Dosje javnega naročila 900150/2016
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 476.113,50 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN150/2016 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.01.2016
JN487/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.01.2016
JN643/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.01.2016
JN875/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.02.2016
JN001871/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.05.2016
JN900150/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.06.2016
JN900150/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 24.06.2016
JN900150/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 24.06.2016
JN900150/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 24.06.2016
JN900150/2016-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 24.06.2016
JN900150/2016-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 24.06.2016
JN900150/2016-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog35 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog36 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog37 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog38 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2016
JN900150/2016-Pog39 - Pogodba, objavljeno dne 04.07.2016
JN900150/2016-Pog40 - Pogodba, objavljeno dne 04.07.2016
JN900150/2016-Pog41 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2016
JN900150/2016-Pog42 - Pogodba, objavljeno dne 04.10.2016
JN900150/2016-Pog43 - Pogodba, objavljeno dne 04.10.2016
JN900150/2016-Pog44 - Pogodba, objavljeno dne 16.11.2016
JN900150/2016-Pog45 - Pogodba, objavljeno dne 23.12.2016
JN900150/2016-Pog46 - Pogodba, objavljeno dne 23.12.2016
JN001871/2016-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.02.2017
JN900150/2016-Pog47 - Pogodba, objavljeno dne 03.04.2017
JN900150/2016-Pog48 - Pogodba, objavljeno dne 03.04.2017
JN900150/2016-Pog49 - Pogodba, objavljeno dne 03.04.2017
JN001871/2016-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.04.2017
JN001871/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.06.2017
JN900150/2016-Pog50 - Pogodba, objavljeno dne 30.06.2017
JN900150/2016-Pog51 - Pogodba, objavljeno dne 30.06.2017
JN900150/2016-Pog52 - Pogodba, objavljeno dne 03.07.2017
JN001871/2016-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.07.2017
JN001871/2016-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2017
JN001871/2016-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.10.2017
JN001871/2016-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.12.2017
JN001871/2016-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.02.2018
JN001871/2016-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.04.2018
JN001871/2016-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.07.2018
Zahtevek za revizijo
    JN150/2016 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2016/S 007-007876
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 8. 1. 2016
Številka objave: JN150/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA, Nusdorferjeva ulica 10, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: ga. Marjeta Bizjak, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064442. Telefaks +386 13064407. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje dveh let za potrebe OŠ Božidarja Jakca
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10, 1000 Ljubljana
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet naročila so sukcesivne dobave živil po sklopih v dovoletnem obdobju, za pripravo obrokov za potrebe OŠ Božidarja Jakca.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
15900000 (Pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 1. SKUPINA:MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
1.1. Mleko in jogurti
1.2. Bio mleko in mlečni izdelki
1.3. Smetana, skuta, maslo, siri, mlečni namazi, mlečni pudingi in deserti
1.4. Sladoledi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 2. SKUPINA: MESO IN MESNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
2.1. Mlado goveje meso, junečje, svinjsko meso, telečje meso
2.2. Piščančje in puranje meso
2.3. Mesnine
2.4. Salame
2.5. Perutninske mesnine, salame in pripravljeni izdelki
2.6. Eko meso in mesni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 3. SKUPINA: RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
3.1. Zamrznjene ribe in sveže ribe
3.2. Konzervirani ribji izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
03311000 (Ribe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 4. SKUPINA: JAJCA
1)KRATEK OPIS 4.1. Jajca
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 5. SKUPINA: OLJA IN IZDELKI
1)KRATEK OPIS 5.1. Olja in izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15871273 (Majoneza)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 6. SKUPINA: SVEŽE SADJE, ZELENJAVA, SUHO SADJE IN SVEŽE ZAČIMBE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
6.1. Sveža zelenjava, sadje in sveže začimbe
6.2. Bio sveža zelenjava in sadje in sveže začimbe
6.3. Jabolka
6.4. Suhe stročnice
6.5. Suho sadje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnikom, ki bodo oddali popolne ponudbe, bo priznana usposobljenost.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 7. SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA SADJE IN ZELENJAVA
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
7.1. Zamrznjena zelenjava in sadje
7.2. Konzervirana in vložena zelenjava
7.3. Sadni kompoti, marmelade in džemi
7.4. Kislo zelje in repa
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15330000 (Predelano sadje in vrtnine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 8. SKUPINA: SADNI SOKOVI, VODA, SIRUPI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
8.1. Nektarji, sok 100%
8.2. Vode
8.3. Sirupi
8.4. Ostali sirupi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 9. SKUPINA: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
9.1. Oluščena žita, pripravljeni izdelki iz žit
9.2. Ekološke moke in mlevski izdelki
9.3. Moke
9.4. Testenine
9.5. Polnjene testenine
9.6. Testo
9.7. Sveži njoki
9.8. Dehidrirane zakuhe in zlate kroglice
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 10. SKUPINA: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
10.1. Izdelki iz krompirjevega testa, izdelki iz zdroba
10.2. Zamrznjeni predpripravljeni izdelki in polizdelki
10.3. Zamrznjeno testo
10.4. Različni zamrznjeni izdelki in štruklji
10.5. Palačinke
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 11. SKUPINA: KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
11.2. Žemlje, štručke, bombete
11.3. Ostalo pekovsko pecivo
11.4. Slaščice
11.5. Sendviči
11.6. Drugo pekovsko pecivo
11.7. Bio kruh
11.8. Keksi
11.9. Ekološki kruh, pecivo in ostali bio izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 12. SKUPINA: OSTALO PREHRANBENO BLAGO
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
12.1. Kakavovi in kavni izdelki
12.2. Čaji
12.3. Razni praški in začimbe
12.4. Kisi
12.5. Ostala živila, slaščičarski izdelki
12.6. Ostalo ekološko prehrambeno blago
12.7. Sadno žitne rezine
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Niso zahtevana.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Ponudbena vrednost. Ponder: 90
2. Embalaža. Ponder: 5
3. Več ekoloških živil. Ponder: 5
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-39/2016-5
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomPrejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 18. 2. 2016
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanjeIV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 18. 2. 2016
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, Velika sejna soba
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Javno naročilo je razdeljeno na skupine živil, te pa na sklope živil.
Razpisani sklopi so naslednji:
1. SKUPINA:MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1.1. Mleko in jogurti
1.2. Bio mleko in mlečni izdelki
1.3. Smetana, skuta, maslo, siri, mlečni namazi, mlečni pudingi in deserti
1.4. Sladoledi
2. SKUPINA: MESO IN MESNI IZDELKI
2.1. Mlado goveje meso, junečje, svinjsko meso, telečje meso
2.2. Piščančje in puranje meso
2.3. Mesnine
2.4. Salame
2.5. Perutninske mesnine, salame in pripravljeni izdelki
2.6. Eko meso in mesni izdelki
3. SKUPINA: RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
3.1. Zamrznjene ribe in sveže ribe
3.2. Konzervirani ribji izdelki
4. SKUPINA: JAJCA
4.1. Jajca
5. SKUPINA: OLJA IN IZDELKI
5.1. Olja in izdelki
6. SKUPINA: SVEŽE SADJE, ZELENJAVA, SUHO SADJE IN SVEŽE ZAČIMBE
6.1. Sveža zelenjava, sadje in sveže začimbe
6.2. Bio sveža zelenjava in sadje in sveže začimbe
6.3. Jabolka
6.4. Suhe stročnice
6.5. Suho sadje
7. SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA SADJE IN ZELENJAVA
7.1. Zamrznjena zelenjava in sadje
7.2. Konzervirana in vložena zelenjava
7.3. Sadni kompoti, marmelade in džemi
7.4. Kislo zelje in repa
8. SKUPINA: SADNI SOKOVI, VODA, SIRUPI
8.1. Nektarji, sok 100%
8.2. Vode
8.3. Sirupi
8.4. Ostali sirupi
9. SKUPINA: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
9.1. Oluščena žita, pripravljeni izdelki iz žit
9.2. Ekološke moke in mlevski izdelki
9.3. Moke
9.4. Testenine
9.5. Polnjene testenine
9.6. Testo
9.7. Sveži njoki
9.8. Dehidrirane zakuhe in zlate kroglice
10. SKUPINA: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
10.1. Izdelki iz krompirjevega testa, izdelki iz zdroba
10.2. Zamrznjeni predpripravljeni izdelki in polizdelki
10.3. Zamrznjeno testo
10.4. Različni zamrznjeni izdelki in štruklji
10.5. Palačinke
11. SKUPINA: KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI
11.1. Pšenični kruh, ostali kruh, (model ali štruca) rezan, pakiran oz. po dogovoru
11.2. Žemlje, štručke, bombete
11.3. Ostalo pekovsko pecivo
11.4. Slaščice
11.5. Sendviči
11.6. Drugo pekovsko pecivo
11.7. Bio kruh
11.8. Keksi
11.9. Ekološki kruh, pecivo in ostali bio izdelki
12. SKUPINA: OSTALO PREHRANBENO BLAGO
12.1. Kakavovi in kavni izdelki
12.2. Čaji
12.3. Razni praški in začimbe
12.4. Kisi
12.5. Ostala živila, slaščičarski izdelki
12.6. Ostalo ekološko prehrambeno blago
12.7. Sadno žitne rezine

Ne glede na opredelitev v točki IV. 2. 1., kjer so opredeljena merila za sklope konvencionalnih živil, sta merili za izbor pri sklopih ekoloških živil:
-ponudbena vrednost: do 95 točk,
-embalaža: do 5 točk

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/1/7989-38981481576741609373/OBJAVA.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 10. 2. 2016
Čas: 09:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 8. 1. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN487/2016, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 22. 1. 2016
  • JN643/2016, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 28. 1. 2016
  • JN875/2016, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 5. 2. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.01.2016   11:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali lahko objavite obrazce za pripravo ponudbe v word obliki zaradi hitrejšega (elektronskega) izpolnjevanja?

Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR:
Za ponudbeno dokumentacijo v Word obliki lahko zaprosite na elektronskem naslovu meta.bizjak@ljubljana.si.

Lep pozdrav.


Datum objave: 21.01.2016   14:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Sklop: 8. skupina: SADNI SOKOVI, VODA, SIRUPI artikel pod zaporedno št.: 5 marelični nektar min. 45 % sd, 0,2 l- izdelek ne obstaja.
Ali vam lahko ponudimo Marelični nektar z min 43 % sadnim deležem Slovenskega proizvajalca?

12.7. SKLOP: SADNO ŽITNE REZINE
1.) sadno žitna rezina pakirana (Frutabela in enakovredno) po 25-30 g - V kolikor želite sadno žitno rezino kot Frutabela je potrebno definirati min. delež sadja v rezini, da so ponujeni izdelki po kakovosti in ceni primerljivi.
2.) žitna rezina s čokolado, pakirana (Frutabela in enakovredno) po 25 do 30 g -
Sadno žitna rezina s čokolado je pakirana po 35 G in vsebuje visok sadni delež. Prosim, če lahko popravite razpon v pakiranju in navedete minimalne zahteve po sadnem deležu, da bomo lahko pripravili kakovostno ponudbo.

S spoštovanjem

ODGOVOR – NEKTARJI IN SADNO-ŽITNE REZINE
Da, ponudnik v sklopu 8.1 (sadni sokovi, voda, sirupi – Nektarji, sok 100 %), pod zap. št. 5 lahko ponudi marelični nektar z min. 43 % sadnim deležem, v pakiranju 0,2 l.
Skladno z navedenim naročnik spreminja opis postavke na »Marelični nektar, min 43 % sd, 0,2 l«.
Naročnik bo objavil popravek predračunskega obrazca.

Naročnik z odgovorom na vprašanje spreminja zahteve 12. 7 sklopa (Ostalo prehrambeno blago – Sadno žitne rezine), in sicer:
- pod zap. št. 1 na »Sadno žitna rezina z min. 30% sd, 25 – 30g«,
- pod zap. št. 2 na »Sadno žitna rezina s čokolado, min 30% sd, 25 - 45 g«

Skladno z navedenim naročnik spreminja predračunske obrazce .Datum objave: 21.01.2016   14:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. skupina mleko in mlečni izdelki - 1.3. sklop smetana, skuta, maslo ,siri, mlečni namazi, mlečni pudingi in deserti

stolpec 10 št. živil po merilu embalaža, vnos ni mogoč, prosimo sprostite celico, da bomo lahko vnesli podatke.

ODGOVOR – MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Naročnik bo objavil popravek predračunskega obrazca.
Hvala za opozorilo.Datum objave: 21.01.2016   14:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
7. sklop mleko in drugi mlečni izdelki

Zap.št. 1, 2, 3 - nehomogenizirano mleko.

Te artikle dajte pod nov sklop, ker s tem kršite načelo enakopravnosti in se lahko prijavijo samo določeni ponudniki.

ODGOVOR – MLEKO IN MLEČNI IZDELKI:
Vprašanje se ne nanaša na predmetni razpis, saj navedenih artiklov ni v popisih.
Datum objave: 21.01.2016   14:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Še vedno čakamo na odgovor, ki smo ga posredovali 15. 1. 2016 - 1. skupina mleko in mlečni izdelki; 1,3. sklop - stolpec 10 - št. živil po merilu embalaža, vnos ni mogoč, prosimo sprostite celico, da bomo lahko vnesli podatke.

ODGOVOR – MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Popravek bo objavljen v najkrajšem času.Datum objave: 21.01.2016   14:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Še vedno čakamo, da sprostite celico 1. skupina mleko in mlečni izdelki 1,3. sklop stolpec 10, da bomo lahko vnašali podatke.


ODGOVOR – MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Popravek bo objavljen v najkrajšem času.


Datum objave: 22.01.2016   12:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1.Skupina mleko in mlečni izdelki - sklop 1.3. stolpec 10, še vedno niste sprostili vseh celic in sicer od 1-11 , imate pa sproščeno od 12 -22.

Prosimo za čim prejšnjo ureditev le-tega, da bomo lahko vnašali podatke.

ODGOVOR – MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Naročnik je preveril in ugotovil, da so celice sproščene in proste za vnašanje. Objava popravka JN 487/2016 z dne 21.1.2016 je tako ustrezna.Datum objave: 28.01.2016   13:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Sklop 8.1:
- 4 jagodni nektar; ali lahko ponudimo nektar, ki ima sadni delež 40%?
- 13 jabolčni sok: ali lahko ponudimo pakiranje 330ml ali 250ml?
- 14 pomarančni sok: ali lahko ponudimo pakiranje 330ml ali 250ml?
- 15 multivitaminski sok: ali lahko ponudimo pakiranje 330ml ali 250ml?

ODGOVOR – SADNI SOKOVI, VODA, SIRUPI
Naročnik pri 8.1 sklopu svojih zahtev ne spreminja.


Datum objave: 28.01.2016   13:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Sklop 12.1:
- 1 kakav zrnca: kakšno pakiranje želite?
- 8 kava mleta: želite prav Barcafe ali lahko ponudimo kakšno drugo kavo v enakem gramaturnem pakiranju?
- 10 namaz: ali želite dvobarvni ali enobarvni namaz?

Sklop 12.3:
- 6 cimet: smemo ponuditi 1kg pakiranje?
- 14 sladkor rjavi: ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
- 33 kumina: ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?

ODGOVOR – OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
Sklop 12.1:
- 1 kakav zrnca: pakiranje rinfuza od 1 kg do 3 kg
- 8 kava mleta: kava, mleta, katerakoli, pakirana 250 g
- 10 namaz: želimo enobarvni namaz

Sklop 12.3:
- 6 cimet: lahko ponudite pakiranje 1 kg
- 14 sladkor rjavi: lahko ponudite pakiranje 500 g
- 33 kumina: lahko ponudite pakiranje 1 kg

Naročnik bo objavil popravek predračunskega obrazca.
ODGOVOR:


Datum objave: 28.01.2016   13:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Sklop 5.1:
- 4 sončnično olje v steklenici: ali sme biti olje v plastenki?
- 7 bio sončnično olje: lahko ponudimo manjše pakiranje?
- 9 arganovo olje: lahko ponudimo manjše pakiranje?
- 10 sezamovo olje: lahko ponudimo manjše pakiranje?

ODGOVOR – OLJA IN IZDELKI
Sklop 5.1:
- 4 sončnično olje je lahko v plastenki
- 7 bio sončnično olje je lahko v manjšem pakiranju, a ne manj kot 0,5l
- 9 arganovo olje je lahko v manjšem pakiranju, a ne manj kot 0,5l
- 10 sezamovo olje: lahko v manjšem pakiranju, a ne manj kot 0,5l

Naročnik bo objavil popravek predračunskega obrazca.Datum objave: 28.01.2016   13:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali morajo biti jajca v sklopi 4.1 pakirana po 10 kom ali je lahko rinfuza (360 kosov v kartonu)?

ODGOVOR - JAJCA
Rinfuza 360 v kartonu.

Naročnik bo objavil popravek predračunskega obrazca.Datum objave: 28.01.2016   13:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. skupina mleko in mlečni izdelki, sklop 1.4. sladoledi, stolpec 7 , 8, 9, nimate vnesene formule, celice imate zaščitene, prosim sprostite, ali pa sami vnesite formulo.

ODGOVOR – MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Naročnik bo objavil popravek predračunskega obrazca.
Hvala za opozorilo.Datum objave: 28.01.2016   13:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1 skupina mleko in mlečni izdelki, sklop 1.4. sladoledi, niste vnesli še formule pod zap. št. 1 lonček vanilija, ostalo pa je OK.

Prosimo za čim prejšnji vnos.

ODGOVOR – MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Naročnik bo objavil popravek predračunskega obrazca.Datum objave: 05.02.2016   13:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

SKLOP 2.5: PERUTNINSKE MESNINE, SALAME....
št.5. perutninska suha salama-piščančja ali puranja? cenovno ni isto
št.8.perutninske pečenice-piščančje ali puranje? cenovno ni isto

lp

ODGOVOR – MESO IN MESNI IZDELKI
Sklop 2.5. : Perutninske mesnine, salame in pripravljeni izdelki:
št. 5 perutninska salama - piščančja.
št. 8 perutninske pečenice - piščančje.
Naročnik bo objavil popravek predračunskega obrazca.


Datum objave: 05.02.2016   13:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Ali lahko ponudimo pri 3.1. SKLOP: ZAMRZNJENE IN SVEŽE RIBE pod zap. št. 2, ali lahko ponudimo zam. osliča ker je zelo težko na trgu dobiti svežega?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR – RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
Sklop 3.1.: Zamrznjene in sveže ribe:
št. 2 želimo svežega osliča.Datum objave: 05.02.2016   13:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V obrazcih za ponudbene predračune nismo nikjer zasledili dietnih živil. Zanima nas, ali res dietnih živil ne potrebujete. V kolikor jih, predlagamo da
razpišete še dodaten sklop Dietna prehrana v predmet javnega naročanja.

V kolikor dietna živila ne bodo uvrščena v predmet javnega naročanja, nas, kot ponudnika dietnih živil, zanima, na kakšen način boste izbirali dobavitelje za dietna živila, saj bi želeli sodelovati pri njihovi dobavi.

Vnaprej najlepša hvala za odgovor.


ODGOVOR
Naročnik je oblikoval sklope v skladu s svojimi potrebami, upoštevaje veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja.Datum objave: 05.02.2016   13:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že vnaprej.

3.2. SKLOP: KONZERVIRANI RIBIJI IZDELKI
5 tunin namaz v tubi , enakovredno kot Rio Mare Pate – ali lahko ponudimo tunin namaz slovenskega proizvajalca v -pakiranju kot so pakirane običajne paštete?
7.2 SKLOP: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA
14 pečena paprika v kisu, od 2 do 5 kg - izdelka v iskanem pakiranju ne najdemo na trgu. Pečena paprika obstaja samo v kozarcu.. Ali lahko ponudimo pečeno papriko v kozarcu 670g?V nasprotnem primeru vas prosimo za informacijo, katero znamko naročnik potrebuje. Hvala.

7.3 SKLOP: SADNI KOMPOTI, MARMELADE IN DŽEMI
10 marmelada, borovničeva, 3 do 5 kg – izdelka v iskanem pakiranju ne najdemo. Prosim, da izdelek črtate iz predračuna, ali če razpolagate z informacijo o blagovni znamki izdelka, vas prosimo, da nam jo sporočite. Hvala.
8.1 SKLOP: NEKTARJI; SOK 100 %;
4 jagodni nektar min. 45% sd ,1 l – ali lahko ponudimo izdelek s 40% sadni deležem. V kolikor je odgovor negativen prosimo naročnika, da nam pojasni zakaj je sprejemljivo zniževanje sadnega deleža pri mareličnem nektarju iz 50% na 43%, čeprav marelični nektar s 50% sadnim deležem obstaja na trgu in gre pravzaprav za zavanjanje naročnika.
13 100% jabolčni sok 0,2 l – ali lahko ponudimo 100% jabolčni sok v 250ml pakiranju?
14 100% pomarančni sok 0,2 l – ali lahko ponudimo 100% pomarančni sok v 250ml pakiranju? Ceno lahko podamo tudi na kos (250ml), v kolikor je to za naročnika sprejemljivo.

9.1 SKLOP: OLUŠČENA ŽITA; PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT
12 polenta instant do 1kg - ali lahko ponudimo polento zapakirano v embalaži 4kosx1kg?
17 lan, seme, 1 kg – Izdelka v tej gramaturi ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelekv 200g pakiranju?
18 sončnično seme, 1 kg - Izdelka v tej gramaturi ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelekv 200g pakiranju?
19 bučno seme, 1 kg - Izdelka v tej gramaturi ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelekv 200g pakiranju?
24 polnozrnati pirin zdrob, 1 kg – ali lahko ponudimo pirin zdrob, ki ni polnozrnat? V nasprotnem primeru vas prosimo za informacijo, katero znamko ste imeli v mislih. Hvala.
9.2 SKLOP: EKOLOŠKE MOKE IN MLEVSKI IZDELKI
1 pšenični eko otrobi, 1 kg – izdelka v navedenem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 400g pakiranju?
2 bio pšenična polnozrnata moka 1 kg - zdelka v navedenem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju?
3 bio pirina ekološka moka 1 kg - zdelka v navedenem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju?
7 bio koruzna moka 1 kg - zdelka v navedenem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
9.3. SKLOP: MOKE
9 čičerikina moka 1 kg – Izdelka s to gramaturo ne najdemo. Ali lahko ponudimo čičerikino bio moko v gramaturi 500g?

9.4 SKLOP: TESTENINE
2 krpice, blekci , do 2 kg – ali lahko ponudimo pakiranje 5kg? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
7 rezanci, valjani, široki 3 do 5 kg – valjani rezanci, široki v tej gramaturi ne obstajajo. Lahko vam ponudimo v gramaturi 500g ali 2kg ali 6kg.Prosim, povejte, kaj ponudimo.
11 testenine polžki z dodtkom paradižnika do 5 kg - izdelka na trgu ne najdemo. Lepo prosimo za informacijo, po kateri blagovni znaki naročnik povprašuje. Ali vam lahko ponudimo tribarvne svedre 500g?
26 testenine brez jajc, jušne, različne oblike do 500 g – naročnika sprašujemo, če v tem primeru želi dietetni proizvod, za diete brez glutena, jajc, oreškov itd.?
11.6 SKLOP: DRUGO PEKOVSKO PECIVO
1 grisini pakirani 25 g – ali lahko ponudimo grisine v 20g pakiranju?
2 prepečenec pakiran 40 g – ali lahko ponudimo izdelek v 31,15g pakiranju?
3 drobtine krušne 10 kg - ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju?
12.1. SKLOP: KAKAVOVI IN KAVNI IZDELKI
5 čokolino, pakiranje nad 1 kg – ali lahko tu ponudimo še vedno pakiranje s 1kg gramaturo?
8 kava, mleta, 250 g – ali lahko ponudimo kavo v 100, 200g, 500g ali 1000g pakiranju?
10 mlečni čokoladni ali kremni namaz, enobarvni, 28 - 50 g (porcijski) – ali lahko ponudimo dvobarvni namaz? V iskanem pakiranju namreč ne najdemo samo enobarvenag namaza. V kolikor naročnik želi enobarvni namaz je ta na voljo v pakiranju 15g ali 18g. Prosimo za informacijo, kaj ponudimo. V kolikor naročnik razpolaga z informacijo, kateri izdelek ustreza zahtevam iz opisa, vas prosimo, da nam informativno posredujete iskano blagovno znamko.
12.3. SKLOP: RAZNI PRAŠKI IN ZAČIMBE
10 citronska kislina, 1kg - gramatura je netipična. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
11 klinčki, mleti do 100 g – ali lahko pondudimo izdelek v 140g pakiranju?
13 jedilni škrob, do 500 g, enakovredno kot Gustin – ali lahko ponudimo jedilni škrob v 1000g pakiranju?
12.5. SKLOP: OSTALA ŽIVILA; SLAŠČIČARSKI IZDELKI
1 limonina lupinica, naribana, 100 do 150 g – izdelka s to gramaturo nenajdemo na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek z gramaturo 14g?
4 kvas, suhi, 10 do 30 g – izdelka s to gramaturo nenajdemo na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek z gramaturo 7g?
13 jedilna čokolada, 200 g - ali lahko ponudimo jedilno čokolado v 400g ali v 500g pakiranju?
28 napolitanke, 1kg - ali lahko ponudimo napolitanke z gramaturo 700g?


Lep pozdrav,


ODGOVOR- POPISI

Naročnik odgovore objavlja ob vprašanjih.

3.2. SKLOP: KONZERVIRANI RIBIJI IZDELKI
5 tunin namaz v tubi , enakovredno kot Rio Mare Pate – ali lahko ponudimo tunin namaz slovenskega proizvajalca v -pakiranju kot so pakirane običajne paštete? Želimo tunin namaz v tubi, ker je poraba manjša, v taki embalaži pa lahko neuporabljen namaz tudi shranimo.
7.2 SKLOP: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA
14 pečena paprika v kisu, od 2 do 5 kg - izdelka v iskanem pakiranju ne najdemo na trgu. Pečena paprika obstaja samo v kozarcu.. Ali lahko ponudimo pečeno papriko v kozarcu 670g?V nasprotnem primeru vas prosimo za informacijo, katero znamko naročnik potrebuje. Hvala. Da. Lahko ponudite izdelek v kozarcu po 670 g.
7.3 SKLOP: SADNI KOMPOTI, MARMELADE IN DŽEMI
10 marmelada, borovničeva, 3 do 5 kg – izdelka v iskanem pakiranju ne najdemo. Prosim, da izdelek črtate iz predračuna, ali če razpolagate z informacijo o blagovni znamki izdelka, vas prosimo, da nam jo sporočite. Hvala. Naročnik spreminja opis vrste živila na: borovničev džem, »od 200 g do 5.000 g«.
8.1 SKLOP: NEKTARJI; SOK 100 %;
4 jagodni nektar min. 45% sd ,1 l – ali lahko ponudimo izdelek s 40% sadni deležem. V kolikor je odgovor negativen prosimo naročnika, da nam pojasni zakaj je sprejemljivo zniževanje sadnega deleža pri mareličnem nektarju iz 50% na 43%, čeprav marelični nektar s 50% sadnim deležem obstaja na trgu in gre pravzaprav za zavajanje naročnika. Da
13 100% jabolčni sok 0,2 l – ali lahko ponudimo 100% jabolčni sok v 250ml pakiranju? Ne, želimo 0,2l.
14 100% pomarančni sok 0,2 l – ali lahko ponudimo 100% pomarančni sok v 250ml pakiranju? Ceno lahko podamo tudi na kos (250ml), v kolikor je to za naročnika sprejemljivo. Ne, želimo 0,2l.

9.1 SKLOP: OLUŠČENA ŽITA; PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT
12 polenta instant do 1kg - ali lahko ponudimo polento zapakirano v embalaži 4 kos x1kg? Da.
17 lan, seme, 1 kg – Izdelka v tej gramaturi ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 200g pakiranju? Da.
18 sončnično seme, 1 kg - Izdelka v tej gramaturi ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 200g pakiranju? Da.
19 bučno seme, 1 kg - Izdelka v tej gramaturi ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 200g pakiranju? Da.
24 polnozrnati pirin zdrob, 1 kg – ali lahko ponudimo pirin zdrob, ki ni polnozrnat? V nasprotnem primeru vas prosimo za informacijo, katero znamko ste imeli v mislih. Hvala. Naročnik spreminja svoje zahteve. Po novem je opis izdelka: » pirin zdrob, do 1 kg«..
9.2 SKLOP: EKOLOŠKE MOKE IN MLEVSKI IZDELKI
1 pšenični eko otrobi, 1 kg – izdelka v navedenem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 400g pakiranju? Da.
2 bio pšenična polnozrnata moka 1 kg - izdelka v navedenem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju? Da.
3 bio pirina ekološka moka 1 kg - izdelka v navedenem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju? Da.
7 bio koruzna moka 1 kg - izdelka v navedenem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? Da.
9.3. SKLOP: MOKE
9 čičerikina moka 1 kg – Izdelka s to gramaturo ne najdemo. Ali lahko ponudimo čičerikino bio moko v gramaturi 500g? Da.
9.4 SKLOP: TESTENINE
2 krpice, blekci , do 2 kg – ali lahko ponudimo pakiranje 5kg? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere. Da.
7 rezanci, valjani, široki 3 do 5 kg – valjani rezanci, široki v tej gramaturi ne obstajajo. Lahko vam ponudimo v gramaturi 500g ali 2kg ali 6kg.Prosim, povejte, kaj ponudimo. Lahko ponudite izdelek pakiran po 2 kg.
11 testenine polžki z dodatkom paradižnika do 5 kg - izdelka na trgu ne najdemo. Lepo prosimo za informacijo, po kateri blagovni znaki naročnik povprašuje. Ali vam lahko ponudimo tribarvne svedre 500g? Naročnik spreminja opis vrste živila na: »Testenine, tribarvne v gramaturi od 500 g do 5000 g«.
26 testenine brez jajc, jušne, različne oblike do 500 g – naročnika sprašujemo, če v tem primeru želi dietetni proizvod, za diete brez glutena, jajc, oreškov itd.? Lahko ponudite brez glutena in oreščkov, pomembno je, da ne vsebujejo jajc.
11.6 SKLOP: DRUGO PEKOVSKO PECIVO
1 grisini pakirani 25 g – ali lahko ponudimo grisine v 20g pakiranju? Da.
2 prepečenec pakiran 40 g – ali lahko ponudimo izdelek v 31,15g pakiranju? Da.
3 drobtine krušne 10 kg - ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju? Da.
12.1. SKLOP: KAKAVOVI IN KAVNI IZDELKI
5 čokolino, pakiranje nad 1 kg – ali lahko tu ponudimo še vedno pakiranje s 1kg gramaturo? Da.
8 kava, mleta, 250 g – ali lahko ponudimo kavo v 100, 200 g, 500 g ali 1000 g pakiranju? Ne.
10 mlečni čokoladni ali kremni namaz, enobarvni, 28 - 50 g (porcijski) – ali lahko ponudimo dvobarvni namaz? V iskanem pakiranju namreč ne najdemo samo enobarvenag namaza. V kolikor naročnik želi enobarvni namaz je ta na voljo v pakiranju 15 g ali 18g. Prosimo za informacijo, kaj ponudimo. V kolikor naročnik razpolaga z informacijo, kateri izdelek ustreza zahtevam iz opisa, vas prosimo, da nam informativno posredujete iskano blagovno znamko. Želimo enobarvnega, lahko ponudite izdelek 18 g.
12.3. SKLOP: RAZNI PRAŠKI IN ZAČIMBE
10 citronska kislina, 1kg - gramatura je netipična. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? Da.
11 klinčki, mleti do 100 g – ali lahko ponudimo izdelek v 140 g pakiranju? Da.
13 jedilni škrob, do 500 g, enakovredno kot Gustin – ali lahko ponudimo jedilni škrob v 1000 g pakiranju? Da.12.5. SKLOP: OSTALA ŽIVILA; SLAŠČIČARSKI IZDELKI
1 limonina lupinica, naribana, 100 do 150 g – izdelka s to gramaturo ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek z gramaturo 14g? Da.
4 kvas, suhi, 10 do 30 g – izdelka s to gramaturo nenajdemo na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek z gramaturo 7 g? Da.
13 jedilna čokolada, 200 g - ali lahko ponudimo jedilno čokolado v 400 g ali v 500 g pakiranju? Da.
28 napolitanke, 1kg - ali lahko ponudimo napolitanke z gramaturo 700 g? Da.

Naročnik bo objavil popravek predračunskega obrazca.