Dosje javnega naročila JN8746/2015
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN8746/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.12.2015
JN19/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.01.2016
    JN8746/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 242-439162
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 11. 12. 2015
Številka objave: JN8746/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA, Zadobrovška cesta 35, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, V roke: Zoran Kalaković, SI-1260 Ljubljana - Polje.
Tel. +386 13064408. Telefaks +386 13064407. E-pošta zoran.kalakovic@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Osnovne šole Zadobrova
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Osnovna šola Zadobrova, Zadobrovška cesta 35, 1260 Ljubljana-Polje
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za dvoletno obdobje za potrebe osnovne šole Zadobrova, Zadobrovška cesta 35, 1260 Ljubljana-Polje, v skladu s specifikacijami blaga in zahtevami naročnika, ki so del razpisne dokumentacije.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
15130000 (Mesni proizvodi)
15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 1. skupina: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS 1.1 Mleko in mlečni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 2. skupina: MESO, MESNI IZDELKI IN JAJCA
1)KRATEK OPIS 2.1 Mlado goveje meso (junečje), svinjsko meso, telečje meso, mesnine, salame
2.2 Perutninsko meso, mesnine, salame
2.3 Jajca
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15130000 (Mesni proizvodi)
03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 3. skupina: SVEŽE SADJE, ZELENJAVA, SUHO SADJE
1)KRATEK OPIS 3.1 Sveže sadje, zelenjava
3.2 Suho sadje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15330000 (Predelano sadje in vrtnine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 4. skupina: SADNI SOKOVI, SADNO ŽITNE REZINE, LEDENI ČAJ, VODA, SIRUPI
1)KRATEK OPIS 4.1 Nektarji, sokovi 100 %
4.2 Sadno žitne rezine
4.3 Voda
4.4 Ledeni čaj
4.5 Sadni sirupi z minimalno 50 % SD
4.6 Sirupi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15321000 (Sadni sokovi)
15981100 (Negazirana mineralna voda)
15831500 (Sladkorni sirupi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 5. skupina: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS 5.1 Oluščena žita, pripravljeni izdelki iz žit, moka, testenine
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15610000 (Žitni mlevski izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 6. skupina: KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS 6.1 Kruh, pekovsko pecivo
6.2 Pecivo, slaščice, keksi
6.3 Sendviči
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15811100 (Kruh)
15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
15812000 (Pecivo in slaščice)
15811510 (Sendviči)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 7. skupina: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
1)KRATEK OPIS 7.1 Ostalo prehrambno blago
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 8. skupina: EKOLOŠKA ŽIVILA
1)KRATEK OPIS 8.1 Bio mleko in mlečni izdelki
8.2 Bio sadje
8.3 Bio kruh in pekovski izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15511000 (Mleko)
03222300 (Netropsko sadje)
15811100 (Kruh)
15612500 (Pekovski izdelki)
03222110 (Tropsko sadje)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Da.
Posebni pogoji:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Ponudbena vrednost. Ponder: 90
2. Embalaža. Ponder: 5
3. Več ekoloških živil. Ponder: 5
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 21. 1. 2016
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 21. 1. 2016
Čas: 13:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo v prostorih sejne sobe Mestne občine Ljubljana, Službe za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Merili za sklope ekoloških živil in sklope svežega sadja in zelenjave
- ponudbena vrednost: do 95 točk
- embalaža: do 5 točk.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/12/4202-21574074117708200696/Razpisn
a_dokumentacija_-_zivila_OS_Zadobrova.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 11. 1. 2016
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 11. 12. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN19/2016, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 4. 1. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.12.2015   13:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Ali boste pri vseh ponudnikih preverili, kakšno pakiranje so ponudili? Ker nekateri ponudniki v predračune napišejo artikel, ki ustreza vašim željam, zato da dobijo razpis, potem pa po začetku sodelovanja dejansko stranki vozijo artikle drugih (predvsem cenejših) blagovnih znamk (ceno za artikel preračunajo iz artikla z drugo gramaturo, vendar pa v razpis napišejo tak artikel kot ga vi želite - torej vas zavajajo). To se nam ne zdi pošteno, ker bi lahko tudi mi v razpis napisali vašo željo, potem pa je ne bi upoštevali.
Hvala za odgovor!

ODGOVOR:
V skladu z razpisno dokumentacijo mora ponudnik ponuditi živila take kvalitete in gramature/volumna oz. v dobavljivi enoti kot je zahtevano v predračunskem obrazcu za posamezno živilo. Naročnik v fazi analize ponudb lahko zahteva predstavitev posameznih ali vseh živil iz ponudbe in v ta namen zahteva deklaracije, proizvodne specifikacije ali vzorce živil.
V kolikor izbrani dobavitelj živil v fazi dobave krši določila razpisne dokumentacije in okvirnega sporazuma, naročnik odstopi od okvirnega sporazuma.

Datum objave: 31.12.2015   10:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
imam vprašanje v zvezi z izpolnjevanjem razpisane dokumentacije. Zanima me (glede na to da je razpisna dokumentacija ponujena v wordovi in PDF datoteki) če se lahko izpolnjuje računalniško in nato stiska, ali je obvezno izpolnjevanje na roko, torej s svinčnikom?
Za odgovor se vam vnaprej lepo zahvaljujemo.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Obrazci se lahko izpolnijo računalniško in nato natisnejo.

Datum objave: 04.01.2016   12:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

4. skupina: SADNI SOKOVI, SADNO ŽITNE REZINE, LEDENI ČAJ, VODA, SIRUPI

4.) Artikel: marelični nektar min. 45 % sd, 0,2 l- izdelek NE OBSTAJA, ali vam lahko ponudimo Marelični nektar proizvajalca Fructal z min. 43% sadnim deležem?
16.) marelični nektar, min. 45 % sd, 1 l- izdelek NE OBSTAJA, ali vam lahko ponudimo Marelični nektar proizvajalca Fructal z min. 43% sadnim deležem?
21.) 100 % borovničev sok 0,2 l- 100% Borovničev sok ne OBSTAJA, ampak samo Borovničev nektar z min. 35% sadnim deležem 0,2 L
Prosim popravite opis artikla

SKLOP 4.2.: SADNO ŽITNE REZINE
sadno žitna rezina pakirana (Frutabela ali podobno) po 25-30g- če želite sadno žitno rezino, je potrebno navesti min. sadni delež v rezini npr. 30 % sadja ali več, v nasprotnem primeru lahko dobite tudi sadno žitno rezino s samo 2 % deležem sadja!

SKLOP 4.5.: SADNI SIRUPI Z MINIMALNO 50 % SD

3.) 100% sadni sirup, pomaranča, do 7 l- izdelek ne obstaja, zato ga prosim umaknite iz razpisa!
6.) 50 % sadni sirup, borovnica, do 7 l - obstaja smo 100% sadni sirup Borovnica, ki ga že imate navedenega pod točko 5, zato izbrišite postavko 6 iz predračuna.
7.) 50 % sadni sirup, gozdni sadeži, do 7 l- izdelek NE OBSTAJA, zato ga prosim izbrišite iz razpisa.
8.) 100 % sadni sirup, ostali okusi, do 7 l- navedite kateri okus želite, ker to namreč ni NIČ od popisa izdelka ( obstajata še 100% sadni sirup jagoda in 100% sadni sirup Višnja
9.) 50 % sadni sirup, ostali okusi, do 7 l- izdelek ne obstaja, zato ga prosim umaknite iz razpisa.

SKLOP 4.6.: SIRUPI
1. ) ACE sirup 1 l-izdelek se ne proizvaja več, zato ga prosim umaknite iz razpisa.
7. ) sirup ostali okusi 1 l- navedite okus, saj imajo različni okusi različno ceno ali pa umaknite postavko iz razpisa.

Pričakujem popravek razpisnega obrazca za celoten sklop:


ODGOVOR:
Odgovori so posredovani za vsakim vprašanjem posebej!

4. skupina: SADNI SOKOVI, SADNO ŽITNE REZINE, LEDENI ČAJ, VODA, SIRUPI

4.) Artikel: marelični nektar min. 45 % sd, 0,2 l- izdelek NE OBSTAJA, ali vam lahko ponudimo Marelični nektar proizvajalca Fructal z min. 43% sadnim deležem?
Da (popravek opisa artikla v predračunskih obrazcih).

16.) marelični nektar, min. 45 % sd, 1 l- izdelek NE OBSTAJA, ali vam lahko ponudimo Marelični nektar proizvajalca Fructal z min. 43% sadnim deležem?
Da (popravek opisa artikla v predračunskih obrazcih).

21.) 100 % borovničev sok 0,2 l- 100% Borovničev sok ne OBSTAJA, ampak samo Borovničev nektar z min. 35% sadnim deležem 0,2 L
Prosim popravite opis artikla
Popravek opisa artikla v predračunskih obrazcih.

SKLOP 4.2.: SADNO ŽITNE REZINE
sadno žitna rezina pakirana (Frutabela ali podobno) po 25-30g- če želite sadno žitno rezino, je potrebno navesti min. sadni delež v rezini npr. 30 % sadja ali več, v nasprotnem primeru lahko dobite tudi sadno žitno rezino s samo 2 % deležem sadja!
Popravek opisa artikla v predračunskih obrazcih.

SKLOP 4.5.: SADNI SIRUPI Z MINIMALNO 50 % SD

3.) 100% sadni sirup, pomaranča, do 7 l- izdelek ne obstaja, zato ga prosim umaknite iz razpisa!
Popravek opisa artikla v predračunskih obrazcih.

6.) 50 % sadni sirup, borovnica, do 7 l - obstaja smo 100% sadni sirup Borovnica, ki ga že imate navedenega pod točko 5, zato izbrišite postavko 6 iz predračuna.
Popravek opisa artikla v predračunskih obrazcih.

7.) 50 % sadni sirup, gozdni sadeži, do 7 l- izdelek NE OBSTAJA, zato ga prosim izbrišite iz razpisa.
Popravek opisa artikla v predračunskih obrazcih.

8.) 100 % sadni sirup, ostali okusi, do 7 l- navedite kateri okus želite, ker to namreč ni NIČ od popisa izdelka ( obstajata še 100% sadni sirup jagoda in 100% sadni sirup Višnja
Artikel je bil izbrisan iz popisa v predračunskih obrazcih.

9.) 50 % sadni sirup, ostali okusi, do 7 l- izdelek ne obstaja, zato ga prosim umaknite iz razpisa.
Artikel je bil izbrisan iz popisa v predračunskih obrazcih.

SKLOP 4.6.: SIRUPI
1. ) ACE sirup 1 l-izdelek se ne proizvaja več, zato ga prosim umaknite iz razpisa.
Popravek opisa artikla v predračunskih obrazcih.

7. ) sirup ostali okusi 1 l- navedite okus, saj imajo različni okusi različno ceno ali pa umaknite postavko iz razpisa.
Artikel je bil izbrisan iz popisa v predračunskih obrazcih.

Popravki so narejeni tudi v razpisnih obrazcih, ki so objavljeni na Portalu javnega naročanja. V sklopu 4.5 (Sadni sirupi in zgoščeni sadni sokovi z minimalno 50 % sd) so bili iz predračunskih obrazcev izbrisani tudi artikli pod zaporednimi številkami 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 in 17.

Datum objave: 13.01.2016   08:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

MLADO GOVEJE MESO, SKLOP 2.1.

št.4.svinjsko meso, kare-narezano- ali sprašujete po kotletu?
št.5.kranjska klobasa- ali sprašujete po kranjski klobasi s certifikatom ali po navadni klobasi za kuhanje?
št.6.hrenovke v naravnem črevu- ali sprašujete po svinjskih hrenovkah?

PERUTNINSKO MESO, MESNINE, SALAME, SKLOP 2.2.

št.10.perutninski Burger- iz piščančjega ali puranjega mesa? Potrebno se je opredeliti, ne moremo podati enotne cene.

lp

ODGOVOR:
Odgovore podajamo med tekstom:

MLADO GOVEJE MESO, SKLOP 2.1.
št.4.svinjsko meso, kare-narezano- ali sprašujete po kotletu? Ne.
št.5.kranjska klobasa- ali sprašujete po kranjski klobasi s certifikatom ali po navadni klobasi za kuhanje? Po kranjski klobasi s certifikatom.
št.6.hrenovke v naravnem črevu- ali sprašujete po svinjskih hrenovkah? Da.

PERUTNINSKO MESO, MESNINE, SALAME, SKLOP 2.2.
št.10.perutninski Burger- iz piščančjega ali puranjega mesa? Potrebno se je opredeliti, ne moremo podati enotne cene. Perutninski Burger iz piščančjega mesa.

Datum objave: 13.01.2016   08:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Lepo prosim za odgovore na spodnja vprašanja. Hvala


SKLOP 4.1.: NEKTARJI; SOKOVI 100 %
19 100 % jabolčni sok 0,2 l – ali lahko ponudimo pakiranje 250ml? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
20 100 % pomarančni sok 0,2 l - ali lahko ponudimo pakiranje 250ml? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
16 marelični nektar, min. 43 % sd, 1 l – ali lahko ponudimo marelični nektar z min. 40% s.d., kot je to predpisano s pravilnikom o nektarjih in sokovih? Naročnika bi želeli tudi informirati, da nektar marelica z min. 45% s.d. obstaja (obstaja marelični nektar s 50% s.d.) in da predhodniva trditev, da izdelek ne obstaja, zavaja naročnika.
18 jagodni nektar min. 45 % sd 1 l– ali lahko ponudimo nektar z min. 40% s.d., kot je to predpisano s pravilnikom o nektarjih in sokovih?

SKLOP 4.2.: SADNO ŽITNE REZINE
1 sadno žitna rezina, različni okusi, najmanj 30 % sadni delež (Frutabela ali enakovredno) 25 - 30g – ali lahko ponudimo sadno žitno rezino z min. 14% sadnim deležem oz. z dejansko 14% sadja (suho sadje) in ne sadnim sokom, kot je to Frutabela? V kolikor to ni mogoče, prosimo za pojasnilo, zakaj je dovoljeno znižanje sadnega deleža pri sokovih iz 45% na 43%, čeprav izdelek na tržišču obstaja tudi z min. 50% sadnim deležem (upamo, da ni razlog zniževanja sadnega deleža prilagoditev sklopa določenemu ponudniku/proizvajalcu) Hvala

sklop 4.4.: LEDENI ČAJ
1 ledeni čaj 0,2 l – ali lahko ponudimo ledeni čaj v pakiranju od 250ml? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.

SKLOP 4.5.: SADNI SIRUPI Z MINIMALNO 50 % SD
7 100 % sadni sirup, bezeg, 5 - 6 l – ali lahko ponudimo 100% sadni sirup, bezeg, v steklenički od 0,7l? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere. Glede na majhno razpisano količino (10l), upamo, da je za naročnika sprejemljivo pakiranje 0,7l.

SKLOP 4.6.: SIRUPI
1 sirup ledeni čaj 1 l – ali lahko ponudimo sirup ledeni čaj v 5l pakiranju? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.

SKLOP 5.1.: OLUŠČENA ŽITA; PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT, MOKA, TESTENINE
10 grisini, porcijski, 25 g – ali lahko ponudimo porcijske grisine v 20g pakiranju? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.

SKLOP 7.1.: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
3 kava, mleta, 500 g, vakumsko pakiranje, v kvaliteti barcaffe – ali lahko ponudimo pakiranje 500g, ki ni vakumsko?
24 delikatesne kumarice, 680 do 700 g – ali lahko ponudimo kumarice v 670g pakiranju? Gre za minimalno odstopanje.
25 kisla paprika, 680 do 700 g - ali lahko ponudimo papriko v 670g pakiranju? Gre za minimalno odstopanje.
34 marmelada, različni okusi, porcijska, 20 g – ali lahko ponudim porcijske marmelade v 28g pakiranju? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
37 olive brez koščic, v kisu, 900 g do 1000 g - - ali lahko ponudimo olive v 880g pakiranju? Gre za minimalno odstopanje. Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
45 napolitanke, 1 kg – ali lahko ponudimo napolitanke v pakiranju od 700g? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
46 mini rolada 28 g - ali lahko ponudimo porcijsko rolado v 37g pakiranju? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
47 kokošja pašteta 30g – ali lahko ponudimo piščančjo pašteto 30g?
50 tunina v rastlinskem olju, v koščkih,1750 do 3000 g – ali lahko pondimo tuno v 1715g pakiranju? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
55 olje za cvrtje, arašidovo, 10 litrov – ali lahko ponudimo posebno olje za cvrtje Frivita, s sestavo 50% jedilno rafinirano arašidovo olje in 50% jedilno rafinirano repično olje v 10l pakiranju?

Lep pozdrav!


ODGOVOR:
Odgovore podajamo med tekstom:

SKLOP 4.1.: NEKTARJI; SOKOVI 100 %
19 100 % jabolčni sok 0,2 l – ali lahko ponudimo pakiranje 250ml? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
Ne.
20 100 % pomarančni sok 0,2 l - ali lahko ponudimo pakiranje 250ml? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
Ne.
16 marelični nektar, min. 43 % sd, 1 l – ali lahko ponudimo marelični nektar z min. 40% s.d., kot je to predpisano s pravilnikom o nektarjih in sokovih? Naročnika bi želeli tudi informirati, da nektar marelica z min. 45% s.d. obstaja (obstaja marelični nektar s 50% s.d.) in da predhodniva trditev, da izdelek ne obstaja, zavaja naročnika.
Lahko ponudite nektar z min. 40 % sadnega deleža.
18 jagodni nektar min. 45 % sd 1 l– ali lahko ponudimo nektar z min. 40% s.d., kot je to predpisano s pravilnikom o nektarjih in sokovih?
Ne.

SKLOP 4.2.: SADNO ŽITNE REZINE
1 sadno žitna rezina, različni okusi, najmanj 30 % sadni delež (Frutabela ali enakovredno) 25 - 30g – ali lahko ponudimo sadno žitno rezino z min. 14% sadnim deležem oz. z dejansko 14% sadja (suho sadje) in ne sadnim sokom, kot je to Frutabela? V kolikor to ni mogoče, prosimo za pojasnilo, zakaj je dovoljeno znižanje sadnega deleža pri sokovih iz 45% na 43%, čeprav izdelek na tržišču obstaja tudi z min. 50% sadnim deležem (upamo, da ni razlog zniževanja sadnega deleža prilagoditev sklopa določenemu ponudniku/proizvajalcu) Hvala
Ne, naročnik vztraja pri najmanj 30 % sadnem deležu za navedeni artikel. V primeru sadno žitne rezine gre za popolnoma drug izdelek, če ima le 14 % sadnega deleža, saj bi bilo znižanje meril v tem primeru za več kot 50 %. Pri sokovih pa smo minimalno znižali sadni delež ravno zaradi načela konkurenčnosti.

sklop 4.4.: LEDENI ČAJ
1 ledeni čaj 0,2 l – ali lahko ponudimo ledeni čaj v pakiranju od 250ml? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
Ne.

SKLOP 4.5.: SADNI SIRUPI Z MINIMALNO 50 % SD
7 100 % sadni sirup, bezeg, 5 - 6 l – ali lahko ponudimo 100% sadni sirup, bezeg, v steklenički od 0,7l? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere. Glede na majhno razpisano količino (10l), upamo, da je za naročnika sprejemljivo pakiranje 0,7l.
Ne.

SKLOP 4.6.: SIRUPI
1 sirup ledeni čaj 1 l – ali lahko ponudimo sirup ledeni čaj v 5l pakiranju? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
Ne.

SKLOP 5.1.: OLUŠČENA ŽITA; PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT, MOKA, TESTENINE
10 grisini, porcijski, 25 g – ali lahko ponudimo porcijske grisine v 20g pakiranju? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
Ne.

SKLOP 7.1.: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
3 kava, mleta, 500 g, vakumsko pakiranje, v kvaliteti barcaffe – ali lahko ponudimo pakiranje 500g, ki ni vakumsko?
Ne.
24 delikatesne kumarice, 680 do 700 g – ali lahko ponudimo kumarice v 670g pakiranju? Gre za minimalno odstopanje.
Ne.
25 kisla paprika, 680 do 700 g - ali lahko ponudimo papriko v 670g pakiranju? Gre za minimalno odstopanje.
Ne.
34 marmelada, različni okusi, porcijska, 20 g – ali lahko ponudim porcijske marmelade v 28g pakiranju? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
Da.
37 olive brez koščic, v kisu, 900 g do 1000 g - - ali lahko ponudimo olive v 880g pakiranju? Gre za minimalno odstopanje. Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
Ne.
45 napolitanke, 1 kg – ali lahko ponudimo napolitanke v pakiranju od 700g? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
Ne.
46 mini rolada 28 g - ali lahko ponudimo porcijsko rolado v 37g pakiranju? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
Ne.
47 kokošja pašteta 30g – ali lahko ponudimo piščančjo pašteto 30g?
Ne.
50 tunina v rastlinskem olju, v koščkih,1750 do 3000 g – ali lahko pondimo tuno v 1715g pakiranju? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
Ne.
55 olje za cvrtje, arašidovo, 10 litrov – ali lahko ponudimo posebno olje za cvrtje Frivita, s sestavo 50% jedilno rafinirano arašidovo olje in 50% jedilno rafinirano repično olje v 10l pakiranju?
Ne.

Datum objave: 13.01.2016   08:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
zanima me ali moramo poslati tudi okvirni sporazum ker ga v Wordu ni.

ODGOVOR:
V WORD-u so objavljeni samo obrazci, ki jih morate predložiti v okviru ponudbene dokumentacije. Okvirnih sporazumov v fazi oddaje ponudbe ni potrebno prilagati.