Dosje javnega naročila NMV925/2014
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Storitve: Študija izvedljivosti, svetovanje, analiza
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti

NMV925/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.04.2014
NMV2673/2014 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.07.2014
    NMV2673/2014 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Storitve

Študija izvedljivosti, svetovanje, analiza

Datum objave: 24. 7. 2014
Številka objave: NMV2673/2014


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV925/2014, Storitve: Študija izvedljivosti, svetovanje, analiza; datum objave: 30. 4. 2014 (NMV1)
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA, kontakt: Miran Žnideršič, v roke: komisija za javna naročila, tel.: +386 53396600, telefaks: +386 53396705, e-pošta: javna.narocila@elektro-primorska.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-primorska.si
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: ŠTUDIJA: DOLOČITEV NAJVIŠJE DOVOLJENE VREDNOSTI OZEMLJITVENE IMPEDANCE TRANSFORMATORSKIH POSTAJ IN DOLOČITEV NAPETOSTI DOTIKA V ODVISNOSTI OD TRAJANJA TOKA OKVARE (NAPAKE).
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU ALI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU:Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Študija:
Določitev najvišje dovoljene vrednosti ozemljitvene impedance transformatorskih postaj in določitev napetosti dotika v odvisnosti od trajanja toka okvare (napake)
V temu programu projektne naloge je določenih 8 sklopov oz. točk študije, ki jih mora izvajalec v celoti obdelati po posameznih točkah. Zahteve za dodatne obdelave v posameznih točkah mora izdelovalec obvezno upoštevati.
Natančnejši opis predmeta naročila je v razpisni dokumentaciji.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71241000 (Študija izvedljivosti, svetovanje, analiza)
I.7)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 58344,00 EUR, brez DDV
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba: ne.
I.10)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.11)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV925/2014 z dne 30. 4. 2014
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 7. 2014
SKLOP ŠT.
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 19. 6. 2014
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR, Hajdrihova ulica 2, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 60000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 58344,00 EUR, brez DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: enkratna dobava.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA