Dosje javnega naročila 902124/2016
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 417.627,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN2124/2016 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.03.2016
JN000843/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.04.2016
JN008041/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.12.2016
JN902124/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2017
JN902124/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2017
JN902124/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2017
JN902124/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2017
JN902124/2016-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2017
JN902124/2016-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2017
JN902124/2016-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2017
JN902124/2016-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2017
JN902124/2016-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2017
JN902124/2016-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2017
JN902124/2016-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2017
JN902124/2016-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2017
JN902124/2016-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2017
JN902124/2016-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2017
JN902124/2016-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2017
JN902124/2016-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2017
JN902124/2016-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2017
JN902124/2016-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2017
JN902124/2016-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2017
JN902124/2016-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2017
JN902124/2016-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2017
JN902124/2016-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2017
JN902124/2016-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2017
JN902124/2016-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2017
JN902124/2016-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2017
JN902124/2016-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2017
JN902124/2016-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2017
JN008041/2016-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.06.2017
Zahtevek za revizijo
    JN2124/2016 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2016/S 062-106616
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 25. 3. 2016
Številka objave: JN2124/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA, Štembalova ulica 2A, Kontakt: Služba za javna naročila Mestne občine Ljubljana, Dalmatinova 1, Ljubljana, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064444. Telefaks +386 13064407. E-pošta kim.sotlar@ljubljana.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Milana Šuštaršiča.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Glavni kraj dobave: Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Štembalova ulica 2a, 1000 Ljubljana.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Sukcesivni nakup in dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za odbje dveh let za potrebe OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA (predvidoma od 1.11.2016 do 31.10.2018).
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
03142500 (Jajca)
15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 1. SKUPINA: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov):
1.1. sklop: Mleko
1.2. sklop: Jogurti
1.3. sklop: Kefir
1.4. sklop: Smetana, skuta in maslo
1.5. sklop: Siri
1.6. sklop: Mlečni namazi
1.7. sklop: Mlečni pudingi in deserti
1.8. sklop: Sladoledi
1.9. sklop: Sadno-mlečni napitki
1.10. sklop: Ekološko mleko
1.11. sklop: Ekološki jogurt
1.12. sklop: Ekološka skuta
1.13. sklop: Ekološki kefir in kislo mleko
1.14. sklop: Ekološko surovo maslo in smetana
1.15. sklop: Ekološki siri
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15511000 (Mleko)
15510000 (Mleko in smetana)
15500000 (Mlečni izdelki)
15550000 (Različni mlečni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 2. SKUPINA: MESO IN MESNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov):
2.1. sklop: Junečje meso
2.2. sklop: Svinjsko meso
2.3. sklop: Telečje meso
2.4. sklop: Perutninsko meso
2.5. sklop: Ostalo meso
2.6. sklop: Mleto meso
2.7. sklop: Mesnine
2.8. sklop: Salame
2.9. sklop: Perutninske mesnine in salame
2.10. sklop: Paštete
2.11. sklop: Eko meso in mesni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15110000 (Meso)
15112000 (Perutnina)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 3. SKUPINA: RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov):
3.1. sklop: ZAMRZNJENE RIBE
3.2. sklop: KONZERVIRANE RIBE
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15220000 (Zamrznjene ribe, ribji fileti in drugi deli ribe)
15221000 (Zamrznjene ribe)
15235000 (Konzervirane ribe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 4. SKUPINA: JAJCA
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov):
4.1. sklop: JAJCA
4.2. sklop: JAJCA IZ PROSTE REJE
4.3. sklop: BIO JAJCA
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 5. SKUPINA: OLJA IN IZDELKI
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov):
5.1. sklop: Olja
5.2. sklop: Majoneze
5.3. sklop: Margarine
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15411200 (Jedilno olje)
15871273 (Majoneza)
15431100 (Margarina)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 6. SKUPINA: SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE TER SUHO SADJE
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov):
6.1. sklop: Solata
6.2. sklop: Ostala zelenjava
6.3. sklop: Krompir
6.4. sklop: Stročnice
6.5. sklop: Južno sadje
6.6. sklop: Jabolka
6.7. sklop: Zgodnje spomladansko sadje
6.8. sklop: Ostalo sadje
6.9. sklop: Suho sadje
6.10. sklop: Zelenjava ekološke pridelave
6.11. sklop: Sadje ekološke pridelave
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15332410 (Suho sadje)
03220000 (Vrtnine, sadje in lupinarji)
15310000 (Krompir in izdelki iz krompirja)
15332000 (Predelano sadje in oreški)
03212200 (Sušene stročnice in zrna stročnic)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 7. SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELANJAVA IN SADJE
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov):
7.1. sklop: Zamrznjena zelenjava in sadje
7.2. sklop: Konzervirana in vložena zelenjava
7.3. sklop: Eko vložena zelenjava
7.4. sklop: Kislo zelje in repa
7.5. sklop: Konzervirano sadje
7.6. sklop: Marmelade
7.7. sklop: Eko marmelada
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15331170 (Zamrznjene vrtnine)
15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
15332400 (Konzervirano sadje)
15332200 (Marmelade in džemi; sadni želeji; pireji in namazi iz sadja ali oreškov)
03221114 (Repa)
15331142 (Predelano zelje)
15332230 (Marmelada)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 8. SKUPINA: SADNI SOKOVI IN VODA
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov):
8.1. sklop: Sok s 100 % sadno maso
8.2. sklop: Nektarji
8.3. sklop: Sadno žitne rezine
8.4. sklop: Vode
8.5. sklop: Eko sok
8.6. sklop: Sirupi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15321000 (Sadni sokovi)
15982100 (Koncentrirani sadni sokovi)
15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 9. SKUPINA: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov):
9.1. sklop: Riž
9.2. sklop: Mlevski izdelki
9.3. sklop: Instant mlevski izdelki
9.4. sklop: Kaše
9.5. sklop: Kosmiči
9.6. sklop: Testenine
9.7. sklop: Polnjene testenine
9.8. sklop: Dehidrirani izdelki in zlate kroglice
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03211000 (Žita)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15610000 (Žitni mlevski izdelki)
15613313 (Kosmiči ali enakovredno)
15850000 (Testenine)
15851220 (Polnjene testenine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 10. SKUPINA: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov):
10.1. sklop: Izdelki iz krompirjevega in ostalega testa
10.2. sklop: Izdelki iz zamrznjenega in svežega testa
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15310000 (Krompir in izdelki iz krompirja)
15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 11. SKUPINA: KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov):
11.1. sklop: Pšenični kruh
11.2. sklop: Kruhi s semeni in polnozrnati kruh
11.3. sklop: Ostali kruhi
11.4. sklop: Pekovsko pecivo
11.5. sklop: Ostalo pekovsko pecivo in izdelki
11.6. sklop: Keksi
11.7. sklop: Slaščičarska peciva, pecivo iz vzhajanega testa
11.8. sklop: Kruh, pecivo in ostali izdelki brez aditivov, konzervansov, z manj soli
11.9. sklop: Eko kruh pekovsko pecivo
11.10. sklop: Eko žita, mlevski izdelki, testenine
11.11. sklop: Eko pripravljeni pekovski izdelki, izdelki iz žit, kosmiči
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15811100 (Kruh)
15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
15811000 (Krušni izdelki)
15811500 (Pripravljeni krušni izdelki)
15612500 (Pekovski izdelki)
15821200 (Sladki keksi)
03211000 (Žita)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15610000 (Žitni mlevski izdelki)
15850000 (Testenine)
15851220 (Polnjene testenine)
15613313 (Kosmiči ali enakovredno)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 12. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov):
12.1. sklop: Kakavovi in kavni izdelki
12.2. sklop: Kakavove kreme
12.3. sklop: Čaji
12.4. sklop: Razni praški
12.5. sklop: Kisi
12.6. sklop: Med
12.7. sklop: Eko med
12.8. sklop: Začimbe
12.9. sklop: Ostala živila in dodatki jedem
12.10. sklop: Ostala živila
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15841000 (Kakav)
15863000 (Čaj)
15871000 (Kis; omake; kombinirane začimbe; gorčična moka in zdrob; pripravljena gorčica)
15870000 (Začimbe in začimbna sredstva)
15872400 (Sol)
15831000 (Sladkor)
15800000 (Razna živila)
15861000 (Kava)
15862000 (Kavni nadomestki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-487/2016
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 16. 5. 2016
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 17. 5. 2016
Čas: 10:00
Kraj: Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, II. nadstropje, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Pooblaščeni predstavniki ponudnikov (obvezno s pooblastilom in osebnim dokumentom). Zakoniti zastopniki ponudnika ne potrebujejo pooblastila.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/14940-38148148170785773990/OBJAVA.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 3. 5. 2016
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 3. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.03.2016   14:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,


Ali je možno točneje definirati za katero vrsto osliča se povprašujete?
Namreč na tržišču obstaja veliko različnih kvalitet osliča.
Prosim vas za informacijo kateri je za vas primeren:
Merlucius hubbsi - argentinski oslič ali
Theragra chalcogramma - aljaški polak oziroma
Katera druga vrsta?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:

Naročnik želi argentinskega osliča.

Datum objave: 11.04.2016   13:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

8. Skupina živil: sadni sokovi in voda
3. sklop: 13 sadno žitna rezina-okus čokolade pakirana 25-30g 80% sadja- izdelka ne najdemo na trgu. Lahko pa ponudimo:
Sadno žitna rezina okus čokolada-pomaranča pakirana po 25 g z min. 50 % sadja ALI Sadno žitna rezina okus čokolada z min 80 oz. 90 % sadja pakirana po 35 g

Prosim sporočite kaj želite!ODGOVOR
Naročnik popravlja gramaturo: 20-40 g. Sadni delež ostane, tako kot je.Datum objave: 11.04.2016   13:06
VPRAŠANJE
Sklop 7.1, artikel 5: ali želite rumen ali zelen stročji fižol?

ODGOVOR
Naročnik želi rumeni stročji fižol.Datum objave: 11.04.2016   13:06
VPRAŠANJE
Sklop 7.1, artikli 16-18: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg?

ODGOVOR
DA.Datum objave: 15.04.2016   08:19
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo za uvrstitev sklopa Dietna prehrana v predmet javnega naročanja.
V kolikor dietna živila ne bodo uvrščena v predmet javnega naročanja, nas, kot ponudnika dietnih živil, zanima, na kakšen način boste izbirali dobavitelje za dietna živila, saj bi želeli sodelovati pri njihovi dobavi.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik je pripravil razpisno dokumentacijo in tehnične specifikacije skladno s potrebami naročnika in skladno z veljavno javno naročniško zakonodajo. Naročnik je upošteval pravila 5. odstavka 14. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2). Naročnik bo na podlagi ustaljenega notranjega poslovanja izbiral dobavitelje dietnih živil, ki jih ni objavil v objavi JN 2124/2016.


Naročnik še dodaja, da bo za objavljene odgovore z dne 31.3.2016 in 11.4.2016 objavil popravek ponudbenega predračuna.Datum objave: 22.04.2016   07:41
VPRAŠANJE
Vezano na vaš odgovor objavljen 15.4.2016 ob 8:19 glede neobjavljenega sklopa diet:

Do sedaj nam, kljub našim, za naročnika, ugodnim cenam, ni bilo omogočeno sodelovanje na področju dietne prehrane. Zato nas zanima, na koga lahko naslovimo svojo ponudbo za diete.

Hvala vnaprej za vaš odgovor.

ODGOVOR

Naročnik je Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Štembalova ulica 2a, 1000 Ljubljana, ki bo zbiral ponudbe.
Datum objave: 22.04.2016   07:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Vljudno prosimo za odgvore na spodnja vprašanja

2. sklop: KONZERVIRANE RIBE
9 tunin namaz v tubi enakovredno rio mare – ali lahko ponudimo izdelek, ki je pakiran kot pašteta (ALU lonček)?

5. Skupina živil: olja in izdelki
1. sklop: OLJA
3 jedilono sončnično olje - plastenka 5/1 – Ali vam lahko ponudimo 10l ali 1l pakiranje?
4 olje bučno - solatno 1/1 100% - Prosim natančneje določite opis izdelka. Ali želite 100% bučno olje ali solatno bučno olje (z 20% bučnega olja)?


3. sklop: MARGARINE
7 Margarina za peko 500 g, enakovredno Rama – Ali vam lahko ponudimo 250g pakiranje?
8 margarina porcija 1,5g do 2,5g – Verjetno je prišlo do tiskarske napake in ste pri gramaturi izdelka mislili od 15g do 25g. Prosim za potrditev, saj v razpisanem pakiranju izdelka ni.
9 mast za peko v komvektomatu 2,4 -- 3,7 kg – Gramatura margarine za konvektomat se meri v litrih in ne v kg. Prosim, da spremenite opis izdelka in enote mere spremenite iz kg v l.
10 margarina za namaze 250g enakovredno Rama – Ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje?

2. sklop: KONZERVIRANA in VLOŽENA ZELENJAVA
21 Grah vložen 3 - 4 kg – Ali vam lahko ponudimo 2500g pakiranje?
22 Grah vložen 600 - 800 g – Ali vam lahko ponudimo 400g pakiranje?
23 Koruza 3-4 kg – Koruze v željeni gramaturi ne najdemo?
Ali vam lahko ponudimo 2600g pakiranje?
41 Djuveč-mešanica zelenjave 3 - 4 kg – Ali lahko ponudimo 4200g pakiranje?

5. sklop: KONZERVIRANO SADJE
51 Breskov kompot 3-4 kg – ali lahko ponudimo pakiranje 2600g ali 4250g? V iskanem razponu izdelka ne najdemo.
55 Marelični kompot 3-4 kg– ali lahko ponudimo pakiranje 2500g? V iskanem razponu izdelka ne najdemo.
56 Slivov kompot 3-4 kg – Slivovega kompote ne najdemo v željeni gramaturi. Ali vam lahko ponudimo 4100g pakiranje?
58 Kompot sadna solata 3-4 kg – Sadne solate v željenem pakiranju ne najdemo.
Ali lahko ponudimo 4200g pakiranje?

6. sklop: MARMELADE
63 Marmelada višnjeva 3-5 kg – Ali lahko ponudimo višnjevo marmelado v 850g pakiranju? Ali vam mogoče lahko ponudimo druge okuse (npr jagoda, slivova) v 3-5kg pakiranju?

1. sklop: SOK S 100% sadno maso
5 Jabolčni sok 100% 2 dcl, brez konzervansov, brez dodanega sladkorja in umetnih sladil – Ali lahko ponudimo 250ml pakiranje. Ceno bi ustrezno preračunali na 200ml pakiranje?
6 Pomarančni sok 100% 2 dcl brez konzervansov, brez dodanega sladkorja in umetnih sladil – Ali lahko ponudimo 250ml pakiranje. Ceno bi ustrezno preračunali na 200ml pakiranje? Lahko pa podamo ceno na kos, tako, da naročnik plača porcijo.
7 Jabolčni sok izdelan iz zgoščenega soka 100% 2dcl brez konzervansov, brez dodanega sladkorja in umetnih sladil – Ali lahko ponudimo 250ml pakiranje. Ceno bi ustrezno preračunali na 200ml pakiranje?

6. sklop: SIRUPI
20 gozdni sadeži 100% 5-6 l brez dodanega sladkorja in kon, - ali lahko ponudimo pakiranježeljen izdelek v 700ml pakiranju slovenskega proizvajalca ?

1. sklop: RIŽ
1 Beli riž glaziran 1. vrste 15kg – Ali vam lahko ponudimo 5kg pakiranje, namreč 15kg pakiranje ne najdemo.
3 Dolgozrnati parboiled riž extra kakov. 1/1- vakumsko pakiranje – Ali vam lahko ponudimo riž, ki ni vakumsko pakiran? Način pakiranja ne vpliva na kvaliteto riža.

3. sklop: INSTANT MLEVSKI IZDELKI
19 Polenta instant 5/1 – Ali vam lahko ponudimo pakiranje 4/1? Ceno bi ustrezno preračunali na 5kg.

5. sklop: KOSMIČI
24 Koruzni kosmiči 250g – Ali vam lahko ponudimo 375g pakiranje. Ceno bi ustrezno preračunali na 250g.
25 Koruzni kosmiči ½ kg – Ali vam lahko ponudimo 375g ali 1000g pakiranje
26 Sojini kosmiči 200-500 g – Ali vam lahko ponudimo 150g pakiranje ali 1500g?


8. sklop: DEHIDRIRANI IZDELKI IN ZLATE KROGLICE
49 Zdrobovi žličniki 1/1 – Zdrobovi žličniki v 1kg pakiranju ne obstajajo. Ponudimo vam lahko 1500g pakiranje kot npr. Knorr.
51 Zlate krogljice 100- 500 g – Ali lahko ponudimo 1000g pakiranje?

5. sklop: OSTALO PEKOVSKO PECIVO IN IZDELKI
42 Grisini 25 g – Ali lahko ponudimo 200g pakirnanje? Ceno bi ustrezno preračunali na 25g.
43 Grisini graham polnozrnati 100g – Ali lahko ponudimo 125g pakiranje? Ceno bi ustrezno preračunali na 100g.
44 Prepečenec 20 --- 40 g – Prosim, da enote mere spremenite iz kom v kg, da bodo ponudbe primerljive med seboj. Prosim da pri tem tudi določite orientacijsko količino v kg, ki jo potrebujete.

6. sklop: KEKSI
46 Keksi navadni 1/1 – Ali lahko ponudimo 800g pakiranje?


1. sklop: KAKAVOVI IN KAVNI IZDELKI
4 Čokolada jedilna 1/1 – Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
2. sklop: KAKAVOVE KREME
8 Namaz kremni dvobarvni 1/1, -Namaz v 1kg pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo 750g pakiranje?

3. sklop: ČAJI
12 otroški čaj 40gx20 kos – Ali lahko ponudimo 1000g pakiranje, filter verige, 800g pakiranja namreč ne najdemo.
13 Šipkov čaj , filter vrečke, gastro veriga – ali lahko ponudimo okus šipek s hibiskusom?

5. sklop: KISI
20 balzamični kis, 1/1 – Balzamični kis v 1l embalaži ne obstaja.
Ali vam lahko ponudimo 500ml pakiranje?

6. sklop: MED
23 Med cvetlični 1/1, - Med je običajno v 900g pakiranju. Prosim, da spremenite opis izdelka.
24 Med mešani 1/1 – Med, ki bi bil deklariran kot mešani ne obstaja oziroma kot mešani se lahko smatra cvetlični ali gozdni med. Prosim sporočite, kaj vam lahko ponudimo. Med je običajno v 900g pakiranju. Prosim, da spremenite opis izdelka.

7. sklop: EKO MED
25 Eko med 900 g – ali lahko ponudimo pakiranje 450g?

9. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI JEDEM
40 Sladkor rjavi trsni 1/1 – Ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje?
44 Žele sadni bonboni 200 g – Ali vam lahko ponudimo 300g pakiranje? Ceno bi ustrezno preračunali na 200g.

10. sklop: ostala živila
46 paradižnikova juha 1000g – V razpisni dokumantaciji na strani 14
47 kokošja juha 1000 g – V razpisni dokumentaciji na str. 14 imate navedeno, da artikli naj ne vsebujejo mononatrijevega glutaminata (ojačevalca okusov). Žal vse kokošje juhe na tržišču vsebujejo oj. Okusov. Prosim, da nam dovolite ponuditi kokošjo juho, ki vsebuje ojačevalec okusov. V kolikor pa želite juho brez oj. Okusa vam lahko ponudimo druge okuse (zelenjavna bistra, gobova, porova,…)
48 goveja juha 1000 g – – V razpisni dokumentaciji na str. 14 imate navedeno, da artikli naj ne vsebujejo mononatrijevega glutaminata (ojačevalca okusov). Žal vse goveje juhe v 1000g pakiranju vsebujejo ojač. Okusov. Lahko pa vam ponudimo govejo jušno osnovo v pakiranju 800g, ki pa ne vsebuje ojač. Okusa. Prosim da sporočite ali želite juho z ojač. Okusa v 100g pakiranju ali vam ponudimo jušno osnovo v 800g pakiranju brez ojačevalcev okusa.

Najlepša hvala za odgovore in lep pozdrav, LŠD


ODGOVOR

2. sklop: KONZERVIRANE RIBE
9 tunin namaz v tubi enakovredno rio mare – ali lahko ponudimo izdelek, ki je pakiran kot pašteta (ALU lonček)? Odgovor naročnika: NE.

5. Skupina živil: olja in izdelki
1. sklop: OLJA
3 jedilono sončnično olje - plastenka 5/1 – Ali vam lahko ponudimo 10l ali 1l pakiranje? Odgovor naročnika: Naročnik spreminja gramaturo - 5-10 l.
4 olje bučno - solatno 1/1 100% - Prosim natančneje določite opis izdelka. Ali želite 100% bučno olje ali solatno bučno olje (z 20% bučnega olja)?
Odgovor naročnika: Naročnik želi 100 % bučno olje.

3. sklop: MARGARINE
7 Margarina za peko 500 g, enakovredno Rama – Ali vam lahko ponudimo 250g pakiranje? Odgovor naročnika: NE.

8 margarina porcija 1,5g do 2,5g – Verjetno je prišlo do tiskarske napake in ste pri gramaturi izdelka mislili od 15g do 25g. Prosim za potrditev, saj v razpisanem pakiranju izdelka ni. Odgovor naročnika: Naročnik potrjuje, da je mislil 15 g – 25 g.

9 mast za peko v komvektomatu 2,4 -- 3,7 kg – Gramatura margarine za konvektomat se meri v litrih in ne v kg. Prosim, da spremenite opis izdelka in enote mere spremenite iz kg v l. Odgovor naročnika: Naročnik spreminja enoto mere v l. Ocenjena količina ostane enaka.

10 margarina za namaze 250g enakovredno Rama – Ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje? Odgovor naročnika: NE.

2. sklop: KONZERVIRANA in VLOŽENA ZELENJAVA
21 Grah vložen 3 - 4 kg – Ali vam lahko ponudimo 2500g pakiranje? Odgovor naročnika: DA. Naročnik spreminja gramaturo 2500-4000g.
22 Grah vložen 600 - 800 g – Ali vam lahko ponudimo 400g pakiranje? Odgovor naročnika: DA. Naročnik spreminja gramaturo 400-800g.
23 Koruza 3-4 kg – Koruze v željeni gramaturi ne najdemo?
Ali vam lahko ponudimo 2600g pakiranje? Odgovor naročnika: DA. Naročnik spreminja gramaturo: 2600-4000g.
41 Djuveč-mešanica zelenjave 3 - 4 kg – Ali lahko ponudimo 4200g pakiranje? Odgovor naročnika: DA. Naročnik spreminja gramaturo: 3000-4200g.

5. sklop: KONZERVIRANO SADJE
51 Breskov kompot 3-4 kg – ali lahko ponudimo pakiranje 2600g ali 4250g? V iskanem razponu izdelka ne najdemo. Odgovor naročnika: DA. Naročnik spreminja gramaturo: 2600-4250g.
55 Marelični kompot 3-4 kg– ali lahko ponudimo pakiranje 2500g? V iskanem razponu izdelka ne najdemo. Odgovor naročnika: DA. Naročnik spreminja gramaturo: 2500-4000g.
56 Slivov kompot 3-4 kg – Slivovega kompote ne najdemo v željeni gramaturi. Ali vam lahko ponudimo 4100g pakiranje? Odgovor naročnika: DA. Naročnik spreminja gramaturo: 3000-4100 g.
58 Kompot sadna solata 3-4 kg – Sadne solate v željenem pakiranju ne najdemo.
Ali lahko ponudimo 4200g pakiranje? Odgovor naročnika: DA. Naročnik spreminja gramaturo 3000-4200 g.

6. sklop: MARMELADE
63 Marmelada višnjeva 3-5 kg – Ali lahko ponudimo višnjevo marmelado v 850g pakiranju? Ali vam mogoče lahko ponudimo druge okuse (npr jagoda, slivova) v 3-5kg pakiranju? Odgovor naročnika: NE


1. sklop: SOK S 100% sadno maso
5 Jabolčni sok 100% 2 dcl, brez konzervansov, brez dodanega sladkorja in umetnih sladil – Ali lahko ponudimo 250ml pakiranje. Ceno bi ustrezno preračunali na 200ml pakiranje? Odgovor naročnika: NE
6 Pomarančni sok 100% 2 dcl brez konzervansov, brez dodanega sladkorja in umetnih sladil – Ali lahko ponudimo 250ml pakiranje. Ceno bi ustrezno preračunali na 200ml pakiranje? Lahko pa podamo ceno na kos, tako, da naročnik plača porcijo. Odgovor naročnika: NE
7 Jabolčni sok izdelan iz zgoščenega soka 100% 2dcl brez konzervansov, brez dodanega sladkorja in umetnih sladil – Ali lahko ponudimo 250ml pakiranje. Ceno bi ustrezno preračunali na 200ml pakiranje? Odgovor naročnika: NE

6. sklop: SIRUPI
20 gozdni sadeži 100% 5-6 l brez dodanega sladkorja in kon, - ali lahko ponudimo pakiranježeljen izdelek v 700ml pakiranju slovenskega proizvajalca ?
Odgovor naročnika: NE


1. sklop: RIŽ
1 Beli riž glaziran 1. vrste 15kg – Ali vam lahko ponudimo 5kg pakiranje, namreč 15kg pakiranje ne najdemo.
Odgovor naročnika: Naročnik želi gramaturo: 10-15 kg.

3 Dolgozrnati parboiled riž extra kakov. 1/1- vakumsko pakiranje – Ali vam lahko ponudimo riž, ki ni vakumsko pakiran? Način pakiranja ne vpliva na kvaliteto riža. Odgovor naročnika: Naročnik želi vakuumsko pakiranje.

3. sklop: INSTANT MLEVSKI IZDELKI
19 Polenta instant 5/1 – Ali vam lahko ponudimo pakiranje 4/1? Ceno bi ustrezno preračunali na 5kg. Odgovor naročnika: NE.

5. sklop: KOSMIČI
24 Koruzni kosmiči 250g – Ali vam lahko ponudimo 375g pakiranje. Ceno bi ustrezno preračunali na 250g. Odgovor naročnika: NE.

25 Koruzni kosmiči ½ kg – Ali vam lahko ponudimo 375g ali 1000g pakiranje Odgovor naročnika: Naročnik spreminja gramaturo: 375-1000g.

26 Sojini kosmiči 200-500 g – Ali vam lahko ponudimo 150g pakiranje ali 1500g? Odgovor naročnika: Naročnik spreminja gramaturo: 150-1500g.

8. sklop: DEHIDRIRANI IZDELKI IN ZLATE KROGLICE
49 Zdrobovi žličniki 1/1 – Zdrobovi žličniki v 1kg pakiranju ne obstajajo. Ponudimo vam lahko 1500g pakiranje kot npr. Knorr.
Odgovor naročnika: Naročnik spreminja gramaturo: 1000-1500 g.

51 Zlate krogljice 100- 500 g – Ali lahko ponudimo 1000g pakiranje?
Odgovor naročnika: Naročnik spreminja gramaturo: 100-1000g.

5. sklop: OSTALO PEKOVSKO PECIVO IN IZDELKI
42 Grisini 25 g – Ali lahko ponudimo 200g pakirnanje? Ceno bi ustrezno preračunali na 25g. Odgovor naročnika: NE.
43 Grisini graham polnozrnati 100g – Ali lahko ponudimo 125g pakiranje? Ceno bi ustrezno preračunali na 100g. Odgovor naročnika: NE.
44 Prepečenec 20 --- 40 g – Prosim, da enote mere spremenite iz kom v kg, da bodo ponudbe primerljive med seboj. Prosim da pri tem tudi določite orientacijsko količino v kg, ki jo potrebujete. Odgovor naročnika: NE.

6. sklop: KEKSI
46 Keksi navadni 1/1 – Ali lahko ponudimo 800g pakiranje? Odgovor naročnika: NE.

1. sklop: KAKAVOVI IN KAVNI IZDELKI
4 Čokolada jedilna 1/1 – Ali lahko ponudimo 500g pakiranje? Odgovor naročnika: NE.

2. sklop: KAKAVOVE KREME
8 Namaz kremni dvobarvni 1/1, -Namaz v 1kg pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo 750g pakiranje? Odgovor naročnika: Da. Naročnik spreminja gramaturo: 750-1000g.

3. sklop: ČAJI
12 otroški čaj 40gx20 kos – Ali lahko ponudimo 1000g pakiranje, filter verige, 800g pakiranja namreč ne najdemo. Odgovor naročnika: Da.

13 Šipkov čaj , filter vrečke, gastro veriga – ali lahko ponudimo okus šipek s hibiskusom? Odgovor naročnika: NE, naročnik želi samo šipkov čaj.

5. sklop: KISI
20 balzamični kis, 1/1 – Balzamični kis v 1l embalaži ne obstaja.
Ali vam lahko ponudimo 500ml pakiranje?
Odgovor naročnika: Da. Naročnik spreminja gramature: 500 ml-1 l.

6. sklop: MED
23 Med cvetlični 1/1, - Med je običajno v 900g pakiranju. Prosim, da spremenite opis izdelka.
Odgovor naročnika: Naročnik spreminja gramature: 900-1000 g.
24 Med mešani 1/1 – Med, ki bi bil deklariran kot mešani ne obstaja oziroma kot mešani se lahko smatra cvetlični ali gozdni med. Prosim sporočite, kaj vam lahko ponudimo. Med je običajno v 900g pakiranju. Prosim, da spremenite opis izdelka.
Odgovor naročnika: Naročnik želi gozdni med. Gramatura: 900-1000 g.

7. sklop: EKO MED
25 Eko med 900 g – ali lahko ponudimo pakiranje 450g? Odgovor naročnika: DA.

9. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI JEDEM
40 Sladkor rjavi trsni 1/1 – Ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje? Odgovor naročnika: DA. Naročnik spreminja gramaturo: 500-1000 g.

44 Žele sadni bonboni 200 g – Ali vam lahko ponudimo 300g pakiranje? Ceno bi ustrezno preračunali na 200g.
Odgovor naročnika: DA. Naročnik spreminja gramaturo na: 200-300 g.

10. sklop: ostala živila
46 paradižnikova juha 1000g – V razpisni dokumantaciji na strani 14
47 kokošja juha 1000 g – V razpisni dokumentaciji na str. 14 imate navedeno, da artikli naj ne vsebujejo mononatrijevega glutaminata (ojačevalca okusov). Žal vse kokošje juhe na tržišču vsebujejo oj. Okusov. Prosim, da nam dovolite ponuditi kokošjo juho, ki vsebuje ojačevalec okusov. V kolikor pa želite juho brez oj. Okusa vam lahko ponudimo druge okuse (zelenjavna bistra, gobova, porova,…)

Odgovor naročnika: Ponudnik lahko ponudi paradižnikovo, kokošjo in govejo juho z ojačevalcem okusa, ki naj bodo pakirane po 1000g.

Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna, glede na objavljene odgovore na vprašanja.
Datum objave: 03.05.2016   15:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

MESO IN MESNI IZD.

-MLETO MESO
št.21.mleto goveje meso- ali sprašujete po mladem govejem oz.junečjem mesu? Mleto pleče ali mleto stegno?

JUNČJE MESO ali MLADO GOVEJE MESO je meso bikov, starih od 12 do 24 mesecev, meso moških kastratov (volov), starih od 12 do 30 mesecev in meso telic ter krav, starih od 12 do 30 mesecev.
GOVEJE MESO pa je meso telic in krav nad 30 mesecev starosti, meso kastratov nad 30 mesecev starosti in meso bikov nad 24 mesecev starosti

-MESNINE
št.25.kranjska klobasa- s certifikatom ali navadna klobasa za kuhanje?

PAŠTETE
št.46.jetrna pašteta- svinjska?ODGOVOR


MLETO MESO:
Mleto meso (zap. št. 21): Ponudnik lahko ponudi mlado goveje meso oz. junčje meso ali goveje meso. Naročnik želi mleto goveje stegno.

MESNINE:
Kranjska klobasa (zap. št. 25): brez certifikata.

PAŠTETE:
Jetrna pašteta (zap. št. 46): mešano svinjsko in goveje meso ter jetra.