JN7489/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 210-380967
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 26. 10. 2015
Številka objave: JN7489/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA, ROŽNA ULICA 10, Kontakt: kristina.katern@du-po.si, V roke: Kristini Katern, SI-6230 POSTOJNA.
Tel. +386 57001100. Telefaks +386 57001116. E-pošta info@du-po.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.du-po.si/
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Drugo: Javni zavod.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTISocialno varstvo
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava konvekcionalnih in ekoloških živil.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Največje število sodelujočih v predvidenem okvirnem sporazumu: 3.
Trajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 4
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma Ocenjena vrednost brez DDV: 994756,67 EUR
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
1 - mleko in mlečni izdelki; 2 - eko mleko in eko mlečni izdelki; 3 – meso sveže; 4 - Eko meso sveže; 5 - mesni izdelki; 6 - perutnina; 7- ribe in mehkužci; 8 – žita in mlevski izdelki; 9 - kruh; 10 – pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki; 11 - predpripravlejni izdelki in brezmesne jedi; 12 – zamrznjeni izdelki iz testa; 13 – testenine z dodatkom jajc; 14 – krompir; 15 – sveža zelenjava in sadje; 16 - eko sveža zelenjava in sadje; 17 - zamrznjena zelenjava in sadje; 18 – konzervirana zelenjava in sadje; 19- splošno prehrambno blago; 20 - jajca.
Sklopa 2 - eko mleko in eko mlečni izdelki ter 16 - eko sveža zelenjava in sadje sta razdeljena na podsklope.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
15900000 (Pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Mleko in mlečni izdelki
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 184105,67 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Eko mleko in eko mlečni izdelki
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 19434,34 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Meso sveže
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15110000 (Meso)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 90179,36 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Eko meso sveže
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15110000 (Meso)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 13907,83 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Mesni izdelki
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15130000 (Mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 37608,22 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Perutninsko meso
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15110000 (Meso)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 53661,26 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Ribe in mehkužci
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 4898,34 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Žita in mlevski izdelki
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15610000 (Žitni mlevski izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 10958,93 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Kruh
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15610000 (Žitni mlevski izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 52277,07 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 21493,35 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Predpripravljeni izdelki in brezmesne jedi
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 79440,92 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Zamrznjeni izdelki iz testa
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 37055,52 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Testenine z dodatkom jajc
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15850000 (Testenine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 4859,19 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Krompir
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15310000 (Krompir in izdelki iz krompirja)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 30422,16 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sveža zelenjava in sadje
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 195996,47 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Eko sveža zelenjava in sadje
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 38771,81 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Zamrznjena zelenjava in sadje
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 8179,22 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Konzervirana zelenjava in sadje
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15330000 (Predelano sadje in vrtnine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 8179,22 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Splošno prehrambno blago
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 95990,13 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Jajca
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 6397,72 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik JN-05/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 4. 12. 2015
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 4. 12. 2015
Čas: 12:00
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/10/6768-13449074131983827122/RD-JN-0
5-2015_P.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 27. 11. 2015
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA, ROŽNA ULICA 10, SI-6230 POSTOJNA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Razvidno iz razpisne dokumentacije.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA, ROŽNA ULICA 10, SI-6230 POSTOJNA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 10. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.11.2015   12:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali Vam lahko posredujemo reference iz drugih razpisov, ki vsebujejo enake oziroma podobne zahteve?

LP

ODGOVOR:
V pogoju 20 točke 20 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je navedeno, da ponudnik lahko priloži fotokopijo navedenega dokumenta, tudi če se glasi na drugega naročnika, če vsebinsko zahteva priloženemu obrazcu.

Lep pozdrav.

Datum objave: 13.11.2015   10:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature od predvidenih in ceno ustrezno preračunamo? Hvala za odgovor.


ODGOVOR:
V nadaljevanju določamo kje lahko ponudite drugačna pakiranja oz. gramature in kje lahko ceno ustrezno preračunate:

A.
Lahko ponudite min 150g v lončku (pakiranje je lahko tudi večje), cena na kom – se ne sme preračunavati na drugačno pakiranje, za naslednje artikle:
Sklop 1: kislo mleko, kefir in jogurt

B.
Lahko ponudite min pakiranje kot je navedeno v predračunu v posamezni postavki (pakiranje je lahko tudi večje), cena na kom – se ne sme preračunavati na drugačno pakiranje, za naslednje artikle:
Sklop 1: skuta servirna, maslo servirno, sirni namaz, puding desertni, sladoled lonček,
Sklop 2: vsi artikli, kjer je enota mere kom,
Sklop 9: vsi artikli, kjer je enota mere kom,
Sklop 10: vsi artikli, kjer je enota mere kom,
Sklop 19:
- Kašica iz sadja in/ali zelenjave, brez glutena, 120g,
- Marmelada porcijska 25g,
- Marmelada porcijska, diabetična 25g,
- Med, porcijski, 20 g,
- Med, porcijski, diabetični, 20 g,
- Pašteta jetrna, navadna, 100g,
- Ribe konzervirane, tuna, v oljčnem olju, 120g,
- Sok jabolko, tetra, s slamico 0,2l

C.
Pakiranje predpisano kot je navedeno v predračunu v posamezni postavki, cena na kom, za naslednji artikel:
Sklop 19: Pivo svetlo, pločevinka 0,5l

D.
Lahko ponudite primerljivo pakiranje oz. gramaturo in ceno na kom ustrezno preračunate za naslednje artikle:
Sklop 19: vsi artikli, kjer je enota mere kom, RAZEN ARTIKLI, KI SO NAVEDENI zgoraj POD TOČKO B. in C.

Lep pozdrav.Datum objave: 13.11.2015   10:15
Za artikel Brinove jagode, suhe ponudite 100g pakiranje. Lahko ponudite primerljivo pakiranje in ceno na kom ustrezno preračunate.

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.11.2015   15:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
postavila bi vprašanje glede referenc. Ali je pogoj, da je vrednost reference enaka ali višja ponudbenemu predračunu za Vas? Prosila bi če lahko razložite ali je treba upoštevati dejansko vrednost dobav pri naročniku ali dejansko pogodbeno vrednost, ki je bila podana na predračunu? Saj je to precejšnja razlika in je velikokrat vrednost predračuna večja kot je bilo dejansko dostavljenega blaga. (na enem obrazcu imate napisano pogodbeno vrednost, pri obrazcih za podpis referenc pa vrednost dobav)?

Lp


ODGOVOR:
Kot je navedeno v 20. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe mora ponudnik za priznanje sposobnosti imeti vsaj tri reference iz zadnjih treh let, šteto od roka za oddajo ponudb, vsako vsaj v višini vrednosti ponudbe, ki se nanašajo na predmet ponudbe – na sklop (istovrstno blago kot je v ponudbi). Vsaj 3 reference vsaj v vrednosti ponudbe so pogoj za priznanje sposobnosti.

Na OBR-10 navedete pogodbeno vrednost (torej vrednost predračuna). Za priznanje sposobnosti je upoštevana pogodbena vrednost.
Na OBR-10a navedete vrednost dobav.

Lep pozdrav!

Datum objave: 18.11.2015   15:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zdravo

Ali se morajo reference obvezno nanašati na javni razpis oziroma pogodbo, ali je dovolj če se poda samo vrednost dobav v zadnjih treh letih določenemu javnemu zavodu in podpisane refernce s strani zavoda?

Lp
ODGOVOR:
Naročnik bo priznal tudi reference na podlagi dobav javnemu zavodu brez pogodbe, če bo ponudnik priložil referenčno potrdilo naročnika referenčnih dobav, pri čemer se v OBR-10 v tabeli pod vrednost pogodbe brez DDV vpiše vrednost dobav brez DDV, ki mora biti vsaj v vrednosti ponudbe.

Datum objave: 18.11.2015   16:02
Vsaka od referenc mora biti za pogodbo oz. dobave v obdobju 12 mesecev, saj ponudnik oddaja ponudbo za obdobje 12 mesecev.
Ponudnik lahko predloži reference, katerih dobave niso starejše od treh let.
Naročnik ne bo priznal referenc, ki bodo vključevale dobave v obdobju, ki je večje od 12 mesecev. Npr. če bo ponudnik navedel, da je v obdobju dveh let dobavil živila za posamezen sklop v vrednosti ponudbe, taka reference naročnik ne bo priznal.

Lep pozdrav.

Datum objave: 23.11.2015   10:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,


Ali je možno točneje definirati za katero vrsto osliča se povprašujete?
Namreč na tržišču obstaja veliko različnih kvalitet osliča.
Prosim vas za informacijo kateri je za vas primeren:
Merlucius hubbsi - argentinski oslič ali
Theragra chalcogramma - aljaški polak oziroma
Katera druga vrsta?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Kot je navedeno v predračunu OBR-2/7 povprašujemo po fileju argentinskega osliča.

Lep pozdrav.


Datum objave: 25.11.2015   07:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
spoštovani,

vprašanje se nanaša na referenčno potrdilo, in sicer imamo veliko potrdil z drugih javnih razpisov, vendar na njih ni lestvice zadovoljstva. Ali je dovolj, da je na referenčnem potrdilu naveden kontakt, ki Vam lahko potrdi strokovnost dobav?

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Naročnik bo priznal tudi potrdila, kjer ni lestvice zadovoljstva. V primeru, da bo ponudnik predložil referenčno potrdilo brez lestvice zadovoljstva bo naročnik zadovoljstvo referenčnega naročnika preveril pri navedeni kontaktni osebi.

Lep pozdrav.

Datum objave: 25.11.2015   10:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

vprašanje se nanaša na reference, in sicer smo ponudnik svežega sadja in zelenjave in imamo referenčna potrdila za celotni sklop svežega sadja in zelenjave, problem pa nastane, ker bi želeli imeti posebej referenco tudi za krompir, ki je ponavadi del sklopa svežega sadja in zelenjave. Zanima nas ali lahko v obrazcu št. 10 združimo reference za sveže sadje in zelenjavo ter krompir, ker skupna vrednost, navedena na referenčnem potrdilu zajema oba sklopa ?

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR:
Naročnik dovoljuje, da ponudniki predložijo reference in referenčna potrdila za več sklopov skupaj, pri čemer mora biti razvidno, da je dobavljal artikle iz sklopov, za katere oddaja ponudbo, skupna vrednost take reference mora biti vsaj v skupni vrednosti ponudb za sklope, ki so zajeti v referenci.

Lep pozdrav.

Datum objave: 26.11.2015   08:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,


3. SKLOP - Meso
Meso mlado junčje, kocke 2x2x - kocke iz stegna ali iz plečeta?
Mast - ocvirki - ali sprašujete po masti ali po ocvirkih? Ocvirki zaliti v masti ali suhi ocvirki?
5. SKLOP - Mesni izdelki
Kranjska klobasa - sprašujete po kranjski klobasi s certifikatom ali po navadni klobasi za kuhanje?

Hvala za odgovore in lep pozdrav.

ODGOVOR:
- 3. SKLOP - Meso
Meso mlado junčje, kocke 2x2x - kocke iz plečeta

- Mast - ocvirki - Ocvirki zaliti z mastjo

- 5. SKLOP - Mesni izdelki
Kranjska klobasa - klobasa kot kranjska klobasa, za kuhanje, brez certifikata

Lep pozdrav.