Dosje javnega naročila NMV1926/2013
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 
Gradnje: Gradbena dela na cestah
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV1926/2013 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.08.2013
NMV2706/2013 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.11.2013
    NMV2706/2013 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Gradnje

Gradbena dela na cestah

Datum objave: 12. 11. 2013
Številka objave: NMV2706/2013


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV1926/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah; datum objave: 9. 8. 2013 (NMV1)
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Zvonka Planinec, tel.: +386 014788337, telefaks: +386 014788036, e-pošta: zvonka.planinec@gov.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, Kontakt: Zvonka Planinec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 014788337. Telefaks +386 014788036. E-pošta zvonka.planinec@gov.si.
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Ureditev prehoda za pešce in kolesarje na cesti G1-1/0245 od km 18.387 do km 18.493 - BRESTERNICA
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Ureditev prehoda za pešce in kolesarje na cesti G1-1/0245 od km 18.387 do km 18.493 - BRESTERNICA
I.5)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45233120 (Gradbena dela na cestah)
I.6)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 48974,61 EUR, z 22 % DDV
I.7)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.8)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.9)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV1926/2013 z dne 9. 8. 2013
I.10)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.11)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 12. 11. 2013
SKLOP ŠT.
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 24. 9. 2013
2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 3
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: PAP-EL d.o.o., Kraigherjeva ulica 19B, SI-2230 Lenart v Slov. goricah.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 48974,61 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 48974,61 EUR, z 22 % DDV
Trajanje pogodbe: enkratna dobava.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA