Dosje javnega naročila JN3238/2013
Naročnik: Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN3238/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.03.2013
JN3600/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.03.2013
JN4834/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.04.2013
    JN3238/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2013/S 058-095719
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 21. 3. 2013
Številka objave: JN3238/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: ga. Meta Bizjak, SI-1231 Ljubljana - Črnuče.
Tel. +386 13064442. Telefaks +386 13064407. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Konvencionalna in ekološka živila za obdobje dveh let za potrebe Osnovne šole narodnega heroja Maksa Pečarja.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana - Črnuče, Črnuška cesta 9.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila so sukcesivna naročila živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe prehrane otrok Osnovne šole narodnega heroja Maksa Pečarja Ljubljana. Predvideno obdobje sklenitve pogodbe je od 1. 9. 2013 so 31. 8. 2015.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
15900000 (Pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 1. SKUPINA: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope:
1.1. sklop Mleko, smetana, skuta, siri, pudingi, mlečni namazi
1.2. sklop Jogurti
1.3. sklop Desertni jogurti, vanilijevi jogurti, kislo mleko
1.4. sklop Sladoledi
1.5. sklop Ekološko mleko in mlečni izdelki.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 2. SKUPINA: MESO IN MESNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
2.1. sklop Mlado goveje (junečje), svinjsko, telečje meso
2.2. sklop Perutninsko meso
2.3. sklop Mesnine
2.4. sklop Salame
2.5. sklop Perutninske mesnine in salame
2.6. sklop Ekološko meso in mesnine.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 3. SKUPINA: ZAMRZNJENE RIBE, SVEŽE RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
3.1. sklop Zamrznjene in sveže ribe
3.2. sklop Konzervirane ribe.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03311000 (Ribe)
15221000 (Zamrznjene ribe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 4. SKUPINA: JAJCA
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 5. SKUPINA: OLJA IN IZDELKI
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 6. SKUPINA: SVEŽE SADJE, SVEŽA ZELENJAVA, SUHO SADJE
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 7. SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope:
7.1. sklop Zamrznjena zelenjava in sadje
7.2. sklop Konzervirana zelenjava
7.3. sklop Sadni kompoti, marmelade in džemi
7.4. sklop Kislo zelje in repa.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15332400 (Konzervirano sadje)
15330000 (Predelano sadje in vrtnine)
15331000 (Predelane vrtnine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 8. SKUPINA: SADNI SOKOVI, NEKTARJI IN SIRUPI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope:
8.1. sklop Nektarji
8.2. sklop Sok 100%
8.3. sklop Sirupi.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 9. SKUPINA: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena v naslednje sklope:
9.1. sklop Žita, mlevski izdelki
9.2. sklop Testenine
9.3. sklop Polnjene testenine
9.4. sklop Testo.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15850000 (Testenine)
15851220 (Polnjene testenine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 10. SKUPINA: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA, POLPETI, PALAČINKE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope:
10.1. sklop Izdelki iz krompirjevega testa in zdroba, polpeti
10.2. sklop Zamrznjeno testo
10.3. sklop Palačinke
10.4. sklop Različni zamrznjeni izdelki.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15620000 (Škrobi in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 11. SKUPINA: KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
1.1. sklop Kruh
11.2. sklop Štručke, bombete, žemlje
11.3. sklop Slaščice
11.4. sklop Ostalo pekovsko pecivo in izdelki
11.5. sklop Keksi
11.6. sklop Ekološki kruh in pekovski izdelki.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 12. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Ponudbena vrednost. Ponder: 90
2. Več ekoloških živil. Ponder: 5
3. Embalaža. Ponder: 5
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 13/600015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomPrejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 7. 5. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanjeIV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 7. 5. 2013
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Naročnik je živila razdelil v 12. skupin, ki so opredeljene v prilogi B obvestila o naročilu.
Razpisani sklopi živil so opredeljeni v kratkem opisu posamezne skupine živil.

Naročnikova merila za izbor so opredeljena v poglavji IV.2.1.
Izjema velja za sklope razpisanih ekoloških živil, kjer sta merili dve:
1. ponudbena vrednost: do 95 točk.
2. merilo “embalaža“: do 5 točk.

Vsa ostala določila so v razpisni dokumentaciji.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/3/7989-102325614908160/OBJAVA-OS_N.H
._MAKSA_PECARJA.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 29. 4. 2013
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 21. 3. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN3600/2013, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 29. 3. 2013
  • JN4834/2013, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 25. 4. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.03.2013   14:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Sklop 11. zaporedna št.150 - muffin iz ekoloških sestavin!
Prosim, če se bolj natančno definira kaj pomeni MUFFIN IZ EKOLOŠKIH SESTAVIN.
Če je to BIO muffin mora biti najmanj iz 95% ekoloških sestavin, potrebno da je certificiran in v naziv mora biti BIO MUFFIN.
V tem opisu, ki je naveden se smatra, da je to muffin brez certikata, ki je proizveden iz ekoloških sestavin. Nikjer tudi ni naveden % ekoloških sestavin in ta % je lahko od 1-100%.
Prosim za obrazložitev.ODGOVOR:
Naročnik z objavo popravka spreminja predračunski obrazec za 11.6 sklop živil (ekološki kruh in pekovski izdelki). Iz predračunskega obrazca je črtana postavka 150, muffin iz ekoloških sestavin.

Ponudniki na 11.6 sklop živil so pri pripravi ponudbe obvezani predložiti predračunski obrazec z upoštevanim popravkom. Naročnik je v popravku razpisne dokumentacije objavil predračunski obrazec za celotno 11. skupino živil (kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki), popravek pa je narejen izključno v popisu 11.6 sklopa živil.


Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Möderndorfer, vodja službe


Datum objave: 18.04.2013   13:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kolikšna je dolovljena starost obrazca banke, ki se oddaja kot priloga 7 v razpisni dokumentaciji?
Hvala


ODGOVOR:
Potrdilo AJPES-a ali bank za vse transakcijske račune, ki vsebujejo podatek o blokadah na računih za šest mesecev, je lahko staro največ dva meseca od roka za oddajo ponudb.

Lep pozdrav:

Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Moderndorfer, vodja službe

Datum objave: 25.04.2013   12:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim, če lahko napišete kdaj in pod katero številko je bilo naročilo objavljeno v Ureadnem listu EU.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Javno naročilo je bilo v Uradnem listu EU objavljeno pod številko 2013/S 058-095719 dne 22.3.2013

Datum objave: 25.04.2013   12:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Lepo prosimo za pregled spodnjih vprašanj. Hvala za odgovore.

7. SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
7.2. SKLOP: KONZERVIRANA ZELENJAVA
23 paradižnikova mezga 2,5 do 4 kg- ali lahko ponudimo pakiranje 4500g?

8. SKUPINA: SADNI SOKOVI, NEKTARJI IN SIRUPI
10 pijača jagoda-ribez min. 15% sd 0,2 l – ali lahko ponudimo pijačo okus jagoda? Omenjeno mešanico ima na voljo samo Fructal.
16 pomarančni nektar min. 50 % sd 1 l – ali lahko ponudimo pakiranje 2l?
17 multivitaminski nektar od 0,7 l do 1 l – ali lahko ponudimo pakiranje 1,5L?

9. SKUPINA: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE
2 riž, nebrušen, pakiran 1-5 kg – tako velikega pakiranja ni, ali lahko ponudimo 500g pakiranje?

12. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
42 ketchup nepekoči 450 g- 500 g – ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?
66 riževi vaflji 200 g – ali lahko ponudimo 100g pakiranje?

lp


ODGOVOR 4:
Naročnik z odgovorom na vprašanje spreminja opise vrst blaga in, ker je to potrebno, enote mere, in sicer za:
8. skupino: sadni sokovi, nektarji in sirupi:
8.1. sklop (nektarji)
- pri postavki pod zap. št. 10 na »pijača z jagodo min. 15% sd 0,2 l«
- pri postavki pod zap. št. 16 na »pomarančni nektar min 50% sd 1 l – 2 l«, enota mere na »l«
- pri postavki pod zap. št. 17 na »multivitaminski nektar od 0,7 do 1,5 l«, enota mere »l«
12.skupino: ostalo prehrambeno blago
12.1 sklop (ostalo prehrambeno blago)
- pri postavki pod zap. št. 66 na »riževi vaflji 100 – 200 g«

Postavko pod zap. št. 42 12. skupine naročnik ne bo spreminjal, ker je pakiranje v gramaturi 1 kg za naročnika z vidika porabe nesprejemljivo.

Naročnik bo skladno z odgovorom popravil predračunske obrazce za 8 in 12. skupino živil.

Naročnik pri 7.2. sklopu živil (konzervirana zelenjava), pri živilu pod zaporedno številko 23 »paradižnikova mezga 2,5 do 4 kg« povečuje dovoljen razpon gramature živila na 2,5 – 4,5 kg. Naročnik za navedeni sklop ne bo objavil popravka predračunskega obrazca, bo pa popravek postavke upošteval pri analizi ponudb.

Naročnik pri 9.1 sklopu živil (žita, mlevski izdelki), pri živilu pod zaporedno številko 2 »riž, nebrušen, pakiran 1-5 kg« povečuje dovoljen razpon gramature živila na 0,5 do 5 kg. Naročnik za navedeni sklop ne bo objavil popravka predračunskega obrazca, bo pa popravek postavke upošteval pri analizi ponudb.

Lep pozdrav!

Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Moderndorfer, vodja službe

Datum objave: 25.04.2013   12:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni.

V razpisni dokumentaciji imate navedeno:
"15. Ponudniki, ki ponujajo živila v embalaži, ki ustreza zahtevam po Uredbi o zelenem javnem naročanju, za merilo »embalaža«, morajo imeti veljavna dokazila o ustreznosti embalaže.(V primeru skupne ponudbe partnerji pogoj izpolnjujejo skupno.)
DOKAZILO:
Kopije veljavnih dokazil:
- seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža in njihov delež v celotni embalaži, ali
- potrdilo, da ima blago znak tipa I, iz katerega izhaja, da embalaţa izpolnjuje zahteve, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve."

Vprašanje: ali to pomeni, da moramo za vsak artikel posebej, ki ga ponudimo priložiti seznam surovin in embalažnih materialov....birokracija!? stroški? čas...posledično podaljšanje roka za oddajo ponudbe? Ali lahko ustreznos embalaže dokazujemo na kakšen drugačen način? Na primer priložena slika embalaže artikla, ali kako drugače? Vaš predlog...

Hvala in lp

ODGOVOR 5:
Merilo »embalaža« je naročnik v razpisni dokumentaciji opredelil skladno z določili iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, 102/2011, spremembe 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013; v nadaljevanju: uredba). Dokazila, s katerimi ponudnik dokazuje ustreznost embalaže glede na zahteve, so povzeta iz uredbe, ki jo je naročnik dolžan upoštevati pri javnem naročanju živil.

Kot »drugo ustrezno dokazilo« bo naročnik npr. upošteval tudi izjavo proizvajalca embalaže ali izjavo ponudnika živil, na kateri bo naveden seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža in njihov delež v celotni embalaži.
V primeru, da bo ponudnik živila vozil v povratni embalaži (npr. lesene gajbice, plastični zaboji), je ustrezno dokazilo tudi slika embalaže artikla. Slika embalaže artikla pa ni primerno dokazilo v primeru, da bo ponudnik živila dostavljal v sekundarni in/ali transportni embalaži, ki vsebuje več kot 45% recikliranih materialov, ker naročnik iz slike deleža recikliranih materialov ne more razbrati.

Z odgovorom na to vprašanje pa naročnik dodaja še pojasnilo, da ustrezna embalaža po uredbi ni postavljena kot pogoj ampak kot merilo, kar pomeni, da bo naročnik dodatno točkoval ponudbe, v katerih ponudniki ponujajo eno ali več živil v embalaži, ki ustreza »zelenim« zahtevam po uredbi.

Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Möderndorfer, vodja službe


Datum objave: 25.04.2013   12:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
POZ. 32 drobnjak 70-250 g -> OBSTOJEČE GRAMATURE ZA DROBNJAK = 5,45,69,1000g - popravite zahtevano gramaturo

ODGOVOR 6:
Popravek gramature za 32. postavko 12. skupine (ostalo prehrambeno blago) je upoštevan v predračunskem obrazcu navedene skupine.

Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Möderndorfer, Vodja službe


Datum objave: 25.04.2013   12:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
sladkor beli, mleti, 100-200 g -> gramatura = 500g popravite

hvala in lp


ODGOVOR 7:
Naročnik povečuje razpon pri postavki 45 12. skupine živil (ostalo prehrambeno blago) na "100 - 500 g".
Povečan razpon gramature je upoštevan v predračunskem obrazcu navedene skupine v objavljenem popravku.

Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Möderndorfer, Vodja službe


Datum objave: 25.04.2013   12:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
preliv desertni, različni okusi (Sladki greh in enakovredno) 100-200 g -> pakiranje 250g ali 1kg = popravite

hvala in lp

ODGOVOR 8:
Naročnik popravlja dovoljeno gramaturo postavke pod zap. št. 50 12. skupine živil (ostalo prehrambeno blago) na "preliv desertni, različni okusi (Sladki greh in enakovredno) 200 - 250 g".

Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Möderndorfer, Vodja službeDatum objave: 25.04.2013   12:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
rum = formula v predračunu za ddv je nastavljena kot 8,5%, rum ima 20% DDV - popravite

hvala in lp

ODGOVOR 9:
Popravek stopnje DDV v formuli je upoštevan v popravku predračuna za 12. skupino živil (ostalo prehrambeno blago).

Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Möderndorfer, Vodja službeDatum objave: 25.04.2013   12:55
VPRAŠANJE:
riževi vaflji 200 g -> pakiranje 65g, 100g ali 120g = popravite

hvala in lp

ODGOVOR 10:
Naročnik popravlja dovoljeno gramaturo postavke pod zap. št. 66 12. skupine živil (ostalo prehrambeno blago) na »riževi vaflji 100 g – 200 g«.

Popravek je upoštevan v predračunskem obrazcu navedene skupine v objavljenem popravku.

VPRAŠANJE:
koruzni kosmiči (brez dod. sladkorja) 0,5 - 1 kg -> pakiranje 300g = popravite

hvala in lp

 
ODGOVOR 11:
Naročnik popravlja dovoljeno gramaturo postavke pod zap. št. 69 12. skupine živil (ostalo prehrambeno blago) na »koruzni kosmiči (brez dod. sladkorja) 0,3 – 1 kg«.

Popravek je upoštevan v predračunskem obrazcu navedene skupine v objavljenem popravku.

VPRAŠANJE:
keksi z ovsenimi kosmiči 350 do 600 g -> pakiranje 230g in 250g = popravite

hvala in lp

ODGOVOR 12:
Naročnik v 11.5 sklopu (keksi) popravlja razpon gramature 124 postavke na »keksi z ovsenimi kosmiči 230 do 600 g«. Naročnik za navedeni sklop ne bo objavil popravka predračunskega obrazca, bo pa popravek postavke upošteval pri analizi ponudb.


VPRAŠANJE:
paradižnikova mezga 2,5 do 4 kg -> pakiranje od 190g do 4500g = popravite

hvala in lp

ODGOVOR 13:
Naročnik je z odgovorom na vprašanje 4 povečal dovoljeni razpon paradižnikove mezge na 2,5 do 4,5 kg.

Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Möderndorfer, Vodja službeDatum objave: 30.04.2013   09:26
Številka: 430-306/2013-31
Oznaka JN: 13/600015
Datum: 30. 4. 2013

Odgovor na vprašanje

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »Konvencionalna in ekološka živila za obdobje dveh let za potrebe OŠ n. h. Maksa Pečarja«, številka objave na Portalu javnih naročil RS JN3238/2013 z dne 21. 3. 2013, prejeli naslednje vprašanje:

1. Vprašanje:
Moje vprašanje se nahaja na sklop 6. V razpisni dokumentaciji imate navedeno da naročnik želi čim več živil od lokalnih pridelovalcev - sadje, zelenjava. Pogoj imate pa tudi, da ponudnik ponudi vse artikle oz. živila, ki so zahtevana znotraj enega sklopa. Sem lokalni pridelovalec - kmet na razpisu bi lahko ponudil samo del sklopa, ali se lahko prijavim na razpis, kljub neizpolnjevanju pogoja ob dobavi celotnega sklopa živil. Hvala in lp

Odgovor:
Ponuditi je potrebno vsa živila, ki so zahtevana znotraj enega sklopa.

Lep pozdrav,

Pripravila: Meta Bizjak
Alenka Mihelčič