Dosje javnega naročila JN1948/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Meso
ZJN-2: Odprti postopek

JN1948/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.03.2015
JN2525/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.04.2015
    JN1948/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 064-112180
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Meso

Datum objave: 27. 3. 2015
Številka objave: JN1948/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Ana Gazvoda, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064401. Telefaks +386 13064407. E-pošta ana.gazvoda@ljubljana.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL PO SKLOPIH ZA OBDOBJE DVEH LET ZA POTREBE VRTCA PEDENJPED.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Glavni kraj dobave: VRTEC PEDENJPED, CERUTOVA ULICA 6, 1000 LJUBLJANA.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL PO SKLOPIH ZA POTREBE VRTCA PEDENJPED.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15110000 (Meso)
15130000 (Mesni proizvodi)
15111000 (Goveje in telečje meso)
15112000 (Perutnina)
15119000 (Različno meso)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15220000 (Zamrznjene ribe, ribji fileti in drugi deli ribe)
15221000 (Zamrznjene ribe)
15240000 (Ribe v pločevinkah ali posodah ter druge pripravljene ali konzervirane ribe)
15321400 (Ananasov sok)
15321600 (Jabolčni sok)
15321100 (Pomarančni sok)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15620000 (Škrobi in izdelki iz škroba)
15610000 (Žitni mlevski izdelki)
15800000 (Razna živila)
15900000 (Pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 1. SKUPINA: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI TER BIO MLEKO IN BIO MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope:
1.1. sklop: Mleko, jogurti, skute, smetana, maslo, siri, pudingi, sladoledi in namazi
1.2. sklop: Bio mleko in mlečni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
15510000 (Mleko in smetana)
15530000 (Maslo)
15540000 (Siri)
15550000 (Različni mlečni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 2. SKUPINA: MESO IN MESNI IZDELKI TER BIO MESO
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope:
2.1. Sklop: Sveže goveje, telečje in svinjsko in žrebičkovo meso
2.2. Sklop: Mesni izdelki
2.3. Sklop: Perutninsko meso, perutninski izdelki in mesnine
2.4. Sklop: Kunčje meso
2.5. Sklop: Bio meso
2.6. Sklop: Bio piščančje meso
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 3. SKUPINA: RIBE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope:
3.1. sklop: zamrznjene ribe in
3.2. sklop: sveže ribe
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15220000 (Zamrznjene ribe, ribji fileti in drugi deli ribe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKUPINA: JAJCA
1)KRATEK OPIS 4. SKUPINA JE RAZDELJENA NA NASLEDNJI SKLOP:
4.1. KOKOŠJA JAJCA
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE, SUHO SADJE TER BIO SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE
1)KRATEK OPIS SKUPINA JE RAZDELJENA NA NASLEDNJE SKLOPE:
5.1. SKLOP: SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE TER SUHO SADJE
5.2. SKLOP: BIO ZELENJAVA
5.3. SKLOP: BIO JABOLKA IN HRUŠKE
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
1)KRATEK OPIS SKUPINA JE RAZDELJENA NA NASLEDNJE SKLOPE:
6.1. SKLOP: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE
6.2. SKLOP: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
6.3. SKLOP: KISLO ZELJE IN KISLA REPA
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SADNI SOKOVI, NEKTARJI IN BIO SADNI SOK
1)KRATEK OPIS SKUPINA JE RAZDELJENA NA NASLEDNJE SKLOPE:
7.1. SKLOP: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI
7.2. SKLOP: BIO SADNI SOK
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15800000 (Razna živila)
15900000 (Pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA ZAMRZNJENI IN SVEŽI IZDELKI IZ TESTA
1)KRATEK OPIS SKUPINA JE RAZDELJENA NA NASLEDNJE SKLOPE:
8.1. SKLOP: IZDELKI IZ KROMPIRJEVEGA TESTA
8.2. SKLOP: IZDELKI IZ OSTALEGA TESTA
8.3. SKLOP: ZREZKI, POLPETI
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKUPINA: KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
1)KRATEK OPIS SKUPINA ZAJEMA NASLEDNJE SKLOPE:
9.1. SKLOP: MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
9.2. SKLOP: RIŽ, KAŠE IN KOSMIČI
9.3. SKLOP: BIO ŽITA, KAŠE IN KOSMIČI
9.4. SKLOP: BIO TESTENINE
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKUPINA: KONVENCIONALNI IN EKOLOŠKI KRUH TER PEKOVSKO PECIVO
1)KRATEK OPIS SKUPINA JE RAZDELJENA NA NASLEDNJE SKLOPE:
10.1. SKLOP: KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
10.2. SKLOP: PŠENIČNI KRUH BREZ UMETNIH ADITIVOV IN Z MANJ SOLI
10.3. SKLOP: BIO KRUH, ŽEMLJE, ŠTRUČKE.. BREZ UMETNIH ADITIVOV
10.4. SKLOP: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15620000 (Škrobi in izdelki iz škroba)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKUPINA: KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI IN EKOLOŠKI KEKSI
1)KRATEK OPIS SKUPINA JE RAZDELJENA NA NASLEDNJE SKLOPE:
11.1. SKLOP: KEKSI IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI
11.2. SKLOP: BIO KEKSI
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKUPINA: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO IN DIETNA ŽIVILA
1)KRATEK OPIS SKUPINA JE RAZDELJENA NA NASLEDNJE SKLOPE:
12.1. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
12.2. SKLOP: DIETNA ŽIVILA
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15800000 (Razna živila)
15830000 (Sladkor in sladkorni izdelki)
15840000 (Kakav; čokolada in sladkarije)
15860000 (Kava, čaj in z njima povezani izdelki)
15870000 (Začimbe in začimbna sredstva)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja KOT IZHAJA IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo KOT IZHAJA IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: KOT IZHAJA IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
KOT IZHAJA IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
KOT IZHAJA IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. PONUDBENA VREDNOST. Ponder: 90
2. EMBALAŽA. Ponder: 5
3. VEČ EKOLOŠKIH ŽIVIL. Ponder: 5
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 7560-15-600008
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 6. 5. 2015
Čas: 13:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 7. 5. 2015
Čas: 09:00
Kraj: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, LJUBLJANA.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/3/6906-90601851839689975643/RD_-_Ziv
ila_-_Vrtec_Pednejped-_za_objavo,_26.3._2015.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 29. 4. 2015
Čas: 15:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: V 8 DELOVNIH DNEH OD PREJEMA ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 26. 3. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.03.2015   10:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosimo vas, da navedete točen (oziroma približen) datum začetka in konca izvajanja javnega naročila.

Hvala in LP

ODGOVOR:
Spoštovani.

Javno naročilo se je pričelo s Skelpom o začetku postopka oddaje javnega naročila št. 430-146/2015-2 z dne 6.3. 2015 in bo predvidoma zaključeno do 31.8. 2015.



Lep pozdrav.


Datum objave: 01.04.2015   13:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
spoštovani,

kakšno ponudbo naj oddajo ponudniki za sveže sadje in zelenjavo, v primeru, da določene artikla v obdobju prvotne fiksnosti cen, ne bo v sezoni,...npr. mandarina, kaki, kaki vanilija,...

Hvala za odgovor

ODGOVOR:


ODGOVOR:

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji št. 430-146/2015-3 z dne 26.3. 2015 bo naročnik za sklope Sveža zelenjava in sadje, suho sadje ter bio sveža zelenjava in sadje izbral vse ponudnike, ki bodo oddali popolno ponudbo. Naročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil okvirne sporazume s ponovnim odpiranjem konkurence, praviloma na vsake 3 mesece do izteka okvirnega sporazuma, kar bo definiral v povabilu k oddaji ponudbe. V primeru, da izbrani ponudnik po fazi odpiranja konkurence ne bo mogel zagotoviti posamezne dobave ali dela dobave, bo naročnik posamezno naročilo blaga oddal z naročilnico tistemu od preostalih skleniteljev okvirnega sporazuma, ki bo tako blago nudil po najugodnejši ceni, kot izhaja iz ponudbe v fazi odpiranja konkurence.

Naročnik bo v času trajanja pogodbe posamezno živilo kupoval po ceni na enoto mere kot bo opredeljena v predračunskem obrazcu ponudbe iz odpiranja konkurence posameznega dobavitelja.

Cene torej v ponudbeni obrazec ni potrebno vpisovati, saj se bo konkurenca odpirala kasneje in sicer na način, ki je opredeljen v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav.



Datum objave: 01.04.2015   13:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Pozivamo Vas, da v predračun vključite artikla zelje mlado in krompir mladi, saj se od zelja belega oziroma krompirja razlikujeta po tehnološki zrelosti, sezonskem obdobju in cenovni vrednosti.



ODGOVOR:
Spoštovani.

Odločitev naročnika je, da popis ne bo spreminjal in vključeval novih artkov.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 01.04.2015   13:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Pozivamo Vas, da v predračun vključite artikla zelje mlado in krompir mladi, saj se od zelja belega oziroma krompirja razlikujeta po tehnološki zrelosti, sezonskem obdobju in cenovni vrednosti.



ODGOVOR:
Spoštovani.

Odločitev naročnika je, da popis ne bo spreminjal in vključeval novih artikov.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 22.04.2015   11:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Prosimo za odgovore na spodaj zastavljena vprašanja.

6.1 sklop: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE
11. Breskov kompot, manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., 2,0 - 4,2 kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 4250g? Odstopanje od vaše želene gramature je minimalno.

ODGOVOR: NE.

18. Marmelada marelična, min 30% sadne kaše, brez konz. in sladil, 3 - 5 kg: vse gastro marmelade vsebujejo kalijev sorbat, ki jih površinsko ščiti pred plesnijo. Ponudimo vam lahko torej gastro marmelado, ki vsebuje konzervans, ali pa marmelado brez konzervasov, ki se jo da dobiti v pakiranju 850g. Katero marmelado naj vam ponudimo?

ODGOVOR: Ponudite nam lahko gastro marmelado, ki vsebuje konzervans, 3-5 kg.

20. Marmelada mešana, min 45% sadne kaše, brez sladil, 3 - 5 kg: vse gastro marmelade vsebujejo kalijev sorbat, ki jih površinsko ščiti pred plesnijo. Ponudimo vam lahko torej gastro marmelado, ki vsebuje konzervans, ali pa marmelado brez konzervasov, ki se jo da dobiti v pakiranju 850g. Katero marmelado naj vam ponudimo?

ODGOVOR: Ponudite nam lahko gastro marmelado, ki vsebuje konzervans 3-5 kg.


7.1 SKLOP: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI
4. Jabolčni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil,barvil in konzervansov, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji) : ali lahko ponudimo pakiranje 250ml? Ceno bi ustrezno preračunali na vaši iskano gramaturo.

ODGOVOR: NE

6. Pomarančni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, barvil in konzervansov, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji) : ali lahko ponudimo pakiranje 250ml? Ceno bi ustrezno preračunali na vaši iskano gramaturo.

ODGOVOR: NE.

11. Nektar jagoda, min. 45% sadni delež, brez umetnih sladil, barvil in konzervansov, 1 L: ali vam lahko ponudimo jagodni nektar, ki vsebuje min. 40% sadni delež? Toliko namreč za okus jagoda tudi zadostuje po pravilniku o sadnih sokovih in nektarjih.

ODGOVOR: NE.

12. Nektar marelica, min. 43% sadni delež, brez umetnih sladil, barvil in konzervansov, 1 L: ali vam lahko ponudimo marelični nektar, ki vsebuje min. 40% sadni delež? Toliko namreč za okus marelica tudi zadostuje po pravilniku o sadnih sokovih in nektarjih.

ODGOVOR: NE.

10.4 SKLOP: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
43. Grisini porcijski, 25-30 g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 20g?

ODGOVOR: NE.

12. 1 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
26. Muškat mleti, do 40g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 50g, kot npr. Kotanyi?

ODGOVOR: NE.

29. Kari, do 40g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 50g, kot npr. Kotanyi?

ODGOVOR: NE.

38. Instant kakao (kvalitete Benquick in podobno), do 1 kg: ali želite, da ima kakav min. 25% kakavovih delcev (kot benquick)?

ODGOVOR: DA.


44. Prašek za puding – vanilija in čokolada do 1,0 kg: ker imata pudinga na trgu glede na okus drugačno ceno, prosimo, da za vsak okus naredite svojo postavko, da bodo ponudbe med seboj lahko primerljive.

ODGOVOR: NAROČNIK NE BO SPREMINJAL POPISOV ŽIVIL.

46. Jabolčni kis 4% , 1 L: prosimo, da popravite opis artikla, ker evropska regulativa namreč ne dovoljuje, da bi se na trg lansiral jabolčni kis, ki ima manj kot 5% ocetne kisline.

ODGOVOR: PROSIMO PONUDITE JABOLČNI KIS, KI IMA MINIMALNO 5% OCETNE KISLINE. OBJAVILI BOMO POPRAVEK POPISOV.

53. Kokosova moka, do 500 g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 1kg?

ODGOVOR: NE.

54. Želatina, do 100 g: prosimo, da stopnjo DDV ustrezno popravite na 22%.

ODGOVOR: POPRAVILI BOMO POPISE ŽIVIL.

58. Rum, do 1 L: prosimo, da stopnjo DDV ustrezno popravite na 22%.

ODGOVOR: POPRAVILI BOMO POPISE ŽIVIL.


12.2. SKLOP: DIETNA ŽIVILA
86. Riževa ali sojina smetana za kuhanje do 250 ml: ker gre za dva različna artikla, ki imata na trgu tudi drugačno ceno, bi bilo prav, da za vsak artikel naredite svojo postavko. Le tako bodo ponudbe med sabo lahko pravično primerljive.

ODGOVOR: LAHKO PONUDITE RIŽEVO ALI SOJINO SMETANO.

88. Riževa ali sojina smetana, sladka do 250 ml: ker gre za dva različna artikla, ki imata na trgu tudi drugačno ceno, bi bilo prav, da za vsak artikel naredite svojo postavko. Le tako bodo ponudbe med sabo lahko pravično primerljive. Naj vam tudi sporočimo, da riževa smetana za stepanje obstaja v pakiranju 300ml (in NE obstaja v pakiranju do 250ml), sojina pa v pakiranju 200ml ali pa 300ml. Prosimo za ustrezen popravek predračuna.

ODGOVOR: LAHKO PONUDITE RIŽEVO ALI SOJINO SMETANO.

93. Jušna zakuha brez jajc, različne oblike do 500 g: ker se različne oblike testenin cenovno med seboj zelo razlikujejo, prosimo, da za vse oblike, ki jih želite imeti v predračunu, naredite svojo postavko. Ponudimo vam lahko jušne rezance pakiranje po 375g ali pa obročke pakiranje po 250g.

ODGOVOR: LAHKO PONUDITE JUŠNE REZANCE.

95. Riževi kruhki, vaflji do 120 g: prosimo, da specificirate ali želite kruhke ali vaflje. Gre namreč za dva različna artikla. V koliko želite imeti v predračunu oba artikla, morate za vsak artikel narediti svojo postavko. Vaflje se da dobiti v pakiranju 100g, kruhke pa v pakiranju 125g

ODGOVOR: LAHKO PONUDITE RIŽEVE KRUHKE ALI VAFLJE.
.
96. Koruzni kruhki, vaflji do 150 g: prosimo, da specificirate ali želite kruhke ali vaflje. Gre namreč za dva različna artikla. V koliko želite imeti v predračunu oba artikla, morate za vsak artikel narediti svojo postavko. Koruzne vaflje se da dobiti v pakiranju 110g, koruzne kruhke pa v pakiranju 125g

ODGOVOR: LAHKO PONUDITE KRUHKE ALI VAFLJE.



97. Margarina 40% maščobe,brez mleka in ml. sestavin do 500 g (Vitaquell extra vital in enakovredno): prosimo za popravek popisa artikla ker namreč margarina Extra vital vsebuje 60% maščobe. 40% maščobe vsebuje margarina Vitarine Light.

ODGOVOR: MARGARINA LAHKO VSEBUJE MINIMALNO 40% MAŠČOBE.


Hvala za vaše odgovore in lep pozdrav. DS


ODGOVOR:


Datum objave: 22.04.2015   11:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Prosimo za odgovore na spodaj zastavljena vprašanja.

6.1 sklop: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE
11. Breskov kompot, manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., 2,0 - 4,2 kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 4250g? Odstopanje od vaše želene gramature je minimalno.

ODGOVOR: NE.

18. Marmelada marelična, min 30% sadne kaše, brez konz. in sladil, 3 - 5 kg: vse gastro marmelade vsebujejo kalijev sorbat, ki jih površinsko ščiti pred plesnijo. Ponudimo vam lahko torej gastro marmelado, ki vsebuje konzervans, ali pa marmelado brez konzervasov, ki se jo da dobiti v pakiranju 850g. Katero marmelado naj vam ponudimo?

ODGOVOR: Ponudite nam lahko gastro marmelado, ki vsebuje konzervans, 3-5 kg.

20. Marmelada mešana, min 45% sadne kaše, brez sladil, 3 - 5 kg: vse gastro marmelade vsebujejo kalijev sorbat, ki jih površinsko ščiti pred plesnijo. Ponudimo vam lahko torej gastro marmelado, ki vsebuje konzervans, ali pa marmelado brez konzervasov, ki se jo da dobiti v pakiranju 850g. Katero marmelado naj vam ponudimo?

ODGOVOR: Ponudite nam lahko gastro marmelado, ki vsebuje konzervans 3-5 kg.


7.1 SKLOP: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI
4. Jabolčni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil,barvil in konzervansov, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji) : ali lahko ponudimo pakiranje 250ml? Ceno bi ustrezno preračunali na vaši iskano gramaturo.

ODGOVOR: NE

6. Pomarančni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, barvil in konzervansov, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji) : ali lahko ponudimo pakiranje 250ml? Ceno bi ustrezno preračunali na vaši iskano gramaturo.

ODGOVOR: NE.

11. Nektar jagoda, min. 45% sadni delež, brez umetnih sladil, barvil in konzervansov, 1 L: ali vam lahko ponudimo jagodni nektar, ki vsebuje min. 40% sadni delež? Toliko namreč za okus jagoda tudi zadostuje po pravilniku o sadnih sokovih in nektarjih.

ODGOVOR: NE.

12. Nektar marelica, min. 43% sadni delež, brez umetnih sladil, barvil in konzervansov, 1 L: ali vam lahko ponudimo marelični nektar, ki vsebuje min. 40% sadni delež? Toliko namreč za okus marelica tudi zadostuje po pravilniku o sadnih sokovih in nektarjih.

ODGOVOR: NE.

10.4 SKLOP: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
43. Grisini porcijski, 25-30 g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 20g?

ODGOVOR: NE.

12. 1 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
26. Muškat mleti, do 40g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 50g, kot npr. Kotanyi?

ODGOVOR: NE.

29. Kari, do 40g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 50g, kot npr. Kotanyi?

ODGOVOR: NE.

38. Instant kakao (kvalitete Benquick in podobno), do 1 kg: ali želite, da ima kakav min. 25% kakavovih delcev (kot benquick)?

ODGOVOR: DA.


44. Prašek za puding – vanilija in čokolada do 1,0 kg: ker imata pudinga na trgu glede na okus drugačno ceno, prosimo, da za vsak okus naredite svojo postavko, da bodo ponudbe med seboj lahko primerljive.

ODGOVOR: NAROČNIK NE BO SPREMINJAL POPISOV ŽIVIL.

46. Jabolčni kis 4% , 1 L: prosimo, da popravite opis artikla, ker evropska regulativa namreč ne dovoljuje, da bi se na trg lansiral jabolčni kis, ki ima manj kot 5% ocetne kisline.

ODGOVOR: PROSIMO PONUDITE JABOLČNI KIS, KI IMA MINIMALNO 5% OCETNE KISLINE. OBJAVILI BOMO POPRAVEK POPISOV.

53. Kokosova moka, do 500 g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 1kg?

ODGOVOR: NE.

54. Želatina, do 100 g: prosimo, da stopnjo DDV ustrezno popravite na 22%.

ODGOVOR: POPRAVILI BOMO POPISE ŽIVIL.

58. Rum, do 1 L: prosimo, da stopnjo DDV ustrezno popravite na 22%.

ODGOVOR: POPRAVILI BOMO POPISE ŽIVIL.


12.2. SKLOP: DIETNA ŽIVILA
86. Riževa ali sojina smetana za kuhanje do 250 ml: ker gre za dva različna artikla, ki imata na trgu tudi drugačno ceno, bi bilo prav, da za vsak artikel naredite svojo postavko. Le tako bodo ponudbe med sabo lahko pravično primerljive.

ODGOVOR: LAHKO PONUDITE RIŽEVO ALI SOJINO SMETANO.

88. Riževa ali sojina smetana, sladka do 250 ml: ker gre za dva različna artikla, ki imata na trgu tudi drugačno ceno, bi bilo prav, da za vsak artikel naredite svojo postavko. Le tako bodo ponudbe med sabo lahko pravično primerljive. Naj vam tudi sporočimo, da riževa smetana za stepanje obstaja v pakiranju 300ml (in NE obstaja v pakiranju do 250ml), sojina pa v pakiranju 200ml ali pa 300ml. Prosimo za ustrezen popravek predračuna.

ODGOVOR: LAHKO PONUDITE RIŽEVO ALI SOJINO SMETANO.

93. Jušna zakuha brez jajc, različne oblike do 500 g: ker se različne oblike testenin cenovno med seboj zelo razlikujejo, prosimo, da za vse oblike, ki jih želite imeti v predračunu, naredite svojo postavko. Ponudimo vam lahko jušne rezance pakiranje po 375g ali pa obročke pakiranje po 250g.

ODGOVOR: LAHKO PONUDITE JUŠNE REZANCE.

95. Riževi kruhki, vaflji do 120 g: prosimo, da specificirate ali želite kruhke ali vaflje. Gre namreč za dva različna artikla. V koliko želite imeti v predračunu oba artikla, morate za vsak artikel narediti svojo postavko. Vaflje se da dobiti v pakiranju 100g, kruhke pa v pakiranju 125g

ODGOVOR: LAHKO PONUDITE RIŽEVE KRUHKE ALI VAFLJE.
.
96. Koruzni kruhki, vaflji do 150 g: prosimo, da specificirate ali želite kruhke ali vaflje. Gre namreč za dva različna artikla. V koliko želite imeti v predračunu oba artikla, morate za vsak artikel narediti svojo postavko. Koruzne vaflje se da dobiti v pakiranju 110g, koruzne kruhke pa v pakiranju 125g

ODGOVOR: LAHKO PONUDITE KRUHKE ALI VAFLJE.



97. Margarina 40% maščobe,brez mleka in ml. sestavin do 500 g (Vitaquell extra vital in enakovredno): prosimo za popravek popisa artikla ker namreč margarina Extra vital vsebuje 60% maščobe. 40% maščobe vsebuje margarina Vitarine Light.

ODGOVOR: MARGARINA LAHKO VSEBUJE MINIMALNO 40% MAŠČOBE.


Hvala za vaše odgovore in lep pozdrav. DS


ODGOVOR:


Datum objave: 23.04.2015   13:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Ali boste v postopku odpiranja konkurence predračun prilagajali sezoni ?

Iz prakse tudi izhaja, da nekateri naročniki niso seznanjeni s sezono, predvsem sadja, in se zato včasih zgodi, da v predračunu pustijo oziroma dodajo artikel, ki v določene obdobju ni v sezoni. Zato v takih primerih prihaja do razhajanj, saj nekateri pustijo prazno, spet drugi podajo neko simbolično ceno (npr. 0,01, 0,10 ali 0,30,...), merilo pa je po navadi najugodnejša ponudba celotnega sklopa. Prosimo Vas, da nam obrazložite kako boste v takšnih primerih postopali.

Lep dan še naprej

ODGOVOR:
Spoštovani.


Izhajajoč iz I. podtočke 4.2. Razpisne dokumentacije in ob upoštevanju Priloge 6 razpisne dokumentacije bo naročnik v zvezi s ponudbami ponudnikov za sklope svežega sadja in/ali sveže zelenjave najprej ugotavljal usposobljenost. Ponudniki, ki torej želijo kandidirati na sklope svežega sadja in/ali sveže zelenjave v ponudbenem obrazcu (Priloga 6 Razpisne dokumentacije) le obkrožijo/zapišejo številko sklopa, na katerega se javljajo, cene v ponudbeni obrazec ni potrebno vpisovati, saj se bo konkurenca odpirala kasneje in sicer na način, ki je opredeljen v razpisni dokumentaciji.


Lep pozdrav.







Datum objave: 29.04.2015   11:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali boste objavili popravek predračuna?

ODGOVOR:

Ker iz vašega vprašanja ne izhaja jasno in nedvoumno v katerem delu bi naj naročnik popravil predračunski obrazec in takšnega tudi objavil, naročnik zaenkrat slednjega ne bo popravljal.