Dosje javnega naročila JN3846/2014
Naročnik: VRTEC OTONA ŽUPANČIČA 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN3846/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.04.2014
    JN3846/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2014/S 067-114422
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 1. 4. 2014
Številka objave: JN3846/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, Parmska cesta 41, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: Špela Knol, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064446. Telefaks +386 13064407. E-pošta spela.knol@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Konvencionala in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Otona Župančič
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Vrtec Otona Župančič:
Enota Mehurčki, Parmska cesta 41, 1000 Ljubljana,
Enota Čuri muri, Novosadska 1, 1000 Ljubljana,
Enota Živ žav, Na peči 20, 1000 Ljubljana,
Enota Čebelica, Hruševska 81, 1000 Ljubljana,
Enota Ringa raja, Na peči 20a, 1000 Ljubljana
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: v mesecih: 24
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet naročila so sukcesivne dobave konvencionalnih in ekoloških živil po razpisanih sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Otona Župančiča, Parmska cesta 41, 1000 Ljubljana (01.07.2014 do 30.06.2016)
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
15900000 (Pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 1. SKUPINA KONVENCIONALNO IN EKOLOŠKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
1.1. sklop Mleko, jogurti, skute, smetana, maslo, siri, pudingi, sladoled in namazi
1.2. sklop Kefir
1.3. sklop Bio mleko in bio mlečni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 2. SKUPINA MESO IN MESNI IZDELKI TER EKOLOŠKO MESO
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
2.1. sklop Sveže goveje, telečje, svinjsko in žrebičkovo meso
2.2. sklop Mesni izdelki
2.3. sklop Perutninsko meso, perutninski izdelki in mesnine
2.4. sklop Kunčje meso
2.5. sklop Bio meso in mesni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15110000 (Meso)
15130000 (Mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 3. SKUPINA RIBE
1)KRATEK OPIS Skupna je radeljena na naslednje sklope živil:
3.1. sklop Zamrznjene ribe
3.2. sklop Sveže ribe
3.3. sklop Konzervirane ribe
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15220000 (Zamrznjene ribe, ribji fileti in drugi deli ribe)
15240000 (Ribe v pločevinkah ali posodah ter druge pripravljene ali konzervirane ribe)
03310000 (Ribe, raki ter vodne rastline in živali)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 4. SKUPINA JAJCA
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
4.1. sklop Kokošja jajca
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 5. SKUPINA SVEŽA ZELENJAVA, SVEŽE SADJE, SUHO SADJE TER EKOLOŠKO SVEŽE SADJE IN EKOLOŠKA SVEŽA ZELENJAVA
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
5.1. sklop Sveža zelenjava
5.2. sklop Suhe stročnice
5.3. sklop Sveže sadje
5.4. sklop Suho sadje
5.5. sklop Bio zelenjava
5.6. sklop Bio sadje
5.7. sklop Bio suho sadje
5.3. sklop Sveže pripravljene solate
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15332410 (Suho sadje)
03212200 (Sušene stročnice in zrna stročnic)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 6. SKUPINA ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
6.1. sklop Konzervirana in vložena zelenjava in sadje
6.2. sklop Zamrznjena zelenjava in sadje
6.3. sklop Kislo zelje in kisla repa
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15331000 (Predelane vrtnine)
15330000 (Predelano sadje in vrtnine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 7. SKUPINA SADNI SOKOVI IN SIRUPI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
7.1. sklop Sadni sokovi in nektarji ter sirupi
7.2. sklop Bio sadni sokovi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15321000 (Sadni sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 8. SKUPINA ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
8.1. sklop Izdelki iz krompirjevega testa
8.2. sklop Izdelki iz ostalega testa in deserti
8.3. sklop Različni zmrznjeni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15310000 (Krompir in izdelki iz krompirja)
15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 9. SKUPINA KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
9.1. sklop Mlevski izdelki in testenine
9.2. sklop Riž, kaše, kosmiči
9.3. sklop Bio žita, bio kaše in bio kosmiči
9.4. sklop Bio testenine, bio keksi in bio kvašeni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15850000 (Testenine)
15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
15610000 (Žitni mlevski izdelki)
03211300 (Riž)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 10. SKUPINA KONVECIONALNI IN EKOLOŠKI KRUH TER PEKOVSKO PECIVO
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
10.1. sklop Kruh
10.2. sklop Pšenični kruh i pekovsko pecivo brez vseh aditivov z manj soli (moka, sol, kvas, voda)
10.3. sklop Bio pekovsko pecivo
10.4. sklop Ostalo pekovsko pecivo
10.5. sklop Pekovsko pecivo (žemlje, štručke, bombete……………)
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
15820000 (Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 11. SKUPINA KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI IN EKOLOŠKI KEKSI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
11.1. sklop Keksi in slaščičarski izdelki
11.2. sklop Bio keksi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15812000 (Pecivo in slaščice)
15820000 (Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 12. SKUPINA SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO IN DIETNA ŽIVILA
1)KRATEK OPIS 12. SKUPINA SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO IN DIETNA ŽIVILA
12.1. sklop Splošno prehrambeno blago
12.2. sklop Med
12.3. sklop Sadne juhe
12.4.. sklop Dietna živila
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15840000 (Kakav; čokolada in sladkarije)
15860000 (Kava, čaj in z njima povezani izdelki)
15871000 (Kis; omake; kombinirane začimbe; gorčična moka in zdrob; pripravljena gorčica)
15831600 (Med)
15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-432/2014-5
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 12. 5. 2014
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 12. 5. 2014
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/4/6793-75405092663372237006/Vrtec_Ot
ona_Zupancica.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 30. 4. 2014
Čas: 15:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 1. 4. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.04.2014   10:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v osnutku okvirnega sporazuma imate v 4.členu zapisano:

" Tveganje spremembe stopnje davka na dodano vrednost nosi dobavitelj."

V kakšnem kontekstu je to mišljeno, glede na to, da dobavitelj nima nikakršnega vpliva na spremembo stopnje DDV?

Hvala za odgovor in lep pozdrav,

ODGOVOR:
Številka: 430-432/2014-6
Datum: 08.04.2014
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-14/600008 – Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Otona Župančiča

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
Številka objave: JN3846/2014, Datum objave: 1.4.2014
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 3.4.2014, 10:05
Spoštovani,

v osnutku okvirnega sporazuma imate v 4. členu zapisano:

" Tveganje spremembe stopnje davka na dodano vrednost nosi dobavitelj."

V kakšnem kontekstu je to mišljeno, glede na to, da dobavitelj nima nikakršnega vpliva na spremembo stopnje DDV?

Hvala za odgovor in lep pozdrav,
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:

Spoštovani,

S 4. členom okvirnega sporazuma je naročnik fiksiral bruto cene živil, glede na opredeljene cene v ponudbi. Razliko v ceni, ki bi nastala v primeru dviga davčne stopnje glede na sedanjo davčno stopnjo, krije dobavitelj.

Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službePoslati:
- Portal JN


Datum objave: 18.04.2014   14:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

z odgovorom na vprašanje št. 11 za javno naročilo nakupa živil za Viške vrtce (objava na portalu javnih naročil JN3489/2014) ste iz okvirnega sporazuma črtali določbo: "Tveganje spremembe stopnje davka na dodano vrednosti nosi dobavitelj". Zanima nas, ali boste določbo umaknili tudi v predmetni razpisni dokumentaciji?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Številka: 430-432/2014-8
Datum: 18.04.2014
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-14/600008 – Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Otona Župančiča

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
Številka objave: JN3846/2014, Datum objave: 1.4.2014
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 18.4.2014, 13:18
Spoštovani,

z odgovorom na vprašanje št. 11 za javno naročilo nakupa živil za Viške vrtce (objava na portalu javnih naročil JN3489/2014) ste iz okvirnega sporazuma črtali določbo: "Tveganje spremembe stopnje davka na dodano vrednosti nosi dobavitelj". Zanima nas, ali boste določbo umaknili tudi v predmetni razpisni dokumentaciji?

Hvala za odgovor.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]


Odgovor:

Naročnik z odgovorom na to vprašanje iz okvirnega sporazuma, ki je del razpisne dokumentacije, črta določbo “Tveganje spremembe stopnje davka na dodano vrednost nosi dobavitelj”.
Naročnik ne bo objavil popravka razpisne dokumentacije, bo pa odgovor na vprašanje upošteval pri pripravi okvirnih sporazumov, ki jih bo sklenil z izbranimi ponudniki na razpis.

Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službePoslati:
- Portal JN


Datum objave: 05.05.2014   13:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:

6.1 sklop: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE
3. Kumarice v kisu, pasterizirane, brez konz., 3 do 4 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 4100g?
5. Paprika fileti v kisu, pasterizirana, brez konz.,3 -4 kg: ali lahko ponudimo pakrianje 4250g?
15. Kuruza v zrnju, sladka, 3 -4 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 2600g?
29. Kompot sadna solata 3 -4 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg?
31. Marmelada marelična, min 30% sadne kaše, brez konz. in sladil, 3 - 5 kg: ali lahko ponudimo marmelado, ki je površinsko zaščitena s kalijevim sorbatom? Gastro pakiranje (vedro) ne more biti brez zaščite pred plesnijo.

7.1 SKLOP: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI TER SIRUPI
6. Pomarančni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji): ali lahko ponudimo pakiranje 250ml?
7. Nektar pomaranča, min 50% sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L: ali lahko ponudimo pakiranje 2L?
15. Nektar marelica, min. 43% sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L: ali lahko ponudimo nektar z 42% s.d.?

9.2 SKLOP: RIŽ, KAŠE IN KOSMIČI
35. Riž neoluščen, ekstra kvalitete, 1kg: ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
38. Kaša prosena, 1kg: ali lahko ponudimo pakiranje 500g?

10.4 SKLOP: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
33. Drobtine, krušne, črne, do 1kg: na trgu se ne da dobiti črnih drobtin. Obstajajo bele in polbele drobtine Prosimo, da artikle umaknete iz predračuna.

12. 1 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1. Šipkov čaj, filter vrečke, gastro do 1 kg: ali lahko ponudimo okus šipek-hibiskus?
14. Čaj jagoda vanilija, filter vrečke - do 3 g, pakiranje do 60 g: ali lahko ponudimo okus jagoda brez vanilije?
15. Bazilika, 10 do 50 g: ali lahko ponudimo pakiranje 100g?
21. Muškat mleti, do 40g: ali lahko ponudimo pakiranje 50g?
22. Origano, 10 do 50 g: ali lahko ponudimo pakiranje 100g?
24. Kari, do 40g: ali lahko ponudimo pakiranje 50g?
26. Timijan, 10 do 50 g: ali lahko ponudimo pakiranje 100g?
28: Majaron, 10 do 50 g: ali lahko ponudimo pakiranje 100g?
40. Instant vanilijeva krema do 1 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 1,2kg?
54. Zmes za krompirjevo testo, do 5 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 10kg? Dobavitelj je namreč 5kg pakiranje ukinil iz svojega asrotimana.
59: Žitna rezina z jabolko in jogurtovim obllivom, 25 - 35 g: Ali lahko ponudimo drug okus žitne rezine, npr. borovnica, marelica, gozdni sadeži z jogurtom? Rezino, ki jo zahtevate vi, namreč trži samo en dobavitelj. Preferiranje artiklov določene blagovne znamke je v nasprotju z javnim naročanjem.
62: Sončično olje, 5 L: ali lahko ponudimo pakiranje 10L?

12.4 SKLOP: DIETNA ŽIVILA
82. Sojino napitek (mleko) v prahu do 1 kg: ker je ta artikle na trgu težko dobavljiv, vas prosimo, da artikel umaknete iz predračuna in nam s tem omogočite, da kandidiramo na sklopu 12.4. Hvala za razumevanje.
91. Riževa ali sojina smetana za kuhanje do 250 ml: v kolikor želite riževo in sojino smetano, naredite za vsak artikel svojo postavko.
93. Riževa ali sojina smetana, sladka do 250 ml: v kolikor želite riževo in sojino smetano, naredite za vsak artikel svojo postavko. Ali lahko ponudimo pakiranje 300ml?
94. Piškoti brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, slajeni z jabolčnim sokom, 150 - 180 g: ali lahko ponudimo piškote, ki so brez mleka, jajc, oreščkov, vendar niso slajeni z jabolčnim skokom, temveč vsebujejo surovi sladkor? Na tržišču obstajajo keksi, ki so slajeni z jabolčnim sokom, vendar lahko vsebujejo jajca, mleko in lupinasto sadje. Sporočite nam prosim, katere kekse želite, da vam ponudimo.
97. Tunin namaz brez jajc, mleka, ml. sestavin in konzervansov do 50 g: ali lahko ponudimo pakiranje 100g?
103. Margarina 40% maščobe,brez mleka in ml. sestavin od 120 do 150 g (Vitaquell extra vital in enakovredno): ali lahko ponudimo pakiranje 250g?
104. Marmelada – slivova brez konzervansov in umetnih sladil, do 500 g: Ali lahko ponudimo pakiranje 850g?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR:
Številka: 430-432/2014-13
Datum: 05.05.2014
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-14/600008 – Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Otona Župančiča

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV
Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
Številka objave: JN3846/2014, Datum objave: 1.4.2014
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 25.4.2014, 14:31
Naročnika prosimo, da v kolikor je možno, razdeli 11.1. SKLOP: KEKSI IN SLAŠČIČARKI IZDELKI na dva smiselna dela, saj se med seboj ne povezujejo glede na ponudnike, ki lahko ponudijo izdelke na trgu.

Prosimo, če lahko ločite skupino na kekse in skupino slaščičarski izdelki. Pekarne ne proizvajamo vseh opisanih keksov, zato nam otežujete pripravo razpisa, saj ne moremo zagotoviti tako keksov Petit Buerre, Baby itd. Hvala za razumevanje.

Predlagamo 2 sklopa:
1.
1. Otroški keksi v obliki živalic 500 - 2000 g
2. Navadni keksi, Baby ali enakovredno
3. Masleni keksi, Petit Beurre ali enakov. 500 - 1000 g
4. Keksi iz polnozrnate moke, ovsenih kosmičev in sadja 500 -2000 g
5. Kokosovi keksi 350 -2000 g
6. Kakaovi keksi 500 -2000 g
7. Čajni keksi 500 - 1000 g
8. Linški keksi z marmelado 350 500 g
9. Linški keksi s čokolado 350 - 500 g
10. Žepki nadevani z marmelado 350 - 500 g
11. Keksi s koščki čokolade kot Čokini ali enakovredno 350 - 2000 g
12. Orehovi rogljiči 350 500 g
13. Mešano čajno pecivo oblito s čokolado 350 - 500 g
14. Medenjaki 350 - 1000 g

2.
15. Burek sirov 100 -130 g
16. Burek jabolčni 100 - 130 g
17. Pizza s šunko in sirom 100 - 120 g
18. Pizza samo sirom ali samo šunko 100 - 120g
19. Pizza črna z zelenjavo 100 - 150 g
20. Francoski polnozrnati rogljič 40 g
21. Francoski polnozrnati rogljič z diabetično marmelado 60 - 90 g
22. Francoski rogljič z marmelado 70 -80 g
23. Francoski rogljič s čokolado 70 -80 g
24. Masleni rogljič mini 25 - 30 g
25. Krof z marmelado 60 g
26. Orehova blazinica - žepek 60 - 100 g
27. Jabolčni zavitek brez aditivov, jajc in mleka 100 g
28. Sirov zavitek 100g
29. Jabolčni žepek 50 - 80 g
30. Skutin žepek 50 - 80 g
31. Čokoladni navihanček 60 -80 g
32. Potica orehova
33. Prekmurska gibanica 100 -150g
34. Kremne rezine 100 g
35. Minjoni 30 - 50 g, različni okusi
36. Torta čokoladna - sadna 100 g
37. Indijanček 60g
38. Brownie 100 g
39. Muffini 100g
Hvala in lep pozdrav.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]Odgovor:

11. 1. SKLOP: KEKSI IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI ostane nespremenjen

Oddano: 28.4.2014, 14:19
Spoštovani,

Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:

6.1 sklop: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE
3. Kumarice v kisu, pasterizirane, brez konz., 3 do 4 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 4100g?
5. Paprika fileti v kisu, pasterizirana, brez konz.,3 -4 kg: ali lahko ponudimo pakrianje 4250g?
15. Kuruza v zrnju, sladka, 3 -4 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 2600g?
29. Kompot sadna solata 3 -4 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg?
31. Marmelada marelična, min 30% sadne kaše, brez konz. in sladil, 3 - 5 kg: ali lahko ponudimo marmelado, ki je površinsko zaščitena s kalijevim sorbatom? Gastro pakiranje (vedro) ne more biti brez zaščite pred plesnijo.

7.1 SKLOP: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI TER SIRUPI
6. Pomarančni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji): ali lahko ponudimo pakiranje 250ml?
7. Nektar pomaranča, min 50% sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L: ali lahko ponudimo pakiranje 2L?
15. Nektar marelica, min. 43% sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L: ali lahko ponudimo nektar z 42% s.d.?

9.2 SKLOP: RIŽ, KAŠE IN KOSMIČI
35. Riž neoluščen, ekstra kvalitete, 1kg: ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
38. Kaša prosena, 1kg: ali lahko ponudimo pakiranje 500g?

10.4 SKLOP: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
33. Drobtine, krušne, črne, do 1kg: na trgu se ne da dobiti črnih drobtin. Obstajajo bele in polbele drobtine Prosimo, da artikle umaknete iz predračuna.

12. 1 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1. Šipkov čaj, filter vrečke, gastro do 1 kg: ali lahko ponudimo okus šipek-hibiskus?
14. Čaj jagoda vanilija, filter vrečke - do 3 g, pakiranje do 60 g: ali lahko ponudimo okus jagoda brez vanilije?
15. Bazilika, 10 do 50 g: ali lahko ponudimo pakiranje 100g?
21. Muškat mleti, do 40g: ali lahko ponudimo pakiranje 50g?
22. Origano, 10 do 50 g: ali lahko ponudimo pakiranje 100g?
24. Kari, do 40g: ali lahko ponudimo pakiranje 50g?
26. Timijan, 10 do 50 g: ali lahko ponudimo pakiranje 100g?
28: Majaron, 10 do 50 g: ali lahko ponudimo pakiranje 100g?
40. Instant vanilijeva krema do 1 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 1,2kg?
54. Zmes za krompirjevo testo, do 5 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 10kg? Dobavitelj je namreč 5kg pakiranje ukinil iz svojega asrotimana.
59: Žitna rezina z jabolko in jogurtovim obllivom, 25 - 35 g: Ali lahko ponudimo drug okus žitne rezine, npr. borovnica, marelica, gozdni sadeži z jogurtom? Rezino, ki jo zahtevate vi, namreč trži samo en dobavitelj. Preferiranje artiklov določene blagovne znamke je v nasprotju z javnim naročanjem.
62: Sončično olje, 5 L: ali lahko ponudimo pakiranje 10L?

12.4 SKLOP: DIETNA ŽIVILA
82. Sojino napitek (mleko) v prahu do 1 kg: ker je ta artikle na trgu težko dobavljiv, vas prosimo, da artikel umaknete iz predračuna in nam s tem omogočite, da kandidiramo na sklopu 12.4. Hvala za razumevanje.
91. Riževa ali sojina smetana za kuhanje do 250 ml: v kolikor želite riževo in sojino smetano, naredite za vsak artikel svojo postavko.
93. Riževa ali sojina smetana, sladka do 250 ml: v kolikor želite riževo in sojino smetano, naredite za vsak artikel svojo postavko. Ali lahko ponudimo pakiranje 300ml?
94. Piškoti brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, slajeni z jabolčnim sokom, 150 - 180 g: ali lahko ponudimo piškote, ki so brez mleka, jajc, oreščkov, vendar niso slajeni z jabolčnim skokom, temveč vsebujejo surovi sladkor? Na tržišču obstajajo keksi, ki so slajeni z jabolčnim sokom, vendar lahko vsebujejo jajca, mleko in lupinasto sadje. Sporočite nam prosim, katere kekse želite, da vam ponudimo.
97. Tunin namaz brez jajc, mleka, ml. sestavin in konzervansov do 50 g: ali lahko ponudimo pakiranje 100g?
103. Margarina 40% maščobe,brez mleka in ml. sestavin od 120 do 150 g (Vitaquell extra vital in enakovredno): ali lahko ponudimo pakiranje 250g?
104. Marmelada – slivova brez konzervansov in umetnih sladil, do 500 g: Ali lahko ponudimo pakiranje 850g?
Hvala in lep pozdrav.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:

6. 1.SKLOP: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE: artikli pod 3., 5., 15., 29., 31. ostanejo nespremenjeni

7. 1. SKLOP: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI TER SIRUPI: artikli pod 6., 7., 15. ostanejo nespremenjeni

9. 2. SKLOP: RIŽ, KAŠE IN KOSMIČI: artikli pod 35. in 38. ostanejo nespremenjeni

10. 4. OSTALO PEKOVSKO PECIVO pod 33. Drobtine krušne črne umikamo iz predračuna

12. 1. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO: artikli pod: 1., 14., 15., 21., 22., 24., 26., 28., 40., 54., 59. Sadno žitna rezina z jogurtovim oblivom, 62. ostanejo nespremenjeni.

12. 4. SKLOP: DIETNA ŽIVIL artikli pod 82., 97., 104. ostanejo nespremenjeni.
91. in 93. Riževa smetana je pravilno in ne sojina
94. Piškoti brez jajc. mleka….. ni potrebno, da so slajeni z jabolčnim sokom
103. Margarina Vitaguell je lahko 250 g

Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službePoslati:
- Portal JN