Dosje javnega naročila JN1454/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi
ZJN-2: Odprti postopek

JN1454/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.03.2015
JN2164/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.04.2015
JN2219/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.04.2015
    JN1454/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 046-078584
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi

Datum objave: 4. 3. 2015
Številka objave: JN1454/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Ana Gazvoda, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064401. Telefaks +386 13064407. E-pošta ana.gazvoda@ljubljana.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

VRTEC CICIBAN, Šarhova ulica 29, SI-1000 Ljubljana.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA ŽIVILA PO SKLOPIH ZA OBDOBJE DVEH LET ZA POTREBE VRTCA CICIBAN.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: VRTEC CICIBAN, ENOTA ČEBELICA, ŠARHOVA ULICA 29, 1000 LJUBLJANA
VRTEC CICIBAN, ENOTA LENKA, BARAGOVA ULICA 11, 1000 LJUBLJANA
VRTEC CICIBAN, ENOTA AJDA, ULICA PRVOBORCEV 16, 1000 LJUBLJANA
VRTEC CICIBAN, ENOTA PASTRIČKI, GLINŠKOVA PLOŠČAD 11A, 1000 LJUBLJANA
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA ŽIVILA PO SKLOPIH ZA OBDOBJE DVEH LET ZA POTREBE VRTCA CICIBAN.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15110000 (Meso)
15130000 (Mesni proizvodi)
15221000 (Zamrznjene ribe)
15229000 (Zamrznjeni ribji proizvodi)
15321100 (Pomarančni sok)
15321400 (Ananasov sok)
15321600 (Jabolčni sok)
15410000 (Surova olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15500000 (Mlečni izdelki)
15510000 (Mleko in smetana)
15530000 (Maslo)
15540000 (Siri)
15550000 (Različni mlečni proizvodi)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15612000 (Žitna moka ali rastlinska moka in z njo povezani proizvodi)
15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
15820000 (Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice)
15830000 (Sladkor in sladkorni izdelki)
15840000 (Kakav; čokolada in sladkarije)
15850000 (Testenine)
15860000 (Kava, čaj in z njima povezani izdelki)
15870000 (Začimbe in začimbna sredstva)
15880000 (Hrana za posebne prehranjevalne potrebe)
15890000 (Razna živila in posušena živila)
15900000 (Pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 1. 9. 2015, Zakljucek 1. 9. 2017.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 1. SKUPINA: KONVENCIONALNO IN BIOLOŠKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na:
1.1. sklop: Konvencionalno mleko in mlečni izdelki
1.2. sklop: Bio mleko in bio mlečni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15510000 (Mleko in smetana)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 2. skupina: KONVENCIONALNO IN EKOLOŠKO MESO IN MESNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope:
2.1. sklop: Sveže goveje, telečje, svinjsko in žrebičkovo meso
2.2. sklop: Mesni izdelki
2.3. sklop: Perutninsko mes, perutninski izdelki in mesnine
2.4. sklop: Kunčje meso
2.5. sklop: Bio meso in mesni izdelki
2.6. sklop: Bio perutninsko meso
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15110000 (Meso)
15130000 (Mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 3. SKUPINA: RIBE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope:
3.1. sklop: Zamrznjene ribe
3.2. sklop: Sveže ribe
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 4. SKUPINA: KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA JAJCA
1)KRATEK OPIS 4.1. SKLOP: KOKOŠJA JAJCA
4.2. SKLOP: BIO KOKOŠJA JAJCA
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE
1)KRATEK OPIS 5. skupina je razdeljena na naslednje sklope:
- 5.1. sklop: Sveža zelenjava in sadje ter suho sadje
- 5.2. sklop: Bio zelenjava
- 5.3. sklop: Bio sadje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15330000 (Predelano sadje in vrtnine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 6. skupina: KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
1)KRATEK OPIS skupina je razdeljena na naslednje sklope:
6.1. sklop: Konzervirana in vložena zelenjava in sadje
6.2. sklop: Zamrznjena zelenjava in sadje
6.3. sklop: Kislo zelje in kisla repa
6.4. sklop: Bio marmelade
6.5. sklop: Rdeča pesa
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15331100 (Sveže ali zamrznjene vrtnine)
15331400 (Konzervirane vrtnine in/ali vrtnine v konzervah)
15331500 (Vrtnine, konzervirane v kisu)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA KONVENCIONALNI IN EKOLOŠKI SADNI SOKOVI, NEKTARJI IN SIRUPI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope:
- 7.1 Sklop: Sadni sokovi, nektarji ter sirupi
- 7.2. Sklop: Bio sadni sok
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15800000 (Razna živila)
15900000 (Pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
15321000 (Sadni sokovi)
15322000 (Zelenjavni sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 8. skupina: ZAMRZNJENI IN SVEŽI IZDELKI IZ TESTA
1)KRATEK OPIS SKUPINA JE RAZDELJENA NA NASLEDNJE SKLOPE:
- 8.1. SKLOP: Zamrznjeni izdelki iz testa
- 8.2. sklop: Sveži izdelki iz testa
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15612000 (Žitna moka ali rastlinska moka in z njo povezani proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
1)KRATEK OPIS 9. SKUPINA JE RAZDELJENA NA NASLEDNJE SKLOPE:
- 9.1. SKLOP: Mlevski izdelki, kaše in testenine
- 9.2. SKLOP: RIŽ IN KOSMIČI
- 9.3. SKLOP: BIO ŽITA, BIO KAŠE IN BIO KOSMIČI
- 9.4. SKLOP: BIO TESTENINE IN BIO ZAKUHE
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15610000 (Žitni mlevski izdelki)
15620000 (Škrobi in izdelki iz škroba)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 10. SKUPINA: KONVENCIONALNI IN EKOLOŠKI KRUH TER PEKOVSKO PECIVO
1)KRATEK OPIS 10.1. SKLOP: KRUH, ŽEMLJE, ŠTRUČKE IN BOMBETE
10.2. SKLOP: PŠENIČNI KRUH BREZ VSEH ADITIVOV Z MANJ SOLI
10.3. SKLOP: BIO KRUH, ŽEMLJE IN ŠTRUČKE
10.4. SKLOP: POSEBNE VRSTE KRUHA
10.5. SKLOP: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15610000 (Žitni mlevski izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 11. SKUPINA: KONVENCIONALNI IN EKOLOŠKI KEKSI IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope:
11.1. sklop: Keksi, slaščičarski izdelki
11.2. sklop: Bio keksi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 12. skupina: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1)KRATEK OPIS SKUPINA JE RAZDELJENA NA NASLEDNJI SKLOP:
12.1. SKLP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja KOT IZHAJA IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo KOT IZHAJA IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano KOT IZHAJA IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: KOT IZHAJA IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
KOT IZHAJA IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
KOT IZHAJA IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. PONUDBENA VREDNOST. Ponder: 90
2. EMBALAŽA. Ponder: 5
3. VEČ EKOLOŠKIH ŽIVIL. Ponder: 5
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-121/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 14. 4. 2015
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 15. 4. 2015
Čas: 13:00
Kraj: LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, 1000 LJUBLJANA, VELIKA SEJNA SOBA.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/3/6906-60752314879564637169/RAZPISNA
_DOKUMENTACIJA_-_VRTEC_CICIBAN,_za_objavo,_2.3._2015,.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 8. 4. 2015
Čas: 15:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: 8 DELOVNIH DNI OD PREJEMA ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 3. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN2164/2015, Blago: Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi; datum objave: 7. 4. 2015
  • JN2219/2015, Blago: Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi; datum objave: 9. 4. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.03.2015   13:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

pozivamo Vas, da v predračun vključite artikel zelje mlado, saj se od zelja belega razlikuje po tehnološki zrelosti, sezonskem obdobju in cenovni vrednosti. Gre za podoben primer kot pri artiklu krompir in krompir mladi.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Odločitev naročnika je, da popis ne bo spreminjal.

Lep pozdrav.

Datum objave: 05.03.2015   14:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

kakšno ponudbo moramo oddati ponudniki za sklop sveže sadje in zelenjavo in sicer za artikle, ki v času prve fiknosti (1.9.2015 - 30.11.2015) ne bodo v sezoni in bodo zato neizdobavljivi?

ODGOVOR:

Spoštovani!

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji št. 430-121/2015-3 z dne 3.3. 20154/69 bo naročnik za sklope 5.1. Sveža zelenjava ter suho sadje, 5.2. Bio zelenjava in 5.3. Bio sadje izbral vse ponudnike, ki bodo oddali popolno ponudbo. Naročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil okvirne sporazume s ponovnim odpiranjem konkurence, praviloma na vsake 3 mesece do izteka okvirnega sporazuma, kar bo definiral v povabilu k oddaji ponudbe. V primeru, da izbrani ponudnik po fazi odpiranja konkurence ne bo mogel zagotoviti posamezne dobave ali dela dobave, bo naročnik posamezno naročilo blaga oddal z naročilnico tistemu od preostalih skleniteljev okvirnega sporazuma, ki bo tako blago nudil po najugodnejši ceni, kot izhaja iz ponudbe v fazi odpiranja konkurence.

Naročnik bo v času trajanja pogodbe posamezno živilo kupoval po ceni na enoto mere kot bo opredeljena v predračunskem obrazcu ponudbe iz odpiranja konkurence posameznega dobavitelja.

Ponudbo torej oddate po ceni na enoto mere kot je navedena v predračunskem obrazcu.

Lep pozdrav.

Datum objave: 20.03.2015   13:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Zanima nas, ali se lahko kot ponudniki s statusom kmeta prijavimo z ekološkim živilom samo za 4 živila, ki so navedena v sklopu splošno prehrambeno balgo?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:


Spoštovani.

Kot je določeno v razpisni dokumentaciji št. 430-121/2015-3 z dne 30.3. 2015 na strani 7/69 se lahko prijavite za posamezen sklop ali več sklopov živil, pogoj pa je, da ponudite vsa živila znotraj enega sklopa. Samo za 4 živila, ki so navedena v sklopu splošno prehrambeno blago, se ni mogoče prijaviti. Lahko pa se prijavite na vsa živila, ki so navedena v 12.1 sklopu: Splošno prehrambeno blago. Pri tem bi Vas želeli opozoriti, da v 12.1 sklopu: Splošno prehrambeno blago ni navedenih ekoloških živil.Lep pozdrav.


Datum objave: 30.03.2015   12:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Če prav razumemo, potem se bodo ponudbe za sveže sadje in zelenjavo oddale po sklenitvi okvirnega sporazuma, ko bo izveden postopek odpiranja konkurence.

Hvala za odgovor in LP

ODGOVOR:

Spoštovani.

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji št. 430-121/2015-3 z dne 30.3. 2015 na strani 4/69 za sklope 5.1. Sveže sadje ter suho sadje, 5.2. Bio zelenjava in 5.3. Suho sadje bo naročnik za posamezen sklop izbral vse ponudnike, ki bodo oddali popolno ponudbo in z njimi sklenil o okvirne sporazume s ponovnim odpiranjem konkurence. Kot je navedeno v Okvirnem sporazumu za sukcesivne dobave živil (sveže sadje in zelenjava) bo naročnik po tem sporazumu naročal živila časovno in količinsko glede na svoje dejanske potrebe in bo z izbranim dobaviteljem sklenil pogodbo po zaključenem postopku odpiranja konkurence.

Ponudbe se torej oddajo na javno naročilo, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 4.3. 2015 pod številko objave JN1454/2015.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 01.04.2015   14:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
spoštovani,

v enem od odgovorov ste zapisali;

"Ponudbo torej oddate po ceni na enoto mere kot je navedena v predračunskem obrazcu"

Zanima nas kakšno ponudbo naj potem oddamo za prijavo na razpis za artikle ki v času od 01.09.2015 do 30.11.2015 ne bodo izdobavljivi (breskve, klementine, klemenvile, mandarine, marelice, nektarine, EKO breskve,...) in je njihova cena dajansko 0. Tu vidimo veliko možnost izigravanja tako na strani ponudnikov, kot na strani naročnikov. NPR, nekdo bo za breskev podal ceno 0,20, ker se zaveda, da artikla ne bo moč izdobaviti, in bo imel s tem posledično cenejšo skupno vrednost sklopa od ostalih ponudnikov, ki bodo npr. podali neko "primerno sezonsko ceno" za to obdobje nerealno ceno.

Za pridobitev dodatnih informacij si lahko preberete tudi Priporočilo za javno naročanje živil.

Hvala za odgovor in LP

ODGOVOR:

Spoštovani.

Kot smo že navedli v odgovoru, ki je bil objavljen dne 5.3. 2015 ob 14:02 uri bo naročnik v zvezi s ponudbami ponudnikov za sklope svežega sadja in/ali sveže zelenjave, najprej ugotavljal usposobljenost. Ponudniki, ki torej želijo kandidirati na sklope svežega sadja in/ali sveže zelenjave v ponudbenem obrazcu le obkrožijo/zapišejo številko sklopa, na katerega se javljajo; cene v ponudbeni obrazec ni potrebno vpisovat, saj se bo konkurenca odpirala kasneje in sicer na način, ki je opredeljen v Razpsni dokumentaiciji.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 07.04.2015   13:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
v prilogi 8 imate napisano da je za potrebe Oš Franca Rozmana Staneta namesto za Vrtec Ciciban.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Objavili bomo popravek razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.

Datum objave: 08.04.2015   14:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

6.1 sklop: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE
Prosimo, da specificirate oz. konkretno napišete, da bo pri konzerviranih izdelkih (kompoti, vložena zelenjava ipd.) primerjava bruto teža (se pravi grami oz. kilogrami) izdelka in ne volumen (mililitri) izdelka. Na trgu se namreč pojavlja, da nekateri ponudniki v predračune navajajo napačne gramature izdelkov. Kompot ima namreč lahko volumen npr. 2650ml, kar pa še ne pomeni, da je bruto teža izdelka 2650g (v resnici je npr. 2500g), kot ponudniki navajajo v predračune. Hvala.

ODGOVOR:

SPOŠTOVANI.

NAROČNIK NE BO SPREMINJAL POPISOV ŽIVIL.8. Breskov kompot, manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., 2,0 - 4,2 kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 4250g?

ODGOVOR: NE.
11. Sadna solata, min 55% plodu, pasterizirana ali sterilizirana, brez konz., 2,0 - 4,2 kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 4250g?

ODGOVOR: NE
12. Hruškov kompot, manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., 2,0-3,5 kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 4200g?

ODGOVOR: NE
17. Marmelada marelična, min 30% sadne kaše, brez konz. in sladil, 3 - 5 kg: vse gastro marmelade so površinsko ped plesnijo zaščitene s kalijevi sorbatom. Brez konzervansov je na trgu marmelada v kozarcu 850g. Sporočite, katero marmelado vam torej alhko ponudimo – gastro s konzervansom ali v kozarcu brez konzervansa?

ODGOVOR: MARMELADA JE LAHKO TUDI S KALIJEVIM SORBATOM.

19 Marmelada mešana, min 45% sadne kaše, brez sladil, 3 - 5 kg: vse gastro marmelade so površinsko ped plesnijo zaščitene s kalijevi sorbatom. Brez konzervansov je na trgu marmelada v kozarcu 850g. Sporočite, katero marmelado vam torej lahko ponudimo – gastro s konzervansom ali v kozarcu brez konzervansa?


ODGOVOR: MARMELADA JE LAHKO TUDI S KALIJEVIM SORBATOM.

7.1 SKLOP: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI TER SIRUPI
4. Jabolčni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, 0,2 L: ali vam lahko ponudimo pakiranje 250ml in ceno preračunamo na vašo iskano težo?

ODGOVOR: NE.

11. Nektar jagoda, min. 45% sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L: ali vam lahko ponudimo jagodni nektar z min, 40% sadnim deležem? Ta delež namreč za okus jagoda tudi zadostuje po pravilniku o kakovosti sadnih sokov in nekaterih podobnih izdelkov.

ODGOVOR: NE.

12. Nektar marelica, min. 43% sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L: ali vam lahko ponudimo jagodni nektar z min, 40% sadnim deležem? Ta delež namreč za okus marelica tudi zadostuje po pravilniku o kakovosti sadnih sokov in nekaterih podobnih izdelkov.

ODGOVOR: NE.

9.1 SKLOP: MLEVSKI IZDELKI, KAŠE IN TESTENINE
8. Kus - kus, pšenični zdrob durum beli, za hitro pripravo, 1000-3000g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 5kg?


ODGOVOR: NE.
10.5 SKLOP: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
59. Grisini iz kvašenega testa z oljčnim oljem, brez konzervansov in aditivov, pakiran po 100-120 g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 125g?

ODGOVOR: NE.
60. Grisini porcijski 25-30 kg: predvidevamo, da ja prišlo do napake v gramaturi izdelka (namesto KG bi morali biti G). Poleg tega nas zanima, če vam lahko ponudimo porcijske grisine pakirane po 20g?

ODGOVOR: PRAVILNA GRAMATURA SO GRAMI IN SICER 25-30g. OBJAVILI BOMO POPRAVEK POPISOV ŽIVIL.

61. Grisini polnozrnati, 100-120g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 125g?

ODGOVOR: NE.

12. 1 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
15. Cimet mleti, do 40g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 45g (kot npr. Kotanyi)?

ODGOVOR: NE.

22. Timijan-zdrobljen in posušen list, pakirano od 100 do 300g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 450g?

ODGOVOR: NE.
24. Poper črni mleti, pakirano od 100 do 200g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 50g ali 1kg?

ODGOVOR: NE.

31. Mlečna rezina, 30-50g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 28g?

ODGOVOR: NE.

37. Čokolada v prahu, min36% kakavovih delov, pakiran po 1 kg: ali vam lahko ponudimo čokolado v prahu, ki ima min, 35% kakavovih delov? Odstopanje je minimalno. Na trgu namreč ni 1kg pakiranja čokolade, ki bi imela 36% kakavovih delov.

ODGOVOR: LAHKO PONUDITE ČOKOLADO V PRAHU, KI IMA MINIMALNO 35% KAKAVOVIH DELOV.

41. Jabolčni kis 4% , pakiran v plastenki,1 L: evropska regulativa prepoveduje, da bi se na trgi lansiral jabolčni kis, ki ima manj kot 5% ocetne kisline. Skladno s tem prosimo za ustrezen popravek.

ODGOVOR: PRAVILNA POSTAVKA: JABOLČNI KIS 5%, PAKIRAN V PLASTENKI 1L. OBJAVILI BOMO POPRAVEK POPISOV.


51. Pašteta izdelana iz kakovostnega kokošjega mesa z dodatkom piščančjih jeter, manj začinjena, z naravnimi začimbami in brez dodanih konzervansov, (Argeta ali enakovredna), pločevinka 80-100g: ali vam lahko ponudimo piščančjo pašteto, ki vsebuje 30% piščančjega mesa, ki je brez konzervansov?

ODGOVOR: DA.

59. Bučno olje, 0,5 do 1 l: prosimo, da opredelite, ali želite 100% nerafinirano bučno olje ali mešanico solatnega bučnega olja?

ODGOVOR: ŽELIMO 100% NERAFINIRANO BUČNO OLJE.

68. Riževo napitek kot mleko 0,25 lit: ali vam lahko ponudimo pakiranje 200ml? 250ml pakiranja ni na trgu.

ODGOVOR: LAHKO PONUDITE PAKIRANJE 200 ml. OBJAVILI BOMO POPRAVEK POPISOV.

74. Riževa ali sojina smetana za kuhanje do 250 ml: ker gre za dva različna artikla, ki imata tudi različno prodajno ceno, prosimo, da za vsak artikel naredite svojo postavko. Le tako bodo ponudbe med seboj lahko pravično primerljive.

ODGOVOR: LAHKO SAMO RIŽEVA.

75. Riževa ali sojina smetana, sladka do 250 ml: ker gre za dva različna artikla, ki imata tudi različno prodajno ceno, prosimo, da za vsak artikel naredite svojo postavko. Le tako bodo ponudbe med seboj lahko pravično primerljive. Poleg tega riževa smetana za stepanje obstaja v pakiranju 300ml, zato prosimo za ustrezen popravek.

ODGOVOR: LAHKO SAMO RIŽEVA.

76. Piškoti brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, slajeni z jabolčnim sokom, 150 - 180 g: ali lahko ponudimo piškote,
ki so brez mleka, jajc, oreščkov, vendar niso slajeni z jabolčnim skokom, temveč vsebujejo surovi sladkor? Na tržišču obstajajo keksi, ki so slajeni z jabolčnim sokom, vendar lahko vsebujejo jajca, mleko in lupinasto sadje. Sporočite nam prosim, katere kekse želite, da vam ponudimo.

ODGOVOR: LAHKO SO SLAJENI TUDI Z JABOLČNIM SOKOM.

83. Margarina 40% maščobe,brez mleka in ml. sestavin do 500 g (Vitaquell extra vital in enakovredno): Margarina Vitaquelle extra vital vsebuje 60% maščobe. 40% maščobe pa vsebuje margarina Vitarine light. Sporočite prosimo, katero margarino želite, da vam ponudimo.

ODGOVOR: LAHKO NAM PONUDITE MARGARINE, KI VSEBUJE MINIMALNO 40% MAŠČOBE.

88. Testenine (različnih oblik) brez glutena (Schar in enakovredno): ker se različne oblike testenin med seboj po ceni razlikujejo, prosimo, da za vsako obliko naredite svojo postavko. Na voljo so brezglutenske testenine: testenine za lazanjo, peresniki, školjke, testenine v obliki živali...

ODGOVOR: OBLIKA TESTENIN NI POMEMBNA. LAHKO SO RAZLIČNE OBLIKE, LAHKO PONUDITE PERESNIKE ALI ŠKOLJKE. KOT TESTENINE RAZLIČNIH OBLIK BREZ GLUTENA NISO MIŠLJENE BREZGLUTENSKE TESTENINE ZA LAZANJO.


98. Jušna zakuha (različnih oblik) brez glutena (Schar in enakovredno): ker se različne oblike testenin med seboj po ceni razlikujejo, prosimo, da za vsako obliko naredite svojo postavko. Ponudimo vam lahko jušne rezance ali obročke.

ODGOVOR: OBLIKA JUŠNIH ZAKUH NI POMEMBNA. LAHKO PONUDITE REZANCE.


91. Pekovsko pecivo (bombice, žemlje..) brez glutena (Schar in enakovredno): ker se cene različnih oblik kruha med seboj razlikujejo, prosimo, da za vsako obliko, ki jo želite imeti v predračunu, naredite svojo postavko. Na voljo so bombice (panini pakirane po 200g, štručke (bon matin) pakirane po 200g, čabatine pakirane po 200g ali pa bagete pakirane po 150g.

ODGOVOR: OBLIKA PECIVA NI POMEMBNA. LAHKO PONUDITE PANINI.
Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR: