Dosje javnega naročila JN8966/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Izolacijska dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN8966/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.07.2013
JN14357/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.11.2013
    JN8966/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Izolacijska dela

Datum objave: 18. 7. 2013
Številka objave: JN8966/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Cvetka Erzin, V roke: Cvetka Erzin, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064403. Telefaks +386 13064407. E-pošta cvetka.erzin@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Energetska sanacija Vrtca Mojca – enota Muca, Vrtca Ciciban – enota Lenka, Vrtca Jarše – enota Mojca, Vrtca Zelena jama – enota Zmajček, Vrtca Najdihojca – enota Palček, Vrtca Miškolin – enota Novo Polje in Osnovne šole Oskarja Kovačiča«

JN - 7560-13-220068
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Energetska sanacija Vrtca Mojca – enota Muca, Vrtca Ciciban – enota Lenka, Vrtca Jarše – enota Mojca, Vrtca Zelena jama – enota Zmajček, Vrtca Najdihojca – enota Palček, Vrtca Miškolin – enota Novo Polje in Osnovne šole Oskarja Kovačiča«

JN - 7560-13-220068
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45320000 (Izolacijska dela)
45410000 (Fasadarska in štukaterska dela)
45421000 (Mizarska dela)
45421100 (Vgradnja vrat, oken in pripadajočih delov)
45400000 (Zaključna gradbena dela)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Energetska sanacija Vrtca Mojca – enota Muca, Vrtca Ciciban – enota Lenka, Vrtca Jarše – enota Mojca, Vrtca Zelena jama – enota Zmajček, Vrtca Najdihojca – enota Palček, Vrtca Miškolin – enota Novo Polje in Osnovne šole Oskarja Kovačiča«
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 45 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Vrtec Mojca - enota Muca
1)KRATEK OPIS Energetska sanacija objekta
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45400000 (Zaključna gradbena dela)
45410000 (Fasadarska in štukaterska dela)
45420000 (Dela za vgraditev stavbnega pohištva)
45421000 (Mizarska dela)
45421100 (Vgradnja vrat, oken in pripadajočih delov)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v dnevih: 45 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Vrtec Ciciban - enota Lenka
1)KRATEK OPIS energetska sanacija objekta
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45400000 (Zaključna gradbena dela)
45410000 (Fasadarska in štukaterska dela)
45420000 (Dela za vgraditev stavbnega pohištva)
45421000 (Mizarska dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v dnevih: 45 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Vrtec Jarše - enota Mojca
1)KRATEK OPIS Energetska sanacija objekta
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45400000 (Zaključna gradbena dela)
45410000 (Fasadarska in štukaterska dela)
45420000 (Dela za vgraditev stavbnega pohištva)
45421100 (Vgradnja vrat, oken in pripadajočih delov)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v dnevih: 45 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Vrtec Zelena jama - enota Zmajček
1)KRATEK OPIS energetska sanacija objekta
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45410000 (Fasadarska in štukaterska dela)
45420000 (Dela za vgraditev stavbnega pohištva)
45421000 (Mizarska dela)
45421100 (Vgradnja vrat, oken in pripadajočih delov)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v dnevih: 45 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Vrtec Najdihojca - enota Palček
1)KRATEK OPIS energetska sanacija objekta
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45000000 (Gradbena dela)
45400000 (Zaključna gradbena dela)
45410000 (Fasadarska in štukaterska dela)
45420000 (Dela za vgraditev stavbnega pohištva)
45421000 (Mizarska dela)
45421100 (Vgradnja vrat, oken in pripadajočih delov)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v dnevih: 45 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Vrtec Miškolin - enota Novo Polje
1)KRATEK OPIS energetska sanacija objekta
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45000000 (Gradbena dela)
45400000 (Zaključna gradbena dela)
45410000 (Fasadarska in štukaterska dela)
45420000 (Dela za vgraditev stavbnega pohištva)
45421000 (Mizarska dela)
45421100 (Vgradnja vrat, oken in pripadajočih delov)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v dnevih: 45 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Osnovna šola Oskarja Kovačiča
1)KRATEK OPIS energetska sanacija objekta
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45000000 (Gradbena dela)
45400000 (Zaključna gradbena dela)
45410000 (Fasadarska in štukaterska dela)
45420000 (Dela za vgraditev stavbnega pohištva)
45421000 (Mizarska dela)
45421100 (Vgradnja vrat, oken in pripadajočih delov)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja v razpisni dokumentaciji
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
Najnižje ravni morebitnih standardov:
v razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
Najnižje ravni morebitnih standardov:
v razpisni dokumentaciji
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 602-108/2013-7
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 29. 7. 2013
Čas: 8:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 29. 7. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanjeIV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 29. 7. 2013
Čas: 13:00
Kraj: Ljubljana, Dalmatinova 2/II. nadstropje
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Trajnostna raba energije«, 1. Prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/7/2102-43449074165689265941/RAZPISNA
_DOKUMENTACIJA_-_ENERGETSKA_SANACIJA___-_KONCNA__docx.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 22. 7. 2013
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 7. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN14357/2013, Gradnje: Izolacijska dela; datum objave: 12. 11. 2013

.