Dosje javnega naročila JN8762/2013
Naročnik: JAVNI ZAVOD ZA ZAŠČITNO IN POŽARNO REŠEVANJE MARIBOR 
Blago: Gasilska vozila
ZJN-2: Odprti postopek

JN8762/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.07.2013
JN10634/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.08.2013
    JN8762/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2013/S 136-235762
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Gasilska vozila

Datum objave: 12. 7. 2013
Številka objave: JN8762/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE JAVNI ZAVOD ZA ZAŠČITNO IN POŽARNO REŠEVANJE MARIBOR, Cesta proletarskih brigad 21, SI-2000 Maribor.
Tel. +386 059209230. Telefaks +386 059209241. E-pošta direktor@gasilskizavod-maribor.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.sib-mb.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI Drugo: zaščitno in požarno reševanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Nakup velikega kombiniranega gasilskega vozila z opremo
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Nakup velikega kombiniranega gasilskega vozila z opremo
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34144210 (Gasilska vozila)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Navedeno v RD
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Navedeno v RD
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Navedeno v RD
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Navedeno v RD
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Navedeno v RD
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomPrejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN8684/2013 z dne 11. 7. 2013
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 12. 8. 2013
Čas: 11:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 12. 8. 2013
Čas: 12:00
Kraj: Na sedežu naročnika
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/7/2094-79803240774818779551/RD_JZZPR
_MB_gasilsko_vozilo.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 2. 8. 2013
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke JAVNI ZAVOD ZA ZAŠČITNO IN POŽARNO REŠEVANJE MARIBOR, Cesta proletarskih brigad 21, SI-2000 Maribor.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb JAVNI ZAVOD ZA ZAŠČITNO IN POŽARNO REŠEVANJE MARIBOR, Cesta proletarskih brigad 21, SI-2000 Maribor.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 12. 7. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN10634/2013, Blago: Gasilska vozila; datum objave: 22. 8. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.07.2013   14:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Svetlobna telesa, ki so zahtevana na svetlobnem stolpu so: reflektorja 2x1000W (230V) in 4xLED (24V). Torej je za primerno osvetlitev še vedno potrebno zaganjati električni generator, medtem, ko štirje nizko-svetilni reflektorji ne zagotovijo zadostne osvetljenosti delovnega območja.
Glede na to, da se je izkazalo že pri prvem zelo podobnem vozilu v Sloveniji, ki je bilo tako opremljeno, da gre za povsem nefunkcionalno odločitev načrtovalca osvetlitve vozila, vas sprašujemo: ali lahko ponudimo namensko za gasilska vozila izdelana 2xLED-24V reflektorja (npr. FRC Spectra) od katerih ima vsak po 20.000 lm? Navedeni posamezni reflektor zaradi barvnega spektra na terenu več kot nadomesti 2x1000W halogenska reflektorja, čeprav lumni bistveno ne odstopajo. Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Pogoj ostaja nespremenjen.

Datum objave: 06.08.2013   13:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Glede na zahtevane pogoje v tehnični dokumentaciji, prosimo, da spremenite sledeče zahteve:

- šest prostorov za opremo je opremljenih s pomočjo rolet Rosenbauer - odstranite proizvajalca
- rezervoar za vodo, 2500 L, Rosenbauer - odstranite proizvajalca
- nov Rosenbauerjev koncept kabine za posadko - odstranite proizvajalca in opišite, kakšen je željen koncept
- pritrdišča so izdelana za vso opremo, ki je dobavljena skupaj z vozilom, ali jo kupec dobavi v podjetje Rosenbauer - je proizvajalec nadgradnje že znan?
- pritrdišča za IDA Rosenbauer koncept - odstranite proizvajalca in opišite, kakšen sistem želite
- črpalka model Rosenbauer - odstranite proizvajalca in podajte karakteristike za črpalko po EN (10-3000 ali podobno) brez stopenj, ker le-te niso relevantne za doseganje željenih parametrov
- odsesovalna naprava; batna z pogonom preko jermena - dodajte, da je možen ekvivalenten sistem, saj z vašo zahtevo preferirate enega proizvajalca
- sistem za mešanje penila FIX-MIX Rosenbauer - odstranite proizvajalca in opišite željeni sistem delovanja
- ročnik Rosenbauer Nepiro-Ergo - odstranite proizvajalca in navedite željene parametre
- turbo ročniki Rosenbauer - odstranite proizvajalce in opišite željene parametre
- pas Haberkorn - odstranite proizvajalca in opišite kakšen pas želite
- bliskavica in polnilec Euro Blitz - odstranite proizvajalca in navedite željene parametre
- reflektor Resqtoolz - odstranite proizvajalca in navedite željene parametre
- nadtlačni prezračevalnik Fanergy - odstranite proizvajalca in opišite željene karakteristike
- pri dvižni tehniki odstranite proizvajalca Vetter in opišite tehnične parametre


ODGOVOR:
V opisih je s strani pripravljalca v določenih postavkah navedeno ime proizvajalca – ponudnik lahko ponudi opremo enakovredne kvalitete (v istem kvalitetnem rangu) in enakih tehničnih karakteristik.