Dosje javnega naročila NMV2941/2012
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 
Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV2941/2012 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.11.2012
NMV2949/2012 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 28.11.2012
NMV198/2013 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.01.2013
    NMV198/2013 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Storitve

Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve

Datum objave: 25. 1. 2013
Številka objave: NMV198/2013


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV2941/2012, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve; datum objave: 27. 11. 2012 (NMV1)
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Zvonka Planinec, tel.: +386 014788337, e-pošta: zvonka.planinec@gov.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, Kontakt: Zvonka Planinec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 014788337. Telefaks +386 014788036. E-pošta zvonka.planinec@gov.si.
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: PZI - Sanacije plazov, usada in zidu “Govejk“ na cesti R3-610/1371 Pečnik (Marof) - Žiri v km 4,920; v km 5,310; v km 5,680 in v km 5,950.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: PZI - Sanacije plazov, usada in zidu “Govejk“ na cesti R3-610/1371 Pečnik (Marof) - Žiri v km 4,920; v km 5,310; v km 5,680 in v km 5,950.
I.5)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71240000 (Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve)
I.6)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 36864,00 EUR, z 20 % DDV
I.7)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.8)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.9)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV2941/2012 z dne 27. 11. 2012
I.10)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.11)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 1. 2013
SKLOP ŠT.
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 4. 1. 2013
2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 10
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: CORUS INŽENIRJI d.o.o., Žapuže 19, SI-5270 Ajdovščina.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 36864,00 EUR, z 20 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 36864,00 EUR, z 20 % DDV
Trajanje pogodbe: enkratna dobava.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA