Dosje javnega naročila JN6106/2014
Naročnik: VRTEC MLADI ROD 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN6106/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.05.2014
JN7197/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.07.2014
    JN6106/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2014/S 105-184698
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 29. 5. 2014
Številka objave: JN6106/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE VRTEC MLADI ROD, Črtomirova ulica 14, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: ga. Meta Bizjak, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064442. Telefaks +386 13064407. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Mladi rod
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Vrtec Mladi rod, Črtomirova ulica 14, 1000 Ljubljana
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet naročila je sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Mladi rod
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
15900000 (Pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 1. SKUPINA: KONVENCIONALNO IN EKOLOŠKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
1.1. Toplotno obdelano mleko
1.2 Pasterizirano nehomogenizirano mleko
1.3 Fermentirani mlečni izdelki
1.4 Smetana, skuta, sirni namazi, surovo maslo
1.5 Siri
1.6 Mlečni pudingi
1.7 Mlečni sladoled
1.8 Bio mleko in mlečni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 2. SKUPINA: KONVENCIONALNO IN EKOLOŠKO MESO IN MESNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
2.1 Junčje in telečje meso
2.2. Eko meso
2.3 Svinjsko meso
2.4 Žrebičkovo meso
2.5 Perutninsko meso
2.6 Piščančje meso proste reje
2.7 Perutninski mesni izdelki
2.8 Poltrajni mesni izdelki, salame in paštete
2.9 Pršut
2.10 Kunčje meso
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 3. SKUPINA: RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
3.1 Zamrznjene ribe
3.2 Konzervirane ribe
3.3 Ribje paštete
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
03311000 (Ribe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 4. SKUPINA: KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA JAJCA
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
4.1 Kokošja jajca talne reje
4.2 Kokošja jajca ekološke reje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 5. SKUPINA: KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA OLJA IN IZDELKI IZ OLJ
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
5.1 Rastlinska olja
5.2 Bio jedilno olje
5.3 Majoneza
5.4 Mehka margarina
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15410000 (Surova olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 6. SKUPINA: KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA SVEŽA ZELENJAVA, SVEŽE SADJE IN SUHO SADJE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil.
6.1 Solata
6.2 Eko zelena solata
6.3 Sveža zelenjava
6.4 Eko sveža zelenjava
6.5 Krompir
6.6 Eko poletna zelenjava
6.7 Suhe stročnice
6.8 Jabolka
6.9 Eko jabolka, eko hruške
6.10 Zgodnje spomladansko sadje
6.11 Južno sadje
6.12 Eko pomaranče, eko limone, eko mandarine, eko banane
6.13 Ostalo sadje
6.14 Suho sadje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
03212210 (Sušene stročnice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 7. SKUPINA: KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA TER SADJE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope:
7.1 Zamrznjena zelenjava
7.2 Konzervirana in vložena zelenjava
7.3 Pasterizirana rdeča pesa v solati
7.4 Kislo zelje in kisla repa brez dodanih konzervansov
7.5 Bio kislo zelje in bio kisla repa brez dodanih konzervansov
7.6 Konzervirano sadje
7.7 Marmelade z min. 45% sadnim deležem
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15330000 (Predelano sadje in vrtnine)
15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 8. SKUPINA: KONVENCIONALNI IN EKOLOŠKI SADNI SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI, VODA
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
8.1 Sokovi, nektarji, sirupi in voda
8.2 Bio jabolčni sok 100% sadnim deležem brez dodanega sladkorja
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 9. SKUPINA: KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE, KOSMIČI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
9.1 Moka in mlevski izdelki
9.2 Bio moka in bio mlevski izdelki
9.3 Kosmiči
9.4 Bio kosmiči
9.5 Testenine
9.6 Bio testenine brez jajc
9.7 Dehidrirane zakuhe
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 10. SKUPINA: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ RAZLIČNIH SESTAVIN
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
10.1 Zamrznjeni izdelki iz različnega testa
10.2 Zamrznjene palačinke
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 11. SKUPINA: KONVENCIONALNI IN EKOLOŠKI KRUH, PEKOVSKO PECIVO, SLAŠČICE IN KEKSI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
11.1 Kruhi
11.2 Bio kruh brez dodanih aditivov
11.3 Kruhi z manjšo vsebnostjo soli in brez aditivov
11.4 Pekovsko pecivo
11.5 Bio pekovsko pecivo
11.6 Pakirani trajni izdelki
11.7 Pakirani trajni pekovski izdelki
11.8 Sveži slaščičarski izdelki
11.9 Keksi
11.10 Bio keksi z dodatki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
15811100 (Kruh)
15812000 (Pecivo in slaščice)
15820000 (Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 12.SKUPINA: KONVENCIONALNO IN EKOLOŠKO SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
12.1 Splošno prehrambeno blago
12.2 Bio kis
12.3 Med
12.4 Dietna živila
12.5 Sadno žitna rezina
12.6 Razna bio živila
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Ponudbena vrednost. Ponder: 90
2. Embalaža. Ponder: 5
3. Več ekoloških živil. Ponder: 5
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-574/2014-5
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 9. 7. 2014
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 9. 7. 2014
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 10000 Ljubljana, II. nadstropje, Sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Merili za izbor dobaviteljev za sklope ekoloških živil in sklope svežega sadja in zelenjave sta:
- ponudbena vrednost: do 95 točk,
- embalaža: do 5 točk.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/5/7989-73877314831221470300/OBJAVA_V
RTEC_MLADI_ROD.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 1. 7. 2014
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 29. 5. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN7197/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 2. 7. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.06.2014   10:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Kje pridobimo predračunske obrazce za živila?

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR 1:
Predračunski obrazci, ki so obvezna priloga obrazcu Ponudba, so objavljeni v objavi obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, Oddelek VI: Dopolnilne informacije, VI 3) Dodatne informacije.

Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Möderndorfer, Vodja službe


Datum objave: 02.07.2014   13:34
Številka: 430-574/2014-18
Oznaka JN: 14/600019
Datum: 2. 7. 2014


ZADEVA: Vprašanja potencialnih ponudnikov

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »Dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Mladi rod« številka objave na Portalu javnih naročil RS JN6106/2014 z dne 29. 5. 2014, v Uradnem listu EU številka 2014/S 105-184698 z dne 3. 6. 2014 prejeli naslednja vprašanja potencialnih ponudnikov:

1. Vprašanje:
Pozdravljeni,
zanima nas, ali lahko ponudimo - sardine v rastlinskem olju, pozicija 7 - v pakiranju 1000g?
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.

Odgovor: DA.


2. Vprašanje:
Spoštovani,
Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

5. skupina: KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA OLJA IN IZDELKI IZ OLJ
5.1 SKLOP: RASTLINSKA OLJA
2 jedilno rafinirano 100% sončnično olje 25/1 plastična ročka: ali lahko ponudimo pakiranje 10L?
Odg: da

6. skupina: KOVNECIONALNA IN EKOLOŠKA SVEŽA ZELENJAVA, SVEŽE SADJE IN SUHO SADJE
6.7. SKLOP: SUHE STROČNICE
56 fižol češnjevec razred I, pakiran od 2,5 kg - 5 kg – ali lahko ponudimo 1kg pakiranje? Odg: da
57 fižol tetovec razred I pakiran od 2,5 kg - 5 kg - ali lahko ponudimo 1kg pakiranje? Odg: da

7. skupina: KOVNECIONALNA IN EKOLOŠKA KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA TER SADJE
7.2. SKLOP: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA
14 paprika v kisu (konzerva 4 kg +/- 5%) – Ali lahko ponudimo 4250 g pakiranje? Odg: da
15 rdeča pesa v solati (konzerva 4 kg +/- 5%)– Ali lahko ponudimo 4250 g pakiranje? Odg: da
17 paradižnikovi pelati (konzerva 3kg +/- 5%) - Ali lahko ponudimo 2500g pakiranje? Odg: da
18 dvojni paradižnikov koncentrat, konzerva 4 kg +/- 5% - Ali lahko ponudimo 4500g pakiranje? Odg: da
7.6. SKLOP: KONZERVIRANO SADJE
24 breskov kompot manj sladek do 2,6 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 4200g?Odg: ne
25 ananasov kompot manj sladek rezine do 3 kg – Ali lahko ponudimo 3035 g pakiranje? Odg: da
26 višnjev kompot manj sladek brez koščic do 2,6 kg - Ali lahko ponudimo 4100g pakiranje? Odg: ne
28 hruškov kompot manj sladek do 2,6 kg – Ali lahko ponudimo 2650g pakiranje? Odg: da

8. skupina: KOVNECIONALNI IN EKOLOŠKI SADNI SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI, VODA
8.1. SKLOP: SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI IN VODA
4 nektar iz marelic in jabolk min. 43% sadnega deleža 1 l – Ali lahko ponudimo nektar s 40% sadnim deležem? 43% sadni delež ima samo Fructalov nektar, s čimer preferirate blagovno znamko, kar pa je v nasprotju s pravili o javnem naročanju. Sledi lahko revizija. Odg: da

7 nektar iz jagod, jabolk in grozdja min. 43% sadnega deleža 1 l - Ali lahko ponudimo jagodni nektar iz jagod in višnje, ki ima 40% sadni delež? Napisano recepturo proizvaja samo Freuctal, s čimer preferirate blagovno znamko in kršite pravila o javnem naročanju. Odg: Pri artiklu št. 7 se spremeni opis in sicer: »nektar iz jagod, min 40% s.d., 1l«

9 jabolčni sok 100% sadni delež 0,2 l (tetra brik): ali lahko ponudimo pakiranje 250ml? Odg: ne
10 pomarančni sok 100% sadni delež 0,2 L (tetra brik): ali vam lahko ponudimo pakiranje 250ml? Odg: ne

12 nektar iz marelic in jabolk min. 43% sadnega deleža 0,2 l (tetra brik) – ali lahko ponudimo marelični nektar iz marelic, jabolka in pomaranče z 50% sadnim deležem? Odg: Pri artiklu št. 12 se spremeni opis in sicer: »nektar iz marelic, min 40% s.d., 0,2 l (tetra brik)«

15 nektar iz jagod, jabolk in grozdja min. 43% sadnega deleža 0,2 (tetra brik); ali vam lahko ponudimo jagodni nektar, ki ima skupno 50% sadni delež? Vaša zahteva ponovno ustreza Fructalovemu nektarju, s čimer preferirate blagovno znamko in s tem kršite pravila o javnem naročanju. Lahko sledi revizija. Odg: Pri artiklu št. 15 se spremeni opis in sicer: »nektar iz jagod, min 40% s.d., 0,2 l (tetra brik).

21 malinov sirup brez konzervansov, min. 65% suhe snovi 1 l – Ali lahko ponudimo sirup z 63% suhe snovi? Odg: da
23 pomarančni sirup brez konzervansov min. 65% suhe snovi 1 l – Ali lahko ponudimo sirup z 63% suhe snovi? Odg: da

9. skupina: KOVNECIONALNA IN EKOLOŠKA ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE, KOSMIČI
9.1. SKLOP: MOKA IN MLEVSKI IZDELKI
9 prosena kaša, vrečka 1/1 – Ali lahko ponudimo 500g pakiranje? Odg: da
10 pšenični kus kus, vrečka 1/1 –Ali lahko ponudimo 5 kg pakiranje, glede na to, da so razpisne količine velike (500kg)? Odg: ne

9.7. SKLOP: DEHIDRIRANE ZAKUHE
55 fritati 1/1 – 1kg. Pakiranja ni. Ali lahko ponudimo 500g pakiranje? Odg: da

12. SKUPINA: KONVENCIONALNO IN EKOLOŠKO SPLOŠNO PREHRAMEBNO BLAGO 12.1 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
3 lešnikov kakavov namaz (sladkor, rastl.olje, lešniki min.13% , manj masten kakav v prahu 7,4%) 400 - 750g (Nutella in enakovredno): ali vam lahko ponudimo čokoladno lešnikov namaz, ki vsebuje min.13% lešnikov ter min. 7% manj mastnega kakava v prahu? Odg: da
5 šipkov čaj (veriga filter vrečk) 1 do 1,5 kg: ali lahko ponudimo čaj z okusom šipek-hibiskus? Odg: ne
8 šipkov čaj (filter vrečke) 50g - 100g – Ali lahko ponudimo 40g pakiranje čaja z okusom šipek-hibiskus? Odg: ne
29 želatina 10 - 50 g: ali lahko ponudimo pakiranje 100g? Odg: ne
31 kokosova moka 250 - 500 g – Ali lahko ponudimo 1000g pakiranje? Odg: ne
32 rožičeva moka 250g: 250g pakiranje je ukinjeno. Ali vam lahko ponudimo 1kg pakiranje? Odg: ne
38 korneti 150 - 300 g: ali vam lahko ponudimo kornete, ki so pakirani po 590 kosov v kartonu, skupna teža pa je 2655g? Odg: ne

12.4 SKLOP: DIETNA ŽIVILA
28 sojino mleko z dodanim kalcijem 1 l: ali lahko ponudimo sojin napitek, ki ne vsebuje dodanega kalcija? Odg: ne
30 riževo mleko z dodanim kalcijem 0,2 : riževega napitka 0,2 z dodanim kalcijem na trgu ni. Ali vam lahko ponudimo navaden rižev napitek 0,2? ? Odg: ponudite riževo mleko 0,2l
32 sojin desert v lončku naravni 0,125g do 0,150g – Prosim popravite gramaturo pri razpisnem izdelku iz g na kg. Odg: enota je kg
33 sojin desert v lončku sadni (različni okusi) 0,125g do 0,150g - Prosim popravite gramaturo pri razpisnem izdelku iz g na kg. Odg: enota je kg
34 rižev desert v lončku 0,125g do 0,150g - Prosim popravite gramaturo pri razpisnem izdelku iz g na kg. Rižev desert obstaja le v gramaturi 100 g, prosimo za popravek! Odg: enota je kg. Lahko ponudite izdelke v lončku 0,100kg do 0,150kg.

12.6 SKLOP: RAZNA BIO ŽIVILA
55 bio šipkov čaj (veriga filter vrečk) 1 do 1,5 kg: ali vam lahko ponudimo Bio planinski čaj pakiran po 400g? BIO šipka v gastro pakiranju ni. ? Odg: artikel pod zap. Št. 55 se briše iz popisa.

56 bio sadni čaj, gozdni sadeži, (veriga filter vrečk) 1 do 1,5 kg :a li vam lahko ponudimo BIO čaj z okusom divja češnja pakiran po 750g? Večjega BIO pakiranja namreč ni. ? Odg: da

57 bio zeliščni čaj, mešanica zelišč (veriga filter vrečk) 1 do 1,5 kg : ali vam lahko ponudimo Bio planinski čaj pakiran po 400g ali pa BIO otroški čaj pakiran po 400g? ? Odg: da


Skladno z podanimi odgovori na vprašanja bo objavljen popravek na Portalu javnih naročil.

Hvala in lep pozdrav.

Odgovor:


Pripravila: Meta Bizjak
Vodja službe: Tadeja Möderndorfer


Objava:
- na Portalu javnih naročil RS.