Dosje javnega naročila NMV612/2013
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 
Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV612/2013 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.03.2013
NMV1840/2013 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.07.2013
    NMV1840/2013 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Storitve

Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve

Datum objave: 31. 7. 2013
Številka objave: NMV1840/2013


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV612/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve; datum objave: 19. 3. 2013 (NMV1)
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Zvonka Planinec, tel.: +386 014788337, telefaks: +386 014788036, e-pošta: zvonka.planinec@gov.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, Kontakt: Zvonka Planinec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 014788337. Telefaks +386 014788036. E-pošta zvonka.planinec@gov.si.
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izdelava IDZ in PZI ureditve križišča na R2-432/1282 Lesično - Podsreda v km 0,000 in ureditve hodnika za pešce od km 0,000 do km 1,100.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izdelava IDZ in PZI ureditve križišča na R2-432/1282 Lesično - Podsreda v km 0,000 in ureditve hodnika za pešce od km 0,000 do km 1,100.
I.5)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71240000 (Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve)
I.6)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 16529,99 EUR, z 22 % DDV
I.7)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.8)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.9)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV612/2013 z dne 19. 3. 2013
I.10)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.11)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 31. 7. 2013
SKLOP ŠT.
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 31. 5. 2013
2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 15
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SAVAPROJEKT d.d., Cesta krških žrtev 59, SI-8270 Krško.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 16529,99 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 16529,99 EUR, z 22 % DDV
Trajanje pogodbe: enkratna dobava.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA