Dosje javnega naročila JN4741/2014
Naročnik: OŠ DANILE KUMAR 
Blago: Razna živila
ZJN-2: Odprti postopek

JN4741/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.04.2014
JN5512/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.05.2014
JN5586/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.05.2014
JN5731/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.05.2014
JN5854/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.05.2014
    JN4741/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2014/S 079-138390
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Razna živila

Datum objave: 18. 4. 2014
Številka objave: JN4741/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OŠ DANILE KUMAR, Godeževa ulica 11, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064404. Telefaks +386 13064407. E-pošta alenka.mihelcic@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Danile Kumar.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Danile Kumar
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15800000 (Razna živila)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 1. skupina: mleko in mlečni izdelki
1)KRATEK OPIS 1. skupina: mleko in mlečni izdelki zajema naslednje sklope:
1. Mleko in jogurti
2. Kefir
3. Smetana, skuta, maslo, siri, mlečni namazi
4. Mlečni pudingi in deserti
5. Sladoledi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15511000 (Mleko)
15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 2. skupina: meso in mesni izdelki
1)KRATEK OPIS 2. skupina: meso in mesni izdelki zajema naslednje sklope:
1. Mlado goveje meso (junečje), telečje meso
2. Svinjsko meso
3. Perutninsko meso
4. Mesnine
5. Salame v kosu
6. Perutninske mesnine in salame
7. Paštete
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15130000 (Mesni proizvodi)
15110000 (Meso)
15111100 (Goveje meso)
15113000 (Prašičje meso)
15112000 (Perutnina)
15131310 (Pašteta)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 3. skupina: ribe in konzervirane ribe
1)KRATEK OPIS 3. skupina: rine in konzervirane ribe zajema naslednje sklope:
1. Zamrznjene ribe
2. Konzervirani ribji izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15221000 (Zamrznjene ribe)
15235000 (Konzervirane ribe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 4. skupina: jajca
1)KRATEK OPIS 4. skupina: jajaca zajema naslednji sklop:
1. jajca
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 5. skupina: olja, majoneze in ketchup, margarina
1)KRATEK OPIS 5. skupina: olja, majoneze in ketchup, margarina zajema naslednje sklope:
1. Olja
2. Majoneze, ketchup
3. Margarine
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15411200 (Jedilno olje)
15431100 (Margarina)
15871273 (Majoneza)
15871230 (Paradižnikov ketchup)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 6. skupina: sveža zelenjava, sveže sadje
1)KRATEK OPIS 6. skupina: sveža zelenjava, sveže sadje zajema naslednje sklope:
1. Zelenjava
2. Krompir
3. Južno sadje
4. Jabolka
5. Jagode, češnje, slive
6. Hruške
7. Ostalo sadje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03212100 (Krompir)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
03222321 (Jabolka)
03222322 (Hruške)
03222313 (Jagode)
03222333 (Češnje)
03222334 (Slive)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 7. skupina: zamrznjeno, konzervirano, suho sadje in zelenjava ter stročnice
1)KRATEK OPIS 7. skupina: zamrznjeno, konzervirano, suho sadje in zelenjava ter stročnice zajema naslednje sklope:
1. Zamrznjena zelenjava in sadje
2. Konzervirana in vložena zelenjava
3. Sadni kompoti, marmelade in džemi
4. Suhe stročnice
5. Suho sadje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
15332230 (Marmelada)
15332290 (Džemi)
03212210 (Sušene stročnice)
15332410 (Suho sadje)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 8. skupina: sadni sokovi, voda, sirupi
1)KRATEK OPIS 8. skupina: sadni sokovi, voda, sirupi zajema naslednje sklope:
1. Nektarji, sok 100%
2. Sadno žitne rezine
3. Vode
4. Sirupi
5. Sirupi s 100% sadnim deležem
6. Smutiji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15321000 (Sadni sokovi)
15831500 (Sladkorni sirupi)
15321800 (Koncentrirani sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 9. skupina: žita in mlevski izdelki, testenine
1)KRATEK OPIS 9. skupina: žita in mlevski izdelki, testenine zajena naslednje sklope:
1. Oluščena žita, pripravljeni izdelki iz žit
2. Moke
3. Testenine
4. Polnjene testenine
5. Sveže testo
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03211000 (Žita)
15612100 (Pšenična moka)
15612110 (Polnozrnata moka)
15612130 (Navadna moka)
15850000 (Testenine)
15851220 (Polnjene testenine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 10. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa
1)KRATEK OPIS 10. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa zajema naslednje sklope:
1. Izdelki iz krompirjevega testa in zdroba
2. Štruklji
3. Polpeti
4. Palačinke
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 11. skupina: kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki
1)KRATEK OPIS 11. skupina: kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki zajema naslenje sklope:
1. Pšenični kruh, ostali kruh
2. Kruh z manj solo, brez aditivov
3. Žemlje, štručke, bombete
4. Slaščice
5. Sendviči
6. Keksi
7. Ostalo pekovsko pecivo
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15811000 (Krušni izdelki)
15811100 (Kruh)
15811200 (Žemlje)
15811511 (Pripravljeni sendviči)
15821200 (Sladki keksi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 12. skupina: ostalo prehrambeno blago
1)KRATEK OPIS 12. skupina: ostalo prehrambeno blago zajema naslednje sklope:
1. Kakavovi in kavni izdelki
2. Čaji
3. Začimbe
4. Kis
5. Med
6. Ostala živila in dodatki jedem
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15865000 (Zeliščni čaji)
15870000 (Začimbe in začimbna sredstva)
15871000 (Kis; omake; kombinirane začimbe; gorčična moka in zdrob; pripravljena gorčica)
15831600 (Med)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 13. skupina: ekološka živila
1)KRATEK OPIS 13. skupina: ekološka živila zajema naslednje sklope:
1. Bio mleko in mlečni izdelki
2. Bio meso in mesnine
3. Bio jabolka
4. Bio zelenjava in sadje
5. Bio sadni sok
6. Bio žita
7. Bio kruh in pekovski izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15511000 (Mleko)
15500000 (Mlečni izdelki)
15110000 (Meso)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
03222321 (Jabolka)
03222300 (Netropsko sadje)
03220000 (Vrtnine, sadje in lupinarji)
03211000 (Žita)
15811100 (Kruh)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. cena. Ponder: 90
2. več ekoloških živil. Ponder: 5
3. embalaža. Ponder: 5
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik JN 14/600013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 29. 5. 2014
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 29. 5. 2014
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, sejna soba, II. nadstropje.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/4/2104-80219907476094530341/razpisna
_dokumentacija_(k).zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 21. 5. 2014
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OŠ DANILE KUMAR, Godeževa ulica 11, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 001, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 18. 4. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN5512/2014, Blago: Razna živila; datum objave: 14. 5. 2014
  • JN5586/2014, Blago: Razna živila; datum objave: 16. 5. 2014
  • JN5731/2014, Blago: Razna živila; datum objave: 20. 5. 2014
  • JN5854/2014, Blago: Razna živila; datum objave: 22. 5. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.05.2014   10:58
Številka: 430-517/2014-6
Oznaka JN: 14/600013
Datum: 6. 5. 2014

ZADEVA: Vprašanja potencialnih ponudnikov

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »Dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Osnovne šole Danile Kumar« številka objave na Portalu javnih naročil RS JN4741/2014 z dne 18. 4. 2014, v Uradnem listu EU številka 2014/S 079-138390 z dne 23. 4. 2014 prejeli naslednja vprašanja potencialnih ponudnikov:

1. Vprašanje:
Spoštovani,
ali je ponudbeni dokumentaciji potrebno priložiti tudi prilogo 9 in 10, v kolikor nastopamo sami, brez podizvajalcev'
Ali je potrebno priložiti vzorec okvirnega sporazuma , priloga A/2 in prilogo A/3 v kolikor ne kandidiramo za sklope svežega sadja in zelenjave?
Hvala za odgovor.

Odgovor:
Na strani 21. Razpisne dokumentacije je navedeno, kaj mora ponudbena dokumentacija zajemati.
V kolikor ne nastopate s podizvajalci, oziroma v skupni ponudbi, vam prilog 9 in 10 ni potrebno priložiti. Prav tako ponudbi ni potrebno priložiti vzorcev okvirnega sporazuma.

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Tadeja Möderndorfer, Vodja službe


Datum objave: 14.05.2014   11:30
Številka: 430-517/2014-9
Oznaka JN: 14/600013
Datum: 13. 5. 2014


ZADEVA: Vprašanja potencialnih ponudnikov

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »Dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Osnovne šole Danile Kumar« številka objave na Portalu javnih naročil RS JN4741/2014 z dne 18. 4. 2014, v Uradnem listu EU številka 2014/S 079-138390 z dne 23. 4. 2014 prejeli naslednja vprašanja potencialnih ponudnikov:

1. Vprašanje:
Pozdravljeni!
Obveščamo Vas, da ste v predračunu za skupino št. 6 naredili napako, saj ste 2 x napisali redkvica rdeča (zaporedna številka 29 in 32)
LP

Odgovor:
Postavka 32. Se briše iz popisa živil.

Skladno s podanim odgovorom bo objavljen popravek na Portalu javnih naročil.


Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Sabina Gregorinčič, Višja svetovalka I.Datum objave: 16.05.2014   07:43
Številka: 430-517/2014-11
Oznaka JN: 14/600013
Datum: 15. 5. 2014


ZADEVA: Vprašanja potencialnih ponudnikov

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »Dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Osnovne šole Danile Kumar« številka objave na Portalu javnih naročil RS JN4741/2014 z dne 18. 4. 2014, v Uradnem listu EU številka 2014/S 079-138390 z dne 23. 4. 2014 prejeli naslednja vprašanja potencialnih ponudnikov:

1. Vprašanje:
Pozdravljeni!
V razpisni dokumentaciji imate pod pogoje za sklop 2 - meso in mesni izdelki navedeno; "Delikatesa ne narezana, meso v celem kosu, oz. glede na samo naročilo." Prvi del stavka izpodbija zadnji del.
Prosim za točno definicijo- ali je zahtevana cena rezanega mesa (konfekcija) enaka ceni mesa v kosu?
Hvala za odgovor.

Odgovor:
Kot je razvidno na obrazcu predračuna so salame v kosu. Meso je v kosu razen kjer je to že na obrazcu zapisano (zrezki).
Zapisano drugače: Salame, piščančje prsi v ovitku in podobni izdelki ne narezani. Meso v celem kosu oz. narezano na zrezke – glej obrazec predračuna.

2. Vprašanje:
Spoštovani!
Zanima me kakšna je dinamika dostave krompirja (skupina 6 - sklop 2), kolikokrat na mesec in kakšna količina?
Hvala za odgovor in lep pozdrav!

Odgovor:
Krompir bomo naročali enkrat tedensko. Količina je odvisna od potreb v tistem tednu, okvirno pa od 200 do 500 kg.


Opomba naročnika:
Pri izdelku v: 2. Skupini: 5. Sklop: salame v kosu: 35. Šunka v naravnem črevu:
Enota mere je kilogram, formula ni bila vnesena.

Skladno z navedenim bo objavljen popravek na Portalu javnih naročil.

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Vodja službe: Tadeja Möderndorfer
Datum objave: 20.05.2014   10:21
Številka: 430-517/2014-13
Oznaka JN: 14/600013
Datum: 20. 5. 2014


ZADEVA: Vprašanja potencialnih ponudnikov

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »Dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Osnovne šole Danile Kumar« številka objave na Portalu javnih naročil RS JN4741/2014 z dne 18. 4. 2014, v Uradnem listu EU številka 2014/S 079-138390 z dne 23. 4. 2014 prejeli naslednja vprašanja potencialnih ponudnikov:

1. Vprašanje:
Prosimo, da za navedene izdelke bolj natančno določite ali potrebujete toliko kg potic ali toliko kosov v navedeni teži potic?
88 potica orehova 8 dag 1400 kg
89 potica orehova 10 dag 1400 kg
90 potica kokos 8 dag 1400 kg
91 potica kokos 12 dag 1400 kg
92 biskvit s pehtranom 8 dag 2500 kg
93 marmorni kolač 8 dag 2500 kg
Hvala za odgovor!

Odgovor:
Za celoten sklop 4 – slaščice velja enota mere kom (t.p. da so tudi potice in marmorni kolač ter biskvit s pehtranom na kom).
Opravičujemo se vam za napako ter se zahvaljujemo za opozorilo.


Skladno z navedenim bo objavljen popravek na Portalu javnih naročil.


Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Vodja službe: Tadeja MöderndorferDatum objave: 22.05.2014   12:28
Številka: 430-517/2014-13
Oznaka JN: 14/600013
Datum: 22. 5. 2014


ZADEVA: Vprašanja potencialnih ponudnikov


Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »Dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Osnovne šole Danile Kumar« številka objave na Portalu javnih naročil RS JN4741/2014 z dne 18. 4. 2014, v Uradnem listu EU številka 2014/S 079-138390 z dne 23. 4. 2014 prejeli naslednja vprašanja potencialnih ponudnikov:

1. Vprašanje:
Pozdravljeni!

Prosim za odgovore na sledeča vprašanja oz popravek predračuna, kjer je to potrebno.

2. SKUPINA : MESO IN MESNI IZDELKI
7. PAŠTETE
41 kokošja pašteta 30g – ali lahko ponudimo piščančjo pašteto 30g? Odgovor: Ne.

3. RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
2. SKLOP: KONZERVIRANI RIBIJI IZDELKI
6. tunina v lastnem soku, 80 do 100g – Ali lahko ponudimo 1705 g glede na to, da imate razpisano veliko količino in sicer 0,8 tone. Odgovor: Popravek količine: potrebujemo 80 kg v zahtevani gramaturi.
10. ribja pašteta iz lososa, 20 do 40 g - Pakiranje v tem razponu ne obstaja. Ali lahko ponudimo 45g ali 95 g? Odgovor: Da, razpon popravljamo na 20 – 45 g.

5. skupina: OLJA; MAJONEZE IN KETCHUP; MARGARINE
2. sklop: MAJONEZE, KETCHUP
6 . majoneza pakirana po 1-3 kg – Ali lahko ponudimo 630g ali 5 kg pakiranje? Odgovor: Da.
8. tatarska omaka 20 g – ali lahko ponudimo 18g pakiranje? Odgovor: Da.
11. ketchup 3 -5 kg – Ali lahko ponudimo 6000g pakiranje? Odgovor: Ne.

3. sklop: MARGARINE
14 margarinski namaz z manj maščob(41-60%) 400 -500 g - ali lahko ponudimo izdelek s 25% maščobe? Odgovor: Ne.

7. skupina: ZAMRZNJENO, KONZERVIRANO, SUHO SADJE IN ZELENJAVA TER STROČNICE
2. sklop: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA
15 . rdeča pesa v solati 10/1 ( PE embalaža-pasterizirano ) – Ker gre za artikel, ki paše v sklop sveže zelenjave vljudno naprošamo, da ta artikel črtate iz tega sklopa in s tem omogočite tudi drugim ponudnikom, da kandidirajo na sklop konzervirane in vložene zelenjave. Odgovor: V popravku bo oblikovan ločen sklop.
16. rdeča pesa 3-4 kg - Ali lahko ponudimo 4250g pakiranje? Odgovor: Da.
24 . kisla paprika 3-4 kg - Ali lahko ponudimo 4250g pakiranje? Odgovor: Da.

3. sklop: SADNI KOMPOTI, MARMELADE IN DŽEMI
38. marmelada porcijska 15-25g, različne vrste – Prosim ločite po okusih, ker se cene po okusih razlikujejo. Ali lahko ponudimo 28g pakiranje? Odgovor: Ne.

8. skupina: SADNI SOKOVI, VODA, SIRUPI
1. sklop: NEKTARJI; SOK 100 %;
5 jagodni nektar 1 l min 45 % s.d. – ali lahko ponudimo nektar s 40% s.d.? Odgovor: Da.

15. 100% pomarančni sok 0,2 l - ali lahko ponudimo 250ml pakiranje? Odgovor: Ne.
Lepo prosimo preverite ali so razpisane količine za artikle spodaj pravilne. Količine so zelo velike. Ali ste želeli razpisati kose ali litre?
14 100% jabolčni sok 0,2 l 7.000 lit
15 100% pomarančni sok 0,2 l 5.000 lit
16 100% multivitaminski sok iz rdečega sadja 0,2 l 580 lit
17 100% ananasov sok 0,2 l 2.000 lit
Odgovor: V predračunu zapisane količine so pravilne.

2. sklop: SADNO ŽITNE REZINE
Prosimo preverite spodnje količine. Vrednost sklopa rezin predstavlja čez 52.000 EUR.
18 sadno žitna rezina pakirana (Frutabela ali podobno) po 25-30g 7.260 kg Odgovor: Popravek količine na 180 kg.

4. sklop: SIRUPI
26. sirup za avtomate 17,5 l - različni okusi – Ker s tem artiklom razpolaga samo en ponudnik v Sloveniji naprošamo, da artikel podate v samostojen sklop in s tem omogočite vsem enake možnosti konkuriranja in prijave na javni razpis. Odgovor: V popravku bo oblikovan ločen sklop.

9. skupina: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE
1. sklop: OLUŠČENA ŽITA; PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT
7. misli s sadjem 700 g – Ali lahko ponudimo 1000g pakiranje? Odgovor: Da.
8. misli s čokolado 700 g - Ali lahko ponudimo 1000g pakiranje? Odgovor: Da.
11. kosmiči ovseni porc. – Ovsenih kosmičev porcijskih ni na tržišču, prosim za zamenjavo izdelka z pakiranjem večjim od 500g ali lahko ponudimo katere druge porcijske kosmiče (koruzne, pšenične, riževe) Odgovor: Izdelek se briše.

11. skupina: KRUH; PEKOVSKO PECIVO; KEKSI; SLAŠČIČARSKI IZDELKI
6. sklop: KEKSI
105. keksi s koščki čokolade 1-3 kg – Ali lahko ponudimo 250g pakiranje? Odgovor: Ne.

7. sklop: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
114. Presta manj slana 3,5 dag – Artikel spada v sklop kruh, prosim, da izdelek prestavite v ta sklop in s tem omogočite enake možnosti konkuriranja na razpisu večim ponudnikom. Odgovor: Izdelek je v ustreznem sklopu.
115 . Toast 400 g – Ali lahko ponudimo 500g pakiranje? Odgovor: Da.

12. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
1. SKLOP: KAKAVOVI IN KAVNI IZDELKI
8. jedilna čokolada, min 38 % kakav. del. 100 - 400 g- Ali lahko ponudimo 500g pakiranje? Odgovor: Ne.

3. SKLOP: ZAČIMBE
3. čebula, grobo mleta 630 g – Ali lahko ponudimo 1000g pakiranje? Odgovor: Ne.
4. česen, prah 600 g - Ali lahko ponudimo 1000g pakiranje? Odgovor: Ne.

6. SKLOP: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI JEDEM
29 . sladkor beli, mleti, 100-200g - Ali lahko ponudimo 500g pakiranje Odgovor: Ne.
30- temna sojina omaka 600 ml - Ali lahko ponudimo 500 ml pakiranje? Odgovor: Da.
30. - zdrobovi žličniki dehidrirani 500 - 1000 g - Ali lahko ponudimo 1500 g pakiranje? Odgovor: Da.
Hvala in lep dan!

Odgovor:
Odgovori so podani pri posameznih vprašanjih.

Skladno s podanimi odgovori bo objavljen popravek popisov.

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Vodja službe : Tadeja Möderndorfer