Dosje javnega naročila JN381/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem
ZJN-2: Odprti postopek

JN381/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.01.2014
JN2839/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.03.2014
    JN381/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2014/S 009-011621
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem

Datum objave: 10. 1. 2014
Številka objave: JN381/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 001, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064404. Telefaks +386 13064407. E-pošta alenka.mihelcic@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Poslovni najem službenih vozil
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 2.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Poslovni najem službenih vozil
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 60171000 (Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. ocena stroškov v življenjski dobi vozila. Ponder: 100
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-1145/2013-3
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 19. 2. 2014
Čas: 11:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 19. 2. 2014
Čas: 13:00
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/1/2104-27534722226450810299/razpisna
_dokumentacija_(k).zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 10. 2. 2014
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 001, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 001, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 10. 1. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN2839/2014, Storitve: Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem; datum objave: 11. 3. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.02.2014   13:44
Številka: 430-1145/2013-5
Oznaka JN: 7560-13/210097
Datum: 5. 2. 2013


Odgovori na vprašanja
V zvezi z javnim naročilom za poslovni najem službenih vozil, JN 13/210097, smo preko Portala javnih naročil (številka objave JN 381/2014) prejeli naslednja vprašanja:

1. Vprašanje:
Spoštovani,
ali v sklopu 2 in 3 lahko ponudimo vozilo z ročno klimatsko napravo?
Odgovor:
Ponudnik lahko ponudi vozilo z ročno klimatsko napravo.

2. Vprašanje:
Spoštovani,
ali ustrezajo razpisnim pogojem pod specifikacijami, kjer navajate:
"pogonski agregat serijsko vgrajen, zaželjeno gnan na stisnjen zemeljski plin (CNG) in neosvinčen bencin",
tudi vozila s pogonom izključno na neosvinčen bencin ali vozila gnana na utekočinjen naftni plin (LPG) in neosvinčen bencin?
Odgovor:
Nismo razpisali možnosti utekočinjenega naftni plin (lpg) in neosvinčen bencin, temveč zaželjeno serijsko prirejen avtomobil za uporabo bencina in stisnjenega zemeljskega plina (CNG).

3. Vprašanje:
Pozdravljeni,
v sklopu 10 nam je zahteva po zadnjem brisalcu nelogična, glede na obliko karoserije : BA KESON. Zanima nas ali lahko ponudimo vozilo brez zadnjega brisalca?
Odgovor:
Lahko ponudite vozilo brez brisalca zadnjega stekla z intervalnim delovanjem.

4. Vprašanje:
Spoštovani,
v sklopu 2 in 3 ste navedli v specifikaciji avtomatska klimatska naprava. Ali lahko ponudimo ročno klimatsko napravo?
Odgovor:
Odgovor je že podan pri odgovoru št. 1.

5. Vprašanje
V sklopu 10 podajate zahtevo po brisalcih zadnjega stekla, kar pa je glede na željeno obliko karoserije nelogično? Ali lahko ponudimo vozilo brez brisalcev zadnjega stekla?
Odgovor:
Odgovor je že podan pri odgovoru št. 3.

Pripravila:
Alenka Mihelčič
Vodja službe: Tadeja Möderndorfer

Poslati:
- Portal javnih naročilDatum objave: 13.02.2014   08:16
Številka: 430-1145/2013-6
Oznaka JN: 7560-13/210097
Datum: 12. 2. 2014


Odgovori na vprašanja
V zvezi z javnim naročilom za poslovni najem službenih vozil, JN 13/210097, smo preko Portala javnih naročil (številka objave JN 381/2014) prejeli naslednja vprašanja:

1. Vprašanje:
Spoštovani,
1. Na strani 7 razpisne dokumentacije navajate, da poslovni najem vključuje "- poškodovano (totalka) vozilo se nadomesti z novim ekvivalentnim vozilom" in "- odtujeno vozilo se nadomesti z novim ekvivalentnim vozilom".
Pri nastanku totalne škode vozila (totalka) ali odtujitve vozila, je stalna poslovna praksa, da se pogodba za poslovni najem za to vozilo zaključi in se za novo ekvivalentno vozilo sklene nova posamezna pogodba za poslovni najem vozila, ki se lahko sklene pod enakimi parametri poslovnega najema, to pomeni enako dobo najema in število letno prevoženih kilometrov, kot je za to vozilo predvideno v razpisni dokumentaciji in je bila sklenjena prvotna pogodba o poslovnem najemu totalno poškodovanega ali ukradenega vozila. V tem primeru gre za nadomestilo z novim ekvivalentnim vozilom, potrebno pa je vedeti, da se vozila ne da nadomestiti takoj, saj so dobavni roki za različna vozila različni, nemogoče pa je imeti ekvivalentna vozila na zalogi, zgolj zato, če bi slučajno prišlo do takega primera. Zato prosimo, da se spremeni tekst v razpisni dokumentaciji, kjer se zapiše, da se totalno poškodovana vozila (totalke) in odtujena vozila nadomestijo z ekvivalentnimi vozili, pri čemer se kot rok za zamenjavo upošteva dobavni rok posamezne vrste vozila. Prav tako se obstoječa pogodba o poslovnem najemu za posamezno vozilo zaključi, kot je to stalna poslovna praksa pri poslovnih najemih in se sklene nova posamezna pogodba o poslovnem najemu za ekvivalentno vozilo pod enakimi parametri najema vozila (doba in letno prevoženi kilometri).

Odgovor:
MOL razpisuje poslovni najem za 5 let. V tem času moramo imeti zagotovljena vozila za opravljanje naše dejavnosti, zato v primeru totalke ali odtujitve vozila želimo enako nadomestno vozilo – ekvivalentno. V primeru, da vozila ni na zalogi, pa do izpolnitve tega pogoja, velja zahteva, navedena v 10 alinei točke I. na 7. strani razpisne dokumentacije. Pogodba bo sklenjena za dobo 5 let in zato velja to za ves čas poslovnega najema.


2. Vprašanje:
2. Na strani 7 razpisne dokumentacije navajate, da poslovni najem vključuje "- neomejeno število vseh mehanskih popravil v neomejeni vrednosti, sestavnih delov in opreme vozil vgrajenih serijsko ali dodatno, kot so zahtevani v opisu posameznega sklopa vozil".

Pri omenjenem bi radi dodali, da se odobrijo popravila v neomejeni vrednosti, le ob predpostavki, da je uporabnik oz. najemnik z vozilom ravnal kot skrben gospodar in da nobeno popravilo ni bilo potrebno zaradi malomarnosti, namerne okvare ali poškodbe ali neprimernega ravnanja z vozilom. V nasprotnem primeru je uporabnik oz. najemnik dolžan sam pokriti stroške popravila v celoti.

Odgovor:
Mestna občina Ljubljana ravna z vozili kot skrben gospodar. V primeru poškodb pa se uporabi ustrezno kasko zavarovanje.

3. vprašanje:
3. Na strani 7 razpisne dokumentacije navajate, da poslovni najem vključuje "- letno vinjeto ali plačilo cestninjenja ob spremembi sistema".

Glede na to, da se cene vinjet letno lahko pri sklenitvi pogodbe za poslovni najem vozil v pravilni vrednosti zaračunamo znesek letnega stroška vinjete samo za prvo leto, za vsako novo koledarsko leto pa bi morali sklepati anekse zaradi morebitnih sprememb v ceni vinjet ali plačila cestninjenja.
Prosimo, da se v razpisni dokumentaciji doda navedba: »V primeru, da pride do zakonske spremembe cenika letne vinjete ali spremembe plačila cestninjena ob spremembi sistema, ki ima za posledico spremembo letnega zneska, v primerjavi z zneskom zadnjega aktualnega leta uporabe vinjet, lahko ponudnik za višino razlike spremembe v ceni prilagodi mesečni znesek poslovnega najema vozil.

Odgovor:
Strošek vinjete ali plačila cestninjenja mora biti vključen v ceno poslovnega najema. Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.


4. vprašanje:
4. Na strani 9 razpisne dokumentacije v 5. odstavku, navajate "Zavarovanje krije stroške prodaje vozila, uničenega (tehnična ali ekonomska totalna škoda) zaradi nevarnosti polnega ali delnega (kombinacije) avtomobilskega kaska. Zavarovancu se izplača razlika med tržno vrednostjo vozila pred nesrečo in izplačano zavarovalnino (tehnična ali ekonomska totalna škoda).
Uničeno vozilo zavarovanec prepusti zavarovalnici in po navodilih zavarovalnice sodeluje pri vseh upravnih postopkih, ki so potrebni v posameznem primeru."

Ker je v celotni dobi najema in po njej pravni lastnik vozila najemodajalec, prosimo, da se zgoraj navedeno spremeni in sicer v obliko:
"Zavarovanje krije stroške prodaje vozila, uničenega (tehnična ali ekonomska totalna škoda) zaradi nevarnosti polnega ali delnega (kombinacije) avtomobilskega kaska. Zavarovancu se izplača razlika med tržno vrednostjo vozila pred nesrečo in izplačano zavarovalnino (tehnična ali ekonomska totalna škoda).
Uničeno vozilo zavarovanec prepusti najemodajalcu in po navodilih zavarovalnice in najemodajalca sodeluje pri vseh upravnih postopkih, ki so potrebni v posameznem primeru
Odgovor:
Predlagano določilo se ne spreminja in ostane tako, kot je zapisano na strani 9 razpisne dokumentacije v 5. odstavku. Potrebno je upoštevati, da je zavarovanec tako najemodajalec kot tudi lastnik. Najemnik pa v teh primerih seveda prepusti vozilo najemodajalcu.

5.vprašanje:
5. V 3. členu POGODBE O POSLOVNEM NAJEMU SLUŽBENIH VOZIL, je določeno, da "je v ceni mesečnega najema zajet tudi določen limit prevoženih kilometrov, nato pa je v oklepaju navedeno, vsak prevožen kilometer nad letnim limitom in vsak prevožen kilometer pod letnim limitom, pri čemer pa se obračun napravi le enkrat in sicer ob koncu najema. Če se napravi obračun le ob koncu najema ni povsem razumljivo zakaj je relevantno letno stanje, oziroma če je, na kakšen način letno stanje torej vpliva na končni obračun".

Če se napravi obračun le ob koncu najema, bi prosili, da se v celotni razpisni dokumentaciji spremenijo postavke "vsak prevožen kilometer nad letnim limitom", "vsak prevožen kilometer pod letnim limitom", "Cena z DDV za vsak prevožen kilometer nad 1-letnim limitom" in "Povračilo cene z DDV za vsak kilometer pod 1-letnim limitom". Postavke naj se spremenijo tako, da se "1-letnim limitom" nadomesti z besedno zvezo "pogodbeno določenim limitom v celotni dobi najema".
V nasprotnem primeru bi prosili, da se poda obrazložitev na kakšen način letno stanje vpliva na končni obračun.
Odgovor:
Obračun se opravi ob vrnitvi vozila. Letno stanje ne spremeni končnega obračuna, podatki pa nam kot naročniku koristijo pri spremljanju uporabe službenih vozil.

6. vprašanje:
6. V 10. členu POGODBE O POSLOVNEM NAJEMU SLUŽBENIH VOZIL, je določeno, da "Najemnik ima pravico predčasnega vračila posameznih vozil najemodajalcu v primeru utemeljenega razloga (npr. selitve uprave na skupno lokacijo, sprememba lokacij organov MOL)."

Ker se nam zdi 10. člen glede razlogov za predčasno vrnitev vozil precej neopredeljen, bi prosili, da se doda sledeče: "Pri predčasnem vračilu vozil veljajo splošni pogoji pogodbe o operativnem leasingu in splošni pogoji pogodbe o vzdrževanju vozila, ki ju ponudnik predloži k oddaji ponudbe kot prilogo." S tem se kot ponudnik zavarujemo pred morebitnim neutemeljenim predčasnim vračanjem vozil. Stanje vozil ob predčasni vrnitvi mora odražati skrbno ravnanje z vozilom. Vozilo ne sme biti poškodovano ali kakorkoli drugače onemogočeno za uporabo. Stroške predčasne prekinitve vrnitve vozil, ki so opredeljeni v splošnih pogojih operativnega leasinga in splošnih pogojih pogodbe o vzdrževanju, v celoti nosi najemnik.
Odgovor:
Vztrajamo pri določilu 10. člena pogodbe o poslovnem najemu službenih vozil. Glede vozil velja odgovor zapisan pri vprašanju številka 2. Najemnik vozila potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti in je temu prilagodil število vozil, ki so predmet razpisa.
V primeru nastopa okoliščin, ki jih v času pogodbe ni bilo mogoče predvideti (npr. selitve uprave na skupno lokacijo, sprememba lokacij organov MOL), si naročnik pridržuje pravico do predčasnega vračila vozil.

7. vprašanje:
7. V 11. členu POGODBE O POSLOVNEM NAJEMU SLUŽBENIH VOZIL, je določeno, da "Vozila ostajajo ves čas trajanja pogodbe, po izteku pogodbe ali predčasni prekinitvi pogodbe neodtujljiva in izključna last najemodajalca. Najemnik se obvezuje v največji možni meri preprečiti vsak poskus tretje osebe, ki bi ogrozil lastninsko pravico najemodajalca, ter se zavezuje o tem nemudoma obvestiti najemodajalca."

K 11. členu POGODBE O POSLOVNEM NAJEMU SLUŽBENIH VOZIL bi dodali, da je najemnik dolžan z zavarovalnico in najemodajalcem sodelovati pri vseh upravnih postopkih, ki so potrebni v posameznem primeru.
Odgovor:
Že sedaj imamo vozila v poslovnem najemu in vedno sodelujemo z zavarovalnico in najemodajalcem pri vseh upravnih postopkih, ki so potrebni v posameznem primeru.

8. Vprašanje:
8. V 14. členu POGODBE O POSLOVNEM NAJEMU SLUŽBENIH VOZIL, piše "Najemnik odgovarja za prometne prekrške ali storjena kazniva dejanja po Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 - uradno prečiščeno besedilo, 57/08 - ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 - ZMV, 109/10 - ZCes-1, 109/10 - ZPrCP, 109/10 - ZVoz in 39/11 - ZJZ-E), kot tudi za škodo, povzročeno z najetim vozilom po njegovi krivdi (v primerih, ki niso zajeti ali so izključeni iz zavarovanja vozila in oseb)."
Prosili bi, da se v besedilo doda besedna zveza: »..., kot tudi za škodo, povzročeno z najetim vozilom po njegovi krivdi in objektivni odgovornosti (v primerih, ki niso zajeti ali so izključeni iz zavarovanja vozila in oseb).
Odgovor:
Naročnik pritrjuje predlogu, vendar 14. člena POGODBE O POSLOVNEM NAJEMU SLUŽBENIH VOZIL, ne bo spreminjal, ker gre za odgovornost, ki je urejena s kogentnimi določili obligacijskega zakonika.

9.vprašanje:
9. V 17. členu POGODBE O POSLOVNEM NAJEMU SLUŽBENIH VOZIL, je določeno, da "Vsaka pogodbena stranka ima pravico enostransko odpovedati pogodbo s pisnim obvestilom drugi pogodbeni stranki. Odpovedni rok je tri mesece od prejema obvestila o odpovedi pogodbe. V primeru odpovedi sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe."

V skladu s 17. členom POGODBE O POSLOVNEM NAJEMU SLUŽBENIH VOZIL, bi prosili, da se bolj natančno pojasni, kakšne so obveznosti in pravice pogodbenih strank v primeru predčasne prekinitve pogodbe, posledično odpovedi v smislu 17. člena te pogodbe.

V prvem odstavku bi dodali stavek: " Stranki lahko odpovesta pogodbo, v primeru, da ena izmed strank pogodbenih obveznosti ne izvršuje pravočasno in/ali kvalitetno ali kako drugače krši druga pogodbena določila.
Za izračun obveznosti, nastalih s predčasno prekinitvijo pogodbe, veljajo splošni pogoji pogodbe o operativnem leasingu in splošni pogoji pogodbe o vzdrževanju.

Odgovor:
V razpisni dokumentaciji so navedene zahteve naročnika in v pogodbi so navedene tudi obveznosti najemnika (9. člen), zato ni potrebno dodatno pojasnjevati ali spremeniti obseg zapisanega člena.

10. vprašanje:
10. V PRILOGI 2: Izjava v zvezi z javnim naročilom, je navedeno: "- da je odzivni čas največ 4 ure".
Vprašali bi na kaj se nanaša odzivni čas, ki je omenjen v Prilogi 2?
Odgovor:
Odzivni čas se šteje od trenutka, ko najemnik sporoči težavo z vozilom – okoliščino.

11. vprašanje:
11. V PRILOGI 5: Ponudba, na strani 40, je navedena "Cena poslovnega najema službenih vozil za celotno obdobje 5 let:".
Vprašali bi ali je pri zgoraj omenjeni navedbi mišljena cena vseh sklopov vozil za celotno obdobje 5 let?
Odgovor:
Da, podati morate ceno poslovnega najema vseh službenih vozil za celotno obdobje 5 let. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

12. vprašanje:
12. V PRILOGI 7: Referenčna tabela, je navedeno, da mora ponudnik z referencami dokazati, da je imel v zadnjih 3 letih sklenjeno vsaj eno pogodbo o finančnem ali poslovnem najemu vozil v skupni vrednosti 300.000,00 EUR/letno, z DDV.
Vprašali bi samo ali je kot skupna vrednost mišljena skupna nabavna vrednost vozil, ki jih je stranka financirala ali vrednost finančnega oz. poslovnega najema kot storitve na letni ravni, v vrednosti 300.000,00 EUR/letno z DDV?

Odgovor:
Kot skupna vrednost je mišljena vrednost poslovnega ali finančnega najema na letni ravni in ne nabavna vrednost vozil.


Pripravila: Alenka Mihelčič
Vodja službe: Tadeja MöderndorferDatum objave: 13.02.2014   08:19
Številka: 430-1145/2013-7
Oznaka JN: 7560-13/210097
Datum: 12. 2. 2014


Odgovori na vprašanja
V zvezi z javnim naročilom za poslovni najem službenih vozil, JN 13/210097, smo preko Portala javnih naročil (številka objave JN 381/2014) prejeli naslednja vprašanja:

1. Vprašanje:
Spoštovani,

Vezano na Razpisno dokumentacijo za izbiro izvajalca za poslovni najem službenih vozil, vljudno prosimo za dodatna pojasnila.

1. II. Opis predmeta javnega naročila > Vsebina poslovnega najema > četrta in peta alineja > Poškodovano (totalka) vozilo se nadomesti z novim ekvivalentnim vozilom; Odtujeno vozilo se nadomesti z novim ekvivalentnim vozilom.
Vprašanje 1: V kakšnem roku je potrebno zagotoviti novo ekvivalentno vozilo?
Odgovor:
Takrat ko je dobava možna. Do takrat pa mora biti zagotovljeno ekvivalentno nadomestno vozilo.

Vprašanje 2: Glede na to, da je rok izdobave novih ekvivalentnih vozil, kot so navedena v razpisu, lahko tudi do 5 mesecev, se običajno do izdobave teh vozil zagotovi uporaba nadomestnega vozila iste kategorije kot pogodbeno vozilo. Mesečna najemnina teh nadomestnih vozil je višja kot cena najema vozil, ki so predmet razpisa. Ali se MOL strinja, da v teh primerih, do izdobave novega ekvivalentnega vozila, plačuje višjo najemnino za nadomestno vozilo?
Odgovor:
Najemodajalec zagotovi uporabo ekvivalentnega nadomestnega vozila do izdobave novega ekvivalentnega vozila brez doplačila.

Vprašanje 3: Predvidevamo, da se pri uporabi nadomestnih vozil prav tako upošteva 1% odbitna franšiza. Prosimo za potrditev.
Odgovor:
Pri uporabi nadomestnih vozil se prav tako upošteva 1 % odbitna franšiza, kot je navedeno na stani 8 razpisne dokumentacije: »Avtomobilsko kasko zavarovanje - Znesek odbitne franšize znaša 1% od nabavne vrednosti novega vozila, ki se določi na dan obračuna škode. Odbitna franšiza se upošteva samo pri nevarnosti prometne nesreče in padca ali udarca kakega predmeta.«


II. Opis predmeta javnega naročila > Vsebina poslovnega najema > 18 alineja > letna vinjeta ali plačilo cestninjenja ob spremembi sistema
Vprašanje: Cena vinjete je znana samo za letošnje leto. Glede na to, da je možna tudi sprememba sistema cestninjenja, seveda stroškov vezanih za plačilo cestninjenja ni možno realno ovrednotiti in posledično tudi ne vključiti v mesečno najemnino za celotno obdobje. Predlagamo, da strošek vinjete in vseh pristojbin, ki so vezene na uporabo avtocest izključite iz mesečnih najemnin in ga nadomestite z sistemom direktnega prefakturiranja v trenutku nastopa tega dogodka.
Odgovor:
Strošek vinjete ali plačila cestninjenja mora biti vključen v ceno poslovnega najema. Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.II. Opis predmeta javnega naročila > Vsebina poslovnega najema > 19 alineja > obvezna oprema, katero je potrebno zamenjati po preteku roka uporabe
Vprašanje: Rok uporabe obvezne opreme je nemogoče spremljati, tudi zato, ker je obvezno opremo po vsaki uporabi potrebno zamenjati. Predlagamo, da skrb za obvezno opremo in zamenjevo le te prevzame naročnik.
Odgovor:
Skrb za obvezno opremo in zamenjavo le te prevzame najemodajalec, razen v primeru, če jo uporabi naročnik, jo je le ta dolžan tudi nadomestiti.


2. II. Opis predmeta javnega naročila > Avtomobilsko zavarovanje > Zavarovanje dodane opreme > tretji odstavek
Vprašanje 1: MOL v razpisu - zavarovalnem delu ni in ne more biti zavarovanec, saj naj bi zavarovanje sklenil najemodajalec. Lastnik vozila in zavarovanec bo torej najemodajalec, kar tudi pomeni, da se vsa problematika glede totalk, kraj in podobnih zadev odvija preko najemodajalca. MOL torej lahko samo pove oz. določi, kako morajo biti vozila zavarovana (način, višina in obseg zavarovalnih kritij). Vljudno prosimo za revizijo slednjega.

Odgovor:
Mestna občina Ljubljana je le naročnik za poslovni najem službenih vozil. Najeta službena vozila so last najemodajalca. MOL v razpisni dokumentaciji, v delu »II. Opis predmetnega javnega naročila, točka 2. AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE«, določa minimalni zavarovalni program (način, višina in obseg zavarovalnih kritij) za najeta vozila, tako kot ste v vprašanju navedli.


Vprašanje 2: AO+ zavarovanje: pri izplačilu odškodnine zaradi smrti zavarovanca prav tako veljajo izključitve, navedene v 3. členu Splošnih pogojih PG-aod/07-6 (alkohol, mamila, neveljavno vozniško dovoljenje.....). Prosimo za potrditev navedenega.

Odgovor:
V vprašanju navajate AO+ zavarovanje in 3. člen Splošnih pogojev z oznako PG-aod/07-6, ki pa so Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO). Splošni pogoji za zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO-plus) imajo oznako PG-aop/07-6.
Za najemodajalca se upoštevajo samo tista določila izgube zavarovalnih pravic, ki se nanašajo na voznika oziroma najemodajalca in so primeroma navedena po obeh splošnih pogojih z oznako PG-aod/07-6 in PG-aop/07-6.


Vprašanje 3: Pri zavarovanju K kombinacije (kraja vozila ali delov vozila, totalka) se škoda izplača brez DDV, saj ima zavarovanec, to je najemodajalec, v primeru operativnega leasinga pravico do poračunavanja le-tega.

Odgovor:
Da, če gre pri zavarovanju kombinacije, ki je navedena v razpisni dokumentaciji na strani 9 (zadnja alinea določbe »delno kasko zavarovanje«), se škoda izplača brez DDV, v kolikor ima zavarovanec / najemodajalec pravico do poračunavanja le tega.


Vprašanje 4: Prosimo za potrditev, da se pri kasko zavarovanju pod terminom "prometna nesreča" smatra: prevrnitev, trčenje, udarec, zdrs in padec vozila

Odgovor:
Termin »Prometna nesreča«, kot so na primer prevrnitev, trčenje, udarec, zdrs, strmoglavljenje in podobno;« je naveden v razpisni dokumentaciji na strani 8 in se ne spreminja.


Vprašanja 5: Glede zahteve (»Zavarovalnica mora soglašati, da ima zavarovanec v celotnem zavarovalnem obdobju pravico, da lahko v primeru nastopa okoliščin, ki jih v času pogodbe ni bilo mogoče predvideti, v primeru višje sile in v primeru sprememb v sistemu ocenjevanja tveganja, v skladu z določili obligacijskega zakonika, ustrezno spremeniti predmet zavarovanja, zavarovane nevarnosti, način zavarovanja ali zavarovalno vsoto.«) prosimo za potrditev, da bodo vse navedene zahtevane spremembe urejene sporazumno z zavarovalnico. Sporazum bo sklenjen med zavarovancem, t.j.leasingodajalcem, in zavarovalnico.

Odgovor:
Naročnik zahteva, da je v zavarovalni polici zapisana zahteva oziroma klavzula: »Zavarovalnica mora soglašati, da ima zavarovanec v celotnem zavarovalnem obdobju pravico, da lahko v primeru nastopa okoliščin, ki jih v času pogodbe ni bilo mogoče predvideti, v primeru višje sile in v primeru sprememb v sistemu ocenjevanja tveganja, v skladu z določili obligacijskega zakonika, ustrezno spremeniti predmet zavarovanja, zavarovane nevarnosti, način zavarovanja ali zavarovalno vsoto« V kolikor bo naročnik/najemodajalec (v času trajanja pogodbe o poslovnem najemu službenih vozil) uveljavljal to pravico, je najemodajalec dolžan to spremembo urediti pri zavarovalnici.


Vprašanje 6: Pri zavarovanju dodatne opreme je navedeno: »Prenosno opremo in rezervne dele ter vzorce blaga, ki jih zavarovanec dokupi, se zavaruje na podlagi........« Menimo, da je termin napačen, omenjeno opremo ali vzorce blaga in ostalo dokupi najemnik in ne zavarovanec (zavarovanec bo najemodajalec)....... Ta termin je v razpisu po našem mnenju potrebno popraviti.

Odgovor:
V kolikor bo naročnik / najemnik naknadno dokupil prenosno opremo in rezervne dele ter vzorce blaga, bo navedeno najemodajalec / zavarovanec vključil v zavarovanje pri zavarovalnici, po predhodni potrditvi doplačilne premije s strani naročnika / najemnika.


Vprašanje 7: Prosimo za pojasnilo stavka »V zavarovanje je vključeno doplačilo za izključitev zavarovalnega kritja zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih substanc na službenih vožnjah za vsa vozila.«
Odgovor:
Predmetno določilo velja za kasko zavarovanje. Kot je navedeno, na strani 9 razpisne dokumentacije; »V zavarovanje je vključeno doplačilo za izključitev zavarovalnega kritja zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih substanc na službenih vožnjah za vsa vozila« to pomeni, da je, v primeru zavarovalnega zahtevka / škode iz naslova predmetnega zavarovanja, ki jo povzroči voznik pod vplivom prepovedanih substanc, zavarovalnica dolžna izplačati škodo / zavarovalnino zavarovancu / najemodajalcu / lastniku in zaradi tega le ta ne sme terjati oziroma ni upravičen do povračila škode od najemnika/naročnika.


3. 2.6 Cena in način plačila > Oblikovanje cen > tretja in četrta alineja
Vprašanje 1: vljudno prosimo, da nam pojasnite kaj pomeni presežen kilometer nad/pod 1 letnim limitom? Ali to pomeni poračun preseženih km /manj prevoženih km vsako leto ali po preteku celotnega pogodbenega obdobja?
Odgovor:
Poračun se opravi ob vrnitvi/predaji vozila.


Vprašanje 2: Po naših pravilih je največje možno vračilo za manj prevožene km 10.000 km, je to sprejemljivo?
Odgovor: Ne.


Vprašanje 3: Kakšno je dovoljeno odstopanje pogodbenih km od dejansko prevoženih (brezplačnih km)? Predlagamo toleranco +- 2.500 km.
Odgovor:
S predlagano letno toleranco se strinjamo.


2.6 Cena in način plačila > Način plačila
Vprašanje: Koliko časa traja, da skrbnik sprovede potrditev?
Odgovor:
V 7. členu pogodbe (str. 26) je navedeno: »Najemnik se obvezuje, da bo prejete račune potrdil ali jim ugovarjal v roku 8 (osmih) dni od dneva njihovega prejema. Če najemnik v roku 8 (osmih) dni računov niti ne potrdi niti ne zavrne, se po poteku tega roka šteje, da so računi potrjeni.«


4. III: Pogoji za ugotavljanje .... točka 14, Odzivni čas
Vprašanje: Prosimo za definicijo kaj je tista okoliščina, da začne teči odzivni čas 4 ur?
Odgovor:
Odzivni čas se šteje od trenutka, ko najemnik sporoči težavo z vozilom – okoliščino.


5. Merilo > Opomba > tretji odstavek
Vprašanje: Kje se nahaja Priloga 10?
Odgovor:
Gre za Prilogo 10 Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. L. RS, št. 102/11, s spremembami).


6. Pogodba o poslovnem najemu Službenih vozil > 7. Člen
Vprašanje: Kje želi imeti naročnik navedeno finančno številko?
Odgovor:
Na računu, tako kot je navedeno.


Pogodba o poslovnem najemu Službenih vozil > 10. Člen > drugi odstavek
Vprašanje 1 : kateri datum se šteje za dan veljavnosti pogodbe?
Odgovor:
Veljavnost pogodbe je opredeljena v 16. členu (str. 28).


Vprašanje 2: Glede na to, da na dobavne roke nimamo direktnega vpliva in da se spreminjajo iz tedna v teden in da od samega dneva naročila do izdobave lahko mine tudi več mesecev (od 2 do 6 mesecev), rok izdobave vozil 75 dni od dneva podpisane pogodbe ni realen. Vljudno prosimo za ustrezno podaljšanje omenjenega roka.
Odgovor:
Ker nam poteče veljavnost zdajšnje pogodbe junija 2014, se rok dobave ne podaljša.


Vprašanje 3: Po katerem ključu se bodo poračunali stroški predčasne prekinitve posameznih pogodb o poslovnem najemu oz. predčasnega vračila posameznih vozil najemodajalcu?
Odgovor:
Skladno z 10. členom pogodbe o poslovnem najemu službenih vozil, ima najemnik pravico predčasnega vračila posameznih vozil najemodajalcu v primeru utemeljenega razloga, brez finančnih posledic za najemnika.


Dodatna vprašanja:

1. V standardnem izračunu stroškov poslovnega najema vozil je upoštevana normalna uporaba vozil. V primeru, da se ob vračilu vozil ugotovijo poškodbe ki niso v skladu s standardi normalne uporabe vozil (primerni starosti vozila in prevoženim km) stroške slednjih po naših pravilih pokriva najemnik, seveda v skladu s predhodno znanimi standardi glede normalne uporabe vozil. Vljudno prosimo, da se ta točka v razpisu ustrezno obravnava.
Odgovor:
Mestna občina Ljubljana ravna z vozili kot skrben gospodar. V primeru poškodb pa se uporabi ustrezno kasko zavarovanje.

2. Po naših izkušnjah se med časom trajanja pogodb o poslovnem najemu zaradi odstopanj dejansko prevoženih km od pogodbenih iz stroškovnega vidika splača razmisliti o možnosti sprememb pogodb. Na ta način MOL lahko zmanjša strošek morebitnih preveč prevoženih km glede na pogodbene oz. Poveča prihranek v primeru manj prevoženih km. Predlagamo da razmislite o vključitvi omenjene možnosti v razpis.
Odgovor:
Naročnik se strinja s predlagano letno toleranco +-2.500 km (pri vprašanju 3), zato se pogodba o poslovnem najemu ne bo spreminjala.

3. Vprašanje:
Spoštovani,
V zvezi z vašo zahtevo, da morajo biti pnevmatike, v primeru iztrošenosti ali poškodbi, zamenjane z novimi, ki pa ne smejo biti starejše od 26 tednov (DOT oznaka), (točka 1 Vsebina poslovnega najema), vam v nadaljevanju najprej posredujemo stališče Tržnega inšpektorata Republike Slovenije.
Za potrošnika je pomembna informacija, da se v bližini DOT napisa na stranskem robu pnevmatike nahaja štirimestna številka (npr. 4509), kjer prvi dve številki pomenita teden, zadnji dve številki pa leto izdelave. Številka 4509 na sliki torej pomeni, da je bila pnevmatika izdelana v 45. tednu (med 2. in 8. novembrom) leta 2009.

Predpisa, ki bi urejal, koliko so lahko stare pnevmatike, da se lahko prodajajo kot nove, ni. Razna nacionalna združenja distributerjev smatrajo, da se lahko pnevmatike prodajajo kot nove še 3 do 5 let po izdelavi. Proizvajalci avtomobilov pa običajno priporočajo menjavo pnevmatik nekje po 6 letih.
Tržni inšpektorat RS priporoča, da potrošnik že pred montažo in plačilom pnevmatik pri prodajalcu pridobi informacijo o starosti pnevmatik, ki jih namerava kupiti in se na osnovi tega odloči za nakup oziroma poišče pnevmatike novejšega letnika pri drugem prodajalcu.

Upoštevajoč zgoraj navedeno mnenje ter informacije, ki smo jih pridobili s strani glavnih ponudnikov pnevmatik na področju Slovenije se:
1. obravnavajo vse pnevmatike kot nove še 4 leta po izdelavi ob predpostavki, da so pravilno skladiščene.
2. priporoča zamenjavo pnevmatik po 6-ih letih uporabe oziroma tudi prej, v kolikor se doseže minimalna, zakonsko predpisana globina profila (ob predpostavki normalne uporabe, ki vključuje redno preverjanje nivoja pritiska v pnevmatikah, izvajanja rednih sezonskih menjav ipd.)

Vljudno prosimo za ustrezno obravnavanje zgoraj navedenega.
Odgovor:
Naročnik vztraja pri podani zahtevi.

4. Vprašanje:
V sklopu 3, vozila za potrebe mestnega redarstva navajate v tehnični specifikaciji: povečana nazivna moč akumulatorja. Lahko prosim navedete kakšna naj bi bila ta moč?
hvala in lp
Odgovor:
Največja, ki je možna v velikosti serijsko vgrajenega akumulatorja.

Pripravila: Alenka Mihelčič
Vodja službe: Tadeja MöderndorferDatum objave: 13.02.2014   08:20
Številka: 430-1145/2013-8
Oznaka JN: 7560-13/210097
Datum: 12. 2. 2014


Odgovori na vprašanja
V zvezi z javnim naročilom za poslovni najem službenih vozil, JN 13/210097, smo preko Portala javnih naročil (številka objave JN 381/2014) prejeli naslednja vprašanja:

1. Vprašanje:
Spoštovani,

6. V 10. členu POGODBE O POSLOVNEM NAJEMU SLUŽBENIH VOZIL, je določeno, da "Najemnik ima pravico predčasnega vračila posameznih vozil najemodajalcu v primeru utemeljenega razloga (npr. selitve uprave na skupno lokacijo, sprememba lokacij organov MOL)."

- Prosimo za pojasnilo kakšne so posledice predčasnega vračila posameznih vozil v smislu III. odst. 10. čl. in sicer v luči tega, kaj je najemnik v tem primeru dolžan plačati najemodajalcu, poleg najemnin do predčasnega vračila vozila in sicer ali je najemodajalec v tem primeru upravičen tudi do poračuna kilometrov in do povrnitve škode na vozilu, ki je posledica premalo skrbnega ravnanja najemnika.
Odgovor:
Na vprašanje je že podan odgovor v prejšnjem sklopu.


- Nadalje prosimo še za pojasnilo utemeljenega razloga za vračilo vozil, ki ga primeroma navajate v III. odst. 10. čl. (selitev uprave na skupno lokacijo in sprememba lokacij organov MOL), ne vidimo namreč na kakšen način bi naveden razlog lahko vplival na vsebino najema.
Odgovor:
Toliko vozil imamo zaradi lokacij, na katerih mestna uprava deluje, V morebitnem primeru združitve, se vozni park lahko drugače prerazporeja in zato lahko kakšno vozilo vrnemo.


- Nadalje še prosimo, da vsaj primeroma naštejete še druge razloge, ki bi se v smislu III. odst. 10. čl. šteli za utemeljene in tako dajejo najemniku pravico do predčasnega vračila vozil.
Odgovor:
V primeru nastopa okoliščin, ki jih v času pogodbe ni bilo mogoče predvideti (npr. selitve uprave na skupno lokacijo, sprememba lokacij organov MOL), si naročnik pridržuje pravico do predčasnega vračila vozil.


Pripravila: Alenka Mihelčič
Vodja službe: Tadeja Möderndorfer