Dosje javnega naročila 902417/2016
Naročnik: Osnovna šola Kašelj 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 94.223,81 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN2417/2016 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.03.2016
JN000606/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.04.2016
JN005407/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.09.2016
JN902417/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2016
JN902417/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2016
JN902417/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2016
JN902417/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2016
JN902417/2016-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2016
JN902417/2016-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2016
JN902417/2016-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2016
JN902417/2016-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2016
JN902417/2016-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2016
JN902417/2016-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2016
JN902417/2016-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2016
JN902417/2016-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2016
JN005407/2016-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.04.2017
JN005407/2016-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.05.2017
JN005407/2016-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.07.2017
JN005407/2016-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.10.2017
JN005407/2016-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.12.2017
JN005407/2016-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.04.2018
JN005407/2016-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.07.2018
Zahtevek za revizijo
    JN2417/2016 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2016/S 066-114566
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 31. 3. 2016
Številka objave: JN2417/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE Osnovna šola Kašelj, Kašeljska cesta 119A, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: ga. Marjeta Bizjak, SI-1260 Ljubljana - Polje.
Tel. +386 13064442. Telefaks +386 13064407. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Kašelj.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Osnovna šola Kašelj, Kašeljska cesta 119A, 1260 Ljubljana - Polje.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: v mesecih: 24
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila so sukcesivne dobave konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih, za obdobje dveh let, za potrebe OŠ Kašelj Ljubljana.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
15900000 (Pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Mesni izdelki
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Perutninski izdelki
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15131500 (Proizvodi iz perutnine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Paštete
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15130000 (Mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Mleko in mlečni izdelki
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sveža zelenjava in sadje
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sokovi, nektarji, sirupi, sadno – žitne rezine
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Dietna živila
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15880000 (Hrana za posebne prehranjevalne potrebe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sendviči
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15811510 (Sendviči)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Kruh
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15811100 (Kruh)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Pekovsko pecivo
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Pizze in burek
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Slaščičarski izdelki
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Ostalo prehrambno blago
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Ni zahtevano.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Ponudbena vrednost. Ponder: 95
2. Embalaža. Ponder: 5
3. Več ekoloških živil. Ponder: 5
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-508/2016-5
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 12. 5. 2016
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 12. 5. 2016
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, velika sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/7989-18969907443517467032/OBJAVA.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 4. 5. 2016
Čas: 9:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 31. 3. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.04.2016   15:02
ODGOVOR – SADJE IN ZELENJAVA

Naročnik je oblikoval sklope v skladu s svojimi potrebami, upoštevaje veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja.


Datum objave: 20.04.2016   08:04
VPRAŠANJE
V predračunih med svežim sadjem in zelenjavo ne ne najdemo jabolk. Kje se nahajajo?

ODGOVOR – SADJE IN ZELENJAVA
Naročnik je oblikoval sklope v skladu s svojimi potrebami, upoštevaje veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Vljudno prosimo za odgovore na spodnja vprašanja

3. SKLOP: PAŠTETE
Telečja pašteta, rifuza, 800 - 1000 g - željene paštete ne najdemo na trgu. V kolikor razpolagate z informacijo o BZ oziroma proizvajalcem, prosim, da nam sporočite. V željeni gramaturi vam lahko ponudimo čajno ali jetrno pašteto. Lahko vam pa ponudimo tudi 400g pašteto s šunko ali baby pašteto.

6. SKLOP: SADNI SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI IN SADNO - ŽITNE REZINE
1. Jabolčni sok 100 %, 0,2 l – Ali vam lahko ponudimo 250ml pakiranje, ceno bi ustrezno preračunali na 200ml, tako, da artikel za naročnika ne bil bil dražji.
2. Pomarančni sok 100 %, 0,2 l – Ali vam lahko ponudimo 250ml pakiranje, ceno bi ustrezno preračunali na 200ml, tako, da artikel za naročnika ne bil bil dražji.
11. Nektar marelica, min. 42 % sadnega deleža, 1 L - Ali vam lahko ponudimo nektar z min 40% sadnim deležem?
12. Nektar jagoda, min. 45% sadnega deleža, 1 L – Ali vam lahko ponudimo nektar z minimalno 40% sadnim deležem?

7. SKLOP: DIETNA ŽIVILA
6. Sojin desert, različni okusi, 120 -150 g – Ali vam lahko ponudimo 115g pakiranje, kot naprimer Valsoia?

13. SKLOP: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
19. Namaz čokoladni, 750 - 1000 g – prosim, da enote mere iz kom spremenite v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive.
22. Prepečenec, porcijski, 40 g – Ali vam lahko ponudimo prepečenec v pakiranju 31,15g?
33. Citronka, 1 kg - Ali lahko ponudimo 500g pakiranje, namreč 1kg pakiranja ne najdemo.

Hvala in Lep dan

ODGOVOR – POPISI ŽIVIL

3. SKLOP: PAŠTETE
Naročnik bo iz popisov izločil postavko pod zaporedno številko 4, posledično bo povečal količine živila pod zap. št. 1, in sicer na 66 kg.

6. SKLOP: SADNI SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI IN SADNO - ŽITNE REZINE
Naročnik opisov postavk pod zaporednimi številkami 1 in 2 ne bo spreminjal. Naročnik je odločitev sprejel ob upoštevanju smernic zdravega prehranjevanja in izhajajoč iz potreb.
Naročnik postavk pod zaporednima številkama 11 in 12 ne bo spreminjal, saj želi nektar s čim višjim deležem sadja. Naročnik je odločitev sprejel ob upoštevanju smernic zdravega prehranjevanja.

7. SKLOP: DIETNA ŽIVILA
Naročnik spreminja opis živila pod zap. št. 6 na Sojin desert, različni okusi, 115 – 150 g.

13. SKLOP: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
Naročnik bo pri postavki 19 ocenjeno količino spremenil na 300, enoto mere pa na kilogram.
Naročnik spreminja opise postavk pod zap. št. 22 na Prepečenec, porcijski, 31 – 40 g, ocenjeno količino na 75 in enoto mere na kilogram, pod zap. št. 33 na Citronka, 0,5 – 1 kg.

Naročnik bo objavil popravek predračunskih obrazcev.