Dosje javnega naročila JN15134/2013
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN15134/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.11.2013
JN15433/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.12.2013
JN16381/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.12.2013
    JN15134/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2013/S 233-403977
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 28. 11. 2013
Številka objave: JN15134/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA, Nusdorferjeva ulica 10, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: ga. Meta Bizjak, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064442. Telefaks +386 13064407. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Božidarja Jakca
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup na obroke.
Glavni kraj dobave: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10, 1000 Ljubljana (za vse sklope)
PŠ Hrušica, Pot do šole 1, 1000 Ljubljana (za sklope 1. skupine živil (mleko in mlečni izdelki), 11. skupine živil (za sklope kruha, pekovskega peciva in slaščic))
OŠ Karla Destovnika Kajuha, Jakčeva 42, 1000 Ljubljana (za sklope 1. skupine živil (mleko in mlečni izdelki), 11. skupine živil (za sklope kruha, pekovskega peciva in slaščic))
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet naročila so sukcesivne dobave konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za potrebe OŠ Božidarja Jakca Ljubljana, PŠ Hrušica in OŠ Karla Destovnika Kajuha Ljubljana za dvoletno obdobje (predvidoma od 15. 02. 2014 do 14. 02. 2016).
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
15900000 (Pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantahII.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 1. SKUPINA: KONVENCIONALNO IN EKOLOŠKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
1.1 sklop: Mleko in jogurti
1.2 sklop: Kefir
1.3 sklop: Smetana, skuta, maslo, siri, mlečni namazi, mlečni pudingi in deserti
1.4 sklop: Kremasto maslo
1.5 sklop: Sladoledi
1.6 sklop: Ekološko mleko in mlečni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 2. SKUPINA: MESO IN MESNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
2.1 sklop: Mlado goveje (junečje) meso, svinjsko meso, telečje meso
2.2 sklop: Piščančje in puranje meso
2.3 sklop: Mesnine
2.4 sklop: Salame
2.5 sklop: Perutninske mesnine, salame in pripravljeni izdelki
2.6 sklop: Paštete
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 3. SKUPINA: RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
3.1 sklop: Zamrznjene ribe in sveže ribe
3.2 sklop: Konzervirani ribji izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03310000 (Ribe, raki ter vodne rastline in živali)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 4.SKUPINA: JAJCA
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 5. SKUPINA: OLJA IN IZDELKI
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 6. SKUPINA: SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA TER SUHO SADJE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
6.1 sklop: Solata
6.2 sklop: Ostala zelenjava
6.3 sklop: Gobe
6.4 sklop: Ostala zelenjava
6.5 sklop: Krompir
6.6 sklop: Suhe stročnice
6.7 sklop: Južno sadje
6.8 sklop: Jabolka
6.9 sklop: Jagodičevje
6.10 sklop. Hruške
6.11 sklop: Slive
6.12 sklop: Ostalo sadje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 7.SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA SADJE IN ZELENJAVA
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope:
7.1 sklop: Zamrznjena zelenjava in sadje
7.2 sklop: Konzervirana in vložena zelenjava
7.3 sklop: Sadni kompoti, marmelade in džemi
7.4 sklop: Kislo zelje in repa
7.5 sklop: Zamrznjena čebula
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15331100 (Sveže ali zamrznjene vrtnine)
15331400 (Konzervirane vrtnine in/ali vrtnine v konzervah)
15331500 (Vrtnine, konzervirane v kisu)
15332100 (Predelano sadje)
15332400 (Konzervirano sadje)
15332200 (Marmelade in džemi; sadni želeji; pireji in namazi iz sadja ali oreškov)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 8. SKUPINA: SADNI SOKOVI, LEDENI ČAJ, VODA SIRUPI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
8.1 sklop: Nektarji, sok 100%
8.2 sklop: Sadno žitne rezine
8.3 sklop: Vode
8.4 sklop: Ledeni čaj
8.5 sklop: Sirupi
8.6 sklop: Ostali sirupi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
15980000 (Brezalkoholne pijače)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 9.SKUPINA: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
9.1 sklop: oluščena žita, pripravljeni izdelki iz žit
9.2 sklop: Moke
9.3 sklop: Testenine
9.4 sklop: Polnjene testenine
9.5 sklop: Testo
9.6 sklop: Sveži njoki
9.7 sklop: Dehidrirane zakuhe in zlate kroglice
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 10. SKUPINA: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
10.1 sklop: Izdelki iz krompirjevega testa in zdroba
10.2 sklop: Štruklji
10.3 sklop: Polpeti
10.4 sklop: Zamrznjeno testo in pecivo
10.5 sklop: Palačinke
10.6 sklop: Različni zamrznjeni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 11. SKUPINA: KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
11.1 sklop: Pšenični kruh, ostali kruh (model ali štruca), rezan, pakiran oz. po dogovoru
11.2 sklop: Žemlje, štručke, bombete
11.3 sklop: Ostalo pekovsko pecivo
11.4 sklop: Slaščice
11.5 sklop: Sendviči
11.6 sklop: Ostalo pekovsko pecivo
11.7 sklop: Kruh brez vseh aditivov in z nižjo vsebnostjo sli, model ali štruca, narezan oz. po dogovoru
11.8 sklop: Keksi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
15820000 (Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 12. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena v naslednje sklope živil:
12.1 sklop: Kakavovi in kavni izdelki
12.2 sklop: čaji
12.3 sklop: Razni praški in začimbe
12.4 sklop: Kisi
12.5 sklop: Ostala živila
12.6 sklop: Ostala živila
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Ponudbena vrednost. Ponder: 90
2. Več ekoloških živil. Ponder: 5
3. Embalaža. Ponder: 5
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-1630/2013-5
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 8. 1. 2014
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 8. 1. 2014
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, Velika sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Osebe, ki se bodo udeležile javnega odpiranja, morajo imeti s seboj veljavno pooblastilo za zastopanje. Zakoniti zastopniki pooblastila ne potrebujejo, izkažejo pa se z veljavnih osebnim dokumentom.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/11/7989-96354166737674431395/OBJAVA_
OS_B.JAKCA.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 30. 12. 2013
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 28. 11. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN15433/2013, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 5. 12. 2013
  • JN16381/2013, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 31. 12. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.12.2013   08:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja. Hvala!

3. RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
3.2. SKLOP: KONZERVIRANI RIBIJI IZDELKI
9 tunina v rastlinskem olju 1000 - 1800 g- ali lahko ponudimo pakiranje 1885g?

5. skupina: OLJA IN IZDELKI
5.1. SKLOP: OLJA IN IZDELKI
2 olje sončnično v plastenki, pakirano po 5 l- ali lahko ponudimo 10l pakiranje?

7. skupina: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA SADJE IN ZELENJAVA
7.2 SKLOP: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA
19 kumarice v kisu od 2 do 4 kg – ali lahko ponudimo pakiranje 4100g?

8. skupina: SADNI SOKOVI, LEDENI ČAJ, VODA, SIRUPI
8.1 SKLOP: NEKTARJI; SOK 100 %;
14 100% pomarančni sok 0,2 l – ali lahko ponudimo ceno za 250ml?

8.4 SKLOP: LEDENI ČAJ
20 ledeni čaj breskev 0,2 L– ali lahko ponudimo ceno za 250ml?

8.6 SKLOP: OSTALI SIRUPI
V tem sklopu so zapisani sirupi, ki so namenjeni za točilne naprave in 100% sirupi. Lepo prosimo, da sklop ločite, saj sirupe za avtomate ponuja le en ponudnik v Sloveniji. Ostali ponudniki pa lahko ponudimo 100% sirupe. Hvala za razumavanje.

12. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
12.1. SKLOP: KAKAVOVI IN KAVNI IZDELKI
6 kava, mleta, 250g, Barcafe in enakovredno – ali lahko ponudimo pakiranje 200g?
12.6. SKLOP: OSTALA ŽIVILA
71 mleti orehi 250gali lahko ponudimo 200g pakiranje?
72 želatina mleta 1kg – ali lahko ponudimo 100g pakiranje? 1kg pakiranja ne najdemo na trgu.


ODGOVOR:
Spoštovani,

Naročnik z odgovorom na vprašanje popravlja naslednje opise živil:
3. skupina: RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
3.2. SKLOP: KONZERVIRANI RIBIJI IZDELKI
- živilo pod zap. št. 9 na »Tuna v rastlinskem olju 1000 – 1885 g«;

7. skupina: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA SADJE IN ZELENJAVA
7.2 SKLOP: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA
- živilo pod zap. št. 19 na »Kumarice v kisu od 2 do 4,1 kg«;

8. skupina: SADNI SOKOVI, LEDENI ČAJ, VODA, SIRUPI
8.4 SKLOP: LEDENI ČAJ
- živilo pod zap. št. 20 na »Ledeni čaj breskev 0,2 – 0,25 l«, količina in enota mere na 176 litrov

12. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
12.1. SKLOP: KAKAVOVI IN KAVNI IZDELKI
- živilo pod zap. št. 6 na »Kava, mleta, 200 - 250g, Barcafe in enakovredno«
12.6. SKLOP: OSTALA ŽIVILA
- živilo pod zap. št. 71 na »Mleti orehi 200 - 250g«;
- živilo pod zap. št. 72 na »Želatina mleta, 0,1 - 1kg«

Zahtev za sončnično olje pod zap. št. 2 sklopa 5.1 naročnik ne bo spreminjal, prav tako ne dopušča sokov in nektarjev v 250mL embalaži.

Naročnik bo objavil popravke predračunskih obrazcev ponudbe sklopov 3.2 (Konzervirani ribji izdelki), 7.2 (Konzervirana in vložena zelenjava), 8.4 (Ledeni čaj), 8.5 (Sirupi), 8.6 (Ostali sirupi), 12.1 (Kakavovi in kavni izdelki) in 12.6 (Ostala živila).

Lep pozdrav!

Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Möderndorfer, Vodja službe
Datum objave: 05.12.2013   08:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Prosim za odgovor na spodnje vprašanje. Hvala.

3. RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
3.2. SKLOP: KONZERVIRANI RIBIJI IZDELKI
10 tuna v rastlinskem olju, vsaj 80% ribe, do 100 g, enakovredno Rio Mare – tuna Rio mare ima min. 65% tune. Lepo prosim, da spremenite opis izdelka. Hvala.


ODGOVOR:
Spoštovani,

Naročnik z odgovorom na vprašanje popravlja opis živila:
3. RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
3.2. SKLOP: KONZERVIRANI RIBIJI IZDELKI
- živilo pod zap. št. 10 na »Tuna v rastlinskem olju, min. 60% ribe, do 100 g, enakovredno Rio Mare«

Lep pozdrav!

Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Möderndorfer, Vodja službe


Datum objave: 30.12.2013   14:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:
5. skupina: OLJA IN IZDELKI;margarina za peko 500 g: ali lahko ponudimo gramaturo 250g ali 1000g?
7.2 SKLOP: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA; rdeča pesa v solati od 5 do 10kg (PE embalaža-pastelizirano): ali lahko prosim za ta artikel naredite solo sklop in s tem omogočite večim ponudnikom, da se prijavijo na sklop z ostalimi konzerviranimi izdelki?
8.2 SKLOP: SADNO ŽITNE REZINE; žitna rezina s čokolado, pakirana (Frutabela in enakovredno) po 25 do 30g: ali lahko ponudimo žitno rezino z gramatro 35g?
12.2.: SKLOP: ČAJI; čaj, šipek, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, od 0,8 do 1,3 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 1,5kg?
12.3. SKLOP: RAZNI PRAŠKI IN ZAČIMBE; citronska kislina 1kg: ali lahko ponudimo pakiranje 500g? Poleg tega morate pri citronski kislini popraviti stopnjo davka na 22%.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR:
Naročnik z odgovorom na vprašanje spreminja naslednje opise živil:
8.2 sklop (Sadno žitne rezine):
- pod zap. št. 18 iz »Žitna rezina s čokolado, pakirana (Frutabela in enakovredno) po 25 do 30 g« na »Žitna rezina s čokolado (Frutabela in enakovredno) po 25 do 35 g«,
12.2 sklop (Čaji):
- pod zap. št. 9 iz »Čaj, šipek, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, od 0,8 kg do 1,3 kg« na »Čaj, šipek, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, od 0,8 kg do 1,5 kg«;
12.3 sklop (Razni praški in začimbe)
- pod zap. št. 31 iz »Citronska kislina 1 kg« na »Citronska kislina od 0,5 do 1 kg«.
Naročnik ne bo objavil popravkov predračunskih obrazcev sklopov 8.2, 12.2 in 12.3, bo pa navedeno v odgovoru upošteval pri analizi ponudb.
Naročnik zahtev za živilo pod zaporedno številko 4 sklopa 5.1 (Olja in izdelki) ne bo spreminjal.
Ponudnik lahko pri postavki 31 sklopa 12.3 sam popravi izračun DDV za ocenjeno količino (v stolpcu 8) iz 9,5 odstotne na 22 odstotno davčno stopnjo.

Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije, in sicer bo spremenil 7.2 sklop živil (Konzervirana in vložena zelenjava), pri čemer bo iz sklopa izvzeta postavka pod zaporedno številko 24 »Rdeča pesa v solati od 5 do 10 kg (PE embalaža, pasterizirano)«. Naročnik bo oblikoval nov sklop, 7.6 (Rdeča pesa v solati).

Lep pozdrav!

Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Möderndorfer, Vodja službe