Dosje javnega naročila JN2556/2014
Naročnik: VRTEC TRNOVO 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN2556/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.03.2014
JN3040/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.03.2014
JN3975/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.04.2014
    JN2556/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2014/S 047-078336
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 4. 3. 2014
Številka objave: JN2556/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE VRTEC TRNOVO, Kolezijska ulica 11, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: ga. Meta Bizjak, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064442. Telefaks +386 13064407. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Trnovo.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: - Vrtec Trnovo, Kolezijska 11, 1000 Ljubljana,
- Vrtec Trnovo, Karunova 16a, 1000 Ljubljana.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: v mesecih: 24
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za dvoletno obdobje za potrebe prehrane Vrtca Trnovo.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 1. SKUPINA: KONVENCIONALNO IN EKOLOŠKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
1.1. sklop Mleko, jogurti, skute, smetana, maslo, siri, pudingi, sladoled in namazi
1.2. sklop Bio mleko in bio mlečni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 2. SKUPINA: MESO IN MESNI IZDELKI TER EKOLOŠKO MESO
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
2.1. sklop Sveže goveje, telečje, svinjsko in žrebičkovo meso
2.2. sklop Mesni izdelki
2.3. sklop Perutninsko meso, perutninski izdelki in mesnine
2.4. sklop Kunčje meso
2.5. sklop Bio meso
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 3. SKUPINA: RIBE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
3.1. sklop Zamrznjene ribe
3.2. sklop Konzervirane ribe
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 4. SKUPINA: JAJCA
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope:
4.1 sklop: Kokošja jajca
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 5. SKUPINA: SVEŽA ZELENJAVA, SVEŽE SADJE, SUHO SADJE TER EKOLOŠKO SVEŽE SADJE IN EKOLOŠKA SVEŽA ZELENJAVA
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
5.1. sklop Sveža zelenjava in sadje ter suho sadje
5.2. sklop Bio zelenjava
5.3. sklop Bio jabolka in hruške
5.4 sklop: Sveže pripravljene solate
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 6. SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
6.1. sklop Konzervirana in vložena zelenjava in sadje
6.2. sklop Zamrznjena zelenjava in sadje
6.3. sklop Kislo zelje in kisla repa
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15330000 (Predelano sadje in vrtnine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 7. SKUPINA: SADNI SOKOVI, SIRUPI IN BIO SADNI SOK
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope:
7.1 sklop: Sadni sokovi in nektarji ter sirupi
7.2 sklop. Bio sadni sokovi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
15321800 (Koncentrirani sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 8. SKUPINA: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
8.1. sklop Izdelki iz krompirjevega testa
8.2. sklop Izdelki iz ostalega testa
8.3. sklop Zrezki, polpeti
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 9. SKUPINA: KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
9.1. sklop Mlevski izdelki in testenine
9.2. sklop Riž, kaše, kosmiči
9.3. sklop Bio žita, bio kaše in bio kosmiči
9.4. sklop Bio testenine
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 10. SKUPINA: KONVENCIONALNI IN EKOLOŠKI KRUH TER PEKOVSKO PECIVO
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
10.1. sklop Kruh
10.2. sklop Pšenični kruh brez vseh aditivov z manj soli (moka, sol, kvas, voda)
10.3. sklop Bio kruh, žemlje, štručke
10.4. sklop Ostalo pekovsko pecivo
10.5 sklop Pekovsko pecivo (žemlje, štručke, bombete,...)
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 11. SKUPINA: KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI IN EKOLOŠKI KEKSI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
11.1. sklop Keksi in slaščičarski izdelki
11.2. sklop Bio keksi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 12. SKUPINA: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO IN DIETNA ŽIVILA
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
12.1. sklop Splošno prehrambeno blago
12.2. sklop Med
12.3. sklop Dietna živila
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Ponudbena vrednost. Ponder: 90
2. Več ekoloških živil. Ponder: 5
3. Embalaža. Ponder: 5
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-179/2014-7
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 14. 4. 2014
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 14. 4. 2014
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, MU, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Za sklope ekoloških živil je merilo ekonomsko najugodnejša ponudba:
- merilo “ponudbena vrednost“ - do 95 točk;
- merilo “embalaža“ - do 5 točk.

V prilogi B (Informacije o sklopih) je naročnik opredelil skupine živil. Skupine živil je razdelil na sklope, ki so opredeljeni v kratkem opisu.

Ostala določila so v razpisni dokumentaciji.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/3/7989-59953703772322938825/OBJAVA_V
RTEC_TRNOVO.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 4. 4. 2014
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 3. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN3040/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 14. 3. 2014
  • JN3975/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 3. 4. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.03.2014   11:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
PREDRAČUN 1.1. SKLOP MLEKO, JOGURTI, SKUTE, SMETANA, MASLO, SIRI, PUDINGI, SLADOLEDI IN NAMAZI

Zap. št. 21 je prez količine. Prosimo za popravek

Zap. št. 1 - pa ne upoštevate načelo enakopravnosti, ker se navedli 10l mleko, to pa ima samo ena mlekarna, Prosimo za popravek tudi tega artikla.

Hvala.

ODGOVOR 1:
Naročnik živila pod zaporedno številko 21 sklopa 1.1 ne potrebuje in bo umaknjen iz razpisa. Objavljen bo popravek predračunskega obrazca tega sklopa.
Pri živilu pod zaporedno številko 1 bo popravljen opis vrste blaga, in sicer na: “Pasterizirano, homogenizirano mleko 3,5 % mm, brez konz. in aditivov, 10 – 15 l”.


Datum objave: 14.03.2014   11:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

ali je možno dobiti razpisno dokumentacijo s predračunom in ponudbeno dokumentacijo v odprti obliki - PDF in ne zazipano , oziroma stisnjeno z WIN RAR programom.

Hvala in lp


ODGOVOR 2:
Ponudnik lahko ponudbene obrazce za pripravo ponudbe v Word obliki zahteva po elektronski pošti na naslovu meta.bizjak@ljubljana.si. Predračunski obrazci v Excelu so v objavi.


Datum objave: 14.03.2014   11:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

V navodilih za izdelavo ponudbe ste zapisali:

»Naročnik bo za posamezen sklop z ocenjevanjem po merilih izbral praviloma dva najugodnejšega ponudnika, ki bosta oddala popolno ponudbo.« … »Skladno z navedenim bo posamezna istovrstna (enakovredna) razpisana živila znotraj sklopa kupoval pri tistem izmed izbranih ponudnikov, ki bo v predračunu ponudil najnižjo ceno na enoto mere.«

Zanima nas, kako bomo izbrani ponudniki vedeli, za katere izdelke smo izbrani in za katere ne. Boste izbranim ponudnikom poslali seznam artiklov, katere naj bi dobavljali po razpisnih cenah? Za neizbrane izdelke nismo pripravljeni fiksirati cen za daljša obdobja (razlog: ne naročanje blaga pomeni nedoseganje količin pri viru surovin/končnih izdelkov, nato sledijo višje vhodne cene).

Dobavitelji moramo vedeti za okvirno količino dobavljenega blaga, saj na osnovi tega planiramo proizvodnjo oziroma nabavo surovin ali gotovih izdelkov. Na osnovi iskanih količin podamo ceno. Ker so sklopi drobljeni, verjetno z namenom, da pridobite čim konkurenčnejše ponudbe, kar pozdravljamo, ne vidimo smisla po izbiri dveh dobaviteljev na posamezni sklop. Vsaj ne na tak način, kot ste ga opisali.

Včasih ste opredeli vsaj informativno, koliko % bo naročnik kupil pri posameznem dobavitelju, v kolikor sta izbrana dva ali več (s tem smo dobavitelji okvirno vedeli, kaka naročila lahko pričakujemo). S trenutnim način se zgublja transparentnost in menimo da naročilo ni pripravljeno v skladu ZJN-2.

Prosimo za odgovor na postavljeno vprašanje oziroma za rešitev, saj trenutna oddaja naročila ni v skladu z veljavno zakonodajo.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR 3:
Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije v obliki čistopisa z vidnimi popravki, v katerem bo določil delež naročil, ki jih bo naročnik vrednostno oddal posameznemu izbranemu ponudniku.
Ponudbeni obrazci (t. j. obrazci za prijavo) ne bodo spremenjeni.


Datum objave: 14.03.2014   11:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Še vedno čakamo na odgovor, ki smo vam ga zastavili 5. 3. 2014. Prosimo, da odgovorite, da lahko pričnemo z delom in ne odlagamo in večkrat dnevno gledamo, če je že odgovor.

Hvala.


ODGOVOR 4:
Odgovor je objavljen.

Lep pozdrav!

Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Möderndorfer, Vodja službe


Datum objave: 02.04.2014   14:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zanima nas ali ste se glede 5.4. sklopa (sveže pripravljena solata) zmotili v opisu predmeta javnega naročila ali v predračunu, saj v slednjem omenjenega sklopa ni moč zaslediti?

LP

ODGOVOR:
V ponudbenem obrazcu oziroma opisu predmeta javnega naročila je 5.4 sklop pomotoma naveden. Naročnik 5.4 sklop ne razpisuje.

Pripravila: Meta Bizjak
Sabina Gregorinčič, Višja svetovalka IDatum objave: 02.04.2014   14:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za št.objave v uradbemu listu EU.
Hvala

ODGOVOR:
2014/S 047-078336 z dne 7.3.2014. Popravek je bil objavljen pod številko 2014/S 055-091513 dne 19. 3. 2014.

Datum objave: 02.04.2014   14:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

v skladu z objavljenim odgovorom dne 14.3.2014 in popravljeno razpisno dokumentacijo Vas prosimo, da spremenite tudi 3.člen Okvirnega sporazuma.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
3. člen osnutka okvirnega sporazuma je že popravljen. Čistopis je bil na portalu javnih naročil objavljen pod številko JN3040/2014 dne 14. 3. 2014.

Pripravila: Meta Bizjak
Sabina Gregorinčič, Višja svetovalka I

Datum objave: 03.04.2014   13:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:
6.1 sklop: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE
2. Kumarice v kisu, pasterizirane, brez konz., do 4000g: ali lahko ponudimo pakiranje 4100g?
3. Paprika fileti v kisu, brez konz., do 4000g: ali lahko ponudimo pakiranje 4250g?
5. Paradižnikova mezga, brez konzervansev, 3100g: ali lahko ponudimo pakiranje 4500g?
7. Rdeča pesa - pasterizirana, brez konz. Do 4000g: ali lahko ponudimo pakiranje 4250g?
9. Gorčica -700g: ali lahko ponudimo pakiranje 680g?
10. Sadna solata, pasterizirana ali sterilizirana, brez brez koz., 3000g: ali lahko ponudimo pakiranje 2500g?
14. Breskov kompot, manj sladek, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., 3000g: ali lahko ponudimo pakiranje 4200g?

7.1 SKLOP: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI TER SIRUPI
6. Pomarančni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji): ali lahko ponudimo pakiranje 250ml?

10.4 SKLOP: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
25. Drobtine krušne, bele, do 5 kg: 5kg pakiranje je dobavitelj ukinil. Ali lahko ponudimo pakiranje 10kg?

12. 1 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1. Šipkov čaj, filter vrečke, gastro do 1 kg: ali lahko ponudimo čaj v filtru okus šipek-hibiskus?
8. Šipkov čaj, filter vrečke - do 3 g, pakiranje do 60 g: ali lahko ponudimo čaj gospodinjsko pakiranje okus šipek-hibiskus?
19. Kari, do 40g: ali lahko ponudimo pakiranje 50g?
26. Koperc, do 40 g: ali lahko ponudimo pakiranje 55g?
36. Jabolčni kis 4% , 1 L: ali lahko ponudimo jabolčni kis s 5% kislostjo (vsebuje 5% raztopine ocetne kisline)?
46 Zmes za krompirjevo testo, do 5 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 10kg? Proizvajalec je namreč ukinil 5kg pakiranje.

12.3 SKLOP: DIETNA ŽIVILA
71. Riževa ali sojina smetana, sladka do 250 ml: ali lahko ponudimo 300ml pakiranje? 250ml namreč ne obstaja.
72. Piškoti brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, slajeni z jabolčnim sokom, 150 - 180 g: ali lahko ponudimo piškote, ki so brez mleka, jajc, oreščkov, vendar niso slajeni z jabolčnim skokom, temveč vsebujejo surovi sladkor? Na tržišču obstajajo keksi, ki so slajeni z jabolčnim sokom, vendar lahko vsebujejo jajca, mleko in lupinasto sadje. Sporočite nam prosim, katere kekse želite, da vam ponudimo.
80. Margarina 40% maščobe,brez mleka in ml. sestavin od 120 do 150 g (Vitaquell extra vital in enakovredno): ali lahko ponudimo pakiranje 250g?
81. Marmelada – slivova brez konzervansov in umetnih sladil, do 500 g: ali lahko ponudimo pakiranje 850g?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR:
Naročnik bo z objavo popravka razpisne dokumentacije spremenil naslednje opise živil, in sicer na:
6.1 sklop: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE
2. Kumarice v kisu, pasterizirane, brez konz., do 4100 g,
3. Paprika fileti v kisu, brez konz., do 4250 g,
5. Paradižnikova mezga, brez konzervansev, 3100g – 4500 g,
7. Rdeča pesa - pasterizirana, brez konz. do 4250 g,
9. Gorčica od 650 do 700 g,
10. Sadna solata, pasterizirana ali sterilizirana, brez brez koz., 2500 – 3000 g,
14. Breskov kompot, manj sladek, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., 3000 g – 4200 g.

10.4 SKLOP: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
25. Drobtine krušne, bele, do 5 - 10 kg.

12. 1 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1. Šipkov čaj ali šipek-hibiskus čaj, filter vrečke, gastro do 1 kg,
19. Kari, do 50 g,
26. Koperc, do 55 g,
36. Jabolčni kis 4 - 5% , 1 L,
46 Zmes za krompirjevo testo, do 10 kg.

12.3 SKLOP: DIETNA ŽIVILA
71. Riževa ali sojina smetana, sladka do 300 ml,
72. Piškoti brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, slajeni z jabolčnim sokom ali surovim sladkorjem, 150 - 180 g
80. Margarina 40% maščobe,brez mleka in ml. sestavin do 250 g (Vitaquell extra vital in enakovredno), 81. Marmelada – slivova brez konzervansov in umetnih sladil, do 850 g.

Naročnik živila pod zaporedno številko 6 sklopa 7.1, to je Pomarančni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji) ne bo spreminjal.
Naročnik živila pod zaporedno številko 8, 12.1 sklopa, to je Šipkov čaj, filter vrečke - do 3 g, pakiranje do 60 g ne bo spreminjal.

Naročnik bo objavil popravek predračunskih obrazcev za sklope 6.1 (Konzervirana in vložena zelenjava in sadje), 10.4 (Ostalo pekovsko pecivo), 12.1 (Splošno prehrambeno blago) in 12.3 (Dietna živila).

Lep pozdrav!

Pripravila: Meta Bizjak
Sabina Gregorinčič, Višja svetovalka IDatum objave: 04.04.2014   10:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosimo za obrazložitev predložitve kopije veljavnega certifikata za distribucijo ekoloških živil.

Smo prodajalec končnemu potrošniku predpakiranih ekoloških živil in menimo, da nam ni potrebno predložiti certifikata za distribucijo ekoloških živil.

Uredbi ES 834/2007, ES 889/2008 in pravilnik UL 8/2014 se ne dotikajo distribucije končnim uporabnikom, kar javni zavodi zagotovo so. Omenjene uredbe po naših informacijah veljajo za pridelavo, predelavo in uvoz ekoloških živil, ne pa za prodajo končnemu kupcu, kadar gre za predpakirane izdelke.

Pozivamo vas za natančno obrazložitev te zahteve in na koga konkretno se nanaša (npr. kmetje z ekološko pridelavo, proizvodni ali predelovalni obrati z ekološko dejavnostjo).

Prosimo navedite točno na kateri člen omenjenih uredb se sklicujete v primeru distribucije predpakiranih ekoloških živil končnemu uporabniku.

Za čimprejšnji odgovor se vam najlepše zahvaljujemo.

ODGOVOR:
Spoštovani,

Zaradi zahtevnosti vprašanja smo za tolmačenje zahteve zaprosili pristojno ministrstvo, to je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Iz njihovega odgovora z dne 3. 4. 2014 povzemamo naslednje utemeljitve zahteve iz razpisne dokumentacije o predložitvi certifikata za distribucijo ekoloških živil:
2(b). člen Uredbe (ES) 834/2007 opisuje pojem »stopnja pridelave, priprave in distribucije«, ki pomeni katerokoli stopnjo od vključno primarne pridelave ekološkega proizvoda do vključno skladiščenja, predelave, prevoza, prodaje ali dobave končnemu potrošniku in po potrebi označevanje, oglaševanje, uvoz, izvoz in dejavnosti podnaročil.
Kar se tiče upoštevanja nadzornega sistema, je v 2. točki 28. člena Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 določeno, da so izvajalci lahko izvzeti iz kontrolnega sistema, v kolikor proizvode prodajajo neposredno končnim potrošnikom ali uporabnikom in teh proizvodov ne proizvajajo in pripravljajo, če jih skladiščijo samo na prostem mestu, ali jih ne uvažajo iz tretje države, in ki izvajanje teh dejavnosti niso prenesli na tretje osebe. To izjemo je Slovenija dovolila in jo določila v šestem odstavku 46. člena Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur, l. RS, št. 8/2004) na enak način kot to dovoljuje omenjena uredba.
Trgovci, ki izvajajo distribucijo ali ne skladiščijo samo na prodajnem mestu, morajo biti podvrženi nadzornemu sistemu. Edina izjema pri trgovcih na debelo, ki trgujejo le s predpakiranimi proizvodi in prodajajo neposredno končnim potrošnikom, kot je opisano v členu 28 (2) je, da se jih lahko preverja manj kot enkrat na leto (tretji odstavek 27. člena Uredbe 834/2007).

Lep pozdrav!

Pripravila: Meta Bizjak
Sabina Gregorinčič, Višja svetovalka IDatum objave: 04.04.2014   10:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosimo, da nam podate odgovor na spodnje vprašanje:
12.3 SKLOP: DIETNA ŽIVILA
72. Piškoti brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, slajeni z jabolčnim sokom, 150 - 180 g
Na trgu obstajajo:
a) piškoti, ki so deklarirani brez mleka, jajc in oreščkov, vendar niso slajeni z jabolčnim sokom, temveč vsebujejo surovi sladkor
b) piškoti, ki so slajeni z jabolčnim sokom, vendar lahko vsebujejo jajca, mleko in lupinasto sadje
Sporočite nam, katere piškote naj vam ponudimo, pod A ali po B?
V nasprotnem primeru postavko izločite iz razpisa, ker piškoti, ki jih vi zahtevate, ne obstajajo.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR:
Ponudnik ponudi piškote, ki so deklarirani brez mleka, jajc in oreščkov, ki vsebuje surovi sladkor.

Pripravila: Meta Bizjak
Sabina Gregorinčič, Višja svetovalka I