran? Rezine ali koščke?

ODGOVOR
Da, vakuumsko pakiran dimljen losos – rezine.Datum objave: 06.04.2016   11:29
VPRAŠANJE
Sklop 9.1, artikel 14: ali lahko ponudimo zrezke, ki imajo gramaturo 112,5g?

ODGOVOR
Zelenjavni polpet naj ne bo težji od 100 g.Datum objave: 13.04.2016   15:21
VPRAŠANJE
Sklop 3 Sveže perutninsko meso:
15. Piščančje meso, prsi - s kostjo in kožo ali brez kosti in kože?
Sklop 4 Mesnine:
28. Kranjska klobasa-s certifikatom ali brez?
Sklop 6 Perutninske mesnine in salame:
38. Posebna salama- piščančja ali puranja?

ODGOVOR

Sklop 3 Sveže perutninsko meso:

15. Piščančje prsi - s kožo in kostjo.
28. Certifikat ni pogoj.
38. Posebna salama – piščančja.


Lep pozdrav.
Datum objave: 15.04.2016   10:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na dosedanje potrebe OŠ po dietnih izdelkih, ki jih naročajo pri podjetju Prema, nas zanima, zakaj v javnem
razpisu nimate razpisanega sklopa za dietne izdelke, saj bi s tem šoli omogočili ugodnejši nakup, kar je tudi namen
javnih naročil.

Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR

Naročnik je pripravil razpisno dokumentacijo in tehnične specifikacije skladno s potrebami naročnika in skladno z veljavno javno naročniško zakonodajo. Naročnik je upošteval pravila 5. odstavka 14. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2). Naročnik bo na podlagi ustaljenega notranjega poslovanja izbiral dobavitelje dietnih živil, ki jih ni objavil v objavi JN 2049/2016.


Datum objave: 15.04.2016   10:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Vljudno bi prosila za odgovore na spodnja vprašanja.

2. SKLOP: KONZERVIRANI RIBIJI IZDELKI
6 tunina v lastnem soku, 30 do 50g – Tuna v lastnem soku ne obstaja v tako majhnem pakiranju. Minimalno pakiranje je 80g. Prosim, da spremenite opis izdelka, kjer je dovoljena gramatura 80g.

1. sklop: OLJA
4 olje hladno stiskano bučno, 100 %, pakirano po 1 liter – Bučno olje, ki je hladno stiskano je načeloma zalo drago in je pakirano v manjših pakiranjih, v 250ml pakiranju (kot Gea). Lahko pa vam ponudimo 100% bučno, nerafinirano olje, ki pa ni hladno stiskano, je pakirano v 1 l embalaži in nekoliko cenejše. Prosim sporočite ali želite 250ml pakiranje hladno stiskano olje, ali nerafinirano 100% bučno olje v 1l embalaži.

2. sklop: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA
15 rdeča pesa, rezine v kisu, 3-4 kg – Ali vam lahko ponudimo 4250g pakiranje?
21 paprika v kisu 3-4 kg – Ali vam lahko ponudimo 4250g pakiranje?
27 olive, zelene brez koščic 290 do 500 g – Ali vam lahko ponudimo 880g pakiranje?

4. sklop: SIRUPI s 100 % sadnim deležem
18 100% sadni sirup bezeg 5-6 l (brez dodanega sladkorja in konzervansov) – Ali vam lahko ponudimo 0,7l pakiranje 100% bezgovega sirupa slovenskega proizvajalca?

3. sklop : TESTENINE
27 drobne jušne zakuhe,rižek, jajčne, 1-5 kg - Ali vam lahko ponudimo 200g pakiranje?
28 rezanci jušni valjani, jajčni, 1- 2 kg – Ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje?
35 testenine, špageti, polnozrnati 2 do 5 kg –Polnozrnatih špagetov ne najdemo v željenem, večjem pakiranju. Ali vam lahko ponudimo 400g ali pa 500g pakiranje?
39 testenine široki rezanci, jajčne, 2 do 5 kg - Ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje?
39 testenine široki rezanci, jajčne, 2 do 5 kg -Ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje?
41 metuljčki, jajčni veliki, 2-5 kg – Ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje?

9. sklop: KEKSI
109 keksi ovseni s sadjem 1-3 kg – Ali vam lahko ponudimo 250g pakiranje?
110 polnozrnati pirini keksi 1-3 kg –Ali vam lahko ponudimo 350g pakiranje kot npr. Pečjak, v željenem pakiranju keksov ne najdemo.
111 keksi s koščki čokolade 1-3 kg -Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?

10. sklop: OSTALI PEKOVSKI IZDELKI
122 Toast, pirin, 500 g – Pirin toast obstaja le v 200g pakiranju. Ali vam lahko ponudimo 200g pakiranje?

2. SKLOP: ZAČIMBE - v dozah s pokrovom
13 čebula pražena 1 kg – Pražena čebula v 1kg pakiranju ni mogeče dobiti v dozah. Pakiranje 1 kg je le v vrečki. Prosim, da omogočite ponuditi 1kg pakiranje v vrečki.
15 poper, črni mleti 1 kg - Poper mleti v 1kg pakiranju ni mogoče dobiti v dozah. Pakiranje 1kg je le v vrečki. V kolikor želite pakiranje v dozi vam lahko ponudimo . 660g pakiranje. Prosim sporočite, kej želite?
16 poper, beli mleti 400- 700 g – Ali vam lahko ponudimo 720 g pakiranje v dozi, kot npr. Kotanyi?
19 origano, 1 kg – Origano v pakiranju 1kg ni pakiran v dozah s pokrovom temveč v rečkah. V kolikor želite doze vam lahko ponudimo 340g pakiranje, v kolikor pa želite večje pakiranje nam omogočite ponuditi pakiranje v vrečki. Prosim sporočite kaj želite.
20 bazilika, 100-200 g - Ali lahko ponudimo 340g pakiranje?
22 muškatni orešček mleti 150 -600 kg – Ali ste morda mislili pakiranje od 150-600g (namreč napisali ste 150-600kg)?
24 timijan 150-300g - Ali lahko ponudimo 450g pakiranje?

4. SKLOP: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI JEDEM
30 kakav prah (Nesquick ali enakovredno), 800 - 1000 g – ali lahko ponudimo kakav kot benquick v granulah?
34 čokoladno lešnikova krema (nutela ali enakovredno) 2,5 - 5 kg - Ali vam lahko ponudimo dvobarvni namaz v željeni gramaturi?
43 pire krompir v kosmičih 1 - 2,5 kg – Ali lahko ponudimo 3kg pakiranje?
45 sladkor rjavi 1 kg – Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
46 sladkor beli, mleti, 100-200g – Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
54 pašteta kokošja, 29 - 30 % kokošjega mesa, brez ojačevalcev okusa, 90-100 g (Argeta ali enakovredno) – Ali lahko ponudimo kokošjo pašteto v željenem pakiranju, brez ojačevalcev okusa in ki skupno vsebuje 37% kokošjega mesa in je brez konzervansov?

Hvala in želim lep dan, LŠD


ODGOVOR

2.SKLOP: KONZERVIRANI RIBIJI IZDELKI
6 tunina v lastnem soku, 30 do 50g – Odgovor: Spreminjamo opis izdelka in sicer na gramaturo 80 g.

1. sklop: OLJA
4 olje hladno stiskano bučno, 100 %, pakirano po 1 liter – Odgovor: Spreminjamo opis izdelka in sicer v 100 % jedilno nerafinirano bučno olje pakirano po 1 liter

2. sklop: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA
15 rdeča pesa, rezine v kisu, 3-4 kg – Ali vam lahko ponudimo 4250g pakiranje? Odgovor: Da.
21 paprika v kisu 3-4 kg – Ali vam lahko ponudimo 4250g pakiranje? Odgovor: Da.
27 olive, zelene brez koščic 290 do 500 g – Ali vam lahko ponudimo 880g pakiranje? Odgovor: Ne.

4. sklop: SIRUPI s 100 % sadnim deležem
18 100% sadni sirup bezeg 5-6 l (brez dodanega sladkorja in konzervansov) – Ali vam lahko ponudimo 0,7l pakiranje 100% bezgovega sirupa slovenskega proizvajalca? Odgovor: Da.

3. sklop : TESTENINE
27 drobne jušne zakuhe,rižek, jajčne, 1-5 kg - Ali vam lahko ponudimo 200g pakiranje? Odgovor: Ne.
28 rezanci jušni valjani, jajčni, 1- 2 kg – Ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje? Odgovor: Da.
35 testenine, špageti, polnozrnati 2 do 5 kg –Polnozrnatih špagetov ne najdemo v željenem, večjem pakiranju. Ali vam lahko ponudimo 400g ali pa 500g pakiranje? Odgovor: Da.
39 testenine široki rezanci, jajčne, 2 do 5 kg - Ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje? Odgovor: Ne.
39 testenine široki rezanci, jajčne, 2 do 5 kg -Ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje? Odgovor: Ne.
41 metuljčki, jajčni veliki, 2-5 kg – Ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje? Odgovor: Ne.

9. sklop: KEKSI
109 keksi ovseni s sadjem 1-3 kg – Ali vam lahko ponudimo 250g pakiranje? Odgovor: Ne.
110 polnozrnati pirini keksi 1-3 kg –Ali vam lahko ponudimo 350g pakiranje kot npr. Pečjak, v željenem pakiranju keksov ne najdemo. Odgovor: Ne.
111 keksi s koščki čokolade 1-3 kg -Ali lahko ponudimo 250g pakiranje? Odgovor: Ne.

10. sklop: OSTALI PEKOVSKI IZDELKI
122 Toast, pirin, 500 g – Pirin toast obstaja le v 200g pakiranju. Ali vam lahko ponudimo 200g pakiranje? Odgovor: Da.

2. SKLOP: ZAČIMBE - v dozah s pokrovom
13 čebula pražena 1 kg – Odgovor: dodajamo opis izdelka – v vrečki.
15 poper, črni mleti 1 kg – Odgovor: spreminjamo gramaturo izdelka v 400-700 g
16 poper, beli mleti 400- 700 g – Ali vam lahko ponudimo 720 g pakiranje v dozi, kot npr. Kotanyi? Odgovor: Da.
19 origano, 1 kg – Odgovor: spreminjamo gramaturo izdelka v 100-200 g
20 bazilika, 100-200 g - Ali lahko ponudimo 340g pakiranje? Odgovor: Ne.
22 muškatni orešček mleti 150 -600 kg – Odgovor: popravljamo enoto in sicer so grami (g).
24 timijan 150-300g - Ali lahko ponudimo 450g pakiranje? Odgovor: Ne.

4. SKLOP: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI JEDEM
30 kakav prah (Nesquick ali enakovredno), 800 - 1000 g – ali lahko ponudimo kakav kot benquick v granulah? Odgovor: Ne.
34 čokoladno lešnikova krema (nutela ali enakovredno) 2,5 - 5 kg - Ali vam lahko ponudimo dvobarvni namaz v željeni gramaturi? Odgovor: Da.
43 pire krompir v kosmičih 1 - 2,5 kg – Ali lahko ponudimo 3kg pakiranje? Odgovor: Ne.
45 sladkor rjavi 1 kg – Ali lahko ponudimo 500g pakiranje? Odgovor: Ne.
46 sladkor beli, mleti, 100-200g – Ali lahko ponudimo 500g pakiranje? Odgovor: Ne.
54 pašteta kokošja, 29 - 30 % kokošjega mesa, brez ojačevalcev okusa, 90-100 g (Argeta ali enakovredno) – Ali lahko ponudimo kokošjo pašteto v željenem pakiranju, brez ojačevalcev okusa in ki skupno vsebuje 37% kokošjega mesa in je brez konzervansov? Odgovor: Da.


Vezano na vse do sedaj objavljene odgovore sporoča, da bo objavil popravek ponudbenega predračuna, skladno z objavljenimi odgovori.


Datum objave: 19.04.2016   09:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Vljudno prosimo za odgovore na spodnja vprašanja

3. sklop : TESTENINE
40 testenine za lazanjo, jajčne, 2 do 5 kg - Ali vam lahko ponudimo 500g ali 9kg pakiranje, namreč v željenem pakiranju ne najdemo artikla. Namreč v željeniem pakiranju so bile testenine Barilla, vendar jih že nekaj časa ni mogoče dobiti na Slovenskem tržišču.


9. sklop: KEKSI
111 keksi s koščki čokolade 1-3 kg - Željenih keksov žal ne najdemo v pakiranju 1-3kg. V kolikor razpolagate z informacijo BZ oziroma proizvajalcu vas prosimo, da nam posredujete informacijo, da lahko oddamo ponudbo.
V kolikor želite kekse s koščki čokolade vam lahko ponudimo 250g pakiranje kot Cereal Natura. Lahko pa vam ponudimo kekse oblite s čokolado v 800g pakiranju ali pa kakavove kekse v željenem pakiranju (kot npr, Pečjak)

Najlepša hvala in LP


ODGOVOR

3. sklop: Testenine, 40 Testenine za lazanjo, jajčne: Naročnik popravlja razpon in določa gramaturo: od 2 do 9 kg.

9. sklop: Keksi, 111 keksi s koški čokolade: Naročnik ne bo spreminjal razpona gramatur in vztraja pri pakiranju 1-3 kg. Naročnik želi kekse s koščki čokolade in ne kekse oblite s čokolado. Izdelek naj bo kot »cookies« (enakovredno ali boljše kot čokini Pekarne Pečjak).

Vezano na vse do sedaj objavljene odgovore naročnik sporoča, da bo objavil popravek ponudbenega predračuna, skladno z objavljenimi odgovori.
Datum objave: 19.04.2016   09:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji nismo zasledili podatka ali je v ceno vključeno konfekcioniranje mesa in mesnih izdelkov?

Hvala za odgovor

ODGOVOR

DA. Kjer je naročnik zapisal npr. zrezki, kocke, brez kosti in kože morajo v ceno biti vključeni vsi postopki priprave/konfekcioniranje. Kjer naročnik ni zahteval zrezkov, kock, brez kosti in kože, želi meso v kosu.Datum objave: 20.04.2016   18:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosim za odgovor

1. sklop: SADNI SOK (100 % SADNI DELEŽ);
7 100% pomarančni sok 0,2 l - Ali lahko ponudimo 250ml pakiranje?

Hvala in lep dan


ODGOVOR
Ne. Naročnik želi 0,2 l pakiranje.Datum objave: 22.04.2016   07:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Vljudno prosim za popravek predračuna
4. SKLOP: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI JEDEM
54 pašteta kokošja, 29 - 30 % kokošjega mesa, brez ojačevalcev okusa, 90-100 g (Argeta ali enakovredno) - Prosim, da enote mere spremenite iz kom v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive.

Hvala in LP


ODGOVOR

Naročnik se zahvaljuje za opozorilo. Spreminjamo enoto mere v kg in s tem tudi ocenjeno količino na 12 kg.

Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna, glede na objavljene odgovore.