Dosje javnega naročila NMV5444/2014
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Gradnje: Gradbena dela na poslovnih stavbah, skladiščih in industrijskih stavbah ter stavbah, povezanih s prevozom
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 146.124,60 EUR

NMV5444/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.12.2014
NMV1506/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.03.2015
NMV1506/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.05.2015
    NMV1506/2015 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Gradnje

Gradbena dela na poslovnih stavbah, skladiščih in industrijskih stavbah ter stavbah, povezanih s prevozom

Datum objave: 23. 3. 2015
Številka objave: NMV1506/2015


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV5444/2014, Gradnje: Gradbena dela na poslovnih stavbah, skladiščih in industrijskih stavbah ter stavbah, povezanih s prevozom; datum objave: 2. 12. 2014 (NMV1)
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA, kontakt: Miran Žnideršič, v roke: komisija za javna naročila, tel.: +386 53396600, telefaks: +386 53396705, e-pošta: javna.narocila@elektro-primorska.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-primorska.si
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Gradbena dela za ureditev monterskih boksov.
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU ALI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU:Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Rekonstrukcija obstoječe industrijsko-piarniške hale z namenom ureditve ločenih enot elektromontažnih skupin, kjer bo za vsako enoto posebej urejeno garažiranje terenskega vozila in skladiščenje priročne opreme ter prostor za začasno zadrževanje zaposlenih terenskih delavcev.
Natančnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45213000 (Gradbena dela na poslovnih stavbah, skladiščih in industrijskih stavbah ter stavbah, povezanih s prevozom)
I.7)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 119774,26 EUR, brez DDV
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba: ne.
I.10)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.11)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV5444/2014 z dne 2. 12. 2014
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 20. 3. 2015
SKLOP ŠT.
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 24. 2. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 19
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: GRAPRI d.o.o., Kersnikova ulica 6, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 180000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 119774,26 EUR, brez DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: enkratna dobava.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA