Dosje javnega naročila JN9115/2014
Naročnik: VRTEC VODMAT 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN9115/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.09.2014
JN9925/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.10.2014
JN9993/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.10.2014
JN10023/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.10.2014
    JN9115/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2014/S 176-310230
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 10. 9. 2014
Številka objave: JN9115/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE VRTEC VODMAT, Korytkova ulica 24, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: ga. Meta Bizjak, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064442. Telefaks +386 13064407. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Vodmat.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Vrtec Vodmat, Korytkova ulica 24, 1000 Ljubljana.
Sifra NUTS: SI02.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet naročila so sukcesivni nakupi živil za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Vodmat po naslednjih sklopih:
1. Mleko in mlečni izdelki
2. Ekološko pridelano mleko in mlečni izdelki
3. Meso klavne živine in mesni izdelki
4. Mesni izdelki brez aditivov
5. Sveže žrebičje meso in mesni izdelki iz žrebičjega mesa
6. Sveže kunčje meso in mesni izdelki
7. Sveže perutninsko meso, izdelki iz perutninskega mesa in jajca
8. Meso ekološke vzreje in predelave
9. Sveže in zamrznjene ribe
10. Zelenjava in suhe stročnice
11. Ekološko pridelana zelenjava
12, Sveže in suho sadje
13. Ekološko pridelano sadje
14. Ekološko pridelano suho sadje
15. Zamrznjeno sadje in zelenjava
16. Konzervirana zelenjava in konzervirano sadje
17. Kuhana rdeča pesa brez konzervansov
18. Sadni sokovi in nektarji
19. Ekološki sokovi
20 Žita in mlevski izdelki
21. Žita in mlevski izdelki iz ekološke pridelave
22. Testenine
23. Testenine in posebnih vrst moke
24. Sveži izdelki iz testa
25. Ekološke testenine
26. Zamrznjeni izdelki iz testa
27. Kruh in pečeno pekovsko pecivo
28. Kruh in pečeno pekovsko pecivo z manj soli in brez dodanih aditivov
29. Ekološki kruh in pečeno pekovsko pecivo
30. Slaščičarski izdelki in keksi
31. Ostalo prehrambeno blago
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
15900000 (Pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Mleko in mlečni izdelki
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Ekološko pridelano mleko in mlečni izdelki
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Meso klavne živine in mesni izdelki
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Mesni izdelki brez aditivov
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sveže žrebičje meso in mesni izdelki iz žrebičjega mesa
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sveže kunčje meso in mesni izdelki
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sveže perutninsko meso, izdelki iz perutninskega mesa in jajca
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Meso ekološke vzreje in predelave
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sveže in zamrznjene ribe
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
03311000 (Ribe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Zelenjava in suhe stročnice
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Ekološko pridelana zelenjava
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sveže in suho sadje
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15332410 (Suho sadje)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Ekološko pridelano sadje
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Ekološko pridelano suho sadje
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15332410 (Suho sadje)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Zamrznjeno sadje in zelenjava
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Konzervirana zelenjava in konzervirano sadje
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15331400 (Konzervirane vrtnine in/ali vrtnine v konzervah)
15332400 (Konzervirano sadje)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Kuhana rdeča pesa brez konzervansov
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15331000 (Predelane vrtnine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sadni sokovi in nektarji
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Ekološki sokovi
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15321000 (Sadni sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Žita in mlevski izdelki
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15610000 (Žitni mlevski izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Žita in mlevski izdelki iz ekološke pridelave
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15610000 (Žitni mlevski izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Testenine
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15850000 (Testenine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Testenine in posebnih vrst moke
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15850000 (Testenine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sveži izdelki iz testa
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Ekološke testenine
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15850000 (Testenine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Zamrznjeni izdelki iz testa
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Kruh in pečeno pekovsko pecivo
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15811100 (Kruh)
15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Kruh in pečeno pekovsko pecivo z manj soli in brez dodanih aditivov
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15811100 (Kruh)
15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Ekološki kruh in pečeno pekovsko pecivo
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
15811100 (Kruh)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Slaščičarski izdelki in keksi
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15821200 (Sladki keksi)
15820000 (Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Ostalo prehrambeno blago
1)KRATEK OPIS V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Ponudbena vrednost. Ponder: 90
2. Embalaža. Ponder: 5
3. Več ekoloških živil. Ponder: 5
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-1177/2014-5
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomPrejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 21. 10. 2014
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanjeIV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 21. 10. 2014
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Velika sejna soba, II. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Zakoniti zastopniki, z osebnim dokumentom in pooblaščeni predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pooblastilo za zastopanje.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Merili za izbor dobaviteljev za skope svežega sadja in zelenjave ter ekoloških živil:
- ponudbena vrednost; do 95 točk;
- embalaža: do 5 točk.
Naročnik bo za posamezen sklop, z izjemo sklopov 10-13, na podlagi ocenjevanja popolnih ponudb izbral praviloma enega ponudnika in z njim sklenil okvirni sporazum za dve leti brez odpiranja konkurence.
Naročnik bo za sklope 10 (Zelenjava in suhe stročnice), 11 (Ekološko pridelana zelenjava), 12 (Sveže in suho sadje) in 13 (Ekološko pridelano sadje) na podlagi ocenjevanja popolnih ponudb izbral praviloma tri ponudnike in z njimi sklenil okvirni sporazum za dve leti z odpiranjem konkurence na tri mesece.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/9/7989-88240740721865118175/OBJAVA.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 13. 10. 2014
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 9. 9. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN9925/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 10. 10. 2014
  • JN9993/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 14. 10. 2014
  • JN10023/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 15. 10. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.09.2014   08:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Prosim za odgovor na spodnje vprašanje:

29. SKLOP: EKOLOŠKI KRUHI IN PEČENA PEKOVSKA PECIVA
Zaporedna številka od 1-6

Tako natančno definirano proizvodnjo specifikacijo ekoloških kruhov ima v Sloveniji le en proizvajalec in s tem preferirate točno določeno blagovno znamko, kar je v nasprotju s pravili o javnem naročanju.


ODGOVOR:
Naročnik v opisu živil ni navedel proizvodne specifikacije kruhov in pekovskega peciva, ampak je navedel le vrste moke in posipov, in sicer pri tistih živilih, pri katerih mu je to pomembno zaradi pestrosti jedilnika.
V proizvodni specifikaciji je navedena natančna sestava kruhov, vključno z določenimi razmerji (odstotki) v sestavi, kar iz naročnikovih opisov zahtevanih živil ne izhaja.
Zahtevane vrste kruha in peciva, ki jih je razpisal naročnik v navedenem sklopu, lahko proizvaja vsaka pekarna, ki se ukvarja s proizvodnjo ekoloških kruhov.

Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Möderndorfer, Vodja službe


Datum objave: 10.10.2014   12:45
Številka: 430-1177/2014-11
Oznaka JN: 14/600030
Datum: 10. 10. 2014


ZADEVA: Vprašanja potencialnih ponudnikov

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »Dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Vodmat« številka objave na Portalu javnih naročil RS JN 9115/2014 z dne 10. 9. 2014 in v Uradnem glasilu EU, prejeli naslednja vprašanja potencialnih ponudnikov:

1. Vprašanje:
Pozdravljeni!
Vprašanje se nanaša na oddajo ponudbe za sveže sadje in zelenjavo, in sicer; ponudbo se na podlagi odpiranja konkurence odda oziroma velja 3 mesece (od 20.1.2015 do 19.04.2015). Nas pa zanima kako je s podajo cene za artikle, ki v obdobju odpiranja konkurence (3 mesece) ne bodo v sezoni in posledično ne bodo izdobavljivi.
Ali v tem primeru pri artiklu podamo kakšno simbolično ceno (npr. 0,01 € ali 0,10 €) ali podamo zadnjo tržno ceno, saj v teh primerih vidimo možnost zlorabe tako na strani naročnika kot na strani dobaviteljev.
Prosimo Vas za obrazložitev in Vam želimo lep dan še naprej!

Odgovor:
V razpisni dokumentaciji je v drugem odstavku točke 4.2 Sklopi svežega sadja in zelenjave na strani 4 zapisano:
»Naročnik si pridružuje pravico, da konkurence za določeno obdobje sploh ne bo odpiral, in sicer za sklope, kjer gre za artikle z izrazito sezonskim značajem, če v določenem obdobju ne bo imel potreb po takih artiklih.«

Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije v tem delu in sicer:
»Naročnik si pridružuje pravico, da konkurence za določeno obdobje sploh ne bo odpiral, in sicer za sklope oziroma artikle z izrazito sezonskim značajem, če v določenem obdobju ne bo imel potreb po takih artiklih.«

Za vse ostale artikle pa boste podali vašo tržno ceno.


2. vprašanje
Spoštovani,
Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

16. SKLOP: KONZERVIRANA ZELENJAVA IN KONZERVIRANO SADJE
8. Marmelada marelična (min. 45% marelic), pakirana 800-1200 g: ali vam lahko ponudimo marmelado, ki vsebuje skupno 50% sadnega deleža? Odgovor: Da, če je ves sadni delež iz marelic.
9. Marmelada marelična (min. 30% marelic), pakirana 3-5 kg: v razpisni dokumentaciji na str. 19/71 imate pri posebnih pogojih za sklope napisano, da morajo biti »vse vrste vloženega sadja, zelenjave, marmelad in džemov brez konzervansov«. Vse gastro marmelade so površinsko pred plesnijo zaščitene s kalijevim sorbatom. Marmelade brez konzervansov se da dobiti samo v kozarcu. Ali vam lahko ponudimo marmelado brez konzervansov, ki je pakirana po 850g in vsebuje skupno 50% sadni delež? Odgovor: Ne, ta marmelada je zaradi pakiranja lahko obdelana s kalijevim sorbatom.
10. Marmelada mešana (min. 30% jagod), pakiranje 3-5 kg: v razpisni dokumentaciji na str. 19/71 imate pri posebnih pogojih za sklope napisano, da morajo biti »vse vrste vloženega sadja, zelenjave, marmelad in džemov brez konzervansov«. Vse gastro marmelade so površinsko pred plesnijo zaščitene s kalijevim sorbatom. Marmelade brez konzervansov se da dobiti samo v kozarcu. Ali vam lahko ponudimo marmelado brez konzervansov, ki je pakirana po 850g in vsebuje skupno 50% sadni delež? Odgovor: Ne, ta marmelada je zaradi pakiranja lahko obdelana s kalijevim sorbatom
19. Paprika rumena pasterizirana v kisu, fileti, pločevinka, teža 2– 4 kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 4250g? Odgovor: Da
28. Paradižnikov koncentrat steriliziran, teža 1 – 2 kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 800g? Odgovor: Ne
24. Gorčica, nepekoča 800-1200 g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 680g? Odgovor: DA

18. SKLOP: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI
5. Jabolčni naravni motni sok 100% brez dodanega sladkorja, nepovratna embalaža (tetra, pure pack ali enakovredna embalaža) 1/1: v razpisni dokumentaciji imate na str. 19/71 napisano, da mora biti embalaža litrskih sokov taka, da se sok po odprtju lahko znova zapre. Zanim nas, ali vam lahko ponudimo 100% jabolčni sok brez dodanega sladkorja v tetra nepovratni embalaži, ki se ne zapira s pokrovčkom? Odgovor: Ne
7. Pomarančni sok 100% brez dodanega sladkorja, nepovratna embalaža (tetra, pure pack ali enakovredna embalaža) 1/1: v razpisni dokumentaciji imate na str. 19/71 napisano, da mora biti embalaža litrskih sokov taka, da se sok po odprtju lahko znova zapre. Zanima nas, ali vam lahko ponudimo 100% pomarančni sok brez dodanega sladkorja v tetra nepovratni embalaži, ki se ne zapira s pokrovčkom? Odgovor: Ne
8. Pomarančni nektar min. 50% sadnega deleža, nepovratna embalaža (tetra, pure pack ali enakovredna embalaža) 1/1: ali vam lahko ponudimo pomarančni nektar pakiran v 2L embalažo? Odgovor: Ne
18. Jabolčni sok 100% brez dodanega sladkorja,(tetra, pure, brick enakovredna embalaža) 2 dl: ali vam lahko ponudimo 100% jabolčni sok pakiran po 250ml? Odgovor: Ne, cena v obrazcu predračuna je za komad. 250 ml sok je prevelik za otroke in ga ne potrebujemo.
19. Nektar iz črnega ribeza min. 25% sadnega deleža (tetra, pure, brick enakovredna embalaža) 2 dl: ali vam lahko ponudimo nektar iz črnega ribeza, ki je pakiran po 250ml? Odgovor: Ne, cena v obrazcu predračuna je za kom. 250 ml sok je prevelik za otroke in ga ne potrebujemo.
20. Pomarančni sok 100% brez dodanega sladkorja, (tetra, pure, brick enakovredna embalaža) 2 dl: ali vam lahko ponudimo 100% pomarančni sok pakiran po 250ml? Odgovor: Ne, cena v obrazcu predračuna je za kom. 250 ml sok je prevelik za otroke in ga ne potrebujemo.

19. SKLOP: EKOLOŠKI SOKOVI
1. Ekološko pridelan jabolčni sok v steklenici 1 lit: ali vam lahko ponudimo BIO jabolčni sok, ki je pakiran v tetrapak embalažo? Embalaža namreč ne vpliva na kakovost izdelka! Odgovor: Lahko, če se zapira s pokrovčkom ali zamaškom z navojem.

20. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
12. Prosena kaša, pakirano v papirnati vreči 1 kg: ali vam lahko ponudimo proseno kašo, pakirano po 500g v PVC embalaži? Embalaža namreč ne vpliva na kakovost izdelka! Odgovor: Ne, embalaža naj bo 1 kg
17. Mlinci iz bele moke, brez jajc, pakirano po 1-5 kg: ali vam lahko ponudimo kvalitete mlince z jajci, pakirane po 1kg? Odgovor: Ne, želimo mlince brez jajc
14. Ovseni kosmiči, pakirano v papirnati vreči 500- 1000 g: ali vam lahko ponudimo ovsene kosmiče, ki so pakirani v PVC embalažo? Embalaža namreč ne vpliva na kakovost izdelka! Odgovor: Lahko, vendar zahtevane teže 500-1000g

30. SKLOP: SLAŠČIČARSKI IZDELKI IN KEKSI
Ali lahko prosim za artikle od 1-10 naredite svoj sklop. Gre namreč za pekovsko pecivo (piškote), ki se ne pečejo sproti, tako kot ostali izdelki v tem sklopu. S tem bi večim ponudnikom omogočili kandidaturo na tem sklopu. V nasprotnem primeru lahko na tem sklopu kandidirajo samo pekarne. Odgovor: NE.

31. SKLOP: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
4. Čaj šipkov - verige filter vrečk, pakirano po 1 do 1,5 kg: ali vam lahko ponudimo čaj z okusom šipek-hibiskus? Odgovor: NE
11. Čaj zeliščni (planinski ali enakovreden) - v filter vrečkah, pakirano po 70-100g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 30g? Odgovor: NE
13. Majoneza delikatesna, pvc lonček 3-4 kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 5kg? Odgovor: NE
24. Bazilika – zdrobljen list, pakirano od 100 do 200g; ali vam lahko ponudimo pakiranje 340g? Odgovor: NE
26. Kumina mleta pakirano od 100 do 200g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 382g? Odgovor: DA.
28. Zelena – posušen list, pakirana 100-200 g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 220g? Odgovor: NE
31. Poper črn mleti, pakirano od 100 do 200g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 50g ali 1kg? Odgovor: NE
32. Timijan – zdrobljen in posušen list, pakirano od 100 do 300g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 450g? Odgovor: NE
33. Peteršilj list, posušen, rezan, pakirano od 100 do 200g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 220g? Odgovor: DA
35. Česen mleti, pakirano od 100 do 500g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 1kg? Odgovor: NE
36. Rožmarin-list rezan, pakirano od 100 do 400g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 600g? Odgovor: NE
37. Pehtran list, pakirano od 50 do 500g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 1kg? Odgovor: NE
39. Muškatni oreh mleki, pakirano 100-200: ali vam lahko ponudimo pakiranje 400g? Odgovor: NE
40. Žafranika cvet, pakirano od 200-500 g: tako velikega pakiranja ni. Ali vam lahko ponudimo pakiranje 35g (Kotanyi)? Odgovor: DA
41. Mešanica posušene jušne zelenjave ( korenje, pastinak, zelena, por, peteršilj, luštrek) , pakirano od 50-500 g: ali lahko ponudimo pakiranje 620g? Odgovor: NE
46. Zmes za pripravo krompirjevega testa, pakirano 3-5 kg: zmes za krompirjevo testo ne obstaja več v 5 kg pakiranju, krompirjevo testo pakirajo le po 10kg. Prosim spremenite opis izdelka. Ali vam lahko ponudimo 10kg pakiranje? Odgovor: DA
47. Kosmiči za pripravo instant krompirja, pakirano 3-5 kg: ali vam lahko ponudimo 2,5kg pakiranje? Odgovor: NE
51. Margarina za peko 70% mm, in 0,15 soli 250-500 g (Rama in enakovredno): ali vam lahko ponudimo margarino za peko, pakirano po 500g, ki ima 60% mm? Odgovor: NE
56. Gorčica delikatesna, brez konzervansov, teža 800-1500 g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 680g? Odgovor: DA
73. Čokolada jedilna z min. 40% kakava pakirana po 1 kg: ali vam lahko ponudimo jedilno čokolado pakirano po 500g? Odgovor: DA, vendar s 40% kakava
74. Kokosova moka, pakirano 250-500 g: ali vam lahko ponudimo kokosovo moko pakirano po 1kg? Odgovor: NE
83. Napolitanka, vafelj z lešnikovo kremo 35-40 g: ali vam lahko ponudimo lešnikove napolitanke pakirane po 50g? Odgovor: NE
87. Žitno sadna rezina z medom in sezamom 25-35 g: ali vam lahko ponudimo ploščico, ki vsebuje 60% sezamovih semen in 40% medu? Odgovor: NE
99. Brezglutenska moka, pakirana po 1 kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 500g? Odgovor: DA
107. Sojin napitek, vanilija, čokolada, 120-150 g: napitki se merijo v ML oz. L. Na trgu ne obstaja napitek 120-150g, obstaja le v 250ml pakiranju. Prosimo, da popravite enoto mere iz »kg« v »L«. Ali vam lahko ponudimo sojin napitek, ki je pakiran po 250ml? Odgovor: DA
113. Bio rižev napitek, vanilija, 150-200 ml: ali vam lahko ponudimo rižev napitek z okusom čokolada pakiran po 200ml? Rižev napitek z okusom vanilija namreč obstaja samo v 1L pakiranju. Odgovor: DA
Hvala in lep pozdrav!
Odgovor:
Odgovori so podani pri posameznih vprašanjih.


3. Vprašanje.
Spoštovani!
Pozivamo Vas, da v predračun vključite artikel zelje mlado, saj v obdobju od aprila do julija, ne bo moč izdobaviti zimskega zelja v glavah, ker je takrat sezona zelja mladega, ki se od zimskega zelja ne razlikuje le po sezonskem obdobju, temveč tudi po tehnološki zrelosti in cenovni vrednosti.
Hvala in lep pozdrav.

Odgovor:
Mlado zelje ne bomo vključili v predračun, saj ga ne bomo naročali.


4. Vprašanje:
Pri sklopu splošno prehrambeno blago nas zanima sledeče:

26. Kumina mleta pakirano od 100 do 200g ;artikel ne obstaja -ali lahko ponudimo -KUMINA MLET.382G DOZ? Odgovor: Da.
33. peteršilj list, posušen, rezan, pakirano od 100 do 200g ;artikel ne obstaja -ali lahko ponudimo-PETERŠILJ75G DOZ. Odgovor: DA
40.Žafranika cvet, pakirano od 200-500 g-artikel ne obstaja. Ali lahko ponudimo -ŽAFRANIKA I 35G Odgovor: DA.
46. Zmes za pripravo krompirjevega testa, pakirano 3-5 kg- ;artikel ne obstaja-TESTO KROMP.ZMES10KG ? Odgovor: DA.
95. Keksi petit beure pakirano 400-700 g-ali lahko ponudimo pakiranje 900g? Odgovor: DA.

hvala za odgovor in lep pozdrav.

Odgovor:
Odgovori so podani pri posameznih vprašanjih.


5. Vprašanje:
Spoštovani,
Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:

16. SKLOP: KONZERVIRANA ZELENJAVA IN KONZERVIRANO SADJE
17. Džem brusnični, brez konzervansov, barvil in umetnih sladil, min 39 % sadnega deleža, stekleni kozarec, teža od 200 do 700 g: ali vam lahko ponudimo Naturetin višnjev džem, ki vsebuje 38% brusnic? Odgovor: Ne.

31. SKLOP: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
41. Mešanica posušene jušne zelenjave ( korenje, pastinak, zelena, por, peteršilj, luštrek) , pakirano od 50-500 g: ali vam lahko ponudimo mešanico posušene jušne zelenjave, ki je sestavljena iz: čebula, korenje, zelena koren, peteršilj koren, por, peteršilj list, paprika, česen. Odgovor: Ne.
49. Pašteta izdelana iz kakovostnega kokošjega mesa z dodatkom piščančjih jeter, manj začinjena z naravnimi začimbami in brez dodanih konzervansov, (Argeta ali enakovredna), pločevinka 25-30 g: na trgu ne najdemo paštete, ki bi vsebovala kokošje meso in piščančja jetra.
Ali vam lahko ponudimo kokošjo pašteto brez konzervansov, ki vsebuje: voda, mehansko izkoščičeno kokošje meso 21%, sončnično olje, kokošje meso 16%, rastlinska maščoba, mlečne beljakovine, sojine beljakovine, krompirjev škrob, jedilna sol, sirotka v prahu, začimbe in ekstrakt začimb, modificiran škrob, zgoščevalec ksantan gumija? Odgovor: Ne.
69. Belo vino z geografskim poreklom 12,5% vol. alk., suho, steklenica 1 lit (kot Beli pinot in podobno): na trgu ne najdemo vina beli Pinot, ki bi imelo 12,5% vol.alk. Ali vam lahko ponudimo vino beli Pinot, ki ima 12% vol.alk in je pakiran v steklenico 0,75L? Odgovor: Ne, lahko katerokoli belo vino z geografskim poreklom 12-13% vol. alk., suho, obvezno steklenica 1l.
70. Rdeče vino z geografskim poreklom 12,8% vol. alk., suho, steklenica 1 lit (kot Merlot in podobno): na trgu ne najdemo vina Merlot, ki bi imelo 12,8% vol.alk. Ali vam lahko ponudimo vino Merlot, ki ima 12,5% vol. Alk? Odgovor: Da, vendar v embalaži 1l.
72. Čokolada v prahu, min 36% kakavovih delov, pakirana po 1 kg: ali vam lahko ponudimo čokolado v prahu, ki vsebuje min. 35% kakavovih delov? Odgovor: DA.
97. Keksi z vlakninami okus kakav, lešnik, pakirano 250-500 g: ali vam lahko ponudimo kakovostne kekse, ki vsebujejo: pšenična moka, rastlinska maščoba (palmino olje, voda), drobci čokolade 13%, sladkor, moka iz ovsenih kosmičev, otrobi, mleko v prahu, glukozni sirup, sredstva za vzhajanje, sol, arome; lahko vsebujejo sledove jajc in lupinastih oreščkov. Odgovor: NE.

Hvala in lep pozdrav.

Odgovor:
Odgovori so podani pri posameznih vprašanjih.


Skladno s podanimi odgovori bo naročnik objavil popravek popisov za sklope: 16, 19, 20 in 31
ter popravek razpisne dokumentacije v točki 4.2.


Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Tadeja Möderndorfer, Vodja službeDatum objave: 13.10.2014   14:55
Številka: 430-1177/2014-12
Oznaka JN: 14/600030
Datum: 13. 10. 2014


ZADEVA: Vprašanja potencialnih ponudnikov

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »Dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Vodmat« številka objave na Portalu javnih naročil RS JN 9115/2014 z dne 10. 9. 2014 in v Uradnem glasilu EU, prejeli naslednja vprašanja potencialnih ponudnikov:

1. Vprašanje:
Ali vam v sklopu 31 pod postavko:
14. Prašek za puding – okus čokolada (20% čokolade), brez umetnih barv in arom, pakirano po 1 kg
lahko ponudimo čokoladni puding, ki vsebuje skupno 19% čokolade in kakava ter je brez umetnih barv in arom?
Odgovor: Da.

2. Vprašanje
Spoštovani,
pri artiklu
40. Žafranika cvet, pakirano od 135 do 500 g
sta napačno vnesli popravek. Pri odgovorih na vprašanja na portalu ste odgovorili, da lahko ponudimo 35g žafraniko, sedaj pa v popravku želite težo artikla 135-500g. Žafranika namreč v tako velikem pakiranju, kot ga vi zahtevate v popravku, ne obstaja.
Prosimo za nov popravek.
Lep pozdrav!
Odgovor: Pravilno je bilo navedeno pri odgovorih na vprašanja in sicer: »Žafranika cvet, pakirano od 35 do 500 g«.

3. Vprašanje
Pozdravljeni,
pripravljamo razpis za vaš vrtec in se na vas obračamo s spodnjimi vprašanji. Prosimo za korekcijo oz. pojasnila.
SKLOP 16
28. Paradižnikov koncentrat steriliziran, teža 1 – 2 kg: na trgu ne najdemo paradižnikovega koncentrata, ki bi bil pakiran od 1-2kg. Ali nam lahko prosim namignete, katero blagovno znamko ste imeli v mislih? Ali vam smemo ponuditi koncentrat, ki je pakiran po 800g? Ali pa morda koncentrat, ki je pakiran po 4500g?
Odgovor: Lahko nam ponudite koncentrat gramature 1 do 4,5 kg.

SKLOP 31
49. Pašteta izdelana iz kakovostnega kokošjega mesa z dodatkom piščančjih jeter, manj začinjena z naravnimi začimbami in brez dodanih konzervansov, (Argeta ali enakovredna), pločevinka 25-30 g: na trgu ne najdemo paštete, ki bi bila izdelana iz kokošjega mesa in piščančjih jeter. Argeta vsebuje kokošja jetra. Prosim, da nas usmerite, katero pašteto ste imeli v mislih? Če vam noben ponudnik ne more ponuditi točno takšne paštete, kot jo navajate v opisu, potem sklop 31 sploh ni izvedljiv!
Odgovor: Pašteta obstaja Argeta Junior Original brez aditivov (sestava: Kokošje meso 24%, kokošja jetra in srca 10%, rastlinsko olje, sirotka, voda, čebula, kokošja mast, mlečne beljakovine, začimbe) teža 27 g

51. Margarina za peko 70% mm, in 0,15 soli 250-500 g (Rama in enakovredno): ali mora imeti margarina minimalno 70% mm?
Odgovor: Da.

87. Žitno sadna rezina z medom in sezamom 25-35 g: ker na trgu ne najdemo izdelka, ki ga želite, vas naprošamo, da nam pomagate, katero blagovno znamko ste imeli v mislih?
Odgovor: Podobno kot žitno sadna ploščica »Ovino«, dobavitelj Mercator

4. Vprašanje:
Spoštovani,
v predračun niste vnesli popravka za:
69. Belo vino z geografskim poreklom 12,5% vol. alk., suho, steklenica 1 lit (kot Beli pinot in podobno): na trgu ne najdemo vina beli Pinot, ki bi imelo 12,5% vol.alk. Ali vam lahko ponudimo vino beli Pinot, ki ima 12% vol. alk in je pakiran v steklenico 0,75L? Odgovor: Ne, lahko katerokoli belo vino z geografskim poreklom 12-13% vol. alk., suho, obvezno steklenica 1l.
Prosimo za popravek predračuna.
Hvala!
Odgovor: Popravek bo objavljen na Portalu JN.

5. vprašanje:
Spoštovani,
prosimo za pomoč pri spodnjih vprašanjih:
8. Marmelada marelična (min. 45% marelic), pakirana 800-1200 g: na trgu ne najdemo marelične marmelade, ki bi vsebovala 45% marelic. Ali vam lahko ponudimo marelično marmelado, ki vsebuje skupno 50% sadni delež in je sestavljena iz jabolk in marelic? Naprošamo vas, da nas usmerite, katero marelično marmelado ste imeli v mislih. Če vam noben ponudnik ne more ponuditi točno takšne marmelade, kot jo navajate v razpisu, potem predračuna za sklop 16 ni mogoče izpolniti!
Hvala in lep pozdrav!
Odgovor: Naročnik popravlja opis in sicer: »marmelada marelična (min. 30% marelic), pakirana 700-1200 g«

6. vprašanje:
Spoštovani,
prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.
9. Marmelada marelična (min. 30% marelic), pakirana 3-5 kg: vašemu opisu na trgu ustreza samo marelična marmelada blagovne znamke Presad. S preferiranjem blagovnih znamk kršite pravila o javnem naročanju. Ponudimo vam lahko marelično marmelado, ki vsebuje skupno 60% sadni deležem in je sestavljena iz marelic in jabolki.
Odgovor: Sadni delež mora biti iz marelic, Naročnik ne zahteva Presadove marmelade.

10. Marmelada mešana (min. 30% jagod), pakiranje 3-5 kg: na trgu ne obstaja mešana marmelada, ki bi kot eno od sestavin vsebovala jagodo. Ker taka marmelada na trgu ne obstaja, prosimo, da umaknete zahtevo po 30% jagod. Ponudimo vam lahko mešano marmelado, ki vsebuje skupno 60% sadni delež in je sestavljena iz jabolk, sliv in višenj.
Hvala.
Odgovor: Naročnik popravlja opis in sicer »Marmelada mešana (min. 30% sadni delež), pakiranje 3-5 kg«

Skladno s podanimi odgovori bo naročnik objavil popravek popisov za sklop 16 in 31.

Lep pozdrav,
Pripravila: Alenka Mihelčič
Tadeja Möderndorfer, Vodja službe