Dosje javnega naročila NMV1093/2014
Naročnik: DARS d.d. 
Storitve: Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV1093/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.05.2014
NMV2389/2014 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.07.2014
    NMV2389/2014 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Storitve

Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo

Datum objave: 11. 7. 2014
Številka objave: NMV2389/2014


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV1093/2014, Storitve: Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo; datum objave: 13. 5. 2014 (NMV1)
Naročnik: DARS d.d., ULICA XIV. DIVIZIJE 4, SI-3000 CELJE, kontakt: oddelek za JN, v roke: Lidija Vončina, tel.: +386 13009-975, telefaks: +386 13009-929, e-pošta: lidija.voncina@dars.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: DARS d.d., ULICA XIV. DIVIZIJE 4, Kontakt: oddelek za JN, V roke: Lidija Vončina, SI-3000 CELJE.
Tel. +386 13009-975. Telefaks +386 13009-929. E-pošta lidija.voncina@dars.si.
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Dobava, izdelava in montaža hidravličnih cevi s priključki
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU ALI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU:Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Dobava, izdelava in montaža hidravličnih cevi s priključki
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 50100000 (Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo)
I.7)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 52643 EUR, z 22 % DDV
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba: ne.
I.10)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.11)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV1093/2014 z dne 13. 5. 2014
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Sklop 3, sklop 4 in sklep 5 se ne oddajo, ker naročnik ni prejel nobene ponudbe.
I.13)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 11. 7. 2014
SKLOP ŠT. 1
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 17. 6. 2014
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: HIDROCEV d.o.o., Obrtniška ulica 5, SI-2310 Slovenska Bistrica.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 11350 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 13847,00 EUR, z 22 % DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 24 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 2
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 17. 6. 2014
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: HIDEX d.o.o., Ljubljanska cesta 4, SI-8000 Novo mesto.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 31800 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 38796 EUR, z 22 % DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 24 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA