Dosje javnega naročila JN1756/2010
Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 
Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
ZJN-2: Odprti postopek

JN1756/2010 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.03.2010
    JN1756/2010 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2010/S 049-071448
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Gradnje

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje

Datum objave: 8. 3. 2010
Številka objave: JN1756/2010


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, KOLODVORSKA ULICA 10, Kontakt: danica.sagadin@slov-bistrica.si, V roke: Danica Sagadin leskovar, SI-2310 SLOVENSKA BISTRICA.
Tel. 02 843 2 830. Telefaks 02 818 1 141. E-pošta danica.sagadin@slov-bistrica.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.slovenska-bistrica.si
Internetni naslov profila kupca (URL): http://www.rikogroup.com
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Izvedba projekta v sklopu operacije »Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – Izgradnja centra za ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica« - Projektiranje, dobava opreme in graditev regijskega centra za ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Slovenska Bistrica, Krajevna skupnost Pragersko - Gaj.
Sifra NUTS: SI012.
II.1.3)Obvestilo vključujeII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Projektiranje, dobava opreme in graditev centra za ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
71200000 (Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve)
II.1.6)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL(-A)II.2.1)Skupna končna vrednost naročil(-a) Vrednost: 10766292,08 EUR, z 20 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti
IV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena je bila elektronska dražba ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 354-48/2009-284-1031
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2009/S 88-126870 z dne 8. 5. 2009
Druge prejsnje objave:
Številka obvestila v UL: 2009/S 103-147559 z dne 30. 5. 2009
Številka obvestila v UL: 2009/S 109-156469 z dne 10. 6. 2009
Številka obvestila v UL: 2009/S 116-167058 z dne 19. 6. 2009
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN3580/2009 z dne 7. 5. 2009
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN4224/2009 z dne 28. 5. 2009
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN4597/2009 z dne 9. 6. 2009
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN4878/2009 z dne 18. 6. 2009
ŠT. NAROČILA: 354-48/2009-2-1031
SKLOP ŠT.
NASLOV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 21. 1. 2010
V.2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 6
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: RIKO, d.o.o., BIZJANOVA ULICA 2, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 01/5816 300. Telefaks 01/5816 341. E-pošta riko@riko.si.
Internetni naslovi: http://www.rikogroup.com
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 11200000 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 10766292,08 EUR, z 20 % DDV
V.5)NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM Da.
Navedite vrednost ali delez naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan podizvajalcem:
Delez: 10 %.
Kratek opis vrednosti/deleza naročila, ki bo s pogodbo oddan podizvajalcem: Podizvajalcu je oddanih 10% ponudbenih del, ki se nanašajo na izdelavo projektne dokumentacije.
VI.1)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e):
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Ravnanje s komunalnimi odpadki; prednostne usmeritve Ravnanje s komunalnimi odpadki.
VI.2)DODATNE INFORMACIJE Partnerja v joint-venture sta:
- DRAVA VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, d.d., ki prevzema 37% ponudbenih del in
- GRANIT d.d. Slovenska Bistrica, ki prevzema 37% ponudbenih del.
VI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vlaganje pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.4)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 5. 3. 2010

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE