Dosje javnega naročila JN5996/2015
Naročnik: SŠ ZAGORJE 
Blago: Razna živila
ZJN-2: Odprti postopek

JN5996/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.09.2015
JN6207/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.09.2015
JN7186/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.10.2015
JN7346/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.10.2015
JN7434/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.10.2015
    JN5996/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 171-310725
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Razna živila

Datum objave: 1. 9. 2015
Številka objave: JN5996/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SŠ ZAGORJE, CESTA ZMAGE 5, Kontakt: Darja Vidrih, SI-1410 ZAGORJE OB SAVI.
Tel. +386 35655402. Telefaks +386 35655410. E-pošta racunovodstvo.sszagorje@guest.arnes.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Sukcesivna dobava živil
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Sedež naročnika
Sifra NUTS: SI015.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Največje število sodelujočih v predvidenem okvirnem sporazumu: 3.
Trajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 3
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Sukcesivna dobava živil - 20 sklopov v trajanju 3 let.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15800000 (Razna živila)
15321000 (Sadni sokovi)
03200000 (Žita, krompir, vrtnine, sadje in lupinarji)
15500000 (Mlečni izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15811100 (Kruh)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Ocenjena vrednost brez DDV: 567011 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP 1: Mleko in mlečni izdelki
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15511000 (Mleko)
15550000 (Različni mlečni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 46410 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP 2: BIO MLEKO IN MLEČNI IZDEKI
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15511000 (Mleko)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 4590 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP 3: MESO IN MESNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15110000 (Meso)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 1555809 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP 4: BIO MESO IN MESNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15110000 (Meso)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 15410 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP 5: RIBE
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03311000 (Ribe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 8000 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP 6: JAJCA
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 2730 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP 7: BIO JAJCA
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 270 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP8: SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03220000 (Vrtnine, sadje in lupinarji)
03222000 (Sadje in oreški)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 37559 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP 9: BIO SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03220000 (Vrtnine, sadje in lupinarji)
03222000 (Sadje in oreški)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 3715 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP 10: ZAMRZNJENO SADJE IN ZELENJAVA
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15331170 (Zamrznjene vrtnine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 24124 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP 11: SOKOVI
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15321000 (Sadni sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 48241 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP 12: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 48241 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP 13: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03211000 (Žita)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15610000 (Žitni mlevski izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 32965 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKOP 14: BIO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03211000 (Žita)
15610000 (Žitni mlevski izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 3260 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP 15: KRUH
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15811100 (Kruh)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 27564 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP 16: PIJAČE
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15911000 (Alkoholne pijače)
15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 27564 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP 17: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15870000 (Začimbe in začimbna sredstva)
15860000 (Kava, čaj in z njima povezani izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 34225 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP 18: SLADOLED
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15555100 (Sladoled)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 2500 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP 19: PEKOVSKO PECIVO - PAKIRANO
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15820000 (Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice)
15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 28559 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP 20: PEKOVSKO PECIVO
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15820000 (Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice)
15830000 (Sladkor in sladkorni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 42838 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Cena. Ponder: 70
2. Več eko živil. Ponder: 25
3. Embalaža. Ponder: 5
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 2015/001
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 16. 10. 2015
Čas: 8:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 31. 12. 2015
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 16. 10. 2015
Čas: 11:00
Kraj: Sedež naročnika.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/9/6057-3298611171056161187/SS_ZAGORJ
E_JN_Zivila_Dokumentacija.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 9. 10. 2015
Čas: 8:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SŠ ZAGORJE, CESTA ZMAGE 5, SI-1410 ZAGORJE OB SAVI.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SŠ ZAGORJE, CESTA ZMAGE 5, SI-1410 ZAGORJE OB SAVI.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 1. 9. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN6207/2015, Blago: Razna živila; datum objave: 9. 9. 2015
  • JN7186/2015, Blago: Razna živila; datum objave: 14. 10. 2015
  • JN7346/2015, Blago: Razna živila; datum objave: 21. 10. 2015
  • JN7434/2015, Blago: Razna živila; datum objave: 23. 10. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.09.2015   14:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko predložimo BON-2?

ODGOVOR:
Pozdravljeni.

Ponudniki lahko kot dokazilo priložijo obrazec BON-2.

Lep pozdrav.

Datum objave: 03.09.2015   14:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali lahko predložimo reference iz drugih razpisov ?

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik bo upošteval referenčno potrdilo, če bodo iz njega razvidni vsi podatki, katere zahteva v potrdilu iz razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.

Datum objave: 03.09.2015   14:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo zasledili naslednje;

"Naročnik bo na podlagi meril iz te razpisne dokumentacije sklenil okvirni sporazum s tremi ponudniki, ki so oddali popolno ponudbo in so bili najvišje uvrščeni po merilu ekonomsko najugodnejše ponudbe za posamezen sklop. "

V nadaljevanju opisujete merila; cena 70 točk, več ekoloških živil 25 točk ter ustrezna embalaža 5 točk, ter nenazadnje

"Naročnik bo praviloma naročal blago na osnovi sklenjenega okvirnega sporazuma pri tistem izbranem dobavitelju, ki je ponudil najnižjo ceno posameznega artikla v ponudbenem predračunu."

Vse skupaj predstavlja zmešnjavo. V primeru, da bo nekdo ponudil npr. 10 ekoloških artiklov, je že res, da bo prejel več točk na podlagi merila več ekoloških živil, vendar ne bo vozil teh artiklov, saj je ekološko blago 2x dražje od konvencionalnega.

Prav tako gre za kršitev, da ponudbe ocenjujete na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe za posamezen sklop, posamezen artikel pa boste naročali pri tistem, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo za posamezen artikel. Če že merite po sklope, morate jemati po sklopih oziroma če želite naročati po artiklih, morate tudi temu ustrezno ocenjevati ponudbe (vsak artikel posebaj)

Pozivamo vas k ponovnem premisleku glede meril in načina naročanja živil!!!

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Merila so oblikovana skladno z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju. Prav tako ne gre za kršitev glede naročanja tekom izvrševanja sklenjenega okvirnega sporazuma.

Lep pozdrav.

Datum objave: 09.09.2015   06:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Predračun sklop 1 mleko in mlečni izdelki

Zap. št. 49 sir nacho 100g

Prosimo, da ta sir umaknete iz predračuna, ker ne spada med mleko in mlečne izdelke, to je pikantna omaka sirom.

Za čim hitrejši odgovor se vam zahvaljujemo.ODGOVOR:
Pozdravljeni.

Naročnik bo popravil popis in ga popravljenega objavil na Portalu.

Lep pozdrav.


Datum objave: 09.09.2015   06:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali morajo biti referenčna potrdila nujno vezana na javne razpise ali se lahko predloži potrdila iz utečenih poslov, ki so dogovorjeni s pogodbami, vendar niso bili dobljeni preko javnih razpisov?
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Pozdravljeni.

Referenčni naročnik je lahko oseba javnega ali zasebnega prava. V kolikor so izpolnjeni vsebinski pogoji, se potrdilo upošteva.

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.09.2015   15:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

MESO IN MESNI IZD.:
št.24: jun, v.p.- prosimo za opredelitev artikla, saj opis očitno ni popoln.
št.26: ocvirki-suhi ali zaliti v masti?
št.41: mesni sir-iz kakšnega mesa? svinjskega, mešanega....?


V vzorcu okvirnega sporazuma navajate, da morajo biti računu priložene podpisane dobavnice. Kot dobavitelj ob dostavi pustimo naročniku 2 izvoda (enega za kuhinjo in enega za finančno službo), en izvod pa ostane nam. Prilaganje dobavnice k računu(skeniranje in pripenjanje k e-računu) je časovno zamudno, prav tako pa je povezano s stroški. Na računu morajo biti po zakonu navedene dobavnice, tako, da v tej zadevi ne vidimo smisla in vas prosimo, da jo črtate iz okv.spor.

lp

ODGOVOR:
Spoštovani.

Pojasnila v zvezi z mesom in mesnimi izdelki:
26: ocvirki -suhi
24: junečje kosti v.p.
42: mesni sir mešani

Naročnik bo pri sklenitvi okvirnega sporazuma upošteval predlog in zahtevo po prilaganju e-računu opustil.

Lep pozdrav.Datum objave: 25.09.2015   15:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zdravo!

Prosimo za pojasnilo glede referenc:

V razpisu je napisano, da moramo priložiti reference za leta 2012,2013 in 2014.
Zanima nas, če so dovolj reference samo za leto 2014, ker podjetje deluje od
leta 2014 dalje.

Lep pozdrav!
ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik zahteva referenc za obodbje 2014, 2013 in 2012, zato referenca zgolj za leto 2014 ne zadošča.

Lep pozdrav.

Datum objave: 25.09.2015   15:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima nas, koliko dokazil o referenčnem poslu je potrebno priložiti k razpisni dokumentaciji.
Hvala za odgovor

ODGOVOR:
Spoštovani.

Ponudnik naj predloži referenčno potrdilo vsaj dveh reerenčnih naročnikov, za katera je v letih 2012, 2013 in 2014 dobavljal blago iz sklopa, na katerega se prijavlja.

Lep pozdrav.

Datum objave: 25.09.2015   15:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim, če lahko napišete, kolko referenčnih potrdil moramo predložiti ponudbi.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Preberite prosim odgovor št. 8.

Lep pozdrav.

Datum objave: 02.10.2015   12:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Ali je možno točneje definirati za katero vrsto osliča se povprašuje?
Namreč na tržišču obstaja veliko različnih kvalitet osliča.
Predvidevam da vas zanima Argentinski oslič, ki je odlična kvaliteta?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Pozdravljeni.

Osliči naj bodo argentinski.

Lep pozdrav.

Datum objave: 02.10.2015   13:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Pri skllopu splošno prehrambeno blago kakor tudi pri ostalih sklopih navajate artikle v gramažah kateri na tržišču ne obstajajo ali pa jih imajo samo določeni dobavitelji. Prosimo vas, da dovolite odstopanje od željenih artiklov. -+30% ali pa, da ponudimo najbližjo enoto pakiranja glede na vašo zahtevo. V vseh primerih naj se cena preračuna o na vašo zahtevano enoto, v nasprotnem primeru bodo ponudbe med sabo neprimerljive.
Navajte pa tudi blagovne znamke artiklov kot npr costella in podobno. kar pa je po zakonu nesprejemljivo.Prosimo .da iz povpraševanja brišete blagovne znamke kjer je to navedeno.
pri sklopu pijač imate napačen izračun za znesek ddv pri alkoholnih pijačah.Ali lahko sami popravimo formulo? ali boste objavili popravek ?

Hvala za odgovore in lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Gramatura, ki jo naročnik zahteva, je prilagojena njegovim potrebam glede na delovni proces.
KJer je navedena znamka, je mišljeno kot primer. Ponunik lahko ponudni enakovredno živilo.

formula bo popravljena.

lep pozdrav.


Datum objave: 02.10.2015   13:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V predračunih imate stolpec J embalaža in stolpec K več ekoloških živil. V ta stolpca se ne da z besedo vpisati DA ali NE. Ali naj za DA napišemo št. 1, za NE a št. 0?

ODGOVOR:
Spoštovani.

1 bomo upoštevali kot "da", 0 kot "ne".

lep pozdrav.

Datum objave: 02.10.2015   13:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
spoštovani,

pozivamo Vas, da razjasnite ali bo merilo najugodnejša ponudba za posamezen sklop ali najugodnejša ponudba za posamezen artikel ?

ODGOVOR:
Spoštovani.

Merilo bo ekonomsko najugodnejša ponudba za sklop. Dodatno pojasnilo za vsebino razpisne dokumentacije sledi na Portalu javnih naročil.

Lep pozdrav.

Datum objave: 02.10.2015   14:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji pod merilo več ekoloških živil navajate da mora ponudnik ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I.
Koliko nam je znano pa tega znaka za okolje v Sloveniji nima nihče. Kajti tega standarda SIST EN 45011 IN ISO 65 nima nihče.
Zanima nas kako boste podeljavali točke pri tem merilu.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Merilo "več ekoloških živil" se upošteva tako, da naročnik točkuje tista živila, za katera bo ponudnik podal izjavo in ustrezna dokazila za izpolnjevanje. v Izjavi za izpolnjevanje tega merila je potrebno označiti, katerega od navedenih opcij izpolnjujete in za to predložite dokazila, med katere štejejo:

– seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža, in njihov delež v celotni embalaži, ali
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve.


Lep pozdrav.

Datum objave: 02.10.2015   14:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

ker je merilo več ekoloških artilklov nas zanima naslednje: če v predračunu, ki NI EKO sklop, označimo za katere artikle imamo EKO certifikat ali to pomeni, da moramo ponuditi ceno za EKO artikle? In EKO artikle tudi dobavljati celotno obdobje? Kaj pa v primeru, če podamo ceno za "navadne artikle" in priložimo EKO certifikat? Ali boste zahtevali EKO artikle po teh "navadnih"cenah?

Pa saj imate posebej razpisan EKO sklop. Tam je jasno, da se ponudi ceno za EKO...

lp

ODGOVOR:
Spoštovani.

Da, naročnik ima sklop, pri katerem dejansko zahteva EKO živila, določen posebej. Ponudba EKO živil v drugih sklopih je za ponudnika opcija, lahko torej ponudite tudi pri teh sklopih eko živilo, jih opredelite v popisu in predložite dokazilo. Ponudba teh artiklov bo ponudniku dodala točke za merilo ekonomsko najudognejša ponudba.

Lep pozdrav.

Datum objave: 13.10.2015   11:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,


pri sklopu splošno prehrambeno blago nas zanima kako naj oblikujemo cene pri začimbah kjer navajate začimbe do 1kg-enota mere je kos.
primer :kumina mleta do 1kg- ponudniki lahko ponudimo pakiranja od 38g pa do 1kg in podamo ceno za ponujeno enoto.Imeli boste neprimerljive ponudbe.Prosimo za popravke.

lep pozdrav,

ODGOVOR:
Pozdravljeni.

Naročnik bo dopolnil popis in objavil na Portalu.

Lep pozdrav.

Datum objave: 13.10.2015   11:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

niste odgovorili na vprašanje:

...In EKO artikle tudi dobavljati celotno obdobje? Kaj pa v primeru, če podamo ceno za "navadne artikle" in priložimo EKO certifikat? Ali boste zahtevali EKO artikle po teh "navadnih"cenah?

lp


ODGOVOR:
Pozdravljeni.

Zahtevali bomo artikle po ceni, ki jo boste navedli v popisu.

Lep pozdrav.

Datum objave: 13.10.2015   11:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Vprašanje na Vaš odgovor:

Referenčni pogoj je namenjen preverjanju ponudnikove sposobnosti, da lahko izkaže, da je v preteklosti enako zahtevne dobave živil že izvajal za naročnik, toraj da ima znanje in izkušnje s podobnimi posli. Vsebina referenčnega pogoja mora biti povezana s predmetom javnega naročila in sorazmerna, predvsem pa ne sme neupravičeno diskriminirati ponudnikov, ki so sposobni izvesti javno naročilo. Referenčen pogoj, kot ste ga postavili v razpisni dokumentaciji in še dodatno pojasnili z odg. št. 7 popolnoma neutemeljeno in neupravičeno diskriminira ponudnike, ki imajo ustrezne reference in so kvalitetno in v rokih sposobni izvesti javno naročilo, samo iz razloga, ker še niso bili ustanovljeni v letu 2012. Takšna zahteva naročnika je nazakonita in bi jo bilo treba umakniti oz. ustrezno preoblikovati. Pri tem je tudi vsebinsko popolnoma prazna, saj ne določa nobene minimalne vrednosti referenčnega posla in jo izpolnjuje vsak ponudnik, ki je v letih 2012, 2013 in 2014 vsaj dvema šolama (oz. naročnikoma) prodal 5 žemelj, kar pomeni da je za naročnika ključno zgolj dejstvo, da je določen ponudnik že posloval leta 2012. Tako oblikovan referenčni pogoj ne preverja dejanske sposobnosti ponudnika za izvedbo konkretnega javnega naročila. Ob tem tudi popolnoma neutemeljeno ne upošteva (dopušča) referenc iz leta 2015, ki so najbolj aktualne in realne reference in bi kot takšne morala naročnika najbolj zanimati. Tako oblikovan referenčen pogoj je tudi iz tega razloga nezakonit. V kolikor naročnik želi preveriti sposobnost ponudnikov s preteklimi referencami, potem naj referenčni pogoj oblikuje tako, da ne bo diskriminatoren in da bo povezan s predmetom javnega naročila in sorazmeren, npr. tako da, je ponudnik v obdobju zadnjih treh let pred rokom za oddajo ponudb vsaj dvema naročnikoma dobavil blago, ki ga ponuja za posamezen sklop.

Naročnik naj navedeno vprašanje obravnava kot opozorilo po 5. odstavku 5. člena ZPVPJN. V kolikor naročnik nezakonite in diskriminatorne določbe razpisne dokumentacije ne bo umaknil oz. preoblikoval, kljub opozorilu ponudnika, bo ponudnik svoje pravne koristi zavaroval v okviru revizijskega postopka.
V pričakovanju Vašega odgovora Vas lepo pozdravljamo!


ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik je opozorilo upošteval.

Lep pozdrav.


Datum objave: 14.10.2015   05:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

SKLOP ŠT.3: MESO IN MESNI IZD.
št.28: suho meso-prekajena svinjska vratovina, šunka-prosim, da ločite postavki oz. ali želite, da podamo ceno za prekajeno vratovina ali suho šunko? Cenovno namreč ni isto.

lp

ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik je popravil popis.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.10.2015   05:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

SKLOP 3: MESO IN MESNI IZD.
št.56. Pišč.bedra- s kožo in kostjo ali brez kože in kosti?
št.67. zrezek piščančji in puranji panirani- prosimo, da ločite postavki, saj cenovno nista enaki.
št.69. piščanec celi- želite ceno na kos, kar pa težko določimo, ker ni podatka kolikšna je teža piščanca. Najlažje bi bilo, da bi tudi za piščanca podali ceno za kg.

lp

ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik je popravil popis.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.10.2015   05:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

pri sklopu : Splošno prehrambeno blagi imate v formuli napačni ddv.Gre za pozicije 172,173,203,206-237.
Ali boste popravili predračun, ali sami vnesemo pravo formulo za ddv?

Hval in lp

ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik je posodobil vse formule v popisu.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.10.2015   05:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosim za podatek kako naj oblikujemo cene pri začimbah. Vaše zahteve so po pakiranju do 1kg.enota mere je kos.
Nekateri ponudniki lahko podajo ceno za npr. 30g ostali pa za 1kg. Prosimo da natančno opredelito gramažo ali pa popravite enoto mere na kg.

Hvala za odgovor

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik bo dopolnil popis.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.10.2015   05:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Ker določeni arikli ne obstajajo v navedenih oziroma zahtevani embalaži, nas zanima ali lahko ponudimo približek vaši embalaži katero imamo v naši šonudbi.
v TEH PRIMERIH BI CENO PRERAČUNALI NA VAŠO ZAHTEVANO ENOTO.

Hvala za odgovor in lep pozdrav,ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik bo dopolnil popis.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.10.2015   14:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Danes 14. 10 2015 ste objavili določene spremembe na portalu. Mi smo že oddali ponudbo. Ne zdi se nam logično, da ponovno posredujemo popravke, ki v ničem ne spremenijo same ponudbe. Prosimo, če odgovorite na vprašanje, če boste ponudno izločili in sicer glede obrazca:

III.9. DOKAZILO O REFERENČNEM POSLU - VAŠA SPREMEBMA JE SAMO V LETU, mi pa smo poslali potnika, da nam je pridobil reference, da so bili naročniku v letu 2012, 2013 in 2014 zadovoljni z nami oz. naši dobavitelji. To nima nobenega vpliva na samo odločitev, je pa samo potrditev da naročniki delajo z nami v obdobju treh let. Ali moramo glede tega obrazca še enkrat pošiljati potnika, ali lahko ostane prejšnji obrazec.

Niste pa spremenili vaše priloge 2 - SPLOŠNI in POSEBNI POGOJI - izjava in imate leto dobave 2014,2013,2012.

Pa tudi v okvirnem sporazumu se ničesar ne spremeni, vi ste v glavi zbrisali samo dve vrstici, kar v ničemer ne spremeni same vsebi sporazuma.

To vnovično pošiljanja se nam ne zdi gospodarno in je povezano s stroški, pa tudi ponovnim pridobivanjem referenc, ki v ničemer ne spremenijo odločitev.

Ne bomo posredovali novih obrazcev, če pa bo zaradi tega ponudba izločena, bomo sprožili revizijski postopke, kar pa ni v našem interesu.

V pričakovanju hitrega odgovora vas lepo pozdravljamo.ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik bo upošteval tudi ostala referenčna potrdila, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje pogojev.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.10.2015   09:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

vezano na vaš popravek in na sklop 17 naj vas opozorimo, da se sedaj nacho sir pojavlja na dveh postavkah. Prosimo, da smiselno popravite predračun.

LP

ODGOVOR:
Spoštovani.

Artikli, ki so se podvajali so bili v sklopih, kjer ne bodo upoštevani, prečrtani.

Lep pozdrav.

Datum objave: 19.10.2015   09:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko v sklopu 17 ponudimo:
4. gorčica 800g?
5. ketchup 1kg?
8. tuna v olivnem olju 1730g?
12. inčuni 80g?
15. paradižnikov koncentrat 4500g?
17. mezga v tubi 180g?
18. pelati 800g?
21. ali ste mislili posušene feferone v tako majhni gramaturi?
33. kompot ananas 3050g?
46-49. marmelade porcijkske 20g?
82, 84, 91, 101, 103, 105, 108, 110, 112, 114 119 napisano imate do 1kg, enoto mere pa kos - tukaj morate napisati enoto mere kg
139. kokošja pašteta 27g?
156. ali mora biti čokoaldni namaz samo enobarven ali dvobarven?
170. rozine 200g?
183. pecilni prašek 7g?
186. kvas 40g?
255. feta 1kg?

Hvala!

ODGOVOR:
Spoštovani.

Ponudnik naj ponudi izdelke po gramaturah, kot jih ima, naročnik bo naredil izračun.

Lep pozdrav.

Datum objave: 19.10.2015   09:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vezano na vaš odgovor:
pri sklopu : Splošno prehrambeno blagi imate v formuli napačni ddv.Gre za pozicije 172,173,203,206-237.
Ali boste popravili predračun, ali sami vnesemo pravo formulo za ddv?

V novem predračunu je še vedno 9,5% DDV, moral pa bi biti 22%. Boste poslali nov popravek?

ODGOVOR:
Spoštovani.

Ponudniki lahko sami popravijo formulo za DDV.

Lep pozdrav.

Datum objave: 19.10.2015   09:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zanimajo nas sledeče stvari:
sklop 11 sokovi
- ali boste pri artiklu št. 26 preverili, če so vsi ponudniki ponudili 43% sadni delež mareličnega soka (v resnici gre za nektar)?
- 24: ribezov sok ne obstaja. Prosimo, da popravite naziv artikla v ribezov nektar.
- 30-34: ali boste pri ponudnikih preverili, če so vsi ponudili sadno žitne ploščice z zahtevanimi % sadja? na trgu namreč nekateri ponudniki izigravajo ravno te postavke in ponujajo ploščice, ki v resnici sploh nimajo takšnega deleža sadja, so pa cenejše, kar vpliva na končni rezultat samega razpisa.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik bo preveril, ali ponujeni artikli dejansko ustrezajo zahtevanim lastnostim, kot je navedeno v popisu.

Lep pozdrav.

Datum objave: 21.10.2015   01:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

SKLOP ŠT.3: MESO IN MESNE IZDELKE
št.15. jetra svinjska, goveja- prosili bi vas, da bi tudi ta dva artikla ločili oz. se odločite za katera jetra naj vam podamo ceno.

lp

ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik je popravil popis.

Lep pozdrav.