Dosje javnega naročila JN6659/2009
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO 
Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN6659/2009 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.08.2009
    JN6659/2009 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2009/S 160-232438
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Storitve

Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo

Datum objave: 18. 8. 2009
Številka objave: JN6659/2009


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, TRŽAŠKA CESTA 21, Kontakt: Tajništvo Službe za javna naročila, V roke: Neža Planinšič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 0038614781883. Telefaks 0038614788649. E-pošta gp.mju@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mju.gov.si/
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: da.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: 2008/P 49
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 7.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključujeII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Nabava in vzdrževanje Microsoft programske opreme
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 72267100 (Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo)
II.1.6)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL(-A)II.2.1)Skupna končna vrednost naročil(-a) Vrednost: 8400000,00 EUR, z 20 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka S pogajanji, brez predhodnega javnega razpisa
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena je bila elektronska dražba ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 430-251/2008
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
ŠT. NAROČILA: 2008/P 49
SKLOP ŠT.
NASLOV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 15. 5. 2009
V.2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 1
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: Gambit trade d.o.o., SAVSKA CESTA 3A, SI-1000 LJUBLJANA.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 8708577,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 8400000,00 EUR, z 20 % DDV
Ce gre za letno ali mesecno vrednost, navedite: število mesecev 36
V.5)NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM Ne.
VI.1)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vlaganje pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.4)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 8. 2009
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodnega javnega razpisa c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
tehnični
povezani z zaščito izključnih pravic
Ostale utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestilaPoleg tega, da zgoraj označite ustrezno(-e) izbiro(-e), jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, tako da v vsakem primeru navedete zadevna dejstva in, če je to primerno, zakonske pravne podlage, ki so v skladu s členi Direktive 2004/18/ES.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D