Dosje javnega naročila JN3381/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Pohištvo in oprema za kuhinje
ZJN-2: Odprti postopek

JN3381/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.03.2014
    JN3381/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2014/S 060-100715
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Pohištvo in oprema za kuhinje

Datum objave: 21. 3. 2014
Številka objave: JN3381/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Cvetka Erzin, V roke: Cvetka Erzin, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064403. Telefaks +386 13064407. E-pošta cvetka.erzin@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava in montaža za okolje manj obremenjujoče notranje opreme za Vrtec Otona Župančiča - enota Čebelica.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava in montaža za okolje manj obremenjujoče notranje opreme za Vrtec Otona Župančiča - enota Čebelica.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 39141000 (Pohištvo in oprema za kuhinje)
39161000 (Pohištvo za vrtce)
39711000 (Električni gospodinjski stroji in naprave, ki se uporabljajo za živila)
39142000 (Vrtno pohištvo)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 2 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-705/2013-5
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 30. 4. 2014
Čas: 12:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 5. 5. 2014
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 5. 5. 2014
Čas: 10:00
Kraj: Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila, razen zakoniti zastopniki.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/3/2102-26979166768029758238/RD_-_Vrt
ec_O._Z._-_enota_Cebelica_-_notranja_oprema__-_21.3.2014_-_koncna_.docx.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 23. 4. 2014
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 21. 3. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.04.2014   14:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Pregledali smo popis in ugotovili, da je popis tehnologije kuhinje pripravil isti projektant, kot vse tri lanske popise, ki jih je po najbrž po slučaju dobilo podjetje Gorenje GTI, kot edini primerni ponudnik. Zato nas zanima ali je res tako pomembno, da navaden podpultni hladilnik opišete v 40 vrsticah in prav tako mnogo drugih naprav in zahtevate izredno natančno tehnične karakteristike na način, da bo lahko izbran le en ponudnik? Kaj bo od tega imela Občina Ljubljana, ker je projektan v popisu poziciji podpultnega hladilnika v vrednosti 200 EUR, namenil cel doktorat, samo zato, da primerljivi produkti praktično ne obstajajo? Prosim vas še, če nam lahko za katerokoli napravo v popisu lahko podate eno enakovredno napravo, ker če jo iščemo mi nam pri vsaki nekaj manjka, pa tudi, če npr. želimo ponuditi najdražji možni podpultni hladilnik v vrednosti 1.300,00 EUR.

Predlagamo še, da popise prevetrite na način, da bi bili dostopni vsem ponudnikom.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:

Podroben opis in tehnične zahteve so podrobno podane iz razloga, ker pri pozicijah niso navedeni proizvajalci, modeli in tekst « enakovredno ali boljše«. Opisana oprema je serijske proizvodnje. Primerljivo in tehnično ustrezno opremo na trgu ponuja več proizvajalcev.
Opisa kombiniranega in podpultnega hladilnika sta narejena na podlagi potreb uporabnika. Tehnične karakteristike so navedene za modela dostopna na slovenskem trgu v vsaki maloprodajni trgovini z gospodinjskimi aparati.


Datum objave: 17.04.2014   15:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vprašanja:
- 11.2 - Ali lahko potrdite, da ima štedilnik podstavek širine 400mm, v katerega gre pečica? Ali lahko potrdite, da ima štedilnik ploščo iz AISI 304 gladek krom? Gladek ali trdi Krom ni primeren za posode, temveč za žare.
- Popisan je električni kotel 50 litrov. Ali je lahko kapaciteta 60 litrov?
- 15.4. - Bel hladilnik ima vrata kovinska. Ali to pomeni, da ima hladilnik inox vrata, ker je namreč hladilnik pod inox pultom? Kombinacija bel hladilnik /inox vrata ni v serijski izvedbi. Ali je vrata potrebno prevleči z inox pločevino?
- D.2 - Palični mešalnik za profesionalno rabo nima priključkov, ki so navedeni. Ali je predvidena kombinacija mešalnika, stepalnika ….. za domačo uporabo, le-ti ne ustrezajo kriterijem za profesionalno uporabo, pa tudi ne garancije. Prosim pojasnilo.
- D.3 - Mešalnik – blender, hkrati mlinček za kavo. Ali je to mali gospodinjski aparat? Zanj velja enako vprašanje kot prejšnje. Prosim pojasnilo.


ODGOVOR:
Številka: 430-705/2013-8
Oznaka JN: 7560-14-200003
Datum: 17.4.2014


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-14-200003 – Dobava in montaža za okolje manj obremenjujoče notranje opreme za Vrtec Otona Župančiča – enota Čebelica.

V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeče vprašanje:

Oddano: 9.4.2014, 17:04
Vprašanja:
- 11.2 - Ali lahko potrdite, da ima štedilnik podstavek širine 400mm, v katerega gre pečica? Ali lahko potrdite, da ima štedilnik ploščo iz AISI 304 gladek krom? Gladek ali trdi Krom ni primeren za posode, temveč za žare.
- Popisan je električni kotel 50 litrov. Ali je lahko kapaciteta 60 litrov?
- 15.4. - Bel hladilnik ima vrata kovinska. Ali to pomeni, da ima hladilnik inox vrata, ker je namreč hladilnik pod inox pultom? Kombinacija bel hladilnik /inox vrata ni v serijski izvedbi. Ali je vrata potrebno prevleči z inox pločevino?
- D.2 - Palični mešalnik za profesionalno rabo nima priključkov, ki so navedeni. Ali je predvidena kombinacija mešalnika, stepalnika ….. za domačo uporabo, le-ti ne ustrezajo kriterijem za profesionalno uporabo, pa tudi ne garancije. Prosim pojasnilo.
- D.3 - Mešalnik – blender, hkrati mlinček za kavo. Ali je to mali gospodinjski aparat? Zanj velja enako vprašanje kot prejšnje. Prosim pojasnilo.

ODGOVOR:
11.2 Električni štedilnik
Pri navedbi dimenzije štedilnika je prišlo do napake. Pravilna dimenzija je 800x730x900mm.
Štedilnik ima ploščo izdelana iz AISI 304 gladko kromiranega nerjavnega jekla. Dimenzija plošče 710x530 mm, 4 neodvisna kuhišča z močjo 2,5 kW. Termostatski nadzor temperature od 50-400° C
11.4 Električni kotel
Dimenzija kotla je 600x730x900 mm. Kapaciteta ne sme biti manjša od 50 l.
15.4 Hladilnik
Hladilnik ima kovinska vrata (polna vrata) belo barvana
D2 Palični mešalnik
Palični mešalni – gospodinjska izvedba
D3 Mešalnik - gospodinjska izvedba

Datum objave: 17.04.2014   15:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika pozivamo, da umakne iz razpisa obrazec 22, ki zahteva od ponudnikov dokazila o energijski učinkovitosti pomivalnega stroja poz.12.04, ki ga razvršča v razred energijske A++ oz. A.
Omenjeno rangiranje je kot direktiva sprejeta za gospodinjske aparate in stroje, ki daje izdelovalcu osnovo za energijsko nalepko. Pomivalni stroj pod poz.12.04 sodi med profesionalno kuhinjsko opremo in ne med gospodinjske aparate. Za profesionalno opremo so v preteklem letu nastale smernice za rangiranje energijske učinkovitosti, ki še niso sprejete kot direktiva, zato razvrščanje profesionalne opreme v razred energijske učinkovitosti A, A+, A++ nima strokovne osnove.


ODGOVOR:

DA.
POMIVALNI STROJ JE PROFESIONALNA IZVEDBA. NE SPADA POD ZELENA JAVNA NAROČILA.

POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Naročnik umika Temeljne okoljske zahteve za pomivalni stroj - 29. Pomivalni stroj.


Datum objave: 24.04.2014   10:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pod pozicijo 2.1 zahtevate hlajen element proizvajalca Dora Metal iz Poljske (http://www.dora-metal.pl/en/product/e4c4a6f392b7b939ab42e4eff7bc7459.html), ki je zelo slabe kvalitete, vendar po merah le ta točno ustreza vašim željam, ker so odstopanja le 5% (predvidevam, da imate poseben tip zabojnikov za organske odpadke, ki gredo lahko le v tako komoro), zato nas zanima ali so lahko odstopanja lahko tudi večja, da bomo lahko ponudili še kakšnega drugega proizvajalca iz Nemčije ali Avstije in ne le iz Poljske?

lp

ODGOVOR:
Številka: 430-705/2013-9
Oznaka JN: 7560-14-200003
Datum: 24.4.2014


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-14-200003 – Dobava in montaža za okolje manj obremenjujoče notranje opreme za Vrtec Otona Župančiča – enota Čebelica.

V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeče vprašanje:

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Pohištvo in oprema za kuhinje
Številka objave: JN3381/2014, Datum objave: 21.3.2014
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 22.4.2014, 08:25
Pod pozicijo 2.1 zahtevate hlajen element proizvajalca Dora Metal iz Poljske (http://www.dora-metal.pl/en/product/e4c4a6f392b7b939ab42e4eff7bc7459.html), ki je zelo slabe kvalitete, vendar po merah le ta točno ustreza vašim željam, ker so odstopanja le 5% (predvidevam, da imate poseben tip zabojnikov za organske odpadke, ki gredo lahko le v tako komoro), zato nas zanima ali so lahko odstopanja lahko tudi večja, da bomo lahko ponudili še kakšnega drugega proizvajalca iz Nemčije ali Avstije in ne le iz Poljske?

lp
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

ODGOVOR:
Ponovno smo preverili tehnični opis hlajenega elementa za shranjevanje organskih odpadkov in prostor predviden za vgradnjo.
Ponudniki morajo ponuditi hlajen element za shranjevanje organskih odpadkov, ki ustreza opisu in podanim tehničnim zahtevam.
Proizvajalec opisanega elementa obstaja v Sloveniji.
Glede na prostorske možnosti se dovoljuje odstopanje pri dimenziji do 10%.

Oddano: 23.4.2014, 07:22
Pozdravljeni!

na poziciji 11.4, zahtevate električni kotel širine 60 cm, kar je redkost saj ga ne proizvaja noben resen proizvajalec, le poljski dobavitelj Gorenja GTI in ga v Sloveniji ne uporablja nihče, ki svojo dejavnost opravlja resno. Kotel s širino 60 cm, tudi ni najbolj ustrezna rešitev z varnostnega vidika, saj je bistveno ožji od kotla širine 80 cm, zato nima ustrezno rešene izolativnosti, kar prvič pomeni veliko izgubo temperature, drugič, pa veliko nevarnost za uporabnika, zaradi predisokih delovnih temperatur na delovni površini in strnakih robovih.
Zato predlagamo, da dovolite tudi širino kotla 80 cm, z enako kapaciteto, saj boste tako dobili normalno napravo, ki bo tudi tehnično najbolj ustrezna in varna.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Kotel širine 60 cm je serijski proizvod večine proizvajalcev tehnološke opreme. Dimenzijo pogojuje postavitev termičnega bloka.

Oddano: 23.4.2014, 07:38
Pri poziciji 11.5 električna parnokonvekcijska peč nas zanima:
- zakaj zahtevate, plinski gorilec z izmenjevalcem toplote za varčevanje s plinom,to bo najbrž projektantska napaka, ker je peč električna.
- zakaj v dodatni opremi peči zahtevate dve hitrosti ventilatorja, če jih ima naprava že v osnovnem popisu 6, tudi to bo najbrž napaka,

Pri poziciji 12.4 Pretočni stroj za pomivanje posode¸:
- ste uporabili komercialni naziv "pojačana moč izpiranja in pomivanja "JET"", ki ga v svojih katalogih uporablja le en proizvajalec, prosim, da to postavko črtate iz popisa,
- prostornina rezervarja, za pomivalni stroj je 42 l, ker ta termin v strokovnem jeziku ne obstaja, je nabrž mišljena prostornina bojlerja, ker pa je ta količina zelo velika in zelo potratna, saj imajo vsi novejši stroji bistveno manjše bojlerje in porabijo manj vode, nas zanima ali je lahko prostornina bojlerja "rezervarja" tudi manjša in varčnejša.
- predvidena poraba vode po ciklu je tudi posledično zelo visoka, kar v času varčevanja z energijo in vodo ni smiselno, zato nas zanima ali je lahko tudi ta količina manjša in varčnejša, saj vam bomo le tako lahko ponudili novejši tip stroja in ne kakšnega starega že odpisanega modela,
- zaradi velikega bojlerja je tudi grelec bojlerja velik in porablja ogromno energije za ogrevanje vode, zato nas zanima ali je lahko tudi ta manjši in varčnejši,

lp

ODGOVOR:

[Pri poziciji 11.5 električna parnokonvekcijska peč nas zanima:
- zakaj zahtevate, plinski gorilec z izmenjevalcem toplote za varčevanje s plinom,to bo najbrž projektantska napaka, ker je peč električna.
Napaka v tekstu. Parnokonvekcijska peč je električna.

- zakaj v dodatni opremi peči zahtevate dve hitrosti ventilatorja, če jih ima naprava že v osnovnem popisu 6, tudi to bo najbrž napaka,
Zahteva se 6 hitrosti ventilatorja.

Pri poziciji 12.4 Pretočni stroj za pomivanje posode¸:
- ste uporabili komercialni naziv "pojačana moč izpiranja in pomivanja "JET"", ki ga v svojih katalogih uporablja le en proizvajalec, prosim, da to postavko črtate iz popisa,
Zahteva se vgrajena črpalka za pojačano moč izpiranja in pomivanja.

- prostornina rezervarja, za pomivalni stroj je 42 l, ker ta termin v strokovnem jeziku ne obstaja, je nabrž mišljena prostornina bojlerja, ker pa je ta količina zelo velika in zelo potratna, saj imajo vsi novejši stroji bistveno manjše bojlerje in porabijo manj vode, nas zanima ali je lahko prostornina bojlerja "rezervarja" tudi manjša in varčnejša.
Tu ni mišljena prostornina »bojlerja«, ampak volumen posode v stroju.

- predvidena poraba vode po ciklu je tudi posledično zelo visoka, kar v času varčevanja z energijo in vodo ni smiselno, zato nas zanima ali je lahko tudi ta količina manjša in varčnejša, saj vam bomo le tako lahko ponudili novejši tip stroja in ne kakšnega starega že odpisanega modela,
Lahko ponudite manjšo porabo vode po ciklu.

- zaradi velikega bojlerja je tudi grelec bojlerja velik in porablja ogromno energije za ogrevanje vode, zato nas zanima ali je lahko tudi ta manjši in varčnejši,
Stroj mora imeti vgrajeno kondenzacijsko in rekuperacijsko enoto. Ustrezati mora podanim tehničnim zahtevam in kapaciteti.


Oddano: 23.4.2014, 08:05
Pozdravljeni!

Pozicija 15.1 Inox delovni pult z vgrajenim štedilnikom in podpultnim hladilnikom, je napisana nerazumljivo in je polna napak in nasprotij, zato prosimo, da jo v celoti popravite, sše posebno pa napake kot so:
- v tekstu je zapisano, da je hrbet je delovnega pulta1800mm, celoten pult pa 1680mm kaj je prav,
- pod steklokeramično ploščo je v tekstu najprej zapisano, da je pečica, nato pa še set predalov in hladilnik, vse ne gre spodaj, kaj je prav,
- v celotnem elementu je tudi našteto več stvari, kot ji lahko gre notri,
Prosimo, da objavite tudi načrt kompleksnejših elementov, saj so vam jih projektanti sigurno naredili, drugače lahko za takšne nepopolne opise dobite nekaj kar si sploh niste želeli.

Prosimo vas tudi, da objavite načrt tehnologije kuhinje, da bomo vedeli kakšna je sploh postavitev.

Hvala
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

ODGOVOR:
Za lažje razumevanje pojasnjujemo tekst:
Dimenzija hrbta delovnega pulta mora ustrezati prostoru za podpultni hladilnik, tj.1680 mm.
Pod delovno površino se vgradijo trije predali po vertikali, vgradni podpultni hladilnik, ostalo je zaprto s krilnimi vrati.

Oddano: 23.4.2014, 08:18
Zdravo,

pri električnem roloju, ste podali dve različni zahtevi:
Dvodelna ALU omarica 30 x 30 cm s konzolami (do 3 m višine)
ali 36 x 36 cm s pomičnimi konzolami na sanke (nad 3 m višine)
Prosim za dodatno obrazložitev, ker sta trditvi kontradiktorni.


Pri pretočnem stroju za pomivanje posode je napisana moč črpalke 1,5 kW, nas stroj ima močnejšo in boljšo črpalko, ki ima moč 2,1 kW, ali lahko ponudimo stroj s takšno močjo črpalke?S spoštovanjem
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

ODGOVOR:
Električni rolo
Iz specifikacije je razvidno, da je višina roloja 2880 mm. V ponudbi upoštevate : Dvodelna ALU omarica 30 x 30 cm s konzolami (do 3 m višine)

Pomivalni stroj
Tehnične zahteve so podane v opisu. Odstopanje pri moči črpalke je lahko +10%
Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 25.04.2014   10:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je lahko hladilna omara na poziciji 5.1 tudi dimenzij 710x800x2050 mm, saj pri tako majhnih dovoljenih odstopanjih, ne moremo uskladiti višino omare, vendar mislim, da ta za vas ni bistvenega pomena?

Prosim za odgovor

ODGOVOR:
Številka: 430-705/2013-10
Oznaka JN: 7560-14-200003
Datum: 25.4.2014


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-14-200003 – Dobava in montaža za okolje manj obremenjujoče notranje opreme za Vrtec Otona Župančiča – enota Čebelica.

V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeče vprašanje:

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Pohištvo in oprema za kuhinje
Številka objave: JN3381/2014, Datum objave: 21.3.2014
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 23.4.2014, 10:21
Ali je lahko hladilna omara na poziciji 5.1 tudi dimenzij 710x800x2050 mm, saj pri tako majhnih dovoljenih odstopanjih, ne moremo uskladiti višino omare, vendar mislim, da ta za vas ni bistvenega pomena?

Prosim za odgovor
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

ODGOVOR:
Lahko ponudite hladilno omaro poz. 5.1 dimenzij 710x800x2050 mm. Dovoljeno odstopanje pri dimenziji omare je 5%.


Oddano: 23.4.2014, 10:45
Prosim, da mi pošljete za pozicijo 6.2 Regal "L" oblike skico regala ali vsaj tloris prostora, ker so mere tako čudno napisane, da se bojim, da vam bom posredoval napačno postavitev in na koncu oddal napačno ponudbo zaradi tako banalne zadeve.

Ali pri poziciji 11.5, kjer imaste napisano vgrajen parogenerator zahtevate napravo z bojlerjem ali z direktnim vbizgom pare?

Pri poziciji D.5 zahtevate za hladilnik naprej A++ razred, nato pa še A +, kateri je zdaj pravi razred?
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

ODGOVOR:
Pozicija 6.2 - Regal »L« oblike. Dim. 1520x450x2000 / 1070x600x2000. Regal je kotno sestavljen.
Pozicija 11.5 - Vgrajen parogenerator – pomeni, da se zahteva parnokonvekcijska peč z vgrajenim« bojlerjem«
Pozicija D.5 - Ponudite hladilnik, ki ustreza energetskemu razredu za »ZELENA JAVNA NAROČILA«

Oddano: 23.4.2014, 11:07
Lep pozdrav!

Pri več kot 10 vodilnih evropskih proizvajalcih termične opreme smo preverili ali obstaja kotel 50 l s širino 60 cm in ostalimi karakteristikami zahtevanimi pod pozicijo 11.4 in smo povsod dobili odgovor, da to ne obstaja, ker tega nihče ne rabi in ker je z varnostnih razlogov, tako napravo nemogoče kvalitetno naredit.

Ker je to očitno v popisu samo zato, da se izloči vse ostale poštene dobavitelje razen enega, zahtevamo, da se ta anomalija odpravi in dovolite, da se vgradi tudi kotel s širino 80 cm, na način, da se prilagodi dimenzije ostale opreme.

V primeru, da nam tega ne omogočite bomo morali vložiti revizjski zahtevek, saj imamo za to izpolnjene vse pogoje.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

ODGOVOR:
Elekrični kotel volumna 50l in dimenzije 600x730x850/870mm ( +/-5%) je serijski proizvod. Vaše navedbe, da nihče, razen enega proizvajalca ne proizvaja takega kotla, ne držijo. Naročnik ima v hrambi tehnične liste 4 proizvajalcev električnih kotlov, ki dimenzijsko in tehnično ustrezajo podanim zahtevam v specifikaciji opreme.


Oddano: 23.4.2014, 11:09
Ker že dalj časa ne odgovarjate na vprašanja vas naprošamo, da rok za oddajo dodatnih vprašanj podaljšate še za tri dni po objalvjenih vprašanjih iz prejšnjega tedna.

lp
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

ODGOVOR:
Roka naročnik ne bo podaljševal.

Oddano: 23.4.2014, 11:20
Pomivalni stroj pod pozicijo 12.4 je zelo natančno specificiran in napisan na točno določen tip stroja točno določenega proizvajalca, dovolili pa ste le minimalna 5 % odstopanja, kar ob tako natančno specificiranih detajlnih onemogoča izbiro drugega stroja, zato vas sprašujemo ali lahko ponudimo tudi napravo z večjim odstopanjem v primeru, da bomo s tem ponudili stroj z boljšimi tehničnimi zahtevami?


[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

ODGOVOR:

Podroben opis in tehnične zahteve so podrobno podane iz razloga, ker pri pozicijah niso navedeni proizvajalci, modeli in tekst « enakovredno ali boljše«. Opisana oprema je serijske proizvodnje. Primerljivo in tehnično ustrezno opremo na trgu ponuja več proizvajalcev.Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol

Sabina Gregorinčič
Višja svetovalka I