Dosje javnega naročila NMV2925/2013
Naročnik: SB M. SOBOTA 
Blago: Hrana za posebne prehranjevalne potrebe
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV2925/2013 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.12.2013
NMV285/2014 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.02.2014
    NMV285/2014 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Blago

Hrana za posebne prehranjevalne potrebe

Datum objave: 17. 2. 2014
Številka objave: NMV285/2014


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV2925/2013, Blago: Hrana za posebne prehranjevalne potrebe; datum objave: 9. 12. 2013 (NMV1)
Naročnik: SB M. SOBOTA, ULICA DR. VRBNJAKA 006, SI-9000 MURSKA SOBOTA, kontakt: Nabavna služba, v roke: mag. Andreja Stepanovič, tel.: +386 25123128, telefaks: +386 25302233, e-pošta: andreja.stepanovic@sb-ms.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: SB M. SOBOTA, ULICA DR. VRBNJAKA 006, Kontakt: Nabavna služba, V roke: mag. Andreja Stepanovič, SI-9000 MURSKA SOBOTA.
Tel. +386 25123128. Telefaks +386 25302233. E-pošta andreja.stepanovic@sb-ms.si.
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Enteralna prehrana
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: ENTERALNA PREHRANA PO SKLOPIH:

1. SKLOP:ENTERALNA PREHRANA ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE- TEKOČA DIETA PRIMERNA ZA HRANJENJE PO SONDI ZA RAZLIČNE ZDRAVSTVENE NAMENE

2. SKLOP: ENETRALNA PREHRANA-TEKOČA DIETA ZA SONDNO HRANJENJE PRI BOLNIKIH S POVEČANIM TVEGANJEM ZA INFEKCIJE

3. SKLOP: ENTERALNA PREHRANA-TEKOČA DIETA ZA POPOLNO SONDNO PREHRANO BOLNIKOV S STRESNO PRESNOVO IN RESPIRATORNO INSUFICIENCO

4. SKLOP: ENETRALNA PREHRANA-TEKOČA DIETA ZA SONDNO HRANJENJE PRI BOLNIKIH S POVEČANIMI ENERGIJSKIMI POTREBAMI IN BELJAKOVINSKIMI S KONTRAINDICIRANIMI VLAKNINAMI

5. Sklop : ENTERALNA PREHRANA - TEKOČA DIETA PRIMERNA ZA SONDNO HRANJENJE IN/ALI PITJE PER OS

6. sklop: PREHRANSKI DODATKI ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE TUDI EVENT. MOŽNOST SONDNEGA HRANJENJA

7. sklop: ENETRALNA PREHRANA S PRILAGOJENO SESTAVO ZA OTROKA NAD 1 LETOM STAROSTI

8. PREHRANSKI TEKOČI ENTERALNI DODATKI PRIMERNI PREDVSEM ZA PITJE ZA RAZLIČNE ZDRAVSTVENE NAMENE Z MOŽNOSTJO PONOVNEGA ZAPIRANJA

9. SKLOP: PREHRANSKI DODATEK ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE MCT OLJE

10. SPECIALNI PREHRANSKI DODATEK V PRAHU Z VISOKO VSEBNOSTJO GLUTAMINA IN ANTIOKSIDANTOV, PRIMEREN ZA PITJE (en zav. za pripravo 200 ml raztopine)

11. sklop SPECIALNI PREHRANSKI DODATEK ZA PPREHRANSKO PODPORO PRI CELJENJU RAN IN POVEČEVANJU MIŠIČNE MASE

12. sklop SPECIALIZIRANA POPOLNA TEKOČA DIETA ZA SONDNO HRANJENJE BOLNIKOV NA MEHANSKI VENTILACIJI, BOLNIKE S PLJUČNICO, SEPSO,SIRS

13. sklop: PREHRANSKI DODATKI KREMNE KONSISTENCE NAMENJENI HRANJENJU PER OS, RAZLIČNI OKUSI

14. sklop: ENTERALNA PREHRANA ZA SONDNO HRANJENJE- POPOLNO URAVNOTEŽENO IZOTONIČNO ŽIVILO

15. sklop: POSEBNA PREHRANA ZA SONDNO HRANJENJE Z NIZKO VSEBNOSTJO BELJAKOVIN IN ELEKTROLITOV, KI NE VSEBUJE VLAKNIN
I.5)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 15880000 (Hrana za posebne prehranjevalne potrebe)
I.6)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 32804,64 EUR, z 9,5 % DDV
I.7)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.8)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.9)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV2925/2013 z dne 9. 12. 2013
I.10)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Po prejemu ponudb je naročnik izvedel še postopek s pogajanji za znižanje ponudbene cene.
I.11)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 2. 2014
SKLOP ŠT. 01
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 12. 2. 2014
2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 2
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o., Leskoškova cesta 9D, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 10170,92 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 12468,44 EUR, z 9,5 % DDV
Trajanje pogodbe: 12 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 02
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 12. 2. 2014
2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 1
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o., Leskoškova cesta 9D, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 665,21 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 702,17 EUR, z 9,5 % DDV
Trajanje pogodbe: 12 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 03
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 12. 2. 2014
2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 1
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDIS, d.o.o., Brnčičeva ulica 1, SI-1231 Ljubljana - Črnuče.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 236,52 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 294,56 EUR, z 9,5 % DDV
Trajanje pogodbe: 12 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 04
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 12. 2. 2014
2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 1
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o., Leskoškova cesta 9D, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 98,55 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 135,23 EUR, z 9,5 % DDV
Trajanje pogodbe: 12 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 05
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 12. 2. 2014
2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 2
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1507,96 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 1657,29 EUR, z 9,5 % DDV
Trajanje pogodbe: 12 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 06
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 21. 1. 2014
2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 2
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 6998,29 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 6775,19 EUR, z 9,5 % DDV
Trajanje pogodbe: 12 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 07
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 12. 2. 2014
2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 3
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o., Leskoškova cesta 9D, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 131,03 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 132,50 EUR, z 9,5 % DDV
Trajanje pogodbe: 12 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 08
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 12. 2. 2014
2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 1
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o., Leskoškova cesta 9D, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3456,64 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 3935,43 EUR, z 9,5 % DDV
Trajanje pogodbe: 12 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 09
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 12. 2. 2014
2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 1
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 298,28 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 312,33 EUR, z 9,5 % DDV
Trajanje pogodbe: 12 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 10
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 12. 2. 2014
2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 1
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o., Leskoškova cesta 9D, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2115,38 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 2399,69 EUR, z 9,5 % DDV
Trajanje pogodbe: 12 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 11
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 12. 2. 2014
2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 2
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 256,66 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 281,35 EUR, z 9,5 % DDV
Trajanje pogodbe: 12 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 12
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 12. 2. 2014
2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 2
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 949,00 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 1045,65 EUR, z 9,5 % DDV
Trajanje pogodbe: 12 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 13
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 12. 2. 2014
2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 1
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o., Leskoškova cesta 9D, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2044,91 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 2158,52 EUR, z 9,5 % DDV
Trajanje pogodbe: 12 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 14
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 21. 1. 2014
2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 2
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 156,79 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 147,40 EUR, z 9,5 % DDV
Trajanje pogodbe: 12 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 15
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 12. 2. 2014
2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 1
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o., Leskoškova cesta 9D, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 340,00 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 358,89 EUR, z 9,5 % DDV
Trajanje pogodbe: 12 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA