Dosje javnega naročila JN12942/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Elektrika, ogrevanje, sončna in jedrska energija
ZJN-2: Odprti postopek

JN12942/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.10.2013
JN13179/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.10.2013
JN13952/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.11.2013
JN14549/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.11.2013
JN15193/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.11.2013
    JN12942/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2013/S 201-348024
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Elektrika, ogrevanje, sončna in jedrska energija

Datum objave: 11. 10. 2013
Številka objave: JN12942/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Sabina Gregorinčič, V roke: Sabina Gregorinčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 3064416. Telefaks +386 064407. E-pošta sabina.gregorincic@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: STROKOVNO TEHNIČNA PODPORA PRI IZVAJANJU PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE - EOL.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 7.
Glavni kraj izvedbe: LJUBLJANA.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: STROKOVNO TEHNIČNA PODPORA PRI IZVAJANJU PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE - EOL.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 09300000 (Elektrika, ogrevanje, sončna in jedrska energija)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Ocenjena vrednost brez DDV: 163000 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-92372013-4
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 21. 11. 2013
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 21. 11. 2013
Čas: 11:00
Kraj: Služba za javna naročila, DALMATINOVA 1, 1000 LJUBLJANA.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/10/3034-20277777821215461099/EOL_1_-
_3__9_2013_docUSKLAJENO_2_10_2013sspr-DARKO_HROVATIN_popravki.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 12. 11. 2013
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 10. 10. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN13179/2013, Storitve: Elektrika, ogrevanje, sončna in jedrska energija; datum objave: 16. 10. 2013
  • JN13952/2013, Storitve: Elektrika, ogrevanje, sončna in jedrska energija; datum objave: 4. 11. 2013
  • JN14549/2013, Storitve: Elektrika, ogrevanje, sončna in jedrska energija; datum objave: 15. 11. 2013
  • JN15193/2013, Storitve: Elektrika, ogrevanje, sončna in jedrska energija; datum objave: 29. 11. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.10.2013   13:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

1. V pogodbi v 6. členu so napačno navedeni odstkotki izplačil, saj skupaj znesejo le 90% in ne 100%.

2. Zanima me kdaj je skrajni rok za oddajo, saj je rok v razpisni dokumentacji drugačen kot v objavi. Prosim za hiter odgovor.

Lep pozdrav
Številka: 430-923/2013-
Datum:

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-13/210083 – STROKOVNO – TEHNIČNA PODPORA PRI IZVAJANJU PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE - EOL

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:
V pogodbi v 6. členu so napačno navedeni odstotki izplačil, saj skupaj znesejo le 90% in ne 100%.

ODGOVOR:

Pravilna dinamika izplačil je:

NAČIN PLAČILA OPRAVLJENIH POGODBENIH DEL

Naročnik bo plačeval pogodbeno ceno po izdelavi in predložitvi poročil, in sicer:
- 10% pogodbene cene po predložitvi Poročila številka 1,
- 10% pogodbene cene po predložitvi Poročila številka 2,
- 5% pogodbene cene po predložitvi Poročila številka 3,
- 10% pogodbene cene po predložitvi Poročila številka 4,
- 5% pogodbene cene po predložitvi Poročila številka 5,
- 10% pogodbene cene po predložitvi Poročila številka 6,
- 10% pogodbene cene po predložitvi Poročila številka 7,
- 20% pogodbene cene po predložitvi Poročila številka 8,
- 10% pogodbene cene po predložitvi Poročila številka 9 in
- 10% pogodbene cene po predložitvi Poročila številka 10.


VPRAŠANJE:
Zanima me kdaj je skrajni rok za oddajo, saj je rok v razpisni dokumentacji drugačen kot v objavi. Prosim za hiter odgovor.

ODGOVOR:
Naročnik je ponovno preveril podatke roke v objavljeni razpisni dokumentaciji in sami objavi in ni ugotovil razlike.
Roka za oddajo ponudb je 21.11.2013 do 9.00 ure, rok za odpiranje pa je 21.11.2013 ob 11.00 uri.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe
ODGOVOR:


Datum objave: 30.10.2013   15:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Prosimo vas, da ponovno naložite del pogodbe med EIB in COL in sicer Annex I: Description of Project Development service. Ta del je slike/organigrami so namreč popolnoma neberljivi. Vemo, da ste omejeni z velikostjo 5MB priponke, a če naložite le Annex I v boljši ločljivosti, bo šlo.

Hvala.ODGOVOR:


Številka: 430-923/2013-6
Datum:

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-13/210083 – STROKOVNO – TEHNIČNA PODPORA PRI IZVAJANJU PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE - EOL

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:

Prosimo vas, da ponovno naložite del pogodbe med EIB in COL in sicer Annex I: Description of Project Development service. Ta del je slike/organigrami so namreč popolnoma neberljivi. Vemo, da ste omejeni z velikostjo 5MB priponke, a če naložite le Annex I v boljši ločljivosti, bo šlo.

ODGOVOR:
Naročnik, je na portalu objavil zadnji izvirnik pred podpisom, ki je bolje viden.


Lep pozdrav,

Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 06.11.2013   12:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V sredo ste trdili, da ste že objvili pogodbo, ki je bolje vidna, a tega 5 dni kasneje ob 8:12 uri še vedno ni. Navedene informacije so nujne za odločitev glede prijave.ODGOVOR:


Številka: 430-923/2013-7
Datum:


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-13/210083 – STROKOVNO – TEHNIČNA PODPORA PRI IZVAJANJU PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE - EOL

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:
Prosimo vas, da ponovno naložite del pogodbe med EIB in COL in sicer Annex I: Description of Project Development service. Ta del je slike/organigrami so namreč popolnoma neberljivi. Vemo, da ste omejeni z velikostjo 5MB priponke, a če naložite le Annex I v boljši ločljivosti, bo šlo.

ODGOVOR:
Naročnik, je na portalu objavil zadnji izvirnik pred podpisom, ki je bolje viden.

VPRAŠANJE:
že od zjutraj prebiram vašo dokumentacijo in imam pomembno vprašanje. Vaš projekt poteka že od 1.1.2013, zato me zanima:
- kaj vse ste do danes storili na tem projektu
- kdo je dosedaj izvajal project management (iz pogodbe med EIB in MOL) sledi, da so sredstva za ta namen za vsa 3 leta (2013,2014 in 2015)
- katere aktivnosti so bile dosedaj narejene in s kakšnim uspehom
- kako bo potekal prevzem del od trenutnega izvajalca.
- kakšna je uspešnost trenutnega izvajalca (pomembno, ker v dokumentaciji od izbranega ponudnika zahtevate, da zagotovi najmanj cca. 28 mio od skupne vrednosti cca 50 mio investicij).

ODGOVOR:
- kaj vse ste do danes storili na tem projektu
Odgovor:
- oblikovanje notranje skupine za izvajanje projekta;
- novelacija podatkov o rabi energije v stavbah iz analize 2007/08/09 na današnje stanje (v izvajanju, rezultati bodo do konca leta),
- opredelitev prioritet,
- energetski pregledi nekaterih objektov – v teku.

- kdo je dosedaj izvajal project management (iz pogodbe med EIB in MOL) sledi, da so sredstva za
ta namen za vsa 3 leta (2013,2014 in 2015)
Odgovor:
Energetski upravljavec MOL, vodja projekta EOL v sodelovanju s pristojnimi oddelki.

- katere aktivnosti so bile dosedaj narejene in s kakšnim uspehom
Odgovor:
Glej prvi odgovor.

- kako bo potekal prevzem del od trenutnega izvajalca
Odgovor:
Izvajanje dela bo dogovorjeno z energetskim upravljavcem MOL.
.
- kakšna je uspešnost trenutnega izvajalca (pomembno, ker v dokumentaciji od izbranega ponudnika
zahtevate, da zagotovi najmanj cca. 28 mio od skupne vrednosti cca 50 mio investicij).
Odgovor:
Vključujemo se v investicije, ki so v pripravi v okviru posameznih oddelkov.

VPRAŠANJE:
Prosimo, da predložite pogodbo ELENA-2012-029, ki jo omenjate v III: Pogoji za ugotavljanje sposobnosti …. (14. In 15 točka)

ODGOVOR:
Pogodba je objavljena na portalu Javnih naročil in Javnih naročil Mestne občine Ljubljana.

VPRAŠANJE:
Menimo, da nimate pravilne ocenjene vrednosti, kajti v pogodbi ELENA-2011-029 imate na 32 strani v tabeli jasno določeno, da so predvidena sredstva v višini 240.000 v 3 letih namenjena zgolj za Project managerja (projektnega vodjo – skupno število delovnih dni =631). Vi pa zahtevate poleg še veliko drugih strokovnjakov, tako da menim, da morate vašo ocenjeno vrednost ustrezno realno povišati.

Odgovor potrebujemo hitro, drugače ne moremo prirpaviti kvalitetne ponudbe.
Ali gre mogoče za znani problem entropije javnega denarja?

ODGOVOR:
Ocenjena vrednost v tem naročilu ni neposredno povezana s postavkami v omenjeni tabeli.

VPRAŠANJE;
med pogoji pod točko 14. zahtevate 5 oziroma 10 let delovnih izkušenj za strokovne sodelavce. Za dokazilo pa je potrebno predložiti izjavo o 5 oziroma 10 letni delovni dobi. Ustrezne delovne izkušnje je mogoče pridobiti tudi na podlagi podjemne pogodbe, študentskega dela, ... Menimo, da je potrebno dokazilo (priloga 11) ustrezno prilagoditi, tako da bodo vsepovsod navedene delovne izkušnje. Menimo, da je v skladu z razloženim, delovne izkušnje potrebno ustrezno širše tolmačiti.

ODGOVOR:
Naročnik ni navedel, da mora biti število let delovni izkušenj samo redno delovno razmerje za nedoločen čas, pač pa so to lahko vse oblike tako študentsko delo, kot podjemne pogodbe in ostale oblike zaposlitve.

VPRAŠANJE:
pri pogojih za ugotavljanje sposobnosti je pod točko 11 zahtevano, da mora. ponudnik izkazovati, da v preteklih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. Navedeno ponudniki (vsi) lahko dokažejo že z BON-2 (v razdelku B. Finančna disciplina). Menimo, da gre za nesmotrno zahtevo naročnika, saj bodo/bomo ponudniki vse nepotrebne stroške vračunali v končno ceno. Prosimo, da navedeno popravite.

ODGOVOR:
Naročnik za pravne osebe (gospodarske družbe) zahteva kot dokazilo za predmetni pogoj samo obrazec S.BON 1/P, kar je povsem jasno navedeno v razpisni dokumentaciji. Zahteva za BON1/Z in BON2 je kot dokazilo zahtevana za ostale subjekte, kot so naprimer inštituti kjer je izpolnjevanje pogoja vidno iz kombinacije obeh obrazcev.

Lep pozdrav,


Datum objave: 11.11.2013   15:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Prosimo naročnika, da poda ocenjeno vrednost ur/mesec v razpisu zahtevanih strokovnjakov, kar bo omogočilo primerljivost ponudb. Vodja projekta ___ ur, strojnik ___ ur, električar ___ ur, gradbenik ___ ur, ekonomist ___ ur, … Glede na predmet javnega razpisa - tehnična podpora – ure navedenih strokovnjakov ne bi smele biti pretirano visoke.
Naročnik brez tega tudi ni mogel izračunati ustrezne ocenjene vrednosti.

V postopku izvajanja naročila lahko naročnik takšno praznino izkoristi in prekomerno obremeni izvajalca, kljub temu, da gre le za izvajanje tehnične podpore projektu.
V kolikor odgovora na navedeno vprašanje ne bomo prejeli, bomo vložili zahtevek za revizijo, saj naročnik ne more oceniti primerljivost ponudb oziroma kaj dobi za določeno ceno.

2.Ali je izvajalcu tehnične podpore za potrebe izvajanja projekta zagotovljena ustrezna podpora s strani služb na MOL-u:
-pravna služba
-finančna služba
- vseh zaposlenih na MOL, ki so določeni za delo na tem področju.

3. V čigavi pristojnosti je t.i. super-vodenje projekta?
4. Čigava odgovornost je v primeru:
- da zmanjka denarja za izvajanje sanacij, ki so predvidene?
- da ob ustrezno pripravljenih razpisih ni ustreznih izvajalcev podprojektov oziroma izvajalcev energetskega podjetništva
- počasnega sprejemanja določenih odločitev/podpisov na MOL
- počasnega dela zaposlenih na MOL


ODGOVOR:


Številka: 430-923/2013-7
Datum:


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-13/210083 – STROKOVNO – TEHNIČNA PODPORA PRI IZVAJANJU PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE - EOL

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:
Prosimo, da predložite pogodbo ELENA-2012-029, ki jo omenjate v III: Pogoji za ugotavljanje sposobnosti …. (14. In 15 točka)

Pogodba je objavljena na portalu Javnih naročil in Javnih naročil Mestne občine Ljubljana."

Če bi poznali svojo dokumentacijo bi vedeli, da imate obljavljeno le pogodbo ELENA-2011-029 in NE ELENA-2012-029, ki jo omenjate v III: Pogoji za ugotavljanje sposobnosti …. (14. In 15 točka). Zahtevamo takojšnjo objavo pogodbe, ki jo omenjate v III: Pogoji za ugotavljanje sposobnosti …. (14. In 15 točka). Zahtevamo tudi javno opravičilo.

ODOGOVOR:
Se opravičujemo. Spregledali smo napako, ki se je zgodila pri tipkanju. Gre za eno in edino pogodbo, ki nosi številko ELENA-2011-029 in je že objavljena.

VPRAŠANJE:
V odgovoru na eno izmed vprašanj ste odgovorili naslednje.

odgovor:
- kaj vse ste do danes storili na tem projektu
Odgovor:
- oblikovanje notranje skupine za izvajanje projekta;
- novelacija podatkov o rabi energije v stavbah iz analize 2007/08/09 na današnje stanje (v izvajanju, rezultati bodo do konca leta),
- opredelitev prioritet,
- energetski pregledi nekaterih objektov – v teku.

Ker za kvalitetno ponudbo potrebujemo primerne podatke zahtevamo, da objavite dokument, kjer ste orpedelili prioritete ter podatke, katere objetke ste že pregledali in v kateri fazi je posamezen pregled.

ODOGOVOR:
Aneks 1 k pogodbi ELENA-2011-029 je dokument, ki opredeljuje prioritete, medtem ko je že v prejšnjem odgovoru pojasnjeno, da poteka novelacija podatkov o rabi energije v stavbah MOL, katere rezultati bodo znani do konca leta. Doseganje ciljev, predvidenih v letu 2013, je povsem v domeni MOL, saj glede na potrebne roke pogodbe z izvajalcem, ki bo izbran na tem razpisu, ne bo možno realizirati pred koncem 2013. Zato od prijavitelja pričakujemo ponudbo, ki bo opredelila strokovno-tehnično pomoč, ki jo lahko nudi pri doseganju ciljev, opredeljenih za leti 2014 in 2015. Ob tem izpostavljamo, da je nosilec projekta EOL Mestna občina Ljubljana in zanj nosi tudi polno odgovornost. Od izbranega ponudnika pričakujemo, da bo nudil takšno strokovno in tehnično podporo, ki bo omogočala doseganje postavljenih ciljev.


VPRAŠANJE:
Na eno izmed prejšnjih vprašanj ste odgovorili naslednje:

"- kako bo potekal prevzem del od trenutnega izvajalca
Odgovor:
Izvajanje dela bo dogovorjeno z energetskim upravljavcem MOL.
.
- kakšna je uspešnost trenutnega izvajalca (pomembno, ker v dokumentaciji od izbranega ponudnika
zahtevate, da zagotovi najmanj cca. 28 mio od skupne vrednosti cca 50 mio investicij).
Odgovor:
Vključujemo se v investicije, ki so v pripravi v okviru posameznih oddelkov."

1. Zahtevamo, da v naprej opredelite način in potek prevzema. Brez tega ponudniki ne moremo pravilno ovrednotiti vsa tveganja v povezavi s projektom.

2. V katere investicije ste se vključili, kakšno je trenutno stanje.
S katerimi investitorji ste že navezali stike in bili zavrnjeni.
Koliko investicij in v kakšni višini je že dogovorjenih.

Glede na vaše odgovore si lahko edino predstavljamo, da trenutno stanje ni ravno rožnato . V takem primeru je absurdno pričakovati od ponudnikov, da se zavežejo za 28 mio. Upam, da boste z boljšimi odgovori spremenili naše mnenje, tako da lahko pripravimo dobro ponudbo, ki je smiselna za obe strani.

ODOGOVOR:
Način in potek prevzema ne moremo opredeliti, saj ne bo nobenega prevzema. Projekt EOL vodi energetski upravljavec MOL in ga bo vodil tudi v prihodnje ter zanj nosil polno odgovornost. Od izbranega ponudnika pričakujemo, da mu bo nudil ustrezno strokovno in tehnično podporo pri doseganju zastavljenih ciljev.

Z investitorji se ne dogovarjamo, ampak poslujemo v skladu z zakonodajo o javnem naročanju.
Lep pozdrav,


Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 12.11.2013   12:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosimo, da takoj odgovorite na vprašanje, ki smo ga pred časom postavili, vi pa ste namesto odgovora ponudili prazen prostor (11.11.2013). To je nesprejemljivo.

*****************************
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Prosimo naročnika, da poda ocenjeno vrednost ur/mesec v razpisu zahtevanih strokovnjakov, kar bo omogočilo primerljivost ponudb. Vodja projekta ___ ur, strojnik ___ ur, električar ___ ur, gradbenik ___ ur, ekonomist ___ ur, … Glede na predmet javnega razpisa - tehnična podpora – ure navedenih strokovnjakov ne bi smele biti pretirano visoke.
Naročnik brez tega tudi ni mogel izračunati ustrezne ocenjene vrednosti.

V postopku izvajanja naročila lahko naročnik takšno praznino izkoristi in prekomerno obremeni izvajalca, kljub temu, da gre le za izvajanje tehnične podpore projektu.
V kolikor odgovora na navedeno vprašanje ne bomo prejeli, bomo vložili zahtevek za revizijo, saj naročnik ne more oceniti primerljivost ponudb oziroma kaj dobi za določeno ceno.

2.Ali je izvajalcu tehnične podpore za potrebe izvajanja projekta zagotovljena ustrezna podpora s strani služb na MOL-u:
-pravna služba
-finančna služba
- vseh zaposlenih na MOL, ki so določeni za delo na tem področju.

3. V čigavi pristojnosti je t.i. super-vodenje projekta?
4. Čigava odgovornost je v primeru:
- da zmanjka denarja za izvajanje sanacij, ki so predvidene?
- da ob ustrezno pripravljenih razpisih ni ustreznih izvajalcev podprojektov oziroma izvajalcev energetskega podjetništva
- počasnega sprejemanja določenih odločitev/podpisov na MOL
- počasnega dela zaposlenih na MOL

ODGOVOR:Številka: 430-923/2013-9
Datum:


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-13/210083 – STROKOVNO – TEHNIČNA PODPORA PRI IZVAJANJU PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE - EOL

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:
Prosimo naročnika, da poda ocenjeno vrednost ur/mesec v razpisu zahtevanih strokovnjakov, kar bo omogočilo primerljivost ponudb. Vodja projekta ___ ur, strojnik ___ ur, električar ___ ur, gradbenik ___ ur, ekonomist ___ ur, … Glede na predmet javnega razpisa - tehnična podpora – ure navedenih strokovnjakov ne bi smele biti pretirano visoke.
Naročnik brez tega tudi ni mogel izračunati ustrezne ocenjene vrednosti.

V postopku izvajanja naročila lahko naročnik takšno praznino izkoristi in prekomerno obremeni izvajalca, kljub temu, da gre le za izvajanje tehnične podpore projektu.
V kolikor odgovora na navedeno vprašanje ne bomo prejeli, bomo vložili zahtevek za revizijo, saj naročnik ne more oceniti primerljivost ponudb oziroma kaj dobi za določeno ceno.

ODOGOVOR:
Glede na tabelo na strani 32 od 48 v Annex II k pogodbi št. ELENA-2011-029, ocenjujemo, da bo obseg dela izbranega ponudnika ( za celoten čas trajanja projekta) znašal 4.568 ur, od tega bosta najbolj obremenjena vodja projekta in sodelavec z izkušnjami pri projektih sofinanciranih s strani EK (vsak od njiju ca. 1.536 ur ). Ostali zahtevani sodelavci zagotavljajo potrebno strokovno podporo skupno 1.784 ur. Seveda so ocene okvirne, saj je število ur odvisno od strokovnosti in izkušenj sodelavcev na projektu.


VPRAŠANJE:
Ali je izvajalcu tehnične podpore za potrebe izvajanja projekta zagotovljena ustrezna podpora s strani služb na MOL-u:


ODOGOVOR:
Da. Sodelovanje z ustreznimi službami poteka preko Energetskega upravljavca MOL.


VPRAŠANJE:
V čigavi pristojnosti je t.i. super-vodenje projekta?

ODOGOVOR:
V pristojnosti MOL – odgovornega skrbnika pogodbe.


VPRAŠANJE:
Čigava odgovornost je v primeru:
da zmanjka denarja za izvajanje sanacij, ki so predvidene?


ODOGOVOR:
Odgovornost ostaja na MOL-u, ki vodi projekt EOL v domnevi, da obstajajo tržni in drugi pogoji za uresničitev tega projekta. Izbrani izvajalec po tem javnem naročilu pa je dolžan predlagati in sodelovati pri pridobivanju sredstev iz vseh virov, ki so ali bodo na razpolago za investicije za izboljšanje energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih virov energije ter iskanju ustreznih energetskih pogodbenikov.


VPRAŠANJE:
- da ob ustrezno pripravljenih razpisih ni ustreznih izvajalcev podprojektov oziroma izvajalcev energetskega podjetništva


ODOGOVOR:
Verjetno ste mislili energetsko pogodbeništvo. Predvidevamo mednarodne razpise, kar povečuje
možnost, da najdemo ustrezne izvajalce oziroma partnerje. Če jih ne bo, odgovornost vsekakor ne
bo bremenila izvajalca strokovno-tehnične pomoči po tem javnem naročilu.


VPRAŠANJE:
Čigava odgovornost je v primeru:
- počasnega sprejemanja določenih odločitev/podpisov na MOL


ODOGOVOR:
Na MOL sprejemanje odločitev in podpisovanje aktov poteka v skladu z zakonodajo in predvidenimi postopki, za kar je potreben določen čas, kar mora izvajalec upoštevati. Zato nas ne skrbi, da bi MOL morala prevzemati odgovornost te vrste. Odgovornost vsekakor ne bo bremenila izvajalca strokovno-tehnične pomoči po tem javnem naročilu.


VPRAŠANJE:
Čigava odgovornost je v primeru:
- počasnega dela zaposlenih na MOL


ODOGOVOR:
Glej odgovor v prejšnji alineji.


Lep pozdrav,


Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


ODGOVOR:


Datum objave: 13.11.2013   17:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na 60. strani razpisne dokumentacije pišete:
ČLEN I.6 – PREDLOŽITEV POROČIL IN DRUGE DOKUMENTACIJE
I.6.1 Končni upravičenec bo oddal naslednje dokumente v skladu s prilogo IV te pogodbe ter v obliki kot jo določi banka:
a) začetno poročilo – podroben opis delovnega programa po treh mesecih;
b) polletna poročila o napredku;
c) vmesno poročilo (vključno s finančnimi poročili);
d) Končno poročilo o izvedbi (vključno s finančnimi poročili).
Vsi našteti dokumenti bodo predloženi v angleščini ali francoščini, v 1 (enem) izvirnem izvodu in 1 (enem) elektronskem izvodu. Morebitna druga poročila bodo poslana v skladu s Prilogo I.

Prosimo za objavo vseh poročil in drugih dokumentov, ki ste jih poslali na EIB v povezavi s pogodbo ELENA-2011-029.
To potrebujemo ker niste in očitno ne želite odgovarjati na pomembna vprašanja v povezavi s projektom, s tem puščate potencialne ponudnike v temi glede dejanskega stanja projekta. Ti dokumenti, ki jih zahtevamo spadajo tudi pod informacije javnega značaja.

Hvala!

Številka: 430-923/2013-10
Datum:


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-13/210083 – STROKOVNO – TEHNIČNA PODPORA PRI IZVAJANJU PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE - EOL

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.


VPRAŠANJE:
Ker še vedno niste ponudili ustreznih odgovorov, časa za prijavo pa ni veliko, se bojim da se ne moremo več prijaviti na vaš razpis. Tudi če ponudite ustrezne odgovore, ne moremo več pravočasno zagotoviti bančne garancije (postopek namreč traja med 10 in 14 dni) za resnost ponudbe. Enako verjetno velja tudi za ostale ponudnike.

V kolikor ponudite ustrezne odgovore predlagamo, da hkrati tudi dovolite bianco menico z menično izjavo kot sprejemljivo zavarovanje za resnost ponudbe.

ODGOVOR:
Naročnik se je odločil za spremembo razpisne dokumentacije in podaljšanje roka za oddajo ponudb, v tem času boste lahko pridobili zahtevano bančno garancijo.


VPRAŠANJE:
Kako lahko pričakujete, da bo izbrani ponudnik četrtletno interno poročilo pripravili hkrati s polletnim poročilom? Namreč, glede na rok za prijavo na JN in če upoštevamo čas odločanja o izboru, obdobje mirovanja itd, zamik pri podpisu pogodbe, se lahko celo zgodi, da bo rok za oddajo poročilo št. 1- četrtletno interno poročilo, kasnejši kot rok za oddajo poročila št. 2. Polletno poročilo, ki pa ima rok 5.1.2014.
Lahko se celo zgodi, da bo pogodba med izbranim ponudnikom in MOL podpisana na 5.1. 2014. In glede na vaš razpis, in zahtevo, da se seveda ponudnik, ki odda ponudbo strinja z vsebino dokumentacijo, boste lahko takoj vnovčili zavarovanje za dobro izvedbo del (garancija je namreč nepreklicna in brezpogojna) in zahtevali odškodnino v višini 0.5% za vsak koledarski dan zamude.

Zahtevamo, da takoj popravite razpisno dokumentacijo, omogočite ponudnikom dejanski vpogled v stanje projekta po pogodbi ELENA-2011-029 in ustrezno podaljšate rok za prijavo.
Drugače nam ne puščate druge opcije, kot da obvestimo EIB o dogajanju ter novinarje o dogajanju na MOL. Odločitev je vaša.


ODGOVOR:
Naročnik se je odločil za spremembo dokumentacije in podaljšanje roka za oddajo ponudb.

VPRAŠANJE
Na 60. strani razpisne dokumentacije pišete:
ČLEN I.6 – PREDLOŽITEV POROČIL IN DRUGE DOKUMENTACIJE
I.6.1 Končni upravičenec bo oddal naslednje dokumente v skladu s prilogo IV te pogodbe ter v obliki kot jo določi banka:
a) začetno poročilo – podroben opis delovnega programa po treh mesecih;
b) polletna poročila o napredku;
c) vmesno poročilo (vključno s finančnimi poročili);
d) Končno poročilo o izvedbi (vključno s finančnimi poročili).
Vsi našteti dokumenti bodo predloženi v angleščini ali francoščini, v 1 (enem) izvirnem izvodu in 1 (enem) elektronskem izvodu. Morebitna druga poročila bodo poslana v skladu s Prilogo I.

Prosimo za objavo vseh poročil in drugih dokumentov, ki ste jih poslali na EIB v povezavi s pogodbo ELENA-2011-029.
To potrebujemo ker niste in očitno ne želite odgovarjati na pomembna vprašanja v povezavi s projektom, s tem puščate potencialne ponudnike v temi glede dejanskega stanja projekta. Ti dokumenti, ki jih zahtevamo spadajo tudi pod informacije javnega značaja.

ODGOVOR:
V odgovorih na prejšnja vprašanja smo vam že pojasnili, da je odgovornost v celoti na strani naročnika. Odločili smo se spremeniti razpisno dokumentacijo in ustrezno podaljšati roke za pripravo ponudb. Dokumenti, relevantni za pripravo ponudb bodo objavljeni skupaj s spremembo razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJE:
Zahtevamo seznam vseh stavb, ki so predvidene za obnovo po pogodbi ELENA-2011-029 z vsemi relevantnimi podatki (npr. podatek ali je objekt pod spomeniškim varstvom, ipd.) ter vse analize stanja, ki so bile opravljene v povezavi s tem. Zahtevamo tudi dokument: Analiza stanja na področju rabe energije v javnih stavbah MOL, Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., 2009.

ODGOVOR:
Dokument bomo objavili na portalu. Novelacija dokumenta je v teku.

VPRAŠANJE:
Ugotavljamo, da očitno nekateri ponudniki, ne dobivamo od vas vseh potrebnih informacij, zato razmišljamo o začetku postopka revizije.

ODGOVOR:
Razlike med ponudniki ne more biti, saj informacije nudimo le v obliki objav na portalu javnih naročil.

VPRAŠANJE:
v enem izmed odgovorov ste odgovorili:
/
- kakšna je uspešnost trenutnega izvajalca (pomembno, ker v dokumentaciji od izbranega ponudnika
zahtevate, da zagotovi najmanj cca. 28 mio od skupne vrednosti cca 50 mio investicij).
Odgovor:
Vključujemo se v investicije, ki so v pripravi v okviru posameznih oddelkov.
/

v enem izmed naslednjih odgovorov, pa nikakor niste zadostno odgovorili na najpomembnejši del vprašanja enega izmed ponudnikov .
/2. V katere investicije ste se vključili, kakšno je trenutno stanje.
S katerimi investitorji ste že navezali stike in bili zavrnjeni.
Koliko investicij in v kakšni višini je že dogovorjenih.

ampak ste odgovorili le: Z investitorji se ne dogovarjamo, ampak poslujemo v skladu z zakonodajo o javnem naročanju.

Nas ponudnike zanima V KATERE VSE INVESTICIJE, ste se že vključili, kako daleč je priprava, zahtevamo poročilo o vseh teh vključevanjih.

Vi od nas ponudnikov zahtevate, da garantiramo za to, da bomo dosegli izvedbo energetske sanacije v višini 26.971.200 EUR, kar je celotni znesek za katerega se je MOL zavezal EIB v pogodbi ELENA-2011-029.
Vse to želite prenesti na nas, kljub temu, da se projekt izvaja že 1 leto (od skupaj 3), nikakor pa nam nočete sporočiti, kako daleč ste trenutno s projektom. Ali sploh dosegate časovnico dogovorjeno z EIB? Npr. glede na časovnico (str. 22 v dokumentu EOL - Energetska obnova Ljubljana - Izvirnik pred podpisom.pdf.) bi se morali energetski pregledi začeti že v prvi polovi leta 2013 in končati cca. v juliju 2014. Vi od ponudnikov zahtevate, da vskočimo v ta projekt (ki poteka praktično že 1 leto, brez vedenja o dejanskem trenutnem stanju, hkrati pa zahtevate od nas, da garantiramo, da bomo dosegli izvedbo energetske sanacije v višini 26.971.200 EUR. To je naravnost neresno. Trenutno stanje je lahko:
a) da glede na časovnico dogovorjeno med vami in EIB zamujate, kar pomeni, da bo izbrani ponudnik moral vložiti veliko več naporov (sredstev), da bo dosegel izvedbo energ. sanacije v višini 26.971.200 EUR, kar lahko pomeni za ponudnika nerentabilno poslovanje;
b) da dosegate časovnico dogovorjeno z EIB, a ker ponudniki tega ne vemo, moramo upoštevati tveganje, da je stanje projekta tako kot opisano pod točko a). Kar za ponudnike pomeni, da moramo ponuditi višjo ceno, oziroma celo neprijavo na javno naročilo, kajti vrednost razpisanih del ocenjujete le na 207.400,00 EUR z DDV (str. št. 54 v razpisni dokumentaciji) - Še vmesno vprašanje: Ali je ta ocenjena vrednost (207.400,00 EUR z DDV)na strani št. 54 pravilna?; in točka
c) prehitevate časovnico, a ker ponuniki tega ne vedo, se morajo ravnati, kakor, da je stanje v točki a). Tovrstno ravnanje je edino smiselno za vse vse ponudnike, razen za tiste, ki imajo "interne" informacije o poteku.
Naj še opozorim na absurd, da ocenjujete vrednost razpisanih del na le 207.400,00 EUR z DDV (str. št. 54 v razpisni dokumentaciji), a hkrati zahtevate, da naj garantiramo za vso morebitno škodo, ki jo bo utrpela MOL s tem, da smo ponudniki popolnoma v temi glede stanja projekta (potekla pa je že skoraj 1/3 časa predvidenega za projekt po pogodbi ELENA-2011-029). To je nesprejemljivo.

Zahtevamo, da objavite za ponudnike relevantne informacije v povezavi s projektom, podaljšate rok za oddajo, da lahko ponudniki podrobno te informacije preučimo, ter ustrezno popravite RD, tako da bo prijava na vaše javno naročilo imela za ponudnike tudi ekonomski smisel.

ODGOVOR:
Izhodiščna trditev, da od ponudnikov zahtevamo garancije za izvedbo energetske sanacije v višini 26.971.200 EUR ni pravilna. Od ponudnikov zahtevamo strokovno-tehnično pomoč, da bo MOL dosegla ta cilj. Morda v besedilu razpisne dokumentacije na str. 54
»Izvajalec se zavezuje, da bo svoje delo opravljal tako, da bodo cilji projekta doseženi tako med, kot tudi po koncu izvajanja projekta. Vmesni in končni cilji so navedeni v pogodbi ELENA in njenih aneksih, ključna zaveza izvajalca je doseganje izvedbe energetskio sanacij po pogodbi ELENA v želeni vrednosti 50,7 mio EUR, vendar najmanj 20 kratnika vrednosti sofinanciranja EIB po pogodbi MOL – EIB, kar znese 26.971.200 EUR po dinamiki, prikazani v spodnji preglednici… «
ni dovolj jasna razlika med izvajalcem v prvem in drugem stavku citiranega besedila. V prvem stavku je namreč mišljen izvajalec po tem javnem naročilu, medtem ko je v drugem stavku, kjer je govor o pogodbi ELENA, lahko izvajalec le MOL, ki je pogodbo podpisala. V izogib napačnemu razumevanju bomo razpisno dokumentacijo spremenili in postavili nove roke, vam pa se zahvaljujemo za to opozorilo.
Rok za oddajo ponudb podaljšujemo do 13.12.2013, sprememba razpisne dokumentacije pa bo posredovana na portal JN v petek 22.11.2013.


VPRAŠANJE:
na strani 52 v razpisni dokumentaciji pod točko 7. zahtevate od izvajalca da:
7. skrbi za hrambo, osveževanje vsebin, arhiviranje in sledljivost sprememb, skratka celovito obvladovanje vseh dokumentov, povezanih s pogodbo ELENA na lokaciji energetskega menedžerja MOL za projekt EOL.;

Mi uporabljamo sistem za dokumentiranje M-files, ali je to ustrezna programska oprema? Če ni, kateri sistem za celovito obvladovanje dokumentov je sprejemljiv?

ODGOVOR:
Morda niste bili pozorni, da je izrecno navedeno, da se celovito obvladovanje vseh dokumentov, povezanih s pogodbo ELENA, dogaja na lokaciji energetskega menedžerja MOL za projekt EOL, zato ne potrebujete svojega sistema za obvladovanje dokumentov. Gre za urejanje arhiva projekta v fizični obliki.

VPRAŠANJE:
Glede na to, da želite z razpisno dokumentacijo (str. 54) prenesti celotno odškodninsko breme morebitnih na izvajalca:
/
Izvajalec se zavezuje, da bo svoje delo opravljal tako, da bodo cilji projekta doseženi tako med, kot tudi po koncu izvajanja projekta. Vmesni in končni cilji so navedeni v pogodbi ELENA in njenih aneksih, ključna zaveza izvajalca je doseganje izvedbe energetskio sanacij po pogodbi ELENA v želeni vrednosti 50,7 mio EUR, vendar najmanj 20 kratnika vrednosti sofinanciranja EIB po pogodbi MOL – EIB, kar znese 26.971.200 EUR po dinamiki, prikazani v spodnji preglednici:

ODGOVOR:
Iz vašega vprašanja sklepamo, da iz besedila ni dovolj jasna razlika med izvajalcem v prvem in drugem stavku citiranega besedila. V prvem stavku je namreč mišljen izvajalec po tem javnem naročilu, medtem ko je v drugem stavku, kjer je govor o pogodbi ELENA, lahko izvajalec le MOL, ki je pogodbo podpisala. V izogib napačnemu razumevanju bomo razpisno dokumentacijo spremenili in se vam zahvaljujemo za to opozorilo.

VPRAŠANJE:
nas zanima naslednje:
Ali ima izvajalec, seveda v okviru zakonov in vseh veljavnih predpisih, proste roke pri izvajanju vseh del, ki so predvidena v razpisni dokumentaciji, in ima izvajalec minimalne stike z naročnikom (torej naročnik se ne vpleta v izvajanje, ampak zgolj nadzoruje (seveda dokler vse poteka pravilno). Torej izvajalec, razen nekaterih nujno potrebnih formalnih potrditev s strani naročnika, sam odloča o celotnem izvajanju? (npr. sam pripravi celotno vsebino pogodbe za podprojekte in pa pogodbe glede energetskega pogodbeništva (seveda v skladu z ZJN in drugimi zakoni ter veljavnimi predpisi), brez da bi morale te pogodbe posebej potrjevati pravna služba MOL in npr. tudi sam pripravi ustrezna in transparentna merila za javna naročila za energetsko pogodbeništvo)
V kolikor ni tako, pa nas zanima naslednje: kako bo naročnik zagotovil, da bodo njegovi zaposleni pravilno, ustrezno in zadosti hitro delali in kako lahko odškodninsko odgovornost ter zavezo, ki jo je MOL prevzel nase v pogodbi ELENA-2011-029 (najmanj 20 kratnika vrednosti sofinanciranja EIB po pogodbi MOL – EIB, kar znese 26.971.200 EUR po dinamiki, str. 54 RD), prenesete na izvajalca.

ODGOVOR:
Odgovor na to vprašanje je podan že v prejšnji točki (odgovornost MOL za izvedbo pogodbe ELENA). K temu naj dodamo, da je iz razpisne dokumentacije razvidno, da je potrebno stalno sodelovanje med naročnikom in izvajalcem po tem javnem naročilu. Izvajalec nudi strokovno-tehnično pomoč, torej pripravlja predloge/mnenja/ocene ipd. ter pripravlja poročila. Odločitve pa sprejema MOL, prav tako vodi razpise, pogajanja, oddaja poročila EIB itd.

Lep pozdrav,


Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službeODGOVOR:


Datum objave: 19.11.2013   11:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zanima nas ali boste v popravku upoštevali tudi Priporočila glede uporabe finančnih zavarovanj pri javnem naročanju in projektih, sofinanciranih s sredstvi EU, ki jih je izdala Vlada RS.
http://www.djn.mf.gov.si/resources/files/Sistem_javnega_narocanja/Financna_zav/JNfin_zav_PRIPOROCILA%20VLADE.pdf


Hvala za odgovor.

ODGOVOR:


Številka: 430-923/2013-10
Datum:


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-13/210083 – STROKOVNO – TEHNIČNA PODPORA PRI IZVAJANJU PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE - EOL

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.


VPRAŠANJE:
zanima nas ali boste v popravku upoštevali tudi Priporočila glede uporabe finančnih zavarovanj pri javnem naročanju in projektih, sofinanciranih s sredstvi EU, ki jih je izdala Vlada RS.
http://www.djn.mf.gov.si/resources/files/Sistem_javnega_narocanja/Financna_zav/JNfin_zav_PRIPOROCILA%20VLADE.pdf

ODGOVOR:
Naročnik se glede višine finančnih zavarovanj odloča preudarno glede na vsak primer posebej in ob tem upošteva veljavno zakonodajo, kot priporočila Ministrstva za finance.


Lep pozdrav,


Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 25.11.2013   14:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Pri prebiranju razpisne dokumentacije smo opazili, da je razhajanje glede trajanja bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v poglavju V. FINANČNA ZAVAROVANJA je navedeno, da mora biti veljavnost bančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vsaj 30 dni daljša od dobe, za katero je sklenjena pogodba. V vzorcu pogodbe v 4. členu (rok za izvedbo pogodbenih del) je navedeno, da je rok izvedbe del 15.12. 2015 (torej je veljavnost bančne garancije v skladu s tem do 15.1. 2016).

Zahtevate pa veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo do 30.6. 2023 (v skladu z 11. členom pogodbe in vzorcem). Glede na navedeno predlagamo, da uskladite neskladje oziroma premislite o finančnem zavarovanju po 15.1. 2016 (npr. menica), saj je za ponudnika oziroma izvajalca takšna bančna garancija zelo obremenjujoča (glede pogojev pridobitve garancije pri banki) in smiselno upoštevate priporočila Vlade RS (30.10. 2013).

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Številka: 430-923/2013-11
Datum:


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-13/210083 – STROKOVNO – TEHNIČNA PODPORA PRI IZVAJANJU PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE - EOL

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.


VPRAŠANJE:
Pri prebiranju razpisne dokumentacije smo opazili, da je razhajanje glede trajanja bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v poglavju V. FINANČNA ZAVAROVANJA je navedeno, da mora biti veljavnost bančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vsaj 30 dni daljša od dobe, za katero je sklenjena pogodba. V vzorcu pogodbe v 4. členu (rok za izvedbo pogodbenih del) je navedeno, da je rok izvedbe del 15.12. 2015 (torej je veljavnost bančne garancije v skladu s tem do 15.1. 2016).

Zahtevate pa veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo do 30.6. 2023 (v skladu z 11. členom pogodbe in vzorcem). Glede na navedeno predlagamo, da uskladite neskladje oziroma premislite o finančnem zavarovanju po 15.1. 2016 (npr. menica), saj je za ponudnika oziroma izvajalca takšna bančna garancija zelo obremenjujoča (glede pogojev pridobitve garancije pri banki) in smiselno upoštevate priporočila Vlade RS (30.10. 2013).

ODGOVOR:
Kot smo navedli v zadnjem popravku na Portalu javnih naročil, bo ponudnik v naslednjih dneh objavil popravljeno razpisno dokumentacijo. V popravku razpisne dokumentacije bo popravljen tudi rok veljavnosti bančne garancije.


Lep pozdrav,


Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 03.12.2013   13:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

glede referenc za strokovne sodelavce nas zanima ali je za odsego 10 točk potrebno imeti 5 referenc za posamezno področje (strojništvo), ali je 10 točk mišljeno za veh 5 področij skupaj (strojništvo, elektro, arhitektura, ekonomija in eno po izbiri). Torej ali je za dosego 25 % potrebno imeti 25 podisanih referenc ali 5.

Prosim za odgovor čimprej.
Hvala.

ODGOVOR:Številka: 430-923/2013-13
Datum: 3.12.2013

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-13/210083 – STROKOVNO – TEHNIČNA PODPORA PRI IZVAJANJU PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE - EOL

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:

glede referenc za strokovne sodelavce nas zanima ali je za dosego 10 točk potrebno imeti 5 referenc za posamezno področje (strojništvo), ali je 10 točk mišljeno za veh 5 področij skupaj (strojništvo, elektro, arhitektura, ekonomija in eno po izbiri). Torej ali je za dosego 25 % potrebno imeti 25 podpisanih referenc ali 5.

ODGOVOR:

Za doseganje vseh točk je treba imeti skupno najmanj 25 podpisanih referenc, oziroma vsaj po 5 referenc za posamezno področje.


VPRAŠANJE:

Ali je lahko ena in ista oseba - sodelavec na projektu za dve področji, npr. področje ekonomije in sodelavec z izkušnjami na projektih sofinanciranih s strani EU.

ODGOVOR:

Lahko gre za isto osebo, vendar mora izpolnjevati zahteve po izobrazbi in referencah.
Lep pozdrav,

Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 05.12.2013   11:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Glede na to, da smo precej strokovnih priporočil pridobili na obrazcih iz prve objave (pred preklicem), v popravljeni razpisni dokumentaciji pa so spremenjeni tudi obrazci za strokovna priporočila me zanima, če so potrjena priporočila na prvotnih obrazcih ustrezna ali jih je potrebno ponovno pridobiti?

2. Ali je strokovno priporočilo za sodelavca na projektu ustrezno, če ima reference iz področja npr. ekonomije, po izobrazbi pa je npr. inženir strojništva?

3.Ali morajo biti vsa strokovna priporočila iz enega področja od iste osebe?

Hvala

ODGOVOR:


Številka: 430-923/2013-14
Datum: 5.12.2013

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-13/210083 – STROKOVNO – TEHNIČNA PODPORA PRI IZVAJANJU PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE - EOL

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:
Glede na to, da smo precej strokovnih priporočil pridobili na obrazcih iz prve objave (pred preklicem), v popravljeni razpisni dokumentaciji pa so spremenjeni tudi obrazci za strokovna priporočila me zanima, če so potrjena priporočila na prvotnih obrazcih ustrezna ali jih je potrebno ponovno pridobiti?

ODGOVOR:
Ker se je razpisna dokumentacija popravljala, morajo biti priloženi tudi ustrezni obrazci iz popravka razpisne dokumentacije (popravljena je glava dokumenta (ustrezno z zahtevami EIB), strani razpisne dokumentacije).

VPRAŠANJE:
Ali je strokovno priporočilo za sodelavca na projektu ustrezno, če ima reference iz področja npr. ekonomije, po izobrazbi pa je npr. inženir strojništva?

ODGOVOR:
V razpisni dokumentaciji smo eksplicitno zahtevali ustrezno izobrazbo, ki jo mora dokazati (strojnik se ne more izkazovati za ekonomista, razen v primeru, da je dodatno usposobljenost pridobil v okviru podiplomskega študija na ustrezni (ekonomski) fakulteti ali ima diplomo MBA; priložiti pa mora ustrezna dokazila).

VPRAŠANJE:
Ali morajo biti vsa strokovna priporočila iz enega področja od iste osebe?

ODGOVOR:
Ni potrebo, vendar morajo biti reference vezane na izobrazbo (ekonomist – reference iz ekonomije, strojnik iz strojništva).


Lep pozdrav,

Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 09.12.2013   09:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Predlagamo, da znižate vrednost referenc za vodjo projekta na 2.000.000 EUR saj glede na dokumente iz razpisne dokumentacije menimo, da slednje niso sorazmerne z vrednostjo javnega naročila in z navedenim omejujete konkurenco med ponudniki.
Naročnika pozivamo, da zniža višino zahtevanih referenc na 2.000.000 EUR.

ODGOVOR:


Številka: 430-923/2013-15
Datum: 9.12.2013

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-13/210083 – STROKOVNO – TEHNIČNA PODPORA PRI IZVAJANJU PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE - EOL

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:
Ali velja referenca za vodjo projekta v predpisani vrednosti, vendar za izvedbo novogradenj in nadomestnih gradenj, če gre za podobne investicijske ukrepe (izolacijo fasade, vgradnja stavbnega pohištva, raba obnovljivega vira ali soproizvodnja toplote in elektrike z visokim izkoristkom, vgrajenim sistemom daljinskega spremljanja porabe energije) ?

ODGOVOR:
Da.
VPRAŠANJE:
Predlagamo, da znižate vrednost referenc za vodjo projekta na 2.000.000 EUR saj glede na dokumente iz razpisne dokumentacije menimo, da slednje niso sorazmerne z vrednostjo javnega naročila in z navedenim omejujete konkurenco med ponudniki.
Naročnika pozivamo, da zniža višino zahtevanih referenc na 2.000.000 EUR.

ODGOVOR:
Vprašanje sorazmernosti se nanaša na projekte, ki jih bomo pripravljali skupaj z izvajalcem izbranem v okviru tega razpisa. Gre za projekte, katerih vrednost lahko presega tudi 5 mio EUR, zato želimo izvajalce, ki so sposobni pomagati tudi pri pripravi takih projektov – razpisov oziroma JZP.

Za naročnika je zelo pomembno ali je izvajalec sposoben priprave večjih projektov, zato je zahtevana tudi strokovno usposobljena ekipa. Izvajalec izbran na tem razpisu mora biti sposoben pomagati pri pripravi razpisov in spremljanju poteka in poročanju o realizaciji investicij večjih vrednosti, zato je ta referenca smiselna in nujna.


Lep pozdrav,

Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe