Dosje javnega naročila JN6667/2015
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA POLZELA 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN6667/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.09.2015
JN7312/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.10.2015
JN7374/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.10.2015
    JN6667/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 189-342352
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 25. 9. 2015
Številka objave: JN6667/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OSNOVNA ŠOLA POLZELA, Šolska ulica 3, SI-3313 Polzela.
Tel. +386 37033112. Telefaks +386 35720135. E-pošta tajnistvo-os.polzela1@siol.net.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: OŠ Polzela, Šolska ulica 3, Polzela
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 3
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje 3 let
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15500000 (Mlečni izdelki)
15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Perutnina in perutninski izdelki
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Bio meso
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Meso in mesni izdelki
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Mleko in mlečni izdelki
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Bio mleko in mlečni izdelki
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Jajca
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Ribe
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Testenine
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15850000 (Testenine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Zamrznjeno sadje in zelenjava
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15330000 (Predelano sadje in vrtnine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Zamrznjeni gotovi program
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Slaščičarsko pecivo
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Kruh in pekovski izdelki
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Bio kruh in pekovski izdelki
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sadni sokovi
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Konzervirano sadje in zelenjava
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15330000 (Predelano sadje in vrtnine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Splošno prehrambeno blago
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Zelenjava, sadje, stročnice, oreščki
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03220000 (Vrtnine, sadje in lupinarji)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Bio sadje in zelenjava
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03220000 (Vrtnine, sadje in lupinarji)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Bio razna živila
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Navedeno v razpisni dokumentaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Navedeno v razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Navedeno v razpisni dokumentaciji
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 5. 11. 2015
Čas: 11:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 31. 3. 2016
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 5. 11. 2015
Čas: 11:30
Kraj: Na sedežu naročnika
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/9/13956-69652777859770584132/OBJAVA_
OS&_780;_POLZELA.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 22. 10. 2015
Čas: 14:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OSNOVNA ŠOLA POLZELA, Šolska ulica 3, SI-3313 Polzela.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OSNOVNA ŠOLA POLZELA, Šolska ulica 3, SI-3313 Polzela.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 9. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN7312/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 20. 10. 2015
  • JN7374/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 21. 10. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.09.2015   09:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature od predvidenih in ceno ustrezno preračunamo?

Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR:
Da, lahko.

Datum objave: 02.10.2015   09:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
spoštovani,

vprašanje se nanaša na merilo in način naročanja za sklop svežega sadja in zelenjave. Kot merilo ste določili "najnižjo ceno ponudbenega predračuna za posamezni sklop", nato pa boste "V času trajanja okvirnega sporazuma bo naročnik naročal posamezno blago pri tistem ponudniku, ki bo zanj ponudil najnižjo ponudbeno ceno".

V kolikor ste se odločili, da boste naročali po artiklih, morate tudi temu primerno voditi odpiranje ponudb, se pravi se mora voditi zapisnik za vsak artikel posebaj.

Pozivamo Vas, da temu primerno uskladite merila in način naročanja.

ODGOVOR:
Spoštovani,
eno je merilo, drugo je način izvajanja okvirnega sporazuma (OBRAZEC-11/2), ki sta med seboj ločena, vendar usklajena.Datum objave: 09.10.2015   09:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Ali je možno točneje definirati za katero vrsto osliča se povprašujete?
Namreč na tržišču obstaja veliko različnih kbalitet osliča.
Predvidevam da vas zanima Argentinski oslič, ki je odlična kvaliteta?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Kakovost ponujenega osliča (enako velja za vsa živila) mora biti v skladu s PRIROČNIKOM Z MERILI KAKOVOSTI ZA ŽIVILA V VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNIH USTANOVAH, skladna z vso pripadajočo zakonodajo in z zahtevami naročnika.

Datum objave: 09.10.2015   09:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
POZDRAVLJENI!

Zanima nas, ali lahko kot ponudniki s statusom kmeta, ponudimo posamezne artikle in ne celotnega sklopa živil?

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Skladno z določili razpisne dokumentacije je potrebno ponuditi vse artikle v okviru posameznega sklopa.

Datum objave: 12.10.2015   11:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni
Nikjer v razpisni dokumentaciji nismo opazili kakšne so ure za dostavo blaga po posameznih skupinah.
Prosimo za informacijo.

Lep pozdrav


ODGOVOR:
V tistih sklopih živil, kjer naročnik zahteva posebne oz. točno določene ure dobave, so zapisane na koncu ponudbenih predračunov v sklopih živil (Excel dokumenti).

Datum objave: 12.10.2015   11:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji/okvirnem sporazumu/pogodbi navajate, da moramo račune izstavljati ločeno za vsak sklop
posebej. Ločevanje sklopov je časovno zamudno v naših procesih: pri prevzemu naročil, pri logistiki in pri izdaji
računov. Prav tako pa so s tem povezani tudi dodatni stroški (zamudno sprejemanje naročil, odprema naročil, izdajanje
računov po ločenih sklopih,..) . Konec koncev tudi vam vzame veliko časa, predvsem pri knjiženju računov po ločenih
sklopih. Verjamemo, da smo vam vsi dobavitelji pripravljeni konec posameznega obdobja posredovati izpise, saj
imamo vsi informacijsko podprte sisteme, iz katerih bi vi uskladili statistične podatke po ločenih sklopih.

Vljudno vas naprošamo, da to postavko črtate iz okvirnega sporazuma/pogodbe.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR:
Zahteva se umakne.

Datum objave: 15.10.2015   09:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

ali tudi za sklop BIO meso in mesni izdelki velja kaskadni način naročanja, se pravi 50% prouvrščeni, 30% drugouvrščeni ter 20% tretjeuvrščeni?

lp

ODGOVOR:
Ne.

Datum objave: 15.10.2015   09:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

v vzorcu okvirnega sporazuma je v 7.členu SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI navedeno, da bo naročnik naročal tudi blago, ki ga ni na ponudbenem predračunu v kolikor ga bo potreboval. Navajate: v primeru take potrebe bo naročnik kupil takšno blago po veljavnem ceniku stranke ok.sporazuma, ki je za posamezno leto ponudila najnižje cene predračuna, zmanjšanem za ponujeni odstotek popusta.

Ali prav razumemo, da hočete na artikle iz dodatnega cenika 1% popusta?

ODGOVOR:
Ne.
To pomeni, da če v ponudbenem predračunu za sklop ponujate dodaten popust, potem ta popust velja tudi za naročila po ceniku.

Datum objave: 21.10.2015   09:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Vljudno prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

Za skupino (navedite): TESTENINE IN MLEVSKI IZDELKI

17 Testenine, brez jajc pakirano 0,5 -1 kg – Prosim da enote mere spremenite iz kom v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive.
20 Bezglutenske testenine (zakuha, priloga) 250g- Prosim, da ločite brezglutenske testenine kot zakuha in kot priloga, saj se cene artiklov med seboj zelo razlikujejo.
36 Moka, univerzalna zmes moke brez jajc 500 g (1 kg) – Prosim spremenite enote mere iz kos v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive.

Za skupino (navedite): SADNI SOKOVI

7 Sadni sok - črni ribez 100% 1/1 – Sadni sok črni ribez 100% ne obstaja. Črni ribez obstaja le kot nektar s 25% sadnim deležem. Ali vam ponudimo nektar?
21 sok borovnica 100%, 1l - Sadni sok borovnica 100% ne obstaja. Ali vam lahko ponudimo nektar s 40% sadnim deležem?
23 Sadni sok jagoda 0,2l – Sadni sok jagoda 0,2l ne obstaja. Jagoda obstaja le kot nektar. Ali vam lahko ponudimo jagodni nektar s 50% sadnim deležem?
25 100% sadni sok borovnica 0,2l - - Sadni sok borovnica 100% ne obstaja. Ali vam lahko ponudimo nektar s 40% sadnim deležem?
28 Sveže stisnjen 100% sok iz jagod, malin in rdečega grozdja 0,75l – Prosim, da artikel umaknete iz sklopa sadni sokovi, saj sveže iztisnjen sok ima drugačen temperaturni režim hranjenja (v hladilniku do 8 stopinj) kot ostali izdelki v tem sklopu, ki se lahko hranijo pri sobni temperaturi. Poleg tega bi vljudno prosila za informacijo, katero blagovno znamko ste imeli v mislih, saj artikla ne poznamo.
29 Nektar jabolko 100% , 10kg – Artikel po katerem povprašujete lahko ponudi samo en ponudnik. Vljudno prosimo, da artikel umaknete iz predračuna sadni sokovi in umestiti v poseben sklop in s tem omogočite prijavo večjim ponudnikom. Ker gre za sokove/napitke za avtomate enega proizvajalca, s tem zapirate krog konkurence (kršenje načela zagotavljanja konkurence med ponudniki in načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti). V kolikor naredite za omenjene izdelke ločen sklop, s tem ne boste kršili veljavne zakonodaje. V kolikor ne boste sledili priporočilu, bomo predali zadevo v presojo državni revizijski komisiji.
30 Nektar gozdni sadeži 100%, 10kg - – Artikel po katerem povprašujete lahko ponudi samo en ponudnik. Vljudno prosimo, da artikel umaknete iz predračuna sadni sokovi in umestiti v poseben sklop in s tem omogočite prijavo večjim ponudnikom.
Ker gre za sokove/napitke za avtomate enega proizvajalca, s tem zapirate krog konkurence (kršenje načela zagotavljanja konkurence med ponudniki in načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti). V kolikor naredite za omenjene izdelke ločen sklop, s tem ne boste kršili veljavne zakonodaje. V kolikor ne boste sledili priporočilu, bomo predali zadevo v presojo državni revizijski komisiji.
31 Nektar jagoda 100% , 10kg - – Artikel po katerem povprašujete lahko ponudi samo en ponudnik. Vljudno prosimo, da artikel umaknete iz predračuna sadni sokovi in umestiti v poseben sklop in s tem omogočite prijavo večjim ponudnikom. Ker gre za sokove/napitke za avtomate enega proizvajalca, s tem zapirate krog konkurence (kršenje načela zagotavljanja konkurence med ponudniki in načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti). V kolikor naredite za omenjene izdelke ločen sklop, s tem ne boste kršili veljavne zakonodaje. V kolikor ne boste sledili priporočilu, bomo predali zadevo v presojo državni revizijski komisiji.
32 Nektar multivitamin 100% ,10kg - – Artikel po katerem povprašujete lahko ponudi samo en ponudnik. Vljudno prosimo, da artikel umaknete iz predračuna sadni sokovi in umestiti v poseben sklop in s tem omogočite prijavo večjim ponudnikom. Ker gre za sokove/napitke za avtomate enega proizvajalca, s tem zapirate krog konkurence (kršenje načela zagotavljanja konkurence med ponudniki in načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti). V kolikor naredite za omenjene izdelke ločen sklop, s tem ne boste kršili veljavne zakonodaje. V kolikor ne boste sledili priporočilu, bomo predali zadevo v presojo državni revizijski komisiji.
33 Nektar ananas 100% , 10kg - – Artikel po katerem povprašujete lahko ponudi samo en ponudnik. Vljudno prosimo, da artikel umaknete iz predračuna sadni sokovi in umestiti v poseben sklop. Ker gre za sokove/napitke za avtomate enega proizvajalca, s tem zapirate krog konkurence (kršenje načela zagotavljanja konkurence med ponudniki in načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti). V kolikor naredite za omenjene izdelke ločen sklop, s tem ne boste kršili veljavne zakonodaje. V kolikor ne boste sledili priporočilu, bomo predali zadevo v presojo državni revizijski komisiji.
34 Nektar pomaranča 100% , 10kg - – Artikel po katerem povprašujete lahko ponudi samo en ponudnik. Vljudno prosimo, da artikel umaknete iz predračuna sadni sokovi in umestiti v poseben sklop in s tem omogočite prijavo večjim ponudnikom. Ker gre za sokove/napitke za avtomate enega proizvajalca, s tem zapirate krog konkurence (kršenje načela zagotavljanja konkurence med ponudniki in načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti). V kolikor naredite za omenjene izdelke ločen sklop, s tem ne boste kršili veljavne zakonodaje. V kolikor ne boste sledili priporočilu, bomo predali zadevo v presojo državni revizijski komisiji.
35 Sadni sok hruška 100% - 1l - - Sadni sok hruška 100% ne obstaja. Ali vam lahko ponudimo nektar z 50% sadnim deležem?

Za skupino (navedite): SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

6 Brezgluteinske testenine brez jajc za zakuho, do 0,5 kg - Prosim da enote mere spremenite iz kom v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive.
7 Brezgluteinske testenine, brezjajčne, 0,5 -1 kg- Prosim da enote mere spremenite iz kom v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive.
13 Čaj zeliščni, od 075 do 1 kg - Prosim da enote mere spremenite iz kom v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive.
14 Čaj lipa, od 0,75 do 1 kg kg - Prosim da enote mere spremenite iz kom v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive.
15 Čaj malina, od 0,75 kg do 1 kg kg - Prosim da enote mere spremenite iz kom v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive.
16 Čaj planinski, pakirano od 0,75 kg do 1 kg kg - Prosim da enote mere spremenite iz kom v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive.
17 Čaj sadni - borovnica, od 0,75 kg do 1 kg kg - Prosim da enote mere spremenite iz kom v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive.
18 Čaj sadni - gozdni sadeži, od 0,75 kg do 1 kg kg - Prosim da enote mere spremenite iz kom v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive.
19 Čaj sadni - jagoda, od 0,75 kg do 1 kg kg - Prosim da enote mere spremenite iz kom v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive.
20 Čaj šipek s hibiskusom, pakirano od 0,75 kg do 1 kg kg - Prosim da enote mere spremenite iz kom v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive.
24 Čokoladne figurice: miklavž, parkelj, zajček; 50 - 70 g - - Prosim da enote mere spremenite iz kom v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive.
25 Čokoladne žitne kroglice, 375 g ali 450 g - Prosim da enote mere spremenite iz kom v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive.
33 Grisini, različni okusi, 250 g – Prosim ločite okuse grisinijev med seboj, kajti cene se glede na okus (sestavo) zelo razlikujejo.
53 Kokošja pašteta 25 - 30 g - Prosim da enote mere spremenite iz kom v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive.
68 Marmelada različnih okusov, 5 kg – Prosim ločite okuse marmelad med seboj, kajti cene se glede na okus med seboj zelo razlikujejo. Marmelade v velikih pakiranjih vsebujejo konzervans. Namreč zaradi samega načina pakiranja in da se zagotovi obstojnost marmelade, so le te na vrhu prekrite s konzervansom – kalijevem sorbatom. Lahko pa vam ponudimo marmelado v 850g pakiranju, ki ne vsebuje konzervansov, kot navajate na strani 27 razpisne dokumentacije.
69 Marmelada, različni okusi 40 - Vse marmelade v malih, porcijskih pakiranjih vsebujejo konzervans, kalijev sorbat. Namreč zaradi samega načina pakiranja in da se zagotovi obstojnost marmelade, so le te na vrhu prekrite s konzervansom – kalijevem sorbatom. Prosim, da umaknete zahtevo o neusebovanosti konzervansov, kot navajate v razpisni dokumentaciji na strani 27,kajti tega artikla vam ne bo nihče mogel zagotoviti. Ali vam lahko ponudimo marmelado s 45% sadnim deležem, namreč porcijske marmelade s 55% sadnim deležem ne obstajajo.
87 Puding v prahu, različni okusi- vanilija, čokolada, sadni okusi, 1 kg – Prosim, da ločite okuse pudingov med seboj, kajti cene se glede na okus med seboj razlikujejo.
88 Riž, brušen srednjezrnat, paraboiled, 1 kg - Ali lahko podudimo dolgozrnatega paraboiled riž, ki je ravno tako primeren za rižote?
110 Tuna sterilizirana 80 g v olivnem olju (najmanj 70% ribjega mesa v večjih kosih) -Tuna v 80g pakiranju z min 70% tune ne obstaja. Tudi tuna Rio Mare 80g, vsebuje je 52g tune, kar je 65%.Ali vam lahko torej ponudimo tuno v olivnem olju z min 65% tune?
112 Skuša sterilizirana 1705 g v rastlinskem olju (najmanj 70% ribjega mesa v večjih kosih ). Skuša v rastlinskem olju z zahtevanim deležem ribe ne obstaja. Ali vam lahko ponudimo skušo v rastlinskem olju z manjšim deležem skuše in sicer 69%.
144 Marmelada iz rdečega ribeza, 800g – Marmelad iz rdečega ribeza brez konzervansov in sadnim deležem 55% ne obstaja, kot zahtevate v rezpisni dokumentaciji na strani 27. Ponudimo vam lahko marmelado iz rdečega ribeza s konzervansi z min. sadnim deležem 45%

Hvala za odgovore in želim lep dan, LŠDODGOVOR:

TESTENINE IN MLEVSKI IZDELKI
Glej obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku z dne 19. 10. 2015, pod številko objave JN7312/2015.

SADNI SOKOVI
Glej obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku z dne 19. 10. 2015, pod številko objave JN7312/2015.

SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Glej obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku z dne 19. 10. 2015, pod številko objave JN7312/2015.
144 Marmelada iz rdečega ribeza, 800g – Marmelad iz rdečega ribeza brez konzervansov in sadnim deležem 55% ne obstaja, kot zahtevate v rezpisni dokumentaciji na strani 27. Ponudimo vam lahko marmelado iz rdečega ribeza s konzervansi z min. sadnim deležem 45% DADatum objave: 21.10.2015   09:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani.

Riževo in sojino mleko, sojin in rižev napitek niso mlečni izdelki, zato vas prosimo, da jih umakneta iz predračuna MLEKO IN MLEČNI IZDELKI.

Hvala in lepo pozdravljeni

ODGOVOR:
Glej obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku z dne 19. 10. 2015, pod številko objave JN7312/2015.

Datum objave: 21.10.2015   12:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

BIO sklopi (BIO kruh in pekovsko pecivo, BIO meso, BIO mleko in mlečni izdelki, BIO razna živila, BIO sadje in zelenjava) so zelo obsežni. Po vsej verjetnosti ne boste prejeli nobene popolne ponudbe, zato predlagamo, da sklope razdrobite ali pa omogočite, da ponudniki ponudijo posamezne artikle sklopa, kjer bi se vsak artikel obravnaval kot posamezen sklpo.

Zahvaljujemo se vam za odgovor.LŠD


ODGOVOR:
Sklopi ostanejo nespremenjeni.

Datum objave: 21.10.2015   12:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Kakšen je sistem naročanja za sklop BIO meso in mesni izdelki?

lp


ODGOVOR:
Naročnik bo naročal skladno z določili 12. člena razpisne dokumentacije.

Datum objave: 21.10.2015   12:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Zanima me, če je v sklopu RIBE mišljena cela riba morski list ali file morskega lista?

Hvala za odgovor.

Lp

ODGOVOR:
Mislimo file morskega lista

Datum objave: 22.10.2015   13:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

MESO IN MESNI IZDELKI:
št.8. svinjski kare, sveže- s kostjo ali brez kosti? nasekan na kotlet?
št.12. hrenovke sveže v naravnem črevu- ali je mišljena svinjska hrenovka?
št.32. pleče prešano- prosim za podrobnejši opis artikla
št.33. ocvirki-suhi ali zaliti v masti?

BIO MESO IN IZDELKI:
št.1. goveje meso-stegno- ali je mišljeno meso mlade govedi oz junečje meso?

JUNČJE MESO ali MLADO GOVEJE MESO je meso bikov, starih od 12 do 24 mesecev, meso moških kastratov (volov), starih od 12 do 30 mesecev in meso telic ter krav, starih od 12 do 30 mesecev.
GOVEJE MESO pa je meso telic in krav nad 30 mesecev starosti, meso kastratov nad 30 mesecev starosti in meso bikov nad 24 mesecev starosti.

št.4. bio hrenovke navadne- ali so mišljene svinjske ali telečje?
št.6. bio mesni sir-mešani?

lp

ODGOVOR:
MESO in MESNI IZDELKI
št. 8 sveže, nasekan na kotlet, kotlet naj ima od 120g -150 g.
št. 12 Svinjska hrenovka, sveža, v naravnem črevu.
št. 32 Pleče prešano - stisjeno konzervirano meso v kosih, pasterilizirana mesnina, rezana.
št. 33 suhi ocvirki.

BIO MESO IN IZDELKI
št. 1 meso mlade govedi, do 24 mesecev.
št. 4 se izloči
št. 6 se izloči
Glej obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku z dne 19. 10. 2015, pod številko objave JN7312/2015.

Datum objave: 23.10.2015   09:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Vezano na prvo vprašanje in odgovor naročnika, ki se nanaša na gramature ponujenih izdelkov Glej spodaj:
Vprašanje in odgovor, Datum objave: 28.9.2015, 09:25

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature od predvidenih in ceno ustrezno preračunamo?

Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR:
Da, lahko.

PREDLAGAMO NAROČNIKU, DA POSTAVI OMEJITVE in sicer:

Pri porcijski izdelkih, ki so pakirani od 0 do 300 g ali od 0 do 300 ml....... odstopanje max. -/+ 10 %
pri izdelkih v rinfuzi, ki so pakirani nad 300 g ali 300 ml ..... odstopanje max. -/+ 15 %

Dejstvo je, da proizvajalni zelo poredko spreminjamo obliko pakiranja, saj je to povezano s prevelikimi proizvodnimi in ostalimi stroški. Res pa je, da obstaja ponudnik, ki ves čas išče cenejše blago ( s ceno praviloma pada tudi kvaliteta ) in naročnika namerno zavaja!

S spoštovanjem,ODGOVOR:
Pogoji ostanejo nespremenjeni.