Dosje javnega naročila JN4308/2015
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA KOSEZE 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN4308/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.06.2015
JN4819/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.07.2015
JN5265/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.08.2015
    JN4308/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 124-227010
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 26. 6. 2015
Številka objave: JN4308/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OSNOVNA ŠOLA KOSEZE, Ledarska ulica 23, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: ga. Marjeta Bizjak, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064442. Telefaks +386 13064407. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Koseze
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Osnovna šola Koseze, Ledarska ulica 23, 1000 Ljubljana
Sifra NUTS: SI02.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet naročila so sukcesivne dobave konvencionalnih in ekoloških živil za potrebe Osnovne šole Koseze. Javno naročilo je razdeljeno na več sklopov, in sicer:
1. SKUPINA: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1.1. sklop Mleko
1.2. sklop Jogurti
1.3. sklop Smetana, skuta, maslo
1.4. sklop Siri, sirni namazi
1.5. sklop Mlečni pudingi in deserti
1.6. sklop Sladoledi
2. SKUPINA: MESO IN MESNI IZDELKI
2.1. sklop Mlado goveje (junečje), svinjsko, telečje meso
2.2. sklop Perutninsko meso
2.3. sklop Mesnine
2.4. sklop Salame
2.5. sklop Perutninske mesnine in salame
3. SKUPINA: SVEŽE IN ZAMRZNJENE RIBE
3.1 sklop Zamrznjene ribe
3.2 sklop Sveže ribe
4 SKUPINA: JAJCA
4.1 sklop Kokošja jajca
5 SKUPINA: SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA, SUHO SADJE IN STROČNICE
5.1 sklop Solata
5.2 sklop Ostala zelenjava
5.3 sklop Krompir
5.4 sklop Južno sadje
5.5 sklop Jabolka
5.6 sklop Jagodičevje
5.7 sklop Zgodnje spomladansko sadje
5.8 sklop Ostalo sadje
5.9 sklop Suho sadje in suhe stročnice
6 SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
6.1 sklop Zamrznjena zelenjava in sadje
6.2 sklop Konzervirana zelenjava
6.3 sklop Sadni kompoti, marmelade in džemi
6.4 sklop Kislo zelje in repa, rdeča pesa
7 SKUPINA: SADNI SOKOVI, NEKTARJI IN SIRUPI
7.1 sklop Nektarji
7.2 sklop Sok 100%
7.3 sklop Sirupi
8 SKUPINA: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
8.1 sklop Oluščena žita
8.2 sklop Pripravljeni izdelki iz žit
8.3 sklop Moke
8.4 sklop Testenine
8.5 sklop Polnjene testenine
9 SKUPINA: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
9.1 sklop Izdelki iz krompirjevega testa in zdroba
9.2 sklop Štruklji
9.3 sklop Polpeti
9.4 sklop Polnjene testenine
9.5 sklop Zamrznjeno testo
9.6 sklop Palačinke
9.7 sklop Različni zamrznjeni izdelki
10 SKUPINA: KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI
10.1 sklop Pšenični kruh
10.2 sklop Ostali kruh
10.3 sklop Štručke, bombete
10.4 sklop Žemlje, ostalo pekovsko pecivo
10.5 sklop Slaščice
10.6 sklop Sendviči, pice, burek
10.7 sklop Keksi
10.8 sklop Ostalo pekovsko pecivo
11 SKUPINA: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
11.1 sklop Čaji
11.2 sklop Začimbe
11.3 sklop Med
11.4 sklop Ostala živila
12 SKUPINA: EKOLOŠKI IZDELKI
12.1 sklop Ekološko mleko in mlečni izdelki
12.2 sklop Ekološko meso in mesnine
12.3 sklop Ekološki kruh in pečena pekovska peciva
12.4 sklop Ekološka kokošja jajca
12.5 sklop Ekološka sveža zelenjava in sadje
12.6 sklop Ekološka jabolka
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
15900000 (Pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 1. SKUPINA: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
1.1. sklop Mleko
1.2. sklop Jogurti
1.3. sklop Smetana, skuta, maslo
1.4. sklop Siri, sirni namazi
1.5. sklop Mlečni pudingi in deserti
1.6. sklop Sladoledi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 2. SKUPINA: MESO IN MESNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
2.1. sklop Mlado goveje (junečje), svinjsko, telečje meso
2.2. sklop Perutninsko meso
2.3. sklop Mesnine
2.4. sklop Salame
2.5. sklop Perutninske mesnine in salame
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 3. SKUPINA: SVEŽE IN ZAMRZNJENE RIBE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
3.1 sklop Zamrznjene ribe
3.2 sklop Sveže ribe
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
03311000 (Ribe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 4 SKUPINA: JAJCA
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 5 SKUPINA: SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA, SUHO SADJE IN STROČNICE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
5.1 sklop Solata
5.2 sklop Ostala zelenjava
5.3 sklop Krompir
5.4 sklop Južno sadje
5.5 sklop Jabolka
5.6 sklop Jagodičevje
5.7 sklop Zgodnje spomladansko sadje
5.8 sklop Ostalo sadje
3.9 sklop Suho sadje in suhe stročnice
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
03212200 (Sušene stročnice in zrna stročnic)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji-
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 6 SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 7 SKUPINA: SADNI SOKOVI, NEKTARJI IN SIRUPI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
7.1 sklop Nektarji
7.2 sklop Sok 100%
7.3 sklop Sirupi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 8 SKUPINA: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
8.1 sklop Oluščena žita
8.2 sklop Pripravljeni izdelki iz žit
8.3 sklop Moke
8.4 sklop Testenine
8.5 sklop Polnjene testenine
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 9 SKUPINA: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
9.1 sklop Izdelki iz krompirjevega testa in zdroba
9.2 sklop Štruklji
9.3 sklop Polpeti
9.4 sklop Polnjene testenine
9.5 sklop Zamrznjeno testo
9.6 sklop Palačinke
9.7 sklop Različni zamrznjeni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 10 SKUPINA: KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
10.1 sklop Pšenični kruh
10.2 sklop Ostali kruh
10.3 sklop Štručke, bombete
10.4 sklop Žemlje, ostalo pekovsko pecivo
10.5 sklop Slaščice
10.6 sklop Sendviči, pice, burek
10.7 sklop Keksi
10.8 sklop Ostalo pekovsko pecivo
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15812000 (Pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 11 SKUPINA: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
11.1 sklop Čaji
11.2 sklop Začimbe
11.3 sklop Med
11.4 sklop Ostala živila
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15863000 (Čaj)
15870000 (Začimbe in začimbna sredstva)
15831600 (Med)
15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 12 SKUPINA: EKOLOŠKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
12.1 sklop Ekološko mleko in mlečni izdelki
12.2 sklop Ekološko meso in mesnine
12.3 sklop Ekološki kruh in pečena pekovska peciva
12.4 sklop Ekološka kokošja jajca
12.5 sklop Ekološka sveža zelenjava in sadje
12.6 sklop Ekološka jabolka
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Ponudbena vrednost. Ponder: 90
2. Embalaža. Ponder: 5
3. Več ekoloških živil. Ponder: 5
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-769/2015-6
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomPrejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 11. 8. 2015
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanjeIV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 11. 8. 2015
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Merili za izbor ponudnikov za sklope ekoloških živil:
- ponudbena vrednost: do 95 točk
- embalaža: do 5 točk.

Naročnik bo z razpisom za sklope svežega sadja in zelenjave ponudnikom, ki bodo izpolnjevali vse pogoje, priznal usposobljenost in med njimi predvidoma na tri mesece odpiral konkurenco.

Več informacij v razpisni dokumentaciji.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/6/7989-12835648197464240810/ZIVILA_O
S_KOSEZE.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 3. 8. 2015
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 26. 6. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN4819/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 17. 7. 2015
  • JN5265/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 3. 8. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.07.2015   11:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Kakšna je dinamika dostave krompirja (kolikokrat na mesec in kakšna količina)?
Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Spoštovani.

Različno. Približno trikrat na mesec po 200 do 400 kilogramov.Datum objave: 13.07.2015   09:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Vprašanje se nanaša na sklop 7.3. in sicer na artikla pod zaporedno št:

28. 100% sadni sirup pomaranča 5-6 l ( brez dodanega sladkorja in konzervansov )- takšen izdelek ne obstaja ampak samo sadni sirup pomaranča z min. 65% ali 75% % sadnim deležem, če gre za pomarančo z delci sadja. Sladkor je prisoten!
35. Sirup ACE min. 60 % suhe snovi 3-6 l - artikel se ne proizvaja več, prosim če ga brišete iz predračuna ali nadomestite z dobavljivim npr banana-kiwi ali tropšski sadeži.

S spoštovanjem

ODGOVOR:
Naročnik bo spremenil zahteve v opisu živil za sklop 7.3: Sirupi in sicer na:
- zap. št. 28: na sadni sirup pomaranča z min. 65% sadnim deležem
- zap. št. 35: na sirup tropski sadeži 3-6 l.

Naročnik bo objavil popravek predračunskih obrazcev.


Datum objave: 13.07.2015   09:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

radi bi vas opozorili na napake, ki se vam pojavljajo v Predračunih. Vidi se, da predračune večinoma kopirate, kar je razpisov, ki jih oblikuje MOL, so večinoma enaki, prav tako niti ne popravite zgoraj imena šole. V tem primeru imate zgoraj celo po dva imena različnih šol. Malo malomarno, se vam ne zdi?
V šolah povedo, da sklopov niti ne želite popravljati, češ da so sklopi taki. Manjši sklopi, npr. sklop Bio mleka, kruha, mesa - ti so neprestano enaki. Vidi se, da jih le kopirate oz. daste kot predlog šolam/vrtcem, ki jih le potrdijo.

Zakaj ne popestrite oz. dovolite javnim zavodom, da se samo odločajo o sklopih?

Hvala lepa. Prosimo za odgovor.

ODGOVOR:
Spoštovani,

v predmetni razpisni dokumentaciji, tako v povabilu k oddaji ponudbe kot v predračunskih obrazcih, so bili preverjeni nazivi naročnika in napak ni. Ime naročnika je pravilno zapisano, prav tako ni navedenih dveh imen šol.
Naročnik, torej Osnovna šola Koseze, je popise živil pripravila sama, osnova pa so bili njihovi lastni popisi izpred dveh let, saj gre za stalno javno naročilo, pri čemer pa so upoštevane nove potrebe, vezane na število otrok in spremembe v jedilnikih.


Datum objave: 13.07.2015   09:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Ali je možno dobiti razpisno dokumentacijo v *.doc (WORD) obliki (lažje in hitrejše izpolnjevanje dokumentacije)?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR:


Datum objave: 13.07.2015   09:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Ali je možno dobiti razpisno dokumentacijo v *.doc (WORD) obliki (lažje in hitrejše izpolnjevanje dokumentacije)?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR:
Ponudnik lahko zahteva obrazce za pripravo ponudbe v Word obliki po elektronski pošti, poslani na naslov meta.bizjak@ljubljana.si.

Datum objave: 23.07.2015   12:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

2.3.. SKLOP MESNINE
23. mrežna pečenka - iz kakšnega kosa mesa? Svinjsko stegno, svinjsko pleče, vrat ali kaj drugega?
33. kranjska klobasa - želite, da ponudimo certificirano kranjsko klobaso ali navadno klobaso za kuhanje?
36. ocvirki za zabelo - suhi ocvirki ali ocvirki zaliti v masti?
2.4.. SKLOP SALAME
45. posebna salama - piščančja posebna ali puranja posebna?

Ali je ocenjena količina za obdobje 1 leta ali dvoletno obdobje?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR - MESNI IZDELKI:
Spoštovani.

Pri sklopu 2.3 (Meso in mesni izdelki – Mesnine) naročnik zahteva:
- pod zap. št. 23: mrežno pečenko iz svinjskega stegna;
- pod zap. št. 33: navadno kranjsko klobaso za kuhanje;
- pod zap. št. 36: ocvirke za zabelo v masti.

Pri sklopu 2.4 (Meso in mesni izdelki – Salame) naročnik zahteva:
- pod zap. št. 45: piščančjo posebno salamo.

Ocenjene količine so podane za obdobje dveh let.

Lep pozdrav.


Datum objave: 30.07.2015   09:28
Številka: 430-769/2015-18
Oznaka JN:15/600012
Datum: 30. 7. 2015


ZADEVA: Vprašanja potencialnih ponudnikov

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Koseze« številka objave na Portalu javnih naročil JN 4308/2015 z dne 26. 6. 2015, v Uradnem listu EU številka 2015/S 124-227010 z dne 1. 7. 2015, prejeli naslednji vprašanji potencialnih ponudnikov:

1. Vprašanje:
Spoštovani,
vprašanje se nanaša na sklop 7.
Zanima me opredelitev embalaže (brik ali steklenica) sokov in nektarjev 0,2 L in 1 L.
Najlepša hvala za odgovor.

Odgovor:
Embalaža za sokove in nektarje 0,2 l in 1l je brik.


2. vprašanje
Pozdravljeni,
V razpisni dokumentaciji ni razvidna embalaža za sokove in nektarje 0,2 l. Je embalaža brik ali steklenica. Že v naprej hvala za odgovor.

Odgovor:
Embalaža za sokove in nektarje 0,2 l in 1l je brik.

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka MihelčičDatum objave: 03.08.2015   11:14
Številka: 430-769/2015-23
Oznaka JN:15/600012
Datum: 3. 8. 2015


ZADEVA: Vprašanja potencialnih ponudnikov

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Koseze« številka objave na Portalu javnih naročil JN 4308/2015 z dne 26. 6. 2015, v Uradnem listu EU številka 2015/S 124-227010 z dne 1. 7. 2015, prejeli naslednji vprašanji potencialnih ponudnikov:

1. Vprašanje:
Pozdravljeni!

Lepo prosimo za odgovore na spodnja vprašanja. Hvala .

5.9. Sklop: Suho sadje in suhe stročnice
80 jabolčni krhlji, razred I. , pakirano 1 do 3 kg – Ali lahko ponudimo pakiranje 500g, ceno bi preračunali na iskano enoto mere .
Odgovor: da, lahko ponudite jabolčne krhlje, pakiranje 500 g do 3 kg.

6.2. Sklop: Konzervirana zelenjava
28 kečap, 3 do 5 kg – ali lahko ponudimo pakiranje 6kg? Ceno bi preračunali na vašo iskano enoto mere. Odgovor: lahko ponudite pakiranje do 6 kg.

29 kečap porcijski, 20 g – Ali lahko ponudimo ketchup porcijski pakiran po 15g? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
Odgovor: Lahko ponudite pakiranje 15 g.

6.3. Sklop: Sadni kompoti, marmelade in džemi
46 marmelada marelična, porcijska, 15 do 25 g – Ali lahko ponudimo pakiranje 28g? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
Odgovor: Da, lahko ponudite pakiranje 28 g.

7.2. Sklop: Sok 100%
19 100% jabolčni sok 0,2 l –Ali lahko ponudimo jabolčni sok 100% v razponu 0,2-0,25l, tako kot ste to navedli pri ledenem čaju 0,2-0,25l? Cena bi se preračunala na iskano količino. Predvidevamo, da za naročnika 250ml pakiranje ni preveliko. V kolikor to ni možno, prosimo za obrazložitev, zakaj je to dovoljeno pri ledenem čaju (upamo, da ni razlog dovoljenega razpona prilagoditev sklopa določenemu ponudniku/proizvajalcu). Hvala.

Odgovor: lahko ponudite 100% jabolčni sok, pakiranje v razponu 0,2 do 0,25 l.
20 100% pomarančni sok 0,2 l –Ali lahko ponudimo pomarančni sok 100% v razponu 0,2-0,25l, tako kot ste navedli odstopanja/razpon pri ledenem čaju 0,2-0,25l? Cena bi se preračunala na iskano količino. Predvidevamo, da za naročnika 250ml pakiranje ni preveliko. V kolikor to ni možno, prosimo za obrazložitev, zakaj je to dovoljeno pri ledenem čaju (upamo, da ni razlog dovoljenega razpona prilagoditev sklopa določenemu ponudniku/proizvajalcu). Hvala.
Odgovor: lahko ponudite 100% pomarančni sok, pakiranje v razponu 0,2 do 0,25 l.

8.2. Sklop: Pripravljeni izdelki iz žit
15 koruzni zdrob 25/1 – Ali lahko ponudimo pakiranje 1 kg. ceno bi preračunali na iskano enoto mere?
Odgovor: lahko ponudite pakiranje 1 kg.

18 pšenični zdrob 20 - 25 kg – Ali lahko ponudimo pakiranje 1 kg, ceno bi preračunali na iskano enoto mere?
Odgovor: lahko ponudite pakiranje 1 kg.

10.8. SKLOP: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
172 grisini, 25 g – ali lahko ponudimo pakiranje 20g? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
Odgovor: lahko ponudite pakiranje 20 g.

174 grisini, 100 g – ali lahko ponudimo pakiranje 125g? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
Odgovor: lahko ponudite pakiranje 125 g.

11.1. Sklop: Čaji
8 čaj jagoda- malina, filter veriga vrečk, gastro pakiranje – Čaj jagoda in malina skupaj obstajata le v rinfuza pakiranju. V kolikor naročnik potrebuje filter čaj, obstaja posebej okus malina ali okus jagoda. Prosim sporočite, kaj ponudimo.
Odgovor: lahko ponudite čaj jagoda, filter veriga vrečk, gastro pakiranje.

11.2. Sklop: Začimbe
14 cimet mleti 30-40g, steklen kozarček – Ali lahko ponudimo pakiranje 45g, kot Kotanyi v steklenički? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
Odgovor: Da.

23 zelena drobljena, 70 do 220 – izdelek nima določene teže. Predvidevamo, da je naveden razpon mišljen v gramih (70-220g). Prosimo za potrditev ali so mišljeni grami. Hvala.
Odgovor: Da, pakiranje v razponu 70 g do 220g.

37 curry, 30 - 40 g, steklen kozarček – Ali lahko ponudimo pakiranje 50g, kot na primer v Kotanyi steklen kozarček?
Odgovor: Da.

38 koper, 6 do 10 g steklen kozarček – Ali lahko ponudimo pakiranje 16g, kot na primer Kotanyi v kozarčku?
Odgovor: Da.

39 ingver, 30 g, steklen kozarček – Ali lahko ponudimo pakiranje 38g, kot Kotanyi steklen kozarček?
Odgovor: Da.

11.4. Sklop: Ostala živila
50 čokolada mlečna, 28 - 30 g – v iskanem pakiranju ne najdemo mlečne čokoladice na trgu. Mlečna čokolada obstaja v pakiranju 12,5g ali 50g (Kot na primer Kinder); 30g Gorenjak se ne proizvaja več. Lahko pa ponudimo čokoladice Mond, te pa so v pakiranjih 45g, vendar z dodatki (kokos, karamela) ali pa pakiranje 50g z dodatki arašid, lešnik ali mandelj. Prosimo sporočite, kaj ponudimo. Hvala.

Odgovor: Da, lahko ponudite mlečno čokolado (kot npr. Kinder), pakiranje 12,5 g
53 čokoladno lešnikova krema (Nutella in enakovredno) 2,5 do 10 kg – ali lahko ponudimo eurocrem 2900g? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.

Odgovor: Da.
59 preliv desertni, različni okusi (Sladki greh ali podobno) 100-250g – Ali lahko ponudimo pakiranje 1000ml? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.

Odgovor: Da.
62 kokosova moka, 100 - 500 g – ali lahko ponudimo pakiranje 1kg? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere?
Odgovor: Da.

67 kokošja pašteta porcijska, (Argeta in enakovredno) – ali mora biti pašteta brez konzervansov oziroma ali lahko ponudimo pašteto s konzervansi?
Odgovor: ponudite kokošjo pašteto porcijsko, brez konzervansov.

83 juha goveja instant z min. 4,6% govejega mesa, 1 kg - juha z min. 4,6% govejega mesa ne obstaja. Obstaja juha z 2,7% mesa in sicer Knorr. Ali vam lahko ponudimo Knorr juho?
Odgovor: lahko.

88 divjačinska omaka instant, 500 g – 500g pakiranje je ukinjeno. Ali lahko naročniku ponudimo pakiranje 1260g, kot na primer OMAKA Knorr DIVJAČINA?
Odgovor: Da.

106 rjavi sladkor, 1 kg – Ali lahko ponudimo pakiranje 500g? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
Odgovor: Da.

74 jabolčni čips, 20 do 30 g – Prosim, da spremenite enoto mere na kg (ne na kom), da bodo ponudbe lahko primerljive med seboj.
Odgovor: Bomo spremenili, popravek bo objavljen na Portalu javnih naročil.

101 citronska kislina, 500 g – Prosimo, da se popravi stopnja davka v razpisu (22%) oziroma ali jo lahko sami popravimo?
Odgovor: Bomo spremenili, popravek bo objavljen na Portalu javnih naročil.

112 bučno olje, 1 l – prosimo za informacijo ali naročnik potrebuje 100% bučno olje ali mešanico med bučnim in rastlinskim oljem.
Odgovor: Naročnik potrebuje in naroča 100 % bučno olje.

Skladno s podanimi odgovori bo naročnik objavil popravke na Portalu javnih naročil.

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič