Dosje javnega naročila JN10006/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Razna živila
ZJN-2: Odprti postopek

JN10006/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.10.2014
JN10650/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.11.2014
JN10669/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.11.2014
JN10801/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.11.2014
    JN10006/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2014/S 201-354636
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Razna živila

Datum objave: 14. 10. 2014
Številka objave: JN10006/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Sabina Gregorinčič, V roke: Sabina Gregorinčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 3064416. Telefaks +386 3064407. E-pošta sabina.gregorincic@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

VRTEC ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, SI-1000 Ljubljana.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: IZBIRA DOBAVITELJA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL PO SKLOPIH ZA OBDOBJE DVEH LET ZA POTREBE VRTCA ZELENA JAMA.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Trajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma Ocenjena vrednost brez DDV: 601000,00 EUR
Pogostost in vrednost oddanih naročil: SUKCESIVNA DOBAVA
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15800000 (Razna živila)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Ocenjena vrednost brez DDV: 601000,00 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS 14/600032
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA MESO IN MESNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS MESO IN MESNI IZDELKI
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA RIBE
1)KRATEK OPIS RIBE
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA JAJCA
1)KRATEK OPIS JAJCA
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15890000 (Razna živila in posušena živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE, SUHO SADJE
1)KRATEK OPIS SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE, SUHO SADJE
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 3 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH ZA SKLOPE SVEŽEGA SADJA IN ZELENJAVE SE VSAKE TRI MESECE ODPIRA KONKURENCA
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
1)KRATEK OPIS ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15330000 (Predelano sadje in vrtnine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SADNI SOKOVI SIRUPI
1)KRATEK OPIS SOKOVI
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA ŽITA MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
1)KRATEK OPIS ŽITA MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA ZAMRZNJENI IN SVEŽI IZDELKI IZ TESTA
1)KRATEK OPIS ZAMRZNJENI IN SVEŽI IZDELKI IZ TESTA
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA KONVENCIONALNI IN BIO KRUH TER PEKOVSKO PECIVO
1)KRATEK OPIS KRUH IN PECIVO
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1)KRATEK OPIS SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA DIETNA ŽIVILA
1)KRATEK OPIS DIETNA ŽIVILA
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15880000 (Hrana za posebne prehranjevalne potrebe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-1508/2014-3
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 24. 11. 2014
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 24. 11. 2014
Čas: 14:00
Kraj: LJUBLJANA, DALMATINOVA 1.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/10/3034-18090277848259507585/RD_zivi
la_2014_-_vrtec_Zelena_jama.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 18. 11. 2014
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 14. 10. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN10650/2014, Blago: Razna živila; datum objave: 6. 11. 2014
  • JN10669/2014, Blago: Razna živila; datum objave: 7. 11. 2014
  • JN10801/2014, Blago: Razna živila; datum objave: 13. 11. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.10.2014   14:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
PREDRAČUN 1. SKUPINA ŽIVIL MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 7. SKLOP MLEČNI PUDINGI IN DESERTI

Zap. št. 3 - otroška mlečna rezina, merska enota na kg, prosimo da spremeniti na kom, ker pride vrednost za 10.000kg okrog 165.000,00 EUR.ODGOVOR: [ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]Številka: 430-1508/2014-
Datum:

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-14/600038 – IZBIRA DOBAVITELJEV KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL PO SKLOPIH ZA OBDOBJE DVEH LET ZA POTREBE VRTCA ZELENA JAMA
V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:

PREDRAČUN 1. SKUPINA ŽIVIL MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 7. SKLOP MLEČNI PUDINGI IN DESERTI

Zap. št. 3 - otroška mlečna rezina, merska enota na kg, prosimo da spremeniti na kom, ker pride vrednost za 10.000kg okrog 165.000,00 EUR.

ODGOVOR:
V razpisni dokumentaciji je v skupini živil MLEKO IN MLEČNI IZDELKI v sklopu MLEČNI PUDINGI IN DESERTI pod zaporedno številko 3 (mlečna rezina) prišlo do napake v enoti mere - pravilno bi moralo biti "KOM" in ne "KG". Zato naročnik potrjuje zahtevano spremembo.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 03.11.2014   14:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
sklop- splošno prehrambeno blago.

Prosim da pri vseg začimbah kjer imate navedeno zahteve 1,2 litra-1,5l embalaža ,spremenite pakiranje v enoto mere kg ali g.
Saj boste le tako dobili primerljive cene za določene artikle . V vašem primeru pa gre za znanega dobavitelja želenih artiklov.
Popravke prosim označite.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR:


Številka: 430-1508/2014-4
Datum:

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-14/600038 – IZBIRA DOBAVITELJEV KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL PO SKLOPIH ZA OBDOBJE DVEH LET ZA POTREBE VRTCA ZELENA JAMA
V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:

sklop- splošno prehrambeno blago.

Prosim da pri vseg začimbah kjer imate navedeno zahteve 1,2 litra-1,5l embalaža ,spremenite pakiranje v enoto mere kg ali g.
Saj boste le tako dobili primerljive cene za določene artikle . V vašem primeru pa gre za znanega dobavitelja želenih artiklov.
Popravke prosim označite.


ODGOVOR:


V skupini 12: Splošno prehrambeno blago se v sklopu 12.3 ZAČIMBE za gastro pakiranja spremenijo naslednji opisi (spodaj navedeni opisi veljajo):

12.3. sklop: ZAČIMBE

15. Bazilika, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje 2850 g 0,00 0,00 0,00

17. Cimet mleti, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje 4800 g 0,00 0,00 0,00

19. Cimet v skorji, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje 1000 g 0,00 0,00 0,00

21. Drobnjak, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje 800 g 0,00 0,00 0,00


24. Klinčki celi, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje 1000 g 0,00 0,00 0,00

26. Kumina mleta, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje 12000 g 0,00 0,00 0,00

28. Kumina cela, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje 1000 g 0,00 0,00 0,00

30. Muškatni orešček mleti, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje 5400 g 0,00 0,00 0,00

32. Origano, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje 1700 g 0,00 0,00 0,00

34. Rožmarin, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje 3500 g 0,00 0,00 0,00

36. Kari (Curry), gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje 600 g 0,00 0,00 0,00

38. Šetraj, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje 2300 g 0,00 0,00 0,00

40. Timijan, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje 4000 g 0,00 0,00 0,00

42. Lovorjev list, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje 1500 g 0,00 0,00 0,00

44. Majaron, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje 5800 g 0,00 0,00 0,00

46. Peteršilj, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje 800 g 0,00 0,00 0,00

48. Pehtran gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje 1000 g 0,00 0,00 0,00

50. Česen mleti, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje 1200 g 0,00 0,00 0,00
51. Poper črni, mleti, pakiranje do 100g 3000 g 0,00 0,00 0,00
52. Začimba za piščanca, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje 12000 g 0,00 0,00 0,00
53. Mešanica zelišč za solato, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje 2000 g 0,00 0,00 0,00
54. Mleta sladka paprika, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje 14000 g 0,00 0,00 0,00

Lep pozdrav,

Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 05.11.2014   13:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

podanega odgovora v vezi z začimbami ne razumemo. Prosimo, da podate točno navodilo na kakšen način se naj oblikuje cena. Da bodo ponudbe med sabo primerljive, predlagamo da popravite enoto mere na kg.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:


Številka: 430-1508/2014-5
Datum:

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-14/600038 – IZBIRA DOBAVITELJEV KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL PO SKLOPIH ZA OBDOBJE DVEH LET ZA POTREBE VRTCA ZELENA JAMA
V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:

podanega odgovora v vezi z začimbami ne razumemo. Prosimo, da podate točno navodilo na kakšen način se naj oblikuje cena. Da bodo ponudbe med sabo primerljive, predlagamo da popravite enoto mere na kg.

ODGOVOR:


Popravili smo opise za gastro pakiranja začimb – le te sedaj vsebujejo opis (npr. pod zaporedno št. 15. »Bazilika, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje«), kjer je točno navedeno za kaj gre (Bazilika) ter kakšna naj je embalaža (plastična embalaža s pokrovov, ki omogoča neprodušno zapiranje, volumen te embalaže pa naj je med 0,4 in 1,5 L).
V sosednji koloni (desno od opisa) je naveden skupna količina začimbe, ki jo naročnik namerava naročiti za obdobje razpisa (v našem primeru za Baziliko to znese 2850 g) in v koloni, ki se nahaja desno od te kolone je navedena enota mere in sicer »g« (torej v vašem primeru ceno za kg začimbe preprosto delite s 1000).
Naročnik je preveril tržišče in ugotovil, da obstajata vsaj dve (2) blagovni znamki oz. dva različna proizvajalca takšnih izdelkov (naročnik je že uporabljal ti dve blagovni znamki različnih proizvajalcev).
Lep pozdrav,

Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 06.11.2014   10:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

v sklopu 10.12. sveže testenine imate na poziciji št. 57 zahtevo po njokih s pšeničnimi otrobi. Želeni artikel je imel v svojem asortimanu dobavitelj Mlinotest, kateri ga je žal ukinil.

Prosimo, da navedini artikel umaknete iz predračuna.

ODGOVOR:


Številka: 430-1508/2014-
Datum:

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-14/600038 – IZBIRA DOBAVITELJEV KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL PO SKLOPIH ZA OBDOBJE DVEH LET ZA POTREBE VRTCA ZELENA JAMA
V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:
Oddano: 6.11.2014, 06:30
v sklopu 10.12. sveže testenine imate na poziciji št. 57 zahtevo po njokih s pšeničnimi otrobi. Želeni artikel je imel v svojem asortimanu dobavitelj Mlinotest, kateri ga je žal ukinil.

Prosimo, da navedini artikel umaknete iz predračuna.

ODGOVOR:
Naročnik umika artikel »NJOKI S PŠENIČNIMI OTROBI« pod pozicijo št. 57 v sklopu 10.12. SVEŽE TESTENINE. Obrazec za predračun za omenjeni sklop (10.12. SVEŽE TESTENINE) je popravljen:

VPRAŠANJE:
Oddano: 6.11.2014, 06:38
prosimo, popravite obrazec predarčuna za sklop začibme, tako da bo skladen z vačim zgornjim odgovorom na vprašanje.

ODGOVOR:
Obrazec za predračun za omenjeni sklop (12.3 ZAČIMBE) je popravljen (naročnik je zaradi lažjega navajanja cene na enoto mere le to spremenil iz g v kg):
Lep pozdrav,

Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 06.11.2014   14:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
pozdravljeni,

radi bi vas opozorili, da imate v formuli pri pozicijah št. 78 (želatina) in 82 ( rum) napačni stopnjo DDV.

Prosimo za popravek

lp

ODGOVOR:
V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:
radi bi vas opozorili, da imate v formuli pri pozicijah št. 78 (želatina) in 82 ( rum) napačni stopnjo DDV.
Prosimo za popravek

ODGOVOR:
Popravek je objavljen na Portalu JN.


Lep pozdrav,

Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 10.11.2014   09:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
2. SKUPINA MESO IN MESNI IZDELKI
2.6 sklop Perutninsko meso
zap. št. 19 - Piščančja bedra - ali sprašujeta po bedrih s kostjo in kožo ali brez kosti, kože?

Hvala za odgovor!ODGOVOR:Številka: 430-1508/2014-6
Datum:

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-14/600038 – IZBIRA DOBAVITELJEV KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL PO SKLOPIH ZA OBDOBJE DVEH LET ZA POTREBE VRTCA ZELENA JAMA
V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:

Oddano: 7.11.2014, 11:35
2. SKUPINA MESO IN MESNI IZDELKI
2.6 sklop Perutninsko meso
zap. št. 19 - Piščančja bedra - ali sprašujeta po bedrih s kostjo in kožo ali brez kosti, kože?


ODGOVOR:

Naročnik bo naročal piščančja bedra s kostjo in kožo.Lep pozdrav,

Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 12.11.2014   13:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja?

5. SKUPINA: OLJA IN IZDELKI IZ MAŠČOB
5.1. sklop: OLJA
5. Bučno olje, pakiranje 0,5 L – Ali želite 100% bučno olje ali solatno bučno olje? Ali vam lahko ponudimo 1 l pakiranje?

7. SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
7.8. sklop : MARMELADE IN DŽEMI
49. Marmelada marelična, min 30 % sadne kaše, brez konzervansov in sladil, pakiranje 3 do 5 kg – Vsa večja pakiranja marmelad vsebujejo konzervans (kalijev sorbat). Prosim, da zahtevo umaknete iz opisa artikla, kajti marmelade v večjem pakiranju brez plasti kalijevega sorbata proti plesni ne obstajajo. Lahko pa vam ponudimo 850g pakiranje, kozarec, ki ne vsebuje konzervansov.
51. Marmelada slivova, min. 30 % sadne kaše, brez konzervansov in sladil, pakiranje 3 do 5 kg - Vsa večja pakiranja marmelad vsebujejo konzervans (kalijev sorbat). Prosim, da zahtevo umaknete iz opisa artikla, kajti marmelade v večjem pakiranju brez plasti kalijevega sorbata proti plesni ne obstajajo. . Lahko pa vam ponudimo 850g pakiranje, kozarec, ki ne vsebuje konzervansov.
53. Marmelada mešana, min 45 % sadne kaše, brez sladil, pakiranje 3 do 5 kg - Vsa večja pakiranja marmelad vsebujejo konzervans (kalijev sorbat). Prosim, da zahtevo umaknete iz opisa artikla, kajti marmelade v večjem pakiranju brez plasti kalijevega sorbata proti plesni ne obstajajo . Lahko pa vam ponudimo 850g pakiranje, kozarec, ki ne vsebuje konzervansov..
55. Marmelada šipkova, min 40 % sadne kaše, brez sladil, pakiranje 3 do 5 kg- Vsa večja pakiranja marmelad vsebujejo konzervans (kalijev sorbat). Prosim, da zahtevo umaknete iz opisa artikla, kajti marmelade v večjem pakiranju brez plasti kalijevega sorbata proti plesni ne obstajajo . Lahko pa vam ponudimo 850g pakiranje, kozarec, ki ne vsebuje konzervansov.

8. SKUPINA: SADNI SOKOVI IN SIRUPI
8.1. sklop: SADNI in ZELENJAVNI SOKOVI
4. Jabolčni sok, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, pakiranje 0,2 L - Ali vam lahko ponudimo 250 ml pakiranje, ki ravno tako ne vsebuje sladkorja, sladil in konzervansov?
6. Pomarančni sok, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, pakiranje 0,2 L - - Ali vam lahko ponudimo 250 ml pakiranje, ki ravno tako ne vsebuje sladkorja, sladil in konzervansov?


10. SKUPINA: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTNINE
10.2. sklop : INSTANT MLEVSKI IZDELKI
8. Kus kus – instant, pakiranje do 2 kg – Ali lahko ponudimo 5 kg pakiranje, glede na to, da je razpisana količina 900kg?
10. Koruzni zdrob - instant, pakiranje 1 kg – Ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje? Namreč instant koruzni zdrob obstaja le v večjem 5kg pakiranju ali manjših 500g pakiranjih!
23. Musli sadni, pakiranje do 0,5 kg - Ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?12.SKUPINA: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
12.3. sklop: ZAČIMBE
14. Bazilika, pakiranje do 40 g – Ali lahko ponudimo 100g pakiranje?
16. Cimet mleti, pakiranje do 40g – ali vam lahko ponudimo 45g pakiranje kot kotany?
20. Drobnjak, pakiranje do 40 g – Ali vam lahko ponudimo 69 g pakiranje kot Kotamy?
23. Klinčki celi, pakiranje do 20 g – Ali vam lahko ponudimo 30g pakiranje kot Kotany?
27. Kumina cela, pakiranje do 40 g – Ali vam lahko ponudimo 50g pakiranje kot Kotany?
29. Muškatni orešček mleti, do 40 g – Ali vam lahko ponudimo 50g pakiranje kot Kotany?
31. Origano, pakiranje do 40 g – Ali vam lahko ponudimo 127g pakiranje kot kotany?
35. Kari (Curry), pakiranje do 40 g – ali vam lahko ponudimo 50g pakiranje kot Kotany?
39. Timijan, pakiranje do 40 g -Ali lahko ponudimo 100g pakiranje?
43. Majaron, pakiranje do 40g – Ali vam lahko ponudimo 100g pakiranje?
45. Peteršilj, pakiranje do 40 g –Ali lahko ponudimo 80g pakiranje?
49. Česen, pakiranje do 40 g – Ali lahko ponudimo 70g pakiranje kot kotany?

12.SKUPINA: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO


12.4. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI

58. Instant kakavov napitek, pakiranje do 2,5 kg (kvaliteta Benquick ali enakovredno) – ali želite kakav z min. 25% kakavovega deleža, kot Benquick?
55. Morska sol, drobno mleta, brez dodanih sredstev za sprijemanje, pakiranje 1 kg -Sredstvo proti strjevanju se soli dodaja zato, da se sol ne strjuje inostane sipka. Predvsem morska sol ima že v osnovi več vlage kot evaporirana sol, zato je še pomembneje, da je dodano sredstvo proti sprijemanju, saj je ni soli, ki se brez tega dodatka ne bi strdila. Sol, ki ji sredstvo proti sprijemanju ni dodano se sicer da dobiti,
vendar na lastno odgovornost kupca, da se sol lahko zelo hitro strdi. Prosim, da zahtevo brez dodanega sredstva proti strjevanju umaknete.
75. Kokosova moka, pakiranje do 250 g – ali vam lahko ponudimo 500g ali 1000g pakiranje?
86. Zlate kroglice, pakiranje do 500 g – Ali lahko ponudimo 1kg pakiranje, glede na to da je razpisna teža 80kg.
88. Mlečna rezina oblita s čokolado, pakiranje 30 do 40 g – ali lahko ponudimo pakiranje 28g?-12.5. sklop: DIETNA ŽIVILA
95. Sojin desert navaden, pakiranje 140 do 160 g - ali lahko ponudimo sojin jogurt pakiranje 125g?
96. Sojin desert sadni, pakiranje 140 do 160 g - - ali lahko ponudimo sojin jogurt pakiranje 125g?
98. Rižev puding, vanilija, čokolada, pakiranje 110 do 140 g - Ali vam lahko ponudimo 100g pakiranje?
100. Riževa smetana, sladka, pakiranje do 250 ml – Ali vam lahko ponudimo 300ml pakiranje?
101. Sojina krema, pakiranje do 250 ml – Ali vam lahko ponudimo 300ml pakiranje?
102. Piškoti različnih oblik brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, soje in čokolade, slajeni z jabolčnim sokom, pakiranje 150 do 200 g Piškoti slajeni z jabolčnim sokom vsebujejo v sledeh jajca, mleko, ml.sestavine, oreščke, sojo. Lahko vam ponudimo piškote brez vseh naštetih alergenov, vendar so slajeni s surovim sladkorjem. Vam lahko ponudimo piškote slajene s surovim sladkorjem?
109. Koruzni kruhki, vaflji, pakiranje do 100 g – Ali vam lahko ponudimo 120g pakiranje?

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR:

Številka: 430-1508/2014-7
Datum:

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-14/600038 – IZBIRA DOBAVITELJEV KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL PO SKLOPIH ZA OBDOBJE DVEH LET ZA POTREBE VRTCA ZELENA JAMA
V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

Oddano: 11.11.2014, 13:50

Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja?

5. SKUPINA: OLJA IN IZDELKI IZ MAŠČOB
5.1. sklop: OLJA
5. Bučno olje, pakiranje 0,5 L – Ali želite 100% bučno olje ali solatno bučno olje? Ali vam lahko ponudimo 1 l pakiranje? ODG.: 100 % bučno olje. Ponudnik lahko ponudi 1 l pakiranje.

7. SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
7.8. sklop : MARMELADE IN DŽEMI

49. Marmelada marelična, min 30 % sadne kaše, brez konzervansov in sladil, pakiranje 3 do 5 kg – Vsa večja pakiranja marmelad vsebujejo konzervans (kalijev sorbat). Prosim, da zahtevo umaknete iz opisa artikla, kajti marmelade v večjem pakiranju brez plasti kalijevega sorbata proti plesni ne obstajajo. Lahko pa vam ponudimo 850g pakiranje, kozarec, ki ne vsebuje konzervansov. ODG.: Naročnik želi dobiti marmelado brez konzervansov, zato se strinja s tem, da ponudnik ponudi 850 g pakiranje v steklenem kozarcu.

51. Marmelada slivova, min. 30 % sadne kaše, brez konzervansov in sladil, pakiranje 3 do 5 kg - Vsa večja pakiranja marmelad vsebujejo konzervans (kalijev sorbat). Prosim, da zahtevo umaknete iz opisa artikla, kajti marmelade v večjem pakiranju brez plasti kalijevega sorbata proti plesni ne obstajajo. . Lahko pa vam ponudimo 850g pakiranje, kozarec, ki ne vsebuje konzervansov. ODG.: Naročnik želi dobiti marmelado brez konzervansov, zato se strinja s tem, da ponudnik ponudi 850 g pakiranje v steklenem kozarcu.

53. Marmelada mešana, min 45 % sadne kaše, brez sladil, pakiranje 3 do 5 kg - Vsa večja pakiranja marmelad vsebujejo konzervans (kalijev sorbat). Prosim, da zahtevo umaknete iz opisa artikla, kajti marmelade v večjem pakiranju brez plasti kalijevega sorbata proti plesni ne obstajajo . Lahko pa vam ponudimo 850g pakiranje, kozarec, ki ne vsebuje konzervansov.. ODG.: Naročnik želi dobiti marmelado brez konzervansov, zato se strinja s tem, da ponudnik ponudi 850 g pakiranje v steklenem kozarcu.

55. Marmelada šipkova, min 40 % sadne kaše, brez sladil, pakiranje 3 do 5 kg- Vsa večja pakiranja marmelad vsebujejo konzervans (kalijev sorbat). Prosim, da zahtevo umaknete iz opisa artikla, kajti marmelade v večjem pakiranju brez plasti kalijevega sorbata proti plesni ne obstajajo . Lahko pa vam ponudimo 850g pakiranje, kozarec, ki ne vsebuje konzervansov. ODG.: Naročnik želi dobiti marmelado brez konzervansov, zato se strinja s tem, da ponudnik ponudi 850 g pakiranje v steklenem kozarcu.

8. SKUPINA: SADNI SOKOVI IN SIRUPI
8.1. sklop: SADNI in ZELENJAVNI SOKOVI
4. Jabolčni sok, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, pakiranje 0,2 L - Ali vam lahko ponudimo 250 ml pakiranje, ki ravno tako ne vsebuje sladkorja, sladil in konzervansov? ODG.: NE.

6. Pomarančni sok, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, pakiranje 0,2 L - - Ali vam lahko ponudimo 250 ml pakiranje, ki ravno tako ne vsebuje sladkorja, sladil in konzervansov? ODG.: NE.


10. SKUPINA: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTNINE
10.2. sklop : INSTANT MLEVSKI IZDELKI
8. Kus kus – instant, pakiranje do 2 kg – Ali lahko ponudimo 5 kg pakiranje, glede na to, da je razpisana količina 900kg? ODG.: DA, lahko.

10. Koruzni zdrob - instant, pakiranje 1 kg – Ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje? Namreč instant koruzni zdrob obstaja le v večjem 5kg pakiranju ali manjših 500g pakiranjih! ODG.: DA. Ponudnik lahko ponudi 500 g pakiranje.

23. Musli sadni, pakiranje do 0,5 kg - Ali lahko ponudimo 1kg pakiranje? ODG.: NE.


12.SKUPINA: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
12.3. sklop: ZAČIMBE
14. Bazilika, pakiranje do 40 g – Ali lahko ponudimo 100g pakiranje? ODG.: NE.

16. Cimet mleti, pakiranje do 40g – ali vam lahko ponudimo 45g pakiranje kot kotany? ODG.: DA.

20. Drobnjak, pakiranje do 40 g – Ali vam lahko ponudimo 69 g pakiranje kot Kotamy? ODG.: NE.

23. Klinčki celi, pakiranje do 20 g – Ali vam lahko ponudimo 30g pakiranje kot Kotany? ODG.: DA.

27. Kumina cela, pakiranje do 40 g – Ali vam lahko ponudimo 50g pakiranje kot Kotany? ODG.: DA.

29. Muškatni orešček mleti, do 40 g – Ali vam lahko ponudimo 50g pakiranje kot Kotany? ODG.: DA.

31. Origano, pakiranje do 40 g – Ali vam lahko ponudimo 127g pakiranje kot kotany? ODG.: NE.

35. Kari (Curry), pakiranje do 40 g – ali vam lahko ponudimo 50g pakiranje kot Kotany? ODG.: DA.

39. Timijan, pakiranje do 40 g -Ali lahko ponudimo 100g pakiranje? ODG.: NE.

43. Majaron, pakiranje do 40g – Ali vam lahko ponudimo 100g pakiranje? ODG.: NE.

45. Peteršilj, pakiranje do 40 g –Ali lahko ponudimo 80g pakiranje? ODG.: NE.

49. Česen, pakiranje do 40 g – Ali lahko ponudimo 70g pakiranje kot kotany? ODG.: NE.


12.SKUPINA: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

12.4. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI

58. Instant kakavov napitek, pakiranje do 2,5 kg (kvaliteta Benquick ali enakovredno) – ali želite kakav z min. 25% kakavovega deleža, kot Benquick? ODG.: DA, naročnik želi kakav z min. 25 % kakavovega deleža.

55. Morska sol, drobno mleta, brez dodanih sredstev za sprijemanje, pakiranje 1 kg -Sredstvo proti strjevanju se soli dodaja zato, da se sol ne strjuje in ostane sipka. Predvsem morska sol ima že v osnovi več vlage kot evaporirana sol, zato je še pomembneje, da je dodano sredstvo proti sprijemanju, saj je ni soli, ki se brez tega dodatka ne bi strdila. Sol, ki ji sredstvo proti sprijemanju ni dodano se sicer da dobiti,
vendar na lastno odgovornost kupca, da se sol lahko zelo hitro strdi. Prosim, da zahtevo brez dodanega sredstva proti strjevanju umaknete. ODG.: Naročnik dopušča dodatek sredstva proti strjevanju soli.

75. Kokosova moka, pakiranje do 250 g – ali vam lahko ponudimo 500g ali 1000g pakiranje? ODG.: NE.

86. Zlate kroglice, pakiranje do 500 g – Ali lahko ponudimo 1kg pakiranje, glede na to da je razpisna teža 80kg. ODG.: NE.

88. Mlečna rezina oblita s čokolado, pakiranje 30 do 40 g – ali lahko ponudimo pakiranje 28g? ODG.: DA.

-12.5. sklop: DIETNA ŽIVILA
95. Sojin desert navaden, pakiranje 140 do 160 g - ali lahko ponudimo sojin jogurt pakiranje 125g? ODG.: DA.

96. Sojin desert sadni, pakiranje 140 do 160 g - - ali lahko ponudimo sojin jogurt pakiranje 125g? ODG.: DA, če je govora o sojinem jogurtu sadnega okusa.

98. Rižev puding, vanilija, čokolada, pakiranje 110 do 140 g - Ali vam lahko ponudimo 100g pakiranje? ODG.: DA.

100. Riževa smetana, sladka, pakiranje do 250 ml – Ali vam lahko ponudimo 300ml pakiranje? ODG.: DA.

101. Sojina krema, pakiranje do 250 ml – Ali vam lahko ponudimo 300ml pakiranje? ODG.: DA.

102. Piškoti različnih oblik brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, soje in čokolade, slajeni z jabolčnim sokom, pakiranje 150 do 200 g Piškoti slajeni z jabolčnim sokom vsebujejo v sledeh jajca, mleko, ml.sestavine, oreščke, sojo. Lahko vam ponudimo piškote brez vseh naštetih alergenov, vendar so slajeni s surovim sladkorjem. Vam lahko ponudimo piškote slajene s surovim sladkorjem? ODG.: DA, ponudnik lahko ponudi zgoraj omenjene piškote, ki so slajeni s surovim sladkorjem.

109. Koruzni kruhki, vaflji, pakiranje do 100 g – Ali vam lahko ponudimo 120g pakiranje? ODG.: DA.

Oddano: 11.11.2014, 14:00
7. SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
7.7. sklop: KONZERVIRANO SADJE

39. Breskov kompot, manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg - Ali lahko ponudimo 4200g pakiranje z deležem plodu min 55%? ODG.: Lahko.
42. Slivov kompot, brez koščic, manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg - Ponudimo vam lahko 4100g kompot z deležem plodu prelo 60%. ODG.: Lahko.
44. Hruškov kompot, manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg - Ali vam lahko ponudimo hruškov kompot z 54,76% plodu? ODG.: Lahko.
46. Jagodni kompot, manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konzervansov, pakiranje do 1000 g - Jagodni kompot zaradi same specifike plodu - jagode, ki že sama po sebi vsebuje večji delež vode kot ostalo sadje, ne more dosegati delež plodu 55%. Na trgu obstajajo kompoti z 39% deležem plodu! Ali vam lahko ponudimo le-tega? ODG.: Lahko.
47. Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konzervansov, pakiranje 3 do 4 kg - Ali vam lahko ponudimo 4100g pakiranje z 68% deležem plodu? ODG.: Lahko.

VPRAŠANJE
Oddano: 11.11.2014, 14:02

7. SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
7.7. sklop: KONZERVIRANO SADJE
44. Hruškov kompot, manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg - ali lahko ponudimo 4200g pakiranje?

ODGOVOR
»V sklopu 7.7. KONZERVIRANO SADJE lahko ponudnik pod zap.št. 77. HRUŠKOV KOMPOT, manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konzervansov, ponudi tudi 4200 g pakiranje.«


Lep pozdrav,

Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službeDatum objave: 12.11.2014   13:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

vprašanje se nanaša na oddajo ponudbe, in sicer me zanima kakšno ponudbeno vrednost lahko podajo dobavitelji za npr.
artikel češnje (zelje mlado, stročji fižol, radič treviso, krompir mladi, EKO slive, slive, breskve, nektarine, marelice, lubenica, mandarina, figa, ROBIDE,...), ker v obdobju fiksnosti (16.01.2015 - 15.04.2015), ne bo moč izdobaviti češenj?

Tu vidimo veliko možnosti na izigravanje dobaviteljev, saj lahko nekdo poda zadnjo tržno ceno spet drugi pa poda npr.
0,30, ker ve, da tudi, če bo naročnik hotel naročiti češnje, jih dobavitelj ne bo mogel dobaviti. V tem primeru, bi
ponudnik, ki je podal zadnjo tržno ceno, že na odpiranju ponudb izpadel, ker bi bil dražji kot dobavitelj, ki bi podal
neko smešno nizko ceno.

Pozivamo Vas, da dopolnite razpisno dokumentacijo ali pojasnite kako boste obravnavali odstopanja med ponudbami!

Lep pozdrav

ODGOVOR:


Številka: 430-1508/2014-8
Datum:

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-14/600038 – IZBIRA DOBAVITELJEV KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL PO SKLOPIH ZA OBDOBJE DVEH LET ZA POTREBE VRTCA ZELENA JAMA

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil

VPRASANJE
Oddano: 12.11.2014, 11:43

vprašanje se nanaša na oddajo ponudbe, in sicer me zanima kakšno ponudbeno vrednost lahko podajo dobavitelji za npr.
artikel češnje (zelje mlado, stročji fižol, radič treviso, krompir mladi, EKO slive, slive, breskve, nektarine, marelice, lubenica, mandarina, figa, ROBIDE,...), ker v obdobju fiksnosti (16.01.2015 - 15.04.2015), ne bo moč izdobaviti češenj?

Tu vidimo veliko možnosti na izigravanje dobaviteljev, saj lahko nekdo poda zadnjo tržno ceno spet drugi pa poda npr.
0,30, ker ve, da tudi, če bo naročnik hotel naročiti češnje, jih dobavitelj ne bo mogel dobaviti. V tem primeru, bi
ponudnik, ki je podal zadnjo tržno ceno, že na odpiranju ponudb izpadel, ker bi bil dražji kot dobavitelj, ki bi podal
neko smešno nizko ceno.

Pozivamo Vas, da dopolnite razpisno dokumentacijo ali pojasnite kako boste obravnavali odstopanja med ponudbami!

ODGOVOR:
V zvezi z zastavljenim vprašanjem je naročnik ponovno preveril navedena dejstva in vam pritrjuje pri navedeni ugotovitvi, zaradi slednjega bo naročnik postopal na način, da bo za dobavitelje svežega sadja in zelenjave izbral vse ponudnike, ki bodo izpolnjevali razpisane pogoje. Več informacij o načinu ravnanja po sklenitvi okvirnega sporazuma, si lahko preberete v popravku razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službeDatum objave: 19.11.2014   09:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Prosimo za odgovor na spodnje vprašanje:

7. SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
7.7. sklop: KONZERVIRANO SADJE
43. Sadna solata, min 55 % plodu, pasterizirana ali sterilizirana, brez konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg - Ali vam lahko ponudimo 4200g pakiranje sadne solate z deležem plodu 59,50%?

Hvala in želim lep danŠtevilka: 430-1508/2014-
Datum:

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-14/600038 – IZBIRA DOBAVITELJEV KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL PO SKLOPIH ZA OBDOBJE DVEH LET ZA POTREBE VRTCA ZELENA JAMA
V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:
7. SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
7.7. sklop: KONZERVIRANO SADJE
43. Sadna solata, min 55 % plodu, pasterizirana ali sterilizirana, brez konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg - Ali vam lahko ponudimo 4200g pakiranje sadne solate z deležem plodu 59,50%?
ODGOVOR:

Da, lahko.Lep pozdrav,

Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

ODGOVOR: