Dosje javnega naročila JN7123/2015
Naročnik: SŽ, D.O.O. 
Blago: Kurilno olje
ZJN-2: Odprti postopek

JN7123/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.10.2015
JN8239/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.11.2015
    JN7123/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 201-363809
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Kurilno olje

Datum objave: 12. 10. 2015
Številka objave: JN7123/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SŽ, D.O.O., KOLODVORSKA ULICA 011, Kontakt: nabava@slo-zeleznice.si, V roke: Gorazd GRBAC, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 12914416. Telefaks +386 12914833. E-pošta gorazd.grbac@slo-zeleznice.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKAI.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTII.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.

SŽ - Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.

SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, SI-1000 Ljubljana.

SŽ - ŽIP, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.

SŽ - ŽGP Ljubljana, d.d., Ob zeleni jami 2, SI-1000 Ljubljana.

FERSPED, d.o.o., Parmova ulica 37, SI-1000 Ljubljana.

SŽ, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Nabava kurilnega olja 2015-2016
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Kurilno olje ekstra lahko 2.435.000 litrov
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 09135100 (Kurilno olje)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)SklopiII.1.9)Informacije o variantahII.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja V razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo V razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: V razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 26. 11. 2015
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 26. 11. 2015
Čas: 11:00
Kraj: Slovenske železnice, d.o.o., soba 606, Službe za nabavo in investicije, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
V razpisni dokumentaciji.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE V razpisni dokumentaciji.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/10/2445-75416666715741822192/RD-_po_
odprtem_postopku_elko_2015-2017.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 19. 11. 2015
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SŽ, D.O.O., KOLODVORSKA ULICA 011, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SŽ, D.O.O., KOLODVORSKA ULICA 011, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 12. 10. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN8239/2015, Blago: Kurilno olje; datum objave: 23. 11. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.11.2015   15:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
pozdravljeni,

Prosim vas, če mi lahko posredujete kapacitete rezervoarjev, in sicer:

- Slovenske železnice d.o.o.
- SŽ Infrastruktura d.o.o.
- SŽ Tovorni promet d.o.o.
- SŽ VIT d.o.o.
- SŽ - ŽIP, storitve d.o.o.
- SŽ- Žlezniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d.
- Fersped d.o.o.

Najlepša hvala za odgovor.

Lep pozdrav,

Tina G. Škoberne

ODGOVOR:
NE naročnik ne bo posredoval podatkov o kapacitetah rezervoarjev. Kurilno olje se naroča po potrebi in na odpoklic, na različne lokacije po Sloveniji.

Datum objave: 19.11.2015   08:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Po razpisni dokumentaciji v točki 2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA, je zajeta tudi Uredba Ur. l. 7/2014, ki se glasi, da je cena po ceniku dobavitelja določena na osnovi Uredbe o oblikovanju cen Naftnih derivatov. Zanima nas, kako se bo oblikovala cena ob morebitni liberalizaciji trga?

Hvala.

ODGOVOR:
Ponudnik mora pri oblikovanju cene upoštevati določbe veljavne Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. list RS št. 71/14).