Dosje javnega naročila 908507/2015
Naročnik: Arnes 
Storitve: Telekomunikacijske storitve
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 52.704,00 EUR

JN8507/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.12.2015
JN8829/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.12.2015
JN8845/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.12.2015
JN9065/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.12.2015
JN512/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.01.2016
JN572/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.01.2016
JN771/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.02.2016
JN000937/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.05.2016
JN908507/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2016
Zahtevek za revizijo
    JN8507/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 235-426605
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Telekomunikacijske storitve

Datum objave: 2. 12. 2015
Številka objave: JN8507/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE Arnes, Tehnološki park 18, Kontakt: razpis@arnes.si, V roke: pravna služba, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 14798877. Telefaks +386 14798878. E-pošta razpis@arnes.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.arnes.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Optika 2015-1
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 5.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Zakup optike po Sloveniji 2015-1
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 64200000 (Telekomunikacijske storitve)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantahII.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA zakup povezave vozlišča v Vipavi
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 64200000 (Telekomunikacijske storitve)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Zakup povezave vozlišča na Vrhniki
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 64200000 (Telekomunikacijske storitve)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Zakup povezave vozlišča v Lendavi
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 64200000 (Telekomunikacijske storitve)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Zakup povezave vozlišča v Črnomlju
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 64200000 (Telekomunikacijske storitve)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Zakup povezave vozlišča v Brežicah
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 64200000 (Telekomunikacijske storitve)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Zakup povezave vozlišča v Slovenskih Konjicah
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 64200000 (Telekomunikacijske storitve)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Zakup povezave vozlišča v Rušah
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 64200000 (Telekomunikacijske storitve)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Zakup povezave vozlišča v Radovljici
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 64200000 (Telekomunikacijske storitve)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Zakup povezave vozlišča v Logatcu
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 64200000 (Telekomunikacijske storitve)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Zakup povezave vozlišča v Škofji Loki
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 64200000 (Telekomunikacijske storitve)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Zakup povezave vozlišča v Idriji
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 64200000 (Telekomunikacijske storitve)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Zakup povezave vozlišča v Litiji
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 64200000 (Telekomunikacijske storitve)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Zakup povezave vozlišča v Rogaški Slatini
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 64200000 (Telekomunikacijske storitve)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Zakup povezave vozlišča v Laškem
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 64200000 (Telekomunikacijske storitve)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Zakup povezave vozlišča v Šentjurju pri Celju
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 64200000 (Telekomunikacijske storitve)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Zakup povezave vozlišča v Zagorju ob Savi
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 64200000 (Telekomunikacijske storitve)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Zakup povezave vozlišča v Grosuplju
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 64200000 (Telekomunikacijske storitve)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Zakup povezave vozlišča v Domžalah
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 64200000 (Telekomunikacijske storitve)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Zakup povezave med vozliščema v Ljubljani
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 64200000 (Telekomunikacijske storitve)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti :
- bančna garancija ali depozit (veljavnost od: Najkasneje 10. dni po podpisu pogodbe, do: 6 mesecev po podpisu pogodbe, v vrednosti 1500 EUR za posamezni sklop)
- bianco menica (veljavnost od: podpisa primopredajnega zapisnika, do: 4 leta po podpisu primopredajnega zapisnika, v vrednosti 1500 EUR za posamezni sklop)
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Da.
Posebni pogoji:
Maksimalna višina enkratnih stroškov (priključnina) je lahko:

a) V primeru, da ima ponudnik v omari naročnika ali v istem prostoru kot je omara naročnika že optični kabel s prostimi vlakni ali da mora ponudnik položiti nov optični kabel v že obstoječo kabelsko infrastrukturo (kanali, jaški), je lahko enkratna priključnina največ 1.000,00 EUR (brez DDV) na eno priključno točko.

b) V primeru, da mora ponudnik za ponujen sklop optični kabel položiti na novo in v ta namen na novo skopati kanale in jaške na do (vključno) 50% dolžine celotne trase optike, je lahko enkratna priključnina največ 3.500,00 EUR (brez DDV) na eno priključno točko. V digitalnih podatkih o trasi povezave, ki se zahteva v obrazcu P-5 Specifikacije, mora PONUDNIK JASNO OZNAČITI, kje bodo skopani novi jaški in kanali in kje bo položen nov kabel. Ponudnik mora na zahtevo naročnika omogočiti vpogled v projektno dokumentacijo, iz katere bo razvidna novogradnja in/ali naročniku na terenu pokazal novozgrajene trase.

c) V primeru, da mora ponudnik za ponujen sklop celotni optični kabel položiti na novo in v ta namen na novo skopati kanale in jaške na več kot 50% dolžine celotne trase optike, je lahko enkratna priključnina največ 5.000,00 EUR (brez DDV) na eno priključno točko. V digitalnih podatkih o trasi povezave, ki se zahteva v obrazcu P-5 Specifikacije, mora PONUDNIK JASNO OZNAČITI, kje bodo skopani novi jaški in kanali in kje bo položen nov kabel. Ponudnik mora na zahtevo naročnika omogočiti vpogled v projektno dokumentacijo, iz katere bo razvidna novogradnja in/ali naročniku na terenu pokazal novozgrajene trase.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oz. 81.a člena ZJNVETPS (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
3. Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi z plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci).
III.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 12. 1. 2016
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 12. 1. 2016
Čas: 10:15
Kraj: Sejna soba Arnesa, Tehnološki park 18, Ljubljana
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/12/8011-95196759390621797665/RD-opti
ka2015-1.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 5. 1. 2016
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke Arnes, Tehnološki park 18, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb Arnes, Tehnološki park 18, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 2. 12. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN8829/2015, Storitve: Telekomunikacijske storitve; datum objave: 16. 12. 2015
  • JN8845/2015, Storitve: Telekomunikacijske storitve; datum objave: 16. 12. 2015
  • JN9065/2015, Storitve: Telekomunikacijske storitve; datum objave: 24. 12. 2015
  • JN512/2016, Storitve: Telekomunikacijske storitve; datum objave: 22. 1. 2016
  • JN572/2016, Storitve: Telekomunikacijske storitve; datum objave: 26. 1. 2016
  • JN771/2016, Storitve: Telekomunikacijske storitve; datum objave: 2. 2. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.12.2015   13:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

zaradi obsežnosti javnega naročila nas vaš rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje precej omejuje, saj bi se res želeli prijaviti na kar se da največje število razpisanih povezav. Če bi imeli na razpolago več časa za pripravo ponudbe, bi res lahko izločili samo tiste povezave / sklope, za katere ne bi imeli tehnične rešitve.

Namesto vprašanja se na vas obračamo s prošnjo za podaljšanje roka za prejem ponudb vsaj za dva tedna, saj si ne želimo iz naše ponudbe izločiti lokacij, za katere ocenjujemo, da so izvedljive, nismo pa jih uspeli preveriti na terenu.

ODGOVOR:

Naročnik podaljšuje rok za prejem ponudb do 26.1.2016.

Datum objave: 23.12.2015   13:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Predlagamo, da se v izogib jasnosti in določnosti pogodbenih pogojev ter v izogib poznejšim sporom v 5. točki 4. člena vzorca pogodbe, ki opredeljuje pogodbeno kazen jasno zapiše, da se pogodbena kazen za ne odpravo napak v pogodbi določenih rokih obračunava od vrednosti najemnine za tisti sklop, za kateri napaka ni bila pravočasno odpravljena in ne mesečna najemnina za vse sklope, saj takšna višina pogodbene kazni ne bi bila sorazmerna niti objektivno utemeljena.

ODGOVOR:
Naročnik smatra, da je vsak sklop ločena celota, ki se oddaja neodvisno, zato ne vidi potrebe po takšnem popravku pogodbe.

Datum objave: 23.12.2015   13:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Predlagamo, da se v 5. točki 4. člena vzorca pogodbe opredeli maksimum stroškov za naročilo nadomestnih storitev pri drugem izvajalcu.

ODGOVOR:
Naročnik tega predloga ne more sprejeti, saj višina stroškov nadomestne storitve v primeru krivdnih razlogov na strani ponudnika ni vnaprej določljiva. V kolikor bo ponudnik svoje obveznosti izpolnjeval v skladu s pogodbo, nadomestne storitve ne bodo potrebne.

Datum objave: 23.12.2015   13:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ugotavljamo, da je zapis v 2. členu vzorca pogodbe, ki določa, da pogodba stopi v veljavo s podpisom obeh pogodbenih strank pomanjkljiv oz. v nasprotju z 5. točko 13. člena vzorca pogodbe, ki opredeljuje, da je predložitev finančnega zavarovanja pogoj za veljavnost pogodbe. Glede na navedeno predlagamo, da se zapis v 2. členu vzorca pogodbe, ki opredeljuje njen začetek veljavnosti zaradi zagotovitve jasnosti obveznosti pogodbenih strank dopolni in zapiše, da pogodba prične veljati s podpisom obeh pogodbenih strank in pod pogojem, da izvajalec predloži finančno zavarovanje kot je to opredeljeno v 13. členu vzorca pogodbe.

ODGOVOR:

Naročnik se strinja s predlogom in bo ustrezno spremenil pogodbeno določilo.


Datum objave: 23.12.2015   13:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Opozarjamo, da naročnik v vzorcu pogodbe za eno in isto pogodbeno stranko uporablja različen izraze, kar ne prispeva k jasnosti in preglednosti pogodbenih določil. Tako naročnik npr. v 7. členu vzorca pogodbe govori o ponudniku, v 6. členu o izvajalcu, v 8. členu na nekaterih mestih uporablja izraz ponudnik, drugje izvajalec. Naročniku predlagamo, da poenoti izraze s katerimi označuje pogodbeno stranko, katera zagotavlja zakup optičnih vlaken.

ODGOVOR:

Naročnik bo poenotil izraze v pogodbi.

Datum objave: 23.12.2015   13:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika opozarjamo, da v 10. členu vzorca pogodbe, kjer navaja priključnino ni opredelil plačilnega roka. Glede na navedeno predlagamo, da pomanjkljivost odpravi.

ODGOVOR:

Plačilni rok za vse obveznosti je naveden v 4. členu pogodbe in znaša 30 dni od prejema računa.

Datum objave: 23.12.2015   13:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik v 5. točki 8. člena vzorca pogodbe izrecno dovoljuje spremembo trase le v primeru vzdrževalnih del, ne pa zaradi drugih pomembnih razlogov (npr. prenehanja služnostnih upravičenj, pri čemer opozarjamo, da se v preteklosti služnosti niso sklepale za čas obratovanja omrežja pač pa za določen čas, podaljšanje služnosti pa ni samo v domeni operaterja pač pa je v znatni meri odvisno od volje lastnika nepremičnine…). Glede na navedeno predlagamo, da se pogodba dopolni z možnostjo spremembe trase tudi iz drugih razlogov pri čemer morajo tehnične specifikacije ostati nespremenjene

ODGOVOR:

Naročnik bo spremenil 5. točko 8. člena pogodbe tako, da se po novem glasi:

V primeru, da bo ponudnik zaradi vzdrževalnih del ali drugih nujnih posegov moral zamenjati ali spremeniti predano traso optike, mora o tem obvestiti naročnika, naročnik pa lahko po izvedeni spremembi zahteva nove meritve, ki so zahtevane za primopredajni zapisnik, ki bodo pokazale, da so karakteristike nove trase enake ali boljše kot karakteristike prvotne trase. Nove meritve opravi ponudnik na svoje stroške. Ponudnik mora naročniku na zahtevo predati popravljeno dokumentacijo, ki je zahtevana v zapisniku realizacije in popravljeno .kmz datoteko trase optike.

Datum objave: 23.12.2015   14:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zaradi možnosti večkratnega spreminjanja kontaktnih podatkov bi bilo morda v prvem stavku 2. točke 14. člena vzorca pogodbe smiselno dodati naslednji tekst: kar pa ne velja za spremembo kontaktnih podatkov iz 8. in 9. člena pogodbe, za spremembo katerih je dovolj, da se nasprotni stranki posredujejo pisno v roku treh (3) dni od nastale spremembe.

ODGOVOR:

Naročnik bo ustrezno spremenil 2. točko 14. člena vzorca pogodbe.

Datum objave: 14.01.2016   10:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V 2. členu vzorca pogodbe je med razlogi za predčasno odpoved/razdrtje pogodbe v b) alineji naveden razlog – zamuda izvajalca ali napaka v izvedbi, ki bistveno zmanjšuje pomen posla. V izogib poznejšim potencialnim sporom kaj so napake ali zamude, ki bistveno zmanjšujejo pomen posla, predlagamo da se ti razlogi bolj določno konkretizirajo.

ODGOVOR:
Razlogi za predčasno odpoved/razdrtje pogodbe zaradi zamude izvajalca ali napak v izvedbi, ki bistveno zmanjšujejo pomen posla so konkretizirani v posameznih členih pogodbe in sicer v 5. točki 4. člena in 3. točki 6. člena.

Datum objave: 14.01.2016   10:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V 3. točki 14. člena vzorca je predvidena možnost naročnikove prekinitve pogodbe v kolikor naročnik ugotovi, da cena vzdrževanja in podpore ni skladna z gibanji cen za vzdrževanje tovrstne opreme na tržišču. Zaradi uravnoteženja pravic strank predlagamo, da se možnost prekinitve pogodbe iz navedenih razlogov zagotovi tudi izvajalcu. Na tem mestu tudi opozarjamo, da je cena vzdrževanja zajeta v ceni mesečne najemnine (tako 2. točka 8. člena vzorca pogodbe) prav tako pa ni jasno o vzdrževanju kakšne opreme je govor, saj je predmet pogodbe zakup optičnih vlaken, zato bi bilo bolj pravilno, če bi pisalo, da lahko naročnik in izvajalec prekinita pogodbo, če ugotovita, da cena mesečne najemnine ni skladna z gibanji cen za najem optičnih vlaken na tržišču, v kolikor o uskladitvi cen ne dosežeta dogovora.

ODGOVOR:
Pod ceno vzdrževanja in podpore je mišljena cena najema oz. zakupa. Naročnik bo pred podpisom pogodbe dikcijo ustrezno popravil. Smisel 3. točke 14. člena je v tem, da je pogodba sklenjena za nedoločen čas. Naročnik je proračunski uporabnik in mora ves čas trajanja pogodbe zasledovati načelo gospodarnosti. To po pomeni, da mora izvesti novo javno naročilo, če ugotovi, da pogodbena cena presega primerljive cene na trgu oz. storiti vse, da ceno uskladi. Brez navedene dikcije naročnik ne sme sklepati pogodbe za nedoločen čas.

Datum objave: 14.01.2016   11:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Opozarjamo na nesmiselnost in neskladnost 8. točke 4. člena vzorca pogodbe z opredelitvijo predmeta pogodbe v ostalih pogodbenih določilih. V 8. točki vzorca pogodbe je zapisano, da lahko izvajalec pogodbo razdre, če mu naročnik z zamudo pri plačilu povzroča večjo škodo ali, če je očitno, da naročnik v razumnem roku ne bo mogel plačati celotne kupnine. Naročnika opozarjamo na diskriminatorno naravo določila, saj je večja škoda lahko pri s.p. bistveno manjša kot npr. pri večji gospodarski družbi, kar pomeni, da so pogoji za razdor pogodbe za različne pogodbene partnerje različno opredeljeni, nenazadnje pa zamuda s plačilom še ni škoda (škoda pomeni zmanjšanje ali preprečitev povečanja premoženja) pač pa pomeni kršitev pogodbenih obveznosti kot takih, večjo škodo pa je tudi sicer v praksi skoraj nemogoče dokazati. Opozarjamo tudi, da je v omenjenem določilu govor o plačilu celotne kupnine, kar ni skladno z opredelitvijo predmeta pogodbe, ki je izvedba storitev in plačilo mesečne najemnine in ne dobava blaga in plačilo kupnine. Glede na navedeno naročniku predlagamo, da se 8. točka 4. člena vzorca pogodbe popravi na način, da lahko izvajalec pogodbo razdre, če naročnik zamuja s plačili mesečnih najemnin za 45 dni/mesecev ali več

ODGOVOR:
Naročnik bo 8. točko 4. člena spremenil tako, da se bo glasila :
Izvajalec lahko pogodbo razdre, če naročnik zamuja s plačilom zakupnine vsaj zaporedne 4 mesece.
Naročnik bo spremembo upošteval pri podpisu pogodbe, ne bo pa sedaj spreminjal vzorca pogodbe.

Datum objave: 29.01.2016   12:49
Naročnik je ugotovil, da v obrazcu P-3 Predračun v rekapitulacijo ne potegne skupne cene z DDV za sklop 6, Opcija c.
Naročnik bo za ta sklop znesek seštel sam. Obrazec ostaja nespremenjen.