Dosje javnega naročila JN5640/2014
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA TRNOVO 
Blago: Razna živila
ZJN-2: Odprti postopek

JN5640/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.05.2014
JN6323/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.06.2014
JN6861/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.06.2014
    JN5640/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2014/S 096-167341
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Razna živila

Datum objave: 16. 5. 2014
Številka objave: JN5640/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OSNOVNA ŠOLA TRNOVO, Karunova ulica 14A, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064404. Telefaks +386 13064407. E-pošta alenka.mihelcic@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Trnovo.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Trnovo.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15800000 (Razna živila)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 1. skupina: mleko in mlečni izdelki
1)KRATEK OPIS 1. skupina: mleko in mlečni izdelki zajema naslednje sklope:
1. Mleko in jogurti
2. Kefir
3. Smetana, skuta, maslo, siri, mlečni namazi, mlečni pudingi in deserti
4. Sladoledi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15511000 (Mleko)
15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 2. skupina: meso in mesni izdelki
1)KRATEK OPIS 2. skupina: meso in mesni izdelki zajema naslednje sklope:
1. Mlado goveje meso (junečje), svinjsko meso, telečje meso
2. Perutninsko meso
3. Mesnine
4. Salame
5. Perutninske mesnine in salame
6. Paštete
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15130000 (Mesni proizvodi)
15110000 (Meso)
15111100 (Goveje meso)
15113000 (Prašičje meso)
15112000 (Perutnina)
15131310 (Pašteta)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 3. skupina: ribe in konzervirane ribe
1)KRATEK OPIS 3. skupina: rine in konzervirane ribe zajema naslednje sklope:
1. Zamrznjene ribe
2. Konzervirani ribji izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15221000 (Zamrznjene ribe)
15235000 (Konzervirane ribe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 4. skupina: jajca
1)KRATEK OPIS 4. skupina: jajaca zajema naslednji sklop:
1. jajca
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 5. skupina: olja in izdelki
1)KRATEK OPIS 5. skupina: olja in izdelki zajema naslednji sklop:
1. Olja in izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15411200 (Jedilno olje)
15431100 (Margarina)
15871273 (Majoneza)
15871230 (Paradižnikov ketchup)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 6. skupina: sveža zelenjava, sveže sadje
1)KRATEK OPIS 6. skupina: sveža zelenjava, sveže sadje zajema naslednje sklope:
1. Solata
2. Ostala zelenjava
3. Gobe
4. Krompir
5. Južno sadje
6. Jabolka
7. Zgodnje spomladansko sadje
8. Hruške
9. Slive
10. Ostalo sadje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03212100 (Krompir)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
03222321 (Jabolka)
03222322 (Hruške)
03222313 (Jagode)
03222333 (Češnje)
03222334 (Slive)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 7. skupina: zamrznjeno, konzervirano, suho sadje in zelenjava ter stročnice
1)KRATEK OPIS 7. skupina: zamrznjeno, konzervirano, suho sadje in zelenjava ter stročnice zajema naslednje sklope:
1. Zamrznjena zelenjava in sadje
2. Konzervirana in vložena zelenjava
3. Sadni kompoti, marmelade in džemi
4. Kislo zelje in repa
5. Suhe stročnice
6. Suho sadje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
15332230 (Marmelada)
15332290 (Džemi)
03212210 (Sušene stročnice)
15332410 (Suho sadje)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 8. skupina: sadni sokovi, voda, sirupi
1)KRATEK OPIS 8. skupina: sadni sokovi, sirupi zajema naslednje sklope:
1. Nektarji, sok 100%
2. Sirupi
3. Smutiji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15321000 (Sadni sokovi)
15831500 (Sladkorni sirupi)
15321800 (Koncentrirani sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 9. skupina: žita in mlevski izdelki
1)KRATEK OPIS 9. skupina: žita in mlevski izdelki, zajena naslednje sklope:
1. Oluščena žita, pripravljeni izdelki iz žit
2. Moke
3. Testenine
4. Polnjene testenine
5. Sveži njoki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03211000 (Žita)
15612100 (Pšenična moka)
15612110 (Polnozrnata moka)
15612130 (Navadna moka)
15850000 (Testenine)
15851220 (Polnjene testenine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 10. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa
1)KRATEK OPIS 10. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa zajema naslednje sklope:
1. Izdelki iz krompirjevega testa in zdroba
2. Polpeti
3. Kaneloni
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 11. skupina: kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki
1)KRATEK OPIS 11. skupina: kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki zajema naslenje sklope:
1. Pšenični kruh, ostali kruh
2. Žemlje, štručke, bombete
3. Slaščice
4. Keksi
5. Ostalo pekovsko pecivo
6. Kruh za kruhove cmoke
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15811000 (Krušni izdelki)
15811100 (Kruh)
15811200 (Žemlje)
15811511 (Pripravljeni sendviči)
15821200 (Sladki keksi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 12. skupina: ostalo prehrambeno blago
1)KRATEK OPIS 12. skupina: ostalo prehrambeno blago zajema naslednje sklope:
1. Kakavovi in kavni izdelki
2. Čaji
3. razni praški in začimbe
4. Kis
5. Med
6. Ostala živila
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15865000 (Zeliščni čaji)
15870000 (Začimbe in začimbna sredstva)
15871000 (Kis; omake; kombinirane začimbe; gorčična moka in zdrob; pripravljena gorčica)
15831600 (Med)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 13. skupina: diabetični in dietetični izdelki
1)KRATEK OPIS 13. skupina: diabetični in dietetični izdelki zajema naslednje sklope:
1. Sojini in ostali izdelki
2. Kompoti in marmelade
3. Ostala živila
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15880000 (Hrana za posebne prehranjevalne potrebe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 14. skupina: ekološka živila
1)KRATEK OPIS 14. skupina: ekološka živila zajema naslednje sklope:
1. Bio mleko in mlečni izdelki
2. Bio meso in mesnine
3. Bio jabolka
4. Bio kruh in pekovski izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15511000 (Mleko)
15500000 (Mlečni izdelki)
15110000 (Meso)
03222321 (Jabolka)
15612500 (Pekovski izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. cena. Ponder: 90
2. več ekoloških živil. Ponder: 5
3. embalaža. Ponder: 5
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik JN 14/600021
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 26. 6. 2014
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 26. 6. 2014
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, sejna soba, II. nadstropje.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/5/2104-73750000065663224536/razpisna
_dokumentacija_(k).zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 18. 6. 2014
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OSNOVNA ŠOLA TRNOVO, Karunova ulica 14A, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 001, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 16. 5. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN6323/2014, Blago: Razna živila; datum objave: 5. 6. 2014
  • JN6861/2014, Blago: Razna živila; datum objave: 20. 6. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.06.2014   15:10
Številka: 430-531/2014-7
Oznaka JN: 14/600021
Datum: 4. 6. 2014


ZADEVA: Vprašanja potencialnih ponudnikov

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »Dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Osnovne šole Trnovo« številka objave na Portalu javnih naročil RS JN5640/2014 z dne 16. 5. 2014, v Uradnem listu EU številka 2014/S 096-167341 z dne 20. 5. 2014 prejeli naslednja vprašanja potencialnih ponudnikov:

1. Vprašanje:
Spoštovani!
Zanima me če je v poraba krompirja samo 300 kg in 300 kg krompir mladi, kot je napisano v popisu živil (skupina 6 : sveže sadje in zelenjava - sklop 4 : krompir ) in kakšna je dinamika dostave krompirja (kolikokrat na mesec in kakšna količina)?
Hvala za odgovor in lep pozdrav!

Odgovor:
Ocenjena količina bo popravljena in sicer:
4. sklop: Krompir
1. krompir: 8000 kg
2. krompir, mladi: 2000 kg.
Dinamika dostave krompirja je 1 do 2krat na teden.


2. Vprašanje:
PREDRAČUN 1 SKUPINA MLEKO IN MLEČI IZDELKI

3. SKLOP SMETANA, SKUTA MASLO, SIRI, MLEČNI NAMAZI, PUDINGI IN DESERTI, ZAP. ŠT. 15 SIRNI NAMAZ S SMETANO 50 G, ocenjena količina 22. 500 kg, menimo, da ste se zmotili, ker pride končna vrednost skoraj 250.000,00 EUR.
Hvala za pojasnilo oz. popravek.

Odgovor:
Ocenjena količina bo popravljena in sicer:
15. sirni namaz s smetano: 1000 kg.

Skladno s podanimi odgovori bo naročnik objavil popravek popisov v skupini 1. Mleko in mlečni izdelki in 6. Sveže sadje, zelenjava.

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Vodja službe: Tadeja MöderndorferDatum objave: 19.06.2014   15:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Prosim za popravke na predračunu oziroma odgovore na spodnja vprašanja

2. SKUPINA : MESO IN MESNI IZDELKI
6. PAŠTETE
1 kokošja pašteta 30g – ali lahko ponudimo piščančjo pašteto?
2 kokošja pašteta 50g – ali lahko ponudimo piščančjo pašteto?
5. skupina: OLJA IN IZDELKI
1. sklop: OLJA IN IZDELKI
3 olje bučno, pakirano po 1 liter – Ali želite čisto 100% bučno olje ali solatno olje?
7. skupina: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE, SUHE STROČNICE, SUHO SADJE
2. sklop: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA
1 rdeča pesa v solati 10/1 ( PE embalaža-pastelizirano ) - Rdeča pesa v solati, pasterizitrana ne sodi med sklop konzervirane zelenjave. Prosim, da artikel prestavite v poseben sklop in s tem omogočite enake možnosti ponudnikom za prijavo na javni razpis.
3 dvojni paradižnikov koncentrat, konzerva 4kg +/-5% - Ali lahko ponudimo 4500g pakiranje?
3. sklop: SADNI KOMPOTI, MARMELADE IN DŽEMI
6 marmelada porcijska 15-25g, različne vrste – Ali lahko ponudimo 28g pakiranje?
8. skupina: SADNI SOKOVI, LEDENI ČAJ, VODA, SIRUPI
1. sklop: NEKTARJI; SOK 100 %;
5 100% jabolčni sok 0,2 l – Ali lahko ponudimo 250ml pakiranje?
6 100% pomarančni sok 0,2 l l – Ali lahko ponudimo 250ml pakiranje?
9. skupina: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
1. sklop: OLUŠČENA ŽITA; PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT
9 kosmiči ovseni porc. – Ovseni kosmiči porcijski ne obstajajo, prosim zamenjajte z večjim pakiranjem (na primer 500g) ali z drugim artiklom.
3. sklop : TESTENINE
4 drobne jušne zakuhe po 2 kg (zvezdice, rinčice, rižek) - Prosim ločite po oblikah, cene se glede na oblike zakuhe razlikujejo.
11. skupina: KRUH; PEKOVSKO PECIVO; KEKSI; SLAŠČIČARSKI IZDELKI
4. sklop: KEKSI
1 keksi z ovsenimi kosmiči 350 do 600g – Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
5. sklop: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
Prosimo, preverite ali so količine pravilne. Ali se res potrebuje 6,5 tone grisinijev, 4,5 tone prepečenca?
12. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
3. SKLOP: RAZNI PRAŠKI IN ZAČIMBE
1 vanilij sladkor, pakiran po 500g – Ali lahko ponudimo 1000g pakiranje?
12. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
3. SKLOP: RAZNI PRAŠKI IN ZAČIMBE
1 vanilij sladkor, pakiran po 500g – Ali lahko ponudimo 1000g pakiranje?Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR:
Odgovori so dopisani ob vprašanjih:

2. SKUPINA : MESO IN MESNI IZDELKI
6. PAŠTETE
1 kokošja pašteta 30g – ali lahko ponudimo piščančjo pašteto? Opis artikla se spremeni na perutninska pašteta 30 g
2 kokošja pašteta 50g – ali lahko ponudimo piščančjo pašteto? Opis se spremeni na kokošja pašteta 50 g.
5. skupina: OLJA IN IZDELKI
1. sklop: OLJA IN IZDELKI
3 olje bučno, pakirano po 1 liter – Ali želite čisto 100% bučno olje ali solatno olje? Zahtevano je solatno bučno olje, pakirano po 1L.
7. skupina: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE, SUHE STROČNICE, SUHO SADJE
2. sklop: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA
1 rdeča pesa v solati 10/1 ( PE embalaža-pastelizirano ) - Rdeča pesa v solati, pasterizitrana ne sodi med sklop konzervirane zelenjave. Prosim, da artikel prestavite v poseben sklop in s tem omogočite enake možnosti ponudnikom za prijavo na javni razpis. Naročnik bo objavil popravek in za artikel razpisal ločen sklop.
3 dvojni paradižnikov koncentrat, konzerva 4kg +/-5% - Ali lahko ponudimo 4500g pakiranje? Da.
3. sklop: SADNI KOMPOTI, MARMELADE IN DŽEMI
6 marmelada porcijska 15-25g, različne vrste – Ali lahko ponudimo 28g pakiranje? Ne.
8. skupina: SADNI SOKOVI, LEDENI ČAJ, VODA, SIRUPI
1. sklop: NEKTARJI; SOK 100 %;
5 100% jabolčni sok 0,2 l – Ali lahko ponudimo 250ml pakiranje? Ne.
6 100% pomarančni sok 0,2 l l – Ali lahko ponudimo 250ml pakiranje? Ne.
9. skupina: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
1. sklop: OLUŠČENA ŽITA; PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT
9 kosmiči ovseni porc. – Ovseni kosmiči porcijski ne obstajajo, prosim zamenjajte z večjim pakiranjem (na primer 500g) ali z drugim artiklom. Zahteva se muslije (mešanica kosmičev).
3. sklop : TESTENINE
4 drobne jušne zakuhe po 2 kg (zvezdice, rinčice, rižek) - Prosim ločite po oblikah, cene se glede na oblike zakuhe razlikujejo. V popravku bodo jušne zakuhe po oblikah razpisane v ločenih postavkah.
11. skupina: KRUH; PEKOVSKO PECIVO; KEKSI; SLAŠČIČARSKI IZDELKI
4. sklop: KEKSI
1 keksi z ovsenimi kosmiči 350 do 600g – Ali lahko ponudimo 250g pakiranje? Ne.
5. sklop: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
Prosimo, preverite ali so količine pravilne. Ali se res potrebuje 6,5 tone grisinijev, 4,5 tone prepečenca? V popravku bo popravljena količina, na 100 kg grisinov in prepečenca.
12. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
3. SKLOP: RAZNI PRAŠKI IN ZAČIMBE
1 vanilij sladkor, pakiran po 500g – Ali lahko ponudimo 1000g pakiranje? Da.
12. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
3. SKLOP: RAZNI PRAŠKI IN ZAČIMBE
1 vanilij sladkor, pakiran po 500g – Ali lahko ponudimo 1000g pakiranje? Da.


Skladno s podanimi odgovori bo naročnik objavil popravek ponudbenega obrazca in predračunskih obrazcev ponudbe za sklope 2.6 (Paštete), 5.1 (Olja in izdelki), 7.2 (Konzervirana in ložena zelenjava), 9.1 (Oluščena žita, pripravljeni izdelki iz žit), 9.3 (Testenine), 11.5 (Ostalo pekovsko pecivo), 12.3 (Razni praški in začimbe).
Naročnik bo objavil nov sklop živil 7.7 (Zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje, suhe stročnice, suho sadje – Pasteririrana rdeča pesa).

Lep pozdrav,


Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Möderndorfer, Vodja službe