Dosje javnega naročila JN1299/2010
Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 
Storitve: Storitve upravljanja oglaševanja
ZJN-2: Odprti postopek

JN1299/2010 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.02.2010
    JN1299/2010 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Storitve

Storitve upravljanja oglaševanja

Datum objave: 22. 2. 2010
Številka objave: JN1299/2010


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, KOLODVORSKA ULICA 10, Kontakt: danica.sagadin@slov-bistrica.si, V roke: Danica Sagadin Leskovar, SI-2310 SLOVENSKA BISTRICA.
Tel. 02 843 2 830. Telefaks 02 818 1 141. E-pošta danica.sagadin@slov-bistrica.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.slovenska-bistrica.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Izvedba storitev ukrepov za obveščanje javnosti v okviru operacije Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – izgradnja centra za ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 13.
Glavni kraj izvedbe: Občina Slovenska Bistrica
Sifra NUTS: SI012.
II.1.3)Obvestilo vključujeII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Naročilo zajema storitve ukrepov za obveščanje javnosti, ki obsegajo organizacijo novinarskih konferenc, postavitev in vzdrževanje spletnih strani, postavitev gradbiščnih in razlagalnih tabel, postavitev jumbo plakatov, postavitev, tisk in distribucijo zloženk in letakov, objave v lokalnih radijih, časopisih in KTV ter organizacijo in izvedbo dneva odprtih vrat. Ukrepi se izvajajo v skladu z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 in internimi akti ter navodili naročnika.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 79341200 (Storitve upravljanja oglaševanja)
79342200 (Promocijske storitve)
79824000 (Tiskarske in distributerske storitve)
II.1.6)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL(-A)II.2.1)Skupna končna vrednost naročil(-a) Vrednost: 70433,12 EUR, z 20 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti
IV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena je bila elektronska dražba ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 354-48/2009-1-1031
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN7438/2009 z dne 11. 9. 2009
ŠT. NAROČILA: 354-48/2009-1-1031
SKLOP ŠT.
NASLOV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 15. 1. 2010
V.2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 10
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: STUDIO MI Int., LINHARTOVA CESTA 8, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 1 2302 322. Telefaks +386 1 2302 322. E-pošta studiomi@siol.net.
Internetni naslovi: http://studiomi.si
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 67047,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 70433,12 EUR, z 20 % DDV
V.5)NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM Ne.
VI.1)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e):
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Ravnanje s komunalnimi odpadki; prednostne usmeritve Ravnanje s komunalnimi odpadki.
VI.2)DODATNE INFORMACIJE Storitev je oddana skupini ponudnikov, v sestavi:
- Studio Mi int. p.o., Linhartova 8, 1000 Ljubljana (vodilni ponudnik) in
- Javni zavod za KTV in informiranje, Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica (partner, ki prevzema 37,13% ponudbenih del).
VI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vlaganje pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.4)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 2. 2010

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE