Dosje javnega naročila JN4888/2013
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
Blago: Instrumenti za merjenje
ZJN-2: Odprti postopek

JN4888/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.04.2013
JN5282/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.05.2013
JN6396/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.05.2013
    JN4888/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2013/S 084-142027
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Instrumenti za merjenje

Datum objave: 26. 4. 2013
Številka objave: JN4888/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, Kontakt: Tatjana Turinek, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 14712157. Telefaks +386 14712762. E-pošta javna_narocila@mors.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mors.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIObramba
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: MORS 83/2013-ODP; NAKUP TERMOKAMER
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: LJUBLJANA
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: NAKUP TERMOKAMER - 40 kos
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 38410000 (Instrumenti za merjenje)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg 40 KOS
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja SKLADNO Z DOLOČILI RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo SKLADNO Z DOLOČILI RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano SKLADNO Z DOLOČILI RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: SKLADNO Z DOLOČILI RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z DOLOČILI RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z DOLOČILI RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z DOLOČILI RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z DOLOČILI RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik MORS 83/2013-ODP
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 7. 6. 2013
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 10. 6. 2013
Čas: 10:00
Kraj: MORS, VOJKOVA CESTA 59, 1000 LJUBLJANA
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb je v razpisni dokumentaciji.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/4/12545-231062300691264/RD_TERMOKAME
RE.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 28. 5. 2013
Čas: 23:59
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 26. 4. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN5282/2013, Blago: Instrumenti za merjenje; datum objave: 8. 5. 2013
  • JN6396/2013, Blago: Instrumenti za merjenje; datum objave: 28. 5. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.05.2013   14:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko ponudimo termokamero z večjo ločljivostjo?

ODGOVOR:

Termokamero se lahko ponudi z minimalno resolucijo 320 x 240.

NMaročnik spreminja tehnične zahteve v razpisni dokumentaciji v poglavju V. - tehnične specifikacije in sicer pod točko 1.1 Ločljivost: min 320 x 240.

Datum objave: 09.05.2013   08:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav,
Zanima me obrazložitev tehnične zahteve 1.11. Display:
Zahteva je minimalna resolucija 320x240 pikslov in hkrati minimalno 100.000 pikslov.
Prosim za interpretacijo kaj pomeni min. 100.000 pikslov.

Hvala

ODGOVOR:
Zahtevana je minimalna ločljivost 320 x 240. To je zmožnost zaznavanja kamere (ne zaslona).
Zahtevamo pa tudi, da ima display najmanj 100.000 pikslov, to pa je zmožnost izrisa slike na
zaslon.
»Resolucija« pomeni najmanjšo podrobnost, ki jo sistem zaznavanja lahko razloči, tj. ločeno
zazna v večji celoti.
»Piksel« je najmanjša enota slike, ki se jo lahko nariše. Na zaslonu je piksel omejen z obliko in
velikostjo in predstavlja tudi mersko enoto, s katero izražamo ločljivost prikazane slike.

Datum objave: 09.05.2013   08:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Predvidevamo da je prišlo do napak pri zapisu zato prosimo za popravek:

Stran 13 / tehnične oziroma druge zahteve

1.7 Velikost ekrana – diagonala min 3,5 unče = predvidevamo da je pravilna enota ″ (inč ali angleško inch)
1.9 Območje spektra 7-14 nm = predvidevamo da je pravilna enota µm (mikrometer)


ODGOVOR:
Potrjujemo, da je v razpisni dokumentaciji v poglavju V. Tehnične specifikacije, na strani 13
prišlo do tipkarske napake in sicer je pri 1.7 Velikost ekrana- diagonala pravilna enota min 3,5 "
(inč) in pri 1.9 Območje spektra 7 – 14 μm (mikrometer).

Datum objave: 14.05.2013   09:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V specifikaciji je navedeno:
Območje spektra 7 – 14 μm

Kakšno je lahko odstopanje od teh parametrov? Ali je lahko spodnje meja 6, 7 ali 8? Ali je lahko zgornja meja 13, 14 ali 15?

ODGOVOR:
Določili smo razpon med 7 in 14 μm.

Datum objave: 14.05.2013   10:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisu je navedeno, da mora komplet vsebovati: 2 bateriji, kovček za shranjevanje, navodila za uporabo v slovenskem jeziku.
Ali mora biti kovček iz trde plastike ali je lahko mehka izvedba?
Ali mora biti priložen polnilec za kamero?
Ali mora biti pri kameri priložen nosilni trak? Kakšen mora biti - klasičen ali raztegljiv?

Ali mora vzorec predstavljati enak komplet ali je dovolj le termokamera z baterijo?

ODGOVOR:
1. Kovček naj bo iz trde plastike.
2. Da, priložen mora biti polnilec za kamero.
3. Ker v razpisni dokumentaciji traku za kamero nismo zahtevali, ni potrebno da je priložen.
4. Vzorec mora predstavlajti enak komplet.

Datum objave: 16.05.2013   13:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vprašanje:
Tehnične oziroma druge zahteve
1.10 Funkcije displaya / barvne sheme

Prosim za potrditev interpretacije zahtev pod točko 1.10. :
Kamere imajo načelno več barvnih shem, vaša zahteva je najmanj 3.
Display ima funkcijo za avtomatsko prepoznavo temperature in mora zato avtomatsko preklopiti občutljivost displaya glede na zaznano temperaturo.


ODGOVOR:
- Tako je, naša zahteva je najmanj 3 barvne sheme.
- Tako je, display mora avtomatsko preklopiti občutljivost glede na zaznano temperaturo.

Datum objave: 16.05.2013   13:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdrav,
Eden od ponudnikov je postavil vprašanje:
"Ali mora vzorec predstavljati enak komplet ali je dovolj le termokamera z baterijo?"

Je ob ponudbi potrebno priložiti vzorec? Kje v razpisni dokumnetaciji je to zapisano?

Hvala in lp,


ODGOVOR:
Ponudbi je potrebno priložiti tudi vzorec termokamerem kar je napisano v razpisni dokumentaciji v poglavju V.-tehnične specifikacije.

Datum objave: 27.05.2013   11:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Zanima nas ali je v točki 1.16 napačno navedena temperaturna občutljivost +/- 5ºC pri nižji temperaturi (kar je enako 5%) in +/- 10 ºC pri višji temperaturi (kar je enako 1,6%). Smiselno se nam zdi ta podatek zapisati v %, saj so % odstopanja pri višjih temperaturah manj pomembna kot pri nižjih.

Hvala in lp

ODGOVOR:
Naročnik spreminja tehnične zahteve v razpisni dokumentaciji v poglavju V.- tehnične specifikacije in sicer pod točko 1.16 Temperaturna občutljivost: ± 5% za temperature 0 oC - 100 oC, in ± 10% za temperature 101 oC – 600 oC.

Datum objave: 27.05.2013   11:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pod točko 3. EKONOMSKO – FINANČNA SPOSOBNOST sta v podtočki 3.2 in 3.3 zahtevana tudi vzorca garancij (priloga 8) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
Vprašanje: Ali je potrebno za te izjave pridobiti predhodno potrdilo - soglasje banke že pri oddaji ponudbe? Ali pa so ti vzorci prilloženi res zgolj v vednost za kasnejši postopek in jih ni potrebno podpisovati niti s strani ponudnika pri oddaji ponudbe?


ODGOVOR:
Izjav ni potrebno potrjevati. Zavezo, da boste predložili zahtevane bančne garancije, potrjujete s podpisom vzorca pogodbe, kjer so natančno določeni pogoji za predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančne garancije za finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Datum objave: 27.05.2013   11:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Na kateri strani poglavja V je zapisano, da je ponudbi potrebno priložiti vzorec?
Lp,

ODGOVOR:
Na straneh 11 in 31.

Datum objave: 27.05.2013   11:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Ali so lahko karakteristike boljše kot je navedeno v dokumnetaciji? Še posebej me zanima za čas zagona kamere, ki je v dokumentaciji omejen tudi navzdol (4-10s)
Hvala za cenjeni odgovorODGOVOR:
Naročnik spreminja tehnične zahteve v razpisni dokumentaciji v poglavju V.- tehnične specifikacije in sicer pod točko 1.4 Zagon kamere: max 10 sekund.

Datum objave: 27.05.2013   11:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Ali so lahko karakteristike boljše kot je navedeno v dokumnetaciji? Še posebej me zanima za čas zagona kamere, ki je v dokumentaciji omejen tudi navzdol (4-10s)
Hvala za cenjeni odgovorODGOVOR:
Naročnik spreminja tehnične zahteve v razpisni dokumentaciji v poglavju V.- tehnične specifikacije in sicer pod točko 1.4 Zagon kamere: max 10 sekund.

Datum objave: 27.05.2013   12:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
VZOREC KAMERE
v dokumentaciji res piše da je potrebno oddati vzorec kamere. Ali je to potrebno oddati skupaj s ponudbo ali na zahtevo naročnika ob morebitnem izboru?

Hvala za vaš odgovor

ODGOVOR:
Vzorec je potrebno oddati skupaj s ponudbo.

Datum objave: 27.05.2013   12:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je mogoče ponuditi kamere z zaslonon velikosti 2,7"? Velikost zaslona je postala pomembna specifikacija določena v razpisnih dokumentacijah v zadnjih nekaj letih. To je predvsem posledica mnenja končnega uporabnika, da je kakovost slike odvisna od velikosti slike. Seveda je pomembno, da mora biti zaslon dovolj velik in omogočati uporabniku, da jasno vidi, kar s kamero išče. Mnenja strokovnjakov uporabnikov kamer in proizvajalci pa so v zadnjih letih porabili in testirali nove modele. 2,7 "zaslon ponuja boljšo kakovost slike in hkrati je kamera iz vidika teže in velikosti bolj sprejemljiva. Hkrati kamere z zaslonom 2,7" presegajo zahtevne NFPA standarde kakovosti slike.
Lp,

ODGOVOR:
Ne, zaslon mora biti, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, min 3,5 ‘’.

Datum objave: 27.05.2013   12:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

kot je znano termokamere za vojaške namene niso ravno poceni in iz tega razloga, do sedaj ni bila ravno praksa, da je bilo pri oddaji ponudbe priložiti tudi vzorec.

Poleg same cene vzorca pa je problem tudi da je potrebno dobiti izvozno dovoljenje (predvsem v ZDA) in pa certifikat o končnem uporabniku (podpisan s strani ministrstva za obrambo).

Zaradi naštetih dejstev, nas zanima, če je možno oddati ponudbo brez vzorca.


S spoštovanjem,

Ponudnik

ODGOVOR:
Vzorec termokamere mora biti priložen k ponudbi, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. Termokamere se ne kupuje za vojaške namene, zato ocenjujemo, da ni potrebno pridobiti izjave končnega uporabnika.

Datum objave: 27.05.2013   12:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji zahtevate predložitev vzorca ponujenih termokamer.

Kdaj lahko pričakujemo vračilo vzorca termokamer?

ODGOVOR:
Vzorec termokamere vrnemo po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, izbranemu ponudniku pa se vrne ob dobavi naročila.

Datum objave: 27.05.2013   12:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
ker proizvajalec za ta razpis izdeluje kamero po vaši specifikaciji, morda ne bomo mogli vzorca predložiti pravočasno.Zato vas prosimo za preložitev odpiranja ponudb za 14 dni.

ODGOVOR:
Naročnik spreminja datum oddaje ponudb na 18.6.2013 ob 14:00, ter javno odpiranje ponudb na 19.6.2013 ob 14:00.

Datum objave: 27.05.2013   12:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v vaši zahtevi ni točno specificirano ali želite termo kamero, ki se namesti na orožje, ali ročno termo kamero.

V kolikor želite ročno termo kamero bi želeli informacijo o tem, če mora biti ta dvogled ali enogled?

Vorec je težje pridobit in zato predlagamo, da zahtevate preizkus termo kamere pred dobavo le od prvo izbranega.


ODGOVOR:
Kupujemo ročne termokamere z enim zaslonom velikosti min 3,5''. Vzorec termokamere mora biti priložen k ponudbi, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. Termokamere se ne kupuje za vojaške namene, temveč za gasilce.


Datum objave: 27.05.2013   12:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V tehničnih oz. drugih zahtevah navajate pod točko 1.13. obratovalna temperatura oz. temperatura okolja: min. od -15°C do +150°C - min delovanje 15 min pri ekstremnih temperaturah.

Vprašanje: Ali je mogoče, da je prišlo do napake pri navedbi obratovalne temperature oz. temperature okolja in se zahteva obratovalno temperaturo oz. temperaturo okolja od -15°C do +50°C?
Kakšna je pravilna zahteva po obratovalni temperaturi oz. temperaturi okolja?

ODGOVOR:
Ker kupujemo termokamere za potrebe gasilcev, je v razpisni dokumentaciji pravilno navedeno v poglavju V. – Tehnične specifikacije, pod točko 1.13: Obratovalna temperatura oz. temperatura okolja: min od -15 oC do +150 oC – min delovanje 15 min pri ekstremnih temperaturah.

Datum objave: 27.05.2013   12:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdrav!

Zahteva cca 15.000 EUR vredne naprave kot vzorec se nam zdi absurdno, zato vas prosimo za spremembo te zahteve.

Prav tako vas prosimo za razlago obratovalne temeprature, saj se nam za termokamero, ki je namenjena bojnim operacijam zdi nesmislno, da mora ta delovati na 150 stopinjah C. Tako napravo bi morda potrebovali gasilci in ne vojaki.

ODGOVOR:
Vzorec termokamere mora biti priložen k ponudbi, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Termokamere ne kupujemo za vojaške namene, temveč za potrebe gasilcev v Upravi RS za zaščito in reševanje.


Datum objave: 30.05.2013   14:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ker imamo že pripravljeno bančno garancijo z veljavnostjo 90 dni od datuma določenega za predložitev ponudb (ki je bil naveden v prvotni razpisni dokumentaciji), predlagamo, da naročnik spremeni veljavnost garancije na 75 dni, saj je v enem izmed odgovorov podal nov datum za predložitev ponudb. Zaradi prestavljanja roka za predložitev ponudb bodo namreč za vse ponudnike nastali novi nepotrebni dodatni stroški glede bančnih garancij.

ODGOVOR:
Naročnik soglaša s predlogom glede veljavnosti bančne garancije na 75 dni od datuma, določenega za predložitev ponudb.

Datum objave: 30.05.2013   14:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali bo na javnem odpiranju ponudb prebran tudi podatek o znamki, modelu in tipu ponujene termokamere?

ODGOVOR:
Berejo se le podatki za ocenjevanje - najnižja skupna vrednost ponudbe z DDV v EUR in podatek iz tabele 1.7: Velikost ekrana – diagonala.

Datum objave: 31.05.2013   14:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri ponudbah je poleg velikosti zaslona bistvenega pomena pri ceni tudi ločljivost termokamere. Naročniku predlagamo, da se tako na odpiranju prebere vsaj še postavka 1.1: Ločljivost.

ODGOVOR:
Skladno z Zakonom o javnem naročanju, se je naročnik odločil, da bo na javnem odpiranju
ponudb prebral le podatke, ki se bodo ocenjevali, torej najnižjo skupno vrednost ponudbe z
DDV v EUR in podatek iz tabele 1.7: Velikost ekrana – diagonala.


Datum objave: 07.06.2013   13:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Proizvajalci kamer imajo svoje vzorčne kamere na razpolago za določen omejen čas, ko je mogoča predstavitev, ogled in preizkus delovanja. Dobiti vzorec, za katerega so že vnaprej dogovorjene prezentacije s strani proizvajalca je težko dobiti za tako dolg časovni okvir kot vi zahtevate. Proizvajalci ponavadi razpolagajo le z nekaj vzorčnimi kamerami, namenjenimi predstavitvam.

V primeru, da ponudnik dobi naročilo je tudi nemogoče, da vzorec kamere, ki je bil na ogled dan ob ponudbi ostane pri naročniku do 15/11/2013 (rok dobave) - gre za skoraj 5 mesečno obdobje. Imeti izposojeno kamero s strani proizvajalca skoraj 5 mesecev je nemogoče in zato zahtevamo spremembo te zahteve. Zakaj zahteva naročnik vzorec kamere pri sebi do izvedbe dobave? Uporabljati je v tem času ne sme in tudi ponudnik jamči za kakovost in za čas izposoje do proizvajalca, ki bi jo v tem obdobju vsekakor bolj izkoristil kot naročnik.
Menimo, da je na osnovi oddane ponudbe dovolj, da si naročnik vzame kratek določen čas za ogled nato pa jo vrne v najkrajšem možnem času.
Ponudnik jamči ustreznost z izpolnjeno tabelo s tehničnimi zahtevami, kar bo mogoče preveriti na vzorcu. Ko je pregled opravljen pa ni jasno zakaj bi morala kamera biti skoraj 5 mesecev pri naročniku. Pričakujemo odgovor.

Lp,ODGOVOR:
Naročnik bo vzorce termokamer vrnil neizbranim ponudnikom po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, izbranemu ponudniku, pa se vrne ob dobavi naročila.

Datum objave: 07.06.2013   13:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zahtevate enak vzorec z dodatki kot je to zahtevano v tehnični tabeli, kako je z navodili, so lahko priložena originalna v tujem jeziku? Prevajanje v slovenski jezik v tej fazi namreč ne vidimo kot smiselno, vsekakor bodo navodila ob dobavi priložena kot zahtevano - v sl. jeziku.
Lp,

ODGOVOR:
Vzorec termokamere mora biti enak, kot je to zahtevano v razpisni dokumentacij.
V poglavju V.- Tehnične specifikacije je navedeno, da morajo biti v ponudbi priložena navodila v slovenskem ali angleškem jeziku.