Dosje javnega naročila JN815/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Elektrika
ZJN-2: Odprti postopek

JN815/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.02.2015
JN2682/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.04.2015
    JN815/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 029-048559
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Elektrika

Datum objave: 6. 2. 2015
Številka objave: JN815/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Sabina Gregorinčič, V roke: Sabina Gregorinčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 3064416. Telefaks +386 3064407. E-pošta sabina.gregorincic@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

GB LJUBLJANA, Vojkova cesta 19, SI-1000 Ljubljana.

ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o., Verovškova ulica 62, SI-1000 Ljubljana.

LPP d.o.o., Celovška cesta 160, SI-1000 Ljubljana.

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana.

SNAGA, d.o.o., Povšetova ulica 6, SI-1000 Ljubljana.

ŽALE, d.o.o., Med hmeljniki 2, SI-1000 Ljubljana.

JP LPT d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, SI-1000 Ljubljana.

Lekarna Ljubljana, Komenskega ulica 11, SI-1000 Ljubljana.

ZOD Ljubljana, Ambrožev trg 7, SI-1000 Ljubljana.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, SI-1000 Ljubljana.

FESTIVAL LJUBLJANA, Trg francoske revolucije 1, SI-1000 Ljubljana.

LGL, Krekov trg 2, SI-1000 Ljubljana.

MGLC, Pod turnom 3, SI-1000 Ljubljana.

MGML, Gosposka ulica 15, SI-1000 Ljubljana.

MGL, Čopova ulica 14, SI-1000 Ljubljana.

Pionirski dom, Vilharjeva cesta 11, SI-1000 Ljubljana.

SMG, Vilharjeva cesta 11, SI-1000 Ljubljana.

Kinodvor, Kolodvorska ulica 13, SI-1000 Ljubljana.

Kino Šiška, Trg prekomorskih brigad 3, SI-1000 Ljubljana.

MKL, Kersnikova ulica 2, SI-1000 Ljubljana.

MKL, Kersnikova ulica 2, SI-1000 Ljubljana.

TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA d.o.o., Tehnološki park 19, SI-1000 Ljubljana.

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o., Dunajska cesta 18, SI-1000 Ljubljana.

VETERINARSKA POSTAJA LJUBLJANA d.o.o., Cesta v Mestni log 51A, SI-1000 Ljubljana.

Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, SI-1000 Ljubljana.

GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTURMA, Celovška cesta 98, SI-1000 Ljubljana.

GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA VIČ-RUDNIK, Gradaška ulica 24, SI-1000 Ljubljana.

KGBL, Ižanska cesta 12, SI-1000 Ljubljana.

CENE ŠTUPAR - CILJ, Linhartova cesta 13, SI-1000 Ljubljana.

Svetovalni center, Ljubljana, Gotska ulica 18, SI-1000 Ljubljana.

ZOO Ljubljana, Večna pot 70, SI-1000 Ljubljana.

ŠPORT LJUBLJANA, Celovška cesta 25, SI-1000 Ljubljana.

Javni zavod Mladi zmaji, Resljeva cesta 18, SI-1000 Ljubljana.

Ljubljanski grad, Grajska planota 1, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD, Črtomirova ulica 12, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA BIČEVJE, Splitska ulica 13, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA, Nusdorferjeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana.

OŠ DANILE KUMAR, Godeževa ulica 11, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA DR. VITA KRAIGHERJA, Trg 9. maja 1, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA DRAGOMELJ, Dragomelj 180, SI-1230 Domžale.

OŠ DRAVLJE, Klopčičeva ulica 1, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA - STANETA, Prušnikova ulica 85, SI-1210 Ljubljana - Šentvid.

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA, Ulica Pohorskega bataljona 1, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA, Gorazdova ulica 16, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA, Jarška cesta 34, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA KAREL DESTOVNIK-KAJUH, Jakčeva ulica 42, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA, Koširjeva ulica 2, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA, Cesta v Mestni log 46, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA KOSEZE, Ledarska ulica 23, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA LEDINA, Komenskega ulica 19, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA LIVADA, Ulica Dušana Kraigherja 2, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK, Gregorčičeva ulica 16, SI-1000 Ljubljana.

Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9, SI-1231 Ljubljana - Črnuče.

OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA, Gašperšičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA, Štembalova ulica 2A, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA, Ipavčeva ulica 1, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA, Kamnogoriška cesta 35, SI-1000 Ljubljana.

OŠ NOVE FUŽINE, Preglov trg 8, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE, Clevelandska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.

OŠ OSKARJA KOVAČIČA, Ob dolenjski železnici 48, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA POLJANE, Zemljemerska ulica 7, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA POLJE, Polje 358, SI-1260 Ljubljana - Polje.

OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA, Prežihova ulica 8, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA PRULE, Prule 13, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA, Derčeva ulica 1, SI-1000 Ljubljana.

OŠ SAVSKO NASELJE, Matjaževa ulica 4, SI-1000 Ljubljana.

OŠ SOSTRO, Cesta II. grupe odredov 47, SI-1261 Ljubljana - Dobrunje.

OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA, Gasilska cesta 17, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID, Prušnikova ulica 98, SI-1210 Ljubljana - Šentvid.

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO, Cesta v Gameljne 7, SI-1211 Ljubljana - Šmartno.

OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA, Čufarjeva ulica 11, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA TRNOVO, Karunova ulica 14A, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA, Adamičeva ulica 16, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA VIČ, Abramova ulica 26, SI-1000 Ljubljana.

OŠ VIŽMARJE-BROD, Na gaju 2, SI-1000 Ljubljana.

OŠ VODMAT, Potrčeva ulica 1, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI, Cesta na Bokalce 1, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA, Zadobrovška cesta 35, SI-1260 Ljubljana - Polje.

OSNOVNA ŠOLA ZALOG, Cerutova ulica 7, SI-1000 Ljubljana.

Osnovna šola Kašelj, Kašeljska cesta 119A, SI-1260 Ljubljana - Polje.

GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTURMA, Celovška cesta 98, SI-1000 Ljubljana.

GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA MOSTE-POLJE, Ob Ljubljanici 36, SI-1000 Ljubljana.

VIŠKI VRTCI, Jamova cesta 23, SI-1000 Ljubljana.

SVIZ SINDIKAT VRTEC CICIBAN, Šarhova ulica 29, SI-1000 Ljubljana.

VRTEC ČRNUČE, Dunajska cesta 400, SI-1231 Ljubljana - Črnuče.

VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN, Erjavčeva cesta 29, SI-1000 Ljubljana.

VRTEC GALJEVICA, Galjevica 35, SI-1000 Ljubljana.

Vrtec Andersen, Rašiška ulica 7, SI-1000 Ljubljana.

VRTEC JELKA, Glavarjeva ulica 18A, SI-1000 Ljubljana.

VRTEC KOLEZIJA, Rezijanska ulica 22, SI-1000 Ljubljana.

VRTEC LEDINA, Čufarjeva ulica 14, SI-1000 Ljubljana.

VRTEC MIŠKOLIN, Novo Polje, cesta VI 1, SI-1260 Ljubljana - Polje.

VRTEC MLADI ROD, Črtomirova ulica 14, SI-1000 Ljubljana.

VRTEC MOJCA, Levičnikova ulica 11, SI-1000 Ljubljana.

VRTEC NAJDIHOJCA, Gorazdova ulica 6, SI-1000 Ljubljana.

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, Parmska cesta 41, SI-1000 Ljubljana.

VRTEC PEDENJPED, Cerutova ulica 6, SI-1000 Ljubljana.

VRTEC POD GRADOM, Praprotnikova ulica 2, SI-1000 Ljubljana.

VRTEC ŠENTVID, Ulica pregnancev 6, SI-1210 Ljubljana - Šentvid.

VRTEC TRNOVO, Kolezijska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.

VRTEC VIŠKI GAJ, Reška ulica 31, SI-1000 Ljubljana.

VRTEC VODMAT, Korytkova ulica 24, SI-1000 Ljubljana.

VRTEC VRHOVCI, Vrhovci, cesta XIX 10, SI-1000 Ljubljana.

VRTEC ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, SI-1000 Ljubljana.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: NAKUP ELEKTRIČNE ENERGIJE, KI JE V CELOTI PRIDOBLJENA IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE - ZA OBDOBJE TREH LET
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: ljubljana
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 3
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: NAKUP ELEKTRIČNE ENERGIJE
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 09310000 (Elektrika)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 1. 5. 2015, Zakljucek 30. 4. 2018.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-934/2014-107
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 19. 3. 2015
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 19. 3. 2015
Čas: 14:00
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/2/3034-18784722241486654527/RAZPISNA
_-_NOVA11_6.2.2015.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 7. 3. 2015
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 6. 2. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN2682/2015, Blago: Elektrika; datum objave: 28. 4. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.02.2015   09:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosimo vas za odgovore in pojasnila na aslednja vprašanja:
1. Ali količina porabe objavljena v prilogi št. 5 velja za 1 letno porabo ali celo obdobje dobave (3 leta)?

2. Prosimo za preoblikovanje 3. člena okvirnega sporazuma: »Dobavitelj mora začeti dobavljati električno energijo odjemalcem s 1.5.2015 oziroma z dnem, ko merilna mesta preidejo v bilančno skupino dobavitelja.«

Obrazložitev predlaganega člena: Na posameznih merilnih mestih lahko pride do zamika začetka dobave, možni razlogi za to so, da na merilnih mestih ne bo mogoče izvesti popisa števcev, pri navedbi merilnega mesta je prišlo do napačne navedbe številke merilnega mesta itd.

3. Kot morebitni ponudnik električne energije, vas prosimo za izdajo podpisanega in žigosanega pooblastila za pridobitev natančnejših podatkov o porabi električne energije na merilnih mestih, ki so vključena v objavljen javni razpis, saj le na ta način si zainteresirani dobavitelji pri sistemskem operaterju distribucijskega omrežja (SODO), v skladu z določili veljavnih Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/2007), lahko zagotovi dostop do potrebnih podatkov. Pridobljeni podatki se bodo uporabljali izključno za pripravo ponudbe.

4.V skladu z določili Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/2014, EZ-1) in veljavnih Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. l. RS, 126/07) ponudnik ni pristojen za kvaliteto, pravočasnost, in zanesljivost dobave električne energije in posledično tudi ne za škode, ki bi jih imel odjemalec iz naslova nekvalitetne in nezanesljive dobave električne energije. V skladu z veljavno energetsko zakonodajo je za navedeno odgovoren izključno pristojni sistemski operater elektroenergetskega omrežja (SODO). Prosimo vas, da se določba v zvezi s kvalitetno in zanesljivo oskrbo črta (8. člen, 9. člen, okvirnega sporazuma), ter ustrezno popravi vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

5.Naročnik podaja zahtevo, da bo dobavitelj ob koncu vsakega leta izvajanja tega okvirnega sporazuma, v roku 15 dni po poteku posameznega enoletnega obdobja izvajanja tega sporazuma, navedel izvor električne energije, ki jo je dobavil odjemalcem, in priložil potrdilo o unovčenju ustreznega števila potrdil o izvoru električne energije.

Prosimo, da naročnik ustrezno popravi določbo (tretji odstavek 10. Člena okvirnega sporazuma), saj je rok 15 dni nerazumno kratek.

Potrebno je razumeti, da proces, ki je predhoden unovčitvi in predložitvi potrdil o izvoru električne energije, ni v celoti odvisen od dobavitelja.

Predlagamo, naslednjo dopolnitev:

Dobavitelj bo najkasneje v štirih mesecih po preteku koledarskega leta v obdobju izvajanja tega sporazuma na račun naročnika unovčil ustrezno količino potrdil o izvoru električne energije, ki jih izda državni ali regionalni organ ali neodvisna organizacija, pooblaščena za izdajo teh potrdil.


6. Naročnik zahteva, da mu mora dobavitelj izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: BG). Besedilo okvirnega sporazuma, ki je priloga razpisne dokumentacije, je standardizirano besedilo okvirnega sporazuma, ki naj bi zajemalo zelo širok spekter vseh možnih pogodbenih odnosov z naročnikom. V ta spekter pa zagotovo ne spada pogodbeni odnos z dobaviteljem električne energije.

To še posebej velja za tisti del okvirnega sporazuma (tudi razpisne dokumentacije), ki se tiče obveznosti dobavitelja električne energije za izročitev BG. Razlog je v specifiki delovanja trga električne energije (in posledično dobave električne energije). V skladu z Energetskim zakonom (Ur. l. RS, št. 17/2014, EZ-1) in Splošnimi pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. l. RS št. 126/2007).

Za kvalitetno dobavo električne energije in posledično dobavo električne energije je v zahtevanem roku in zahtevani količini izključno odgovoren Sistemski operater distribucijskega omrežja električne energije (SODO) in ne dobavitelj električne energije. Zaradi navedenega je zahteva po izstavitvi BG za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v celoti nesmiselna in neutemeljena. To posledično pomeni, da bi dobavitelj električne energije v morebitnem sodnem postopku, ki bi sledil unovčenju BG s strani naročnika, in v katerem bi dobavitelj od naročnika s tožbo zahteval vračilo zneska iz naslova unovčene BG, zagotovo uspel. Uspel bi iz razloga, da je bilo unovčenje BG neutemeljeno. Ostale obveznosti v [pogodbi/okvirnem sporazumu], ki jih mora dobavitelj izpolniti, pa niso takšne narave oziroma nimajo takšne teže, da bi že zahtevale izdajo, še bolj pa unovčenje BG.

Ali je potrebno predložiti BG v višini 3% ali 5% ponudbene cene okvirnega sporazuma brez DDV?

7.Glede na številčnost javnih razpisov so stroški naročanja bančnih garancij za resnost ponudbe izredno visoki. Prosimo vas, da zahtevo po predložitvi bančne garancije za resnost ponudbe zamenjate z menicami in menično izjavo.
Tudi minister za finance v Stališču glede finančnih zavarovanj z dne 27.9.2012 predlaga, da se naročniki za instrument BG odločijo le, če je to smiselno in primerno glede na predmet naročanja, tveganja neizpolnitve pravnega posla.


8.Uporaba omrežja ni predmet razpisa in jo obračunava sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO) v skladu z objavljenim cenikom, pridobljenega z odločbo, opredeljeno v 78. členu Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (Ur.l. RS, št. 59/2010).

Pogodba o dostopu do distribucijskega omrežja je posebna pogodba, katere pogodbena stranka je SODO in ne prodajalec.

V 8. členu ter 10. členu okvirnega sporazuma je določeno, da bo dobavitelj za naročnika izpeljal postopek sklenitev pogodbe o dostopu do omrežja. Predlagamo črtanje te določbe, saj dobavitelj v primeru pooblastila naročnika izvaja le menjavo dobavitelja električne energije, ne ureja pa istočasno tudi sklenitve pogodbe o dostopu do omrežja. Navedeno je skladno tudi s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. l. RS št.. 126/2007).

9.Prosimo za preoblikovanje in dopolnitev 6.člena okvirnega sporazuma: »V primeru, da so merilne naprave nepravilno registrirale porabljeno električno energijo, je odjemalec dolžan nemudoma obvestiti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO). SODO ugotovi obseg in čas nastanka napake v skladu z določili veljavnih Splošnih pogojev za dobavi in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije. O ugotovljenih izpadlih količinah je SODO dolžan obvestiti tako odjemalca kot dobavitelja, ki ugotovljeno razliko poračunata pri naslednjem obračunu oziroma v skladu s prej omenjenimi splošnimi pogoji.«

10.Prosimo za dopolnitev vzorca pogodbe z naslednjim besedilom: »V primeru izključitve oziroma ukinitve merilnega mesta oziroma spremembe na merilnem mestu, mora naročnik obvestiti dobavitelja najkasneje v roku 8 dni po spremembi. V primeru priključitve novih merilnih mest mora naročnik upoštevati določila Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/2007), ki določajo da dobavitelj prične z dobavo električne energije novim merilnim mestom s prvim dnem v mesecu, če je bila popolna zahteva za zamenjavo dobavitelja oddana sistemskemu operaterju najkasneje do 10 dne v mesecu pred pričetkom dobave.«

11.Prosimo vas, da pri vseh partnerjih, ki so se na podlagi pooblastil vključili v predmetno javno naročilo preverite, da za obdobje, ki je predmet tega razpisa nimajo sklenjenih pogodb o dobavi električne energije (v nadaljevanju: pogodba o dobavi) – v primeru, da so pogodbe o dobavi sklenjene za nedoločen čas, je potrebno pri obstoječih dobaviteljih, ob upoštevanju veljavnih Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. l. RS, 126/07) pravočasno obvestiti dobavitelja o prekinitvi pogodbe o dobavi z dnem 1.5.2015.

12.Ali lahko ponudniki predložijo reference na lastnih obrazcih, ki so po vsebini enaki predpisanim obrazcem?

13.V razpisni dokumentaciji podajate zahtevo, po predložitvi veljavne licence za opravljanje energetske dejavnosti. Predlagamo umik zahteve, saj ni skladna z veljavno zakonodajo.
S sprejetjem novega Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/2014, EZ-1) so bile namreč odpravljene licence za opravljanje energetske dejavnosti. Javna agencija RS za energijo z uveljavitvijo EZ-1 (22.3.2014) nima več pravne podlage za izdajo licence za opravljanje energetske dejavnosti, izvajalcem energetskih dejavnosti pa takšne licence ni več potrebno pridobiti. (pogoj da se predloži zraven izjave)

hvala in lep pozdrav


Številka: 430-934/2014-112
Datum:


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-15/200008 – NAKUP ELEKTRIČNE ENERGIJE, KI JE V CELOTI PRIDOBLJENA IZ OBNOVLJIVIH VIROV - ZA OBDOBJE 2015 DO 2018

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

Oddano: 9.2.2015, 16:02

VPRAŠANJE
1.Ali količina porabe objavljena v prilogi št. 5 velja za 1 letno porabo ali celo obdobje dobave (3 leta)?

ODGOVOR
Količine navedene v omenjeni prilogi predstavljajo okvirno porabo za celotno obdobje dobave - tri leta.

VPRAŠANJE
2.Prosimo za preoblikovanje 3. člena okvirnega sporazuma: »Dobavitelj mora začeti dobavljati električno energijo odjemalcem s 1.5.2015 oziroma z dnem, ko merilna mesta preidejo v bilančno skupino dobavitelja.«

Obrazložitev predlaganega člena: Na posameznih merilnih mestih lahko pride do zamika začetka dobave, možni razlogi za to so, da na merilnih mestih ne bo mogoče izvesti popisa števcev, pri navedbi merilnega mesta je prišlo do napačne navedbe številke merilnega mesta itd.

ODGOVOR
V primeru zamika začetka dobave (morebitne razloge navajate), bo takšno merilno mesto vključeno v okvirni sporazum naknadno (aneks). Okvirni sporazum bo sklenjen za obdobje 36 mesecev od datuma podpisa, kar pomeni, da bo dobavitelj odjemnim mestom, ki bodo kasneje vključena v njegovo bilančno skupino, električno energijo dobavljal manj kot 36 mesecev.

VPRAŠANJE
3. Kot morebitni ponudnik električne energije, vas prosimo za izdajo podpisanega in žigosanega pooblastila za pridobitev natančnejših podatkov o porabi električne energije na merilnih mestih, ki so vključena v objavljen javni razpis, saj le na ta način si zainteresirani dobavitelji pri sistemskem operaterju distribucijskega omrežja (SODO), v skladu z določili veljavnih Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/2007), lahko zagotovi dostop do potrebnih podatkov. Pridobljeni podatki se bodo uporabljali izključno za pripravo ponudbe.

ODGOVOR
V povabilu k predložitvi ponudbe (stran 33) je navedeno, kako in kje lahko potencialni ponudniki pridobijo »pooblastilo za pridobitev podatkov od SODO«, vključno s CD medijem »s podatki o odjemnih in merilnih mestih«.


VPRAŠANJE
4.V skladu z določili Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/2014, EZ-1) in veljavnih Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. l. RS, 126/07) ponudnik ni pristojen za kvaliteto, pravočasnost, in zanesljivost dobave električne energije in posledično tudi ne za škode, ki bi jih imel odjemalec iz naslova nekvalitetne in nezanesljive dobave električne energije. V skladu z veljavno energetsko zakonodajo je za navedeno odgovoren izključno pristojni sistemski operater elektroenergetskega omrežja (SODO). Prosimo vas, da se določba v zvezi s kvalitetno in zanesljivo oskrbo črta (8. člen, 9. člen, okvirnega sporazuma), ter ustrezno popravi vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

ODGOVOR
Dobavitelj se obvezuje, da bo dobavljal odjemalcem električno energijo na način in pod pogoji, določeni s tem sporazumom, razen v primerih višje sile in izpadov, ki niso v sferi dobavitelja in nanje ne more vplivati ter v ostalih primerih, določenih v Energetskem zakonu in Splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije.

VPRAŠANJE
5.Naročnik podaja zahtevo, da bo dobavitelj ob koncu vsakega leta izvajanja tega okvirnega sporazuma, v roku 15 dni po poteku posameznega enoletnega obdobja izvajanja tega sporazuma, navedel izvor električne energije, ki jo je dobavil odjemalcem, in priložil potrdilo o unovčenju ustreznega števila potrdil o izvoru električne energije.

Prosimo, da naročnik ustrezno popravi določbo (tretji odstavek 10. Člena okvirnega sporazuma), saj je rok 15 dni nerazumno kratek.

Potrebno je razumeti, da proces, ki je predhoden unovčitvi in predložitvi potrdil o izvoru električne energije, ni v celoti odvisen od dobavitelja.

Predlagamo, naslednjo dopolnitev:

Dobavitelj bo najkasneje v štirih mesecih po preteku koledarskega leta v obdobju izvajanja tega sporazuma na račun naročnika unovčil ustrezno količino potrdil o izvoru električne energije, ki jih izda državni ali regionalni organ ali neodvisna organizacija, pooblaščena za izdajo teh potrdil.

ODGOVOR
Naročnik bo rok podaljšal iz petnajst (15) na trideset (30) dni, zato se popravljen zadnji odstavek 9. člena okvirnega sporazuma, glasi:
»Dobavitelj mora ob koncu vsakega leta izvajanja tega okvirnega sporazuma, in sicer v roku 30 dni po poteku posameznega enoletnega obdobja izvajanja tega sporazuma, navesti izvor električne energije, ki jo je dobavil odjemalcem, in priložiti potrdilo o unovčenju ustreznega števila potrdil o izvoru električne energije, s čimer dokazuje, da je bilo 100 % dobavljene električne energije pridobljene iz obnovljivih virov energije.«

VPRAŠANJE
6. Naročnik zahteva, da mu mora dobavitelj izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: BG). Besedilo okvirnega sporazuma, ki je priloga razpisne dokumentacije, je standardizirano besedilo okvirnega sporazuma, ki naj bi zajemalo zelo širok spekter vseh možnih pogodbenih odnosov z naročnikom. V ta spekter pa zagotovo ne spada pogodbeni odnos z dobaviteljem električne energije.

To še posebej velja za tisti del okvirnega sporazuma (tudi razpisne dokumentacije), ki se tiče obveznosti dobavitelja električne energije za izročitev BG. Razlog je v specifiki delovanja trga električne energije (in posledično dobave električne energije). V skladu z Energetskim zakonom (Ur. l. RS, št. 17/2014, EZ-1) in Splošnimi pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. l. RS št. 126/2007).

Za kvalitetno dobavo električne energije in posledično dobavo električne energije je v zahtevanem roku in zahtevani količini izključno odgovoren Sistemski operater distribucijskega omrežja električne energije (SODO) in ne dobavitelj električne energije. Zaradi navedenega je zahteva po izstavitvi BG za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v celoti nesmiselna in neutemeljena. To posledično pomeni, da bi dobavitelj električne energije v morebitnem sodnem postopku, ki bi sledil unovčenju BG s strani naročnika, in v katerem bi dobavitelj od naročnika s tožbo zahteval vračilo zneska iz naslova unovčene BG, zagotovo uspel. Uspel bi iz razloga, da je bilo unovčenje BG neutemeljeno. Ostale obveznosti v [pogodbi/okvirnem sporazumu], ki jih mora dobavitelj izpolniti, pa niso takšne narave oziroma nimajo takšne teže, da bi že zahtevale izdajo, še bolj pa unovčenje BG.

Ali je potrebno predložiti BG v višini 3% ali 5% ponudbene cene okvirnega sporazuma brez DDV?

ODGOVOR
Naročnik lahko unovči bančno garancijo samo za zadeve, za katere odgovarja dobavitelj električne energije oz. jih le-ta ne izvaja na način, kot je to zapisano v okvirnem sporazumu, zato naročnik ne vidi razloga , da bi bančno garancijo umaknil iz razpisne dokumentacije.
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma znaša 3% od ponudbene cene okvirnega sporazuma brez DDV, zato se popravi tekst razpisne dokumentacije (stran 10, prvi odstavek), ki so popravljen glasi:
»Bančno garancijo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma (priloga C/2) bo izbrani ponudnik predložil naročniku v roku 15 dni po podpisu okvirnega sporazuma, v višini 3 % (tri odstotkov) od ponudbene cene okvirnega sporazuma brez DDV. Veljavnost bančne garancije mora trajati še vsaj 45 (petinštirideset) dni po preteku roka veljavnosti okvirnega sporazuma«.

VPRAŠANJE
7.Glede na številčnost javnih razpisov so stroški naročanja bančnih garancij za resnost ponudbe izredno visoki. Prosimo vas, da zahtevo po predložitvi bančne garancije za resnost ponudbe zamenjate z menicami in menično izjavo.
Tudi minister za finance v Stališču glede finančnih zavarovanj z dne 27.9.2012 predlaga, da se naročniki za instrument BG odločijo le, če je to smiselno in primerno glede na predmet naročanja, tveganja neizpolnitve pravnega posla.

ODGOVOR
Naročnik je skladno z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, sprejel interni akt v katerem je določil, da se lahko kot ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe od ponudnikov sprejeme bančna garancija, kavcijsko zavarovanje ali VARŠČINO.

Naročnik je tako na strani 9/50 razpisne dokumentacije, navedel vse tri možnosti (skladno z notranjim aktom) prev tako tudi navodila za vplačilo zneska varščine in dokazovanje o vplačilu.
Menice naročnik ni predvidel in je kot možnosti ne ponuja.

VPRAŠANJE
8.Uporaba omrežja ni predmet razpisa in jo obračunava sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO) v skladu z objavljenim cenikom, pridobljenega z odločbo, opredeljeno v 78. členu Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (Ur.l. RS, št. 59/2010).

Pogodba o dostopu do distribucijskega omrežja je posebna pogodba, katere pogodbena stranka je SODO in ne prodajalec.

V 8. členu ter 10. členu okvirnega sporazuma je določeno, da bo dobavitelj za naročnika izpeljal postopek sklenitev pogodbe o dostopu do omrežja. Predlagamo črtanje te določbe, saj dobavitelj v primeru pooblastila naročnika izvaja le menjavo dobavitelja električne energije, ne ureja pa istočasno tudi sklenitve pogodbe o dostopu do omrežja. Navedeno je skladno tudi s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. l. RS št.. 126/2007).

ODGOVOR
Naročnik izrecno zahteva, da bo dobavitelj v imenu odjemalcev uredil s pristojnim sistemskim operaterjem vse potrebno v zvezi z dostopom do omrežja.
V kolikor se bo izkazalo kot potrebno, bo naročnik izbranemu/im dobavitelju/em izstavil ustrezno pooblastilo.
Naročnik zato le delno popravlja 8. člen okvirnega sporazuma, ki se pravilno glasi:
»Dobavitelj bo v imenu odjemalcev uredil s SODO vse potrebno v zvezi z dostopom do omrežja, vse v skladu s tem sporazumom oziroma v dogovoru s posameznim odjemalcem.

Dobavitelj prevzame nase obvladovanje voznih redov. Iz naslova odstopanj od najavljenih količin ni mogoče uveljavljati kakršnih koli dodatnih stroškov.«


VPRAŠANJE
9.Prosimo za preoblikovanje in dopolnitev 6.člena okvirnega sporazuma: »V primeru, da so merilne naprave nepravilno registrirale porabljeno električno energijo, je odjemalec dolžan nemudoma obvestiti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO). SODO ugotovi obseg in čas nastanka napake v skladu z določili veljavnih Splošnih pogojev za dobavi in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije. O ugotovljenih izpadlih količinah je SODO dolžan obvestiti tako odjemalca kot dobavitelja, ki ugotovljeno razliko poračunata pri naslednjem obračunu oziroma v skladu s prej omenjenimi splošnimi pogoji.«

ODGOVOR
Naročnik se strinja in bo popravil 6. člen okvirnega sporazuma. Pravilno besedilo 6. člena okvirnega sporazuma se glasi:
»Če se ugotovi, da so zaradi okvar ali napak brez krivde odjemalca, merilne naprave nepravilno merile obračunske količine, SODO na podlagi razpoložljivih podatkov sporazumno določi izpadlo meritev za čas od zadnjega umerjanja merilne naprave, vendar za največ 12 mesecev nazaj, od dneva ugotovitve nepravilnosti. Pri tem je treba upoštevati vse okoliščine, v katerih je odjemalec porabljal električno energijo v času, ko so merilne naprave nepravilno merile obračunske količine«.

VPRAŠANJE
10.Prosimo za dopolnitev vzorca pogodbe z naslednjim besedilom: »V primeru izključitve oziroma ukinitve merilnega mesta oziroma spremembe na merilnem mestu, mora naročnik obvestiti dobavitelja najkasneje v roku 8 dni po spremembi. V primeru priključitve novih merilnih mest mora naročnik upoštevati določila Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/2007), ki določajo da dobavitelj prične z dobavo električne energije novim merilnim mestom s prvim dnem v mesecu, če je bila popolna zahteva za zamenjavo dobavitelja oddana sistemskemu operaterju najkasneje do 10 dne v mesecu pred pričetkom dobave.«

ODGOVOR
Predloga naročnik ne bo upošteval, saj omenjeni predlog povzema 14. člen okvirnega sporazuma. O morebitnih zapletih pri menjavi dobavitelja, enako velja tudi za priključitev novih odjemnih mest, pa je bil odgovor že podan (glej vprašanje številka 2).

VPRAŠANJE
11.Prosimo vas, da pri vseh partnerjih, ki so se na podlagi pooblastil vključili v predmetno javno naročilo preverite, da za obdobje, ki je predmet tega razpisa nimajo sklenjenih pogodb o dobavi električne energije (v nadaljevanju: pogodba o dobavi) – v primeru, da so pogodbe o dobavi sklenjene za nedoločen čas, je potrebno pri obstoječih dobaviteljih, ob upoštevanju veljavnih Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. l. RS, 126/07) pravočasno obvestiti dobavitelja o prekinitvi pogodbe o dobavi z dnem 1.5.2015.

ODGOVOR
Naročnik je podatke pripravil in preveril. V kolikor bo prišlo do sprememb se bo postopalo skladno z določili okvirnega sporazuma.

VPRAŠANJE
12. Ali lahko ponudniki predložijo reference na lastnih obrazcih, ki so po vsebini enaki predpisanim obrazcem?

ODGOVOR
Ponudniki so dolžni uporabljati obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije!

VPRAŠANJE
13.V razpisni dokumentaciji podajate zahtevo, po predložitvi veljavne licence za opravljanje energetske dejavnosti. Predlagamo umik zahteve, saj ni skladna z veljavno zakonodajo.
S sprejetjem novega Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/2014, EZ-1) so bile namreč odpravljene licence za opravljanje energetske dejavnosti. Javna agencija RS za energijo z uveljavitvijo EZ-1 (22.3.2014) nima več pravne podlage za izdajo licence za opravljanje energetske dejavnosti, izvajalcem energetskih dejavnosti pa takšne licence ni več potrebno pridobiti. (pogoj da se predloži zraven izjave)

ODGOVOR
Iz vašega vprašanja izhaja, da na podlagi veljavne zakonodaje izvajalcem energetskih dejavnosti, zaradi sprememb, ki jih je uvedel Energetski zakon (EZ-1), licence za opravljanje energetske dejavnosti ni več potrebno pridobiti. Iz tega izhaja, da pozitivna zakonodaja od ponudnikov ne zahteva, da imajo veljavno licenco in je ponudnikom posledično ni potrebno prilagati.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

ODGOVOR:Datum objave: 04.03.2015   13:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
prosimo vas za naslednja dodatna pojasnila razpisne dokumentacije:
1. Opis predmeta javnega naročila
Prosimo vas, da v II. Poglavju razpisne dokumentacije ( Opis predmeta javnega naročila), v podpoglavju Cena in v členu 6 okvirnega sporazuma dodate naslednje besedilo:
»V kolikor dobavitelj do 5. dne v tekočem mesecu ne prejme od SODO obračunske podatke za pretekli mesec, lahko dobavitelj izda račune na podlagi napovedi, dejansko porabo v preteklem mesecu pa upošteva v obliki poračuna pri naslednjem računu.«.

Pojasnilo: Dobavitelji električne energije prejemamo obračunske podatke o porabljeni električni energiji s strani SODO. V primeru, da na dan izstavitve računov ne razpolagamo s podatki o dejanski porabi smo primorani račun izdelati na podlagi napovedi.

2. Merilo
V IV. poglavju razpisne dokumentacije navajate, da bo naročnik za oceno ponudb uporabil merilo najnižje skupne ponudbene cene. Prosimo za preoblikovanje merila za izbor, ki naj se glasi:

KOLIČINA VT (v kWh) X CENA VT (v EUR/kWh)
+ KOLIČINA MT(v kWh) X CENA MT (v EUR/kWh)
+ KOLIČINA ET (v kWh) X CENA ET (v EUR/kWh)
= PONUDBENA VREDNOST (v EUR) = MERILO ZA IZBOR

3. Finančna zavarovanja
Prosimo vas, da V. poglavju razpisne dokumentacije, podpoglavju »Finančno zavarovanje za resnost ponudbe« drugi stavek drugega odstavka dopolnite tako, da se glasi: »Če izbrani ponudnik ne sklene okvirnega sporazuma z naročnikom iz razlogov, ki so na strani izbranega ponudnika, bo le-ta unovčil/zadržal predloženo finančno zavarovanje za resnost ponudbe.«

V navedeni točki nadalje navajate, da bo naročnik finančno zavarovanje za resnost ponudbe unovčil oz. zadržal varščino, če ponudnik zavrne sklenitev osnovnih zavarovalnih polic za posamezno zavarovalno vrsto. Prosimo za natančnejše pojasnilo navedenega primera – za kakšne zavarovalne police in zavarovalne vrste gre?

Navedbo »Bančno garancijo za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma izbrani ponudnik predloži naročniku za celotno zavarovalno obdobje« razumemo na način, da mora garancija veljati najmanj do 45 (petinštirideset) dni po preteku roka veljavnosti okvirnega sporazuma. V kolikor se motimo, vas prosimo, da nas popravite.

4. Prijavni obrazec
V prijavnem obrazcu (Priloga 1) je v točki 2 navedeno »Imena odgovornih oseb v podjetju« - prosimo za informacijo, katere odgovorne osebe so s tem mišljene?

5. Izjava
V 12. alineji Izjave (Priloga 2 in Priloga 7/4) je navedeno, da ponudnik izjavlja, da bo vsa razpisana dela izvedel v zahtevanem roku. V zvezi s tem zgolj opominjamo, da skladno s predpisi ponudnik ni pristojen za pravočasnost, in zanesljivost dobave električne energije, temveč je za navedeno odgovoren izključno pristojni sistemski operater elektroenergetskega omrežja (SODO).

6. Licenca Agencija za energijo
V zvezi z licencami, ki jih je po prej veljavni zakonodaji izdajala Agencija za energijo je bilo pojasnjeno, da so licence z novim Energetskim zakonom (EZ-1) odpravljene. Kot tud sami ugotavljate v odgovorih z dne ------, pozitivna zakonodaja od ponudnikov na zahteva, da imajo veljavno licenco in je posledično ni treba prilagati (torej ni potrebno priložiti Priloge 11). Še vedno pa je v predzadnji alineji Izjave (Priloga 2 in Priloga 7/4) navedeno, da ponudnik izjavlja, da ima veljavno licenco izdano in potrjeno s strani Agencije za energijo RS, take izjave kar pa (skladno z veljavno zakonodajo) noben ponudnik ne more podati, zato prosimo za črtanje navedene alineje.

7. Nočni odjem
Kot predmet javnega naročila je med ostalim navedeno tudi »Nočni odjem (javna razsvetljava in svetlobna cestno prometna signalizacija)« (točka II razpisne dokumentacije, Priloga 5, člena 2/I in 4 okvirnega sporazuma). V zvezi s tem pojasnjujemo, da odjemna skupina »javna razsvetljava« od uveljavitve Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (Uradni list RS, št. 81/2012 s sprem.) ne obstaja več. Glede na navedeno predlagamo, da to postavko kot predmet naročila črtate na vseh relevantnih mestih, kjer je omenjena, in odjemna mesta, ki so namenjena javni razsvetljavi in svetlobni cestno prometni signalizacija štejete pod postavko »Enotarifno merjenje ET«.

8. Izjava o unovčevanju potrdil o izvoru
Predlagamo, da se v izjavi o unovčevanju potrdil o izvoru (Priloga 10) doda označba, v zvezi s katerim javnim naročilom se izjava daje. Iz izjave namreč ne izhaja, za katero javno naročilo se daje, zato prosimo za dopolnitev. Ob tem zgolj pripominjamo, da je kot podpisnik izjave pomotoma naveden »pooblaščeni predstavnik izdajatelja reference«.

9. Posamične pogodbe
Iz razpisne dokumentacije in iz okvirnega sporazume ni razvidno, ali se bodo na podlagi okvirnega sporazume sklepale posamične pogodbe. Predlagamo, da se razpisna dokumentacija dopolni tudi z vzorcem posamične pogodbe, saj je tudi posamična pogodba, prav tako pa z okvirnim sporazumom tvori celotno pogodbo. Menimo, da na podlagi podpisanega sporazuma ne bomo uspeli izvesti zamenjave dobavitelja, ker pogodbe na bodo podpisane s strani plačnikov na merilnih mestih. V primeru, da posamične pogodbe ne boste vključili v razpisno dokumentacijo, vas prosimo, da pri SODO preverite in pridobite soglasje, da bo zamenjavo dobavitelja izvedena na podlagi okvirnega sporazuma, ki bo podpisan zgolj strani Mestne občine Ljubljana.

10. Vrsta odjema
Prosimo vas za informacijo ali se na vseh merilnih mestih, ki so vključena v javni razpis izvaja poslovni odjem in ne gospodinjski odjem?

11. Okvirni sporazum

Člen 3
V odgovorih z dne ------, ste navedli, da bo merilno mesto, na katerem bi prišlo do zamika dobave vključeno v okvirni sporazum naknadno z aneksom. Svojo pripombo bi želeli še enkrat izpostaviti, saj menimo, da ni bila pravilno razumljena. Skladno s predpisi se na posameznem merilnem mestu dobava s strani določenega dobavitelja začne s trenutkom, ko je to merilno mesto zavedeno v bilančni skupini dobavitelja.

Za merilna mesta, ki so že vključena v predmetni okvirni sporazum (torej so njegov sestavni del) in na katerih se bo dobava morebitno začela kasneje kot 1. 5. 2015, ni potrebno sklepati aneksa k sporazumu. Ta merilna mesta so namreč že zaobsežena s sporazumom, le dobava se bo na njih začela kasneje in ni potrebe po sklepanju aneksa. Aneks bi bilo potrebno skleniti kvečjemu za vključitev novih merilnih mest, ki s predmetnim sporazumom niso zaobsežena.

Dobavitelji bodo najverjetneje storili vse kar je v njihovi moči da bi se dobava z njihove strani začela čimprej, in glede na zgoraj navedeno ponovno predlagamo, da se drugi odstavek 3. člena dopolni tako, da se glasi »Dobavitelj mora začeti dobavljati električno energijo odjemalcem s 1.5.2015 oziroma z dnem, ko merilna mesta preidejo v bilančno skupino dobavitelja.«, saj je to skladno s predpisi.

Člen 4
Prosimo, glejte pripombo pod točko 7.

Prosimo tudi, da se v člen doda naslednje besedilo:
»Cena električne energije ne vsebuje:
• davka na dodano vrednost,
• trošarine na električno energijo,
• prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije,
• stroškov uporabe elektroenergetskih omrežij in dodatkov in prispevkov, ki se obračunajo ob uporabi elektroenergetskih omrežij ter
• morebitnih drugih dodatkov, prispevkov, davkov, ki jih predpisuje pooblaščen državni organ in katere kupcu zaračunava v okviru svojih obveznosti dobavitelj ali pristojni sistemski operater elektroenergetskega omrežja.«.

Zaradi jasnosti predlagamo, da se doda tudi naslednje besedilo: »V cenah električne energije ni všteta cena za uporabo omrežja, ki se plačuje ločeno na podlagi posebne pogodbe o dostopu do omrežja.«. Ob tem zgolj pripominjamo, da je skladno z novim Energetskim zakonom (Ur. l. RS, št. 17/14, EZ-1), člena 36 točka 24, pogodba o dostopu preimenovana v »pogodbo o uporabi sistema«.

Člen 5
Glede na dejstvo, da dobavitelj izstavlja računa na podlagi podatkov, za katere je odgovoren SODO, predlagamo, da se črta besedilo: »,obvezno pa jih morata potrditi tudi dobavitelj in odjemalci, in sicer vsak za svoje merilno mesto«. V nasprotnem primeru vas prosimo za pojasnilo, kdaj in kako naj bi do te potrditve prišlo, ob tem pa dodajamo, da se odjemalci predhodno (to je pred izdajo računa) ne prejemajo obračunskih podatkov.

Člen 6
Zgolj opominjamo, da bo dobavitelj izstavljal računa na podlagi podatkov, ki jih prejme s strani SODO, ki tudi določa obračunsko obdobje za posamezno merilno mesto. V kolikor na vseh merilnih mestih obračunsko obdobje je ni en mesec, se količine določajo na podlagi ocene in ne izmerjenih mesečnih količin. Prosimo, glejte tudi pripombo v točki 1.

Člen 7
Menimo, da bi bilo zaradi jasnosti ob imenu odjemalca potrebno zapisati ali je odjemalec posredno proračunski uporabnik ali zavezanec po Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih.

Člen 9
Zgolj pripominjamo, da je uredbi, ki jo navajate v prvem in drugem odstavku, s sprejetjem Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur.l. RS, št. 126/07) prenehala veljavnost.

Nadalje pozdravljamo vašo odločitev za podanjšanje roka za predložitev dokazil o izvoru električne energije s 15 na 30 dni po preteku leta, vendar znova opozarjamo, da je ta proces (neodvisno od dobavitelja) lahko precej dolgotrajen, zato prosimo za podaljšanje roka do konca meseca marca.

Člen 10
Zaradi velike količine podatkov, ki jih je potrebno pripraviti predlagamo, da se rok iz drugega odstavka s 15 dni po poteku leta oziroma po zahtevi podaljša na 30 dni.

Člena 12 in 26
Člena navajata da mora dobavitelj odjemalcem po tem sporazumu predložiti finančno zavarovanje. Upoštevajoč določbe V. poglavja razpisne dokumentacije o finančnem zavarovanju za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma (po kateri ponudnik naročniku da bančno garancijo v višini 3 % skupne ponudbene cene) menimo, da gre za podvajanje garancij za isto obveznost, ki je nepotrebno in nesorazmerno obremenjujoče za ponudnike.

Poleg navedenega tudi ni jasno kakšna naj bi bila višina tega zavarovanja, ravno tako je dikcija tudi sicer neustrezna, saj govori o predložitvi finančnega zavarovanja odjemalcem. Odjemalcev je več kot sto, torej če bo treba prilagati BG potem je sigurno, da dobavitelj ne more predložiti BG odjemalcem temveč le naročniku, zato je besedilo potrebno preoblikovati tako, da se bi se finančno zavarovanje (ki je po našem mnenju nepotrebno) predložilo naročniku.

Ali se priloga sporazuma C/2, ki se nanaša na zavarovanje, ki se predloži naročniku po V. poglavju razpisne dokumentacije, nanaša tudi na zavarovanje po členih 12. in 26. okvirnega sporazuma?

Na tem mestu prosimo tudi za pojasnilo, kako točno izpolniti polje z rokom v prvem stavku Priloge C/2. Sklepamo, da je pravilno vstaviti besedilo »do 30. 4. 2018«. V kolikor se motimo nas, prosimo, popravite.

V kolikor gre v V. poglavju in v članih 12. in 26. za isto zavarovanje vas prosimo, da določbe okvirnega sporazuma ustrezno popravite.

Člen 18
Predlagamo tudi, da v sporazum vnesete določbo, da pogodbena stranka lahko odstopi od pogodbe le v primeru bistvenih kršitev določb pogodbe, pri čemer te kršitve konkretno naštejete. Glede na to da je sporazum volja strank, ugotavljamo, da so obveznosti dobavitelja neuravnoteženo opisane (8. 9.,10.,11. in 12. člen) v primerjavi z obveznostmi odjemalcev, zato predlagamo, da se v enem členu zapišejo pravice dobavitelja o odstopu od pogodbe, kolikor odjemalci ne izpolnjujejo svojih obveznosti.

Obrazložitev: Zaradi specifike trga električne energije mora namreč prodajalec v trenutku, ko je izbran kot najugodnejši ponudnik, na trgu zakupiti celotno pogodbeno količino električne energije za naročnika, to je količino, ki jo je naročnik določil v sporazumu. Če odjemalec brez razloga odstopi od pogodbe, mora prodajalec še nedobavljeno količino električne energije prodati na trgu z električno energijo.

Nov člen - prvič
Predlagamo dopolnitev sporazume z novim členom, ki ureja dve vrsti pooblastil v razmerju do SODO, in sicer:
»Kupec pooblašča prodajalca, da:
-v njegovem imenu ureja in vodi postopek menjave dobavitelja pri SODO in bilančne skupine ali podskupine. Kupec pooblašča prodajalca za izvedbo vsega potrebnega za izvajanje pogodbe o dobavi pri SODO, vključno s posredovanjem vseh podatkov, navedenih v pogodbi, pripravo, izpolnitvijo in podpis izjav in podobnega, kar bi zahteval SODO in se nanašajo na kupca. Kupec bo prodajalcu nemudoma posredoval vse podatke, ki bi jih SODO zahteval od prodajalca. Hkrati kupec priznava vsa opravila prodajalca v kupčevem imenu za pravno veljavna.
-se strinja, da SODO posreduje prodajalcu podatke o porabi električne energije za zadnjih 12 mesecev ter omogoči prodajalcu dostop do merilnih in obračunskih podatkov za merilno mesto, ki je predmet pogodbe in za morebitna nova merilna mesta. Kupec prodajalca pooblašča za dostop do baze podatkov (evidence merilnih mest) o kupcu in kupčevem merilnem mestu, ki ga vodi SODO.«

Pojasnilo k predlaganemu členu: V kolikor kupec prodajalca ne pooblastil za menjavo dobavitelja bilančne skupine, potem mora kupec skladno s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/2007) menjavo dobavitelja urejati sam, kar je zahtevno in za kupca zamudno opravilo. V izogib morebitnim zapletom pri izvajanju pogodbenih določil, predlagamo dopolnitev pogodbe tudi s pooblastilom za pridobitev merilnih in obračunskih podatkov, sicer jih mora kupec pridobivati sam. Predlagani pooblastili morata biti vsebovani že v sporazumu.


Nov člen – drugič
Predlagamo, da se doda naslednji člen:

»V primeru, da naročnik po poteku te pogodbe še ne bo izbral novega dobavitelja električne energije, se dobavitelj zavezuje, da bo z dobavo nadaljeval tudi po poteku veljavnosti krovne pogodbe po tržnih mesečnih cenah, ki bodo veljale na trgu in sicer za čas do sklenitve nove pogodbe.«


12. VELJAVNOST PONUDBE
Pri pripravi ponudbe za dobavo električne energije, dobavitelji električne energije kot izhodiščno ceno uporabijo referenčno ceno na madžarski borzi, ki velja v trenutku izdelave ponudbe, sam zakup energije za potrebe naročnika pa izbrani dobavitelj izvede v trenutku izbire ponudnika kot najugodnejšega. Ker se cena na madžarski borzi spreminja iz ure v uro, so komercialne ponudbe za dobavo električne energijo praviloma veljavne nekaj ur ali maksimalni nekaj dni. Zaradi vaše zahteve po tem, da je veljavnost ponudbe 120 dni od odpiranja ponudbe predstavlja ta časovni razmik za vse ponudnike v konkretnem postopku javnega naročila preveliko tveganje, saj se lahko cene od dne oddaje ponudbe, na katerega je bila tudi izračunana ponudbena cena, pa do dne odločitve o izbiri ponudnika, na madžarskii borzi drastično spremenijo. Zaradi tako velikega časovnega razmika, bodo vsi ponudniki riziko te spremembe cene vkalkulirali v ponudbeno ceno tako, da bodo ponudili veliko višjo ponudbeno ceno kot bi jo, če bi bila veljavnost ponudbe krajša. Iz tega razloga bodo ponudniki oddali nekonkurenčne ponudbe glede na takratne razmere na trgu z električno energijo. Ker višje cene niso v interesu zakonodaje javnih naročil, sploh pa ne v vašem interesu, predlagamo, da skrajšate veljavnost ponudbe na največ 30 dni.

lep pozdrav,

ODGOVOR:


Številka: 430-934/2014-116
Datum:


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-15/200008 – NAKUP ELEKTRIČNE ENERGIJE, KI JE V CELOTI PRIDOBLJENA IZ OBNOVLJIVIH VIROV - ZA OBDOBJE 2015 DO 2018

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

Oddano: 26.2.2015, 13:46

VPRAŠANJE:
prosimo vas za naslednja dodatna pojasnila razpisne dokumentacije:
1. Opis predmeta javnega naročila
Prosimo vas, da v II. Poglavju razpisne dokumentacije ( Opis predmeta javnega naročila), v podpoglavju Cena in v členu 6 okvirnega sporazuma dodate naslednje besedilo:
»V kolikor dobavitelj do 5. dne v tekočem mesecu ne prejme od SODO obračunske podatke za pretekli mesec, lahko dobavitelj izda račune na podlagi napovedi, dejansko porabo v preteklem mesecu pa upošteva v obliki poračuna pri naslednjem računu.«.

Pojasnilo: Dobavitelji električne energije prejemamo obračunske podatke o porabljeni električni energiji s strani SODO. V primeru, da na dan izstavitve računov ne razpolagamo s podatki o dejanski porabi smo primorani račun izdelati na podlagi napovedi.

ODGOVOR:
Na str. 6/50, je navedeno »obračun za porabljeno električno energijo se izvede na osnovi izmerjenih mesečnih količin dobavljene električne energije. Obračunsko obdobje določa SODO na podlagi rednega odčitka števcev.«
Dobavitelj mora mesečno izdajati račune, v kolikor pa ne razpolaga s podatki o dejanski porabi, lahko izda račun na osnovi pretekle porabe (napovedi). V tem primeru je dobavitelj dolžan naslednji mesec dejansko porabo v preteklem mesecu upoštevati v obliki poračuna.

VPRAŠANJE:
2. Merilo
V IV. poglavju razpisne dokumentacije navajate, da bo naročnik za oceno ponudb uporabil merilo najnižje skupne ponudbene cene. Prosimo za preoblikovanje merila za izbor, ki naj se glasi:

KOLIČINA VT (v kWh) X CENA VT (v EUR/kWh)
+ KOLIČINA MT(v kWh) X CENA MT (v EUR/kWh) KOLIČINA ET (v kWh) X CENA ET
+ (v EUR/kWh)
= PONUDBENA VREDNOST (v EUR) = MERILO ZA IZBOR

ODGOVOR:
Naročnik merila ne bo spreminjal, saj omogoča izbor najugodnejšega ponudnika, to je tisti ponudnik, ki bo ponudil najnižjo skupno ponudbeno ceno. Merilo hkrati ponudnikom omogoča, da tudi za količino, ki jo naročnik razpisuje kot »nočni odjem (javna razsvetljava in cestno prometna signalizacija)« ponudi enako, višjo ali nižjo kot za enotarifno merjenje (ET).


VPRAŠANJE:
3. Finančna zavarovanja
Prosimo vas, da V. poglavju razpisne dokumentacije, podpoglavju »Finančno zavarovanje za resnost ponudbe« drugi stavek drugega odstavka dopolnite tako, da se glasi: »Če izbrani ponudnik ne sklene okvirnega sporazuma z naročnikom iz razlogov, ki so na strani izbranega ponudnika, bo le-ta unovčil/zadržal predloženo finančno zavarovanje za resnost ponudbe.«

ODGOVOR:
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije. 3. točka 1. odstavka 109. a člena ZJN-2, govori o posledicah ne sklenitve okvirnega sporazuma z naročnikom.

V navedeni točki nadalje navajate, da bo naročnik finančno zavarovanje za resnost ponudbe unovčil oz. zadržal varščino, če ponudnik zavrne sklenitev osnovnih zavarovalnih polic za posamezno zavarovalno vrsto. Prosimo za natančnejše pojasnilo navedenega primera – za kakšne zavarovalne police in zavarovalne vrste gre?

ODGOVOR:

Zapis:
• zavrne sklenitev okvirnega sporazuma ali sklenitev osnovnih zavarovalnih polic za posamezno zavarovalno vrsto ali

Se spremeni v:
• zavrne sklenitev okvirnega sporazuma ali

Navedbo »Bančno garancijo za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma izbrani ponudnik predloži naročniku za celotno zavarovalno obdobje« razumemo na način, da mora garancija veljati najmanj do 45 (petinštirideset) dni po preteku roka veljavnosti okvirnega sporazuma. V kolikor se motimo, vas prosimo, da nas popravite.

ODGOVOR:
Da. Bančna garancija mora veljati najmanj do 45 (petinštirideset) dni po preteku roka veljavnosti okvirnega sporazuma.

VPRAŠANJE:
4. Prijavni obrazec
V prijavnem obrazcu (Priloga 1) je v točki 2 navedeno »Imena odgovornih oseb v podjetju« - prosimo za informacijo, katere odgovorne osebe so s tem mišljene?

ODGOVOR:
V Obrazcu Priloga 1 v točki 1. »Imena odgovornih oseb« se navedejo za
- gospodarske družbe se navede vse zakonite zastopnike in
- podjetnika se navede ime in priimek fizične osebe, samostojnega podjetnika

VPRAŠANJE:
5. Izjava
V 12. alineji Izjave (Priloga 2 in Priloga 7/4) je navedeno, da ponudnik izjavlja, da bo vsa razpisana dela izvedel v zahtevanem roku. V zvezi s tem zgolj opominjamo, da skladno s predpisi ponudnik ni pristojen za pravočasnost, in zanesljivost dobave električne energije, temveč je za navedeno odgovoren izključno pristojni sistemski operater elektroenergetskega omrežja (SODO).

ODGOVOR:
Dobavitelj se obvezuje, da bo dobavljal odjemalcem električno energijo na način in pod pogoji, določeni s tem sporazumom, razen v primerih višje sile in izpadov, ki niso v sferi dobavitelja in nanje ne more vplivati ter v ostalih primerih, določenih v Energetskem zakonu in Splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije.


VPRAŠANJE:
6. Licenca Agencija za energijo
V zvezi z licencami, ki jih je po prej veljavni zakonodaji izdajala Agencija za energijo je bilo pojasnjeno, da so licence z novim Energetskim zakonom (EZ-1) odpravljene. Kot tud sami ugotavljate v odgovorih z dne ------, pozitivna zakonodaja od ponudnikov na zahteva, da imajo veljavno licenco in je posledično ni treba prilagati (torej ni potrebno priložiti Priloge 11). Še vedno pa je v predzadnji alineji Izjave (Priloga 2 in Priloga 7/4) navedeno, da ponudnik izjavlja, da ima veljavno licenco izdano in potrjeno s strani Agencije za energijo RS, take izjave kar pa (skladno z veljavno zakonodajo) noben ponudnik ne more podati, zato prosimo za črtanje navedene alineje.

ODGOVOR:
Naročnik poudarja, da je odgovor na zastavljeno vprašanje že posredoval na Portal JN in sicer 13.2.2015.
»Iz vašega vprašanja izhaja, da na podlagi veljavne zakonodaje izvajalcem energetskih dejavnosti, zaradi sprememb, ki jih je uvedel Energetski zakon (EZ-1), licence za opravljanje energetske dejavnosti ni več potrebno pridobiti. Iz tega izhaja, da pozitivna zakonodaja od ponudnikov ne zahteva, da imajo veljavno licenco in je ponudnikom posledično ni potrebno prilagati.«

Vsi odgovori pa se smatrajo kot del razpisne dokumentacije. Torej če je bilo z odgovorom obrazloženo, da Licence Agencije za energijo, ponudnikom ni potrebno prilagati je s tem odgovorjeno na vprašanje in hkrati določen način postopanja.

VPRAŠANJE:
7. Nočni odjem
Kot predmet javnega naročila je med ostalim navedeno tudi »Nočni odjem (javna razsvetljava in svetlobna cestno prometna signalizacija)« (točka II razpisne dokumentacije, Priloga 5, člena 2/I in 4 okvirnega sporazuma). V zvezi s tem pojasnjujemo, da odjemna skupina »javna razsvetljava« od uveljavitve Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (Uradni list RS, št. 81/2012 s sprem.) ne obstaja več. Glede na navedeno predlagamo, da to postavko kot predmet naročila črtate na vseh relevantnih mestih, kjer je omenjena, in odjemna mesta, ki so namenjena javni razsvetljavi in svetlobni cestno prometni signalizacija štejete pod postavko »Enotarifno merjenje ET«.

ODGOVOR:
Naročnik zahtevi ne bo ugodil, saj ne gre za »klasičen nočni odjem« zato je bilo je dodana pojasnitev (javna razsvetljava in cestno prometna signalizacija). Ponudniki seveda lahko za omenjeno postavko določijo enake, višje ali nižje cene od enotarifnega merjenja (ET).

VPRAŠANJE:
8. Izjava o unovčevanju potrdil o izvoru Predlagamo, da se v izjavi o unovčevanju potrdil o izvoru (Priloga 10) doda označba, v zvezi s katerim javnim naročilom se izjava daje. Iz izjave namreč ne izhaja, za katero javno naročilo se daje, zato prosimo za dopolnitev. Ob tem zgolj pripominjamo, da je kot podpisnik izjave pomotoma naveden »pooblaščeni predstavnik izdajatelja reference«.

ODGOVOR:
V kolikor je izjava znotraj navedenega razpisa je logično, da se nanaša na predmetno naročilo. Številka naročila pa je 7560-15-200008.
Namesto »pooblaščenega predstavnika izdajatelja reference« se navede »Podpis«.


VPRAŠANJE:
9. Posamične pogodbe
Iz razpisne dokumentacije in iz okvirnega sporazume ni razvidno, ali se bodo na podlagi okvirnega sporazume sklepale posamične pogodbe. Predlagamo, da se razpisna dokumentacija dopolni tudi z vzorcem posamične pogodbe, saj je tudi posamična pogodba, prav tako pa z okvirnim sporazumom tvori celotno pogodbo. Menimo, da na podlagi podpisanega sporazuma ne bomo uspeli izvesti zamenjave dobavitelja, ker pogodbe na bodo podpisane s strani plačnikov na merilnih mestih. V primeru, da posamične pogodbe ne boste vključili v razpisno dokumentacijo, vas prosimo, da pri SODO preverite in pridobite soglasje, da bo zamenjavo dobavitelja izvedena na podlagi okvirnega sporazuma, ki bo podpisan zgolj strani Mestne občine Ljubljana.

ODGOVOR:
Predmetno javno naročilo se bo zaključilo s sklenitvijo enega okvirnega sporazuma. Vse pravne osebe, ki jih po pooblastilih zastopa MOL, so MOL pooblastile za izvedbo in celoten postopek oddaje javnega naročila, vključno s podpisom okvirnega sporazuma.

Naročnik poudarja, da je odgovor na zastavljeno vprašanje že posredoval na Portal JN in sicer 13.2.2015:

Naročnik izrecno zahteva, da bo dobavitelj v imenu odjemalcev uredil s pristojnim sistemskim operaterjem vse potrebno v zvezi z dostopom do omrežja.
V kolikor se bo izkazalo kot potrebno, bo naročnik izbranemu dobavitelju izstavil ustrezno pooblastilo.
Naročnik zato le delno popravlja 8. člen okvirnega sporazuma, ki se pravilno glasi:
»Dobavitelj bo v imenu odjemalcev uredil s SODO vse potrebno v zvezi z dostopom do omrežja, vse v skladu s tem sporazumom oziroma v dogovoru s posameznim odjemalcem.

Dobavitelj prevzame nase obvladovanje voznih redov. Iz naslova odstopanj od najavljenih količin ni mogoče uveljavljati kakršnih koli dodatnih stroškov.«


VPRAŠANJE:
10. Vrsta odjema
Prosimo vas za informacijo ali se na vseh merilnih mestih, ki so vključena v javni razpis izvaja poslovni odjem in ne gospodinjski odjem?

ODGOVOR:
Poslovni odjem.

VPRAŠANJE:
11. Okvirni sporazum

Člen 3
V odgovorih z dne ------, ste navedli, da bo merilno mesto, na katerem bi prišlo do zamika dobave vključeno v okvirni sporazum naknadno z aneksom. Svojo pripombo bi želeli še enkrat izpostaviti, saj menimo, da ni bila pravilno razumljena. Skladno s predpisi se na posameznem merilnem mestu dobava s strani določenega dobavitelja začne s trenutkom, ko je to merilno mesto zavedeno v bilančni skupini dobavitelja.

Za merilna mesta, ki so že vključena v predmetni okvirni sporazum (torej so njegov sestavni del) in na katerih se bo dobava morebitno začela kasneje kot 1. 5. 2015, ni potrebno sklepati aneksa k sporazumu. Ta merilna mesta so namreč že zaobsežena s sporazumom, le dobava se bo na njih začela kasneje in ni potrebe po sklepanju aneksa. Aneks bi bilo potrebno skleniti kvečjemu za vključitev novih merilnih mest, ki s predmetnim sporazumom niso zaobsežena.

Dobavitelji bodo najverjetneje storili vse kar je v njihovi moči da bi se dobava z njihove strani začela čimprej, in glede na zgoraj navedeno ponovno predlagamo, da se drugi odstavek 3. člena dopolni tako, da se glasi »Dobavitelj mora začeti dobavljati električno energijo odjemalcem s 1.5.2015 oziroma z dnem, ko merilna mesta preidejo v bilančno skupino dobavitelja.«, saj je to skladno s predpisi.
ODGOVOR:
Naročnik se strinja in popravlja drugo alinejo 3. Člena okvirnega sporazuma, ki se pravilno glasi:
»Dobavitelj mora začeti dobavljati električno energijo odjemalcem s 1.5.2015 oziroma z dnem, ko merilna mesta preidejo v bilančno skupino dobavitelja.«

Naročnik poudarja, da je okvirni sporazum sklenjen za določen čas treh let od 1.4.2015 do 30.4.2018, kar pomeni, da bo dobavitelj vsem odjemnim mestom, ki bodo naknadno(kasneje) prenesena v njegovo bilančno skupino, električno energijo dobavljal manj kot 36 mesecev.
Aneksi k okvirnemu sporazumu se zaradi tega ne bodo sklepali, temveč zgolj za nova odjemna mesta, ki jih trenutno veljavni okvirni sporazum ne zajema.

Člen 4
Prosimo, glejte pripombo pod točko 7.

Prosimo tudi, da se v člen doda naslednje besedilo:
»Cena električne energije ne vsebuje:
• davka na dodano vrednost,
• trošarine na električno energijo,
• prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, • stroškov uporabe elektroenergetskih omrežij in dodatkov in prispevkov, ki se obračunajo ob uporabi elektroenergetskih omrežij ter • morebitnih drugih dodatkov, prispevkov, davkov, ki jih predpisuje pooblaščen državni organ in katere kupcu zaračunava v okviru svojih obveznosti dobavitelj ali pristojni sistemski operater elektroenergetskega omrežja.«.

Zaradi jasnosti predlagamo, da se doda tudi naslednje besedilo: »V cenah električne energije ni všteta cena za uporabo omrežja, ki se plačuje ločeno na podlagi posebne pogodbe o dostopu do omrežja.«. Ob tem zgolj pripominjamo, da je skladno z novim Energetskim zakonom (Ur. l. RS, št. 17/14, EZ-1), člena 36 točka 24, pogodba o dostopu preimenovana v »pogodbo o uporabi sistema«.
ODGOVOR:
Naročnik zahtevi ne bo ugodil, saj je na strani 17/50 povabila k predložitvi ponudbe jasno zapisano, kaj cena električne energije – tokovine na enoto in skupna ponudbena cena ne vključuje. Navedeni so tudi stroški uporabe elektroenergetskih omrežij in dodatkov in prispevkov, ki se obračunajo ob uporabi elektroenergetskih omrežij (omrežnina).

Tudi v opisu predmeta javnega naročila (stran 5/50) je jasno navedeno, da gre za izbiro dobavitelja električne energije – tokovine.

Člen 5
Glede na dejstvo, da dobavitelj izstavlja računa na podlagi podatkov, za katere je odgovoren SODO, predlagamo, da se črta besedilo: »,obvezno pa jih morata potrditi tudi dobavitelj in odjemalci, in sicer vsak za svoje merilno mesto«. V nasprotnem primeru vas prosimo za pojasnilo, kdaj in kako naj bi do te potrditve prišlo, ob tem pa dodajamo, da se odjemalci predhodno (to je pred izdajo računa) ne prejemajo obračunskih podatkov.
ODGOVOR:
Naročnik se strinja s pripombo in popravljen 5. člena okvirnega sporazuma se glasi:
»Za obračun dobavljene električne energije in moči se uporabljajo podatki, registrirani na merilnih napravah pripadajočega merilnega mesta. Za pravilnost podatkov odgovarja sistemski operater distribucijskega omrežja (v nadaljevanju: SODO)«

Člen 6
Zgolj opominjamo, da bo dobavitelj izstavljal računa na podlagi podatkov, ki jih prejme s strani SODO, ki tudi določa obračunsko obdobje za posamezno merilno mesto. V kolikor na vseh merilnih mestih obračunsko obdobje je ni en mesec, se količine določajo na podlagi ocene in ne izmerjenih mesečnih količin. Prosimo, glejte tudi pripombo v točki 1.
ODGOVOR:
Naročnik je že podal odgovor v omenjeni točki.

Člen 7
Menimo, da bi bilo zaradi jasnosti ob imenu odjemalca potrebno zapisati ali je odjemalec posredno proračunski uporabnik ali zavezanec po Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih.
ODGOVOR:
Odgovor na to vprašanje bomo posredovali izbranemu dobavitelju električne energije ob sklenitvi okvirnega sporazuma.

Člen 9
Zgolj pripominjamo, da je uredbi, ki jo navajate v prvem in drugem odstavku, s sprejetjem Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur.l. RS, št. 126/07) prenehala veljavnost.
ODGOVOR:

Naročnik popravlja 9. člen okvirnega sporazuma, ki se pravilno glasi:

Dobavitelj se obvezuje, da bo dobavljal odjemalcem električno energijo na način in pod pogoji, določenimi s tem sporazumom, razen v primerih višje sile in izpadov, ki niso v sferi dobavitelja in nanje ne more vplivati ter v ostalih primerih, določenih v Energetskem zakonu in v Splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur.l. RS, št. 126/07); v nadaljevanju: Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije).

Dobavitelj se obvezuje, da bo v imenu odjemalcev pri sistemskem operaterju zagotovil kakovost električne energije v skladu s splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije. V primeru prenehanja ali sprememb te uredbe ali da bi bil sprejet akt, ki bi kakovost električne energije za odjemalce urejal manj ugodno kot ta uredba, pa bo še naprej zagotavljal kakovost električne energije v skladu z uredbo.

Dobavitelj mora ob koncu vsakega leta izvajanja tega okvirnega sporazuma, in sicer v roku 15 dni po poteku posameznega enoletnega obdobja izvajanja tega sporazuma, navesti izvor električne energije, ki jo je dobavil odjemalcem, in priložiti potrdilo o unovčenju ustreznega števila potrdil o izvoru električne energije, s čimer dokazuje, da je bilo 100 % dobavljene električne energije pridobljene iz obnovljivih virov energije.

Nadalje pozdravljamo vašo odločitev za podanjšanje roka za predložitev dokazil o izvoru električne energije s 15 na 30 dni po preteku leta, vendar znova opozarjamo, da je ta proces (neodvisno od dobavitelja) lahko precej dolgotrajen, zato prosimo za podaljšanje roka do konca meseca marca.
ODGOVOR:
Sami navajate (v pripombah k 18. členu okvirnega sporazuma):
»Zaradi specifike trga električne energije mora namreč prodajalec v trenutku, ko je izbran kot najugodnejši ponudnik, na trgu zakupiti celotno pogodbeno količino električne energije za naročnika, to je količino, ki jo je naročnik določil v sporazumu.«
Tudi naročnik je mnenja, da ponudnik zakupi, oz. razpolaga z zadostno količino potrdil o razveljavitvi o izvoru električne energije, ki lahko razveljavi tudi sprotno in ne šele v celoti po poteku posameznega enoletnega obdobja izvajanja okvirnega sporazuma. Dobavitelj mora torej ob koncu vsakega leta izvajanja tega okvirnega sporazuma, in sicer v roku 30 dni po poteku posameznega enoletnega obdobja izvajanja okvirnega sporazuma navesti izvor električne energije, ki jo je dobavil odjemalcem ter predložiti ustrezno število potrdil o izvoru električne energije. Iz navedenega razloga ni možno roka trideset dni podaljševati do meseca marca.Člen 10
Zaradi velike količine podatkov, ki jih je potrebno pripraviti predlagamo, da se rok iz drugega odstavka s 15 dni po poteku leta oziroma po zahtevi podaljša na 30 dni.
ODGOVOR:
Naročnik le delno ugodi predlogu in sicer se rok (do 30 dni) podaljša le v primeru, če podatke zahteva posamezen odjemalec ali energetski upravljavec Mestne občine Ljubljana, rok za dolžnost rednega posredovanja podatkov po poteku posameznega enoletnega obdobja izvajanja tega sporazuma, pa ostaja 15 dni.

Popravljen 10. člen okvirnega sporazuma se glasi:

»Dobavitelj se zavezuje, da bo za odjemalce brezplačno uredil:
- izpeljavo postopka za sklenitev pogodbe o dostopu do omrežja pri SODO,
- prijavo bilateralnih pogodb na organiziranem trgu,
- arhiviranje podatkov o merilnih vrednostih (v elektronski obliki) za obdobje treh let,
- izdelavo voznih redov,
- posredoval vse podatke o spremembah odjemalcev SODO.

Podatki iz tretje alineje prvega odstavka tega člena predstavljajo letno posredovanje podatkov o porabi električne energije za posamezno merilno mesto, skupaj s prikazom stroškov te energije. Dobavitelj se obvezuje, da bo posameznim odjemalcem in energetskem upravljavcu Mestne občine Ljubljana posredoval tudi evidenco skupne porabljene električne energije v preteklem letu in skupne stroške za to energijo najkasneje v roku 15 dni po poteku posameznega enoletnega obdobja izvajanja tega sporazuma. Za posamezno merilno mesto pa bodo posredovani podatki o odjemni skupini, priključni moči, največji obračunski moči, tipu meritev, načinu obračuna ter predvideni količini letne porabe. Na zahtevo posameznega odjemalca in energetskega upravljavca Mestne občine Ljubljana je dobavitelj dolžan posredovati navedene podatke kadarkoli, in sicer v 30 dneh od prejema zahteve. Dobavitelj mora podatke posredovani odjemalcu na elektronskem mediju (zgoščenki). »

Člena 12 in 26
Člena navajata da mora dobavitelj odjemalcem po tem sporazumu predložiti finančno zavarovanje. Upoštevajoč določbe V. poglavja razpisne dokumentacije o finančnem zavarovanju za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma (po kateri ponudnik naročniku da bančno garancijo v višini 3 % skupne ponudbene cene) menimo, da gre za podvajanje garancij za isto obveznost, ki je nepotrebno in nesorazmerno obremenjujoče za ponudnike.
ODGOVOR:
Naročnik zahtev v fazi predložitve ponudbe finančno zavarovanje za resnost ponudbe, v fazi sklenitve okvirnega sporazuma pa finančno zavarovanje za dobro izvedbo del. Po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del, finančno zavarovanje za resnost ponudbe ugasne oziroma se vrne ponudniku.
Tako, da ne gre za podvajanje finančnih zavarovanj. Naročnik je višino finančnih zavarovanj uskladil z stopnjo rizika in zahteval eno od nižjih stopenj, tako, da se naročnik ne more strinjati, da gre za dodatne ali nesorazmerno visoke obremenitve ponudnikov.

Poleg navedenega tudi ni jasno kakšna naj bi bila višina tega zavarovanja, ravno tako je dikcija tudi sicer neustrezna, saj govori o predložitvi finančnega zavarovanja odjemalcem. Odjemalcev je več kot sto, torej če bo treba prilagati BG potem je sigurno, da dobavitelj ne more predložiti BG odjemalcem temveč le naročniku, zato je besedilo potrebno preoblikovati tako, da se bi se finančno zavarovanje (ki je po našem mnenju nepotrebno) predložilo naročniku.
ODGOVOR:
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe se priloži v ponudbo, tako kot je naročnik zahteval. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del pa se bo predložilo naročniku v 15 dneh od sklenitve okvirnega sporazuma.

Ali se priloga sporazuma C/2, ki se nanaša na zavarovanje, ki se predloži naročniku po V. poglavju razpisne dokumentacije, nanaša tudi na zavarovanje po členih 12. in 26. okvirnega sporazuma?
ODGOVOR:
Da. Priloga C/2 je vzorec in določa katere vsebine mora vsebovati izdano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del.

Na tem mestu prosimo tudi za pojasnilo, kako točno izpolniti polje z rokom v prvem stavku Priloge C/2. Sklepamo, da je pravilno vstaviti besedilo »do 30. 4. 2018«. V kolikor se motimo nas, prosimo, popravite.
ODGOVOR:
Datumi bodo jasni po sklenitvi okvirnega sporazuma. Vzorca C/2 vam tudi ni potrebno izpolnjevati v naprej.

V kolikor gre v V. poglavju in v članih 12. in 26. za isto zavarovanje vas prosimo, da določbe okvirnega sporazuma ustrezno popravite.
ODGOVOR:
Določbe so napisane jasno in jih naročnik ne bo popravljal. Obrazložitev pa smo navedli v teh odgovorih.

Člen 18
Predlagamo tudi, da v sporazum vnesete določbo, da pogodbena stranka lahko odstopi od pogodbe le v primeru bistvenih kršitev določb pogodbe, pri čemer te kršitve konkretno naštejete. Glede na to da je sporazum volja strank, ugotavljamo, da so obveznosti dobavitelja neuravnoteženo opisane (8. 9.,10.,11. in 12. člen) v primerjavi z obveznostmi odjemalcev, zato predlagamo, da se v enem členu zapišejo pravice dobavitelja o odstopu od pogodbe, kolikor odjemalci ne izpolnjujejo svojih obveznosti.
ODGOVOR:
V tem delu naročnik ne bo spreminjal okvirnega sporazuma.

Obrazložitev: Zaradi specifike trga električne energije mora namreč prodajalec v trenutku, ko je izbran kot najugodnejši ponudnik, na trgu zakupiti celotno pogodbeno količino električne energije za naročnika, to je količino, ki jo je naročnik določil v sporazumu. Če odjemalec brez razloga odstopi od pogodbe, mora prodajalec še nedobavljeno količino električne energije prodati na trgu z električno energijo.
ODGOVOR:
Odjemalec nima namena brez razloga odstopati od okvirnega sporazuma.

Nov člen - prvič
Predlagamo dopolnitev sporazume z novim členom, ki ureja dve vrsti pooblastil v razmerju do SODO, in sicer:
»Kupec pooblašča prodajalca, da:
-v njegovem imenu ureja in vodi postopek menjave dobavitelja pri SODO in bilančne skupine ali podskupine. Kupec pooblašča prodajalca za izvedbo vsega potrebnega za izvajanje pogodbe o dobavi pri SODO, vključno s posredovanjem vseh podatkov, navedenih v pogodbi, pripravo, izpolnitvijo in podpis izjav in podobnega, kar bi zahteval SODO in se nanašajo na kupca. Kupec bo prodajalcu nemudoma posredoval vse podatke, ki bi jih SODO zahteval od prodajalca. Hkrati kupec priznava vsa opravila prodajalca v kupčevem imenu za pravno veljavna.
-se strinja, da SODO posreduje prodajalcu podatke o porabi električne energije za zadnjih 12 mesecev ter omogoči prodajalcu dostop do merilnih in obračunskih podatkov za merilno mesto, ki je predmet pogodbe in za morebitna nova merilna mesta. Kupec prodajalca pooblašča za dostop do baze podatkov (evidence merilnih mest) o kupcu in kupčevem merilnem mestu, ki ga vodi SODO.«

ODGOVOR:
Naročnik bo ob morebitni dobavitelja električne energije novemu dobavitelju izdal pooblastilo, da ureja in vodi postopek menjave dobavitelja pri SODO.
Pooblastilo za pridobitev podatkov pri SODU pa lahko ponudniki pridobijo na zahtevo (v povabilu k predložitvi ponudbe (stran 33)) je navedeno, kako in kje lahko potencialni ponudniki pridobijo »pooblastilo za pridobitev podatkov od SODO«, vključno s CD medijem »s podatki o odjemnih in merilnih mestih«).

Pojasnilo k predlaganemu členu: V kolikor kupec prodajalca ne pooblastil za menjavo dobavitelja bilančne skupine, potem mora kupec skladno s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/2007) menjavo dobavitelja urejati sam, kar je zahtevno in za kupca zamudno opravilo. V izogib morebitnim zapletom pri izvajanju pogodbenih določil, predlagamo dopolnitev pogodbe tudi s pooblastilom za pridobitev merilnih in obračunskih podatkov, sicer jih mora kupec pridobivati sam. Predlagani pooblastili morata biti vsebovani že v sporazumu.

Nov člen – drugič
Predlagamo, da se doda naslednji člen:

»V primeru, da naročnik po poteku te pogodbe še ne bo izbral novega dobavitelja električne energije, se dobavitelj zavezuje, da bo z dobavo nadaljeval tudi po poteku veljavnosti krovne pogodbe po tržnih mesečnih cenah, ki bodo veljale na trgu in sicer za čas do sklenitve nove pogodbe.«
ODGOVOR:
V primeru, da naročnik po poteku te pogodbe še ne bo izbral novega dobavitelja električne energije, bo moral skladno z zakonodajo ZJN izvesti nov postopek, na podlagi katerega bo sklenjen nov okvirni sporazum.
Skladno z navedenim se nov člen v okvirni sporazum ne doda.

VPRAŠANJE:
12. VELJAVNOST PONUDBE
Pri pripravi ponudbe za dobavo električne energije, dobavitelji električne energije kot izhodiščno ceno uporabijo referenčno ceno na madžarski borzi, ki velja v trenutku izdelave ponudbe, sam zakup energije za potrebe naročnika pa izbrani dobavitelj izvede v trenutku izbire ponudnika kot najugodnejšega. Ker se cena na madžarski borzi spreminja iz ure v uro, so komercialne ponudbe za dobavo električne energijo praviloma veljavne nekaj ur ali maksimalni nekaj dni. Zaradi vaše zahteve po tem, da je veljavnost ponudbe 120 dni od odpiranja ponudbe predstavlja ta časovni razmik za vse ponudnike v konkretnem postopku javnega naročila preveliko tveganje, saj se lahko cene od dne oddaje ponudbe, na katerega je bila tudi izračunana ponudbena cena, pa do dne odločitve o izbiri ponudnika, na madžarskii borzi drastično spremenijo. Zaradi tako velikega časovnega razmika, bodo vsi ponudniki riziko te spremembe cene vkalkulirali v ponudbeno ceno tako, da bodo ponudili veliko višjo ponudbeno ceno kot bi jo, če bi bila veljavnost ponudbe krajša. Iz tega razloga bodo ponudniki oddali nekonkurenčne ponudbe glede na takratne razmere na trgu z električno energijo. Ker višje cene niso v interesu zakonodaje javnih naročil, sploh pa ne v vašem interesu, predlagamo, da skrajšate veljavnost ponudbe na največ 30 dni.

ODGOVOR:
Celoten postopek od oddaje ponudbe pa do sklenitve okvirnega sporazuma, lahko poteka precej nepredvidljivo (zahtevki za revizijo, obrazložitve odločitve o oddaji naročila….), zato se lahko precej nepredvideno spreminjajo tudi roki. Iz navedenih razlogov naročnik ne bo skrajševal roka veljavnosti ponudbe.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Sabina Gregorinčič
Tadeja Möderndorfer
Vodja službeDatum objave: 06.03.2015   10:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji imate navedeno, da je okvirna poraba za obdobje 3 let cca 279.000.000 kWh (letni odjem cca 93.000.000 kWh). Po zbranih podatkov na CD-ju, je vsota količin cca 81.800.000 kWh na letnem nivoju. To pomeni, da je razlika med količinami v razpisni dokumentaciji in podatkih iz CD-ja cca 11.200.000 kWh na letnem nivoju.

Opazili smo, da so na CD-ju v pdf datotekah '2015 elektrika VT MT - JP Snaga.pdf' in '2015 elektrika VT MT - JP LPT.pdf' navedeni podatki za ista merilna mesta, kljub temu, da naj bi glede na ime datoteke bila različna. V obeh omenjenih datotekah so merilna mesta in količine za JP LPT d.o.o. zato morda manjkajo tudi MM za Snago (VT MT).

Zahvaljujemo se za odgovor

ODGOVOR:Številka: 430-934/2014-117
Datum:


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-15/200008 – NAKUP ELEKTRIČNE ENERGIJE, KI JE V CELOTI PRIDOBLJENA IZ OBNOVLJIVIH VIROV - ZA OBDOBJE 2015 DO 2018

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

Oddano: 4.3.2015

VPRAŠANJE:

V razpisni dokumentaciji imate navedeno, da je okvirna poraba za obdobje 3 let cca 279.000.000 kWh (letni odjem cca 93.000.000 kWh). Po zbranih podatkov na CD-ju, je vsota količin cca 81.800.000 kWh na letnem nivoju. To pomeni, da je razlika med količinami v razpisni dokumentaciji in podatkih iz CD-ja cca 11.200.000 kWh na letnem nivoju.

Opazili smo, da so na CD-ju v pdf datotekah '2015 elektrika VT MT - JP Snaga.pdf' in '2015 elektrika VT MT - JP LPT.pdf' navedeni podatki za ista merilna mesta, kljub temu, da naj bi glede na ime datoteke bila različna. V obeh omenjenih datotekah so merilna mesta in količine za JP LPT d.o.o. zato morda manjkajo tudi MM za Snago (VT MT).

ODGOVOR:

Naročnik je po ponovnem pregledu odjemnih mest ugotovil:
1. Da je potrebno tabelo »2015 elektrika VT MT – JP Snaga«, nadomestiti z spodnjo tabelo

(obe tabeli, tako pod točko 1. kot pod točko 2.bosta objavljeni na spletni strani MOL. Tabele v PDF tu ni možno priložiti)


2. K tabeli »2015 elektrika NOČNI – OGDP. pdf » naročnik dodaja naslednja odjemna mesta, ki jih morajo ponudniki upoštevati.
Št. merilnega mesta Št. odjemnega mesta Lokacija Poraba v kWh za obdobje zadnjega leta (2013) "nočni odjem" Naslov za pošiljanje računov za dobavljeno električno energijo
324079 604090901002 JAVNA RAZSV.PO LJUBLJ.UPRAVIČENI MESTNI TRG 1 1000 LJUBLJANA 10.888.417 MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (za OGDP, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana)
324080 604090902004 JAVNA RAZSV.PO LJ DRŽAVNE CESTE MESTNI TRG 1 1000 LJUBLJANA 1.021.268 MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (za OGDP, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana)
347482 730000000203 JR LJ-OKOLICA/DRŽAVNE CESTE MESTNI TRG 1 1000 LJUBLJANA 149.783 MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (za OGDP, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana)
347483 730000000306 JR LJ-OKOLICA/SIGNALIZACIJA MESTNI TRG 1 1000 LJUBLJANA 40.830 MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (za OGDP, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana)
347485 604090903006 JR SIGNALIZACIJA MESTNI TRG 1 1000 LJUBLJANA 1.228.938 MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (za OGDP, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana)


Preostala razlika pa izhaja iz predvidevane višje porabe električne energije v naslednjih treh letih, pri posameznih odjemalcih električne energije.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 09.03.2015   10:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni, pošiljamo vam dodatna vprašnja na razpisno dokumentacijo ter posredovana pojasnila.

1. Zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti
V zvezi z zavarovanji se vam zahvaljujemo za pojasnilo. Ker pa gre za visoke zneske in za zelo pomembno vprašanje vas v nadaljevanju prosimo za dodatno pojasnilo. V V. poglavju razpisne dokumentacije je določeno, da ponudnik naročniku da bančno garancijo v višini 3 % skupne ponudbene cene, ki mora veljati še vsaj 45 dni po preteku roka veljavnosti okvirnega sporazuma. V 12. členu okvirnega sporazuma je določeno, da mora dobavitelj odjemalcem dati bančna garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici, ki mora veljati še vsaj 30 dni po preteku roka veljavnosti okvirnega sporazuma.

Prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:
- Kakšna mora biti veljavnost zavarovanja – 30 ali 45 dni po preteku roka veljavnosti okvirnega sporazuma?
- V okvirnem sporazumu je določeno, da mora dobavitelj odjemalcem dati zavarovanje, v obrazcu C/2 pa je kot upravičenec naveden naročnik javnega naročila, to je Mestna občina Ljubljana. Kot razumemo, se finančno zavarovanje vsem odjemalcem poda na način, da se poda ena bančna garancija na kateri je upravičenec zgolj naročnik (po vzorcu obrazca C/2), in ponudniku ni potrebno predložiti zavarovanja vsakemu odjemalcu posebej. V kolikor se motimo, nas, prosimo, popravite.

V 12. členu okvirnega sporazuma tudi ni navedenih razlogov za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti, zato vas prosimo, da člen dopolnite.
Ravno tako pripominjamo, da razlogi za unovčenje v točki V. razpisne dokumentacije in v obrazcu C/2 niso usklajeni in vas prosimo, da jih uskladite.

2. Zavarovanje za resnost ponudbe
V V. poglavju razpisne dokumentacije je določeno, da bo naročnik unovčil zavarovanje za resnost ponudbe, če ponudnik po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali nedopustno spremeni v času njene veljavnosti. Ob tem zgolj opominjamo, da obrazec C/1 v točki b) ne vsebuje besede »nedopustno«.

3. Omrežnina
Kot razumemo, izbrani ponudnik odjemalcem ne bo zaračunaval stroškov uporabe elektroenergetskih omrežij in dodatkov in prispevkov, ki se obračunajo ob uporabi elektroenergetskih omrežij.
V 5. in 6. členu okvirnega sporazuma pa je navedeno, da se »Za obračun dobavljene električne energije in moči…« ter »V primeru nepravilne meritve moči…«. Glede na to, da obračun moči in vse drugo kar je v zvezi z močjo ni v domeni izbranega ponudnika kot dobavitelja električne energije, temveč je moč kategorija, ki se obračunava v okviru omrežnine, vas prosimo, da:
- iz 5. člena brišete besedilo »in moči« ter
- v 6. členu brišete drugi odstavek.

4. Spremembe na merilnih mestih
V drugem odstavku 13. člena okvirnega sporazume je navedeno, da spremembe posamezen odjemalec uredi samostojno s sklenitvijo aneksa z dobaviteljem. Besedilo razumemo tako, da bi bili pogodbeni stranki tega aneksa samo dobavitelj in odjemalec, ki ga sprememba zadeva. V kolikor se motimo, nas, prosimo popravite.

Glede na veliko število odjemalcev sklepamo, da je lahko sprememb veliko in podajamo naslednji predlog, ki je administrativno najmanj obremenjujoč za vse stranke, in sicer, da se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:


»Navedene spremembe posamezen odjemalec uredi samostojno skladno z določbami tega člena. Odjemalec dobavitelju sporoči spremembo, ki jo dobavitelj nato zabeleži na seznamu odjemnih mest posameznega odjemalca, na način, da:
- nova merilna mesta doda na seznam z navedbo datuma dodajanja na seznam,
- merilna mesta, na katerih bo dobava prenehala, prečrta z navedbo »prenehanje merilnega mesta«.

Po pogojem izvedene potrditve zadnje ažurirane verzije seznama po postopku iz naslednjega odstavka, se bodo za nova merilna mesta določbe tega sporazuma uporabljale z dnem dodajanja na seznam, pri čemer se bo dobava na njih začela z dnem vključitve teh merilnih mest v bilančno skupino dobavitelja, za merilna mesta, na katerih bo dobava prenehala, pa se bodo določbe tega sporazuma prenehale uporabljati z dnem, ko bodo ta merilna mesta izključena iz seznama, to je z dnem izključitve iz bilančne skupine dobavitelja.

Postopek potrditve sprememb na merilnih mestih je naslednji: po tem ko dobavitelj na seznamu merilnih mest posameznega odjemalca zabeleži spremembo, odjemalcu na elektronski naslov, ki ga sporoči odjemalec po podpisu tega sporazuma, pošlje sken zadnje ažurirane verzije seznama merilnih mest tega odjemalca s podpisom in žigom dobavitelja. Odjemalec v roku 3 (treh) delovnih dni od prejema potrdi zadnjo ažurirano verzijo seznama tako, da dobavitelju po elektronski pošti na naslov iz tega sporazuma pošlje sken zadnje ažurirane verzije seznama merilnih mest tega odjemalca s podpisom in žigom odjemalca. Medsebojno potrjena zadnja ažurirana verzija seznama merilnih mest tega odjemalca je sestavni del tega sporazuma.«.

Dosedanji tretji odstavek, ki postane peti odstavek, ostane nespremenjen. V kolikor bi naš predlog sprejeli, bi naročnik v čim krajšem roku po podpisu okvirnega sporazuma izbranemu ponudniku dostavil seznam elektronskih naslovov posameznih odjemalcev, ki bi bil priloga sporazuma.

5. Rok za predložitev potrdil o izvoru
Zgolj opominjamo, da je v tretjem odstavku popravljenega 9. člena pomotoma naveden 15-dnevni rok, ki je bil v vaših odgovorih z dne 13.2.2015 spremenjen v 30-dnevnega.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR:

Številka: 430-934/2014-119
Datum:


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-15/200008 – NAKUP ELEKTRIČNE ENERGIJE, KI JE V CELOTI PRIDOBLJENA IZ OBNOVLJIVIH VIROV - ZA OBDOBJE 2015 DO 2018

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

Oddano: 4.3.2015

VPRAŠANJE:

1. Zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti
V zvezi z zavarovanji se vam zahvaljujemo za pojasnilo. Ker pa gre za visoke zneske in za zelo pomembno vprašanje vas v nadaljevanju prosimo za dodatno pojasnilo. V V. poglavju razpisne dokumentacije je določeno, da ponudnik naročniku da bančno garancijo v višini 3 % skupne ponudbene cene, ki mora veljati še vsaj 45 dni po preteku roka veljavnosti okvirnega sporazuma. V 12. členu okvirnega sporazuma je določeno, da mora dobavitelj odjemalcem dati bančna garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici, ki mora veljati še vsaj 30 dni po preteku roka veljavnosti okvirnega sporazuma.
- Kakšna mora biti veljavnost zavarovanja – 30 ali 45 dni po preteku roka veljavnosti okvirnega sporazuma?
ODGOVOR:
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še vsaj 45 dni po preteku roka veljavnosti okvirnega sporazuma.

VPRAŠANJE:
- V okvirnem sporazumu je določeno, da mora dobavitelj odjemalcem dati zavarovanje, v obrazcu C/2 pa je kot upravičenec naveden naročnik javnega naročila, to je Mestna občina Ljubljana. Kot razumemo, se finančno zavarovanje vsem odjemalcem poda na način, da se poda ena bančna garancija na kateri je upravičenec zgolj naročnik (po vzorcu obrazca C/2), in ponudniku ni potrebno predložiti zavarovanja vsakemu odjemalcu posebej. V kolikor se motimo, nas, prosimo, popravite.
ODGOVOR:
Dobavitelj bo predložil samo eno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naslovljeno na naslov Mestna občina Ljubljana.


VPRAŠANJE:
V 12. členu okvirnega sporazuma tudi ni navedenih razlogov za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti, zato vas prosimo, da člen dopolnite.
Ravno tako pripominjamo, da razlogi za unovčenje v točki V. razpisne dokumentacije in v obrazcu C/2 niso usklajeni in vas prosimo, da jih uskladite.
ODGOVOR:
Naročnik od ponudnika zahteva bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, katera mora biti brez pogojna in plačljiva na prvi poziv. To pomeni, da navedba pogojev ni potrebna.VPRAŠANJE:
2. Zavarovanje za resnost ponudbe
V V. poglavju razpisne dokumentacije je določeno, da bo naročnik unovčil zavarovanje za resnost ponudbe, če ponudnik po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali nedopustno spremeni v času njene veljavnosti. Ob tem zgolj opominjamo, da obrazec C/1 v točki b) ne vsebuje besede »nedopustno«.
ODGOVOR:
V kolikor se bo ponudnik kot vrsto finančnega zavarovanja za resnost ponudbe odločil predložiti bančno garancijo, mora biti ta skladno z zahtevo naročnika brezpogojna in plačljiva na prvi poziv.
C/1 je vzorec, bistveno pa je, da je v Bančni garanciji navedeno, da je le ta brezpogojna in plačljiva na prvi poziv.

VPRAŠANJE:
3. Omrežnina
Kot razumemo, izbrani ponudnik odjemalcem ne bo zaračunaval stroškov uporabe elektroenergetskih omrežij in dodatkov in prispevkov, ki se obračunajo ob uporabi elektroenergetskih omrežij.
V 5. in 6. členu okvirnega sporazuma pa je navedeno, da se »Za obračun dobavljene električne energije in moči…« ter »V primeru nepravilne meritve moči…«. Glede na to, da obračun moči in vse drugo kar je v zvezi z močjo ni v domeni izbranega ponudnika kot dobavitelja električne energije, temveč je moč kategorija, ki se obračunava v okviru omrežnine, vas prosimo, da:
- iz 5. člena brišete besedilo »in moči« ter
- v 6. členu brišete drugi odstavek.
ODGOVOR:
Naročnik se strinja z omenjeno pripombo in temu ustrezno popravlja 5. in 6. člen okvirnega sporazuma.


VPRAŠANJE:
4. Spremembe na merilnih mestih
V drugem odstavku 13. člena okvirnega sporazume je navedeno, da spremembe posamezen odjemalec uredi samostojno s sklenitvijo aneksa z dobaviteljem. Besedilo razumemo tako, da bi bili pogodbeni stranki tega aneksa samo dobavitelj in odjemalec, ki ga sprememba zadeva. V kolikor se motimo, nas, prosimo popravite.
ODGOVOR:
Spremembe uredi posamezen odjemalec z dobaviteljem, aneks pa podpiše župan Mestne občine Ljubljana, ki je tudi podpisnik okvirnega sporazuma.

VPRAŠANJE:
Glede na veliko število odjemalcev sklepamo, da je lahko sprememb veliko in podajamo naslednji predlog, ki je administrativno najmanj obremenjujoč za vse stranke, in sicer, da se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Navedene spremembe posamezen odjemalec uredi samostojno skladno z določbami tega člena. Odjemalec dobavitelju sporoči spremembo, ki jo dobavitelj nato zabeleži na seznamu odjemnih mest posameznega odjemalca, na način, da:
- nova merilna mesta doda na seznam z navedbo datuma dodajanja na seznam,
- merilna mesta, na katerih bo dobava prenehala, prečrta z navedbo »prenehanje merilnega mesta«.

Po pogojem izvedene potrditve zadnje ažurirane verzije seznama po postopku iz naslednjega odstavka, se bodo za nova merilna mesta določbe tega sporazuma uporabljale z dnem dodajanja na seznam, pri čemer se bo dobava na njih začela z dnem vključitve teh merilnih mest v bilančno skupino dobavitelja, za merilna mesta, na katerih bo dobava prenehala, pa se bodo določbe tega sporazuma prenehale uporabljati z dnem, ko bodo ta merilna mesta izključena iz seznama, to je z dnem izključitve iz bilančne skupine dobavitelja.

Postopek potrditve sprememb na merilnih mestih je naslednji: po tem ko dobavitelj na seznamu merilnih mest posameznega odjemalca zabeleži spremembo, odjemalcu na elektronski naslov, ki ga sporoči odjemalec po podpisu tega sporazuma, pošlje sken zadnje ažurirane verzije seznama merilnih mest tega odjemalca s podpisom in žigom dobavitelja. Odjemalec v roku 3 (treh) delovnih dni od prejema potrdi zadnjo ažurirano verzijo seznama tako, da dobavitelju po elektronski pošti na naslov iz tega sporazuma pošlje sken zadnje ažurirane verzije seznama merilnih mest tega odjemalca s podpisom in žigom odjemalca. Medsebojno potrjena zadnja ažurirana verzija seznama merilnih mest tega odjemalca je sestavni del tega sporazuma.«.

Dosedanji tretji odstavek, ki postane peti odstavek, ostane nespremenjen. V kolikor bi naš predlog sprejeli, bi naročnik v čim krajšem roku po podpisu okvirnega sporazuma izbranemu ponudniku dostavil seznam elektronskih naslovov posameznih odjemalcev, ki bi bil priloga sporazuma.
ODGOVOR:
Naročnik 13. Člena okvirnega sporazuma ne bo spreminjal.
Vse spremembe z aneksom (navede se ali gre za novo odjemno mesto, za katero velja enako kot prenos vseh odjemnih mest v bilančno skupino novega dobavitelja). To še posebej velja za ukinitev odjemnega mesta ( npr. prodaja objekta), kjer je potrebno ugotoviti stanje porabljene električne energije, izvesti poračun in prenos odjemnega mesta na novega lastnika.

Pomembno je, da okvirni sporazum dobavitelja zavezuje k prenosu novega odjemnega mesta v svojo bilančno skupino, oz. da poskrbi še za morebiten poračun porabljene električne energije po ukinitvi odjemnega mesta!

VPRŠANJE:
5. Rok za predložitev potrdil o izvoru
Zgolj opominjamo, da je v tretjem odstavku popravljenega 9. člena pomotoma naveden 15-dnevni rok, ki je bil v vaših odgovorih z dne 13.2.2015 spremenjen v 30-dnevnega.
ODGOVOR:
Velja spremenjen rok.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe