Dosje javnega naročila 902147/2016
Naročnik: VRTEC OTONA ŽUPANČIČA 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN2147/2016 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.03.2016
JN000765/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.04.2016
JN004446/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.08.2016
JN004446/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.08.2016
Zahtevek za revizijo
    JN2147/2016 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2016/S 062-106643
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 25. 3. 2016
Številka objave: JN2147/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, Parmska cesta 41, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: Špela Knol, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064446. Telefaks +386 13064407. E-pošta spela.knol@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe VRTCA OTON ŽUPANČIČ.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Glavni kraj dobave: - Enota Mehurčki, Parmska cesta 41, 1000 Ljubljana,
- Enota Čuri muri, Novosadska 1, 1000 Ljubljana,
- Enota Živ žav, Na peči 20, 1000 Ljubljana,
- Enota Čebelica, Hruševska 8, 1000 Ljubljana,
- Enota Ringa raja, Na peči 20a, 1000 Ljubljana.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Sukcesivni nakup in dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe VRTCA OTON ŽUPANČIČ (predvidoma 01.07.2016 do 30.06.2018).
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 1. SKUPINA: KONVENCIONALNO IN EKOLOŠKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov).
1.1. sklop Mleko, jogurti, skute, smetana, maslo, siri, pudingi, sladoled in namazi
1.2. sklop Izdelki deklarirano brez laktoze
1.3. sklop Kefir
1.4. sklop Bio mleko in bio mlečni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 2. SKUPINA: MESO IN MESNI IZDELKI TER EKOLOŠKO MESO
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov).
2.1. sklop Sveže goveje, telečje in žrebičkovo meso
2.2. sklop Sveže svinjsko meso
2.3. sklop Mesni izdelki iz govejega, telečjega in svinjskega mesa
2.4. sklop Perutninsko sveže meso
2.5. sklop Perutninski izdelki in mesnine
2.6. sklop Bio meso in mesni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15110000 (Meso)
15130000 (Mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 3. SKUPINA: RIBE
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov).
3.1. sklop Zamrznjene ribe
3.2. sklop Sveže ribe
3.3. sklop Dimljene ribe
3.4. sklop Konzervirane ribe
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15220000 (Zamrznjene ribe, ribji fileti in drugi deli ribe)
15240000 (Ribe v pločevinkah ali posodah ter druge pripravljene ali konzervirane ribe)
03310000 (Ribe, raki ter vodne rastline in živali)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 4. SKUPINA: JAJCA
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov).
4.1. sklop Kokošja jajca
4.2. sklop Ekološka kokošja jajca
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 5. SKUPINA: SVEŽA ZELENJAVA, SVEŽE SADJE, SUHO SADJE TER EKOLOŠKO SADJE IN EKOLOŠKO SVEŽA ZELENJAVA
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov).
5.1. sklop Sveža zelenjava
5.2. sklop Bio zelenjava
5.3. sklop Suhe stročnice in gobe
5.4. sklop Sveže sadje
5.5. sklop Južno, tropsko sadje in citrusi
5.6. sklop Bio sveže sadje
5.7. sklop Bio južno sadje
5.8. sklop Suho sadje
5.9. sklop Bio suho sadje
5.10. sklop Sveže pripravljene solate
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15310000 (Krompir in izdelki iz krompirja)
15332000 (Predelano sadje in oreški)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 6. SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov).
6.1. sklop Konzervirana in vložena zelenjava in sadje
6.2. sklop Bio izdelki
6.3. sklop Zamrznjena zelenjava in sadje
6.4. sklop Kislo zelje in kisla repa
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15331100 (Sveže ali zamrznjene vrtnine)
15331400 (Konzervirane vrtnine in/ali vrtnine v konzervah)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 7. SKUPINA: SADNI SOKOVI, SIRUPI IN BIO SADNI SOK
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov).
7.1. sklop Sadni sokovi in nektarji ter sirupi
7.2. sklop 100% Sadno - zelenjavni sokovi
7.3. sklop Bio sadni in zelenjavni sokovi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15982100 (Koncentrirani sadni sokovi)
15980000 (Brezalkoholne pijače)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 8. SKUPINA: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov).
8.1. sklop Izdelki iz krompirjevega testa
8.2. sklop Izdelki iz ostalega testa in deserti
8.3. sklop Različni zmrznjeni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15310000 (Krompir in izdelki iz krompirja)
15612000 (Žitna moka ali rastlinska moka in z njo povezani proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 9. SKUPINA KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov).
9.1. sklop Mlevski izdelki in testenine
9.2. sklop Riž, kaše in kosmiči
9.3. sklop Bio žita, bio kaše in bio kosmiči
9.4. sklop Bio testenine, bio keksi in bio kvašeni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15613000 (Izdelki iz žitnih zrn)
15612000 (Žitna moka ali rastlinska moka in z njo povezani proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 10. SKUPINA: KONVENCIONALNI IN EKOLOŠKI KRUH TER PEKOVSKO PECIVO
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov).
10.1. sklop Kruh
10.2. sklop Kruh in pekovsko pecivo brez vseh aditivov z manj soli
10.3. sklop Pekovsko pecivo (žemlje, štručke, bombete, .....)
10.4. sklop Ostalo pekovsko pecivo
10.5. sklop Bio kruh in pekovsko pecivo
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15851220 (Polnjene testenine)
15850000 (Testenine)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 11. SKUPINA: KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI IN EKOLOŠKI KEKSI
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov).
11.1. sklop Keksi in slaščičarski izdelki
11.2. sklop Bio keksi
11.3. sklop Bio slaščičarsko pecivo
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15812000 (Pecivo in slaščice)
15820000 (Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 12. SKUPINA: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov).
12.1. sklop Splošno prehrambeno blago
12.2. sklop Med
12.3. sklop Sadne juhe
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15840000 (Kakav; čokolada in sladkarije)
15860000 (Kava, čaj in z njima povezani izdelki)
15871000 (Kis; omake; kombinirane začimbe; gorčična moka in zdrob; pripravljena gorčica)
15831600 (Med)
15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 13. SKUPINA: DIETNA ŽIVILA
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov).
13.1. sklop Dietna živila
13.2. sklop Bio žita
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03211000 (Žita)
15613300 (Živila iz žitaric)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-467/2016-5
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 9. 5. 2016
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 10. 5. 2016
Čas: 12:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Pooblaščeni predstavniki ponudnikov (obvezno s pooblastilom in osebnim dokumentom). Zakoniti zastopniki ponudnika ne potrebujejo pooblastila.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Da.
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:
Po poteku veljavnosti okvirnega sporazuma. Predvidoma 30.06.2018.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Vse dodatno v razpisni dokumentaciji.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/6793-97060185241485415506/OBJAVA.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 26. 4. 2016
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 3. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.04.2016   11:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v predračunu Sklop 5.8: Suho sadje - je povpraševano po Liofiliziranem sadju. Naročnika obveščamo, da to ni ne sveže niti suho sadje in ga naprošamo za popravek oz spremembo predračuna, tako da prestavi liofilizirano sadje v ustrezen sklop (npr. splošno prehrambeno blago).

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

je možno dobiti razpisno dokumentacijo tudi v elektronski PDF obliki? Ta namreč omogoča bistveno lažje in hitrejše iskanje po dokumentaciji, kar bi bilo v veliko pomoč vsem ponudnikom, obenem pa zagotovilo, da bodo priloženi vsi zahtevani dokumenti in izpolnjeni vsi pogoji.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

7.1 SKLOP: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI TER SIRUPI - brez konzervansov umetnih sladil in barvil
7. sok iz malin, jagod, jabolk in grozdja, 0,5-1L -IZDELEK SE NE PROIZVAJA VEČ. Nadomestili sta ga: 100 sok iz breskev steklenica 0,7 L ali 100% sok Grozdje Brusnica steklenica 0,7 L

Prosim, če ga nadomestite z enim od novih izdelkov ali umaknete iz predračuna.

12. 1 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Prosim, če za izdelke razpisane pod zaporednimi št. 87 do 91 (sadno žitne rezine) oblikujete ločen sklop in omogočite sodelovanje večjemu št. ponudnikom.

Kot naročnik v postopku javnega naročanja, ne smete omejevati konkurence med ponudniki, zlasti ne smete omejevati možnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka, ki je v nasprotju s tem zakonom, pri izvajanju javnega naročila pa morate ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence.

S tako oblikovanim sklopom, kršite načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti!

Namreč sadno žitne rezine dobite bistveno ugodneje pri ponudnikih oz. proizvajalcu sadnih sokov, kot pa pri trgovcu splošnega prehrambnega blaga!

Prav tako so sadne rezine razpisane pod zaporednimi št.: 89., 90., in 91. pakirane po 35 g. V razpisanih gramaturah 25-30 g jih ne najdemo na trgu, zato prosim popravite razpon teže pri naštetih izdelkih.

S spoštovanjem
ODGOVOR


VPRAŠANJE
Sklop 3.1, artikel 2: ali lahko ponudimo file škarpene z gramaturo 160-180g?

Sklop 6.1, artikel 58: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (tako kot borovnice, višnje, jagode)?

ODGOVOR

Številka: 430-467/2016-6
Datum: 12.04.2016
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-16/600019 – Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe VRTCA OTON ŽUPANČIČ

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

Datum prejema: 05.04.2016 12:05
Spoštovani,

v predračunu Sklop 5.8: Suho sadje - je povpraševano po Liofiliziranem sadju. Naročnika obveščamo, da to ni ne sveže niti suho sadje in ga naprošamo za popravek oz spremembo predračuna, tako da prestavi liofilizirano sadje v ustrezen sklop (npr. splošno prehrambeno blago).

Hvala in lep pozdrav.

Odgovor:
Liofilizacija je postopek sušenja sadja z globokim zamrzovanjem, s katerim se v živilu ohrani več vitaminov in hranilnih snovi kot pri klasičnem sušenju. Ker s tem postopkom v bistvu odstranimo vodo, uvrščamo liofilizirano sadje med suho sadje.

Datum prejema: 05.04.2016 12:10
Spoštovani,

je možno dobiti razpisno dokumentacijo tudi v elektronski PDF obliki? Ta namreč omogoča bistveno lažje in hitrejše iskanje po dokumentaciji, kar bi bilo v veliko pomoč vsem ponudnikom, obenem pa zagotovilo, da bodo priloženi vsi zahtevani dokumenti in izpolnjeni vsi pogoji.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Odgovor:
Naročnik je objavil na portalu javnih naročil celotno razpisno dokumentacijo v PDF oblik, obrazce za izpolnjevanje v WORD obliki ter popis živil v EXCEL obliki. Vse je hkrati objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Datum prejema: 07.04.2016 08:57
Spoštovani,

7.1 SKLOP: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI TER SIRUPI - brez konzervansov umetnih sladil in barvil
7. sok iz malin, jagod, jabolk in grozdja, 0,5-1L -IZDELEK SE NE PROIZVAJA VEČ. Nadomestili sta ga: 100 sok iz breskev steklenica 0,7 L ali 100% sok Grozdje Brusnica steklenica 0,7 L

Prosim, če ga nadomestite z enim od novih izdelkov ali umaknete iz predračuna.

12. 1 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Prosim, če za izdelke razpisane pod zaporednimi št. 87 do 91 (sadno žitne rezine) oblikujete ločen sklop in omogočite sodelovanje večjemu št. ponudnikom.

Kot naročnik v postopku javnega naročanja, ne smete omejevati konkurence med ponudniki, zlasti ne smete omejevati možnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka, ki je v nasprotju s tem zakonom, pri izvajanju javnega naročila pa morate ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence.

S tako oblikovanim sklopom, kršite načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti!

Namreč sadno žitne rezine dobite bistveno ugodneje pri ponudnikih oz. proizvajalcu sadnih sokov, kot pa pri trgovcu splošnega prehrambnega blaga!

Prav tako so sadne rezine razpisane pod zaporednimi št.: 89., 90., in 91. pakirane po 35 g. V razpisanih gramaturah 25-30 g jih ne najdemo na trgu, zato prosim popravite razpon teže pri naštetih izdelkih.

S spoštovanjem

Odgovor:
7.1 sklop, pozicija 7: To pozicijo naročnik umika iz predračuna. Naročnik bo odgovor upošteval pri analizi in novih popisov ne bo objavljal.
12.1. sklop: Naročnik bo upošteval tudi sadne rezine pakirane od 25 do 35 g. Naročnik bo odgovor upošteval pri analizi in novih popisov ne bo objavljal.

Datum prejema: 07.04.2016 15:41
Sklop 3.1, artikel 2: ali lahko ponudimo file škarpene z gramaturo 160-180g?

Odgovor:
Ne. Naročnik se mora držati predpisanih normativov teže fileja na otroka.

Sklop 6.1, artikel 58: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (tako kot borovnice, višnje, jagode)?

Odgovor:
Naročnik bo upošteval razpon pakiranja v razponu od 1 do 2,5 kg. Naročnik bo odgovor upošteval pri analizi in novih popisov ne bo objavljal.

Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Poslati:
- Portal JN
Datum objave: 22.04.2016   09:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na poimenovanje vas prosimo, če spremenite in dodate besedo mešan pri artiklih sklopa 10.5 pod točko 77., 79., 80., 81. ker predvidevamo da naročnik želi mešane izdelke.

Hvala lepa.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

MESO IN MESNI IZDELKI

št.9.Žrebičkovo meso za golaž (pleče, vrat, bržola, bočnik)- prosim za opredelitev katere vrste mesa želite, da vam ponudimo. Cenovno namreč ni enako.
št.13.svinjski file-po katerem delu mesa sprašujete?
št.40.pišč.bedra- s kožo in kostjo ali brez kože in kosti?
št.44.pur.bedro-s kožo in kostjo ali brez kože in kosti?

lp

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kljub vašim razponom pri opisu blaga od-do. (GRAMAŽA) določeni artikli v zahtevanem razponu ne obstajajo ali pa jih imajo samo določeni dobavitelji ,kar pomeni omejevanje konkurence. Prosimo če lahko ponudimo sledeče pakiranje :

KONZERVIRANA ZELENJAVA
5. Paprika fileti v kisu, pasterizirana, brez konz.,3 -4 kg-ali lahko ponudimo 4,25kg
15. Kuruza v zrnju, sladka, 3 -4 kg-ali lahko ponudimo 4,2kg
19. Šampinjoni v slanici rezani 600 - 800 g-ali lahko ponudimo 400g
MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
13. Polnozrnati kuskus, 1 do 5 kg-ali lahko ponudimo 500g bio
22. Kodrasti široki rezanci-pšenični z jajci, 0,5-5 kg-ali lahko ponudimo 400g
28. Špageti tenki brez jajc, 1 kg-ali lahko ponudimo 500g oz 5kg
SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
22. Klinčki celi, do 40g-ali lahko ponudimo 50g
41. Zmes za krompirjevo testo, do 5 kg- ne obstaja ali,lahko ponudimo 10kg
64. Palmovo olje, 100%, do 5 L-ne najdemo na tržišču ali lahko ponudimo 10l

Hvala za odgovor in lep pozdrav,

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani!
Vljudno prosim za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

V razpisni dokumentaciji stran 17/70 imate pogojeno, da bo ponudnik moral priložiti plastične žličke za vse jogurte, pudinge, itd. Ali je to pogojeno tudi za sklop DIETNA ŽIVILA? Omenjeni izdelki se ne dobavljajo s priloženimi žličkami, tako prosimo, da zahtevo umaknite iz razpisne dokumentacije.
3.4 SKLOP: KONZERVIRANE RIBE
19. Konzervirana skuša v rastlinskem olju, 750 - 1000 g – Izdelka ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
6.1 sklop: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE
3. Kumarice v kisu, pasterizirane, brez konz., 3 do 4 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4100g pakiranju. Odstopanje je glede na gramaturo majhno.
5. Paprika fileti v kisu, pasterizirana, brez konz.,3 -4 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju. Odstopanje je glede na gramaturo majhno.
15. Kuruza v zrnju, sladka, 3 -4 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 2600g pakiranju, saj ga v iskanem razponu ne najdemo.
28. Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 50% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., do 1 kg – višnjevi kompoti imajo zaradi strukture sadeža v povprečju manj deleža plodu v primerjavi z ostalim sadjem. Ali lahko ponudimo izdelek s 48,6% plodu?
29. Kompot sadna solata 3 -4 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju ali v 2650g pakiranju, saj ga v razpisanem razponu ne najdemo.
31. Marmelada marelična, min 45% sadne kaše, brez konz. in sladil, 3 - 5 kg – vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzerevanse. Brez konzervansov so samo marmelade v kozarcih do 1000g. Ali lahko ponudimo izdelek v kozarcu 850g brez konzervansov ali pa izdelek v 3000g pakiranju s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
33. Marmelada mešana, min 45% sadne kaše, brez konzerv. In sladil, 3 - 5 kg– vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse. Brez konzervansov so samo marmelade v kozarcih do 1000g. Ali lahko ponudimo izdelek v kozarcu 850g brez konzervansov ali pa izdelek v 3000g pakiranju s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
5.3. SKLOP: SUHE STROČNICE IN GOBE
68. Leča 1.razred (zelena, rdeča, rjava) – prosimo, da ločite stročnice po vrstah, saj se cena med njimi močno razlikuje. Hvala
69. Soja (zelena, rjava, rumena) 1.razred -– prosimo, da ločite stročnice po vrstah, saj se cena med njimi močno razlikuje. Hvala
6.2. sklop: BIO IZDELKI
41. Bio marmelada iz ekološko pridelanega sadja, različni okusi, 50g sadja/100g izdelka, BREZ konzervansov za podaljšanje obstojnosti, z manj sladkorja, do 1 kg – ali lahko ponudimo BIO izdelek s 70% sadja?
7.1 SKLOP: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI TER SIRUPI - brez konzervansov umetnih sladil in barvil
4. Jabolčni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji) - ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
6. Pomarančni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji) – ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju? Ceno lahko podamo na kos, tako da bo naročnik dobil več soka za isto ceno.
10. Nektar breskev, min 50% sadni delež, (min. 32% breskove kaše), brez umetnih sladil, 1 L - prosimo, da umaknete recepturo izdelkov iz popisa, saj receptura ustreza samo enemu proizvajalcu. Nektarju določite le skupni delež sadja, v tem primeru 50%.
14. Nektar jagoda, min. 45% sadni delež, (min.25% jagodne kaše), brez umetnih sladil, 1 L – ali lahko ponudimo izdelek s 40% sadnim deležem, kakor je to predpisano s pravilnikom o sokovih in nektarjih? Naročnika prosimo, da umakne recepturo izdelka, saj ustreza samo enemu ponudniku. S tem kršite ZJN, ker ne omogočate konkurenčne ponudbe. Hvala
16. Nektar marelica, min. 43% sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L – ali lahko ponudimo izdelek s 40% sadnim deležem, kakor je to predpisano s pravilnikom o sokovih in nektarjih?
21. SADNI SIRUP ZA REDČENJE brez konzervansov, barvil in umetnih barvil - Malinov sirup, min 30% malinovega sadnega soka iz zgoščenega soka – ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 9% zgoščenega malinovega soka in drugih zgoščenih sokov?
7.2 SKLOP: 100% SADNO-ZELENJAVNI SOKOVI 0,5-1L brez konzervansov umetnih sladil in barvil
23. sok iz breskev, grozdja, jabolk, pomaranč in korenčka, 1 L – Izdelka ne najdemo na trgu. Naročnika prosimo za informacijo za katero blagovno znamko gre. Ali lahko ponudimo 100% sok s sestavi jabolko, pomaranča, ananas, marakuja, mango, banana, marelica, korenček?

9.1 SKLOP: MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
13. Polnozrnati kuskus, 1 do 5 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 480g pakiranju?Izdelek ne obstaja v tako veliki embalaži.
26. Testenine polnozrnate (svedri polžki,…) do 1 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju?
27. Testenine graham (polžki,….), od 1 kg – ali lahko ponudimo graham špagete namesto polžkov?
28. Špageti tenki brez jajc, 1 kg – iskana gramatura je netipična, ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
36. Fuži, Sušene jajčne testenine, do 10 kg – ali lahko ponudimo izdelek kot peresniki, ki so po obliki zelo sorodni?
39. Testo za lazanjo do 5 kg– ali lahko ponudimo pakiranje 9kg?
9.2 SKLOP: RIŽ, KAŠE IN KOSMIČI
50. Žitni kosmiči s čokolado, do 500g – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
51. Žitni kosmiči s čokolado in lešniki, do 500g – ali lahko ponudimo izdelek v 1800g pakiranju?
52. Žitni kosmiči z medom, do 500g – ali lahko ponudimo pakiranj 1kg?
56. Sojini kosmiči, do 1kg– ali lahko ponudimo izdelek v 1500g pakiranju?
9.3 SKLOP: BIO ŽITA, BIO KAŠE IN BIO KOSMIČI
63. Bio pšenična črna moka TIP 1100, vreča 1kg – ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju, saj ga v 1000g pakiranju ne najdemo.
10.4 SKLOP: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
71. Grisini porcijski, 25-30 g – ali alhko ponudimo izdelek v 20g pakiranju?
75. Drobtine, krušne, črne, do 1kg – ali lahko ponudimo polbele drobtine, saj črnih ne najdemo na trgu? V kolikor ima naročnik informacijo za katero blagovno znamko gre, nam jo prosim zaupa. Hvala.
11.2 SKLOP: BIO KEKSI
58. Bio keksi z medom iz polnozrnatih žit 150 - 500 g – dobavitelj je menjal temu izdelku recepturo in gramaturo. Sedaj se dobi kot bio keks iz 5 žit v 140g pakiranju. Ali lahko ponudimo pakiranje 140g?
60. Bio Keksi z marmelado, 150 - 500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 120g pakiranju?
12.1 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1. Šipkov čaj, filter vrečke, brez konzervansov in um.arom, gastro program do 1 kg – ali lahko ponudimo naročniku okus šipek s hibiskusom?
5. Mešanica zeliščnega čaja (janež 40%, komarček 30%, kumina 30%), filter vrečke, do 1 kg- naročnika prosimo, da umakne recepturo, saj verjeno ustreza samo enemu naročniku. Hvala. Čaj z navedeno recepturo ne najdemo, naročnika prosimo za informacijo za katero blagovno znamko gre. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 30% janeža, 30% komarčka, 30% kamilice in 10% kumine?
6. Domači čaj, filter vrečke, brez konzervansov in um.arom, (mešanica lipe, šipka,kamilice, robide, meta melisa), filter vrečke, do 1 kg – izdelka ne najdemo na trgu. V kolikor ima naročnik informacijo za katero blagovno znamko gre, nam jo prosim zaupa, prosimo ga tudi da naročnik umakne recepturo, saj verjetno ustreza samo enemu ponudniku. Ali lahko ponudimo čaj planinski s sestavo robide, poprove mete, divja jabolka, šipek, bezeg, lipa in limonska trava?
8. Čaj breskev, brez konz. In um.arom., filter vrečke, gastro do 1 kg – Sadni čaji vsebujejo naravne arome oz. naravni identične arome (niso umetne). Ali lahko ponudimo izdelek z naravno aromo?
10. Čaj borovnica, brez konzervansov in um.arom, filter vrečke, gastro do 1 kg– Sadni čaji vsebujejo naravne arome oz. naravni identične arome (niso umetne). Ali lahko tak izdelek ponudimo? naravne arome oz. naravni identične arome (niso umetne)? Ali lahko ponudimo izdelek z naravno aromo?
11. Čaj divja češnja, brez konzervansov in um.arom, filter vrečke, gastro do 1 kg -Sadni čaji vsebujejo naravne arome oz. naravni identične arome (niso umetne). Ali lahko ponudimo izdelek z naravno aromo?
12. Čaj malina, brez konzervansov in um.arom, filter vrečke, gastro do 1 kg - Sadni čaji vsebujejo naravne arome oz. naravni identične arome (niso umetne). Ali lahko ponudimo izdelek z naravno aromo?
13. Čaj jagoda vanilija, brez konzervansov in um.arom, filter vrečke, do 1 kg - Sadni čaji vsebujejo naravne arome oz. naravni identične arome (niso umetne). Ali lahko ponudimo izdelek z naravno aromo?
14. Čaj brusnica, brez konzervansov in um.arom, filter vrečke - do 30 g, pakiranje do 60 g – ali želite izdelek do 30g ali do 60g? Ali lahko ponudimo izdelek v 40g pakiranju? - Sadni čaji vsebujejo naravne arome oz. naravni identične arome (niso umetne). Ali lahko ponudimo izdelek z naravno aromo?
17. Čaj jagoda vanilija, brez konzervansov in um.arom, filter vrečke - do 3 g, pakiranje do 60 g - Sadni čaji vsebujejo naravne arome oz. naravni identične arome (niso umetne). Ali lahko ponudimo izdelek z naravno aromo?
18. Bazilika, 10 do 50 g – ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju
24. Muškat mleti, do 40g – ali lahko ponudimo izdelek v priročnem kozarčku z gramaturo 50g?
25. Origano, 10 do 50 g – ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
27. Kari, do 40g – – ali lahko ponudimo izdelek v priročnem kozarčku z gramaturo 50g?
29. Timijan, 10 do 50 g– ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
31. Majaron, 10 do 50 g – ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
35. Čokolada v prahu, do 0,5 kg – ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
41. Zmes za krompirjevo testo, do 5 kg – dobavitelj ki trži zmes je ukinil izdelek v 5kg gramaturi, sedaj se dobi samo v 10kg ali v 500g. Povejte kaj ponudimo?
44. Instant čokoladna krema do 1 kg – ali naročnik govori o pudingu v prahu? Ker izdelka na trgu ne najdemo, tako da vljudno prosimo za informacijo o blagovni znamki. Hvala
60. Kokosovo olje, hladno stiskano, nerafinirano, nehidrogenirano (pri visokih temperaturah stabilno - primerno za kuho, peko in cvrtje, tudi kot namaz), do 250 ml – ali lahko ponudimo izdelek v 500ml pakranju?
61. Sončično olje, 100% 5 L – ali lahko ponudimo izdelek v 10l pakiranju?
64. Palmovo olje, 100%, do 5 L – izdelek se dobi samo v 20kg pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V nasprotnem primeru prosimo naročnika za informacijo, katero znamko je imela v mislih (zgolj informativno).
86. Čokoladno lešnikov namaz, min 14% lešnikov 30,5 - 1,0 kg - izdelka z navedenimi karakteristikami ne najdemo. V kolikor ima naročnik informacijo za katero blagovno znamko gre, naj jo prosim zaupa. Iskan izdelek ima na tržišču 13% lešnikov, ali ga lahko ponudimo? Prosimo tudi, da popravite iskano gramaturo, saj je verjetno prišlo do napake. Hvala
90. Žitna ploščica - Malina, sadni delež min 88%, brez dodanih sladkorjev, prisotni samo naravni sladkorji iz sadja. 25 - 30 g - iskani izdelek malina-rdeča pesa obstaja samo v 35g pakiranju. Prosimo za popravek.
91. Žitna ploščica - Korenje – Pomaranča , sadni delež min 88%, brez dodanih sladkorjev, prisotni samo naravni sladkorji iz sadja. 25 - 30 g g - iskani izdelek obstaja samo v 35g pakiranju. Prosimo za popravek.
93. Posodica za sladoled, skuto - iz vaflja, okvirne velikosti: premer posodice spodaj od 4-6 cm, zgoraj 6-8 cm, višina 5-7 cm, debelina vaflja min 3 mm – Izdelka z navedenim opisom ne najdemo. Naročnika vljudno prosimo, da nam (zgolj informativno) posredujejo informacijo o blagovni znamki izdelka, ki so ga imeli v mislih. Hvala
12.3 SKLOP: SADNE JUHE
99 Juha - jagoda, do 3kg – ali lahko ponudimo izdelek z okusom brusnica-malina?
100 Juha - banana, kivi, do 3kg – ali lahko ponudimo okus jabolko-hruška?
101 Juha - borovnica, do 3kg – ali lahko ponudimo izdelek z okusom češnja?

13.1 SKLOP: DIETNA ŽIVILA
24 Riževi rezanci - za juho -tenki do 500 g – ali lahko ponudimo riževe rezance, ki so mešanica riža in koruze skupaj?
28 Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin ( 5x25g) – dobavitelj je izdelek ukinil. Ali lahko ponudimo zelenjavne paštete brez jajc, mleka, mlečnih sestavin v 50g pakiranju z okusi naravni, paradižnik-rukola, paprika, bazilika, drobnjak. Ali jih lahko ponudimo?
29 Tunin namaz brez jajc, mleka, ml. sestavin in konzervansov do 50 g – izdelek obstaja samo v 100g pakiranju. Prosimo za popravek.
30 Marmelada – slivova brez konzervansov in umetnih sladil, do 500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju?
33 Majoneza brez jajc, do 250 g – izdelek obstaja v 315g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
34 Margarina 40% maščobe,brez mleka in ml. sestavin od 120 do 250 g (kot nadomestek za maslo) – ali lahko ponudimo izdelek, ki ustreza opisu in je hrati brez glutena, vendar vsebuje 60% skupnih maščob?
37 Piškoti brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, slajeni z jabolčnim sokom, 150 - 180 g – ali vam lahko ponudimo piškote deklarirane brez jajc, mleka in oreščkov, ki so slajeni s surovin sladkorje? Na tržišču obstajajo keksi, ki so slajeni z jabolčnim sokom, vendar lahko vsebujejo jajca, mleko in lupinasto sadje. Sporočite nam prosim, katere kekse želite, da vam ponudimo?
38 Sadna rezina z žiti in temno čokolado, z min 60 % sadnim deležem, brez mlečnih sestavin, 25-35g, pakirana – opisu izdelka ustreza rezina Frutabela, ki pa vsebuje mleko v sledovih. Ali jo lahko ponudimo? V kolikor ne, prosimo za informacijo za katero blagovno znamko gre? Hvala
50 Puding v prahu, okus vanilija, certificirano brez glutena, 40 g oziroma za 0,5 l pudinga – na trgu smo našli izdelek v 36g pakiranju za pripravo 0,5l pudinga. Ali ga lahko ponudimo?
13.2 SKLOP: BIO ŽITA
55 Žito Kvinoja - BIOLOŠKO PRIDELANA, 500g – ali lahko ponudimo izdelek v 400g pakiranju?
Lep pozdrav.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
V 2 skupini živil za pridobitev točk označimo meso , ki ga želimo kot EKO.
Zanima nas koliko je količina iz ocenjene vrednosti ki jo bomo morali dobavljati kot EKO.
Nemogoče je,da če označimo junčje stegno 4.500kg kot EKO dobavljati kot EKO celotno količino.
Hvala in lp

ODGOVOR


Številka: 430-467/2016-7
Datum: 21.04.2016
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-16/600019 – Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe VRTCA OTON ŽUPANČIČ

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

Datum prejema: 14.04.2016 06:25
Pozdravljeni,

glede na poimenovanje vas prosimo, če spremenite in dodate besedo mešan pri artiklih sklopa 10.5 pod točko 77., 79., 80., 81. ker predvidevamo da naročnik želi mešane izdelke.

Hvala lepa.

Odgovor:
Naročnik želi mešan kruh (iz mešanice različnih vrst moke in pšenične bele moke). Naročnik bo na podlagi vseh odgovorov na portal objavil popravek popisov.

Datum prejema: 14.04.2016 11:34
Pozdravljeni,

MESO IN MESNI IZDELKI

št.9.Žrebičkovo meso za golaž (pleče, vrat, bržola, bočnik)- prosim za opredelitev katere vrste mesa želite, da vam ponudimo. Cenovno namreč ni enako.
št.13.svinjski file-po katerem delu mesa sprašujete?
št.40.pišč.bedra- s kožo in kostjo ali brez kože in kosti?
št.44.pur.bedro-s kožo in kostjo ali brez kože in kosti?

lp

Odgovor:
št.9.Žrebičkovo meso – naročnik želi ceno za bočnik in stegno.
št.13.svinjski file - naročnik želi sv.ribico, očiščeno
št.40.pišč.bedra- naročnik želi s kožo in kostmi
št.44.pur.bedro- naročnik želi s kožo in kostmi
Naročnik bo na podlagi vseh odgovorov na portal objavil popravek popisov.

Datum prejema: 15.04.2016 11:18
Spoštovani,

Kljub vašim razponom pri opisu blaga od-do. (GRAMAŽA) določeni artikli v zahtevanem razponu ne obstajajo ali pa jih imajo samo določeni dobavitelji ,kar pomeni omejevanje konkurence. Prosimo če lahko ponudimo sledeče pakiranje :

KONZERVIRANA ZELENJAVA
5. Paprika fileti v kisu, pasterizirana, brez konz.,3 -4 kg-ali lahko ponudimo 4,25kg
15. Kuruza v zrnju, sladka, 3 -4 kg-ali lahko ponudimo 4,2kg
19. Šampinjoni v slanici rezani 600 - 800 g-ali lahko ponudimo 400g
MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
13. Polnozrnati kuskus, 1 do 5 kg-ali lahko ponudimo 500g bio
22. Kodrasti široki rezanci-pšenični z jajci, 0,5-5 kg-ali lahko ponudimo 400g
28. Špageti tenki brez jajc, 1 kg-ali lahko ponudimo 500g oz 5kg
SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
22. Klinčki celi, do 40g-ali lahko ponudimo 50g
41. Zmes za krompirjevo testo, do 5 kg- ne obstaja ali,lahko ponudimo 10kg
64. Palmovo olje, 100%, do 5 L-ne najdemo na tržišču ali lahko ponudimo 10l

Hvala za odgovor in lep pozdrav,

Odgovor:
28. Špageti tenki brez jajc, 1 kg-ali lahko ponudimo 500g oz 5kg
Naročnik bo upošteval pakiranje do 1kg.
Za ostale postavke bo naročnik popravil razpon v pakiranju in upošteval ponujena pakiranja. Na podlagi vseh odgovorov bo na portal objavil popravek popisov.

Datum prejema: 18.04.2016 10:02
Spoštovani!
Vljudno prosim za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

V razpisni dokumentaciji stran 17/70 imate pogojeno, da bo ponudnik moral priložiti plastične žličke za vse jogurte, pudinge, itd. Ali je to pogojeno tudi za sklop DIETNA ŽIVILA? Omenjeni izdelki se ne dobavljajo s priloženimi žličkami, tako prosimo, da zahtevo umaknite iz razpisne dokumentacije.

Odgovor:
Naročnik bo upošteval tudi dietne jogurte in pudinge brez brez plastičnih žličk.

3.4 SKLOP: KONZERVIRANE RIBE
19. Konzervirana skuša v rastlinskem olju, 750 - 1000 g – Izdelka ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?

Odgovor:
Naročnik bo upošteval tudi ponujeno pakiranje. Na podlagi vseh odgovorov bo na portal objavil popravek popisov.

6.1 sklop: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE
3. Kumarice v kisu, pasterizirane, brez konz., 3 do 4 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4100g pakiranju. Odstopanje je glede na gramaturo majhno.
5. Paprika fileti v kisu, pasterizirana, brez konz.,3 -4 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju. Odstopanje je glede na gramaturo majhno.
15. Kuruza v zrnju, sladka, 3 -4 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 2600g pakiranju, saj ga v iskanem razponu ne najdemo.

Odgovor:
Naročnik bo upošteval ponujeno pakiranje. Na podlagi vseh odgovorov bo na portal objavil popravek popisov.

28. Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 50% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., do 1 kg – višnjevi kompoti imajo zaradi strukture sadeža v povprečju manj deleža plodu v primerjavi z ostalim sadjem. Ali lahko ponudimo izdelek s 48,6% plodu?

Odgovor:
Naročnik bo upošteval ponujeno pakiranje. Na podlagi vseh odgovorov bo na portal objavil popravek popisov.

29. Kompot sadna solata 3 -4 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju ali v 2650g pakiranju, saj ga v razpisanem razponu ne najdemo.

Odgovor:
Naročnik bo upošteval ponujeno pakiranje 2650g. Na podlagi vseh odgovorov bo na portal objavil popravek popisov.

31. Marmelada marelična, min 45% sadne kaše, brez konz. in sladil, 3 - 5 kg – vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzerevanse. Brez konzervansov so samo marmelade v kozarcih do 1000g. Ali lahko ponudimo izdelek v kozarcu 850g brez konzervansov ali pa izdelek v 3000g pakiranju s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
33. Marmelada mešana, min 45% sadne kaše, brez konzerv. In sladil, 3 - 5 kg– vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse. Brez konzervansov so samo marmelade v kozarcih do 1000g. Ali lahko ponudimo izdelek v kozarcu 850g brez konzervansov ali pa izdelek v 3000g pakiranju s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?

Odgovor:
Naročnik želi da ponudite oba izdelka – pakiranje do 1 kg za marmelade brez konzervansov in sladil, pakiranje 3 kg za marmelade s konzervansi. Na podlagi vseh odgovorov bo na portal objavil popravek popisov.

5.3. SKLOP: SUHE STROČNICE IN GOBE
68. Leča 1.razred (zelena, rdeča, rjava) – prosimo, da ločite stročnice po vrstah, saj se cena med njimi močno razlikuje.
69. Soja (zelena, rjava, rumena) 1.razred -– prosimo, da ločite stročnice po vrstah, saj se cena med njimi močno razlikuje.

Odgovor:
Naročnik želi zeleno in rjavo lečo, ter zeleno sojo. Na podlagi vseh odgovorov bo na portal objavil popravek popisov.

6.2. sklop: BIO IZDELKI
41. Bio marmelada iz ekološko pridelanega sadja, različni okusi, 50g sadja/100g izdelka, BREZ konzervansov za podaljšanje obstojnosti, z manj sladkorja, do 1 kg – ali lahko ponudimo BIO izdelek s 70% sadja?

Odgovor:
Naročnik bo upošteval ponujeno. Na podlagi vseh odgovorov bo na portal objavil popravek popisov.

7.1 SKLOP: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI TER SIRUPI - brez konzervansov umetnih sladil in barvil
4. Jabolčni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji) - ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
6. Pomarančni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji) – ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju? Ceno lahko podamo na kos, tako da bo naročnik dobil več soka za isto ceno.

Odgovor:
Ne. Naročnik želi pakiranje po 0,2 l.

10. Nektar breskev, min 50% sadni delež, (min. 32% breskove kaše), brez umetnih sladil, 1 L - prosimo, da umaknete recepturo izdelkov iz popisa, saj receptura ustreza samo enemu proizvajalcu. Nektarju določite le skupni delež sadja, v tem primeru 50%.
14. Nektar jagoda, min. 45% sadni delež, (min.25% jagodne kaše), brez umetnih sladil, 1 L – ali lahko ponudimo izdelek s 40% sadnim deležem, kakor je to predpisano s pravilnikom o sokovih in nektarjih? Naročnika prosimo, da umakne recepturo izdelka, saj ustreza samo enemu ponudniku. S tem kršite ZJN, ker ne omogočate konkurenčne ponudbe.

Odgovor:
Na podlagi vseh odgovorov bo naročnik na portal objavil popravek popisov.

16. Nektar marelica, min. 43% sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L – ali lahko ponudimo izdelek s 40% sadnim deležem, kakor je to predpisano s pravilnikom o sokovih in nektarjih?

Odgovor:
Naročnik bo upošteval ponujeno. Na podlagi vseh odgovorov bo na portal objavil popravek popisov.

21. SADNI SIRUP ZA REDČENJE brez konzervansov, barvil in umetnih barvil - Malinov sirup, min 30% malinovega sadnega soka iz zgoščenega soka – ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 9% zgoščenega malinovega soka in drugih zgoščenih sokov?

Odgovor:
Naročnik bo upošteval ponujeno. Na podlagi vseh odgovorov bo na portal objavil popravek popisov.

7.2 SKLOP: 100% SADNO-ZELENJAVNI SOKOVI 0,5-1L brez konzervansov umetnih sladil in barvil
23. sok iz breskev, grozdja, jabolk, pomaranč in korenčka, 1 L – Izdelka ne najdemo na trgu. Naročnika prosimo za informacijo za katero blagovno znamko gre. Ali lahko ponudimo 100% sok s sestavi jabolko, pomaranča, ananas, marakuja, mango, banana, marelica, korenček?

Odgovor:
Naročnik bo upošteval ponujeno. Na podlagi vseh odgovorov bo na portal objavil popravek popisov.

9.1 SKLOP: MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
13. Polnozrnati kuskus, 1 do 5 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 480g pakiranju?Izdelek ne obstaja v tako veliki embalaži.
26. Testenine polnozrnate (svedri polžki,…) do 1 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju?
27. Testenine graham (polžki,….), od 1 kg – ali lahko ponudimo graham špagete namesto polžkov?
28. Špageti tenki brez jajc, 1 kg – iskana gramatura je netipična, ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?

Odgovor:
Naročnik bo upošteval ponujeno. Na podlagi vseh odgovorov bo na portal objavil popravek popisov.

36. Fuži, Sušene jajčne testenine, do 10 kg – ali lahko ponudimo izdelek kot peresniki, ki so po obliki zelo sorodni?

Odgovor:
Ne. Naročnik želi fuži.

39. Testo za lazanjo do 5 kg– ali lahko ponudimo pakiranje 9kg?

Odgovor:
Naročnik bo upošteval ponujeno. Na podlagi vseh odgovorov bo na portal objavil popravek popisov.

9.2 SKLOP: RIŽ, KAŠE IN KOSMIČI
50. Žitni kosmiči s čokolado, do 500g – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
51. Žitni kosmiči s čokolado in lešniki, do 500g – ali lahko ponudimo izdelek v 1800g pakiranju?
52. Žitni kosmiči z medom, do 500g – ali lahko ponudimo pakiranj 1kg?
56. Sojini kosmiči, do 1kg– ali lahko ponudimo izdelek v 1500g pakiranju?

Odgovor:
Naročnik bo upošteval ponujeno. Na podlagi vseh odgovorov bo na portal objavil popravek popisov.

9.3 SKLOP: BIO ŽITA, BIO KAŠE IN BIO KOSMIČI
63. Bio pšenična črna moka TIP 1100, vreča 1kg – ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju, saj ga v 1000g pakiranju ne najdemo.

Odgovor:
Naročnik bo upošteval ponujeno. Na podlagi vseh odgovorov bo na portal objavil popravek popisov.

10.4 SKLOP: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
71. Grisini porcijski, 25-30 g – ali alhko ponudimo izdelek v 20g pakiranju?
75. Drobtine, krušne, črne, do 1kg – ali lahko ponudimo polbele drobtine, saj črnih ne najdemo na trgu? V kolikor ima naročnik informacijo za katero blagovno znamko gre, nam jo prosim zaupa.

11.2 SKLOP: BIO KEKSI
58. Bio keksi z medom iz polnozrnatih žit 150 - 500 g – dobavitelj je menjal temu izdelku recepturo in gramaturo. Sedaj se dobi kot bio keks iz 5 žit v 140g pakiranju. Ali lahko ponudimo pakiranje 140g?
60. Bio Keksi z marmelado, 150 - 500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 120g pakiranju?

Odgovor:
Naročnik bo upošteval ponujeno. Na podlagi vseh odgovorov bo na portal objavil popravek popisov.

12.1 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1. Šipkov čaj, filter vrečke, brez konzervansov in um.arom, gastro program do 1 kg – ali lahko ponudimo naročniku okus šipek s hibiskusom?

Odgovor:
Naročnik bo upošteval ponujeno. Na podlagi vseh odgovorov bo na portal objavil popravek popisov.

5. Mešanica zeliščnega čaja (janež 40%, komarček 30%, kumina 30%), filter vrečke, do 1 kg- naročnika prosimo, da umakne recepturo, saj verjeno ustreza samo enemu naročniku. Hvala. Čaj z navedeno recepturo ne najdemo, naročnika prosimo za informacijo za katero blagovno znamko gre. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 30% janeža, 30% komarčka, 30% kamilice in 10% kumine?
6. Domači čaj, filter vrečke, brez konzervansov in um.arom, (mešanica lipe, šipka,kamilice, robide, meta melisa), filter vrečke, do 1 kg – izdelka ne najdemo na trgu. V kolikor ima naročnik informacijo za katero blagovno znamko gre, nam jo prosim zaupa, prosimo ga tudi da naročnik umakne recepturo, saj verjetno ustreza samo enemu ponudniku. Ali lahko ponudimo čaj planinski s sestavo robide, poprove mete, divja jabolka, šipek, bezeg, lipa in limonska trava?
8. Čaj breskev, brez konz. In um.arom., filter vrečke, gastro do 1 kg – Sadni čaji vsebujejo naravne arome oz. naravni identične arome (niso umetne). Ali lahko ponudimo izdelek z naravno aromo?

Odgovor:
Naročnik bo upošteval ponujeno. Na podlagi vseh odgovorov bo na portal objavil popravek popisov.

10. Čaj borovnica, brez konzervansov in um.arom, filter vrečke, gastro do 1 kg– Sadni čaji vsebujejo naravne arome oz. naravni identične arome (niso umetne). Ali lahko tak izdelek ponudimo? naravne arome oz. naravni identične arome (niso umetne)? Ali lahko ponudimo izdelek z naravno aromo?
11. Čaj divja češnja, brez konzervansov in um.arom, filter vrečke, gastro do 1 kg -Sadni čaji vsebujejo naravne arome oz. naravni identične arome (niso umetne). Ali lahko ponudimo izdelek z naravno aromo?
12. Čaj malina, brez konzervansov in um.arom, filter vrečke, gastro do 1 kg - Sadni čaji vsebujejo naravne arome oz. naravni identične arome (niso umetne). Ali lahko ponudimo izdelek z naravno aromo?
13. Čaj jagoda vanilija, brez konzervansov in um.arom, filter vrečke, do 1 kg - Sadni čaji vsebujejo naravne arome oz. naravni identične arome (niso umetne). Ali lahko ponudimo izdelek z naravno aromo?
14. Čaj brusnica, brez konzervansov in um.arom, filter vrečke - do 30 g, pakiranje do 60 g – ali želite izdelek do 30g ali do 60g? Ali lahko ponudimo izdelek v 40g pakiranju? - Sadni čaji vsebujejo naravne arome oz. naravni identične arome (niso umetne). Ali lahko ponudimo izdelek z naravno aromo?
17. Čaj jagoda vanilija, brez konzervansov in um.arom, filter vrečke - do 3 g, pakiranje do 60 g - Sadni čaji vsebujejo naravne arome oz. naravni identične arome (niso umetne). Ali lahko ponudimo izdelek z naravno aromo?

Odgovor:
Ne. Naročnik želi čaje brez konzervansov in arom. Na podlagi vseh odgovorov bo na portal objavil popravek popisov.

18. Bazilika, 10 do 50 g – ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju
24. Muškat mleti, do 40g – ali lahko ponudimo izdelek v priročnem kozarčku z gramaturo 50g?
25. Origano, 10 do 50 g – ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
27. Kari, do 40g – – ali lahko ponudimo izdelek v priročnem kozarčku z gramaturo 50g?
29. Timijan, 10 do 50 g– ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
31. Majaron, 10 do 50 g – ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?

Odgovor:
Naročnik bo upošteval ponujeno. Na podlagi vseh odgovorov bo na portal objavil popravek popisov.

35. Čokolada v prahu, do 0,5 kg – ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?

Odgovor:
Ne. Naročnik želi pakiranje do 0,5 kg.

41. Zmes za krompirjevo testo, do 5 kg – dobavitelj ki trži zmes je ukinil izdelek v 5kg gramaturi, sedaj se dobi samo v 10kg ali v 500g. Povejte kaj ponudimo?

Odgovor:
Naročnik bo upošteval ponujeno gramaturo 10 kg. Na podlagi vseh odgovorov bo na portal objavil popravek popisov.

44. Instant čokoladna krema do 1 kg – ali naročnik govori o pudingu v prahu? Ker izdelka na trgu ne najdemo, tako da vljudno prosimo za informacijo o blagovni znamki. Hvala

Odgovor:
Ne gre za puding v prahu. Instant čokoladno kremo polni npr. TOGRES d.o.o., Šempeter pri Gorici oz. podobno.

60. Kokosovo olje, hladno stiskano, nerafinirano, nehidrogenirano (pri visokih temperaturah stabilno - primerno za kuho, peko in cvrtje, tudi kot namaz), do 250 ml – ali lahko ponudimo izdelek v 500ml pakranju?

Odgovor:
Naročnik bo upošteval ponujeno. Na podlagi vseh odgovorov bo na portal objavil popravek popisov.

61. Sončično olje, 100% 5 L – ali lahko ponudimo izdelek v 10l pakiranju?

Odgovor:
Ne. Naročnik želi pakiranje do 5 L.

64. Palmovo olje, 100%, do 5 L – izdelek se dobi samo v 20kg pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V nasprotnem primeru prosimo naročnika za informacijo, katero znamko je imela v mislih (zgolj informativno).

Odgovor:
Ne. Naročnik želi pakiranje do 5 L.

86. Čokoladno lešnikov namaz, min 14% lešnikov 30,5 - 1,0 kg - izdelka z navedenimi karakteristikami ne najdemo. V kolikor ima naročnik informacijo za katero blagovno znamko gre, naj jo prosim zaupa. Iskan izdelek ima na tržišču 13% lešnikov, ali ga lahko ponudimo? Prosimo tudi, da popravite iskano gramaturo, saj je verjetno prišlo do napake. Hvala

Odgovor:
Naročnik bo upošteval ponujeno. Na podlagi vseh odgovorov bo na portal objavil popravek popisov.

90. Žitna ploščica - Malina, sadni delež min 88%, brez dodanih sladkorjev, prisotni samo naravni sladkorji iz sadja. 25 - 30 g - iskani izdelek malina-rdeča pesa obstaja samo v 35g pakiranju. Prosimo za popravek.
91. Žitna ploščica - Korenje – Pomaranča , sadni delež min 88%, brez dodanih sladkorjev, prisotni samo naravni sladkorji iz sadja. 25 - 30 g g - iskani izdelek obstaja samo v 35g pakiranju. Prosimo za popravek.

Odgovor:
Naročnik bo upošteval ponujeno. Na podlagi vseh odgovorov bo na portal objavil popravek popisov.

93. Posodica za sladoled, skuto - iz vaflja, okvirne velikosti: premer posodice spodaj od 4-6 cm, zgoraj 6-8 cm, višina 5-7 cm, debelina vaflja min 3 mm – Izdelka z navedenim opisom ne najdemo. Naročnika vljudno prosimo, da nam (zgolj informativno) posredujejo informacijo o blagovni znamki izdelka, ki so ga imeli v mislih. Hvala

Odgovor:
Naročnik bo upošteval posodice iz vaflja ali krhkega testa. Na podlagi vseh odgovorov bo na portal objavil popravek popisov.

12.3 SKLOP: SADNE JUHE
99 Juha - jagoda, do 3kg – ali lahko ponudimo izdelek z okusom brusnica-malina?
100 Juha - banana, kivi, do 3kg – ali lahko ponudimo okus jabolko-hruška?
101 Juha - borovnica, do 3kg – ali lahko ponudimo izdelek z okusom češnja?

Odgovor:
Naročnik bo upošteval ponujeno.

13.1 SKLOP: DIETNA ŽIVILA
24 Riževi rezanci - za juho -tenki do 500 g – ali lahko ponudimo riževe rezance, ki so mešanica riža in koruze skupaj?

Odgovor:
Ne.

28 Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin ( 5x25g) – dobavitelj je izdelek ukinil. Ali lahko ponudimo zelenjavne paštete brez jajc, mleka, mlečnih sestavin v 50g pakiranju z okusi naravni, paradižnik-rukola, paprika, bazilika, drobnjak. Ali jih lahko ponudimo?

Odgovor:
Naročnik bo upošteval ponujeno, razen okusov rukola in paprika.

29 Tunin namaz brez jajc, mleka, ml. sestavin in konzervansov do 50 g – izdelek obstaja samo v 100g pakiranju. Prosimo za popravek.
30 Marmelada – slivova brez konzervansov in umetnih sladil, do 500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju?
33 Majoneza brez jajc, do 250 g – izdelek obstaja v 315g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
34 Margarina 40% maščobe,brez mleka in ml. sestavin od 120 do 250 g (kot nadomestek za maslo) – ali lahko ponudimo izdelek, ki ustreza opisu in je hrati brez glutena, vendar vsebuje 60% skupnih maščob?

Odgovor:
Naročnik bo upošteval ponujeno. Na podlagi vseh odgovorov bo na portal objavil popravek popisov.

37 Piškoti brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, slajeni z jabolčnim sokom, 150 - 180 g – ali vam lahko ponudimo piškote deklarirane brez jajc, mleka in oreščkov, ki so slajeni s surovin sladkorje? Na tržišču obstajajo keksi, ki so slajeni z jabolčnim sokom, vendar lahko vsebujejo jajca, mleko in lupinasto sadje. Sporočite nam prosim, katere kekse želite, da vam ponudimo?

Odgovor:
Naročnik bo upošteval ponujene piškote slajene s surovim sladkorjem (brez sledov mleka) Na podlagi vseh odgovorov bo na portal objavil popravek popisov.

38 Sadna rezina z žiti in temno čokolado, z min 60 % sadnim deležem, brez mlečnih sestavin, 25-35g, pakirana – opisu izdelka ustreza rezina Frutabela, ki pa vsebuje mleko v sledovih. Ali jo lahko ponudimo? V kolikor ne, prosimo za informacijo za katero blagovno znamko gre? Hvala
50 Puding v prahu, okus vanilija, certificirano brez glutena, 40 g oziroma za 0,5 l pudinga – na trgu smo našli izdelek v 36g pakiranju za pripravo 0,5l pudinga. Ali ga lahko ponudimo?
13.2 SKLOP: BIO ŽITA
55 Žito Kvinoja - BIOLOŠKO PRIDELANA, 500g – ali lahko ponudimo izdelek v 400g pakiranju?
Lep pozdrav.

Odgovor:
Naročnik bo upošteval ponujeno. Na podlagi vseh odgovorov bo na portal objavil popravek popisov.

Datum prejema: 19.04.2016 07:34
V 2 skupini živil za pridobitev točk označimo meso , ki ga želimo kot EKO.
Zanima nas koliko je količina iz ocenjene vrednosti ki jo bomo morali dobavljati kot EKO.
Nemogoče je,da če označimo junčje stegno 4.500kg kot EKO dobavljati kot EKO celotno količino.
Hvala in lp

Odgovor:
Naročnik je razpisal v sklop 2.6 bio meso, kjer želi EKO junečja stegna v količini 650 KG. V tem sklopu je potrebno dobaviti celotno količino v EKO kvaliteti. V sklopu 2.1 je razpisal konvencionalno meso in ponudnik mora dobaviti celotno količino v KONVENCIONALNI kvaliteti oz. v EKO kvaliteti, če želi dobiti dodatne točke po št. živil po merilu »več ekoloških živil«.

Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

Poslati:
- Portal JN
Datum objave: 22.04.2016   13:59
VPRAŠANJE
1. skupina konvencionalno in ekološko mleko in mlečni izdelki Prosimo da sprostite celice, ker imate zaščiteno imate vstavljeno formulo, pa vam avtomatsko nič ne preračuna, ko mi v stolpec 6 napišemo ceno. Prosimo za čim hitrejši popravek.

ODGOVOR
Številka: 430-467/2016-9
Datum: 22.04.2016
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-16/600019 – Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe VRTCA OTON ŽUPANČIČ

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.


Datum prejema: 22.04.2016 11:20
1. skupina konvencionalno in ekološko mleko in mlečni izdelki Prosimo da sprostite celice, ker imate zaščiteno imate vstavljeno formulo, pa vam avtomatsko nič ne preračuna, ko mi v stolpec 6 napišemo ceno. Prosimo za čim hitrejši popravek.

Odgovor:
Hvala za opozorilo. Celoten popravek popisov bo objavljen predvidoma v četrtek, dne 28.04.2016. Popravek bo objavljen najprej na EU portalu nato v uradnem listu.

Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službePoslati:
- Portal JN
Datum objave: 26.04.2016   13:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ponovno vas obveščamo, da je predračunu Sklop 5.8: Suho sadje - povpraševano po Liofiliziranem sadju. Naročnika obveščamo, da to ni ne sveže niti suho sadje in ga naprošamo za popravek oz spremembo predračuna, tako da prestavi liofilizirano sadje v ustrezen sklop (npr. splošno prehrambeno blago).

Odgovor naročnika na konkreten poziv nikakor ni zadovoljiv niti sprejemljiv s strani ponudnikov. Liofilizacija ali sušenje z zamrzovanjem je postopek, s katerim odstranimo vodo iz bioloških in organskih snovi, ki bi jih s segrevanjem poškodovali, hkrati pa ohranimo njihovo strukturo in sestavo. Postopek je počasen in porabi 3-krat več energije kot konvencionalno sušenje, zato ga uporabljamo le za občutljive in drage produkte. Liofilizacija temelji na zamrznitvi vode, čemur sledi zmanjševanje tlaka in dodajanje dovolj velike količine toplote, da zamrznjena voda v materialu sublimira neposredno iz trdnega v plinasto agregatno stanje. (vir: Wikipedija)

Med tem ko se za sklop "suho sadje" razume sušenje sadja kot na enega izmed najstarejših in običajnih načinov konzerviranja. Sušimo po navadi sadje, zelenjavo, zdravilne rastline in dišavnice. Živila lahko posušimo v sušilcu ali pa kar na zraku. (vir: Wikipedija).

Ravno zaradi različnih načinov pridelave in obdelave sadja in zelenjave, so določeni različni sklopi: EKO, konzervirano sadje, sveže sadje, suho sadje. Isti artikel je lahko pridelan oz obdelan na različne načine, zaradi česar ima svojo/drugačno ceno in svoj sklop. Liofilizacija je relativno drag in dolgotrajen proces, vsekakor pa je nov proces in drugačen od naravnega, zato sodi v posebno kategorijo. Ko se bo tak postopek razširil, bo verjetno dobil tudi poseben sklop "Liofilizirana živila", tako kot konzervirana, do takrat pa naj bo razvrščen v čim bolj ustrezno kategorijo "npr. splošno prehrambeno blago".

Skladno z navedenim, naročnika naprošamo, da skupaj z ostalimi popravki, iz sklopa Suho sadje odstrani povpraševanje po liofiliziranem sadju.

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri obrazcih za izpolnjevanje ni osnutka okvirnega sporazuma, ali lahko oddamo brez sporazuma.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Številka: 430-467/2016-13
Datum: 26.04.2016
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-16/600019 – Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe VRTCA OTON ŽUPANČIČ

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.


Datum prejema: 25.04.2016 10:20
Spoštovani,

Ponovno vas obveščamo, da je predračunu Sklop 5.8: Suho sadje - povpraševano po Liofiliziranem sadju. Naročnika obveščamo, da to ni ne sveže niti suho sadje in ga naprošamo za popravek oz spremembo predračuna, tako da prestavi liofilizirano sadje v ustrezen sklop (npr. splošno prehrambeno blago).

Odgovor naročnika na konkreten poziv nikakor ni zadovoljiv niti sprejemljiv s strani ponudnikov. Liofilizacija ali sušenje z zamrzovanjem je postopek, s katerim odstranimo vodo iz bioloških in organskih snovi, ki bi jih s segrevanjem poškodovali, hkrati pa ohranimo njihovo strukturo in sestavo. Postopek je počasen in porabi 3-krat več energije kot konvencionalno sušenje, zato ga uporabljamo le za občutljive in drage produkte. Liofilizacija temelji na zamrznitvi vode, čemur sledi zmanjševanje tlaka in dodajanje dovolj velike količine toplote, da zamrznjena voda v materialu sublimira neposredno iz trdnega v plinasto agregatno stanje. (vir: Wikipedija)

Med tem ko se za sklop "suho sadje" razume sušenje sadja kot na enega izmed najstarejših in običajnih načinov konzerviranja. Sušimo po navadi sadje, zelenjavo, zdravilne rastline in dišavnice. Živila lahko posušimo v sušilcu ali pa kar na zraku. (vir: Wikipedija).

Ravno zaradi različnih načinov pridelave in obdelave sadja in zelenjave, so določeni različni sklopi: EKO, konzervirano sadje, sveže sadje, suho sadje. Isti artikel je lahko pridelan oz obdelan na različne načine, zaradi česar ima svojo/drugačno ceno in svoj sklop. Liofilizacija je relativno drag in dolgotrajen proces, vsekakor pa je nov proces in drugačen od naravnega, zato sodi v posebno kategorijo. Ko se bo tak postopek razširil, bo verjetno dobil tudi poseben sklop "Liofilizirana živila", tako kot konzervirana, do takrat pa naj bo razvrščen v čim bolj ustrezno kategorijo "npr. splošno prehrambeno blago".

Skladno z navedenim, naročnika naprošamo, da skupaj z ostalimi popravki, iz sklopa Suho sadje odstrani povpraševanje po liofiliziranem sadju.

Hvala in lep pozdrav.

Odgovor:
Sušenje sadja je postopek shranjevanja pri katerem sadju odstranjujemo vodo. Poznamo več načinov sušenja: ~ izhlapevanje, ~ izparevanje, ~ liofilizacija.
Liofilizacija je torej postopek SUŠENJA sadja, pri katerem se ohrani več vitaminov in hranilnih snovi kot pri klasičnem sušenju. Liofilizirano sušeno sadje je torej višje kakovosti in seveda zato tudi dražje.
Naročnik popisov ne bo spreminjal.


Datum prejema: 25.04.2016 15:25
Pozdravljeni,

Pri obrazcih za izpolnjevanje ni osnutka okvirnega sporazuma, ali lahko oddamo brez sporazuma.

Hvala in lep pozdrav

Odgovor:
Obrazci priloženi v word obliki so zgolj za lažje izpolnjevanje. Okvirne sporazume ni potrebno izpolnjevati, saj ko podpišete izjavo (PRILOGA 2), pomeni, da se z razpisno dokumentacijo in vzorcem okvirnih sporazumov v celoti strinjate in ju kot take sprejemate.Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Sabina Gregorinčič
Višji svetovalec I


Poslati:
- Portal JN