Dosje javnega naročila 902208/2016
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA TRNOVO 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN2208/2016 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.03.2016
JN000227/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.04.2016
JN000689/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.04.2016
JN000788/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.04.2016
JN000950/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.05.2016
JN000951/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.05.2016
JN005231/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.09.2016
JN002418/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.03.2017
JN005231/2016-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.05.2017
JN005231/2016-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.08.2017
JN005231/2016-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.10.2017
JN005231/2016-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.02.2018
JN005231/2016-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.02.2018
JN005231/2016-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.08.2018
Zahtevek za revizijo
    JN2208/2016 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2016/S 063-108204
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 29. 3. 2016
Številka objave: JN2208/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OSNOVNA ŠOLA TRNOVO, Karunova ulica 14A, Kontakt: Dalmatinova 1, V roke: Viktorija Strajnar, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064447. Telefaks +386 13064407. E-pošta viktorija.strajnar@ljubljana.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe osnovne šole Trnovo.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: OŠ Trnovo, Karunova 14a, 1000 Ljubljana.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet naročila so sukcesivne dobave živil po sklopih v dvoletnem obdobju za potrebe OŠ Trnovo.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
15900000 (Pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 1. SKUPINA: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
1.1. Mleko in jogurt
1.2. Kefir
1.3. Smetana, skuta, maslo, siri, mlečni namazi, mlečni pudingi in deserti
1.4. Sladoledi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 2. SKUPINA: MESO IN MESNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
2.1. Mlado goveje meso, junečje, svinjsko meso, telečje meso
2.2. Perutninsko meso
2.3. Mesnine
2.4. Salame
2.5. Perutninske mesnine in salame
2.6. Paštete
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 3.SKUPINA: RIBE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
3.1. Sveže in zamrznjene ribe
3.2. Konzervirani ribji izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 4. SKUPINA: JAJCA
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na sklop:
4.1. Jajca
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 5. SKUPINA: OLJA IN IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na sklop:
5.1. Olja in izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15871273 (Majoneza)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 6. SKUPINA: SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na sklope:
6.1. Solata
6.2. Ostala zelenjava
6.3. Gobe
6.4. Krompir
6.5. Južno sadje
6.6. Jabolka
6.7. Zgodnje spomladansko sadje
6.8. Slive
6.9. Ostalo sadje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 7. ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE, SUHO STROČNICE, SUHO SADJE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na sklope:
7.1. Zamrznjena zelenjava in sadje
7.2. Konzervirana in vložena zelenjava
7.3. Sadni kompoti, marmelade in džemi
7.4. Suhe stročnice
7.5. Suho sadje
7.6. Pasterizirana rdeča pesa
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15330000 (Predelano sadje in vrtnine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 8. SKUPINA: SADNI SOKOVI, VODA, SIRUPI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na sklope:
8.1. Nektarji, sok 100%
8.2. Sirupi
8.3. Smutiji, voda
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15321000 (Sadni sokovi)
41110000 (Pitna voda)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 9. SKUPINA: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS 9.1. Oluščena žita, pripravljeni izdelki iz žit
9.2. Moke
9.3. Testenine
9.4. Polnjene testenine
9.5. Sveži njoki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15610000 (Žitni mlevski izdelki)
15850000 (Testenine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 10. SKUPINA: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na sklope:
10.1. Izdelki iz krompirjevega testa in zdroba
10.2. Polpeti
10.3. Kaneloni
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 11. SKUPINA: KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na sklope:
11.1. Pšenični kruh; ostali kruh
11.2. Žemlje, štručke, bombete
11.3. Slaščice
11.4. Keksi
11.5. Ostalo pekovsko pecivo
11.6. Kruh za kruhove cmoke
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 12. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na sklope:
12.1. Kakavovi in kavni izdelki
12.2. Čaji
12.3. Razni praški in začimbe
12.4. Kisi
12.5. Med
12.6. Ostala živila
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
15332200 (Marmelade in džemi; sadni želeji; pireji in namazi iz sadja ali oreškov)
15870000 (Začimbe in začimbna sredstva)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 13. SKUPINA: DIABETIČNI IN DIETIČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na sklope:
13.1. Sojini in ostali izdelki
13.2. Marmelade
13.3. Ostala živila
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15882000 (Dietetična živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Ni zahtevano.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Ponudbena vrednost. Ponder: 90
2. Embalaža. Ponder: 5
3. Več ekoloških živil. Ponder: 5
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-486/2016-5
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 11. 5. 2016
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 11. 5. 2016
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana. 2. nadstroje, Velika sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo seodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Naročnik je sklope živil razdelil v skupine. Ponudniki se lahko javijo na enega ali več razpisanih sklopov. Sklopi živil so opredeljeni v prilogi B tega obvestila.

Naročnik bo pri sklopih svežega sadja in zelenjave izbral vse ponudnike, ki bodo oddali popolno ponudbo in med njimi, v času trajanja okvirnega sporazume, odpiral konkurenco na 3 mesece.
Merili za izbor ponudnika ob odpiranju konkurence bosta:
- ponudbena vrednost: do 95 točk
- embalaža: do 5 točk

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/14972-89259259321480692210/OBJAVA.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 3. 5. 2016
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 29. 3. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.04.2016   11:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


Ali je možno točneje definirati za katero vrsto osliča se povprašujete?
Namreč na tržišču obstaja veliko različnih kvalitet osliča.
Prosim vas za informacijo kateri je za vas primeren:
Merlucius hubbsi - argentinski oslič ali
Theragra chalcogramma - aljaški polak oziroma
Katera druga vrsta?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR - Sveže in konzervirane ribe
1-oslič file, zamrznjen, 120-160g: ponudite oslič-argentinski, file, zamrznjen,120-160g.

Skladno z navedenim bo objavljen popravek predračunskega obrazca

Datum objave: 08.04.2016   11:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

8. skupina: SADNI SOKOVI, VODA, SIRUPI
8.2. sklop: SIRUPI
2. 50 -100% sadni sirup pomaranča 5-10 l (brez dodanega sladkorja in konzervansov)- Umaknite zahtevo, brez dodanega sladkorja, saj v kolikor sok ali sirup ni 100%, pomeni da ima dodan sladkor!

3. 100% sadni sirup multivitamin5- 6 l (brez dod. sladkorja in konzervansov)- izdelek je umaknjen iz proizvodnje, nadomestila sta ga 100% sadni sirup jagoda in 100% sadni sirup višnja. Prosim, če lahko nadomestite okus z enim izmed navedenih.

ODGOVOR - Sadni sokovi, voda, sirupi
8.2. sklop - Sirupi
2 - 50-100% sadni sirup pomaranča 5-10 l (brez dodanega sladkorja in konzervansov): Umikamo zahtevo ‘’brez dodanega sladkorja’’
3 - 100% sadni sirup multivitamin5- 6 l (brez dod. sladkorja in konzervansov): Ponudite 100% sadni sirup, jagoda 5-6 l (brez dodanega sladkorja in konzervansov)

Skladno z navedenim bo naročnik objavil popravek predračunskega obrazca.

Datum objave: 20.04.2016   15:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vljudno prosim za odgovore na spodnja vprašanja.
5. skupina: OLJA IN IZDELKI
5.1. sklop: OLJA IN IZDELKI
3 solatno bučno olje, pakirano po 1 liter –Ali naročnik želi 100% Bučno olje ali solatno bučno olje z 20% bučnega olja?

8. skupina: SADNI SOKOVI, VODA, SIRUPI
8.1. sklop: NEKTARJI; SOK 100 %;
5 100% multivitaminski sok iz rdečega sadja 1 l – Ali lahko ponudimo 100% multivitaminski sok s sledečo sestavo jabolko, pomaranča, ananas, marakuja, mango, banana, marelica, korenček.
7 100% jabolčni sok 0,2 l – Ali lahko ponudimo 250ml pakiranje?
8 100% pomarančni sok 0,2 l– Ali lahko ponudimo 250ml pakiranje, ceno lahko podamo za 250ml, tako da naročnik dejansko plača porcijo.

8.2. sklop: SIRUPI
3 100% sadni sirup jagoda 5- 6 l (brez dod. sladkorja in konzervansov) – ali lahko ponudimo naročniku 100% sirup brez dodanega sladkorja slovenskega proizvajalca, in sicer okus malina 100% ali bezeg 100% v pakiranju 700ml?
4 100% sadni sirup gozdni sadeži 5-10 l (brez dodanega sladkorja in konzervansov) – ali lahko naročniku ponudimo pakiranje 700ml slovenskega proizvajalca (izdelek popolnoma ustreza opisu, le da gre za manjše pakiranje (večje pakiranje se hitreje pokvari).

9. skupina: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
9.1. sklop: OLUŠČENA ŽITA; PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT
12 kus kus, 1-2 kg – Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?

9.3. sklop : TESTENINE
2 krpice, blekci ,1 - 2 kg – Ali vam lahko ponudimo 500g ali pa 5kg pakiranje?
4 drobne jušne zakuhe,1 - 2 kg (rinčice) – Rinčice v željeni gramaturi ne obstajajo. Ali vam lahko ponudimo 250g ali pa 5kg pakiranje. Prosim sporočite kaj želite.
5 drobne jušne zakuhe, 1 - 2 kg (zvezdice) – Ali vam lahko ponudimo 500g ali pa 5kg pakiranje?
6 drobne jušne zakuhe,1 - 2 kg (rižek) – Ali vam lahko ponudimo 200g pakiranje?
7 rezanci jušni valjani, pakirani1 - 2 kg -Ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje?
12 metuljčki, 2-5 kg – Ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje?
13 valvice, 2-5 kg – Valvic v željeni gramaturi ne najdemo. Ali vam lahko ponudimo 500g ali pa 12kg pakiranje?
15 graham rezanci, 2-5 kg – Ali lahko ponudimo 250g pakiranje, kot npr. Divita rezanci?

11. skupina: KRUH; PEKOVSKO PECIVO; KEKSI; SLAŠČIČARSKI IZDELKI
11.4. sklop: KEKSI
1 keksi z ovsenimi kosmiči 1 - 3 kg – Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?

11.5. sklop: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
1 grisini, porcijski, 40 - 60 g – Porcijskih grisinov v željeni gramaturi ne najdemo. Ali vam lahko ponudimo 20g pakiranje?
2 prepečenec, porcijski, 40-60 g – Ali vam lahko ponudimo prepečenec v 31,15g pakiranju?

12. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
12.1. SKLOP: KAKAVOVI IN KAVNI IZDELKI
2 kakav prah (Nesquick ali podobno) – Ali lahko ponudimo kakav v granulah v 1kig pakiranju z min 25% lkakava?
12.2: SKLOP: ČAJI
1 čaj sadni,filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg – Prosim določite katere okuse želite oziroma prosimo, da ločite okuse sadnih čajev med sedoj, kajti cene se glede na ukus sadnih čajev zelo razlikujejo. Ponudimo vam lahko jagoda/vanilija, malina, breskev, gozdni sadži, vrtni sadeži)

12.3. SKLOP: RAZNI PRAŠKI IN ZAČIMBE
10 sladkor rjavi kg – Ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje?
11 sladkor beli, mleti, 100-200g – Ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje?

13. SKUPINA: DIABETIČNI IN DIETIČNI IZDELKI
13.1. SKLOP: SOJINI IN OSTALI IZDELKI
1 Sojino mleko, 0,2 l – Sojino mleko obstaja samo v 250ml embalaži. Prosim, da spremenite opis izdelka.

13.2: SKLOP: MARMELADE
1 MARMELADA DIAB., MARELICA 330G – Ali vam lahko ponudimo diabetični džem okus marelica v pakiranju 330g?

13.3. SKLOP: OSTALA ŽIVILA
6 PEČENICE VEGITERJANSKE, 100 do 200 g – Ali vam lahko ponudimo 300g pakiranje, 200g namreč ne najdemo.
8 BREZGLUTENSKI PUDINGI 100 do 120 g – Prosim, da ločite okus čokolada in vanilja med seboj, kajti cene se zelo razlikujejo glede na okus pudinga. Ali vam lahko ponudimo okus čokolada v 46g pakiranju in okus vanilija v 36g pakiranju?

Hvala in lep dan želim, LŠD


ODGOVOR
5. skupina: OLJA IN IZDELKI
5.1. sklop: OLJA IN IZDELKI
3 solatno bučno olje, pakirano po 1 liter –Ali naročnik želi 100% Bučno olje ali solatno bučno olje z 20% bučnega olja? 100 % bučno olje

8. skupina: SADNI SOKOVI, VODA, SIRUPI
8.1. sklop: NEKTARJI; SOK 100 %;
5 100% multivitaminski sok iz rdečega sadja 1 l – Ali lahko ponudimo 100% multivitaminski sok s sledečo sestavo jabolko, pomaranča, ananas, marakuja, mango, banana, marelica, korenček. da
7 100% jabolčni sok 0,2 l – Ali lahko ponudimo 250ml pakiranje? da
8 100% pomarančni sok 0,2 l– Ali lahko ponudimo 250ml pakiranje, ceno lahko podamo za 250ml, tako da naročnik dejansko plača porcijo. da

8.2. sklop: SIRUPI
3 100% sadni sirup jagoda 5- 6 l (brez dod. sladkorja in konzervansov) – ali lahko ponudimo naročniku 100% sirup brez dodanega sladkorja slovenskega proizvajalca, in sicer okus malina 100% ali bezeg 100% v pakiranju 700ml? da, ponudite okus maline
4 100% sadni sirup gozdni sadeži 5-10 l (brez dodanega sladkorja in konzervansov) – ali lahko naročniku ponudimo pakiranje 700ml slovenskega proizvajalca (izdelek popolnoma ustreza opisu, le da gre za manjše pakiranje (večje pakiranje se hitreje pokvari). da

9. skupina: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
9.1. sklop: OLUŠČENA ŽITA; PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT
12 kus kus, 1-2 kg – Ali lahko ponudimo 500g pakiranje? ne

9.3. sklop : TESTENINE
2 krpice, blekci ,1 - 2 kg – Ali vam lahko ponudimo 500g ali pa 5kg pakiranje? ne
4 drobne jušne zakuhe,1 - 2 kg (rinčice) – Rinčice v željeni gramaturi ne obstajajo. Ali vam lahko ponudimo 250g ali pa 5kg pakiranje. Prosim sporočite kaj želite. Naročnik umika naveden artikel iz popisov.
5 drobne jušne zakuhe, 1 - 2 kg (zvezdice) – Ali vam lahko ponudimo 500g ali pa 5kg pakiranje? ne
6 drobne jušne zakuhe,1 - 2 kg (rižek) – Ali vam lahko ponudimo 200g pakiranje? ne
7 rezanci jušni valjani, pakirani1 - 2 kg -Ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje? Ne

12 metuljčki, 2-5 kg – Ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje? ne
13 valvice, 2-5 kg – Valvic v željeni gramaturi ne najdemo. Ali vam lahko ponudimo 500g ali pa 12kg pakiranje? 500 g
15 graham rezanci, 2-5 kg – Ali lahko ponudimo 250g pakiranje, kot npr. Divita rezanci? ne

11. skupina: KRUH; PEKOVSKO PECIVO; KEKSI; SLAŠČIČARSKI IZDELKI
11.4. sklop: KEKSI
1 keksi z ovsenimi kosmiči 1 - 3 kg – Ali lahko ponudimo 250g pakiranje? ne

11.5. sklop: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
1 grisini, porcijski, 40 - 60 g – Porcijskih grisinov v željeni gramaturi ne najdemo. Ali vam lahko ponudimo 20g pakiranje? da
2 prepečenec, porcijski, 40-60 g – Ali vam lahko ponudimo prepečenec v 31,15g pakiranju? da

12. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
12.1. SKLOP: KAKAVOVI IN KAVNI IZDELKI
2 kakav prah (Nesquick ali podobno) – Ali lahko ponudimo kakav v granulah v 1kig pakiranju z min 25% lkakava? ne
12.2: SKLOP: ČAJI
1 čaj sadni,filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg – Prosim določite katere okuse želite oziroma prosimo, da ločite okuse sadnih čajev med sedoj, kajti cene se glede na ukus sadnih čajev zelo razlikujejo. Ponudimo vam lahko jagoda/vanilija, malina, breskev, gozdni sadži, vrtni sadeži) Ponudite sadni čaj z okusom gozdnih sadežev.

12.3. SKLOP: RAZNI PRAŠKI IN ZAČIMBE
10 sladkor rjavi kg – Ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje? da
11 sladkor beli, mleti, 100-200g – Ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje? da

13. SKUPINA: DIABETIČNI IN DIETIČNI IZDELKI
13.1. SKLOP: SOJINI IN OSTALI IZDELKI
1 Sojino mleko, 0,2 l – Sojino mleko obstaja samo v 250ml embalaži. Prosim, da spremenite opis izdelka. Ok, 250 ml

13.2: SKLOP: MARMELADE
1 MARMELADA DIAB., MARELICA 330G – Ali vam lahko ponudimo diabetični džem okus marelica v pakiranju 330g? da

13.3. SKLOP: OSTALA ŽIVILA
6 PEČENICE VEGITERJANSKE, 100 do 200 g – Ali vam lahko ponudimo 300g pakiranje, 200g namreč ne najdemo. da
8 BREZGLUTENSKI PUDINGI 100 do 120 g – Prosim, da ločite okus čokolada in vanilja med seboj, kajti cene se zelo razlikujejo glede na okus pudinga. Ali vam lahko ponudimo okus čokolada v 46g pakiranju in okus vanilija v 36g pakiranju? Da

Naročnik bo glede na odgovore objavil popravke predračunskih obrazcev.

Datum objave: 20.04.2016   15:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

2.6.PAŠTETE

št.1in 2.perutninska pašteta-ali sprašujete po kokošji ali po puranji pašteti? Prosim, da se opredelite, saj cenovno ni isto.

ODGOVOR
Naročnik želi pri obeh postavkah kokošjo pašteto.

Skladno z navedenim bo naročnik objavil popravek predračunskih obrazcev.
Datum objave: 25.04.2016   14:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vljudno prosim za odgovore na vprašanja

7. skupina: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE, SUHE STROČNICE, SUHO SADJE
6 marmelada porcijska 15-25g, različne vrste, 40 - 70 % sd - Ali vam lahko ponudimo porcijsko marmelado v 28g pakiranju?

9. skupina: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
2 riž, nebrušen,2-5 kg -Rjavega nebrušenega riža ne najdemo v željenem pakiranju. Ali vam lahko ponudimo 1kg pakiranje?

Hvala in LP


ODGOVOR

7. skupina: Zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje, suhe stročnice, suho sadje:
Sklop 7.3.
Št. 6: Lahko ponudite porcijsko marmelado v 28 g pakiranju

9. skupina: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI:
Sklop 9.1.
Št. 2: Lahko ponudite pakiranje 1 kg.

Naročnik bo skladno z odgovori objavil popravke predračunskih obrazcev.
Datum objave: 03.05.2016   08:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Vljudno prosimo za odgovore

8. skupina: SADNI SOKOVI, VODA, SIRUPI
8.2. sklop: SIRUPI
3 100% sadni sirup malina 5- 6 l (brez dod. sladkorja) - Pri podajanju odgovora na portal ste dovolili, da vam ponudimo Sirup malina 100% brez dodanega sladkorja v 0,7l embalaži. V popravku predračuna, ki je bil objavljen pa je dovoljeno pakiranje še vedno 5-6l. Prosim, da popravite predračun, kjer je dovoljeno pakiranje od 0,7l-6l.

9.3. sklop : TESTENINE
14 graham rezanci, 2-5 kg - Ali lahko ponudimo 400g pakiranje, kot npr, Grande?

Hvala in LP

ODGOVOR
8.2. sklop: Sirupi
Naročnik bo glede na odgovore popravil predračun. Hvala za opozorilo.

9.3. sklop: Testenine
14 – Lahko ponudite pakiranje 400g.

Naročnik bo objavil popravek predračunskih obrazcev.
Datum objave: 04.05.2016   14:12
Naročnik sporoča, da je dne 28. 4. 2016 in 3. 5. 2016 poslal v objavo dva popravka, vezano na JN 2208/2016.

1. poprrravek: spremembo roka za predložitev ponudb in datuma za odpiranje ponudb, in sicer je nov rok za predložitev ponudb 16. 5. 2016 do 10. ure, nov datum za odpiranje pa je 16. 5. 2016 ob 13. uri;

2. popravek: nov ponudbeni predračun, glede na vse objavljene odgovore na vprašanja ponudnikov.

Popravka še nista objavljena na portalu javnih naročil, ker se popravka najprej objavita v Uradnem listu Evropske unije (TED), šele nato (takoj po objavi v TED) na portalu javnih naročil Republike Slovenije. Naročnik na objavo popravkov v Uradnem listu EU nima vpliva.