Dosje javnega naročila JN4153/2015
Naročnik: SŽ, d.o.o. 
Blago: Pisarniški material
ZJN-2: Odprti postopek

JN4153/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.06.2015
JN4377/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.07.2015
JN4650/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.07.2015
JN5121/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.07.2015
    JN4153/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 119-216979
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Pisarniški material

Datum objave: 19. 6. 2015
Številka objave: JN4153/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SŽ, d.o.o., KOLODVORSKA ULICA 11, Kontakt: Slobodanka Rosić, V roke: Vložišče SŽ, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 12914439. Telefaks +386 12914833. E-pošta slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKAI.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTII.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.

SŽ - Potniški promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.

SŽ - Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.

SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, SI-1000 Ljubljana.

SŽ - ŽIP, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.

FERSPED, d.o.o., Parmova ulica 37, SI-1000 Ljubljana.

Prometni institut Ljubljana d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Nabava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Nabava pisarniškega materiala, fotokopirnega papirja, higienskih papirnatih proizvodov, tonerjev in kartuš.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 30192700 (Pisarniški material)
33760000 (Toaletni papir, robčki, brisače in serviete)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Pisarniški potrošni material
1)KRATEK OPIS Pisarniški potrošni material
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 30192700 (Pisarniški material)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Pisarniški papir za fotokopiranje in tiskanje
1)KRATEK OPIS Pisarniški papir za fotokopiranje in tiskanje.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 30192700 (Pisarniški material)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Higienski papirnati proizvodi
1)KRATEK OPIS Higienski papirnati proizvodi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 33760000 (Toaletni papir, robčki, brisače in serviete)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Tonerji in kartuše - original
1)KRATEK OPIS Tonerji in kartuše - original
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 30192700 (Pisarniški material)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Tonerji in kartuše - kompatibilni in original
1)KRATEK OPIS Tonerji in kartuše - kompatibilni in original
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 30192700 (Pisarniški material)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 5. 8. 2015
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanjeIV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 5. 8. 2015
Čas: 12:00
Kraj: Ljubljana.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/6/7869-44780092661282946585/RD-Nabav
a_pisarniskega_materiala,_tonerjev_in_kartus.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 27. 7. 2015
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SŽ, d.o.o., KOLODVORSKA ULICA 11, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SŽ, d.o.o., KOLODVORSKA ULICA 11, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 19. 6. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN4377/2015, Blago: Pisarniški material; datum objave: 1. 7. 2015
  • JN4650/2015, Blago: Pisarniški material; datum objave: 10. 7. 2015
  • JN5121/2015, Blago: Pisarniški material; datum objave: 29. 7. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.06.2015   07:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
[11 ][Vklopne tuljave po fazi: ][ kos ][ 1 ][ ]
in
[ 12..][ …Izklopne tuljave po fazi: ..][ kos ..][ 1 ..][……..]


ODGOVOR:
Vprašanje ne zadeva predmetno javno naročilo.

Datum objave: 03.07.2015   08:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani;

1. V Sklopu št. 3 ste pod zap.št. 4 vnesli papirnate brisače "C", 1 slojne, 150 listkov na zavitek. Ali vam lahko namesto "C" izvedbe ponudimo "V" izvedbo, ker so dispenserji oz. podajalci za te brisačke standardni in gre v enak podajalec tako C kot V izvedba?!

2. V Sklopu št. 3 ste pod posamezen artikel navedli določeno število listkov oz. dimenzije. Ker ima vsak proizvajalec več ali manj svoje pakiranje in približne dimenzije (t.j. število listkov/zavitek oz. rolico) nas zanima, če vam lahko ponudimo enakovredni izdelek, ki ima v zavitku drugačno število listkov od navedenega? Ceno bi seveda preračunali na število listkov, ki je v vašem opisu artikla. Npr. ponudili bi zavitek z 210 listki, ceno na zavitek, ki bi ga ponudili, bi pa preračunali na 200 listkov, ki je v vašem opisu.

Hvala za odgovore.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Ne. Tako kot je zahtevano in določeno v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 03.07.2015   08:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

zanima me zakaj imate sklop 4 ( tonerji Minolta) ločen od sklopa 5, kjer so tudi originalni tonerji ter kompatibilni. Po tem takem bi morala vsaka blagovna znamka imeti svoj sklop?
Hvala


ODGOVOR:
Naročnik je javno naročilo razdelil na sklope skladno z ZJN-2.

Datum objave: 03.07.2015   08:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Pri sklopu 4 ponudbeni predračun imte navedeno ORIGINAL. Ali to pomeni, da je potrebno ponuditi material, ki je ORIGINAL OD PROIZVAJALCA STROJNE OPREME.
V sklopu 5 ponudbeni predračun imate poleg kompatibilnega navedeno tudi original material.
Ali to pomeni, da mora biti material original od proizvajalca strojne opreme?
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Tako kot je zahtevano in določeno v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 03.07.2015   08:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
pozrdravljeni.

zakaj imate v sklopu 5 enake artikle razpisane 2x.

Primer:
178 Toner HP C7115X 15X 3.500 strani, črna - ORIGINAL
179 Toner HP C7115X 15X 3.500 strani, črna - KOMPATIBILEN

Vi tako ali tako dopuščate, da ponudimo eno ali drugo. Torej, če bomo izpolnili pogoje za ponujanje kompatibilnega tonerja, vam bomo v obeh pozicijah ponudili Kompatibilen toner. V primeru, da ne bomo izpolnjevali pogojev za kompatibilne tonerje, vam bomo v obeh pozicijah ponudili original.
Torej je nesmiselno ločevati ampak združite količine v eno pozicijo ali pa naredite dva sklopa za original in za kompatibilo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Tako kot je zahtevano in določeno v razpisni dokumentaciji - zahteve naročnika za sklop 5: original IN kompatibilen material za tiskanje.


Datum objave: 03.07.2015   08:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Sprašujemo ali je pravilno, da sta spodaj navedena artikla vključena v sklop pisarniškega materiala, kajti po namenu spadata v sklop higienskega materiala. Menimo, da s spremembo oz. popravkom predračuna in z vključitvijo artiklov v sklop higienskega materiala lahko prejmete bolj konkurenčne ponudbe, ker ponudniki higienskega materiala v večini ne ponujajo tudi pisarniškega materiala.

113 Milo tekoče v kartuši za držalo Kimberly Clark, 1000ml
191 Vložek za osvežilec Kimberly Clark, 310ML

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Tako kot je zahtevano in določeno v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 03.07.2015   09:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji v specifikaciji za sklop 1 pri nekaterih artiklih navajate blagovno znamko. Ali je blagovna znamka namenjena zgolj lažji primerjavi kvalitete, ki jo zahtevate?

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR:
Tako kot je določeno v razpisni dokumentaciji. Naročnik je navedel blagovno znamko z namenom, da določi nivo kakovosti razpisanih vrst blaga.

Datum objave: 06.07.2015   14:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
ta kartuša več ne obstaja. Prosim vas, če jo izbrišete iz predračuna.

101 Kartuša HP CB321E št.364XL 500 strani, črna - ORIGINAL
102 Kartuša HP CB321E št.364XL 500 strani, črna - KOMPATIBILEN

Lep pozdrav.


ODGOVOR:
Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna:
101 Kartuša HP CB322E št.364XL 500 strani, črna - ORIGINAL
102 Kartuša HP CB322E št.364XL 500 strani, črna - KOMPATIBILEN


Datum objave: 06.07.2015   14:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Slop 5:
138 Razvijalna enota Lexmark C930 za vse barve kpl - ORIGINAL kos 2

Ta artikel ne obstaja. Prosimo vas, da ga zbrišete iz predračuna.

Lep pozdrav.ODGOVOR:
Naročnik bo objavil popravek tako, da bo ta glasil: Razvijalna enota Lexmark C930X72G.

Datum objave: 06.07.2015   14:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo pojasnila za:

Sklop: PISARNIŠKI MATERIAL

32 CD-RW 700MB, v škatlici slim, hitrosti 4-12x – Ali lahko ponudimo CD-RW v širokih škatlicah?
38 DVD-RW 4,7GB, v škatlici slim, hitrosti 4x-kos – Ali lahko ponudimo DVD-RW v širokih škatlicah?
55 Ključ USB 4GB - USB 3 – kos – USB 4GB 3.0 ne obstaja. Prosimo, da artikel črtate iz seznama, ali potrdite, da lahko ponudimo ključek 4GB 2.0.
59 Kocka papirna, lepljena po eni strani, 90x90x80MM, bela-kos – Ali lahko ponudimo kocko velikosti 90x90x90 mm?
63 Korektura v obliki miške (Edigs ali enakovredno), širina 4,2MM, navitje 10M-kos – Ali lahko ponudimo korekturo širine 5mm?
64 Košarica odlagalna sestavljiva (vsaj 5 predalov), A4, prozorna – kos – Ali želite ponudbo za pet posameznih predalov, ki se nalagajo en na drugega, ali ponudbo za predalnik, ki ima ohišje in je sestavljen iz 5 predalov?
83 Lepilo v stiku univerzalno 20G-kos – Ali lahko ponudimo lepilo, ki ima 21gr?
89 Listki samolepilni NN 76x127MM-blok – Ali lahko ponudimo blok velikosti 75x127?
95 Magneti za tablo, 30MM, črna, 10/1-zavitek – Ali lahko ponudimo magnete pakirane po 12 kos v zavitku in zaredi primerljivosti ponudb ceno preračunamo na 10/1?
108 Mapa vložna iz PP, U, 22x30CM (notranje mere), 90 mikronov, sijaj- pakirano zavitek 50/kosov-kos – Ali lahko ponudimo mapo, ki ima 90 – 130 mikronov?
124 Ovojnica podložena z zračnimi mehurčki št.9 J, 300x400MM-kos – Standardna velikost je 300x440. Ali lahko ponudimo podložene ovojnice velikosti 300x440 mm?
133 Papir neskončni Bianco, 380x12, 1+0, 1000 list/zavitek, kot Cetis-zavitek – Neskončni papir 1+0 je pakiran po 2000 list/zavitek. Ali ponudimo ceno za zavitek 1000/1 ali za 2000/1?
139 Papir trgovski, črtan, 250 listov na zavitek-zavitek – Ali lahko ponudimo papir kjer je v zavitku 260 listov?
140 Papir trgovski, mali karo, 250 listov na zavitek-zavitek - Ali lahko ponudimo papir kjer je v zavitku 260 listov?
141 Papir trgovski, visoki karo, 250 listov na zavitek-zavitek - Ali lahko ponudimo papir kjer je v zavitku 260 listov?
146 Platnica PVC za vezavo,A4, 150MIK,100 platnic /zavitek, prozorna-zavitek – Ali lahko ponudimo platnice za vezavo A4 180 mik?
148 Radirka bela, mehka, dimenzije 43x19x13MM (Maped Softy Maxi ali enakovredno)-kos – Zahtevana velikost je izključno velikost proizvajalca, ki ste ga navedli. Glede na namen uporabe sprašujemo ali lahko ponudimo radirko velikosti 60x 20x12 mm?
200 Registrator brez ovoja, A4, širine 35MM, debelina lepenke 2mm, z žepkom z zamenljivim vložkom, s kovinsko sponko-kos – Ali lahko ponudimo registrator širine 40 mm?
202 Registrator v ovoju, A4, širine 40MM, s kovinsko sponko-kos – Standardno so registratorji v škatli širine 50 mm. Ali lahko ponudimo registrator širine 50 mm?

Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR:
Ne. Tako kot je zahtevano in določeno v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 06.07.2015   14:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V navodilih razpisne dokumentacije pod točko 14.4 Oblika ponudbe navajate:
Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi v ponudbi predloženi obrazci morajo biti v celoti izpolnjeni (razen Razpisni obrazec št. 12 - Vzorec pogodbe, kjer je ponudnikom dopuščeno, da ne izpolnijo podatkov na koncu osnutka, in sicer: št., kraj in datum), podpisani in žigosani s strani ponudnika oziroma drugih pristojnih oseb.

Glede na vašo zahtevo, moramo izpolniti tudi obrazec 12 – Vzorec pogodbe, kjer moramo poleg osnovnih kontaktnih podatkov izpolniti še veliko podatkov, ki jih nimamo (podatki o naročnikih, izbrani sklopi, kontaktne osebe naročnikov, ….)

Predvidevamo, da lahko tudi te podatke pustimo neizpolnjene. Prosimo za potrditev.

S spoštovanjem.


ODGOVOR:
Ponudnik izpolni obrazec 12 – Vzorec pogodbe s podatki, ki jih ima: svoj naziv, podpisnika pogodbe, navedbo sklopov, za katero oddaja ponudbo, svojo kontaktno osebo, na zadnji strani pa vzorec pogodbe podpiše in potrdi.Datum objave: 06.07.2015   14:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Prosim vas za odgovor pri sklopu 5.
Ali je potrebno v predračunu, kjer je navedeno ORIGINAL, ponuditi ORIGINALNI MATERIAL OD PROIZVAJALCA STROJNE OPREME, kot imate v razpisni navedeno tudi za četrti sklop?
Prosim vas za korekten odgovor in ne kot ste že nekajkrat odgovorili; kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.
Verjetno vas nebi spraševali če bi bilo to jasno.
Lep pozdrav!
ODGOVOR:
Da. Naročnik zahteva original blago, blago istega proizvajalca, kot je oprema, za katero se razpisano blago uporablja in mora biti originalno embalirano.

Datum objave: 09.07.2015   09:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

kdaj lahko pričakujemo odgovore na zastavljena vprašanja?

ODGOVOR:
Naročnik bo objavil odgovore v za to določenem roku, tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 09.07.2015   15:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

sklop 5:

zanima me, kaj storiti v primeru, kjer zahtevate naj ponudimo kompatibilo, je pa situacija sledeča: originala ne proizvajajo več, kompatibila, ki bi izpolnjevala vse zahteve iz razpisne dokumentacije pa na trgu ni mogoče dobiti. Ali boste tak material umaknili iz specifikacije?

hvala

ODGOVOR:
Prosimo za navedbo za katere pozicije gre.

Datum objave: 09.07.2015   15:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Glede na odgovor, ki ste ga podali 9.7.2015, prosimo za pojasnilo. V razpisni dokumentaciji imate napisano, da boste na vprašanja oddana do 27.7.2015 odgovorili do 29.7.2015. Rok, v katerem boste odgovorili na zastavljena vprašanje je po roku za oddajo.

Prosimo za pojasnilo kako bomo ponudniki v primeru nejasnih odgovorov prišli do možnosti pojasnila. Glede na nejasnosti, ki so se pojavile do sedaj je jasno, da se lahko pojavi še kakšno dodatno vprašanje. Predvsem nam to otežujete z odgovorom: »Tako kot je zahtevano in določeno v razpisni dokumentaciji.« Vsi ponudniki znamo brati kar je napisano, vendar je napisano lahko tudi drugače razumljivo ali pa sploh ne.

Hvala.


ODGOVOR:
Rok za oddajo ponudb je 05.08.2015.

Datum objave: 10.07.2015   09:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Sklop 3:
7. Papir toaletni brez stročnice, 2-slojni, bela, 900 listov/rolico, 36/1 – Ali lahko ponudimo papir toaletni brez stročnice, 2-slojni, bel, 800 listov/rolico in ceno zaradi lažje primerljivosti ponudb preračunamo na 900 listov?
10. Papir toaletni maxi jumbo bela, 2-slojni, 300M, fi 7,6, 6/1 – Pri večini artiklov želite ponudbo proizvajalca Paloma. Zahtevani artikel imajo v ponudbi vendar je na roli 380M. Prosimo za popravek predračuna.
12. Papir toaletni v rolici, 2-slojni, 250 listkov, pakirano 8/1 – Ali lahko ponudimo toaletni papir, kjer je na rolici 150 listkov in zaradi primerljivosti ponudb ceno preračunamo na 250 listkov?
13. Papir toaletni v rolici, 3-slojni, 250 listkov, pakirano 8/1 – Proizvajalec ima v ponudbi zahtevani artikel, vendar je na rolici 248 listkov. Ali lahko ponudimo rolici, ki ima 248 listkov?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Sklop 3:
7. Papir toaletni brez stročnice, 2-slojni, bela, 900 listov/rolico, 36/1 – Ali lahko ponudimo papir toaletni brez stročnice, 2-slojni, bel, 800 listov/rolico in ceno zaradi lažje primerljivosti ponudb preračunamo na 900 listov?
Odgovor: Ne.

10. Papir toaletni maxi jumbo bela, 2-slojni, 300M, fi 7,6, 6/1 – Pri večini artiklov želite ponudbo proizvajalca Paloma. Zahtevani artikel imajo v ponudbi vendar je na roli 380M. Prosimo za popravek predračuna.
Odgovor: Naročnik je v ponudbenem predračunu zapisal: Paloma ali enakovredno.

12. Papir toaletni v rolici, 2-slojni, 250 listkov, pakirano 8/1 – Ali lahko ponudimo toaletni papir, kjer je na rolici 150 listkov in zaradi primerljivosti ponudb ceno preračunamo na 250 listkov?
Odgovor: Ne.

13. Papir toaletni v rolici, 3-slojni, 250 listkov, pakirano 8/1 – Proizvajalec ima v ponudbi zahtevani artikel, vendar je na rolici 248 listkov. Ali lahko ponudimo rolici, ki ima 248 listkov?
Odgovor: Ne.Datum objave: 10.07.2015   09:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
v tehničnih zahtevah je navedeno, da v primeru, da se ponudi kompatibilni artikel mora potencialni ponudnik predložiti:

AMES test za toner prah, da ni karcogen je zapisano v MSDS (varnostni list za vsak izdelek) pod točko 11.), ki ga je tudi potrebno predložiti.
Zanima nas ali potem vseeno predložiti AMES test?

Lep pozdrav.ODGOVOR:
Da, tako kot je zahtevano in zapisano v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 10.07.2015   09:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
pozdravljeni,

Ali vam v sklopu 5, kjer navajate kompatibilo, v primeru, da ne razpolagamo z ustreznim kompatibilnim materialom, ki bi izpolnjeval vse zahteve navedene v razpisni dokumentaciji, ponudimo original?

hvala

ODGOVOR:
Ne.

Datum objave: 10.07.2015   09:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Glede na vaš odgovor št. 10 z dne 6.7.2015, prosimo, da ponovno pregledate vprašanja pri posameznih postavkah, kajti menimo, da minimalna odstopanja pri posameznih artiklih ne morejo otežiti vašega poslovanja (npr. lepilo, ki ima večjo gramaturo, papir, ki ima v zavitku več papirja, magneti, ki jih je več v zavitku, mape, ki so debelejše, registratorji, ki so širši, radirke, ki so večje,….). Poleg tega je vmes artikel, ki je tudi nedobavljiv, ter artikel pri katerem ste navedli napačno pakiranje. Zaradi nejasnosti pri zap.št. 64, prosimo, da dodatno pojasnite kaj želite ali navedete artikle primerljive kvalitete. Iz razpisanega ni razumljivo ali želite posamezne predalnike, ki se nalagajo en na drugega ali pet delni predalnik z ohišjem.

Prosimo za konkretne odgovore pri posameznih artiklih, kajti menimo, da minimalna odstopanja ne morejo vplivati na vaše poslovanje. V primeru, da vztrajate pri vaših zahtevah, prosimo, da pri artiklih navedete primerjalno kvaliteto, ki ustreza vašim zahtevam, kajti internet je obsežen, na njem najdemo veliko ni pa vse dostopno vsem. Ponudniku nimamo v naboru enakih artiklov, zato tudi prihaja do minimalnih odstopanj in ne želimo jemati ne vašega ne svojega časa.

Hvala in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR:
Naročnikove zahteve in pogoji ostanejo nespremenjeni. Zaradi nejasnosti pri zaporedni številki 64 pa je naročnik objavil popravek ponudbenega predračuna.


Datum objave: 10.07.2015   09:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
v razpisu ste za 4. sklop predvideli zgolj ponudbo za originale proizvajalca strojne opreme. Istočasno ste objavili možnost ponudbe novih kompatiblinih produktov proizvajacev za preostale blagovne znamke.
Z omenjenim načinom razpisa onemogočate ponudnike, ki bi lahko ponudili nove kompatibilnh produkte za tiskalno opremo Konica Minolta in jih s tem postavljate v neenakopraven položaj.
prosimo da popravite svoje zahteve za 4. sklop in ga prilagoite pogoje tako, kot je narejen 5. sklop.
Prav tako so ponudniki ostalih blagovnih znamk kot so Canon, HP, Brother in drugie v neenakopravnem položaju glede na ponudnike iz sklopa št. 4.
v kolikor ne spremenite pogojev razpisa za sklop 4. in 5. bomo prisliljeni vložiti revizijo.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik je razdelil naročilo po sklopih, v skladu z Zakonom o javnem naročanju: za sklop 4 se razpisuje zgolj original, za sklop 5 pa kompatibilni IN original.

Datum objave: 10.07.2015   14:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

vprašanji se nanašata na sklop 4, originalni tonerji:

1. V 6. postavki navajate: Konica Minolta Bizhub 4700P, Črn A36T01H za cca 20.000 strain. Ali je prišlo do tipkarske napake in vam ponudimo A63T01H?

2. V postavkah 22., 23., 24. in 25. navajate potrošni material za Bizhub C35. Glede na to, da zahtevate barve za 4,5K izpisanih strain in da za rumeno in rdečo bravo zahtevate TNP-22, me zanima ali vam za modro bravo v postavki 25. ponudimo TNP-22C; A0X5452?

hvala

ODGOVOR:
V 6. postavki navajate: Konica Minolta Bizhub 4700P, Črn A36T01H za cca 20.000 strani. Ali je prišlo do tipkarske napake in vam ponudimo A63T01H?
Odgovor: Da.

2. V postavkah 22., 23., 24. in 25. navajate potrošni material za Bizhub C35. Glede na to, da zahtevate barve za 4,5K izpisanih strani in da za rumeno in rdečo barvo zahtevate TNP-22, me zanima ali vam za modro bravo v postavki 25. ponudimo TNP-22C; A0X5452?
Odgovor: Da.
Datum objave: 10.07.2015   14:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Sklop 3
poz.4 ali lahko ponudimo pakiranje 150 brisačk v zavitku ( to je 2 kosa brisačk manj kot imaste navedeno v opisu blaga)?
poz.9 ali lahko ponudimo velikost stročnice fi 4,3 glede na navedeno 4,6 saj je le ta dimenzija stročnice kompatibilna z vašimi podajalniki?
poz.11 ali lahko ponudimo toaletni papir v lističih dimenzije 22x11?
Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR:
Ne, zahteve naročnika ostanejo nespremenjene.

Datum objave: 10.07.2015   14:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozravljeni,

v sklopu 5, pozicija 283, navajate: "Toner Lexmark E360H11A črna - ORIGINAL". Po zagotovilu uradneha distributerja za našo regijo, se ta toner imenuje E360H11E. Ali vam ponudimo toner Lexmark E360H11E?

hvala

ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 10.07.2015   14:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Po zagotovilu dobaviteljev s katerimi sodelujemo stretch folija debeline 32my ne obstaja. Predvidevamo, da je prišlo do tiskarske napake in želite ponudbo za 23my folijo, ki je tudi standardna. Prosimo za potrditev. V primeru negativnega odgovora prosimo za obrazložitev oz. podatek kje je folija z vašimi zahtevami dobavljiva.

Hvala in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR:
Ne, naročnikova zahteva ostaja nespremenjena. Naročnik zaradi delovnega procesa zahteva in tudi trenutno nabavlja stretch folijo prozorno ročna, 32MIK, 500MM, 5 kg.


Datum objave: 10.07.2015   14:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Po preverjanju tržišča, v Sloveniji ni dobavitelja, ki uvaža 100gr lepilo v lončku, ki ga zahtevate pod zap.št. 82. Ali lahko ponudimo 125gr lepilo v lončku?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR:
Ne.

Datum objave: 10.07.2015   14:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Postavili smo nekaj vsebinskih vprašanj, kjer nujno potrebujemo vaše sprotne in takojšnje odgovore, da lahko v primeru potrebe in nejasnosti ponovno postavimo novo vprašanje oziroma pojasnilo.

v primeru da ni časa za ponovna vprašanja po poteku roka za vprašanja, so mogoče precejšne nejasnosti in zapleti v zvezi z njimi.

zagotovo ni težko odgovoriti na vprašanje, ki se nanaša razpis, ki ste ga pripravili v kolikor je bil dobro premišljen.

Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav,


ODGOVOR:
Naročnik bo objavil odgovore v za to določenem roku, zapisanem v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 10.07.2015   14:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da sproti odgovarjate na vprašanja. Ugotavljamo, da smo postavili precej vprašanj in ni odgovorov na katere še ni odgovora.


ODGOVOR:
Naročnik bo objavil odgovore v za to določenem roku, zapisanem v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 10.07.2015   14:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Še vedno nismo dobili odgovore na vprašanja, ki smo jih postavili. Gre za vaš razpis, ki ste ga objavili in res nam ni jasno, kako to, da ne morete sproti odgovoriti na vprašanja, ki jih postavljamo.
Prosimo odgovarjajte na vprašanja sproti.

ODGOVOR:
Naročnik bo objavil odgovore v za to določenem roku, zapisanem v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 16.07.2015   12:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Sklop 3 :
V vaših odgovorih na vprašanja ponudnikov ves čas odgovarjate z besedo NE, medtem pa ste naredili že dva popravka predračunov in sicer dimenzije in pakiranja: npr. eden izmed ponudnikov je vprašal ali lahko pod zap.št. 10 ponudi navitje 380 m, kot ga ima proizvajalec Paloma, vi ste navedli, da NE, istočasno pa popravili predračun iz navitja 300 m, na navitje 280 m.
Prav tako nam ni jasno, čemu ste spreminjali navitje in pakiranje pri i postavkah pod zap.št. 12 in 13. Obe postavki sta dobavljivi v prvotno zahtevanih dimenzijah. Istočasno pa ste tudi tu na vprašanje ponudnika odgovoril z NE.

Ne moremo mimo dejstva, da se norčujete iz ponudnikov.

Predalgamo in istočasno smatramo, da bi bilo najbolj pravično, da zahtevate, da podamo cene na listek oz. m. in določite pakiranje od - do npr. pakiranje 3 slojne wc rolice med 150 - 250 lističev na rolici, pakiranje 8/1 - 10/1.

Dejstvo je, da noben proizvajalec ne bo delal navitja wc rolice 300 ali 280 m za tako majhno količino kot jo zahtevate vi, ker pač stroškovno ne znese ne proizvajalcu in ne ponudniku. Pravilno bi bilo, da se tudi vi obnašate gospodarno. Predvidevamo, da za vašo družbo ni življenjskega pomena ali vam dobavitelj dostavi wc papir v navitju 380 m, namesto 280 m, ali 250 listične rolice, namesto 180 listične, kot zahtevate vi. Če bi razmišljali gospodarno, bi ugotovili, da je za vas bolj ekonomično, saj dobite večje navitje, kompatibilno z dozatorji in je nekomu potrebno manjkrat nameščati nove rolice. Upamo, da ste na Slovenskih železnicah že osvojili to logiko, glede na to, da naj bi razpis pripravljali ekonomisti.


ODGOVOR:
Naročnik je razpisno dokumentacijo pripravil skladno z ZJN-2, ponudbeni predračun je pripravil tako, da je zagotovljena primerljivost ponudb v skladu z 9. členom ZJN-2.

Datum objave: 16.07.2015   12:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovan,
v primeru, da se prijavljamo na več sklopov ali se lahko predloži ena menična izjava + menica in pa seveda seštevek sklopov?
Lep pozdrav!


ODGOVOR:
Ne, finančna zavarovanja se predložijo v skladu z zahtevami določenimi v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 16.07.2015   12:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosim, da začnete odgovarjati na zastavljena vprašanja, ki so ključna za korektno pripravo ponudbe. Prosim vas za izčrpne in nedvoumne odgovore. Odgovarjajte sproti in ne čakajte na končni rok, ki ste si ga postavili za posredovanje odgovorov, saj vam želimo v primeru nejasnih odgovorov zastaviti dodatna vprašanja, na podlagi katerih bomo razpolagali z zadostnimi informacijami za pripravo ponudbe. Veliko dosedanjih odgovorov ni na ravni, ki bi nam nudila zadostno pojasnilo. V primeru, da ne bomo dobili zadostnih informacij za pripravo korektne ponudbe, vas bomo prosili za podaljšanje roka za oddajo ponudb, kjer vam bomo lahko zastavili vprašanja za dodatno pojasnilo. Ob morebitni komunikacijski neodzivnosti z vase strain bomo primorani poseči po ostalih pravnih sredstvih.

hvala

ODGOVOR:
Naročnik bo objavil odgovore v za to določenem roku, zapisanem v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 28.07.2015   12:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
v sklopu 5: Tonerji in kartuše - kompatibilni in originalni, ste predvideli zgolj dobavo originalnih in novih kompatibilnih produktov. Dodatno ste postavili zahtevo da morajo biti novi produkti in da morajo v celoti ustrezati patentni zakonodaji.
v seznam za sklop številka 5 ste zapisali večje število kompatibilnih produktov za katere je nemogoče ponuditi nove kompatibilne produkte, ki bi bili v celoti neproblematični s stališča patentne zakonodaje. Ali lahko v teh primerih ponudimo originalni produkt proizvajalca strojne opreme ?
Ali je za zagotovitev pravilnosti ponudbe glede patentne zakonodaje potrebno dokumentaciji predložiti izjavo proizvajalca novih kompatibilnih produktov ?

ODGOVOR:
v seznam za sklop številka 5 ste zapisali večje število kompatibilnih produktov za katere je nemogoče ponuditi nove kompatibilne produkte, ki bi bili v celoti neproblematični s stališča patentne zakonodaje. Ali lahko v teh primerih ponudimo originalni produkt proizvajalca strojne opreme ?
Odgovor: Ne.

Ali je za zagotovitev pravilnosti ponudbe glede patentne zakonodaje potrebno dokumentaciji predložiti izjavo proizvajalca novih kompatibilnih produktov ?
Odgovor: Ponudnik predloži lastno izjavo o varovanju pravic intelektualne lastnine in da nosi vse stroške, če pride do tožbenih zahtevkov zaradi nedovoljenega kopiranja izdelka.


Datum objave: 28.07.2015   12:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni, pri Sklopu številka 5: Tonerji in kartuše - kompatibilni in originalni, ste razpisali zgolj nove kompatibilne produkte.
S tem zapostavljate ponudnike, ki lahko ponudijo obnovljene produkte in ki edini delajo v skladu s patentno zakonodajo in imajo vse ustrezne certifikate evropskih pooblaščenih institucij. Prav tako so obnovljeni produtki po kvaliteti boljši, kot povsem novi produkti, ki prihajajo iz Kitajske in imajo nerešene patentne pravice, vsebujejo pa snovi, ki so sporni iz stališča varnosti. Tudi obnovljeni tonerji vsebujejo vse odstale dele toner kasete ki so vključno s prahom novi proudkti. Samo ohišje toner kasete pa je po izvoru od originalnega proizvajalca strojne opreme, 100% pregledano, očiščeno in prilagojeno za uporabo v tisklanikih. Plastika obnovljene kasete je torej od originalnega proizvajalca strojne opreme in tako 100% ustreza uporabi v tiskalniku, s tem da ima pomembno prednost, ta plastika je istočasno dovolj trdna in fleksibilna, da vzdrži visoke delovne obremenitve. Prosimo, da omogočite ponudbo poleg novih kompatiblinih produktov, tudi ponudbo obnovljenih produktov, zato, da omogočite pristop k javnemu razpisu tudi ponudnikom obnovljenih produktov, ker bomo v nasprotnem primeru prisiljeni vložiti revizijo objavljenega razpisa.

ODGOVOR:
Naročnikove zahteve ostanejo nespremenjene.

Datum objave: 28.07.2015   13:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

v 145. postavki navajate: "Toner Canon C-EXV 14 2x8.300 strani, črna - KOMPATIBILEN". Toner Canon C-EXV14 že dalj časa ni več pakiran po 2 kosa. Prosim, da popravite zahtevo na 1 kos v pakiranju.

hvala

ODGOVOR:
Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna.

Datum objave: 28.07.2015   13:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri več največjih svetovnih proizvajalcih novih kompatibilnih tonerjev in črnil smo zahtevali ponudbo in potrditev, da imajo rešene vse patentne pravice za artikle iz seznama, ki ste ga objavili. Dobili smo odgovor, da take izjave ne morejo podati, ker nihče ne more z gotovostjo trditi za vse artikle. Še posebej je to pomembno pri črnilih HP, ki jih samo redki delajo kot nova kompatibilna črnila ravno zaradi patentnih pravic, ki jih ima HP in jih tudi dosledno zahteva. Podobno je s tonerj HP in pa tudi s črnili in tonerji Canon. V svetu je v zadnjem času veliko sodnih sporov na to temo, ki jih praviloma v celoti dobivajo proizvajalci originalov in terjajo odškodnine tako od proizvajalcev novih kompatibilnih produktov, kot tudi od njihovih prodajalcev. Naj na tem mestu omenimo tudi to, da je naročnik prav tako v prestopku, ne glede na to da ni vedel da kupuje produkt, ki je sporen. Naročnik in končni uporabnik je prav tako neposredno odgovoren v primeru tožbe.
Iz tega razloga, iz tega razloga omenjeni največji svetovni proizvajalci delajo nove samo v tistih primerih kartuš, kjer je izključen patentni problem v celoti, tam, kjer pa ni delajo samo obnovljene (remanufactured) potrošne materile. Dodatno, proizvajalci v Evropski uniji ne delajo novih kompatibilnih produktov, pač pa samo obnovljene. To pa zato, ker v primerih obnovljenih produktov nikakor ne more priti do patentnih navzkrižij.
Predlagamo torej da naročnik premisli in vključi v možnost ponude tudi ponudbo bodisi novih (ki so v skladu s patenti) in pa obnovljenih pri tistih, ki so problematični s tega stališča. Naročnik v tem primeru ne tvega ničesar, prav tako bo dobil možnost ponudbe patentno usklajenih produktov in pa cenovno ugodnejšo ponudbo za kompatibilne produkte.
Dodatno postavljamo vprašanje, zakaj ni naročnik v sklopu za potrošne materiale Konica Minolta podal možnosti za ponudbo kompatibilnih produktov. Menimo, da za to ni razloga, saj na trgu obstajajo tudi tovrstni produkti, ki so zanesljivi, njihov ponudnik pa bo prav tako podal garancijo za odpravo napak na tiskalnih naprava, v kolikor je razlog za okvaro uporaba kompatibilnega potrošnega materiala.
lp

ODGOVOR:
Naročnikove zahteve ostanejo nespremenjene.

Datum objave: 28.07.2015   13:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Po navedbi uradnega distributerja HP materiala za Slovenijo, se naslednji material ne proizvaja več.

256. Toner HP Q7560A črn - ORIGINAL
257. Toner HP Q7561A moder - ORIGINAL
258. Toner HP Q7562A rumen - ORIGINAL
259. Toner HP Q7563A rdeč - ORIGINAL

Prosim, da ta material umaknete iz predračuna oz. podate odgovor, da zanj ponudniki ne podamo cene.

hvala

ODGOVOR:
Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna.


Datum objave: 28.07.2015   13:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V odgovoru z dne: "ODGOVOR ŠT. 14, Datum objave: 9.7.2015, 15:51" sprašujete naslednje: "ODGOVOR: Prosimo za navedbo za katere pozicije gre."

Glede na to, da v tem trenutku še nimamo odgovorov vseh dobaviteljev, lahko navedem le dva, za ostale pa podamo navedbe kasneje.

Torej, prva dva sta:

13. Kartuša Canon BX-3 29ML, črna - KOMPATIBILEN kos 5
in
291. Toner Lexmark 13T0101 6.000 strani, črna - KOMPATIBILEN kos 4

hvalaODGOVOR:
Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna.


Datum objave: 28.07.2015   13:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
v tehničnih zahtevah je navedeno, da v primeru, da se ponudi kompatibilni artikel mora potencialni ponudnik predložiti:AMES test.
Dokazilo o tem, da toner ne vsebuje kancerogene snovi za potrošni material za tiskalnike je vedno varnostni list za vsak izdelelk ali MSDS (material safety data sheet).
AMES test je zgolj metoda po kateri se ugotavlja kancerogenost stvari v tehničnih laboratorijih. Medtem ko je varnostni list oziroma MSDS istočasno izjava proizvajalca, da gre za zdravstveno varen produkt. AMES test poročilo ne dostavljajo niti proizvajalcev originalnih tonerjev in kartuš, ker imajo za ta namen MSDS. MSDS je mednarodno uveljavljeno dokazilo za vrsto različnih produktov, pri katerih obstaja možnost tveganja za zdravje uporabnikov.
Prosimo, da naročnik prilagodi svoje zahteve in zahteva zgolj MSDS, ki zadošča kot dokazilo.
Hvala in lep pozdravODGOVOR:
Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.


Datum objave: 28.07.2015   13:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
v sklopu 5 zahtevate za kompatibilne produkte AMES test za toner prah, da slednji ni karcogen.
Izjava proizvajalca o karcionogenosti je vpisana v dokument, ki se imenuje Varnostni list in je pripravljen za vsak tip potrošnega materiala posebej. Poleg tega je zapisana tudi kemijska sestava in druga opozorila, ki so v celoti pomembna v zvezi z uporabo in varnostjo produkta kot celote.

Predlagamo da v tem delu spremenite zahteve razpisne dokumentacije in črtate AMES test. (namreč AMES test je samo metoda ugotavljanja prisotnosti spojin, ki bi bile kancerogene.) Pomeni, da so ugotovitve v zvezi s tem vpisane v Varnostnem listu, ki je istočasno izjava proizvajalca in bi potemtakem zadoščala.
Hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR:
Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.

Datum objave: 28.07.2015   13:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V odgovoru z dne »ODGOVOR ŠT. 18, Datum objave: 10.7.2015, 09:47«, ste na postavljeno vprašanje »Ali vam v sklopu 5, kjer navajate kompatibilo, v primeru, da ne razpolagamo z ustreznim kompatibilnim materialom, ki bi izpolnjeval vse zahteve navedene v razpisni dokumentaciji, ponudimo original?« odgovorili z »Ne.«
Menimo, da je nedopustno, da omejujete ponudnike s ponudbo točno določenega materiala, kar je tudi v nasprotju z zakonom o javnem naročanju in lahko pomeni korupcijsko tveganje, saj s tem onemogočite prijavo na razpis ponudnikom, ki bi na primer ponudili le originale.
Prav tako je izredno nenavadno, da ste samo eno blagovno znamko (Konico Minolto) izvzeli od ostalih blagovnih znamk in zanjo zahtevate le originale. Ker oblika javnega naročila, kot ste ga sestavili, daje vtis, da je pisan za določene ponudnike, vas prosimo, da popravite vaše zahteve. In sicer:

1. Popravite zahteve razpisne dokumentacije za ponujeni material tako, da ne bodo diskriminatorne do določenih ponudnikov
in
2. Popravite predračun na način, ki ne bo drobil razpisanega materiala na manjše dele, kar pomeni, da združite vse blagovne znamke potrošnega materiala za tiskanje v en sklop, za katerega veljajo enaka pravila.

V primeru ne upoštevanja zgornjih priporočil, boste dali jasno vedeti, da je razpis prirejen na način, ki ustreza le določenemu oz. določenim ponudnikom in nimate namena izbrati realno ugodne ponudbe s ponujenim kakovostnim materialom.

hvala


ODGOVOR:
Naročnikove zahteve ostanejo nespremenjene.


Datum objave: 28.07.2015   13:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Sklop 5: Tonerji in kartuše - kompatibilni in originalni
Ali vas lahko prosimo, da v sklopu 5 izločite pozicijo 6 in 7, ker to niso ne tonerji ne kartuše in zato ne pašejo v ta sklop?

6 Datamax E4205 TT etikete 102x76, 500 e/r E-class - ORIGINAL kos 50 Datamax
7 Datamax E4205 ARMOR ter.trak AWR 470 vosek 110mm, 210m/r - ORIGINAL kos 50 Datamax

Lep pozdrav!


ODGOVOR:
Naročnik bo izločil poziciji. Objavljen bo popravek ponudbenega predračuna.

Datum objave: 28.07.2015   13:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

postavili smo vam celo serijo vprašanj že pred več kot 10 dnevi, pa še vedno na nobenega nimamo odgovorov.
vaše zadni odgovor je bil prejšnji petek, 10.7.2015.
Glede na zahtevnost razpisa za pripravo ponudbe se odzivate zelo počasi in brez potrebnih in predvsem pravočasnih pojasnil za nejasnosti v vaši dokumentaciji.
Prosimo vas, da začnete nemudoma odgovarjati na postavljena vprašanja.


ODGOVOR:
Naročnik je objavil odgovor.

Datum objave: 28.07.2015   13:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vaš odgovor pod zap.št. 29:
Naročnik je razpisno dokumentacijo pripravil skladno z ZJN-2, ponudbeni predračun je pripravil tako, da je zagotovljena primerljivost ponudb v skladu z 9. členom ZJN-2.

Ugotavljamo, da delate ravno v nasprotju 9. člena ZJN 2. Če bi ga dobro prebrali, bi ugotovili, da s svojimi dejanji omejujete konkurenco.
Ponovno prosimo, da delujete v sklladu z veljavno zakonodajo, saj bomo morali v nasprotnem primeru poslužiti pravnega varstva.
Vstrajanje na točno določenih navitjih oz. pakiranjih pomeni, da pričakujete, da vam dobavitelji dostavljamo točno določene artikle, kar pa je v nasprotju z veljavno zakonodajo.

ODGOVOR:
Naročnikove zahteve ostanejo nespremenjene.

Datum objave: 28.07.2015   13:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Kar delajte se norca iz potencialnih ponudnikov. Ponavljate se kot papige. Očitno vam nič ne pomeni, da bi dobili sprejemljive ponudbe.
Kar nekaj potencialnih ponudnikov vam je zastavilo vprašanja, vi pa namesto, da bi konkretno odgovorili na vprašanje dajete "copy paste".
"Naročnik bo objavil odgovore v za to določenem roku, zapisanem v razpisni dokumentaciji "

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Namen naročnika je pridobiti med seboj več primerljivih ponudb, dobiti kakovostno blago po najugodnejši ceni.


Datum objave: 28.07.2015   13:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

prosim za odgovor, ki se nanaša na sklopa 4 in 5.
V sklopu 5 ste navedli Konico Minolto v 5-ih postavkah, od tega za dve zahtevate tako original, kot kompatibilo, za enega, to je "Toner Minolta TN109" pa le original.
Zanima nas, čemu ste se odločili za drobljenje razpisa in za dodaten sklop 4, v katerem ste zajeli le blagovno znamko Konica Minolta (originali), kjer so očtno zajeti le dodločeni tipi potrošnega materiala. Sedanja situacija je tako popolnoma nerazumna, saj se nahaja znamka Konica Minolta tako v svojem sklopu (4), kot tudi v sklopu (5) skupaj z ostalimi znamkami potrošnega materiala. V obeh sklopih se tako nahaja potrošni material Konice Minolte, za katerega zahtevate izključno originale. Tukaj pade tudi vasa teza, vezana na ZJN, ki jo podajate v nekaterih odgovorih, vezanih na to temo.
Ali gre torej pri tem za preferiranje določenega dobavitelja? Gre za v naprejšnji dogovor z določenim dobaviteljem, kateri potrošni material Konice Minolte se izloči v sklop 4 in kateri ostane v sklopu 5?

hvala

ODGOVOR:
Naročnikove zahteve ostanejo nespremenjene. Tonerji in kartuše so razdeljeni po sklopih v skladu z ZJN-2.


Datum objave: 28.07.2015   13:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Kot odgovor na vprašanje, ali ponudimo originale tam, kjer ne razpolagamo z ustrezno kompartibilo, z dne »ODGOVOR ŠT. 18, Datum objave: 10.7.2015, 09:47« ste odgovorili z »ne«.
Ali to pomeni, da je razpis prilagojen določenemu (določenim) ponudniku? Ne razumemo namreč, in ne najdemo razlage, čemu omejujete konkurenco potencialnih ponudnikov. Se pravi, da vam ne gre za pridobitev čim več ponudb različnih ponudnikov, ampak le določenega? Ne želite najugodnejše ponudbe ampak točno določeno? Ali zavestno onemogočate možnost oddaje naročila vsem zainteresiranim ponudnikom?

1. Prosim vas za odgovor, v čem bi bili kot naročnik oškodovani, če bi vam na mesto kompatibilnega material dostavili original? Seveda ob predpostavki, da je izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba.
2. Prosim, da še enkrat pretehtate svojo odločitev in ponovno odgovorite na vprašanje, ali lahko v postavkah, kjer zahtevate kompatibilo, ponudimo original - v primeru, da ponudnik ne razpolaga s kompatibilo, ki bi 100% izpolnjevala vse zahteve iz razpisne dokumentacije?

hvala


ODGOVOR:
Ne. Naročnikove zahteve ostanejo nespremenjene.


Datum objave: 28.07.2015   13:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
že cel teden iz vaše strani do vključno 17.7. ni bilo odgovorov na pomembna vsebinska vprašanja.
Za izdajo korektne ponudbe je potrebno vedeti odgovore, kar je tudi in predvsem v naročnikovem interesu.
glede na to, da je čas dopustov tudi pri naših dobaviteljih, vaš razpis pa sodi med pomembnejše predlagamo da podaljšate čas za odgovore in posledično tudi čas za oddaj ponudbe.
glede na to, da ne odgovarjate pravočasno imamo občutek da zavlačujete z odgovori ali pa da ste se izredno slabo pripravili na ta razpis.
Prosimo, da argumentirano odgovorite, na vsako postavljeno vprašanje z dobro utemeljenim odgovorom na vprašanja, ki smo jih postavili.
Hvala vnaprej za vaše odgovore.

ODGOVOR:
Roki se ne podaljšajo.

Datum objave: 28.07.2015   13:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

naslednji material:

282. Toner HP Q7560A črn - ORIGINAL
284. Toner HP Q7561A moder - ORIGINAL
285. Toner HP Q7562A rumen - ORIGINAL
286. Toner HP Q7563A rdeč - ORIGINAL

se ne proizvaja več. Prosim, da ta material črtate iz specirfikacije oz. odgovorite, da za ta material ponudniki n e ponudimo cene.

hvala

ODGOVOR:
Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna.


Datum objave: 28.07.2015   14:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da predračun popravite tako, da dodate postavko stroški pošiljanja na pošilko. V kolikor boste naročili malenkost , bo strošek pošiljanja nesorazmerno visok, napram vrednosti npr. toaletnega papirja. Tak način ne prispeva k zmanjševanju stroškov vaega poslovanja , saj bomo ponudniki to primorani vračunati v ceno. V kolikor pa bodo stroški pošiljanja na strani naročnika, bo ta primoran ekonomičnoi naročati .
Hvala za razumevanje,

ODGOVOR:
Stroški pošiljanja morajo biti zajeti v ponudbeni ceni materiala, ne glede na vrednost naročenega.

Datum objave: 28.07.2015   14:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji imate pri referencah navedeno, da morajo ponudniki predložiti najmanj 1 referenco velike ali srednje velike družbe po definiciji v skladu s 55. členom ZGD-1
1. vprašanje - ali lahko predložimo reference kupca, ki ne spada med gospodarske družbe (npr. bolnišnice, zavodi, šole...), višina reference pa ustreza vašim zahtevam?
2. vprašanje - ali moramo za sklop 4 - tonerji Minolta predložiti referenco kupca samo za Minolta potrošni material ali na splošno potrošni material tudi drugih blagovnih znamk?
Za odgovore se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR:
1. vprašanje - ali lahko predložimo reference kupca, ki ne spada med gospodarske družbe (npr. bolnišnice, zavodi, šole...), višina reference pa ustreza vašim zahtevam?
Odgovor: Da. Naročnik bo objavil dopolnitev razpisne dokumentacije.

2. vprašanje - ali moramo za sklop 4 - tonerji Minolta predložiti referenco kupca samo za Minolta potrošni material ali na splošno potrošni material tudi drugih blagovnih znamk?
Odgovor: Referenca mora biti za original material Konica Minolta.

Datum objave: 28.07.2015   14:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
- Sklop 2: Pisarniški papir za fotokopiranje in tiskanje
v seznamu ste podali minimalne tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponujeni 80g papir za fotokopiranje.
Navedeni parametri lahko ustrezajo belemu papirju (poz. 1,2,4) in ne barvnemu (poz.3).
Ali so navedeni parametri mišljeni za poz.1, 2,4?

- Sklop 3: Higienski papirnati proizvodi
- poz. 10 - Papir toaletni maxi jumbo bela, 2-slojni, 280M, fi 7,6, 6/1 .
Za artikel ste v odgovoru" ODGOVOR ŠT. 16, Datum objave: 10.7.2015, 09:43" zapisali, da gre za blagovno znamko Paloma ali enakovredno. Ker ste že bili opozorjeni, da Paloma nima takega navitja, ne morete trditi, da gre za "Paloma ali enakovredno". Prosimo, da navedete pravilno blagovno znamko, ki ustreza vaši navedbi tehničnih karakteristik artikla in da lahko zadostite tudi svoji navedbi "Naročnik je razpisno dokumentacijo pripravil skladno z ZJN-2, ponudbeni predračun je pripravil tako, da je zagotovljena primerljivost ponudb v skladu z 9. členom ZJN-2."
- poz. 12 - Papir toaletni v rolici, 2-slojni, 180 listkov, pakirano 10/1
Prosimo za navedbo blagovne znamke ali enakovredno, ki ustreza vaši zahtevi, da bo zagotovljena primerljivost ponudb. Kljub naši iznajdljivosti na našem trgu tega artikla ne najdemo.

- Finančno zavarovanje za resnost ponudbe
Vaša zahteva je, da ponudniki predložimo menice z menično izjavo za vsak sklop posebej (torej npr. 5 menic, če se prijavimo na vse sklope). V obrazcu niste predvideli, da ponudnik v menični izjavi navede za kateri sklop prilaga finančno zavarovanje. Ali je to pravilno? Ali želite navedbo sklopa - če da, kam zapišemo sklop?


ODGOVOR:
- Sklop 2: Pisarniški papir za fotokopiranje in tiskanje
v seznamu ste podali minimalne tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponujeni 80g papir za fotokopiranje.
Navedeni parametri lahko ustrezajo belemu papirju (poz. 1,2,4) in ne barvnemu (poz.3).
Ali so navedeni parametri mišljeni za poz.1, 2,4?

Odgovor: Minimalne tehnične zahteve veljajo za vse pozicije papirja, z izjemo tehničnih zahtev glede beline, ki veljajo samo za beli papir (pozicija 1, 2 in 4).

Sklop 3: Higienski papirnati proizvodi
- poz. 10 - Papir toaletni maxi jumbo bela, 2-slojni, 280M, fi 7,6, 6/1 .
Za artikel ste v odgovoru" ODGOVOR ŠT. 16, Datum objave: 10.7.2015, 09:43" zapisali, da gre za blagovno znamko Paloma ali enakovredno. Ker ste že bili opozorjeni, da Paloma nima takega navitja, ne morete trditi, da gre za "Paloma ali enakovredno". Prosimo, da navedete pravilno blagovno znamko, ki ustreza vaši navedbi tehničnih karakteristik artikla in da lahko zadostite tudi svoji navedbi "Naročnik je razpisno dokumentacijo pripravil skladno z ZJN-2, ponudbeni predračun je pripravil tako, da je zagotovljena primerljivost ponudb v skladu z 9. členom ZJN-2."

Odgovor: Naročnik pri poziciji 10 ne navaja "Paloma ali enakovredno". Ponudnik mora ponuditi higienski papir, ki ustreza tehničnim zahtevam naročnika.

- poz. 12 - Papir toaletni v rolici, 2-slojni, 180 listkov, pakirano 10/1
Prosimo za navedbo blagovne znamke ali enakovredno, ki ustreza vaši zahtevi, da bo zagotovljena primerljivost ponudb. Kljub naši iznajdljivosti na našem trgu tega artikla ne najdemo.

Odgovor: Naročnik ne navaja blagovne znamke. Ponudnik mora ponuditi higienski papir, ki ustreza tehničnim zahtevam naročnika.

- Finančno zavarovanje za resnost ponudbe
Vaša zahteva je, da ponudniki predložimo menice z menično izjavo za vsak sklop posebej (torej npr. 5 menic, če se prijavimo na vse sklope). V obrazcu niste predvideli, da ponudnik v menični izjavi navede za kateri sklop prilaga finančno zavarovanje. Ali je to pravilno? Ali želite navedbo sklopa - če da, kam zapišemo sklop?

Odgovor: Ponudnik lahko sam, na obrazec menična izjava, zapiše za kateri sklop gre.