Dosje javnega naročila JN8253/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Programski paket za poslovne informacije
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN8253/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.07.2013
JN8520/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.07.2013
JN8709/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.07.2013
JN10533/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.08.2013
    JN8253/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2013/S 131-226724
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Programski paket za poslovne informacije

Datum objave: 4. 7. 2013
Številka objave: JN8253/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Cvetka Erzin, V roke: Cvetka Erzin, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064403. Telefaks +386 13064407. E-pošta cvetka.erzin@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOVII.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: VZPOSTAVITEV DELOVANJA KONTROLE PRISTOPA NA DVORANI IN STADIONU STOŽICE.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 7.
Glavni kraj izvedbe: DVORANA IN STADION STOŽICE, LJUBLJANA.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: VZPOSTAVITEV DELOVANJA KONTROLE PRISTOPA NA DVORANI IN STADIONU STOŽICE.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 48482000 (Programski paket za poslovne informacije)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)SklopiII.1.9)Informacije o variantahII.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-386/2013-8
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomPrejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN7807/2013 z dne 24. 6. 2013
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 12. 7. 2013
Čas: 15:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 15. 7. 2013
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 15. 7. 2013
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, II. nadstropje, sejna soba.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/6/2102-65648148272460779977/Razpisna
_dokumentacija_-za_objavo_na_portalu.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 8. 7. 2013
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 3. 7. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN8520/2013, Storitve: Programski paket za poslovne informacije; datum objave: 9. 7. 2013
  • JN8709/2013, Storitve: Programski paket za poslovne informacije; datum objave: 12. 7. 2013
  • JN10533/2013, Storitve: Programski paket za poslovne informacije; datum objave: 21. 8. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.07.2013   08:25
NAROČNIK JE POMOTOMA OBJAVIL RAZPISNO DOKUMENTACIJO IZ PREJŠNJE OBJAVE. V OBVESTILU O NAROČILU SO NAVEDENI NOVI DATUMI, KI VELJAJO. NAROČNIK BO OBJAVIL NOVO RAZPISNO DOKUMENTACIJO TAKOJ, KO PREJME ŠTEVILKO OBJAVE IZ PORTALA EU.
ZA NAPAKO SE OPRAVIČUJEMO.

Datum objave: 09.07.2013   09:47
Številka: 430-386/2013-9
Datum: 8.7.2013

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-13-210055 – Vzpostavitev delovanja kontrole pristopa na dvorani in stadionu Stožice

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.


VPRAŠANJA INTERESENTOV
Programski paket za poslovne informacije
Številka objave: JN8253/2013, Datum objave: 4.7.2013
Oddano: 5.7.2013, 08:24
V tekstu RD je rok oddaje ponudbe 2.7.2013, odpiranje 2.7? Ali je prišlo do napake?
ODGOVOR:
Naročnik je pomotoma objavil Razpisno dokumentacijo iz prejšnje objave.
Nova Razpisna dokumentacija vsebinsko ni spremenjena (pogoji in merilo ostajajo enaki), spremenjeni so samo datumi, ki pa so pravilno navedeni v Obvestilu o naročilu.
NAROČNIK BO OBJAVIL NOVO RAZPISNO DOKUMENTACIJO TAKOJ, KO PREJME ŠTEVILKO OBJAVE IZ PORTALA EU. ZA NAPAKO SE OPRAVIČUJEMO. Informacijo o napaki je naročnik podal na Portalu JN RS dne 5.7.2013 ob 8:25 uri.

Obenem prosimo za omogočitev oddaje ponudbe z bianco menico za resnost zavarovanja ponudbe, saj je rok za pridobitev BG glede na rok oddaje ponudbe 15.7 izjemno kratek. BG za dobro izvedbo del in odpravo napak pa je tako ali tako skladna z zahtevami in zahtevnostjo projekta.

ODOGOVOR:
Ponudnik mora predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za resnost ponudbe, v višini, ki je zahtevana.

Oddano: 8.7.2013, 10:58
1. Ali mora cena pod točko A na obrazcu za ponudbo (priloga 5) vključevati tudi ceno za točke B, C in D?
ODGOVOR:
NE. Cena pod točko A. je samostojna, prav tako cene pod točko B., C. in D..

2. Ali lahko ponudnik iz tujine predloži bančne garancije v angleškem jeziku?
ODGOVOR:
Ponudnik lahko predloži bančno garancijo v angleškem jeziku, hkrati pa mora priložiti prevod v slovenskem jeziku – 7. Točka Poglavja I. – Ponudbe morajo biti napisane v slovenskem jeziku in vrednosti izkazane v eurih.

Lep pozdrav

Pripravila:
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe