Dosje javnega naročila JN8538/2014
Naročnik: VRTEC JELKA 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN8538/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.08.2014
JN8972/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.09.2014
JN9383/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.09.2014
    JN8538/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2014/S 159-285671
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 19. 8. 2014
Številka objave: JN8538/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE VRTEC JELKA, Glavarjeva ulica 18A, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, V roke: Zoran Kalaković, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064408. Telefaks +386 13064407. E-pošta zoran.kalakovic@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Jelka
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Enota JELKA, Glavarjeva 18 a, 1000 Ljubljana
Enota PALČKI, Lavričeva 5a, 1000 Ljubljana.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za dvoletno obdobje za potrebe Vrtca Jelka, v skladu s specifikacijami blaga in zahtevami naročnika, ki so del razpisne dokumentacije.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
15900000 (Pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 1. SKUPINA: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI KONVENCIONALNE IN EKOLOŠKE PRIDELAVE
1)KRATEK OPIS 1.1. Mleko in mlečni izdelki
1.2. Sladoledi
1.3. Mleko in mlečni izdelki ekol. pridel.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 2. SKUPINA: MESO IN MESNI IZDELKI KONVENCIONALNE IN EKOLOŠKE PRIDELAVE
1)KRATEK OPIS 2.1. Goveje, telečje, svinjsko in kunčje meso ter mesni izdelki
2.2. Perutninsko meso in izdelki iz perutnine
2.3. Žrebičje meso in izdelki
2.4. Ekološko goveje meso in izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15110000 (Meso)
15130000 (Mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 3. SKUPINA: RIBE (SVEŽE, ZAMRZNJENE, KONZERVIRANE)
1)KRATEK OPIS 3.1. Zamrznjene ribe in ribji izdelki
3.2. Sveže ribe
3.3. Konzervirane ribe
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15220000 (Zamrznjene ribe, ribji fileti in drugi deli ribe)
15240000 (Ribe v pločevinkah ali posodah ter druge pripravljene ali konzervirane ribe)
03310000 (Ribe, raki ter vodne rastline in živali)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 4. SKUPINA: KOKOŠJA JAJCA KONVENCIONALNE IN EKOLOŠKE PRIDELAVE
1)KRATEK OPIS 4.1. Kokošja jajca
4.2. Bio kokošja jajca
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 5. SKUPINA: SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE, SUHO SADJE, OREŠČKI IN SUHE STROČNICE KONVENCIONALNE IN EKOLOŠKE PRIDELAVE
1)KRATEK OPIS 5.1. Sveže sadje in sveža zelenjava
5.2. Jabolka – integrirana pridelava
5.3. Jagode, češnje – integrirana pridelava
5.4. Krompir – integrirana pridelava
5.5. Eko sadje in eko zelenjava
5.6. Suho sadje, oreščki in suhe stročnice
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15330000 (Predelano sadje in vrtnine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 6. SKUPINA: KONZERVIRANA IN ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE KONVENCIONALNE IN EKOLOŠKE PRIDELAVE
1)KRATEK OPIS 6.1. Zamrznjena zelenjava in sadje
6.2. Konzervirana zelenjava in sadje
6.3. Kislo zelje in kisla repa
6.4. Bio kislo zelje in bio kisla repa
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15331100 (Sveže ali zamrznjene vrtnine)
15331400 (Konzervirane vrtnine in/ali vrtnine v konzervah)
15332400 (Konzervirano sadje)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 7. SKUPINA: SADNI IN ZELENJAVNI SOKOVI, NEKTARJI TER SIRUPI KONVENCIONALNE IN EKOLOŠKE PRIDELAVE
1)KRATEK OPIS 7.1. Sokovi s 100% sadnim deležem in nektarji
7.2. Zgoščeni sokovi za redčenje
7.3. Eko jabolčni sok
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 8. SKUPINA: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1)KRATEK OPIS 8.1. Krompirjevi svaljki
8.2. Krompirjevi svaljki z dodatkom drugih mok
8.3. Krompirjevi cmoki z nadevom
8.4. Skutni štruklji
8.5. Skutin burek, mesni burek
8.6. Kaneloni
8.7. Zdrobovi ocvrtki
8.8. Listnato testo
8.9. Polnjene testenine
8.10. Palačinke
8.11. Polpeti
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 9. SKUPINA: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE KONVENCIONALNE IN EKOLOŠKE PRIDELAVE
1)KRATEK OPIS 9.1. Moka in mlevski izdelki, oluščena žita, kus kus
9.2. Testenine in testeninske zakuhe
9.3. Sveže polnjene testenine
9.4. Mlinci, sveže vlečeno in listnato testo
9.5. Vlivanci, drobni metuljčki
9.6. Eko žita in žitni izdelki
9.7. Eko testenine
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15850000 (Testenine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 10. SKUPINA: KRUH, PEKOVSKO PECIVO IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI KONVENCIONALNE IN EKOLOŠKE PRIDELAVE
1)KRATEK OPIS 10.1. Kruh
10.2. Drobno pekovsko pecivo
10.3. Bio kruh in bio pekovsko pecivo
10.4. Drobno pekovsko pecivo brez adit.
10.5. Drobno pecivo z nadevom
10.6. Potice
10.7. Eko keksi
10.8. Ostali keksi
10.9. Sveži slaščičarski izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
15811100 (Kruh)
15811200 (Žemlje)
15811300 (Rogljički)
15812000 (Pecivo in slaščice)
15820000 (Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 11. SKUPINA: SPLOŠNO PREHRAMBNO BLAGO KONV. IN EKOLOŠKE PRIDELAVE
1)KRATEK OPIS 11.1. Riž in pripravljeni izdelki iz žit
11.2. Čaji
11.3. Začimbe
11.4. Ostali proizvodi
11.5. Ostali eko proizvodi
11.6. Dietna živila
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
15840000 (Kakav; čokolada in sladkarije)
15860000 (Kava, čaj in z njima povezani izdelki)
15872000 (Zelišča in začimbe)
15871000 (Kis; omake; kombinirane začimbe; gorčična moka in zdrob; pripravljena gorčica)
15831600 (Med)
15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15614000 (Predelan riž)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Da.
Posebni pogoji:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Ponudbena vrednost. Ponder: 90
2. Embalaža. Ponder: 5
3. Več ekoloških živil. Ponder: 5
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-999/2014-4
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 30. 9. 2014
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 30. 9. 2014
Čas: 13:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo v prostorih sejne sobe Mestne občine Ljubljana, Službe za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Merili za sklope ekoloških živil in sklope svežega sadja in zelenjave
- ponudbena vrednost: do 95 točk
- embalaža: do 5 točk.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/8/4202-39814814816550305739/Razpisna
_dokumentacija_-_zivila_Vrtec_Jelka.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 21. 9. 2014
Čas: 23:59
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 19. 8. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN8972/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 4. 9. 2014
  • JN9383/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 19. 9. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.09.2014   10:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Prosimo, da pri vseh začimbah v sklopu "11.3. Začimbe" gramature artiklov spremenite v G ali KG. Začimbe se namreč merijo z enotami za težo, ne z enotami za volumen.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Pri opisu artikla – začimbe je navedena vrsta in okvirna velikost embalaže, v katero je začimba pakirana in je res v mililitrih, ker so to doze oziroma kozarčki. Enota mere začimbe, ki jo potrebujemo pa je navedena v kg. Začimbe želimo imeti pakirane v kozarčkih in dozah in ne v vrečkah.

Datum objave: 04.09.2014   10:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

5.6 SUHO SADJE, OREŠČKI IN SUHE STROČNICE
8 Suhi mleti mak 400-600g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 200g?
17 Fižol češnjevec, pisan, razred I, pakiran od 2,5 kg - 5 kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 1kg?
18 Fižol beli tetovec razred I pakiran od 2,5 kg - 5 kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 1kg?
19 Soja, razred I, pak. 1 kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 500g?
22 Sezam - sezamova semena oluščena 100-300g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 1kg?

6.2 KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
6 Rdeča pesa brez dodanih umetnih sladil, mehka, tanko narezana, kozarec 800 do 1000 g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 670g?
7 Olive v slanici, kozarec 600 do 1000g: ali vam lahko ponudimo olive, pakirane v folijo, z gramaturo 1260g?
10 Grah, steriliziran, konzerva 3 do 4kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 2500g?
16 Breskov kompot, manj sladek, 1-3kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 4200g?
17 Ananasov kompot koščki, manj sladek, 1-3 kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 3035g?
18 Višnjev kompot brez koščic, 1-3 kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 720g?
19 Marelični kompot, manj sladek, 1-3 kg:ali vam lahko ponudimo pakiranje 820g?
20 Jagodov kompot, manj sladek, 2-3 kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 820g?
23 Marmelada, mešana minimalno 45% sadne kaše brez sladil in konzervansov 3-5 kg: marmelada v gastro pakiranju ne obstaja brez konzervansov (gre za pakiranje v plastičnem vedru). Marmelada je površinsko škropljena s kalijevim sorbatom, da prepreči nastanek plesni. Lepo prosimo, da to zahtevo umaknete. Marmelada brez konzervansov je možna le v kozarcu cca 850g. Ali vam ponudimo pakiranje 850g?

27 Marmelada, marelična, minimalno 40% sadne kaše brez sladil in konzervansov 3-5 kg: marmelada v gastro pakiranju ne obstaja brez konzervansov (gre za pakiranje v plastičnem vedru). Marmelada je površinsko škropljena s kalijevim sorbatom, da prepreči nastanek plesni. Lepo prosimo, da to zahtevo umaknete. Marmelada brez konzervansov je možna le v kozarcu cca 850g. Ali vam ponudimo pakiranje 850g?

7.1 SOKOVI S 100% SADNIM ALI ZELENJAVNIM DELEŽEM TER NEKTARJI
6 Jabolčni sok, 200ml, 100% sadni delež brez dodanega sladkorja, umetnih sladil: ali vam lahko ponudimo pakiranje 250ml?
7 Pomarančni sok, 200ml, 100% sadni delež brez dodanega sladkorja, umetnih sladil: ali vam lahko ponudimo pakiranje 250ml?
9 Sok iz marelic in jabolk,min. 43% sad. deleža,(min.30% marelične kaše), 0,7 - 1l: ali vam lahko ponudimo nektar, ki vsebuje skupaj 40% sadni delež?
12 Sok iz jagod min. 45% sadnega deleža (min.25% jagodne kaše) , 0,7 - 1l l: ali vam lahko ponudimo nektar, ki vsebuje skupaj 40% sadni delež?

7.2 ZGOŠČENI SOKOVI ZA REDČENJE
1 100 % zgoščeni sok za redčenje brez konzervansov in ostalih dodatkov (Biotop ali enakovredno), več okusov (jabolko, jagoda, gozdni sadeži, malina, borovnica, limona), pakirano po 1 do 6L: ker se cene sirupov glede na različne okuse med seboj zelo razlikujejo, vas prosimo, da za vsak okus naredite svojo postavko. Le tako bodo ponudbe med seboj lahko pravično primerljive.

11.2 ČAJI
1 Šipkov čaj (veriga filter vrečk, gastro program) 1 do 1,5 kg: ali vam lahko ponudimo okus šipek-hibiskus?
4 Sadni čaji z okusi jagode, gozdne jagode, borovnice, maline (veriga filter vrečk, gastro program) 1 do 1,5 kg: ker se cene čajev glede na različne okuse med seboj zelo razlikujejo, vas prosimo, da za vsak okus čaja naredite svojo postavko. Hvala.

11.4 OSTALI PROIZVODI
2 Jedilno rafinirano 100% sončnično olje, pakirano po 3 -5 L: ali vam lahko ponudimo pakiranje 10l?
10 Rum z najmanj 35% alkohola, 1 L: prosimo, da stopnjo DDV popravite na 22%.
17 Sladkor rjavi kristal, neto količina 1 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
21 Morska sol, jodirana, fino mleta, brez kemikalij proti strjevanju, neto količina 1 kg: sredstvo proti strjevanju se soli dodaja zato, da se sol ne strjuje in ostane sipka. Predvsem morska sol ima že v osnovi več vlage kot evaporirana sol, zato je še pomembneje, da je dodano sredstvo proti sprijemanju, saj je ni soli, ki se brez tega dodatka ne bi strdila. Sol, ki ji sredstvo proti sprijemanju ni dodano se sicer da dobiti, vendar na lastno odgovornost kupca, da se sol lahko strdi. Zanima nas ali lahko ponudimo sol, ki ima dodano sredstvo proti strjevanju in sicer v količini, ki je zakonsko predpisana za ustrezno za uživanje.
33 Čokoladno lešnikov namaz, dvobarvni, kvaliteta Viki krema ali podobno, neto količina 3 - 5 kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 2900g?
36 Lešnikove napolitanke, pakirano po 1 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 800g?

11.6 DIETNA ŽIVILA
13 Riževa ali sojina smetana za kuhanje do 250ml: v kolikor želite, da vam ponudimo riževo IN sojino smetano za kuhanje, naredite v razpisu za vsako svojo postavko. Cene med temi smetanami so namreč precej različne.
14 Riževa ali sojina smetana za stepanje do 250ml: te smetane obstajajo v 300ml pakiranju. Ali vam lahko ponudimo pakiranje 300ml?
20 Margarina 40% maščobe, brez mleka in ml. sestavin 200 do 250g (Vitaquell extra vital in enakovredno): ali želite, da vam ponudimo margarino, ki vsebuje minimalno 40% maščob? Margarina Vitaquell extra vital namreč vsebuje 60% maščob in je brez mleka in mlečnih sestavin.


Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR:

5.6 SUHO SADJE, OREŠČKI IN SUHE STROČNICE
8 Suhi mleti mak 400-600g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 200g? DA.
17 Fižol češnjevec, pisan, razred I, pakiran od 2,5 kg - 5 kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 1kg?DA.
18 Fižol beli tetovec razred I pakiran od 2,5 kg - 5 kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 1kg?DA.
19 Soja, razred I, pak. 1 kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 500g? DA.
22 Sezam - sezamova semena oluščena 100-300g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 1kg?NE.

6.2 KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
6 Rdeča pesa brez dodanih umetnih sladil, mehka, tanko narezana, kozarec 800 do 1000 g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 670g? NE.
7 Olive v slanici, kozarec 600 do 1000g: ali vam lahko ponudimo olive, pakirane v folijo, z gramaturo 1260g?NE.
10 Grah, steriliziran, konzerva 3 do 4kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 2500g? DA.
16 Breskov kompot, manj sladek, 1-3kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 4200g?DA.
17 Ananasov kompot koščki, manj sladek, 1-3 kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 3035g?DA.
18 Višnjev kompot brez koščic, 1-3 kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 720g?DA.
19 Marelični kompot, manj sladek, 1-3 kg:ali vam lahko ponudimo pakiranje 820g?DA.
20 Jagodov kompot, manj sladek, 2-3 kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 820g?DA.
23 Marmelada, mešana minimalno 45% sadne kaše brez sladil in konzervansov 3-5 kg: marmelada v gastro pakiranju ne obstaja brez konzervansov (gre za pakiranje v plastičnem vedru). Marmelada je površinsko škropljena s kalijevim sorbatom, da prepreči nastanek plesni. Lepo prosimo, da to zahtevo umaknete. Marmelada brez konzervansov je možna le v kozarcu cca 850g. Ali vam ponudimo pakiranje 850g? Potem nam ponudite samo pakiranje 850g in brez konzervansov.

27 Marmelada, marelična, minimalno 40% sadne kaše brez sladil in konzervansov 3-5 kg: marmelada v gastro pakiranju ne obstaja brez konzervansov (gre za pakiranje v plastičnem vedru). Marmelada je površinsko škropljena s kalijevim sorbatom, da prepreči nastanek plesni. Lepo prosimo, da to zahtevo umaknete. Marmelada brez konzervansov je možna le v kozarcu cca 850g. Ali vam ponudimo pakiranje 850g? Potem nam ponudite samo pakiranje 850g in brez konzervansov.

7.1 SOKOVI S 100% SADNIM ALI ZELENJAVNIM DELEŽEM TER NEKTARJI
6 Jabolčni sok, 200ml, 100% sadni delež brez dodanega sladkorja, umetnih sladil: ali vam lahko ponudimo pakiranje 250ml? NE.
7 Pomarančni sok, 200ml, 100% sadni delež brez dodanega sladkorja, umetnih sladil: ali vam lahko ponudimo pakiranje 250ml? NE.
9 Sok iz marelic in jabolk,min. 43% sad. deleža,(min.30% marelične kaše), 0,7 - 1l: ali vam lahko ponudimo nektar, ki vsebuje skupaj 40% sadni delež? NE.
12 Sok iz jagod min. 45% sadnega deleža (min.25% jagodne kaše) , 0,7 - 1l l: ali vam lahko ponudimo nektar, ki vsebuje skupaj 40% sadni delež? NE.

7.2 ZGOŠČENI SOKOVI ZA REDČENJE
1 100 % zgoščeni sok za redčenje brez konzervansov in ostalih dodatkov (Biotop ali enakovredno), več okusov (jabolko, jagoda, gozdni sadeži, malina, borovnica, limona), pakirano po 1 do 6L: ker se cene sirupov glede na različne okuse med seboj zelo razlikujejo, vas prosimo, da za vsak okus naredite svojo postavko. Le tako bodo ponudbe med seboj lahko pravično primerljive.
Ponudite lahko povprečno ceno na enoto mere za vse vrste zgoščenih sadnih sokov. Takšen opis vrste blaga je bil tudi v razpisu pred dvema letoma in ponudniki pri tem niso imeli težav.

11.2 ČAJI
1 Šipkov čaj (veriga filter vrečk, gastro program) 1 do 1,5 kg: ali vam lahko ponudimo okus šipek-hibiskus?NE.
4 Sadni čaji z okusi jagode, gozdne jagode, borovnice, maline (veriga filter vrečk, gastro program) 1 do 1,5 kg: ker se cene čajev glede na različne okuse med seboj zelo razlikujejo, vas prosimo, da za vsak okus čaja naredite svojo postavko. Hvala.
Ponudite lahko povprečno ceno na enoto mere za vse vrste navedenih sadnih čajev.

11.4 OSTALI PROIZVODI
2 Jedilno rafinirano 100% sončnično olje, pakirano po 3 -5 L: ali vam lahko ponudimo pakiranje 10l? DA.
10 Rum z najmanj 35% alkohola, 1 L: prosimo, da stopnjo DDV popravite na 22%.POPRAVLJENO
17 Sladkor rjavi kristal, neto količina 1 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 500g?DA.
21 Morska sol, jodirana, fino mleta, brez kemikalij proti strjevanju, neto količina 1 kg: sredstvo proti strjevanju se soli dodaja zato, da se sol ne strjuje in ostane sipka. Predvsem morska sol ima že v osnovi več vlage kot evaporirana sol, zato je še pomembneje, da je dodano sredstvo proti sprijemanju, saj je ni soli, ki se brez tega dodatka ne bi strdila. Sol, ki ji sredstvo proti sprijemanju ni dodano se sicer da dobiti, vendar na lastno odgovornost kupca, da se sol lahko strdi. Zanima nas ali lahko ponudimo sol, ki ima dodano sredstvo proti strjevanju in sicer v količini, ki je zakonsko predpisana za ustrezno za uživanje.
Želimo morsko sol, ki nima dodanega sredstva proti sprijemanju. Če sol ni stara se ne sprijema (npr. Drogina sol v trgovinah.)
33 Čokoladno lešnikov namaz, dvobarvni, kvaliteta Viki krema ali podobno, neto količina 3 - 5 kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 2900g?DA.
36 Lešnikove napolitanke, pakirano po 1 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 800g?DA.

11.6 DIETNA ŽIVILA
13 Riževa ali sojina smetana za kuhanje do 250ml: v kolikor želite, da vam ponudimo riževo IN sojino smetano za kuhanje, naredite v razpisu za vsako svojo postavko. Cene med temi smetanami so namreč precej različne.
Ponudite lahko sojino ali riževo smetano in ceno za tisto navedeno, ki jo boste ponudili.
14 Riževa ali sojina smetana za stepanje do 250ml: te smetane obstajajo v 300ml pakiranju. Ali vam lahko ponudimo pakiranje 300ml?Ne. Želimo manjša pakiranja.
20 Margarina 40% maščobe, brez mleka in ml. sestavin 200 do 250g (Vitaquell extra vital in enakovredno): ali želite, da vam ponudimo margarino, ki vsebuje minimalno 40% maščob? Margarina Vitaquell extra vital namreč vsebuje 60% maščob in je brez mleka in mlečnih sestavin. Potrebujemo margarino brez mleka in mlečnih sestavin, tudi če vsebuje 60% maščobe (Vitaquell ekstra vital in enakovredno).

Datum objave: 05.09.2014   10:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Je mogoče dobiti razpisno dokumentacijo v Word obliki namesto v PDF. Izpolnjevanje je tako hitrejše.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Razpisne obrazce lahko zahtevate preko elektronskega naslova zoran.kalakovic@ljubljana.si

Datum objave: 05.09.2014   10:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni.

Ali se razpisna dokumentacija objavljena kot popravek 4.9.2014 (JN8972/2014) v čemerkoli razlikuje od originalne razpisne dokumentacije objavljene 19.8.2014 (JN8538/2014)?

Hvala za odgovor.
Lp

ODGOVOR:
V skladu z odgovori na zastavljena vprašanja so popravki narejeni le pri predračunskih obrazcih.

Datum objave: 19.09.2014   12:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:

3.3 KONZERVIRANE RIBE

2 Steriilzirani koščki tune v rastlinskme olju (večji koščki tune). Tuna minimalno 70 %. Teža 80 do 150 g: Ali vam lahko ponudimo tuno, ki ima 70% tune v konzervi in je pakirana po 185g?

7.1 SOKOVI S 100% SADNIM ALI ZELENJAVNIM DELEŽEM TER NEKTARJI
4 Sok iz malin in drugega sadja, 100% sadni delež brez dodanega sladkorja, umetnih sladil 0,5-1L: ali vam lahko ponudimo 100% multivitaminski sok iz jabolk, pomaranče, ananasa, marakuje, manga, banane, marelic in korenčka?
9 Sok iz marelic in jabolk,min. 43% sad. deleža,(min.30% marelične kaše), 0,7 - 1l: 43% marelični nektar trži v Sloveniji samo en dobavitelj, in sicer gre za Fructalov marelični nektar. S tem preferirate določeno blagovno znamko, kar je v nasprotju s pravili o javnem naročanju,. Ali vam lahko ponudimo marelični nektar, ki vsebuje 40% sadni delež?

11.1 RIŽ IN PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT
10 Musli mešanica žitnih kosmičev, suhega sadja, medu in drugih surovin. Brez konzervansov, umetnih sladil, drugih aditivov in dodanega sladkorja. Neto količina do 500 g: ali vam lahko ponudimo sadni musli, ki je pakiran po 1kg, in vsebuje; sadje, kandiran ananas, kandirano papajo, sušene dateljne, ovsene kosmiče, pšenične kosmiče, ječmenove kosmiče, koruzne kosmiče?

11.4 OSTALI PROIZVODI
22 Mešanica kavnih nadomestkov, glavne sestavine: ječmen, korenina cikorije, pšenica; vsebuje vsaj 50 % ekstrata, neto količina 1000 g: ali vam lahko ponudimo mešanico kavnih nadomestkov, ki vsebuje ječmen, korenino cikorije in 40% ekstrakt (proja Franck)? Na trgu ne najdemo mešanice, ki vsebuje 50% ekstrakt.
35 Keksi masleni, brez dodanih hidrogeniranih maščob, pakirano 300 - 1000g: ali vam lahko ponudimo kekse, ki vsebujejo pšenično moko, sladkor, palmovo olje, glukozni sirup, koruzni škrob, posneto mleko v prahu, sirotko v prahu, sredstvo za vzhajanje in arome?
37 Čokoladne napolitanke, pakirano po 1 kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 800g?
38 Polnozrnati keksi s koščki sadja, žiti ; pakirano od 150 - 200 g: radi bi vam ponudili polnozrnate kekse s koški sadja pakirane po 250g. Ali vam lahko ponudimo pakiranje 250g?

11.6 DIETNA ŽIVILA
14 Riževa ali sojina smetana za stepanje do 250ml: te smetane ne obstajajo v 250ml pakiranju. Glede na to, da vam noben od ponudnikov ne more ponuditi želenega artikla, nas zanima, če vam lahko ponudimo pakiranje 300ml?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR:

3.3 KONZERVIRANE RIBE
2 Steriilzirani koščki tune v rastlinskme olju (večji koščki tune). Tuna minimalno 70 %. Teža 80 do 150 g: Ali vam lahko ponudimo tuno, ki ima 70% tune v konzervi in je pakirana po 185g? NE.

7.1 SOKOVI S 100% SADNIM ALI ZELENJAVNIM DELEŽEM TER NEKTARJI
4 Sok iz malin in drugega sadja, 100% sadni delež brez dodanega sladkorja, umetnih sladil 0,5-1L: ali vam lahko ponudimo 100% multivitaminski sok iz jabolk, pomaranče, ananasa, marakuje, manga, banane, marelic in korenčka?
NE, ne želimo soka iz tropskega sadja.
9 Sok iz marelic in jabolk,min. 43% sad. deleža,(min.30% marelične kaše),
0,7 - 1l: 43% marelični nektar trži v Sloveniji samo en dobavitelj, in sicer gre za Fructalov marelični nektar. S tem preferirate določeno blagovno znamko, kar je v nasprotju s pravili o javnem naročanju,. Ali vam lahko ponudimo marelični nektar, ki vsebuje 40% sadni delež? DA.

11.1 RIŽ IN PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT
10 Musli mešanica žitnih kosmičev, suhega sadja, medu in drugih surovin.
Brez konzervansov, umetnih sladil, drugih aditivov in dodanega sladkorja.
Neto količina do 500 g: ali vam lahko ponudimo sadni musli, ki je pakiran po 1kg, in vsebuje; sadje, kandiran ananas, kandirano papajo, sušene dateljne, ovsene kosmiče, pšenične kosmiče, ječmenove kosmiče, koruzne kosmiče? NE.

11.4 OSTALI PROIZVODI
22 Mešanica kavnih nadomestkov, glavne sestavine: ječmen, korenina cikorije, pšenica; vsebuje vsaj 50 % ekstrata, neto količina 1000 g: ali vam lahko ponudimo mešanico kavnih nadomestkov, ki vsebuje ječmen, korenino cikorije in 40% ekstrakt (proja Franck)? Na trgu ne najdemo mešanice, ki vsebuje 50% ekstrakt. DA.
35 Keksi masleni, brez dodanih hidrogeniranih maščob, pakirano 300 - 1000g:
ali vam lahko ponudimo kekse, ki vsebujejo pšenično moko, sladkor, palmovo olje, glukozni sirup, koruzni škrob, posneto mleko v prahu, sirotko v prahu, sredstvo za vzhajanje in arome? Če je palmovo olje hidrogenirano ali delno hidrogenirano, potem NE.
37 Čokoladne napolitanke, pakirano po 1 kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 800g? DA.
38 Polnozrnati keksi s koščki sadja, žiti ; pakirano od 150 - 200 g: radi bi vam ponudili polnozrnate kekse s koški sadja pakirane po 250g. Ali vam lahko ponudimo pakiranje 250g? DA.

11.6 DIETNA ŽIVILA
14 Riževa ali sojina smetana za stepanje do 250ml: te smetane ne obstajajo v 250ml pakiranju. Glede na to, da vam noben od ponudnikov ne more ponuditi želenega artikla, nas zanima, če vam lahko ponudimo pakiranje 300ml? NE, ker želimo manjša pakiranja, do sedaj smo 200 ml sojino in riževo smetano kupovali v Mercatorju.

Datum objave: 23.09.2014   10:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja

3.3 KONZERVIRANE RIBE
2 Steriilzirani koščki tune v rastlinskem olju (večji koščki tune). Tuna minimalno 70 %. Teža 80 do 150 g: Ali vam lahko ponudimo tuno, ki vsebuje 65% tune?

11.1 RIŽ IN PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT
10 Musli mešanica žitnih kosmičev, suhega sadja, medu in drugih surovin. Brez konzervansov, umetnih sladil, drugih aditivov in dodanega sladkorja. Neto količina do 500 g: ali vam lahko ponudimo sadni musli pakiran po 1kg?

11.4 OSTALI PROIZVODI
35 Keksi masleni, brez dodanih hidrogeniranih maščob, pakirano 300 - 1000g:
- ali vam lahko ponudimo kekse, ki vsebujejo pšenično moko, sladkor, palmovo olje, glukozni sirup, koruzni škrob, posneto mleko v prahu, sirotko v prahu, sredstvo za vzhajanje in arome?
- Ali vam lahko ponudimo kekse pakiranje po 200g, ki so sestavljeni iz:pšenična moka, sladkor, maslo 12%, sirup invertnega sladkorja, sredstvi za vzhajanje, sirotka v prahu, mleko v prahu, sol, soja lecitin, citronska kislina, aroma, jajce v prahu (Leibnitz)?

11.6 DIETNA ŽIVILA
14 Riževa ali sojina smetana za stepanje do 250ml: te smetane ne obstajajo v 250ml pakiranju. Glede na to, da vam noben od ponudnikov ne more ponuditi želenega artikla, nas zanima, če vam lahko ponudimo pakiranje 300ml? V 200ml pakiranju obstajajo riževe in sojine smetane za kuho (ne za stepanje!). Ali vam lahko ponudimo smetano za kuhanje?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR:
3.3 KONZERVIRANE RIBE
2 Steriilzirani koščki tune v rastlinskem olju (večji koščki tune). Tuna minimalno 70 %. Teža 80 do 150 g: Ali vam lahko ponudimo tuno, ki vsebuje 65% tune?
Ne.

11.1 RIŽ IN PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT
10 Musli mešanica žitnih kosmičev, suhega sadja, medu in drugih surovin.
Brez konzervansov, umetnih sladil, drugih aditivov in dodanega sladkorja.
Neto količina do 500 g: ali vam lahko ponudimo sadni musli pakiran po 1kg?
Da, če so vse ostale zahteve izpolnjene.

11.4 OSTALI PROIZVODI
35 Keksi masleni, brez dodanih hidrogeniranih maščob, pakirano 300 - 1000g:
- ali vam lahko ponudimo kekse, ki vsebujejo pšenično moko, sladkor, palmovo olje, glukozni sirup, koruzni škrob, posneto mleko v prahu, sirotko v prahu, sredstvo za vzhajanje in arome?
- Ali vam lahko ponudimo kekse pakiranje po 200g, ki so sestavljeni iz:pšenična moka, sladkor, maslo 12%, sirup invertnega sladkorja, sredstvi za vzhajanje, sirotka v prahu, mleko v prahu, sol, soja lecitin, citronska kislina, aroma, jajce v prahu (Leibnitz)?
Lahko ponudite 200g maslene, brez dodanih hidrogeniranih maščob.

11.6 DIETNA ŽIVILA
14 Riževa ali sojina smetana za stepanje do 250ml: te smetane ne obstajajo v 250ml pakiranju. Glede na to, da vam noben od ponudnikov ne more ponuditi želenega artikla, nas zanima, če vam lahko ponudimo pakiranje 300ml? V 200ml pakiranju obstajajo riževe in sojine smetane za kuho (ne za stepanje!). Ali vam lahko ponudimo smetano za kuhanje?
Lahko ponudite smetano za kuhanje.